__MAIN_TEXT__

Page 1

Välkommen till

Katrineholm Flen VingĂĽker

Turistguide 2019-20


FOTO: PER-ARNE RYNNING

Välkommen till Västra Sörmland Katrineholm, Flen och Vingåker! Det finns mycket att uppleva i västra Sörmland där du alltid har natur och kultur nära till hands. För den som vill ha en genuin svensk naturupplevelse finns det många alternativ att välja mellan. Paddla kanot på våra sjöar och vattendrag, sitt upp på hästryggen, ta dig runt vackra Näckrosleden på cykel eller vandra på Sörmlands­ leden. För en komplett upplevelse avslutas dagen med ett dopp i närmaste sjö och något gott att äta från den lokala gårds­ butiken. Unikt för regionen är våra många slott och herrgårdar som erbjuder allt från museiverksamhet till jakt och vilt­ safarin. Hitta dina favoriter i årets turistguide och kom ihåg att vi på turistinformationerna självklart svarar på dina frågor och tipsar om våra egna smultronställen. Vi önskar er en trevlig vistelse hos oss! Omslagsbilden: Max Molitor och Jonas Hammar under Aptitrundan på Ändebols gård. Foto: Rocco Gustafsson Produktion: KFV Marknadsföring Tryck: Linderoths Tryckeri, april 2019

2

Victoria Freberg

Pernilla Hagström

Ellinor Larsson

Turismansvarig Turismansvarig Turismansvarig Visit Katrineholm Flens kommun Vingåkers kommun


Innehåll n Inledning............ ............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . 2 n Innehåll............................................................................ . . . . . . . . . . . . . . 3 n Karta över våra kommuner.. ....................................... . . . . . . . . . . 4–5 n Kultur och mötesplatser............................................... . . . . . . . . . 6–7 n Karta över utflyktsmål och boende............................ . . . . . . . . . 8–9 n Utflyktsmål i stort och smått. . .................................... . . . . . . 10–19 n Utflykter för barnfamiljer............................................ . . . . 20–21 n Slott och herrgårdar...................................................... . . . . 22–23 n Loppis, antik- och secondhandbutiker.................... . . . . . . . . . . . . 24 n InfoPoints.. ......... ............................................................. . . . . . . . . . . . . 25 n Landsbygdscafeer och gårdsbutiker......................... . . . . . 26–29 n Shopping.......................................................................... . . . . 30–31 n Restauranger och caféer.............................................. . . . . . 32–33 n Katrineholms Sportcentrum....................................... . . . . . . . . . . . 34 n Djulöområdet.... ............................................................. . . . . . . . . . . . . 35 n Vandrings-, cykel-, rid- och kanotleder.................... . . . . 36–37 n Bad och fiske..... .............................................................. . . . . . . . . . . . 38 n Golfbanor........................................................................ . . . . . . . . . . . . 39 n Hjälmaren....................................................................... . . . . . . . . . . . . 40 n Aktiviteter under vintern............................................. . . . . . . . . . . . . 41 n Hotell och konferens..................................................... . . . . . . . . . . . 42 n Camping och vandrarhem.......................................... . . . . . . . . . . . . 43 n Turistinformationer, adressuppgifter. . ..................... . . . . . . . . . . . . 44 3


