Page 1

: www.upcrenewables.com


A CLEAN ENERGY GROUP WITH A GLOBAL TRACK RECORD Tập Đoàn Năng Lượng Tái Tạo Kinh Nghiệm Toàn Cầu

DREAM

VƯƠN TẦM

-----------------------------

DEVELOP PHÁT TRIỂN

-----------------------------

DELIVER PHỤNG SỰ

01


CONTENT 01

ABOUT UPC GROUP

Tổng Quan Về Tập Đoàn UPC

02

COMPANY OPERATING PHILOSOPHY Triết Lý Vận Hành Doanh Nghiệp

03

UPC’S GLOBAL BUSINESS NETWORK Mạng Lưới Kinh Doanh Toàn Cầu Của UPC

04

OUR GLOBAL MANAGEMENT Đội Ngũ Quản Lý Toàn Cầu Của UPC

05

UPC’S CAPACITY Năng Lực Thực Tế

06

PROJECTS

Các Dự Án Đã Thực Hiện

07

WHY UPC IN VIETNAM

Lý Do UPC Có Mặt Tại Việt Nam

08

ENVIRONMENT AND COMMUNITY COMMITMENT Cam Kết Về Môi Trường & Cộng Đồng.

02


ABOUT UPC RENEWABLES GIỚI THIỆU VỀ UPC RENEWABLES UPC Renewables Group, a leading worldwide renewable energy developer, is an American majority owned private and independent developer, constructor, owner, and operator with more than 20 years of experience with 73 wind and solar projects on 5 continents. UPC Renewables’ mission is to be a leader in the global transition from fossil fuels to renewable energy by delivering cost-effective clean energy solutions to mitigate global climate change, conserving our environment and energizing a sustainable future. Tập đoàn UPC Renewables là một trong những Nhà phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu trên thế giới đến từ Mỹ, đồng thời còn là Chủ đầu tư, Xây dựng, Chủ sở hữu và Nhà điều hành độc lập với hơn 20 năm kinh nghiệm cùng 73 dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió trên khắp Năm châu. Sứ mệnh của UPC Renewables là trở thành đơn vị dẫn đầu trong xu hướng chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo bằng cách cung cấp các giải pháp năng lượng sạch hiệu quả, tiết kiệm để giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu, bảo vệ môi trường của chúng ta, đồng thời kiến tạo nên một tương lai bền vững.

After successfully pioneering markets United States, Canada, and Europe, the company now targets growth markets in the Asia-Pacific region and has been actively developing projects in Asia since 2006 with 11 offices in 8 countries throughout the Asia-Pacific region. Sau những bước tiên phong thành công trên các thị trường phát triển năng lượng tái tạo ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu, Công ty hiện đang nhắm đến các thị trường tiềm năng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và đã tích cực phát triển các dự án ở Châu Á kể từ năm 2006 với 11 văn phòng tại 8 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

