Page 1

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA JADUAL WAKTU AKADEMIK (SEMESTER II SESI 2010/2011) PROGRAM PENGSISWAZAHAN GURU SARJANA MUDA PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH (ELEKTIF MATEMATIK) PELAJAR SEKSYEN 1 Hari

08:00AM 9:00AM

09:00AM 10:00AM

11:30AM 12:30AM

12:30PM1:30PM

01:30PM 02:30PM

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BBD 18104 (PM DR AHMAD BIN ESA) DEWAN KULIAH F (G3) KAMPUS INDUK

REHAT

Ahad

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BBD 18104 (PM DR AHMAD BIN ESA) DEWAN KULIAH F (G3) KAMPUS INDUK

10.30AM 11:30AM

ASAS NOMBOR BBD 13003 (PN HJH NAFISAH) BILIK KULIAH B3 (G3) KAMPUS INDUK REHAT

Sabtu

ASAS NOMBOR BBD 13003 (PN HJH NAFISAH) BILIK KULIAH B3 (G3) KAMPUS INDUK

10:00AM 10:30AM

02:30PM 03:30PM

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR BBD 18002 (PM DR YUSOP AB HADI) DEWAN KULIAH C KAMPUS INDUK

KETUA JABATAN : ………………………………………

* PERTANYAAN BOLEH MENGHUBUNGI CIK MAWAR AIN BINTI ALIAS (KETUA PROGRAM PENGAJIAN MATEMATIK) 012 - 2056207 / 07- 4538015 mawarain@uthm.edu.my SENARAI NAMA PENSYARAH : PM Dr. Mohd Yusop bin Ab. Hadi (yusop@uthm.edu.my) - 013-7516451 / 07-4538096 Tn. Hj. Md Yusof bin Jamar@Jamil (yusof@uthm.edu.my) - 012-7677976 / 07-4538014 PM Dr. Ahmad bin Esa (ahmad@uthm.edu.my) - 019-7677349 / 07-4537060 PM Mahmad Amir bin Radzali (mahmad@uthm.edu.my) - 012-7254825 / 07-4538280 Pn Hjh Nafisah (nafisah@uthm.edu.my) 07-4538684 En Lai Chee Sern (lcsern@uthm.edu.my) 012-5768327 / 07-4538240 PM Hj Sapon Bin Ibrahim (sapon@uthm.edu.my) 013-7497021 / 4538206 Tn. Hj. Zulkifli bin Senin (zulsenin@uthm.edu.my)

03:30PM 04:30PM

04:30PM 05:00PM

05:00PM 06:00PM

06:00PM 07:00PM

ASAS UKURAN BBD 23103 (PM HJ SAPON BIN IBRAHIM) BILIK KULIAH B5 (G3) KAMPUS INDUK

DEKAN : ………………………………………

07:00PM 08:00PM

08:00PM 09:00PM

09:00PM 10:00PM

ASAS UKURAN BBD 23103 (PM HJ SAPON BIN IBRAHIM) BILIK KULIAH B5 (G3) KAMPUS INDUK

10:00PM 11:00PM


FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA JADUAL WAKTU AKADEMIK (SEMESTER 2 SESI 2010/2011) PROGRAM PENGSISWAZAHAN GURU SARJANA MUDA PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH (ELEKTIF MATEMATIK) PELAJAR SEKSYEN 2

Hari

08:00AM 9:00AM

09:00AM 10:00AM

10.30AM 11:30AM

11:30AM 12:30AM

12:30PM1:30PM

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BBD 18104 (PM MAHMAD AMIR B RAZALY) DEWAN KULIAH G (G3) KAMPUS INDUK