Naturre urrese e t Naturreservat

Näset set

Alberga Alber A Alb lberga

Ramsnäs R amsnäs

Bärsta ärrsta ärsta

Ålhammarsudden Ålh

Hästnäs H Hä äästnäs

Hedttor Hedtor

St Sundby ndby nd b Gåstorp åstorp rp

Valesundet

Östra Hjälmaren Näshulta Nä hult kvarn

Valen

Näss

Åstorp Ås storpp

To p Torp

Roxmo Uddenss fritidsområde mrå råde de

HJÄLMAREN

214

Bisko vrak Biskopsvrak Biskopsv

Barrön B önn Daviken

älmarsholm m marsholm

Vinön

Magda Magda

Långkärr ångkärr

Vadshammar Fiskeboda

Tåkenön

Tomastorp astorp as rpp Geteboda

Gimgöl

Södra Hjälmaren Väsby

Hamppe Hampepe torp to Ruddammen uddammen meen SSten ull Stenkulla

Katr g Katrineberg

Fasttorp Fastto torp rp

Eketorp orp rp

Blomsterhult

Ättersta

214

Rud

Läppe

Gunnarstorp n orpp

Ridled

Hökhult

Berga

Äsköping

Äs

Fågelsta

Julita

Aspen

Gimmersta

Öljaren

Österåker

Sjöäng

Västtorp

Grytstugan

Säby

Nästorp Öknaby Boda

56

Vannala

Vad

Lindbol

Bo a Boda B

Julita He Herrgård

Forsby

Slättfall

Snytan

Ingvaldstorp ngvaldstorp

VVilltungla

Simonstorp Kåsta Lundbyskog Billsbro

Vik

Hansta Vrettsta Hacksta

Spånga Berga

Bromma

Vad

Marsjö

V Vitten

Malmen-

Strängstorp sjöarna

Baggetorp

Sjöholm

Näsnaren Gersnäs

Ramsjöhult

Katrineholm

Hulta

Viren

Värmbol Nävertorp

Barksätter

Sandbäcken St Djulö

Duveholmssjön

Ö Vingåker Herrgård

Skalltorp

Djulökvarn

Klastorp Bjurstorp

Beckershov

Tislången

Tisnaren sn In Ingestorp orp

Ålsjön Å sjön jön

Remröd Björnkälla

Tisnarebaden Mullsätt r Mullsätter

Regn Regnaholm R gnaholm olm Ing In ngesg esgärde rd Ingesgärde

Brenäs Brenä äs äs

Hävla H vlla Hävl la

Ödestorp Ödesstorp orpp P r torp Pers Persto Perstorp

are Regnaren

Lissnäs

Tisnarbro Tisna Tis Tisn naarb na arbroo Noraa

Strångsjö

Toltorp

Övre Övre re Hävla äv

Sörmlandsleden Vandringsled

Storsjön

Fjärdingstorp ngstorpp

Askersund

SSila ilaa Frän ängsätter Frängsätter

As Asketorp

ka Backa

Bjälkbol

56

Tisenhult TTise Tis ise senhult nhult ult

Rådd

Reg Regna R egnaa

Forssjö

Forssjösjön

55

Näckrosleden Cykelled

E y Ekeby

Sör ö torpp Sörtorp B Basnäs

TTyr yres resfall es Tyresfall

Forsa

Stens

Jättorp Stensjö

Djulösjön

Dufveholms

Bjälken

Tisenö TTisen nnö

57

55 Sågmon

Mjälnäs

Lyttersta

torsjön Storsjön

Kvarnstugan

Nästorp

Sjögölet

Gäringsjön

Byle B Byl By

Vegersberg

Ridled

Vännervasss

Ålsätter

Sköldnäs

Vårnäs Vitan Ö Vitten

Flod

Målka Gropptorp

52

Gäringe

Kindstorp Kin Sunda

Hissjö

Marmorbyn

Viala

Dammsdal

Kullasjön

Ökna säter

Lundsjön

Skenäs

Vingåker

Vannala

Marsjön Ek Ekesjö Eke esjö es sö

Målke

Abbotsnäs

Äsplund

Nygård

Kolsnaren Säfstaholm Kjesäter

Lönntorp

Högsjön

Nordankärr

Båsenberga

Galltorp

Högsjö

Låttern Heden

Näckrosleden Cykelled

Åtorp

Starrkärr

Grövsbol

Ridled

Valfalla

Bie

Skogen

Boda

Ystorp Ysto orp orp