03


20

MORE THAN YEARS Hơn Năm OPERATIONAL TRACK RECORD Kinh Nghiệm Vận Hành

12 73 4.5 8.4

EXPERIENCE IN Kinh Nghiệm Tại

COUNTRIES Quốc Gia

AGGREGATE OF Tổng Cộng

PROJECTS BUILT Dự Án Đã Xây Dựng

TOTAL INSTALLED Tổng Lắp Đặt

GW CAPACITY GW công suất

BN MORE THAN Tỷ Đô Hơn DEPLOYED AGGREGATE OF CAPITAL Tổng Vốn Đầu Tư

04

04 - PROFILE COMPANY


ABOUT UPC RENEWABLES

GIỚI THIỆU VỀ UPC RENEWABLES In the Asia-Pacific region, UPC develops, builds and owns operating projects in China, Philippines and Indonesia and has developed renewable projects globally with total installed capacity of 4,500MW. UPC has a proven history of being a successful early entrant in new markets and tackling complex projects. Utilizing advanced technology and tailored business strategies, UPC has been helping many countries accelerate their renewable energy ambitions. Tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, UPC hiện đang có các dự án đang vận hành tại Trung Quốc, Philippine, Indonesia, và cũng sở hữu một hệ thống phát triển năng lượng tái tạo với tổng công suất lắp đặt hơn 4,500MW trên toàn cầu. Hơn nữa, UPC cũng không ngừng khẳng định bề dày kinh nghiệm bởi những thành công trong việc gia nhập thị trường mới và giải quyết các dự án mang tính chất phức tạp cao. Bằng việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và các chiến lược kinh doanh phù hợp, UPC đã và đang giúp nhiều quốc gia đẩy nhanh mong muốn phát triển năng lượng tái tạo.

05


UPC Renewables is pioneer in building projects in difficult terrain and competitive markets worldwide, such as: UPC là nhà tiên phong trong việc phát triển dự án năng lượng tái tạo trên các địa hình hiểm trở và thị trường cạnh tranh như:

THE MOUNTAINS AND DESERTS IN UNITED STATES

Núi Cao và Sa Mạc ở Hoa Kỳ

THE VOLCANIC ISLANDS OF THE UNITED STATES Đảo Núi Lửa Ở Hoa Kỳ

THE HILLS OF ITALY Đồi Núi Ở Ý

MOUNTAINS OF NORTHERN AFRICA Dãy Núi Khu Bắc Phi STEPPES OF INNER MONGOLIA

Thảo Nguyên Mông Cổ

MOUNTAINS OF SOUTHERN CHINA Đồi Núi Phía Nam Trung Quốc

THE ISLANDS OF THE PHILIPPINES AND INDONESIA

Các Đảo Ở Philipin Và Indonesia

06


COMPANY OPERATING PHILOSOPHY TRIẾT LÝ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

07


GLOBAL RENEWABLES ENERGY DEVELOPER (AMERICA, AFRICA, EUROPE, AUSTRALIA, ASIA) Nhà phát triển năng lượng tái tạo toàn cầu (Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á)

INDUSTRY LEADER IN CONSTRUCTION, FINANCING AND DEVELOPMENT OF RENEWABLE PROJECTS Đơn vị đi đầu trong ngành Xây dựng công trình, hoạch định tài chính và phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

OVER 4,500 MW OF WIND AND SOLAR FARM PROJECTS BUILT = 1,200+ TURBINES INSTALLED Hơn 4,500MW được khai thác tại các nhà máy điện gió, điện mặt trời với hơn 1,200 tuabin được lắp đặt.

DEVELOPER / OWNER / OPERATOR Nhà đầu tư, Chủ sở hữu, Quản lý vận hành các Nhà máy điện gió, điện mặt trời

INDEPENDENT DEVELOPER (NOT A TURBINE OR PV MANUFACTURER) Nhà đầu tư độc lập (không phải đơn vị sản xuất tuabin)

INDEPENDENT POWER PRODUCER Đơn vị sản xuất điện năng và vận hành độc lập

SELF-FINANCING PROJECT DEVELOPMENT Tự hoạch định tài chính để phát triển dự án

08


UPC’s GLOBAL BUSINESS NETWORK

MẠNG LƯỚI KINH DOANH TOÀN CẦU CỦA UPC

TUNISIA

USA/ MỸ

09


LEGENCY MARKETS

ACTIVE MARKETS

KOREA / HÀN QUỐC CHINA/ TRUNG QUỐC TAIWAN / ĐÀI LOAN VIETNAM/ VIỆT NAM

PHILIPPINES

INDIA/ ẤN ĐỘ

INDONESIA

AUSTRALIA/ ÚC

10


OUR GLOBAL MANAGERMENT ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ TOÀN CẦU CỦA UPC

