Page 1

Vejledning til trådløst netværk på KG Københavns åbne Gymnasium    KG har et trådløst netværk, som dækker alle områder af skolen. For at benytte det trådløse net, skal din  bærbare computer først etablere forbindelse til netværket.   Din bærbare computer skal være udstyret med et trådløst netkort, som understøtter standarden 802.11g  eller nyere. Vejledningen nedenfor viser skærmbilleder fra en computer med styresystemet Windows XP.  Hvis din bærbare computer benytter et andet styresystem, f.eks. Windows Vista, vil du skulle benytte en  lidt anden fremgangsmåde, og du vil også møde andre skærmbilleder. For Windows Vista se side 8. 

Opret forbindelse til KG’s trådløse netværk med Windows XP   

  Hvis du ser denne meddelelsesboks, klikker du blot på meddelelsen.    Hvis meddelelsen ikke vises, skal du højreklikke på ikonen for trådløst netværk nederst til højre skærmen.  Ikonet kan have forskelligt udseende:      

 eller   

  I den viste menu klikker du på Vis trådløse netværk, der er tilgængelige.   

1  


Der vises en liste over trådløse netværk i nærheden af din computer:  

Der kan vises flere eller færre trådløse netværk end der er vist her. Men du skal klikke på det netværk, som  hedder KG‐Net og så klikke på knappen Opret forbindelse.  Du vil muligvis se en meddelelse om, at dette trådløse netværk ikke er sikret.  

Klik på Opret forbindelse alligevel. 

Det trådløse netkort i din computer opretter forbindelsen. Når forbindelsen er klar, meldes der Tilsluttet ud  for KG‐Net  i vinduet Trådløse netværk. Luk dette vindue.  Din computer er nu tilsluttet KG’s trådløse netværk.  2   


Adgang til Internet    Automatisk registrering af proxy  Din internetbrowser skal indstilles til at registrere den firewall, som beskytter skolens netværk. Denne  indstilling skal kun foretages én gang. Her vises, hvordan indstillingen foretages i Internet Explorer. For  Firefox se side 9.  Start  Internet Explorer. Vælg menuen Funktioner og vælg Internetindstillinger. Klik på fanen Forbindelser :    

  Klik på knappen LAN‐indstillinger og sæt et flueben ud for Automatisk registrering af indstillinger:   

  Klik på OK og også på OK i vinduet Internetindstillinger.  Internet Explorer er nu indstillet til automatisk at registrere firewallen.  3   


Personlig login for Internetadgang  For at få adgang til Internet skal du godkendes  af den firewall, som beskytter skolens netværk. Når du vil  etablere kontakt til en webadresse på Internet, bliver du derfor præsenteret for en loginboks:   

Her skal du indtaste <domæne>\<brugernavn>, f.eks.   uvg\kg1234  hvis dit brugernavn er kg1234. Indtast  også din personlige adgangskode, som du normalt bruger ved login på skolens computere. Klik på OK.  Du kan nu bruge – browse – på Internet som du ønsker.   Hvis du afslutter internetbrowseren og  senere igen vil gå på internet, vil du igen skulle godkendes af  firewallen. Du skal altså indtaste brugernavn og adgangskode, hver gang du starter din internetbrowser for  at gå på Internet.    Undgå at gemme brugernavn og adgangskode på computeren!  Det kan måske være lidt irriterende at skulle indtaste brugernavn og adgangskode hver gang du vil benytte  Internet. Du skal dog huske, at dit brugernavn og din adgangskode er personlig, og husk, at du er ansvarlig  for, hvad du (identificeret med brugernavn og adgangskode) foretager dig på Internet. Du skal derfor være  omhyggelig med, at andre ikke kender eller kan benytte dit brugernavn og din adgangskode.  Internet Explorer er standard indstillet til at spørge, om du vil gemme brugernavn og adgangskode, som du  lige har indtastet, til en anden gang. Hvis denne funktion er aktiv og hvis du svarer ja til at gemme  indtastningerne, er der en mulighed for, at andre kan benytte computeren og adgangen til Internet i dit  navn. Dvs. du kan blive ansvarlig for andres brug af Internet. Du bør derfor sørge for, at denne funktion er  slået fra. Følg vejledningen nedenfor, hvis du benytter Internet Explorer. For Firefox se side 11.  Start  Internet Explorer. Vælg menuen Funktioner og vælg Internetindstillinger. Klik på fanen Indhold :   

4  


I emnet Autofuldførelse klikker du på Indstillinger.  Slet evt. flueben ud for Brugernavne og adgangskoder i formularer og ud for Spørg, om adgangskoder skal  gemmes: 

Klik på OK og igen på OK.   Herefter gemmer Internet Explorer ikke indtastede brugernavne og adgangskoder.   Men der kan allerede være gemt nogle brugernavne og adgangskoder. De fjernes således:          5   


Slet gemte brugernavne og adgangskoder  Vælg menuen Funktioner og vælg Internetindstillinger. Klik på fanen Generelt:   

I emnet Browserdata klikker du på knappen Slet… 

Klik på knappen Slet adgangskoder … og bekræft i boksen at du vil slette gemte adgangskoder: 

6  


Adgangskoderne er nu slettet. Klik på knappen Luk i vinduet Slet browserdata og på OK i vinduet  Internetindstillinger.  Kontroller indstillingerne for at gemme adgangskoder  Du bør jævnligt kontrollere, at indstillingerne for at gemme brugernavne og adgangskoder er som  beskrevet ovenfor. Kontrollér det f.eks., hvis du har lånt din computer ud til andre.         

7  


Opret forbindelse til KG’s trådløse netværk med Windows Vista    Klik på Start og vælg Opret forbindelse: 

Vinduet Opret forbindelse til et netværk vises. I valgmenuen Vis markerer du Trådløs. Du præsenteres for  de trådløse netværk i nærheden af din computer: 

Klik på netværket KG‐Net og klik på Opret forbindelse  8   


Du får en meddelelse om, at dette netværk ikke er sikret. Klik på Opret forbindelse alligevel 

Når forbindelsen til KG‐Net er oprettet, vises et statusvindue. Sæt evt. flueben ud for Gem dette netværk og  evt. også ud for Start dette netværk automatisk. Klik på Luk. 

Du er nu tilsluttet KG’s trådløse netværk. 

9  


Automatisk registrering af proxy med Firefox browseren    Start Firefox. Vælg menuen Funktioner og punktet Indstillinger. I vinduet Indstillinger vælger du Avanceret  og så fanen Netværk: 

I rammen Forbindelse – Konfigurer hvordan Firefox forbinder til internettet klikker du på Indstillinger: 

I vinduet Forbindelsesindstillinger markerer du Auto‐detekter proxyindstillinger for dette netværk. Klik på  OK.    10   


Undgå at gemme brugernavn og adgangskode på computeren!  I Firefox vælger du menuen Funktioner og punktet Indstillinger. I vinduet Indstillinger vælger du Avanceret  og så fanen Sikkerhed: 

Kontrollér, at der ikke er sat et flueben ud for Husk adgangskoder for websteder  Du kan også fjerne eventuelle gemte adgangskoder: Klik på Gemte adgangskoder..  

Markér websteder på listen og klik på Fjern. Klik på Luk, når du har ryddet op i listen. Klik også på OK i  vinduet Indstillinger.    ITC‐joth‐sep2008  11   

WLANKG_R3  

Vejledning til trådløs opkobling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you