ike viken vik albooovviken valbovik Svalbov Svalboviken

Lövåker

Berga

Styrsta Styrst Styr rstaa rsta Rörvik

K ks n Kråksten

Haneberrg Haneberg

Göransdal

Båsbo

Hjämsätters fritidsområde

hherrgård e rg

Bön önerud Bönerud

N s

Hedensö sö

H unn Hunn

Gölstorp Göls rp

Vig

Starrnäss

Selesjö jö

Bränntorp rp

Löpsjötorp

Ölmetorp Ölmeto lmetorpp

Hålvetten

Åndenäs ndenäs

Bjö

Ändebol

Igelfors Ige

KKalbo albo alb lbo Nylingstorp

R jmyre Rejm jm e Rejmyre

t rpp Tvartorp

Hjulbo

Näsnaren Djupvik

Bremyra

Mellanjuten Mellanj ellanjuten ellanj t n Västjuten Västj äs en

jön jö ön ön

Magnehult Ma

Östjuten Östjute Ö stjuten stjute n

Börgöl

Fläten Fläte äten äte

Tjuttorp

Malthultet M ltthultet teet

Sörmlands Vandringsl

Linddalen

Simo S Simonstorp moon onstorp nstor

Sandudden Mottorp ottorrp

Skogsby sby by

Tumm Tummetorp umm Häradstorp Härad äradstorp ads

klånge klång å gen Bleklången Fla n Flaten Flat

Myckelmossa moss oss ssa

Svängbågen Svängbåge vängbågen bå å n St Brevik B

4

Rippestorp storp torp orp

JJägersberg ers rg Nä Näfstorp p


Hedttorpp Hedtorp

Naturreservat N Naturreserva t vat att

Navsund Navsund

Gåstorp åstorp rp

214

Tum st Tummelsta

Åk k

K

Rinkesta nkestaa

Trä räskaten räs Träskaten Eklången Eklången gen

LLänna ä a bbruk

55

53

Näckrosleden e n Cykelled ed

Heden H en

Långsjön sjön

Eklånge Eklången

Stålbåga Stålbå tålb

Mosstorp orp rp

Näshultaultatasjön

rön önn

Ä l kyrka kyr k Ärla

årsten sten Bårsten

Bälgviken g

Näshulta shulta ultaa

ensö sö

Söder öderlänna na Söderlänna

Rocklä Rocklänna Axnäs äs Axnäs

Magsjön Magsjö agsjö agsjön ag ön ön eden Sörmlandsleden Vandringsled

B Björklund

St KKnutstena nutsten utstena

M Mortorp

S Norlång

Eklu lu

Holmsjön H

Sagostigen

Bäckåsen

K ks n Kråksten

Ekeby Bråhovda

Flassbro Fräkentorp

ike viken vik oovviken albovik alboviken albov albo

Händö

Nä C Cy

SkundernMälby Smedsta Sundby

Bjursätter

Sörmlandsleden Vandringsled

Dunkershall

Röl

Hälleforsnäs

Smedstorp

Grinda Sundby

Stav Harpsund

Sveaborg

Skiringe Orrhammar

Ökna säteri Himlinge

Lindbro

Stenhammar St Ste Valsta

Gårdsjön Öja

o onäs onä Hålbonäs

Sköldinge

Varbro kvarn Skalunda Kanntorp RockÅrby Väla gård lunda

Varbro broo

Mälby

Flen

Malstanäs

Forssa

Gustafsvik

Ed b Edeby Edeb

Båven

Åboö Åboö

Sandvik dvik ik

Rips Ripsa R Rip ipps

Täljaren

Långhalsen

Murtorp

Uren Rävsnäs

Blackstaby

Fyrby

Ålspånga

Gryt

Söjvik

d

Simora

Stäringe

Näckrosleden Cykelled

Sörby Sibro ibbbro ro

Taxinge nge ge

53

Långhalsen

St Tveta

Ericsberg

Oppe Opp Oppeby pebby peb Bogsten

Bettna

Dämbol

eden d

Mörtbol

Lundby Lund Lun

rden n Torpfjärden Mårkulla M ulla

Valsta

Ekna

LLid

Husbygård H bygård Torp To orp rp Vevelsta Vev lsta Ve staaHusbyHusbyyH Li idsjön id ö Lidsjön Opppun Op Oppu Oppun pundaa Oppunda

