Page 1


‫‪Afzir Tensile Structures General Catalog Introduction‬‬ ‫‪01‬‬

‫دربـاره افـزیر‬ ‫لزوم کاربرد و طراحی سازه های سبک کششی در معماری و مهندسی دنیا از قرن‬ ‫نوزدهم مورد توجه جوامع مهندسی در دنیا قرارگرفت و با گذشت زمان و پیشرفت‬ ‫و گسترش تکنولوژی این حیطه از صنعت ساختمان مخاطبان زیادی در جامعه مهندسی‬ ‫به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫با وجود پیشرفتهایی که در زمینه طراحی و مهندسی سازه های سبک کششی در دنیا‬ ‫صورت گرفته و با وجودتایید این سازه ها از سوی جوامع بین المللی‪،‬کماکان کاربرد و‬ ‫طراحی این حیطه از مهندسی روز دنیا در بازارهای داخلی و درمیان جامعه مهندسی‬ ‫داخل کشور کامال شناخته شده نیست‪.‬‬ ‫از این رو تیم افزیر با دارا بودن تخصص ها ودانش های الزم در انواع زمینه های‬ ‫طراحی‪ ،‬مهندسی و ساخت سازه های سبک و با ارزیابی نیازهای داخلی به فرهنگ‬ ‫سازی‪ ،‬اشاعه و استانداردسازی و همچنین ارتقاء سطح کیفی طراحی‪ ،‬محاسبه و‬ ‫ساخت این سازه ها در جهت پاسخگویی حرفه ای تر به نیاز بازارهای داخل شروع‬ ‫به فعالیت نمود‪.‬‬

‫‪Afzir Tensile Structure in Azadi Hotel‬‬


‫‪Afzir Tensile Structures General Catalog Introduction‬‬ ‫‪04‬‬

‫در حال حاضر این شرکت با دارا بودن دانش و توانایی های الزم در ارائه خدمات‬ ‫در انواع زمینه های سازه های سبک کششی دنیا فعالیت می کند که این زمینه ها به‬ ‫طور کلی شامل موارد زیرمی شود‪:‬‬ ‫ سازه های پارچه ای و غشایی (‪)Membrane Structure‬‬‫ سازه های کابلی (‪)Cable & Cable Net Structure‬‬‫ سازه های ‪ETFE‬‬‫‪ -‬سـازه هـای متـحرک بـا پوشش های کشـشی (‪)Membrane & Tensile cladding‬‬


‫‪Afzir Tensile Structures General Catalog Goals‬‬ ‫‪05‬‬

‫اهـداف‬

‫افزیر در نظر دارد تا با تفکری پیشرو و خالق در جامعه مهندسی کشور و با همگام با‬ ‫اصول نوین معماری و مهندسی در جهت برآوردن نیازها ی کاربران به قطب شاخص‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و اجرا سازه های سبک کششی و سازه های نوین در ایران تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬

‫‪Afzir Tensile Structure in Javanmardan Amphitheater‬‬


‫‪Afzir Tensile Structures General Catalog Activities and Servises‬‬ ‫‪08‬‬

‫حوزه های فعالیت و خدمات‬ ‫خدمات شرکت با توجه به نیازهای مختلف کاربران و مشتریان ارزیابی و برنامه ریزی‬ ‫شده است تا با تمامی توان بهترین راه حل ها به مشتریان افزیر در زمینه های‬ ‫مختلف سازه های سبک و با کیفیتی برتر ارائه گردد‪ .‬این خدمات تمام نیازها ی الزم‬ ‫کاربران از ایده پردازی تا اجرا و انجام پروژه ها و خدمات پس از تکمیل پروژه را‬ ‫پوشش خواهد داد‪ .‬که شامل موارد زیر می شود‪:‬‬ ‫ مشاوره‬‫ طراحی و مهندسی‬‫ محاسبات‬‫ مدیریت پروژه‬‫ ساخت سازه‪ ،‬پوشش و اتصاالت‬‫ نصب سازه‪ ،‬پوشش و اتصاالت‬‫ نورپردازی‬‫ خدمات تعمیر و نگهداری‬‫‪ -‬بیمه مهندسی داخلی و بین المللی‬


‫‪Afzir Tensile Structures General Catalog Application of Tensile Structures‬‬ ‫‪09‬‬

‫فعالیت های شرکت در دو قالب کلی و با اهداف و قابلیت های مختلف به کاربران‬ ‫عرضه می گردد این فعالیت ها شامل خدمات و فعالیت های سفارش شده و خدمات‬ ‫پیش ساخت می باشد‪.‬‬ ‫ خـدمات سـفارش شده‪ :‬ایـن خـدمات مربـوط به پـروژه های مطابق با نیاز و‬‫ایده آل های کارفرما در تمامی مراحل از ایده پردازی تا ساخت می باشدکه بر‬ ‫اساس نوع و ماهیت پروژه های مختلف‪ ،‬برنامه ریزی و طرح های مختلفی ارائه‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫ خدمات پیش ساخت‪ :‬در این پروژه ها طرح ها از پیش آماده و کلیه ضروریات‬‫اجرایی و محاسباتی آن ها انجام گرفته و کارفرما مطابق با نیاز خود از میان طرح های‬ ‫موجود طرح مناسب و مورد عالقه را برای اجرا بر می گزیند‪.‬‬

‫‪Afzir Tensile Structure in Jamshidieh Roof garden‬‬


Afzir Arizona State University ASU SkySong - Arizona , USA


Afzir co  
Advertisement