Page 1

– ISSUE –

BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY DECEMBER 2011


BERGHS BRINNER FÖR FRAMTIDENS KOMMUNIK ATION. DÄR LOGIK ELLER TRADITION BROMSAR

FÖRSÖKER

VI

TÄNK A

ANNORLUNDA.

TONGIVANDE

KOMMUNIK ATÖRER

MÖTS HÄR I DYNAMISK A SAMARBETEN. PEDAGOGIKEN OMSÄT TER TEORI I PRAKTIK GENOM RIKTIGA UPPDRAGSGIVARE. STUDENTER LÖSER RELEVANTA UPPGIF TER I WORKSHOPS, GRUPP ELLER INDIVIDUELLT. L ÄRARNA ÄR DE FRÄMSTA INOM SIN PROFESSION. DE BJUDER PÅ ERFARENHET, VÄCKER NYFIKENHET, INSPIRERAR OCH MOTIVERAR. VARUMÄRKEN VÄ XER NÄR ORD OCH HANDLING BLIR ET T. DET KRÄVER NÄRA

SAMARBETEN

MELL AN

ORGANISATION

OCH

KOMMUNIK ATÖR.

INTEGRERAD

KOMMUNIK ATION I ALL A DESS FORMER HAR BLIVIT SYNONYMT MED BERGHS. BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY ÄR EN INTENSIVKURS I FOTOTEKNIK OCH KOMMUNIK ATIONSL ÄRA MED BILDKOMMUNIK ATION SOM RÖD TRÅD. KURSEN K AN VARA STARTEN PÅ EN YRKESK ARRIÄR INOM REKL AM-, MODE, LIVSSTILSELLER DOKUMENTÄRFOTOGRAFI – DU BESTÄMMER. UNDER EN TERMIN PÅ HELTID ELLER T VÅ TERMINER PÅ KVÄLLSTID UTBILDAR VI DIG SOM ÄR YRKESVERKSAM INOM BILDHANTERING ELLER ANALOG FOTOGRAFERING ; DIG SOM ÄR EN SERIÖS HOBBYFOTOGRAF SOM VILL VIDAREUT VECKL A DINA KUNSK APER OCH DIG SOM ÄR KOMMUNIK ATÖR OCH VILL BREDDA DIN KOMPETENS. BILDER

NORDIC

SCHOOL

OF

PHOTOGRAPHY

INNEBÄR

ÖVER

200

TIMMARS

UNDERVISNING AV YRKESVERKSAMMA FOTOGRAFER MED SPETSKOMPETENS INOM KREATIV K AMERAHANTERING, L JUSSÄT TNING, DIGITAL BILDBEHANDLING, MODEFOTO OCH BILDKOMMUNIK ATION. K AVL A UPP ÄRMARNA, PUTSA LINSEN, OCH VÄLKOMMEN TILL BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY.


ANDERS J LARSSON

www.andersjlarsson.se fotograf @andersjlarsson.se

TITEL PÅ VERK

Untitled CITAT

”Eighty percent of success is showing up” –Woody Allen VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Rädslan för att smutsa ner mig har följt mig sedan spädbarnsålder. Min bekymrade mor fick bevittna hur jag ställde mig upp i spjälsängen med mitt örngott och utsträckta händer och ropade N YTT! Mitt första ord (och kanske min första tanke) handlade om att byta det som var smutsigt till det som var rent. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Smutsprojektet innebar en möjlighet för mig att utforska några av de drivkrafter som lockat in mig i fotograferandet. När jag tittar på mina bilder ser jag att det nästan alltid är arrangerat utifrån vissa former och oftast med väldigt rena och avskalade bakgrunder. Här väcktes tanken kring att smuts kanske är ett centralt tema i mitt bildspråk – fast tvärtom. Mitt fotograferande kanske handlar om att ta bort det som är smutsigt och skapa min egen lilla drömvärld. Bilderna handlar om att smutsa ner sig. Att leka med mammas läppstift och att tjuvröka är tidiga minnen starkt förknippade med smuts.


CHRISTIAN BACKMAN

www.christianbackman.com c.bckmn@gmail.com

TITEL PÅ VERK

”Martin in the corner” CITAT

VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Jag tolkar gärna smuts på ett socialt och känslomässigt plan. Defekter och avarter i motsats till gängse norm är ofta ingredienser i bilder som fångar mig. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Ur ett personligt perspektiv utforskar jag gränslandet mellan kvinnligt och manligt – den konflikt som kan uppstå i krocken mellan sexualitet och föreställning.