BRIAN CAFFYN

Chairman and Group CEO

O

ur team consist of more than 150 renewable energy professionals led by dedicated management teams, complete with fully staffed resource assessment, development, procurement, construction contracting, finance, construction management, engineering, operation, and administrative teams in each market we enter. We foster relationships with the local communities and build a local presence and assist communities in becoming more economically competitive by harvesting renewable resources. UPC Renewables tập hợp một đội ngũ hơn 150 chuyên gia trong ngành Năng Lượng Tái Tạo, được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý có trình độ chuyên môn cao, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu chuyên môn để phát triển, đấu thầu, thu mua, xây dựng công trình, quản lý tài chính, kỹ thuật công trình, vận hành và công tác hành chính khác trên mỗi thị trường mà công ty tiếp cận. Ngoài ra, Công ty luôn coi trọng việc thúc đẩy phát triển mối quan hệ với cộng đồng địa phương trong tiến trình khai tác hiệu quả nguồn tài nguyên tái tạo góp phần phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

11


IN PARTICULAR, UPC RENEWABLES PROMINENT LEADERS WITH SPECIAL FACTORS SUCH AS: Trong đó, UPC Renewables nổi bật với các nhân tố lãnh đạo đặc biệt như:

LOGAN KNOX

SEAN CAFFYN

Director & CEO Vietnam

Development Director of Vietnam

ANDREW SUTHERLAND

STEVEN ZWAAN

Director & Group COO

DAVID SUTTON CEO Philippines

SJ LIU

CEO Solar Taiwan

ERIC HOUPLAIN

Head of Engineering and Construction in Vietnam

ANTON ROHNER

Director

Director & CEO Australia

PRANAB SARMAH

JP PARK

Director & CEO Solar

CEO Solar Korea

SUMIT PANDEY

Country Director of UPC Solar India

12

TRAN DUC SON Head of Legal in Vietnam

DACRE PURCHASE

Director & CEO Indonesia


UPC’s CAPABILITY NĂNG LỰC THỰC TẾ

With over 20 years of global experience, our project development teams are equiped with the wide

variety of skills necessary for achieving tailored renewable energy solutions. Our management teams have extensive backgrounds in developing renewable energy projects which has guided the success of our projects around the world. Our expertise covers land acquisition, community relations, environmental analysis, feasibility analysis, logistics analysis, construction, project management, and project finance. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trên toàn thế giới, đội ngũ phát triển dự án của Công ty đã không ngừng trau dồi những kĩ năng cần thiết để ứng dụng các giải pháp năng lượng hiện đại và phù hợp nhất. Công ty cũng được dân dắt bởi đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, từng xây dựng thành công nhiều dự án năng lượng tái tạo trên thế giới. Với đội ngũ hiện tại, công ty có thể đảm trách về mặt chuyên môn trong hầu hết các mảng như: thu hồi đất, quan hệ cộng đồng, phân tích đánh giá môi trường, nghiên cứu khả thi, công tác hậu cần, xây dựng, quản lý, vận hành và tài chính doanh nghiệp.

INVESTMENT ĐẦU TƯ

DEVELOPMENT PHÁT TRIỂN

CONSTRUCTION XÂY DỰNG

OPERATION VẬN HÀNH

RENEWABLES ENERGY NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 13


H

ANDS-ON ENGINEERING UPC supplies renewable energy at optimized prices by utilizing innovative wind turbine technology and photovoltaic systems. From the initial design to construction commencement, our teams actively engage in iterative processes, assuring our innovative energy solutions are industry-leading and will generate cost competitive energy output.

CONSTRUCTION EXPERTISE

From the initial concept design to the end of project construction, our engineering, procurement and construction management experts optimize every aspect for technological efficiency, cost effectiveness and optimal land use. As a leader in the renewable energy industry, our construction processes are executed with high standards with a core focus on efficiency, timeliness, and safety.

OPERATIONS AND MANAGEMENT

UPC projects integrate advanced control systems to monitor the performance of our operating projects. Proactive inspections from our experts minimize operational downtime and unnecessary losses.

