Page 1

de groene parel

S C H O O L K R A N T

d e

!

K U N S T H U M A N I O R A

C A M P U S

W I L R I J K

n o vember ‘0 9

ed it o riaa l

Beste ouders, collega’s en leerlingen Na enkele jaren ben ik terug op mijn oude stek. Ik miste onze school en haar cultuur. Ik blijf het belangrijk vinden, dat iedereen zich hier op school, zowel leerlingen als personeel, goed voelt. Hiermee bedoel ik, dat de visie van onze school ook daadwerkelijk in de praktijk wordt omgezet. Dat de leerlingen de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontdekken en optimaal te ontplooien, en in functie hiervan een studiekeuze kunnen bepalen. Wij werken er met het ganse team aan om een veilige en warme omgeving voor iedereen te creëren. Een omgeving waar het leuk is om school te maken en te lopen. Frank De Strycker coördinerend adjunct-directeur

d e r d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 0 9 - PA G I N A 1


Inhoud De eerste schooldag...

p. 3

The gossip quiz!!!

p. 4

Humour

p. 4

Pest Actie Plan

p. 6

Interview “BLANC-NOIR”

p. 6

Cherchez les mots suivants dans la grille p. 6 Schrijf ze VRIJdag op onze campus

p. 7

Kennismakingsdag

p. 8

C olo f on Dit krantje is een realisatie van de eerste graad van de

!

Kunsthumaniora

Eindredactie: Saskia Masquillier neem ook eens een kijkje op onze website: www.khwilrijk.be Campus Antwerpen - Karel Oomsstraat 24 - 2018 Antwerpen kunsthumaniora@telenet.be • Tel: 03/216 02 36 • Fax: 03/248 54 22 Campus Lier - Vismarkt 4 - 2500 Lier kunsthumaniora-cl@telenet.be • Tel: 03/480 00 62 • Fax: 03/489 04 95

PA G I N A 2 - d e r d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 0 9

Inhoud

info@khwilrijk.be • Campus Wilrijk - Kerkelei 43 - 2610 Wilrijk • Tel: 03/827 11 18


De eers te s c h o o l d a g . . .

De eerste schooldag… De eerste schooldag vond iedereen wel leuk. Iedereen was nieuwsgierig. En ze vonden het ook raar om ‘mevrouw en meneer’ te zeggen in plaats van ‘juffrouw en meester’. Velen voelden zich ook raar. Met ‘raar’ bedoelen ze dat ze het niet gewoon zijn om in het 1ste middelbaar te zitten. Nu zijn het allemaal andere leerkrachten en bij elk vak krijg je een andere leerkracht, dat vinden de meesten ook wel leuk. “Raar omdat deze school nieuw was voor mij en alles was zo serieus”. “Ik voelde me vrolijk en ik vond dat er ook hele leuke kinderen waren en leerkrachten”. “Curieus, zenuwachtig en ook blij omdat ik naar het middelbaar ging”. “Heel zenuwachtig en een beetje curieus en ik voelde me klein, omdat ik in Beveren woon en ik kom helemaal naar Wilrijk”. Een maand verder… Ondertussen is er 1 maand voorbij. Het is nu veel leuker voor iedereen omdat ze veel vriendinnen hebben gemaakt. Iedereen staat nu in een groepje, er staat niemand alleen. In het 1ste middelbaar is het serieuzer dan in het lager. Er zijn meer studies en je moet je werkjes zo snel mogelijk afgeven. Op de speelplaats spelen de kinderen van het 1 ste middelbaar niet. Voor sommige kinderen is het wel saai. Kinderen vinden deze school leuker dan hun vorige school. Ze vinden het hier groter, mooier, en leuker. En leuke vriendinnen en de sfeer is ook wel belangrijk. Hieronder hebben we nog een paar reacties verzameld: • “Het is hier leuker en hier zijn vele leukere mensen, omdat ik veel vrienden heb gemaakt”. • “Ik vind dat ik niet van school moet veranderen, omdat hier keileuke vriendinnen zijn”. • “Ik blijf hier zeker op hier school want ik voel me hier echt goed en ik heb al leuke vrienden leren kennen”. Maroua & Phyllis, M3a/1aMW

d e r d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 0 9 - PA G I N A 3


What sports does Mrs Masquillier practice? a. Yoga b. Zumba c. Korfball d. Athletics

2.