ASAS NOMBOR BBD 13003 (PN HJH NAFISAH) BILIK KULIAH B3 (G3) KAMPUS INDUK

01:30PM 02:30PM

02:30PM 03:30PM

ASAS UKURAN BBD 23103 (PM HJ SAPON BIN IBRAHIM) BILIK KULIAH B5 (G3) KAMPUS INDUK

* PERTANYAAN BOLEH MENGHUBUNGI CIK MAWAR AIN BINTI ALIAS (KETUA PROGRAM PENGAJIAN MATEMATIK) 012 - 2056207 / 07- 4538015 mawarain@uthm.edu.my

PM Dr. Mohd Yusop bin Ab. Hadi (yusop@uthm.edu.my) - 013-7516451 / 07-4538096 Tn. Hj. Md Yusof bin Jamar@Jamil (yusof@uthm.edu.my) - 012-7677976 / 07-4538014 PM Dr. Ahmad bin Esa (ahmad@uthm.edu.my) - 019-7677349 / 07-4537060 PM Mahmad Amir bin Radzali (mahmad@uthm.edu.my) - 012-7254825 / 07-4538280 Pn Hjh Nafisah (nafisah@uthm.edu.my) 07-4538684 En Lai Chee Sern (lcsern@uthm.edu.my) 012-5768327 / 07-4538240 PM Hj Sapon Bin Ibrahim (sapon@uthm.edu.my) 013-7497021 / 4538206 Tn. Hj. Zulkifli bin Senin (zulsenin@uthm.edu.my)

04:30PM 05:00PM

05:00PM 06:00PM

06:00PM 07:00PM

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR BBD 18002 (PM DR YUSOP AB HADI) DEWAN KULIAH C (G3) KAMPUS INDUK

KETUA JABATAN : ………………………………………

SENARAI NAMA PENSYARAH :

03:30PM 04:30PM

REHAT

Ahad

ASAS NOMBOR BBD 13003 (PN HJH NAFISAH ) BILIK KULIAH B3 (G3) KAMPUS INDUK

REHAT

Sabtu

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BBD 18104 (PM MAHMAD AMIR B RAZALY) DEWAN KULIAH G (G3) KAMPUS INDUK

10:00AM 10:30AM

ASAS UKURAN BBD 23103 (PM HJ SAPON BIN IBRAHIM) BILIK KULIAH B5 (G3) KAMPUS INDUK

DEKAN : ………………………………………

07:00PM 08:00PM

08:00PM 09:00PM

09:00PM 10:00PM

10:00PM 11:00PM


FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA JADUAL WAKTU AKADEMIK (SEMESTER 2 SESI 2010/2011) PROGRAM PENGSISWAZAHAN GURU SARJANA MUDA PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH (ELEKTIF MATEMATIK) PELAJAR SEKSYEN 3 Hari

