__MAIN_TEXT__

Page 4

År 1964 gjorde Curt den första njurtransplantationen i Sverige på Serafimerlasarettet i Stockholm. Patienten var en 17-årig yngling med kronisk urinförgiftning. Båda föräldrarna var villiga att ge en njure, den 46-årige pappan valdes, därför att sonen var utseendemässigt mera lik pappan, vävnadstypning fanns då inte. För att förhindra avstötning behandlades patienten med azathioprin, ett läkemedel som hämmar patientens immunförsvar. Några dagar senare var patienten botad från sin urinförgiftning. Ingreppet väckte stor uppmärksamhet. Media fanns överallt, Curt minns att ”journalister klättrade upp i träden på Serafimerlasarettets gård för att titta in genom fönstren”. Njuren fungerade i nästan tre år, men förstördes därefter av kronisk avstötning. Curt hade sedan ett antal år varit intresserad av att studera lymfflödet hos patienter och han hade utvecklat en metod att göra detta: han placerade en smal kateter i den stora lymfgången, ductus thoracicus, som mynnar i vensystemet vid halsen. Han insåg att man kunde utnyttja denna teknik i samband med transplantationer. Genom att dränera lymfan kontinuerligt kunde man minska antalet cirkulerande lymfocyter och på det sättet försvaga patientens immunförsvar. Metoden kom att användas vid flera kliniker med uppmuntrande resultat, men kom sedan att ersättas av nya mer effektiva läkemedel. ”Vi arbetade dygnet runt, detta var möjligt, då vi alla kände att vi var på rätt väg” Curt Franksson berättar om transplantationsverksamheten under pionjäråren. ”Vi arbetade dygnet runt, detta var möjligt, då vi alla kände att vi var på rätt väg. Under den första tiden kändes bristen på kunskaper frustrerande. Därför reste vi över hela världen för att lära av andra. Ett bestående minne från resorna var att man på andra håll inte visste mera än vi själva. Så småningom utkristalliserades metoder

som visade sig leda framåt, resten har sjunkit undan i glömskans hav”. 33 år är den längsta tid en patient haft en transplanterade njure Idag har 10 000 njurtransplantationer gjorts i Sverige, resultaten är utmärkta. Den yngsta patienten har varit 1 år, de äldsta över 70 år. Den patient som haft sin transplanterade njure längst, har nu haft den i 33 år. År 1972 flyttar Curt till Huddinge sjukhus På 60 talets mitt började man planera för att stänga Serafimerlasarettet, sjukhuset var ursprungligen från 1700-talet. Ett nytt stort sjukhus behövdes, och man beslöt att bygga det nya sjukhuset i Huddinge. År 1972 öppnade Huddinge sjukhus och Curt kallades till professor i kirurgi där. Curt framhåller att han åtog sig uppdraget ”för att jag ville att transplantationsverksamheten skulle få växa på ett nytt och välutrustat sjukhus”. Verksamheten i Huddinge kom att ledas av undertecknad - Carl-Gustav Groth

1973 flyttade så transplantationsverksamheten till Huddinge sjukhus. Verksamheten där kom att ledas av Curts efterträdare, Carl-Gustav Groth, och kom snart att omfatta, förutom njurtransplantationer, också transplantationer av lever, pankreas, hjärta, tarm och benmärg, samt insulinproducerande celler. När vi talat om detta säger Curt ”jag är stolt över att ha introducerat transplantationskirurgin i Sverige”.Detta var utan tvekan en historisk insats, en insats som öppnade vägen för en helt ny behandlingsprincip, transplantation av organ och vävnader har idag

Profile for Barbara Klockare

Samtal med Curt Franksson 90 år 2006  

Carl-Gustav Groth om Samtal med Curt Franksson 90 år 2006

Samtal med Curt Franksson 90 år 2006  

Carl-Gustav Groth om Samtal med Curt Franksson 90 år 2006

Profile for ki200
Advertisement