KỸ SƯ THỰC NGHIỆM

Công ty UPC cung cấp năng lượng sạch với giá cả tối ưu bằng việc ứng dụng công nghệ tuabin và hệ thống quang điện tiên tiến nhất. Từ thiết kế cơ sở cho đến khởi công xây dựng, đội ngũ kỹ sư sẽ luôn chủ động cập nhật quy trình và đảm bảo giải pháp điện năng đột phá để có giá thành cạnh tranh nhất.

NĂNG LỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngay từ thiết kế cơ sở đến hoàn thiện xây dựng công trình, đội ngũ kĩ sư, nhà thầu, chuyên gia quản lý công trình sẽ luôn tối ưu mọi khía cạnh về hiệu suất ứng dụng công nghệ hiện đại, hiệu quả chi phí và sử dụng đất tối ưu. Với vai trò là đơn vị dẫn đầu ngành năng lượng tái tạo, công trình của chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm nhặt nhất, chú trọng vào hiệu quả, thời gian và an toàn.

QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH

Các dự án của Công ty UPC được tích hợp với hệ thống điều khiển tự động hiện đại để giám sát vận hành. Đồng thời các chuyên gia cũng túc trực kiểm tra để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và kiểm soát tổn thất không

14


1. AMERICA / MỸ KWP (30MW), Maui, Hawaii Mars Hills (4t2MW), Maine Stetson Wind I (57MW), Maine Stetson II (25MW), Maine Cohocton (125MW), New York Steel Winds (35MW), New York Rollins Wind (60MW), Maine Sheffield (40MW), Vermont Milford Wind (306MW), Utah Kahuku Wind (30MW), Hawaii.

2. AUSTRALIA / ÚC New England Solar – 600-800 MW New South Wales; Robbins Island 600 – 1000MW Tasmania;

3. INDONESIA/ IN ĐÔ NÊ SI A Sidrap – 75MW South Sulawesi,

15


PROJECTS CÁC DỰ ÁN

4. INDIA/ ẤN ĐỘ Gale – 50MW Maharashtra; Tornado – 20MW Maharashtra.

5.

PHILIPPINES/ PHILIPPINE Caparispisan – 81MW Ilocos Norte

6. CHINA/ TRUNG QUỐC Suining – 60 MW Stichuan, Tancheng – 100MW Shandong, Huangyan II & III – 27.3 MW Zhejiang; Kanping I I& III – 96MW Liaoning; Feicheng I – 49.5 MW Zhejiang; Lingling I – 49.5 MW Hunan; Rongshui I & II – 96 MW Guangxi; Huangyan I – 42 MW Zhejiang; Darongshan – 22.5 MW Guangxi; Linghai I – 49.5 MW Liaoning, Baiqui I 49.5 MW Inner Mongolia…)

7. MOROCCO Khalladi – 120 MW Morocco

8. ITALY (Ý) Suining – 60 MW Stichuan, IVPC - 169MW IVPC 4- 303MW

IVPC 2000 - 166MW IPVC6 - 112MW

9. TUNISIA (NORTH AFRICA) Tunisia (Bắc Phi)

16


17


UPC Renewables Group

is a leading Renewable Energy developer with over 20 years of global experience pioneering and building world class wind and solar projects. Tập đoàn UPC Renewables

là nhà phát triển năng lượng tái tạo tiên phong với hơn 20 năm kinh nghiệm trên toàn cầu, góp phần tạo nên những công trình điện gió và điện mặt trời đẳng cấp trên thế giới.

Lorem ipsum

18


HANOI CAPITAL

Vietnam has plentiful potential location

for renewables energy project with sunny and windy area with a high-quality transmission line system. Việt Nam là quốc gia có tiềm năng gió và nắng dồi dào với hệ thống truyền tải có chất lượng đảm bảo để có thể phát triển năng lượng điện tái tạo cho tương lai.

