Page 1

de groene parel

S C H O O L K R A N T

d e

!

K U N S T H U M A N I O R A

C A M P U S

W I L R I J K

November ‘11

e d it oriaal

Beste ouders, collega’s en leerlingen Eindelijk is het weer zover! Het eerste schoolkrantje van dit schooljaar is een feit. Het is een leuke manier om aan ouders te laten zien wat we allemaal gedaan hebben, maar het is ook leuk voor de leerlingen om nog eens herinneringen op te halen. Dit krantje is voor een groot deel geschreven tijdens de lessen vrije ruimte talen, door de leerlingen van 2 wetenschappen. Ze hebben hier tijd en moeite ingestoken en we hopen dan ook dat u de artikels met plezier zal lezen. Elk jaar werken we rond een bepaald thema en dit jaar is het thema ‘Helden’ gekozen. Wat zijn helden precies? Waar komen ze vandaan? Schuilt er in iedereen een held? Oorspronkelijk is een held een moedige figuur die in mythes, sagen of legendes grootse daden verricht. Vaak zijn zulke helden van (half)goddelijke oorsprong en gaan hun daden de menselijke vermogens ver te boven. "Held" geldt daarnaast als een eretitel voor personen die om aardse daden worden bewonderd. We proberen op een creatieve manier samen te ontdekken wat nu voor ons een held is en hoe de leerlingen daar gestalte aan geven. In volgende krantjes kan je meer terugvinden over helden.

n o v e m b e r ’ 1 1 - v i j f d e j a a r g a n g - PA G I N A 1


Inhoud De eerste schooldag...

p. 3

Interview mevr. Vanherck

p. 4

Fruitverkoop

p. 5

Schrijf-ze-VRIJdag

p. 5

Kennismakingsdag

p. 6

Toneel ‘doodgepest’

p. 7

Halloween

p. 8

Horoscoop

p. 9

C ol ofon Dit krantje is een realisatie van de eerste graad van de

!

Kunsthumaniora

E indredactie: Inge Verhelst

Layout: Johan Langens

neem ook eens een kijkje op onze website: www. khwilrijk.be Campus Antw erpen - Karel Oomsstraat 24 - 2018 Antwerpen kunsthumaniora@t elenet.be • Tel: 03/216 02 36 • Fax: 03/248 54 22

PA G I N A 2 - v i j f d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 1 1

Inhoud

info@khwilrijk.be • Campus Wilrijk - Kerkelei 43 - 2610 Wilrijk • Tel: 03/827 11 18


De eerste schooldag...

De e e rste schoold ag. . .

Op 1 september vonden maar liefst 108 nieuwe leerlingen hun weg naar de eerste graad van campus Wilrijk. De leerlingen werden eerst door adjunct-directeur Frank De Strycker op de speelplaats onthaald. Daarna kregen ze onder leiding van hun klastitularis een rondleiding in de school met aansluitend een informatieronde waar ze hun uurrooster, handboeken, agenda en de nodige papieren ontvingen. De eerste schooldag is voor iedereen nieuw, maar meestal vinden de nieuwe leerlingen deze dag wel heel leuk en spannend. Iedereen was erg nieuwsgierig. Ze stonden allemaal rond te kijken naar de andere gezichten. Zouden ze iemand kennen? Wie zou hun klastitularis zijn? Het is altijd een beetje raar om naar het middelbaar te gaan. Vele dingen zijn er anders. Zo hebben ze nu vor elk vak een andere leerkracht. Dat is wel leuk, maar ook wel een aanpassen. Want elke leerkracht is toch een beetje anders... Voor alle nieuwe leerlingen startte de tweede schooldag meteen met een taaltoets op de computer.

EEN MAAND LATER... Na een maand zijn de leerlingen al veel meer op hun gemak. Ze zijn volledig aangepast, weten wat er van hen verwacht wordt en zijn al een heel stuk groter geworden. Iedereen staat mee in een groepje op de speelplaats en niemand staat nog alleen, zoals op de eerste schooldag. Voor ze het goed en wel beseen, verlaten ze deze school alweer.

v i j f d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 1 1 - PA G I N A 3