RASMUS EK befring1@hotmail.com

TITEL PÅ VERK

Reed

CITAT

”I don´t try to cause a big sensation, I´m just talking about my generation” –The Who VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Skitsnack. En blåbärsfläck på en röd piketröja. Egoism. Soptippen I Roslagstull. Blandningen av grus och smält snö. Girighet. Smält choklad i en bil. Idioter. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

När Elvis dök upp på musikscenen i mitten av 50-talet hade ingen sett något liknande tidigare. Hans musik och hans framträdande beskrevs som opassande och ingenting för barns öron och ögon. När The Beatles kom åtta år senare verkade Elvis plötsligt ganska ofarlig medan de fyra killarna från Liverpools frisyrer var det värsta man hade sett. Idag skrattar vi åt att Elvis en gång beskrivits som opassande och att Beatles- frisyren beskrivits som ovårdad. Kanske är det t.o.m. så att deras frisyrer idag är en bättre beskrivning av motsasten till vad som är ovårdat och smutsigt. Nu upprörs vi istället av raptexter som vi tycker är alltför grova och att Beyonce inte längre har någonting på sig i hennes senaste musikvideo. Idag känns det smutsigt och spännande men i framtiden skrattar vi troligtvis lika mycket åt det som att Elvis beskrivits som opassande för barn.


BJÖRN BERGENHEIM bjorn@bergenheim.se

TITEL PÅ VERK

Social unit CITAT

NÄMN NÅGOT/ NÅGON SOM BET YDER SMUTS FÖR DIG

Haven och allt i det dör av vår smuts vi avsiktligt och oavsiktligt slänger i dem. Det måste få ett slut. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Den här gruppen av kaskelotvalar (Physeter macrocephalus) är fotograferade med forskningstillstånd utanför Dominica. I den Mexikanska gulfen räcker det att tre stycken kaskelotvalarna om året blir dödade på grund av mänsklig påverkan för att på längre sikt riskera hela populationen.


ERLAND JACOBSEN erlandjacobsen10 @gmail.com

TITEL PÅ VERK

Smurfism CITAT

”Everyone is different”

VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Oacceptans för minoritet

BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Så fort temat smuts blev utvalt så var min första idé rasism, och jag ville visa att främlingsfientlighet är något man kan bli påverkad av i mycket tidigt ålder. Genom bilden vill jag visa en metafor av dagens samhälle om rashat där smurfarna visar hur lätt det är att inte acceptera någon p.g.a. en olikhet.


ERIK WIBAEUS

erikwibaeus.com /blog erik@erikwibaeus.com

TITEL PÅ VERK

Böda Camping CITAT

VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Smuts är problem, äckligt och väldigt äkta. Det är svårt för oss att med flit skapa något smutsigt utan att det blir påklistrat eller skrivet på näsan. Äkta på så sätt att det är verkligt, oavsett om vi väljer att se en dammtuss eller en kriminell handling så är just det skitiga i detta något som är svårt att återskapa på ett trovärdigt sätt. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Att uppleva smuts har jag tagit både bokstavligt och mer fritt i mitt projekt. Jag har testat lite olika infallsvinklar på just smuts men för mig blev det självklart vilka bilder jag helst ville visa upp när jag satt och gjorde urvalet. Den sociala smutsen, den påtagliga nedskräpning i kombination med husvagnar som jag personligen har en väldigt svår relation till blev för mig den perfekta stormen av vad jag ser som smuts idag.


LI LOHEIM

berghs.se/studenter/li_loheim li.loheim@gmail.com

TITEL PÅ VERK

I want you CITAT

NÄMN NÅGOT/ NÅGON SOM BET YDER SMUTS FÖR DIG

Eftersom mina bilder visar känslor och inte specifika ting eller personer kan det bli svårt att dra paralleller mellan dem. Men alla har någon gång levt i ”smutsiga” förhållanden, blivit kuvad eller hindrad av andras ”smuts”. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Jag har valt att gestalta svartsjuka i mina bilder. Hur det tar över förhållanden, personer, förstör känslor och längtan efter just han/hon som i Elvis Costellos låt ”I Want You”.


NATALIE LARSSON natalielarsson@me.com

TITEL PÅ VERK

När Emilio gick ur tiden smög en unken doft av mögel långsamt in i huset CITAT

“At the entrance, my bare feet on the dirt floor, Here, gusts of heat; at my back, white clouds. I stare and stare. It seems I was called for this: To glorify things just because they are.” –Czeslaw Milosz BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Från tidig ålder har jag upplevt världen genom bilder. Jag tycker även om att berätta och vill därför hitta en väg att utveckla ”story telling” med fotografiets hjälp. I Andalusien fann jag Emilios hus som jag har använt för projektet ”Smuts”.