What is the origin of Mrs Ferenczi? a. Italian b. Irish c. Hungarian d. Spanish

3.

What is Yorgos’ second job? a. He owns a geese store. b. He is a DJ c. He is a life guard d. He is a bartender

4.

What is Mrs Doulier’s hobby? a. She likes swimming. b. She likes reading. c. She likes teaching. d. She makes her own jewellery.

5.

Mrs Verhelst has a piercing in the shape of an animal. What animal is it? a. A bear b. A butterfly c. A Lady bird d. A dragonfly

Made by Yana Pattheeuw (2ALAT), Caroline Cornelis, Rivka Rooze M4a/2aMW 1d, 2c, 3c, 4c

Answers:

Humour Il y a un homme noir dans une voiture blanche et il demande à sa femme a quoi il ressemble. Sa femme lui répond: “Tu ressemble à une bouteille de coca dans un frigo”. Quele est le comble de l’argessivité. Tu donnes un revolver a un aveugle (=blinde) et tu lui dis que c’est un sèche-cheveux. Qu’est-ce qui a 123 yeux et 2 dents? Un autobus de personnes âgées. Quels sont les deux animaux les plus dangereux ? La tortue parce qu’elle tord et elle tue et le serpent parce qu’il serre et il pend. Toto doit se laver tous les jours. Sa grand-mère vient le samedi et elle dit a Toto: “Qu’est ce que tu as grandi”. Toto répond: “C’est normal, mes parents m’arrosent tous les jours”. Hicham Seddiki, M3a/1aMW

PA G I N A 4 - d e r d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 0 9

The gossip quiz

1.


PEST ACTIE PLAN Op maandag 26 oktober zijn acteurs naar onze school gekomen. Alle leerlingen van m1, m2, m3 en m4 zijn naar het toneelstuk PAP (pest actie plan) gaan kijken in de refter. Het toneelstuk is geschreven door Guy Didelez. De mensen van het toneel hebben dat zeker en vast gedaan om de pesters te laten zien dat het slachtoffer het niet echt leuk vindt.

Pe s t A cti e P l a n

In het toneelstuk wordt een meisje gepest dat uit een ander land komt. Dat is niet zo leuk als ze dat bij jou doen, dus doe het niet bij de anderen. De kinderen die in de refter zaten vonden het heel erg leuk en grappig. Sommige kinderen trekken te snel conclusies en dan is het zeker een grote ruzie. Van ruzie komt gepest. Ze schelden, roddelen, vechten, pesten met woorden of ze saboteren of ze stelen gerief. En als ze naar de directie moeten dan liegen ze. Als je gepest wordt, moet je niet direct er op af. Je moet naar de directie gaan, naar de leerkracht op de speelplaats of naar je klastitularis. Maroua Laghmiri, M3a/1aMW

d e r d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 0 9 - PA G I N A 5


Interview “BLANC-NOIR” A quoi pensez-vous si vous entendez les mots “noir-blanc”? Frank de Stryker: Je pense à mon bureau, il est noir et blanc. Est ce-que vous trouvez Blanc-noir un bon thème? Douliez Martina: Oui, c’est un bon thème parce qu’il ya beaucoup de possibilités. Quels animaux ont les couleurs noir et blanc? Yorgos Verholen: Un chat et un dalmatien Tu aimes le blanc où tu préfères le noir? Marisa (la femme de ménage): Moi, je préfère le noir, surtout pour les vêtements.

Préférez-vous les vêtement noirs ou blancs? Guido Pauwels: Avant tout le noir. Ainsi, je ne me dois pas faire de soucis pour combiner les couleurs . Rivka Rooze en Caroline Cornelis, M4a/2aMW

Cherchez les mots suivants dans la grille 1. 2. 3. 4. G D A R D T I B I E N L O E B G J D J H K M P E T U

noir classe jeune jaune I E L K S K A G G D J F C D N H I A L H G S W S E A

H G S U E L Z W H F B G V R D U F S O A O H X L G E

5. 6. 7. 8. K U E N L O E X J Q R H N S F K G C P S R I C P B R

I J E U N E R V J S A J H A R O E V M W G J G L J T

I A N O O L G N K C S I J Z C L R J H X E K H S E D

N N H P I M U H H V V K G S L P D L I V S L T W U F

difficile qui gorge cheval L V I J R X J K L H G A H J A U N E J A W P R Q N G

O I J Y X C I L M I A S I C S N V N K N X M E X E O

9. fromage 10. bien 11. fenêtre 12. bras M E I I C V K F P K R D J V S G A F B I Q N Q H N I

