Page 17

17

En gylden tid nå… Kommunene får forespørsler om å bosette flere flyktninger og opprette flere asylmottaksplasser. Vi i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) hører historiene til flyktningene og asylsøkerne, og rystes av de lidelsene de gjennomgår for å nå vår grense og søke beskyttelse. Mer høyrøstet Vi utfordrer menighetene til å være mer høyrøstet om det Bibelen lærer; å elske innflytterne som oss selv og ta imot de fremmede - vel vitende om at det kan være Mesteren selv vi da tar imot. Det er nå en gylden mulighet for menighetene til å ta kontakt med kommunens ledelse og si menigheten vil være en støtte for kommunen hvis de tar imot flere flyktninger og asylsøkere. Enkle tiltak – viktig støtte Det kan være så enkelt som å tilby støttetiltak for de nyankomne, turgrupper, fellesmiddager, ekstra norskkurs, syforreninger, fotballtrening og ungdomssamlinger. Da kan kommunens ledelse få mot til å ta viktige avgjørelser. Gjennom bibelhistorien framheves det at Guds hjerte banker spesielt for enkene, de farløse, og innflytterne. Flyktningene har mistet alt og trenger at kirkens folk tar imot dem.

Hjelp til de som vil hjelpe Hvis dere ønsker å bidra, og føler dere trenger litt starthjelp, ta gjerne kontakt for å tenke sammen. KIA jobber på dette feltet i 8 regioner i Norge og kan være samtalepartner, bidra med materiell og kanskje med kontakter. Vi i KIA hører flyktningenes historier, og vi unner menighetene del i kontakten og velsignelsen fra møte med søsken fra hele verden. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med det regionskontoret som er nærmest din menighet, eller med KIA sentralt. En gylden tid nå Kirkene nært inntil konfliktområdene i verden huser flyktninger i kjellere, kirkerom og loft. Vi er en del av denne verdensvide kirke. Nå er det en gylden tid for oss. Nå kan vi gjøre noe – for noen ytterst få av verdens 42 mill flyktninger. Gud velsigne oss - og bevare flyktningene på alle deres veier! Med vennlig hilsen, Erik Høidahl, generalsekretær KIA Sigrun S. Lauvland, informasjonsleder KIA

Dere finner KIA her: Hovedkontor: kia@kianorge.no, KIA informasjonsavdeling info@kianorge.no, Oslo oslo@kianorge.no, Bjørgvin bjorgvin@kianorge.no, Trondheim trondheim@kianorge.no, Buskerud&Telemark buskerud@kianorge.no, Rogaland rogaland@kianorge.no, Agder agder@kianorge.no, Telemark telemark@kianorge.no, Møre more@kianorge.no, Hjemmesider www.kianorge.no

Dette brevet har KIA sendt til alle landets statskirkemenigheter, og mange frimenigheter og kristne organisasjoner.

KIA Interkultura 03/08  
KIA Interkultura 03/08  

Interkulturell nyhestmagasin fra Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Advertisement