CASPER LÖFGREN lcasper @mac.com

TITEL PÅ VERK

Förnyelse CITAT

BERÄT TA KORT OM VEM DU ÄR SOM FOTOGRAF

Jag tycker att fotografi är en härlig blandning av hantverk, konst och lek. Därför tycker jag om reklam och modefotografering. Det kan vara lika inspirerande att fotografera en intressant produkt och skapa en ny verklighet som passar med den. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Ett försök att skapa något exklusivt från gamla smutsiga däck, halvruttna löv och sopsäckar. Jag vill väcka tankar om att det som vi ser som smuts och skräp, kan bli något vackert och inspirerande, om man bara vågar att tänka annorlunda.


KIM EMBRO

kim_embro @hotmail.com

TITEL PÅ VERK

Untitled CITAT

VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Smuts behöver inte alltid vara synligt, smutsigt eller något fult. Kan vara en tanke, beteende eller kanske en dröm. Jag har valt att gestalta smuts som något vackert som faktiskt kan vara konst. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Skönhet i det fula. Det fula behöver inte alltid vara fult många kan se det vackra i det slitna och det använda. Slitaget och patinan visar vad föremålet varit med om och berättar dess historik.


SIMONA ERICSSON simona_e @hotmail.com

TITEL PÅ VERK

Inside 1 CITAT

“Hat kan aldrig fördriva hat, det kan bara kärleken” –Martin Luther King VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Smuts innuti en människa för mig beror på intensioner. Det är ditt hjärtas intension som bestämmer om det du gör är menat för gott eller ej. Följ ditt samvete. “Feghet ställer frågan: Är det tryggt? Bekvämlighet ställer frågan: Är det artigt? Fåfängan ställer frågan: Är det populärt? Men samvetet ställer frågan: Är det rätt? Och det kommer en punkt när man måste inta en position som varken är trygg, artig eller populär; man intar den för att ens samvete säger att det är rätt.”. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Jag kallar mitt smutsprojekt inside vs. outside. Jag vill utmana människor att se djupare hos varann än det som syns på ytan. Det handlar om smuts på insidan och utsidan. Jag använder mig av två olika metaforer. Precis som smuts i ett glas vatten förorenar glaset på samma sätt kan oförlåtelse, hat, avundsjuka, girighet förorena en människas hjärta. Men smuts på utsidan av en människa har ingen påverkan på vem den personen är innuti och på samma sätt bestämmer inte det yttre över ditt inre.


JONAS WIDHE

www.cargocollective.com/jonaswidhe jonas.widhe @gmail.com

TITEL PÅ VERK

Mötet ur serien Facing Nature CITAT

BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

”Mötet” skildrar en människa som på ett brutalt sätt konfronteras med en bortglömd del av sig själv. Serien Facing Nature reflekterar kring samspelet mellan människa och natur. Med referenser till sagoväsen och psykologi diskuterar bilderna människans förhållande till naturen, till sig själv, till ursprung och framtid.


JESSICA STENE

www.ijwtby.com jess.stene @hotmail.com

TITEL PÅ VERK

Fur a real human No 1 Fur a real human No 2 CITAT

VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Smuts för mej är det som syns och känns. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Jag bestämde mej ganska snabbt för att dyka in i skinn- och pälsindustrins fantastiska värld som är mer än smutsig. Näst efter köttet så är skinnet och pälsen det mest värdefulla på ett djur. Många tror att skinn bara är en biprodukt från slakt men i själva verket är det det en mångmiljardindustri som bara växer och kräver mer. Större delen av skinn- och pälsprodukterna som säljs i Sverige är importerade, främst från Asien där djurskyddet är nästintill noll. Det är ett fruktansvärt högt pris djuren får betala för att vi ska kunna bära skinnskor och pälskragar. Så hur visar man då det här problemet bäst fotografiskt? Utan att gå efter dom klassiska blodiga bilderna. Hur får man människan att känna sej drabbad? Få medkänsla. Jag valde att vända upp och ner på hela grejen och tänkte människoskinn och människohår istället för animaliska material. Jag ville skapa vackra bilder med en stark undertext. Det var svårt att få tag på en jacka i människoskinn men desto lättare att hitta en av ”människopäls”. Att använda material som kommer från människokroppen känns väldigt osmakligt och skrämmande. Det är precis den känslan jag vill att betraktaren ska få när han eller hon går in i klädaffären nästa gång…