Svärdsta

Lundby Bo hage

Broby

rsund

en Båven

SSofie fiee

Årdala

Sannerby

Ekenäs

Brebol

Tolfta

Hor Ho orn ornet Hornet Tova naturre naturreservat a

Vibyholm

Vadsbro

Däntersta Lagmansö

Vrå

52

Ulvsund

Skälby

Sund

lab Ullab

Oxbro

Uren

Vadsbro St Malm

Ö Över verby verb by by Stt Överby

Aspö Starrkärr

Johannisdal

Njushammar

Lerbo

Viksjön

Lindö Lin Kapps KappstaKappst ppssta sta a Lindö asjön ö

Lundby St Lundb Lun dbyy dby

Kappst Kappsta Kapps sta SStavvik vikk

Åkerö

Hofsta

Fall

Valla

Vevels evelsund evelsu sundd Vevelsund

Viggaren Anderslund

ten

Ballersta Ball Baller B allerst sta taa

St Munkebo

Björnkälla

Valla Hagbyberga

Glindran Hjulbo

Mjälnäs Mj nä VVäsby ä y

Edeby

Nästorp

Sörmlandsleden Vandringsled

Enaren

Näs N Nä

52 Bärb rbo bo Bärbo

Ho ormesta or Hormesta Nykyrk Ny ykyrkka Nykyrka

Tist Ti Tista

Hallbosjön ön n Kulsta

Subbvik

Åkraa

Å Årha Århammar r

TTäck Täc äc äckkha khamm ha mar Täckhammar

Stockbäcken Sttockbäcken St en

Kisäng ä

Stigt Stig Stigt igtom gttomta gto o Stigtomta

Helgesta H ta Skåra ra

Krist KKristineholm istin

Danbykrog

Näckrosleden Cykelled

Åmunstorp

Yngaren

Danbyholm

Bjärsätter Bjärsätterstorp Vedebykvarn Ö Kulltorp

Rottningee

Ekeby Ek by

Björkvik

Kvisätter

Djupvik

Lä nge Länninge ge

Råby-Rönö R Rå Råby Råby-Rön Rönö

Långhalsen Lå ånghalsen

Vrena Vre Vren V ren rena

Vrenab by by Vrenaby

Edstorp EEds p Ed

Malm Malm lm

T Tä Tärnö

Yngaren

Marieberg

naren

Hammartorp

Hedenlunda

Stensjön

Bjälkbol

Hasselö Rockelsta

Helgesta Spånga

kel eln l Veckeln

Hyltingeö

Hagen

Ådön

Rösund Rös össundd

Ö Torp

Båven

Båven Hall

221

Stjärnho Stjärn S St Stjä t äärnho tjä r h

Boxtorp Boxtor B

Sparreholm

Gäversnäs

Hornsund

VVeckelnsberg ckelns g

Speteby Spetebyhall Dagöholm

Gry Gryt

JJordansordans a ss Fastmyra Fas astmy myra raa torp tto tor orp Fa

Hyltinge kyrka Sparreholms slott

Björkhult

Skebokvarn

Fimta Ridled

Kyrk Ky yrksjö rkksj sjö jö ön ö n Kyrksjön

Ricksjön Riicksjön

Enebåga

Norrtorp

Tjugesta

Solbacka Solba olba backa ckaa Jättna ck Jättnaa Jättn Högtorp Hög

Långdunker

Hallsmossen

Ekenäs

Valla

Jättorp Stensjö

Ullsta ls

57

Talja

Orrö Nybble

Valdemaren

Knutsta Hjälmsäter

Misteln Misteln teln

Herröknna Herrökna Herrök

Nedingen

Kramnäs

Yxtaholm

Orrhammaren

Floda

lm

Malmköping

Malmsjöberg

botsnäs

Fyrö

T Övre Ö vre vre Gäll Gä Gällring Gällrin llllringen nge en Gällringen

JJärna ärna rnaa går gårdd

Fornbo

Mellösa

Harpsundssjön ssjö sjj

stugan

Å Ån Ånhammar

Snösvad

Granhed

Stav

Öllösa kvarn Öllös arn

Hässelby

Kvattala Strömshammar

Fjällskäfte

Göttersta

Dunkern

Hosjö

55

gersberg

Ekensholm nsh sholm hol

Altnäs

Hosjön

Flenmo

Öknaby

Dunker

Vadsbro

Bronäs

Ottekil

Åsbyy

Valinge Valin Valing Val alinge

216

Hovra Hov ovr vrra vr

FFjällskär jällskär llsskär skär

Sö Sör Söra öraa öra Bullerstta Bullersta t

Skavsta Flygplats gpllat lat

gsby sby by

Harg Ha arg Ox Oxb Oxbacken xbacke xbacken backen ac enn

Missmyra Missm ssmyraa

Virlången lången ånge nge gen

Virå Humlekä H Humlekärr

V Virlångshult shultt

Noppkärr kärr

128

E4

Vreetaa Vreta

KKililila Kila

Gammelsta Gam G mm mm melsta t Rogst Rogsta Lid Lida Kiladalen Ki Kilad Kila dalen al

Ri k by R Rinkeby Rinke by

Jönåker Jöönåk Jönåke kerr ker

129

LLunda nda d

133

Ensta Enstaberga n ga Gröna röna kusten utflyk utflyktväg

131

132

5

Gumsbacken umsbacke umsback umsbacken msbb msback msbacken n

Eken E Ek

Fågelbo Få Fågel lbbo


One town – two cultural centres Katrineholm is fortunate enough to have two cultural centres: Kulturhuset Ängeln and Ungkulturhuset Perrongen. The facilities in Kulturhuset Ängeln include Katrineholm’s main library, an art gallery and a café. There is free Wi-Fi, computers, media and areas where people can socialise. The art gallery has exhibitions with contemporary art and culture. Ungkulturhuset Perrongen is located in Katrineholm’s old locomotive engine shed. Perrongen is a cultural centre for teenagers and young adults, from the age of Year 7 at school (around 13 years) until the year they turn 25. The facilities at the centre include a studio, café, art workshops, billiard tables and a stage.

