Page 1

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


VI VET AT INGEN ER BARE DET DU SER

ROM FOR ALLE Vi er heldige. Vi lever i et rikt samfunn. Men selv om vi setter rettferdighet høyt, har vi hver vår virkelighet og hver vår hverdag. Det er mange årsaker til at man ikke klarer å leve opp til samfunnets forventninger. Helsemessige og sosiale utfordringer, rus og fattigdom er alle med på å gjøre veien inn i storsamfunnets varme vanskelig å finne, og vanskelig å følge. Kirkens Bymisjon i Østfold arbeider for å gjøre hverdagen litt bedre for de av oss som faller utenfor fellesskapet. Vi vet at ingen er bare det du ser, og vi jobber for at det skal være rom for alle. Siden 2004 har vi gjennom virksomhetene våre i Østfold hjulpet deltagere med å skaffe egen inntekt gjennom arbeid, føle mestring gjennom utfordringer og oppleve et verdifullt

2

fellesskap.

|

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


ALLE MENNESKER I BYEN SKAL OPPLEVE RESPEKT, RETTFERDIGHET, FELLESSKAP OG OMSORG. VÅRT OPPDRAG ER Å AVDEKKE, LINDRE OG ENDRE ÅRSAKER TIL SOSIAL URETT OG NØD.


4

|

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


BRYGGEKAPELL OG ADMINISTRASJON Det var i Fredrikstad det begynte, og fylkets største by er fortsatt en viktig arena for Kirkens Bymisjon Østfold. Besøk oss i administrasjonen, eller ta et stille avbrekk i bryggekapellet. Døren er åpen. Det er rom for alle.

BRYGGEKAPELLET

ADMINISTRASJONEN

Vi vil være der menneskene er.

Ved brygga i Fredrikstad sitter også

Derfor er det helt naturlig med et

administrasjon/ledelse for Kirkens

kapell på brygga i Fredrikstad.

Bymisjon i Østfold. Her treffer du

Et stille sted for ro og ettertanke,

blant annet vår daglige leder som

midt mellom båtliv og uteliv.

også er gateprest, og du er aldri langt

Sammen med menighetene i Fredrik-

unna de menneskene du ønsker å

stad legger vi til rette for et sted å

snakke med. I resepsjonen og lokalene

stoppe opp, enten du trenger en

for øvrig visualiseres våre ulike

påminnelse om hvor heldig du er,

virksomheter i byene, og produkter

eller du trenger en pause fra det som

vi lager og selger kan ses.

er slitsomt.

Velkommen inn!

ET STED FOR STILLHET MIDT PÅ BRYGGA

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD STORGT.11 | SENTRALBORD: TLF. 69 61 01 19 | WWW.BYMISJON.NO > BYER OG STEDER > ØSTFOLD

|

5

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


6

|

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


FREDRIKSTAD Kirkens Bymisjon har flere tilbud i Fredrikstad. Fokus er å skape gode møteplasser og arenaer for arbeid og mestring. Foruten virksomhetene nedenfor, har vi poesigruppe og andre sosiale grupper som treffes regelmessig.

CAFÉ BRITANNIA Britannia er en kafé slik kafeer pleide å være. God mat i inkluderende omgivelser til en pris man kan klare. Personalet i kafeen er deltagere som er på vei tilbake til arbeidslivet, og som vet at et raust møtested er viktig for alle mennesker i byen. Kom alene for middag. Møt en venn for en kopp kaffe. Her er det plass

nye sykler og sykkelutstyr, reparasjoner og service og et sted sykkelen kan stå mens du selv sitter på toget. På Pedalen kombineres kompetanse på sykkel med sosialfaglig arbeid.

LØNN SOM FORTJENT Lønn som Fortjent er en jobbsentral som tilbyr ulike tjenester som vindusvask, rydding, gressklipping,

til alle.

flytting, maling, snørydding og

PEDALEN

og privatpersoner. Oppdragsgiver

I den ombygde lokomotivstallen på Fredrikstad stasjon finner du et

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

vedlikeholdsarbeid til virksomheter blir fakturert for arbeidet, hvilket er med på å finansiere lønn til arbeids-

unikt fagmiljø for sykkel. Salg av

takerne.

CAFÉ BRITANNIA AGENTGT. 4 | SENTRALBORD: TLF. 69 61 01 19

PEDALEN FREDRIKSTAD ST. OLAVSGT. 2 | SENTRALBORD: TLF. 69 61 01 19

LØNN SOM FORTJENT FREDRIKSTAD DAMMYR 18 | SENTRALBORD: TLF. 69 61 01 19 |

7

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


8

|

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


|

9

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


10

|

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


HALDEN Jernbanestasjonen i Halden er siste stoppested i Østfold. På samme tid er stasjonen et sted mange begynner, enten de er togreisende eller deltagere på Pedalen sykkelverksted og kaffebar.

PEDALEN Kombinasjonen av kaffebar og sykkelverksted kan virke uvant, men på Pedalen er det helt naturlig. Vi er glad i å skru sykler, enten det er større reparasjoner eller mindre vedlikehold. Samtidig har vi en lidenskap for god kaffe og en fersk matbit, enten du skal videre med toget eller vil sette deg ned med maten for en sykkelprat. Både i kaffebaren og på sykkelverkstedet treffer du deltagere som jobber seg tilbake til arbeidsmarkedet.