ANNA NORDSTRÖM

www.nordstromperformace.com anna@ nordstromperformance.com

TITEL PÅ VERK

Droppen CITAT

”Vad konsten i själva verket speglar är icke livet utan betraktaren” –Oscar Wilde VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Smuts är så mycket mer än lort. Det kan vara tankar, handlingar eller maktmönster i ett samhälle. För mig är hämnd riktigt smutsigt. Ofta kan det också vara förgörande. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Varför kissar han i glaset? Hämnd, fylla eller maktbegär – eller är det något annat? Tolkningen är fri, ditt svar är rätt. Idéen till verket ”Droppen” kom till en tidig morgon när jag satt och retuscherade glasbilder. Dropparna ser ju ut som kiss tänkte jag och så föddes idéen. För varje sålt exemplar av ”Droppen” går 500 kr i bidrag till WaterAid för att bygga toaletter i Afrika. Bli fadder till en toa du också!


CAMILLA SUNDBERG www.vividphoto.se info @ vividphoto.se

TITEL PÅ VERK

Erected appetite CITAT

VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Allt runt omkring oss kan anses som smutsigt beroende på i vilken kontext det visas. Ett långt glänsande hårsvall kan till exempel vara väldigt fint men om jag hittar ett av dessa hår i min lunchlåda tycker jag snarare att det är smutsigt. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Jag har valt att belysa ett ständigt hett ämne med hjälp utav färg, form och metaforer.


SARA HESSEL sara.hessel@hotmail.com

TITEL PÅ VERK

Dumpyard CITAT

VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

För mig finns smuts alltid och överallt. Synligt och osynligt. Mobbing, politik, misshandel och övergrepp. På tunnelbanan och i de finaste hemmen. Kan man bära på smutsiga minnen? Ja, när jag tänker efter så är allting smutsigt på något vis och alla kan tolka smuts på sitt egna sätt. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Måste smuts vara synligt? För mig är det upp till var och en hur man väljer att tolka bilderna. Att arbeta med det här temat har väckt många tankar för mig. Jag hoppas att det även kommer göra det för betraktarna.


KIA LEFWANDER www.kiafoto.se kia@kiafoto.se

TITEL PÅ VERK

All I see is gold CITAT

”I may not believe in myself, but I believe in what I’m doing” –Jimmy Page VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Smuts för mig är konservatism.

BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Svensken lever ca 11% över sin disponibla inkomst i jakt på status och tillhörighet. Detta är fullkomligt ohållbart i längden. Visserligen handlar mycket av skulderna om bostadslån, men även om vissa grupper i tidiga faser av vuxenlivet oftast ökar sin skuldsättning. Svensken lever över sina inkomster. Och det gör hela västvärlden. Det resulterar i ett ohållbart sätt att leva då ökad konsumtion leder till både ett sämre miljöklimat, finanskriser och psykisk ohälsa. Att låna pengar är att belåna sin framtid. Alla skulder måste förr eller senare betalas, men det verkar vi ha glömt bort då vi istället vill jobba mindre än våra förfäder. Det är smutsigt på så många plan.


LINN MARIA ADLERZ

www.innadlerz.com info @linnadlerz.com

TITEL PÅ VERK

Untitled CITAT

”Tid är det enda vi har och det enda vi inte har”

BERÄT TA KORT OM VEM DU ÄR SOM FOTOGRAF

Jag fotograferar ofta ljust, skirt och romantiskt men har också en kärlek för melankoliska och sorgsna bilder. Huvudsaken är känlsan och det är det jag vill visa med mina bilder. Jag vill fortsätta leta efter magiska ögonblick att fånga och föreviga. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Jag ville inte fotografera någonting som man tittade på och ögonblickligen tänkte “Smuts!”. Istället ville jag komplicera det lite mer och visa någonting som kan betyda smuts för somliga men som är vacker konst för andra. Det är intressant hur tatueringar är oacceptabla i vissa sammanhang och en statussymbol i andra. Sen är det upp till betraktaren att se mina bilder och skapa sin egen uppfattning.


MARIA LANGEN

www.marialangen.se maria.langen@svelan.se

TITEL PÅ VERK

Rent smutsbad CITAT

“Bilden visar det rena oskuldsfulla barnet som spöklikt drar sig upp ur den sega, svarta gyttjan. Endast fantasin sätter gränser för varför...” –Maria Langen NÄMN NÅGOT/ NÅGON SOM BET YDER SMUTS FÖR DIG

Maktmissbruk, misshandel och särbehandling BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Jag vill visa känslan hos ett utsatt barn – utsattheten att vara osedd, bortglömd eller till och med misshandlad. Barnet, det rena och oförstörda i livet, möter tillvarons smuts och sega gyttja. Kampen. Ångesten.