Interview Mevrouw Vanherck is een nieuwe leerkracht op deze school. Ze is niet enkel een nieuwe leerkracht op deze school, ze is ook net afgestudeerd. Dit vond ik een goede reden om haar te interviewen. Vindt ze het lesgeven leuk, wat vindt ze van de school,... Goedendag mervrouw Vanherck, hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Een beetje moe, want het leerkracht zijn is toch niet te onderschatten. Er komt meer bij kijken dan enkel lesgeven. U bent pas afgestudeerd, wat vindt u nu van het leerkracht zijn? Heel fijn, het is heel aangenaam om leerkracht te zijn. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik een juiste keuze hebt gemaakt om leerkracht te worden. Het zijn fijne collega’s. De sfeer zit goed dus wat wil je meer? Wou u altijd al leerkracht worden of niet? Ja, eigenlijk wel. Ik zei al van in het 3de middelbaar dat ik graag leerkracht wilde worden. Het is leuk als je al zo vroeg weet wat je wil worden en je het dan ook effectief waarmaakt. Geeft u ook nog ergens anders les? Nee, momenteel sta ik full time op deze school. Wat vindt u van deze school? Het is een kleine maar fijne school. Het is leuk dat je alle leerlingen kent, ook al geef je geen les aan hen. En van de leerlingen? Eerlijk zijn. De leerlingen zijn fijn. Ze doen erg goed mee en luisteren heel goed. Je merkt dat de meesten heel gemotiveerd zijn op deze school. Kunt u ook goed met de andere leerkrachten overweg of zijn er een paar storingen? Nee, ik kan heel goed met mijn collega’s overweg. Het is een jong team en dat maakt het leuk. Vanaf januari komt mevrouw Masquilier terug ,blijft u dan nog op deze school? Geen idee, ik hoop van wel. Maar ik vrees dat ik de school zal moeten verlaten. Wie weet kom ik volgend jaar wel terug (lacht). Oké, nu naar mijn favoriete deel van dit interview... Heeft u een vriend? Ja, maar zijn naam en leeftijd ga ik niet zeggen. Wat doet u in uw vrije tijd? Ik ben leidster in de scouts, ik lees graag en kook graag… Bij welke scouts bent u leidster? Scouts 28 zaoeja te Hoboken. Het is heel leuk om dit te doen. Het geeft me de nodige afleiding om er ’s maandags terug in te vliegen. Oké, bedankt voor dit interview en tot ziens. Tot ziens PA G I N A 4 - v i j f d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 1 1


Fruitverkoop Dit jaar wordt er een fruitverkoop georganiseerd door mevrouw Karin Vandevelde. De leerlingen hebben in het begin van het jaar een gratis fruitkaart gekregen. Als deze fruitkaart op is, kunnen de leerlingen een nieuwe kopen voor €2,50. Je kan er allerlei soorten fruit mee verkrijgen en de keuze varieert elke week. We kunnen kiezen uit appelen, peren, nootjes, druiven, bananen, wortels, enz... De fruitverkoop vindt plaats op donderdagnamiddag om 15.40 uur.

Schrijf z e VRIJdag

e

schrijf ze VRIJdag Vrijdag 21 oktober heeft onze school meegedaan aan de schrijf-ze-VRIJdag, een organisatie van Amnesty International. Dit jaar schreven we voor San José De Apartadó. Al bijna 50 jaar wordt Colombia verscheurd door de gewapende strijd tussen het leger en de paramilitairen aan de ene kant en de guerrilla aan de andere kant. De mensen van de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó willen niet deelnemen aan het conflict en vragen respect voor die beslissing. Ze eisen ook dat geen van de gewapende groepen hun grondgebied betreedt. Sinds de oprichting van de Vredesgemeenschap in 1997 zijn de leden echter net het doelwit van alle gewapende partijen. Meer dan 170 leden werden vermoord door paramilitaire groepen en guerrillagroepen. Hierbij worden gezinnen en kinderen zwaar getroffen. De Colombiaanse overheid heeft slechts weinig vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de meeste mensenrechtenschendingen tegen de gemeenschap. De manier om dit te laten stoppen is: zoveel mogelijk mensen over de hele wereld een brief laten schrijven naar de ambassadeur van Colombia. En dat hebben wij ook gedaan tijdens de lessen Nederlans, Engels, geschiedenis en techniek. We hebben een brief geschreven, in een enveloppe gestoken en dezelfde dag nog verstuurd. Hopelijk krijgt iemand van ons ook een antwoord...

v i j f d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 1 1 - PA G I N A 5