VI GJØR VEIEN TILBAKE LITT KORTERE

Veien tilbake til arbeidsmarkedet kan være lang for noen. Hos Pedalen jobber vi for å gjøre veien litt kortere for deltagerne våre. Vi er opptatte av at det vi leverer holder høy kvalitet, og at måten vi jobber på speiler virkeligheten i andre virksomheter. Derfor samarbeider vi med lokale bedrifter om hospitering for deltagerne våre, hvor de får jobbe i en ordinær bedrift med hjelp av oss underveis.

PEDALEN I HALDEN JERNBANETORGET 2 | SENTRALBORD: TLF. 69 61 01 19

|

11

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


12

|

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


SARPSBORG Det er lett å falle utenfor. Når livet holder deg utenfor fast arbeid, glipper den viktige opplevelsen av arbeidsfelleskap og deltagelse. Lønn som Fortjent og Krambua i Sarpsborg er et tilbud til de som vil jobbe, men av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet.

LØNN SOM FORTJENT

KRAMBUA

Lønn som Fortjent er en jobb-

I Joneidgården får gamle gjenstander

sentral som tilbyr ulike tjenester

og møbler nytt liv, hver dag. Brukt-

som vindusvask, rydding, gress-

handelen og verkstedet skaper ny

klipping, flytting, maling, snø-

verdi i gamle og ødelagte interiør-

rydding og vedlikeholdsarbeid til

artikler og møbler. I brukthandelen

virksomheter og privatpersoner.

Krambua finner du unike redesignede

Oppdragsgiver blir fakturert for

produkter, mens verkstedet reparerer

arbeidet, hvilket er med på å

og produserer møbler og andre ting

finansiere lønn til arbeidstakerne.

– enten etter oppdrag fra kunder

MENINGSFYLT ARBEID PÅ DAGER MAN KAN JOBBE

eller for salg i Krambua.

KRAMBUA I JONEIDGÅRDEN ST. MARIESGT. 51 | SENTRALBORD: TLF. 69 61 01 19

|

13

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


MOSS Fra og med høsten 2013 har vi virksomhet også i Moss. Oppstarten er med prosjektet Jobb1, mye tilsvarende Lønn som Fortjent i nabobyene. Fokus er personer som har falt litt utenfor arbeidslivet, men som fortsatt ønsker å jobbe ut i fra de muligheter de har.

JOBB 1 Lønn som Fortjent er en jobbsentral som tilbyr ulike tjenester som vindusvask, rydding, gressklipping, flytting, maling, snørydding og vedlikeholdsarbeid til virksomheter og privatpersoner. Oppdragsgiver blir fakturert for arbeidet, hvilket er med på å finansiere lønn til arbeidstakerne.

JOBB1 MOSS C/O ARENA, KIRKEGT. 19 | SENTRALBORD: TLF. 69 61 01 19

14

PÅ JOBB STILLER MAN PÅ LIK LINJE

|

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


GJENSIDIG NYTTE Bymisjonen jobber for å lindre nød, tilby arbeidstrening og legge til rette for positive endringer i folks liv. Arenaen er vårt nærmiljø, men vi klarer det ikke alene.

BEDRIFTSSTØTTE

FRIVILLIGHET

Gjennom mange år har vi knyttet tette bånd til bedrifter

Frivillige er en svært viktig ressurs for Bymisjonens

i Østfold, som bidrar på ulike måter. Gode eksempler

arbeid. Ved å gi litt av sin tid og sine evner, bidrar denne

er gratis råvarer til Café Britannia, økonomiske bidrag,

engasjerte gruppen på en avgjørende måte til vårt arbeids-

og praksisplasser for våre deltagerne. Nå tilbyr vi et

og gjestefellesskap. I tillegg til å bety noe for andres

samarbeidsprogram for bedrifter som ønsker å vise

ve og vel, opplever så godt som alle at dette også gir mye

samfunnsansvar, og engasjere medarbeiderne i noe som

tilbake. Vi kan trenge enda flere med ”på laget”. Tidsbruk

skaper motivasjon og stolthet internt i bedriften.

og virksomhet/sted kan avtales nærmere. Kontakt oss for

Noen kaller det sosiosponsing og bruker samarbeidet til

mer informasjon – bli frivillig!

å styrke bedriftens omdømme. Et gjensidig samarbeid skaper verdier og entusiasme både hos giver og mottaker. Kontakt oss for mer informasjon. – bli samarbeidspartner!

|

15

KIRKENS BYMISJON ØSTFOLD


KIRKENS BYMISJON HAR ROM FOR ALLE. HVER DAG SER VI LIKEVEL MER VI KUNNE GJORT. STØTT KIRKENS BYMISJON OG BIDRA TIL Å SKAPE MENING I HVERDAGEN TIL DE SOM TRENGER DET ALLER MEST.

GAVEKONTO: 7011.05.18593

Kirkens Bymisjon Østfold  

Bli bedre kjent med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold, hva vi arbeider med og hvem vi arbeider for.