Page 1

DE VOLKSKRANT

21

VRIJDAG 4 NOVEMBER 2011

.............................................. ....................... ......................................................

Economie

Horeca wil tappen uit eigen vat Nederlandse cafés zijn met handen en voeten gebonden aan brouwerijen. Elders in Europa mag dat niet. Tijd dat de horeca zich ook hier bevrijdt, vindt de belangenorganisatie.

van onze verslaggeefster lisa Spit AMSTERDAM Bierbrouwers heb-

ben te veelinvloed op de horecamarkt, waardoor rowel ondernemers als consumenten te veel betalen voor een glas bier. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ende politiek op in te grijpen. Dit zijn qe belangrijkste resultaten uit een onderzoek dat brancheorganisatie KHN onder horecaondernemers liet uitvoeren door EIM. De h<r ge bierprijs in cafés wordt niet veroorzaak door horecaondernemers, maar door de brouwerijen. De meeste horecabedrijven en driekwart van de cafés zijn door een geldlening, borgstelling of pand gebonden aan een bierbrouwer. De inkoopprijs van bier ligt voor die ondernemers bijna twee keer zo hoog als de verkoopprijs van bier in de supermarkt. Zo kost een hectoliter bier in d e supermarkt tussen de 113 en 127 euro en telt een kroegbaas er tussen deJ77 en 217 euro voor neer. Een op de zes horecapanden is in eigendom bij een b ierbrouwer. Wanneer dit het geval is, betekent de verkoop van meer bier in de praktijk juist minder winst voor de ondernemer. Hoe sterker de binding van de ondernemer met de brouwer, hoe la· ger zijn inkomen en des te lager zijn tevredenheid. Binnen de branche zijn, sinds de Europese Commissie de brouwers een aantal jaar geleden betichtte van kartelvorming, ai langer ontevreden geluiden te h oren over d e machtsp<r si tie die Heineken, lnbev, Grolsch en Bavaria hebben. KHN besloot niet langer op geruchten af te gaan en is verheugd nu wetenschappelijke feiten in handen te hebben. De grootste marktpartij, Heineken, zegt niet verrast te zijn door de uitkomsteil van het onderzoek en is bereid naar oplossingen te kijken wanneer andere brouwerijen dat ook d oen. 'Banken investeren nu eenmaai niet graag in horecaondernemingen, daarom hebben brouwerij-

vooral in Nederland doen brouwers veel meer dan bier produceren. ze hebben door geldleningen, borgstellingen en pandvemuur een stevige vinger In de pap biJ de horeca. Koninklijke Horeca Nederland wtl dat de NMa en de politiek hiertegen In het geweer komen. Foto Everl Elzinga 1ANP

en het van hen overgenomen. We zijn het er mee eens dat dit niet wenselijk is.' 'Waar de grote bierbrouwers In commercials met inloopkoelkasten en vriendengroepen een gezellig, duurzaam en maatschappelijk verantwoord imago creêren, worden zij in werkelijkheid gedreven door opportunisme', stelt l adewijk van der Grinten, directeur van KHN. 'Ze knijpen ondernemers uit als een citroen. Terwijl dat juist de mensen zijn cUe het hardst voor hen werken en de meest"e hectolitecs bier wegtappen. Brouwers misbrujken hun machts·

positie en consumenten verwijten de horeca de hoge bierprijzen.' Van der Grinten hoopt dat d e politiek en de NMa In actie komen. De NMa laat weten dat de brancheorganisatie welkom is om het rapport te komen presenteren. Oe marktwaakhond deed in 2002 al onderzoek naar de biercontracten die Heineken met ondernemers afsloot, maar keurde deze uiteindelijk goed. Pandbinding

in de rest van Europa is het niet toegestaan dat cafés verbonden zijn aan brouwerijen. KHN wil dat ook in Ne-

Meer tappen betekent minder winst, geldt voor veel cafés deriand. Brouwerijen moeten zich uitsluitend gaan bezighouden met brouwen, en niet met het verstrekken van leningen of verkopen en verh ur en van panden. 'Er moet een eind komen aan de Europese vrijstelling voor pandbinding, omdat de brouwer ijen niet aan de voorwaarden vol·

doen. Zo is er geen sprake van vrije concu rrentie op de markt en wordt de consument er zeker niet beter van', zegtVan der Grinten. Toch hebben de horeca-ondernemers zelf gekozen voor een verbintenis met een bierbrouwer. Van der Grinten wijt dit aan onervarenheid en het lage opleidingsniveau van sommige ondernemers. 'We gaan een servicedesk oprichten voor starters en de valkuilen van biercontracten met hen doornemen. Ondernemers moeten niet langer naïef zijn en niet langer zonder nadenken bij het kruisje tekenen.'

