Page 1

Hu via xe Air Blade khong người lai lao thẳng vao khach sạn Khoảng 11h trưa ngay 29/6. tại nga tư giao nhau giữa dường Ton Dức Thắng - Ba Triệu (TP Huế), một chiếc xe Air Blade khong người lai lao vu từ phia dường dam thẳng vao khach sạn Thai Sơn. Vao thời gian tren, xe may Air Blade BKS 75K9-3719 do một nam thanh nien (chưa ro họ ten) khi diều khiển tới nga từ Ton Dức Thắng - Ba Triệu khong những khong giảm ga qua dường ma chạy với tốc dộ cao hơn. Do diều khiển xe khong dược, chủ xe tai mặt nhảy ra khỏi xe va cho xe chạy tự do. Chiếc xe khong người lai vẫn khong nga ma chạy một doạn dường dai mấy chục met. Nhiều người di dường trố mắt nhin theo chiếc xe “ma”. Xe may tự chạy với tốc dộ cao, lao thẳng vao khach sạn Thai Sơn va gam vao lớp kinh phia trước khach sạn.

Chiếc xe khong khach sạn Da Lạt gia rẻ người lai chạy gần 50m rồi dam thẳng vao của của khach sạn Thai SÆ¡n Háºu quả, kinh bị thủng một lỗ lớn. Xung quanh co nhiều dường rạn nứt. Chiếc xe Air Blade vỡ toang hoac lớp vỏ ngoai, yen xe vang khỏi xe.


Khoảng cach từ khach sạn Thai SÆ¡n dến ben dường Ton Dức Thắng la gần 50m. Day la nga tÆ° giao nhau co rất nhiều người qua lại, rất may vao thời diểm xảy ra vụ tai nạn dường vắng người qua lại nen khong xảy ra thÆ°Æ¡ng vong. Người dan sống hai ben dường da bị một phen hu via. Theo nháºn dịnh ban dầu, nhiều khả nang dẫn dến vụ tai nạn tren do chiếc xe bị vu ga, người diều khiển khi qua nga tÆ° giảm ga khong dược.

Hiện trường vụ tai nạn dể lại la của kinh của khach sạn bị vỡ một mảng lớn va nứt nhiều nÆ¡i. Anh Trần Duy Bi một thợ chuyen sá»a xe may tren dường Ngá»± Binh cho biết: “Nguyen nhan dẫn dến xe tay ga khong thể giảm ga về dược la do day ga qua thời gian bị rỉ ret nen khong hoạt dộng binh thường. Vao thời diểm tren, khi xe dang di với váºn tốc nhanh nen keo ga cao, khi trả ga về, day ga khong theo quan tinh ma giữ nguyen dẫn dến hiện tượng vu ga”. Chủ khach sạn khach sạn reveto da lạt 1 Thai SÆ¡n va ben chủ xe da thỏa thuáºn về việc dền bu.

Cơ hội trổ tai cho cac bạn nấu an ngon chụp ảnh dẹp day: click vao GIA DINH KHEN NGON dể xem thể lệ dự thi va xuyt xoa với giải thưởng nao!!!

Hu via xe Air Blade khong người lai lao thẳng vao khach sạn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you