En stad – två kulturhus! I Katrineholm har vi lyxen att ha två kulturhus – Kulturhuset Ängeln och Ungkulturhuset Perrongen. På Kulturhuset Ängeln hittar du bland annat vårt huvud­ bibliotek, vår konsthall och ett kafé. Vi erbjuder fritt wifi, datorer, media samt ytor att umgås på. Och ett par caches för er som håller på med geocaching… I konsthallen kan du ta del av samtida konst och kultur. I evenemangskalendern hittar du våra kulturaktiviteter. Mer info: www.katrineholm. se/kulturhuset I Katrineholms gamla lokstall ligger Ungkulturhuset Per­ rongen. Till Perrongen är du välkommen om du har börjat årskurs 7 och fram till att du fyllt 25 år. I huset finns bland annat studio, fik, ateljéer, biljardbord och scen. Mer info: www.katrineholm.se/perrongen Mer info om kulturevenemang: event.katrineholm.se

6


Konstgalleriet Hälleforsnäs Konstgalleriet Hälleforsnäs är beläget i det gamla brukets renoverade lokaler i Hälleforsnäs. Det har sedan starten 2008 etablerat sig som en betydande konstscen i regionen. Galleriet visar utställningar med måleri, skulptur, grafik, foto och video året om av framstående konstnärer.

Säfstaholms slott På 1800-talet var Säfstaholms slott ett centrum för konst och kultur och har under de senaste åren åter blivit känt för sina stora utställningar. Under 2019 kommer den populära utställningsverksamheten ta en paus för renoveringar, men mycket spännande är på gång inför nyöppningen 2020. Läs mer på vår hemsida www.safstaholm.se.

Konstgalleriet Hälleforsnäs (art gallery) Konstgalleriet Hälleforsnäs is located in renovated premises at the old industrial works at Hälleforsnäs. This gallery was started up in 2008 and has now established itself as a significant arts venue in this region. The gallery has exhibitions of paintings, sculpture, graphics, photography and films produced by prominent artists. It is open all year round.

Säfstaholms slott (Säfstaholm palace) Säfstaholms slott is a well-established and popular destination for people interested in art. Over the years, it has hosted many art exhibitions but this year because of renovations, the art galleries will be temporarily closed. However there are many exciting things lined up for the reopening! Read more on our homepage: www.safstaholm.se.

7


8 2 16

15

32 17 31

10

1

3 34 33 18 19 36 37

Gör en utflykt och upplev våra smultronställen Fånga dagen och gör något oplanerat. Varför inte en utflykt till ett spännande besöksmål. Kanske förenas också upple­ velsen med ny kunskap. Ett bra boende hittar du på hotellen, vandrarhemmen, campingarna eller Bed and Breakfast. Fakta om punkterna på kartan Utflyktsmål sid 10–19 Utflykter för barnfamiljer sid 20–21 Slott och herrgårdar sid 22–23 Loppis. antik- och secondhandbutiker sid 24 Landsbygdscafeer och gårdsbutiker sid 26–29 Boende sid 42–43

8

11


9

29

30

28

35 20

38

7 14

22

6

23

27

13

26 21

12 24 4

5

25

9


SMÅBÅTSHAMNEN SPARREHOLM

SÄFSTAHOLMSÄPPLE.

Sparreholm – porten mot Båven Sparreholm ligger mitt i Sörmland, mjukt kupe­ rat med en blandning av skog, vatten och kultur­ landskap. Sörmlands största och vackraste sjö, Båven med en insjö­ skärgård som består av 365 öar, en för varje dag. I Sparreholm finns flera spännande besöksmål, Sparreholms slott med museer och hästcenter, Gråfors nostalgimuseum, Rockelstad slott, Båvens spinnhus och shopping­ paradiset Fabriken med matbutik och restaurang. I samhället finns även grill och pizzeria.

10

FOGELSTAGRUPPEN

Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad Annandag påsk 1925 öppnades Kvinnliga Medborgarskolan i gamla inspektorsbostaden på Elisabeth Tamms gods Fogel­ stad i Julita socken i Sörmland. I 30 år skulle skolan komma att ha betydelse för kvinnors utveckling i Sverige och i viss mån i de övriga nordiska länderna. Här röjdes vägen för da­ gens svenska kvinnorörelse. Sommartid visas en utställning om skolan i Julita. På bilden ovan syns Fogelstadgruppen: Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner och i korgsto­ len Kerstin Hesselgren.

Ett av Sveriges äldsta äppelträd Gör ett besök vid Säfstaholmsäpplets 180-åriga moderträd! Trots sin gedigna ålder blommar det överflödigt varje år och sätter frukt. Skylten ”kulturminneskringlan” mitt emot Säfstaholms slott, visar vägen till trädet.

Marmormuseet I den gamla bruksorten Marmorbyn bröts förr Gropptorp­ smarmor, förädlades och skeppades land och rike runt. Nu har man samlat historien kring bygdens marmorindustri i ett museum. Visning efter överenskommelse. Kontakta 076-103 28 77.