Is de grote verarming in de vs begonnen?

n plaats van een blik of pakje kippensoep te kopen, kun je ook een hele kip nemen. Gebruik het vlees zoveel mogelijk als beleg voor sandwiches. Van de resterende botten kan de soep worden getrokken. Eet daarbiJ bon en voor de broodn<r dige proteïne. Enkele honderden bekende Amerikanen hebben zich gewaagd aan d e recepten di e hun landgenoten met voedselbonn en moeten bereiden. Uit nieuwe cijfers blijkt dat liefst 45,8 miljoen Amerikanen, 15 procent, financieel niet meer in staat zijn om zelf voldoende voed· se i te kopen. Zij krijgen bonnen van 4,50 dollar(3,25 euro) waarmee ze in de supermarkt hun dagelijks kostje bij eikaar moeten schrapen. Sommigen kopen een pot pin-

I

Een recordaantal van 45,8 miljoen Amerikanen leeft op voedselbonnen. Dat maakt de crisis al echt voelbaar. In Europa-is het nog niet zover.

dakaas, die ze dan verorberen voor het ontbijt, lunch en dJner. Om ongezonde voedingsgewoonten te voorkomen, proberen voedingsdeskundigen de mensen die afhankelijk zijn van bonnen te heipen met adviezen. Vaak zijn groenten te d uur, dus daarom moeten voedzame producten worden gevonden die toch ook enigszins vitaminerijk zij n. Het is de keerzijde van de Amerikaanse droom. De wereld kijkt nog naar de VS als het land van de ongekende mogelijkheden - van de mateloze rijkdom van mensen ais Gates en jobs tot de rijkdom van Wisteria Lane en Sex and the City. Twee jaar geleden, na de G20 in Londen, werd gezegd dat de wereldleiders een herhaling van de Grote De pres-

sie van de jaren dertig hadden kunnen voorkomen. Maar nu dreigt de westerse economie sluipenderwijs in een d iepe depressie van massawerkloosheid en armoede terug te vallen, beginnend in de VS. Vlak voor de crisis in 2007 kregen 27;3 m iljoenAmerikanen voedselbonnen. Dat aantal is in vier jaar met liefst 65 procent gestegen. Hiertoe behoren de talrijke werkl<r zen, de arbeidsongeschikten en andere mensen met geen of te kleine uitkering. 42 procent van de alleenstaande moeders is afhankelijk van voedselbonnen. Maar er zitten ook hardwerkende Amerikanen onder die te weinig verdienen om in de primaire behoeften va n levensonderhoud te kunnen voorzien. Wie in de VS van een mini m um -

loon moet leven, heeft minstens twee banen nodig. Nu wil de regering ook n og gaan knijpen op het Suppiemental Nutrltional Assistance Program, zoals de uitdeling van voedselbonnen officieel heet. Dat zou betekenen dat het armste deel van de natie nog minder krijgt dan de 31,50 dollar aan bonnen per week waarvan ze nu boodschappen moet doen. Er moet worden bezuin igd nu de rijken weigeren meer belasting te betalen. In de VS is de echte crisis voelbaar, in Europa is het nog wachten totdat ook hier de ingrediënten voor het dagrecept in de krant slechts 3,25 euro mogen kosten.

··- ...

REAGEREN?

Horeca wil tappen uit eigen vat  
Horeca wil tappen uit eigen vat  

De Volkskrant 4 november 2011. Nederlandse cafés zijn met handen en voeten gebonden aan brouwerijen. Elders in Europa mag dat niet. Tijd dat...

Advertisement