Kennismakingsdag Op vrijdag 16/09/2011 trokken we met het 5de leerjaar van de Basisschool en het 1ste secundair op kennismakingsdag. We vertrokken om half 11 met 145 leerlingen richting Nachtegalenpark. Na een flinke wandeling kwamen we aan in het park. De leerlingen legden hun spullen weg en mochten zich vervolgens uitleven in de grote speeltuin. Tegen 12 uur werd er samen gegeten in het zonnetje. Na de picknick trokken we samen verder naar het Middelheimmuseum. Daar hadden we ons ingeschreven voor een puzzelzoektocht in het domein. De leerlingen werden in groepjes van 13 leerlingen verdeeld. In elk groepje zaten zowel leerlingen van het 1ste secundair als van het 5de leerjaar basisschool. Elk groepje had een leerkracht als begeleider. Voor de zoektocht kreeg elk groepje een koffer met een thema. Zo had je de thema’s kleur, beweging, abstract,… Elk thema wordt uitgediept aan de hand van 5 beelden. De zoektocht bracht een dialoog tot stand tussen leerlingen, het kunstwerk en de begeleider. De opdrachten zette de leerlingen aan tot ontdekken, leren kijken en het herkennen van beeldtaal. Het was zeker en vast geen passief spel. Na de zoektocht verzamelden we op het plein en genoten van een welverdiend vieruurtje. Vervolgens vertrokken we samen terug naar school na een geslaagde dag.

PA G I N A 6 - v i j f d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 1 1


Toneel ‘Doodgepest’ Op maandag 26 september zijn we met de leerlingen van de eerste graad en het zesde leerjaar naar het toneel geweest. We zijn in de namiddag om 1 uur met iedereen naar jeugdcentrum ‘Vizit’ vertrokken.

Toneel ‘doodgepest’

Toen we daar aankwamen gingen we naar binnen en moesten we een plaats kiezen. Als we allemaal op onze plaats zaten en stil waren, kregen we eerst een meneer te zien die wat uitleg gaf over het toneel en vervolgens begon dan het toneel. Het toneel ging over een jongen die zijn broer verloren had bij een verkeersongeval. De jongen moest naar een nieuwe school maar hij werd daar gepest. Uiteindelijk was het zo ver gekomen dat hij geld van zijn vader moest stelen om te pesters op een veilige afstand te houden. Tenslotte moest hij naar een soort instelling voor probleemjongeren. Hij was daar blij om, want dan was hij weg van zijn pesters. Maar snel bleek dat te veranderen want hij werd daar ook gepest. Uiteindelijk was het zo ver gekomen dat hij niet meer wilde leven en een zelfmoordpoging deed. Helaas voor hem, was deze mislukt. Na het toneel zijn we terug naar school gegaan en daar moesten per 4 een collage maken over het toneel of pesten met woorden uit de krant en uit tijdschriften of zelf woorden samenstellen. Er zijn een aantal mooie exemplaren uit voort gekomen. Deze collages werden vervolgens verspreid door de hele school.

v i j f d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 1 1 - PA G I N A 7


Halloween Donderdag 27 oktober hebben we op school Halloween gevierd. We begonnen de dag al vroeg met een ontbijt voor de leden van de leerlingenraad zodat we alle puntjes nog eens konden overlopen. Heel de dag draaide rond een verhaal dat de leerlingen zelf geschreven hadden. Sommige leerlingen waren al van ’s morgens verkleed wat best wel leuk was. Op het einde van de lesdag gingen de meeste leerlingen naar huis om zich om te kleden en zichzelf extra griezelig te maken voor de avondactiviteit. We moesten tegen 7 uur terug op school aanwezig zijn want toen begon het spel. We trokken in groepjes van 10 (ongeveer) met een begeleider naar het Steytelinckpark. Daar moesten we dan 4 verschillende opdrachten vervullen om telkens een deel van een spreuk te bemachtigen. Had je de 4 opdrachten tot een goed einde gebracht, dan kon je een hele spreuk lezen. In het park werden we af en toe de stuipen op het lijf gejaagd door mensen die verkleed waren en uit bosjes sprongen. Tegen half 9 trokken we terug naar school en daar stond dan overheerlijke soep op ons te wachten die gemaakt was door de mama’s van Emma, Charlotte, Lotte en Nathalie. Na de heerlijke soep, mochten we naar huis om goed uit te slapen want de dag daarop was het nog een laatste dag school. En dan... VAKANTIE!!!!

PA G I N A 8 - v i j f d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 1 1