Vietnam has over 3,000kms of coastlines Hơn 3,000 km đường bờ biển Wind Potentiality: Over 500,000 Mw (According to World Bank) Tiềm năng gió lên đến 500,000MW (theo Ngân hàng Thế Giới) Good potential of large-scale wind energy Tiềm năng phát triển năng lượng gió quy mô lớn

HO CHI MINH CITY

OUR OFFICE

19


20


WHY IS UPC IN VIETNAM?

LÝ DO UPC CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM

Countries and communities around the world are

already experiencing increased climate change impacts. It involves many dimensions - science, economics, society, politics and moral and ethical questions - and is a global problem, felt on local scales, that will be around for decades and centuries to come. Các quốc gia và cộng đồng trên toàn thế giới đang phải gánh chịu ngày càng nhiều những ảnh hưởng do hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra. Điều này tác động trực tiếp lên các lĩnh vực như khoa học, kinh tế, xã hội, chính trị và đạo đức trên phạm vi toàn cầu không chỉ trong nhiều thập kỉ mà sẽ còn kéo dài trong hàng thế kỉ tiếp theo.

21


Viet Nam is considered as one of the countries

Việt Nam được đánh giá là một trong những

most affected by climate change, particularly the Mekong Delta is one of the world’s three most vulnerable deltas (together with the Nile Delta in Egypt and the Ganges Delta in Bangladesh) to the sea level rising.

quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Đặc biệt, ĐB Sông Cửu Long là một trong 3 đồng bằng châu thổ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới (cùng với đồng bằng sông Nile ở Ai Cập và đồng bằng sông Hằng ở Bangladesh).

According to climate change scenarios, If the sea level rises by 1 more meter, then: • About 40% of the Mekong Delta area, 11% of the Red River Delta, and 3% of

1m,

Vietnam’s coastal provinces

Theo kịch bản biến đổi khí hậu được dự đoán, nếu mực nước biển dâng thì tương lai: • Khoảng 40% diện tích khu vực ĐB Sông Cửu Long, 11% diện tích khu vực ĐB Sông Hồng và 3% diện tích các tỉnh ven biển sẽ ngập lụt.

will be inundated; • About 10-12% of Vietnam’s population will be directly impacted; & • The country will lose >10%

• Khoảng 10-12% dân số của Việt Nam bị vảnh hưởng trực tiếp, và

of GDP.

Vietnam has highly productive

khoảng 10% GDP.

wind regions and strong economies with the right

• Và nước ta sẽ mất

Việt Nam sở hữu khu vực có tiềm năng gió cao

location adapted to most modern high-efficiency turbines.

và nhiều địa điểm tua-bin hiện

National government support that is very aggressive in encouraging the development of renewable energy. The Prime Minister has recently approved the Ministry of Industry and Trade (MOIT) to increase in the Feed-In-Tariff (FIT) for onshore Wind farms to 8.5 US cents/kw in support of the governments long term goal to increase Renewable Energy.

phù hợp với các loại

đại với công suất lớn. Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm và hỗ tích cực trong việc khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt cho Bộ Công Thương tăng giá điện cho các dự án điện gió trên bờ lên đến 8,5 US cent/Kw để hỗ trợ mục tiêu dài hạn trong việc đẩy mạnh ngành năng lượng tái tạo.

UPC builds wind power project in Vietnam because of the new wind turbine technology that allows the use of wind in the equatorial region.

UPC mong muốn xây dựng các dự án điện gió tại Việt Nam bởi có thể ứng dụng các công nghệ tuabin hiện đại nhất cho khu vực cận xích đạo này.

UPC mission is to meet Vietnam’s growing energy needs with clean renewable electricity and improve the lives of the local people and communities.

Sứ mệnh lâu dài của UPC tại Việt Nam là cam kết đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng sạch và cải thiện đời sống cộng đồng địa phương.

22


23


UPC IN VIET NAM

UPC TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

UPC will be part of this opportunity in utilizing new wind turbine technology to deliver cost effective clean energy solutions which will help further Vietnam’s goals for renewable energy production. Moreover, we will work with the Government of Vietnam, local communities organizing environmental activities, raising awareness, and joining hands to protect the local communities and Viet Nam to improve the environment.