SOLCELLSPARKEN. FOTO: FREDRIK OLSSON

KATRINEHOLMS SKATEPARK FOTO: JOHAN EKLÖF

SIGRIDSLUND

Med egen el som vision ETC:s Solcellspark norr om stationen i Katrineholm är byggd för att alla ska kunna åka dit, se på alla snurror och solceller, titta på elbilen, kolla varmluftspaneler, knacka på de trans­ parenta solcellerna och se växthusen. Bit för bit byggs den ut för att visa vad som går och vad som finns. Ett annorlunda besöksmål för dig som är intresserad av framtidens energi­ försörjning.

Sigridslunds café & handelsbod Hembakat, hantverk och godsaker i unik miljö! Sigridslund hittar man i det natursköna landskapet i Årdala, mellan Ny­ köping och Sparreholm. Har kan ni stanna till för en lättare lunch eller fika, handla hantverk/inredning, eller varför inte något gott från handelsboden.

1

TUNNBINDERIET THORSLUNDKAGGE

Brevensvägen 4, Högsjö 0151-16 08 00, info@kagge.com www.kagge.com Museet Ekliggarnas Sal och fabriksförsäljning av ekfat med stor sortering, har öppet på lördagar kl. 10-14, under perioden 27 april till 7 september. Info om visningar och extra öppettider hittar ni på vår hemsida.

2 KVINNLIGA MEDBORGARSKOLAN Ny utställning invigs 25 maj på Fogelstad i gamla mejeriet. Öppen lördagar och söndagar 13.00-16.00 till slutet av augusti. Midsommardagen stängd. Bokade grupper även andra tider efter kontakt med Ebba Johannesson 073-7009248. Med information finns på www.fogelstad.org.

Karta se sid 8–9

Katrineholms skatepark Testa skateparken vid Lokstallarna, Katrine­ holm. Parken är 1200 kvm stor. Några enkla regler: Åkning sker på egen risk. Kickbikes är inte tillåtet. BMX med pegs är inte tillåtet. Parken är alkohol- och drogfri. Använd hjälm, armbågs- och knäskydd.

3 ETC:S SOLCELLSPARK Energikullen 1, 641 96 Katrineholm 072–216 15 59 www.etcel.se Här kan du själv studera våra solcellsanläggningar, växthus med supergoda tomater, nya lösningar och massor med solel. Dessutom vårt fina bokcafé och butik! Allt för att göra världen lite bättre. Och säkra ditt eget elpris. För öppettider se hemsidan.

11


INGVALDSTORP

JORDGUBBSPLOCKNING MARIEBERG FOTO: HANNA MAXSTAD

Mellösa prylmarknad Försäljningen av nya be­ gagnade varor i den före detta snickerifabriken i närheten av Mellösa kyrka startade 2003 och med åren har den blivit ett uppskattat utflykts­ mål får många fyndletare från när och fjärran. Förutom begagnade prylar och möbler, har vi även ett stort sortiment av nya hushållsartiklar, leksaker, konstnärs- och kontorsprylar, verktyg, lampor och elprylar.

LIDA GÅRD

Jordgubbsplockning vid Mariebergs säteri Vid Mariebergs säteri kan du plocka jordgubbar, hallon och saskatoonbär. Förutom självplock av jordgubbar, hallon och saskatoons kan du också köpa färdigplockat. Marieberg ligger i Björkvik, Södermanland, perfekt att besöka när man åker söderut från Stockholm.

Ingvaldstorps trädgårdsodling På Ingvaldstorps trädgårdsodling hittar du allt för trädgård. Från träd, buskar, trädgårdstillbehör till krukväxter och snittblommor. Dessutom finns en stor presentavdelning med krukor, prydnadssaker, lampor m.fl. inredningsdetaljer.

Café och shopping på Lida gård På Kvalité Häst & Hund och Café Lida Gård kan du shoppa, få en god frukost, lunch eller lite go-fika. Promenera Sörm­ landsleden, Lidarundan, besök gravfältet som finns precis utanför. Barnen kan leka i snickarboa eller springa och leka på den härliga gräsmattan.

4 INGVALDSTORPS TRÄDGÅRDSODLING 641 93 Katrineholm. 0150-320 02, info@ingvaldstorp.se www.ingvaldstorp.se Här finns allt för den lilla balkongen till ”proffsodladren.” Egen odling av sommarblommor mm. Ett brett sortiment av träd, buskar, perenner, rosor. Unik miljö full med inspiration. Presentartiklar och inredning. Häst- och hundsportsbutik i ombyggd ladugård där det i två plan har gjort plats för en helt ny butik. ”Fina Ting” gammalt och nytt. Här finns bl.a textilier, tvålar, väskor, smycken blandat med gamla möbler. Barbros Café. Här serveras lättare lunch. Hembakat fikabröd mm. Gott kaffe i en trivsam miljö