MIKAELA WESTERHOLM www.mikaelaw.se email@mikaelaw.se

TITEL PÅ VERK

Certain of self Unfaithful CITAT

”There is always two people in a picture, the photographer and the viewer” –Ansel Adams BERÄT TA KORT OM VEM DU ÄR SOM FOTOGRAF

Jag använder fotografi som ett medel till att kommunicera. Via fotografi uttrycker jag mina känslor, åsikter och tankar. För mig är det en kanal till resten av världen. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Den 21 september 2011 blev Mikaela Westerholm intagen på psykiatri södra i Stockholm. Hon blev sjukskriven, satt på medicinering samt tilldelad en psykolog. Hon fick diagnosen djup depression med stor sannolikhet till att skada sig själv. Detta är ett projekt om inre rensning, processen att ta itu med sin oönskade smuts i sin egna själ. Det handlar om den långa vägen mot förändring. Projektet är indelat i 3 serier. Det är delar ur den röda serien som visas i denna katalog. Den är influerad av det berömda Rorschachtestet, ett test inom psykiatrin där man använder bläckplumpar för att komma åt det undermedvetna, speciellt hos personer som annars ogärna talar om sin tankeprocess.


COSTIN ALEXE

www.costinalexe.com costin@consultiamo.se

TITEL PÅ VERK

Untitled 1 Untitled 2 CITAT

”Carpe Vitam!”

VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

I mitt födelseland Rumänien blir zigenare ofta smutskastade. Jag har reflekterat över det ibland och undrar varför det är så? BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Smuts är ett relativt begrepp för någonting som hamnat på fel ställe. Sand på stranden är inte smuts, men blir det i ditt hem. Hur blir det då, om ett folkslag aldrig har ett ”rätt ställe” att vara på?


SARA BÄCKVALL

www.studiokettis.se sara@kettis.se

TITEL PÅ VERK

Contamination CITAT

”Oil. Human. All Natural”

BERÄT TA KORT OM VEM DU ÄR SOM FOTOGRAF

Jag som fotograf gillar att hitta nya vinklar och vågar beskära. Jobbar ofta med det direkta raka uttrycket. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Mitt smutsprojekt –en vanlig dag på jobbet, lite lort här och där, med tankar om framtiden. Är ”peak oil” med en eventuell efterföljande ekonomisk kollaps en verklighet eller ett hjärnspöke hos så kallade doomers? Är det möjligt att minska sin konsumtion i någon större omfatting? Det finns inget som kan ersätta oljan? Tiden går… Tack Emma för ditt tålamod!


KALLE KIANDER

www.kiander.se kalle@kiander.se

TITEL PÅ VERK

Dystopia 4 Dystopia 5 CITAT

”We’ve got to pause and ask ourselves: How much clean air do we need?” –Lee Iacocca, fd CEO, Chrysler VAD VILL DU BELYSA MED DIT T SMUTSPROJEKT

Att det kanske inte räcker med ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan för att allt ska bli helt bra. BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

I Sverige dör varje år ett hundratal av lungcancer direkt orsakad av föroreningar i luften vi andas. Som om det inte vore nog mister upp till 1000 personer varje år livet av andra cancerformer orsakade av samma gifter. Och med alla andra sjukdomar är vi uppe i över 5000 förkortade liv. Luften i Stockholm klarar varken EU:s gränsvärden eller svenska miljökvalitetsnormer. Trafiken är det största problemet, så vi kan påverka. Men att göra det är vi lite för bekväma för.


ANDREAS DAHL

www.andreasdahl.net info @andreasdahl.net

TITEL PÅ VERK

Fin du är idag CITAT

”If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” –Maya Angelou VAD ÄR SMUTS FÖR DIG

Smuts är ingenting för mig.

BESKRIV DIT T SMUTSPROJEKT

Mitt projekt är en blandning utav olika bilder. Ena delen är dokumentärt fotografi, där jag har följt ett par personer under en kortare period. Andra delen är kommersiell fotografi, snudd på mode. Här skapar jag karaktärer utifrån normer. Tanken är att det ska bildas en kontrast. Jag delar med mig av två nischer inom fotografi som jag brinner för.


Tack!

Berghs School of Communication Formgivare Blanca Waller Risbergs Information & Media AB 2011 Galleri Young Art

Profile for Kalle Kiander

SMUTS  

8-11 december har Bilder Nordic School of Photography slututställning på galleri Young Art. Här en liten försmak.

SMUTS  

8-11 december har Bilder Nordic School of Photography slututställning på galleri Young Art. Här en liten försmak.

Profile for kiander