P R J H D O O R N L H Q U N E H R G N M S C S G J L

S K K M E P L O D P Y C K B B I H P D A D V K U H P

Z L I L F T O M F Y J V S H S J B Q W L F A L J O M

J O J C T R L A G U A B X J Q R E X X H G S P R K N

I P P V L I O G H E M N C I D T L W S I H R N E L G

13. jambe 14. venir 15. quoi 16. belle P O R T A B L E W R B J V J F V L G U Q U O i K K I

J V A G G H O P X T E K B V T O E H U L R F L L M J

E E E E D U B M V B O L N N R U K I K H T H A J P F

PA G I N A 6 - d e r d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 0 9

R C T R E Y O O B F P O E G D T L J L O V L H G D A

V H A I S K M L J H H P R H I R M A O K B M B F S R

F E B N T O B R H H J R G J F D B Q P B N P S Ê E Z

17. animal 18. ordinateur

T V X E E L S T I L B T H K F F N S M N J N Q N R E

G A E V N P H S O M N D J O I C H W N H K B X E T V

J L P M Q H I Q S Z Q S O G C V I X D Y I F G T V H

B Q W O X A K J Q R W F K H I H K V F U L G Z R A U

O E Q E W R O K N T X G L V L L L B U I M Q E E N O

M A M A N O T P A O J K O L E P X W I B L T R F B L

A M P M I P E Y B N N K I O D C O R D I N A T E U R

I n t e r v i e w Bl a nc -No ir

Imaginez-vous que vous seriez daltonien (kleurenblind); quel serait alors votre plus grand problème? Nadia Beheydt: Comment dois-je combiner maintenant mes vêtements


Schr ijf z e V R I Jdag

Het 1e jaar Artistieke Vorming op 1 september 2009

Schrijf ze VRIJdag op onze campus Vrijdag 16 oktober heeft campus Wilrijk meegedaan aan de schrijf-ze-VRIJdag, een organisatie van Amnesty International. Amnesty International is een organisatie die iets wil doen aan de toestand in de sloppenwijken van de hoofdstad van Kenia, Nairobi. In Nairobi woont meer dan de helft van de bevolking in sloppenwijken, in onmenselijke omstandigheden. Hoewel de helft van de inwoners in Nairobi in sloppenwijken wonen gebruiken ze maar 5 procent van het grondgebied. Leven in de sloppenwijken is een kwestie van overleven. Ze wonen in krotten niet groter dan 1 kamer van hier. Er zijn geen waterleidingen. Het water loopt als open geulen door de straat. Als het water in aanraking komt met het vuilnis op de wegen ontstaan er besmettelijke ziektes en dat wil Amnesty International stoppen. De manier om dit te stoppen is: zoveel mogelijk mensen over de wereld een brief laten schrijven naar de ambassadeur van Kenia. En dat hebben wij dan ook gedaan tijdens de les Nederlands. We hebben een brief geschreven, in een envelop gestoken en dezelfde dag nog verstuurd. Hopelijk krijgt iemand van ons ook een antwoord‌ Kasper Ruys, M3a/1aMW

d e r d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 0 9 - PA G I N A 7


Kennismakingsdag Op 18 september hebben de leerlingen van m1, m3 en de dansers van m4, een gezellige wandeling gemaakt naar het Nachtegalenpark. Daar hebben we lekker gegeten en leuk gespeeld. Dan zijn we met iedereen vertrokken naar het Middelheimpark. Dan zijn we in groepen verdeeld, dat verliep nogal rommelig, maar het was wel leuk . Iedere groep kreeg een leerkracht die een speelkoffer vast had. Aan de hand van een kaart konden we vragen oplossen in het park. In dit openluchtmuseum kan je de hele dag genieten van de mooie natuur. En van de beelden, maar je kan er ook gezellig picknicken en vragen oplossen met je vrienden of familie. Het is wel een groot domein, en dat is het toffe er aan . Laura verschueren, Eline brabans, M3a/1aMW

Ke n n i s m a k in g sd a g

PA G I N A 8 - d e r d e j a a r g a n g - n o v e m b e r ‘ 0 9

de groene parel - 3e jaargang - nr. 1  
de groene parel - 3e jaargang - nr. 1  

Schoolkrant de! Kunsthumaniora campus Ieperman

Advertisement