12

5

JORDGUBBSPLOCKNING PÅ MARIEBERGS SÄTERI

070-697 16 10. www.sjalvplock.se Här kan du själv plocka jordgubbar, hallon och saskatoons. På 0155-715 58 finns en telefonsvarare som talar om vilka öppettider samt vilka sorter som vi plockar. Obs inga meddelanden kan lämnas på den. Vid vårt gamla Magasin finns toalett samt ett mindre café. Där finns glass, Kaffe/te, vatten/läsk och Saskatoonmuffins, allt i en lugn och trivsam miljö. Varmt välkomna


MUSEER VID SPARREHOLMS SLOTT

EKENÄS, VADSBRO

Museerna vid Sparreholms slott

Längs väg 221

Unika museer med sköna ting som mullrat, rockat & rullat. Bilsalongen bakom slottet visar utvecklingen från slutet av 1800-talet fram till våra dagar i en av Europas finaste bil­ samlingar. Just nu står där cirka sextio klassiska bilar, bland annat den Cadillac V8 från 1939 som ägdes av Gustav V och gav namn åt Kungens Kurva. I vårt tekniska museum hittar du Europas största juke­ boxsamling, med utvecklingen från positiv och fonografer till grammofoner och de sista, överdådigt färggranna jukebox­ arna. Här återupplever du också cyklarnas historia, från Sve­ riges äldsta cykel från sent 1700-tal, via höghjulingar från 1800-talet, Östbergare och velicopeder, till den så kallade Evighetscykeln från Wilhelmina från 1982. Här finns även tjugotalet veteranmotorcyklar och Varg-Olles speedwayhoj! I vagnsmuseet, som ligger på Sparreholms slott hästcen­ ter, finns ett stort antal giggar, trillor, åkvagnar och bruksfö­ remål, allt kopplat till hästen.

Strax utanför Flen, i rikt­ ning mot Nyköping och Skavsta flygplats längs väg 221 ligger de vackra orterna Bettna, Vadsbro och Blacksta. Här finns boende och konferensan­ läggningar, sevärdheter och besöksmål, såsom slott, prisbelönt vingård, golfbana, handelsträd­ gård, keramik, kvarncafé, gårdsbutiker, restaurang, antikt och loppis. Vin­ tertid spelar sällskapet Kung Blackes gycklare teater för fullsatt publik. – En väg att uppleva helt enkelt!

6 KVALITÉ HÄST & HUND OCH RESTAURANG & CAFÉ LIDA GÅRD Stenhammar Lida Gård, Flen. 0157-76 83 51 , 070-471 12 89 www.lidagardflen.se Hos oss äter och fikar man hemlagat och hembakat på svenska, ekologiska, närodlade råvaror. Du kan shoppa allt till hästen, ryttaren, hunden och jakten. Vardags-, fest- och fritidskläder. Inredning Njut i härlig slottsmiljö. Promenera runt härliga stråk som Lida­ rundan, Sörmlandsleden m.fl. Barnen kan leka i vår snickerboa, gå Vilses stig, leka i lekparken, spela fotboll, badminton m.m. Följ oss på Instagram #lidagardflen Facebook: Kvalite Häst och Hund eller Restaurang & Cafe Lida Gård

7 MELLÖSA PRYLMARKNAD Harpsundsvägen 24, Mellösa Tel 070-277 24 58 www.mellosaprylmarknad.se Stor sortering av beg. möbler, husgeråd, böcker, tidningar, kläder m.m. Vi har även nya varor som tvål. diskmedel, servetter, plastpåsar, leksaker, papper och pennor, kritor, block m.m Välkommen till oss för att fynda. Karta se sid 8–9

13


KALKBROTTET

TONÅRING, FLEN

RUNSTEN, LYTTERSTA. FOTO: BERNT-JOEL GUNNARSSON

Med cykel runt Hjälmaren Ta en cykeltur runt Sveriges fjärde största sjö och njut av landskapet! Välj en egen väg eller följ Näckrosleden genom Fiskeboda mot Eskilstu­ na. Mot Örebro går leder från Brevens bruk. Info: www.visitkatrineholm.se www.visithjalmaren.com

Vingåkersbadet Nyrenoverat under 2018! Med leklandet Våga för minstingarna, fyra motions­banor á 25 meter och rutschkana för de lite äldre barnen har Vingåkersbadet något för hela familjen. Här finns tillgång till gym, bastu och fika såklart. Info och öppettider: www.vingåker.se/vinga­ kersbadet 14

