Page 19

19

REPUBLIKKEN KONGO (Også kjent som Kongo-Brazzaville)

Offisielle språk: Fransk Hovedstad: Brazzaville Innbyggere: 3.800.610 Religion: Kristne 50%, animister 48%, muslimer 2% Republikken Kongo (heretter kalt R-Kongo) er det minste av de to landene. Landskapet er i stor grad preget av den store Kongo elven. Sammen med en sideelv danner den grensen mot DRKongo. R-Kongo sitt landskap er dominert av regnskog og savanne og landet er kjent for et rikt dyreliv. LITT HISTORIE… Akkurat som nabolandet DR-Kongo var R-Kongo et mektig rike fra 1300 tallet og noen hundre år fremover. På slutten av 1400 tallet oppdaget portugiserne området, og møtte store kongeriker med millioner av innbyggere. De første møtene var få og forsiktige men dette forandret seg da portugiserne koloniserte Brasil i 1500 og trengte slaver. Portugiserne tok over 350.000 mennesker fra R-Kongo og solgte de som slaver i de neste hundreårene. Fra 1891 ble Kongo underlagt Frankrike som koloni og ble først selvstendig i 1960. Kongo gjennomgikk en venstreradikal revolusjon i 1963. Landet opplevde flere militærkupp de neste årene og Kongo forble sosialistisk helt frem til 1992. I 1992 vant opposisjonen valgseier, noe som førte til stor uro og til at landets politiske styringen brøt sammen. Konflikten mellom de politiske partiene utviklet seg til borgerkrig i 1992-1993 og igjen i 1997-1998. DAGENS SITUASJON Akkurat som DR-Kongo har R- Kongo også opplevd mye uroligheter

i årene etter 1960. Ting har heldigvis bedret seg de siste årene og situasjonen i landet har blitt mer stabil. Samtidig skal det sies at som DR-Kongo, sliter R-Kongo med alle de negative ettervirkningene etter mange år med krig. Tilgangen til utdannelse og helt grunnleggende helsetjenester er for folk flest helt fraværende. Hovedstaden Brazzaville ligger i ruiner, og mer enn 150.000 mennesker er flyktninger i sitt eget land. I tillegg er det mange tusen flyktninger som har kommet fra DR-Kongo. R-Kongo er sammensatt av flere forskjellige etniske grupper, noe som skaper og har skapt gnisninger innad i landet. Det var blant annet disse gnisningene som bidro til uroen som utløste borgerkrigen i 1997. Opprørsgrupper herjer fortsatt sør i landet. R-KONGOS ØKONOMI R-Kongos økonomi og næringsliv har i de siste årene gjennomgått store forandringer. Før var landet avhengig av landbruk og tømmerhogst, i dag er R-Kongo en betydelig oljeeksportør. Utnyttelse av landets oljereserver skjøt for alvor fart på 1980 tallet, og i dag står denne sektoren for mer enn 50 % av landets BNP. Denne ensidige avhengigheten av inntekter fra olje har gjort landet sårbart for svingninger i det internasjonale oljemarkedet. Oljeindustrien i R-Kongo styres for det meste av utenlandske selskaper, og har dermed ikke ført til å skape arbeidsplasser for landets innbyggere som lever i stor fattigdom. Andre varer som eksporteres fra R-Kongo er mineraler, naturgass, tømmer og matprodukter. Av Martin Roland Kilder:

http://hdr.undp.org/en/statistics/ www.flyktninghjelpen.no www.wikepedia.no Foto: http://travelnooks.files.wordpress.com/2008/04/congo.jpg

KIA Interkultura 03/08  

Interkulturell nyhestmagasin fra Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Advertisement