Page 1

''

e o">e Dagblad De Pen Donderdag 3 november ZO 11

Ik vraag me af of brouwerijen integere zakenpartners zijn.

5

Eerst

lorlewijk van der Grinten Koninklijke Horeca Nederland

Kroegen willen af van dure biercontraden # Bier Onderzoek bevestigt wat veel kroegbazen al riepen: de horecamarkt is verziekt door bierbrouwers. Henk Willem Smits

Den Haag 'V

In Nederland zijn veel cafés gebonden aan bierbrouwers. In de rest van Europa is dat niet toegestaan, maar omdat de situatie historischwis ontstaan, maakt Brussel voor Nederland een uüwndering. Daarwil brancheo rganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) van af, want u it een

gisteren gepresenteerd onderzoek Het doet me denken aan graaiende blijkt dat het de horecamarkt ver- bankiers en aan woekerpolissen van ziekt. KHN zal een lobby beginnen in verzekeraars. Juridisch zit het zo in Brussel o m de uitrondering op te la- elkaar dat brouwers er mee weg koten heffen, w kondigdedirecteur Lo- men, maar dit is niet langer maatdewijk van der Grinten van KHN gis- schappelijk verantwoord: teren in Den Haag aan. Eén op de zes cafépanden is in eiBrouwers pakken flinke marges, gendom van of wordt gehuurd door kroegbazen verdienen zo goed als de viergro te brouwers in Nederland; niks of draaien verlies, zo blijkt. 'Ik Heineken, lnbev (Jupiler, Domvraag me af, gezien dit onderzoek, of . m elsch), Grolsch en Bavaria. Hierbrouwerijen wel integere zakenpart- door kan de brouwer een exploitant ners zijn', aldus Van der Grinten. verplichten zijn bier (en andere dran'Wordt hier niet strategisch nage- ken als wijn en fris, die ook worden dacht om ondernemers w te binden geleverd door de grote vier) af te nedat ze geen kant meer op kunnen?. men. Daarnaast is er nog een andere

vorm van binding. namelijk het in bruikleen geven van de tapinstallatie of het afgeven van een borgste lling. De gebonden kroegen staan o p de beste plekken, zoals stadscentra. 75 procent van de bierafzet via cafés is 'gebonden afzet', zo bli jkt. Het systeem is uitermate lucratief voor de brouwers. Het zorgt ervoor dat kroegbazen niet kunnen onderhandelen over de prijs. Een hectoliter bier kost in de supermarkt tussen de 113 en 12 7 euro. Een kroegbaas betaalt tussen de 177 en 217 euro. Ook laten brouwers gebonden exploitanten betalen voor glazen en reclame-

materiaal. 'Ze worden van twee kanten gepakt', aldus Van der Grinten. Hoe kan het dan dat er toch mensen in dezezaken stappen? 'Vaak hebben ze geen relevante horeca-opleiding. De jager kiest zijn prooi: Directeur Ph ilip de Ridder van Heineken Nederland was zo sportief het o nderzoek in ontvangst te nemen. 'Wij kiezen onze prooi? Daar herken ik mij niet in: Ook Heineken wil van het Nederlandse systeem af, aldus De Ridder. 'Maar niet alle brouwers denken er w over: .,. www.depers.nVbrouwers

De-Pers-3-november-2011-Bieronderzoek  

dewijk van der Grinten van KHN gis- teren in Den Haag aan. Brouwers pakken flinke marges, kroegbazen verdienen zo goed als niks of draaien v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you