Kristent Interkulturelt Arbeid

Kristent Interkulturelt Arbeid

Stavanger, Norway

Kristent Interkulturelt Arbeid jobber for mer flerkulturelt fellesskap,
for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge,
uansett kulturbakgrunn, språk eller religion.

www.kianorge.no