08:00AM 9:00AM

09:00AM 10:00AM

10.30AM 11:30AM

11:30AM 12:30AM

12:30PM1:30PM

ASAS NOMBOR BBD 13003 (EN LAI CHEE SERN) BILIK KULIAH B4 (G3) KAMPUS INDUK

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BBD 18104 (PM DR AHMAD BIN ESA) DEWAN KULIAH F (G3) KAMPUS INDUK

01:30PM 02:30PM

REHAT

Ahad

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BBD 18104 (PM DR AHMAD BIN ESA) DEWAN KULIAH F (G3) KAMPUS INDUK

REHAT

Sabtu

ASAS NOMBOR BBD 13003 (EN LAI CHEE SERN) BILIK KULIAH B4 (G3) KAMPUS INDUK

10:00AM 10:30AM

02:30PM 03:30PM

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR BBD 18002 (PM DR YUSOP AB HADI) DEWAN KULIAH C (G3) KAMPUS INDUK

KETUA JABATAN : ………………………………………

* PERTANYAAN BOLEH MENGHUBUNGI CIK MAWAR AIN BINTI ALIAS (KETUA PROGRAM PENGAJIAN MATEMATIK) 012 - 2056207 / 07- 4538015 mawarain@uthm.edu.my SENARAI NAMA PENSYARAH : PM Dr. Mohd Yusop bin Ab. Hadi (yusop@uthm.edu.my) - 013-7516451 / 07-4538096 Tn. Hj. Md Yusof bin Jamar@Jamil (yusof@uthm.edu.my) - 012-7677976 / 07-4538014 PM Dr. Ahmad bin Esa (ahmad@uthm.edu.my) - 019-7677349 / 07-4537060 PM Mahmad Amir bin Radzali (mahmad@uthm.edu.my) - 012-7254825 / 07-4538280 Pn Hjh Nafisah (nafisah@uthm.edu.my) 07-4538684 En Lai Chee Sern (lcsern@uthm.edu.my) 012-5768327 / 07-4538240 PM Hj Sapon Bin Ibrahim (sapon@uthm.edu.my) 013-7497021 / 4538206 Tn. Hj. Zulkifli bin Senin (zulsenin@uthm.edu.my)

03:30PM 04:30PM

04:30PM 05:00PM

05:00PM 06:00PM

06:00PM 07:00PM

ASAS UKURAN BBD 23103 (HJ ZULKIFLI BIN ISNIN) BILIK KULIAH B6 (G3) KAMPUS INDUK

DEKAN : ………………………………………

07:00PM 08:00PM

08:00PM 09:00PM

09:00PM 10:00PM

ASAS UKURAN BBD 23103 (HJ ZULKIFLI BIN ISNIN) BILIK KULIAH B6 (G3) KAMPUS INDUK

10:00PM 11:00PM


FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA JADUAL WAKTU AKADEMIK (SEMESTER 2 SESI 2010/2011) PROGRAM PENGSISWAZAHAN GURU SARJANA MUDA PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH (ELEKTIF MATEMATIK) PELAJAR SEKSYEN 4

Hari

08:00AM 9:00AM

09:00AM 10:00AM

10.30AM 11:30AM

11:30AM 12:30AM

12:30PM1:30PM

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BBD 18104 (PM MAHMAD AMIR B RAZALY) DEWAN KULIAH G (G3) KAMPUS INDUK

ASAS NOMBOR BBD 13003 (EN LAI CHEE SERN) BILIK KULIAH B4 (G3) KAMPUS INDUK

01:30PM 02:30PM

02:30PM 03:30PM

ASAS UKURAN BBD 23103 (HJ ZULKIFLI BIN ISNIN) BILIK KULIAH B6 (G3) KAMPUS INDUK

* PERTANYAAN BOLEH MENGHUBUNGI CIK MAWAR AIN BINTI ALIAS (KETUA PROGRAM PENGAJIAN MATEMATIK) 012 - 2056207 / 07- 4538015 mawarain@uthm.edu.my

PM Dr. Mohd Yusop bin Ab. Hadi (yusop@uthm.edu.my) - 013-7516451 / 07-4538096 Tn. Hj. Md Yusof bin Jamar@Jamil (yusof@uthm.edu.my) - 012-7677976 / 07-4538014 PM Dr. Ahmad bin Esa (ahmad@uthm.edu.my) - 019-7677349 / 07-4537060 PM Mahmad Amir bin Radzali (mahmad@uthm.edu.my) - 012-7254825 / 07-4538280 Pn Hjh Nafisah (nafisah@uthm.edu.my) 07-4538684 En Lai Chee Sern (lcsern@uthm.edu.my) 012-5768327 / 07-4538240 PM Hj Sapon Bin Ibrahim (sapon@uthm.edu.my) 013-7497021 / 4538206 Tn. Hj. Zulkifli bin Senin (zulsenin@uthm.edu.my)

04:30PM 05:00PM

05:00PM 06:00PM

06:00PM 07:00PM

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR BBD 18002 (PM DR YUSOP AB HADI) DEWAN KULIAH C (G3) KAMPUS INDUK

KETUA JABATAN : ………………………………………

SENARAI NAMA PENSYARAH :

