Page 24

24

B-POSTABONNEMENT Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen Vennligst send melding til KIA Landskontor, Internasjonalt Hus, Sandvikvn. 13. 4016 Stavanger

1. 2. 3. 4.

”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?” ”Herre, når så vi deg fremmed?”

Herre, når så vi deg fremmed og tok ikke imot deg? www.kianorge.no

KIA Interkultura 03/08  
KIA Interkultura 03/08  

Interkulturell nyhestmagasin fra Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Advertisement