Công ty UPC Renewables sẽ nỗ lực để có thể sử dụng cơ hội này tốt nhất bằng việc tối ưu ứng dụng các trang thiết bị, tuabin hiện đại bậc nhất để đưa ra giải pháp truyền tải điện năng hiệu suất cao, tiết kiệm; góp phần đẩy nhanh mục tiêu về năng lượng tái tạo của Việt Nam. Đồng thời, cùng với chính phủ Việt Nam, và cộng đồng địa phương, UPC sẽ tăng cường các hoạt động bảo vệ tài nguyên, gắn kết cộng đồng, nâng cao ý thức và cùng chung tay góp sức trong chiến dịch chống biến đổi khí hậu toàn cầu

24


COMMUNITY

ENVIRONMENT

CỘNG ĐỒNG

MÔI TRƯỜNG

We believe in providing renewable energy to

UPC

Chúng tôi cam kết về việc đưa ra giải pháp phát

UPC thấu hiểu về trách nhiệm lâu dài đối với

understands that we have long-term responsibilities to communities where our projects are located. We work with community leaders and other stakeholders to deliver renewable energy projects safely. Every project and community are unique, and our team engages with them to create projects that are an investment in the people and infrastructure of the communities. We create custom-made community programs to meet local needs with the goal that our programs have a lasting positive impact.

power our world in a sustainable manner to minimize negative impacts on the local environment. UPC takes its environmental responsibilities seriously and has committed to complying with the local standards and the standards of the International Finance Corporation’s Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. We strive to improve the environmental performance of every project that we construct.

cộng đồng địa phương tại nơi chúng tôi phát triển dự án. Do đó, công ty cam kết sẽ luôn đồng hành với các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án một cách an toàn và hiệu quả. Mỗi sự kết hợp giữa dự án và cộng đồng địa phương đều sẽ có những nét riêng, nhưng UPC sẽ không ngừng nỗ lực tìm hiểu để đảm bảo rằng người dân địa phương cũng sẽ được thúc đẩy phát triển kinh tế, hạ tầng. Chúng tôi cũng có những chương trình phát triển cộng đồng đặc trưng cho mỗi địa phương để có thể tạo ra những giá trị tích cực lâu dài.

triển bền vững bằng năng lượng tái tạo nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường địa phương. Công ty UPC Renewables rất nghiêm túc với trách nhiệm bảo vệ môi trường thế giới và cam kết đồng bộ áp dụng các tiêu chuẩn tại địa phương và quốc tế về sự phát triển bền vững của Môi trường tự nhiên và xã hội. Điều đó có nghĩa, trong mỗi dự án UPC thực hiện, chúng tôi đều hướng tới cải thiện hiện trạng môi trường tại mỗi dự án chúng tôi triển khai.

25


CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

UPC RENEWABLES HAS CONCERN ON THE COMMUNITY PROJECTS RELATED TO UPC chú trọng các dự án cộng đồng hướng tới: EDUCATION EMPOWERMENT; Giáo dục và các chương trình nâng cao năng lực EQUALITY; Bình đẳng giới HEALTH & SAFETY ENHANCEMENT; Cải thiện sức khỏe và an toàn ENVIRONMENT PROTECTION; Bảo vệ môi trường VULNERABLE GROUPS SUPPORT; Hỗ trợ nhóm cộng đồng ảnh hưởng LIVELIHOOD & ECONOMIC EMPOWERMENT; Nâng cao sinh kế và kinh tế OMMUNITY DEVELOPMENT; Phát triển cộng đồng WORKING CONDITION. Điều kiện làm việc

26


UPC RENEWABLES VIETNAM Văn Phòng Tại Việt Nam : 669 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC : (+84 28) 3899 2109 : info@upcrenewables.com

Profile for khanh pm

upc  

giơi thieu cong ty

upc  

giơi thieu cong ty

Profile for khanhpm
Advertisement