03:30PM 04:30PM

REHAT

Ahad

ASAS NOMBOR BBD 13003 (EN LAI CHEE SERN) BILIK KULIAH B4 (G3) KAMPUS INDUK

REHAT

Sabtu

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BBD 18104 (PM MAHMAD AMIR B RAZALY) DEWAN KULIAH G (G3) KAMPUS INDUK

10:00AM 10:30AM

ASAS UKURAN BBD 23103 (HJ ZULKIFLI BIN ISNIN) BILIK KULIAH B6 (G3) KAMPUS INDUK

DEKAN : ………………………………………

07:00PM 08:00PM

08:00PM 09:00PM

09:00PM 10:00PM

10:00PM 11:00PM


FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA JADUAL WAKTU AKADEMIK (SEMESTER 2 SESI 2010/2011) PROGRAM PENGSISWAZAHAN GURU SARJANA MUDA PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH (ELEKTIF MATEMATIK) PELAJAR SEKSYEN 5 Hari

Sabtu

08:00AM 9:00AM

09:00AM 10:00AM

ASAS UKURAN BBD 23103 (PM HJ SAPON IBRAHIM) BILIK KULIAH B5 (G3) KAMPUS INDUK

10:00AM 10:30AM

10.30AM 11:30AM

11:30AM 12:30AM

12:30PM1:30PM

02:30PM 03:30PM

03:30PM 04:30PM

REHAT ASAS NOMBOR BBD 13003 (EN LAI CHEE SERN) BILIK KULIAH B4 (G3) KAMPUS INDUK

KETUA JABATAN : ………………………………………

* PERTANYAAN BOLEH MENGHUBUNGI CIK MAWAR AIN BINTI ALIAS (KETUA PROGRAM PENGAJIAN MATEMATIK) 012 - 2056207 / 07- 4538015 mawarain@uthm.edu.my SENARAI NAMA PENSYARAH : PM Dr. Mohd Yusop bin Ab. Hadi (yusop@uthm.edu.my) - 013-7516451 / 07-4538096 Tn. Hj. Md Yusof bin Jamar@Jamil (yusof@uthm.edu.my) - 012-7677976 / 07-4538014 PM Dr. Ahmad bin Esa (ahmad@uthm.edu.my) - 019-7677349 / 07-4537060 PM Mahmad Amir bin Radzali (mahmad@uthm.edu.my) - 012-7254825 / 07-4538280 Pn Hjh Nafisah (nafisah@uthm.edu.my) 07-4538684 En Lai Chee Sern (lcsern@uthm.edu.my) 012-5768327 / 07-4538240 PM Hj Sapon Bin Ibrahim (sapon@uthm.edu.my) 013-7497021 / 4538206 Tn. Hj. Zulkifli bin Senin (zulsenin@uthm.edu.my)

04:30PM 05:00PM

05:00PM 06:00PM

06:00PM 07:00PM

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BBD 18104 (PM MAHMAD AMIR B RAZALY) DEWAN KULIAH G (G3) KAMPUS INDUK

ASAS UKURAN BBD 23103 (PM HJ SAPON IBRAHIM) BILIK KULIAH B5 (G3) KAMPUS INDUK

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR BBD 18002 (TN HJ YUSOF BIN JAMAR) DEWAN KULIAH D (G3) KAMPUS INDUK

Ahad

01:30PM 02:30PM

ASAS NOMBOR BBD 13003 (EN LAI CHEE SERN) BILIK KULIAH B4 (G3) KAMPUS INDUK

DEKAN : ………………………………………

07:00PM 08:00PM

08:00PM 09:00PM

09:00PM 10:00PM

10:00PM 11:00PM

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BBD 18104 (PM MAHMAD AMIR B RAZALY) DEWAN KULIAH G (G3) KAMPUS INDUK

Jadual perjumpaan Matematik  

jadual untuk 26 & 27 Mac 2011...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you