Liefde: Je moet de knoop doorhakken. Je kan toch niet voor altijd twijfelen aan je gevoelens? Je moet je niets aan trekken van wat je vriend(inn)en vinden van hem/haar. Het belangrijkste is dat JIJ hem/haar goed vind. Vriendschap: Je hebt je aangesloten tot die nieuwe groep van school. Maar eerlijk, voel jij je nu beter bij hen dan bij je andere vrienden? Je vrienden voelen zich in de steek gelaten door jou. Doe daar wat aan. Liefde: Ben je zeker dat je bij degene waar je nu mee samen bent wilt blijven? Denk goed na, want als je hiermee doorgaat kan het misschien te laat zijn. Hij/zij denkt dat je hem/haar nog steeds graag ziet, maar is dit werkelijk zo? Vriendschap: Je wilt eens een avondje stappen met je vrienden. Maar is dat wel een goed idee? Als je dronken bent, ben je helemaal niet dezelfde persoon. Je wilt toch niet dat ze je laten vallen? Liefde: Je hebt eindelijk iemand gevonden die perfect bij jou past. Nu heb je iemand die van je houdt. Zij/hij wil je niet meer kwijt. En jij hem/haar ook niet meer. Nog veel succes. Vriendschap: Je vriend(in) heeft het moeilijk, zij/hij maakt een moeilijke periode mee. Help haar/hem hiermee zodat ze het niet opgeeft. Maar alleen zo kan zij/hij het echte leven leren kennen. Liefde: Je wil voor eeuwig bij degene waar je nu mee samen bent blijven. Maar maak je geen illusies, niets blijft altijd rozengeur en maneschijn… Vriendschap: Je bent net op stap geweest met je vrienden. Daardoor heb je nu huisarrest. Je vindt het jammer want je had al enkele plannen met andere mensen. Denk goed na voor je je weer uitleeft.

Liefde: Jouw crush heeft je aangesproken. Natuurlijk vond je dit leuk. Maar begin niet te zweven. Misschien wilt hij/zij gewoon vrienden zijn. Misschien moet jij je gevoelens wat achterhouden en eerst goede vrienden worden. Vriendschap: Je vrienden vinden dat je je raar gedraagt. Ga eens spreken met je beste vriend(in), je moet nog steeds iets bekennen. En van wie kan zij/hij het beter horen dan van jou zelf? Liefde: Je lief heeft een slechte invloed op jou en dat weet je zelf ook. Alleen wil je het niet beseffen. Luister eens naar je vrienden, die vinden dit ook al. Denk goed na om hiermee door te gaan. Vriendschap: Ga eens wat leuk doen met je vriend(inn)en. Je kan naar de bioscoop gaan of een avondje gaan stappen. Dit kan je band weer sterker maken.

Liefde: Waarom wil jij de jongen die je leuk vindt steeds veranderen? Je valt op iemand die lief is maar zodra die persoon je vriendje is maak je een ander persoon van hem. Laat hem zijn zoals hij is. Vriendschap: Een vriendin is altijd net naar de wc wanneer er betaald moet worden in de kroeg en dat begint lastig te worden .Vraag haar of ze soms geldproblemen heeft. Liefde: Een double date met jouw beste vriendin en haar lief loopt uit op een fiasco .Hij probeert je te koppelen aan een vriend , maar die gast is een opschepper die alleen maar aan zichzelf denkt. Vriendschap: Probeer je kritiek van vriendinnen eens niet zo aan te trekken. Ze zeggen dit niet omdat ze je willen afkraken .Ze willen je alleen maar helpen.

v i j f d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 1 1 - PA G I N A 9


Liefde: Jij en je vriend zitten op een totaal verschillend level waardoor jullie steeds ruzie hebben .Als jullie niet snel wat meer met elkaar praten , loopt deze relatie zeker helemaal mis. Vriendschap: Wees niet jaloers op je vriendin omdat zij langere benen of een plattere buik heeft. Ook zij is soms ontevreden over haar lichaam , al uit ze haar bedenkingen misschien minder vaak dan jij. Liefde: Waarom val jij altijd op gevaarlijke jongens die uiteindelijk jouw hart breken? Die lieve gast die al zo lang jou aandacht probeert te trekken is veel toffer als vriend. Wat is er mis met hem? Vriendschap: Een misverstand zorgt deze week voor een flinke ruzie met je vriendin. Praat het snel uit , want jullie verwijten elkaar dingen die onnodig en onterecht zijn. Liefde: Een spannende date vraagt om meer. Dit keer is het jou beurt om het initiatief te nemen , want hij heeft jou de vorige keer mee uitgevraagd. Bedenk iets origineels om te doen. Vriendschap: Vind je het moeilijk om nieuwe vriendinnen te maken? Sluit je dan aan bij een sportclub of toneelvereniging. Daar kom je vast een heleboel leuke meisjes tegen. Liefde: Ben jij eigenlijk wel toe aan een serieuze relatie? Je flirt continu met andere jongens en geeft je vriendje amper aandacht. Hij verdient een meisje dat helemaal voor hem gaat. Vriendschap: Je vriendin ontpopt zich steeds meer tot een roddelkoningin en dit schaadt ook jou reputatie. Iemand probeert jou de schuld in de schoenen te schuiven.

PA G I N A 1 0 - v i j f d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 1 1

de groene parel - 5e jaargang nr. 1  
de groene parel - 5e jaargang nr. 1  

Schoolkrant de! Kunsthumaniora campus Ieperman

Advertisement