GORILLA, FLEN

GALAGO, STADSPARKEN K-HOLM. FOTO: HANNA MAXSTAD

VINGÅKERSBADET

Hisnande utsikt vid industriellt världsarv Kalkbrottsutsikten bjuder på fina vyer över det gamla kalk­ brottet och landskapet runt sjöarna Hjälmaren och Öljaren. Linbanan som fraktade den brutna kalken härifrån till Köping revs 2013, men transportkorgarna finns kvar, numera som levande konstverk. Info: www.kalklinbanan.se

Skulpturvandring i Flen Flens kommun äger en konstsamling bestående av ca 2000 verk, till övervägande delen målningar och grafik men också skulpturer. De större utomhusskulpturer som är placerade i Flens tätort presenteras i denna folder: www.flen.se/uppleva-gora/kultur/konst/

Offentlig konst i Katrineholm Runt om i Katrineholm kan du ta del av mer än 40 offentliga konstverk. Den offentliga konsten finns där som ett tillskott i stadsmiljön. Konsten blir, vad man än tycker om den, en del av stadens personlighet och skapar identiteter till de platser där konsten befinner sig. Läs mer på: www.katrineholm.se/uppleva--gora/offentlig-konst.html

Starka kvinnor i medeltidens Lyttersta Vingåker är 1314 känt som Wikinghaker, alltså ”Folk som bor vid viken”. Flera runstenar i området vittnar om vikingatida relationer. I Lyttersta finner vi t ex spår av starka kvinnor; på 1000-talet reste där Torgunn sten över Sigrid.


VINGÅKERS HEMBYGDSMUSEUM

MELLÖSA KYRKBY FOTO: TS ERIKSSON WIKIMEDIA

MÖBELMAGASINET

Ekhagarna vid Sparreholms slott Mycket nära Sparreholms slott invid Torparviken i sjön Båvens norra del utbreder sig Sparreholms ekhagar. Naturre­ servatets södra del ansluter till väg 57 mellan Stjärnhov och Sparreholm. Parkeringsplats finns vid badplatsen. Den norra delen nås lättast från den mindre vägen mellan Hyltinge kyrka och Fejbol. Läs gärna mer om Sparreholms ekhagar på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/soderman­ land/

Vingåkers hembygdsmuseum Hembygdsmuseet ligger mitt emot Västra Vingåkers kyrka och består av två delar. Vita museet är ett sockenmagasin från 1758 och invigdes som museum 1926. Här finns bland annat gamla Vingåkersdräkter, möbler, brandredskap och skomakeri. I det röda museet förvaras vagnar, jordbruksred­ skap, ett repslageri och skomakeri. För öppettider se hem­ bygd.se/vastra-vingaker

Möbelmagasinet Ge dig ut på en nostalgisk resa på Möbelmagasinet second hand i Katrineholm, en plats som fyller dig med intryck. Här hittar du allt ifrån gamla butikers inventarier, porslin, rullskridskor, hundratals böcker, LP-skivor, tidningar och mycket mer. 1500 kvm prylar inrymda i det gamla godsma­ gasinet.

SPARREHOLMS EKHAGAR FOTO: JAN LINDBLAD J:R

Mellösa kyrkby Mellösa är beläget i en vacker och mycket gammal kulturbygd. Vid Mellösa kyrka ligger den välbevarade kyrkbyn med Bullerbykaraktär. Strax utanför Mellösa ligger statsministerresi­ denset Harpsund. Det var i Mellösa man fann det äldsta hjulet i Sverige – från 400-talet e Kr.

Bruksdammen, Hälleforsnäs Bruksdammen i Hälle­ forsnäs är ett fint utflykt­ smål för alla. Här ligger också Sörmlandsledens bästa handikappslinga. Numera kan man ta sig runt hela den fyra kilo­ meter långa slingan med permobil. Läs gärna mer om etapp 22:1 på www.sormlandsleden.se 15


MALMKÖPING. GAMMALDAGS MARKNAD

ÖSTERÅKERSBYGDEN

HÄLLEFORSNÄS. FOTO: KICKI VON WACHENFELDT

FATABUREN HÖGSJÖ.

Malmköping – den trivsamma köpingen Köpingen har gott om gamla välbevarade trä­ hus från 1700-talet med blommande trädgårdar. Samtidigt är Malmkö­ ping ett levande sam­ hälle i högsta grad med butiker, caféer, restau­ ranger, värdshus, hotell, camping, systembolag, vårdcentral, skola, bib­ liotek, apotek, hantver­ kare, strykjärnsmuseum och en egen spritfabrik precis som förr i världen. Att Malmköping är känt för att vara en mötes­ plats som lockar många och långväga gäster märks tydligt när torg­ kvällarna, Gammaldags marknad, Malmamarken och bakluckeloppisarna arrangeras. 16

Högsjö – en levande bruksort med gamla anor Högsjös historia som bruksort sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. I vacker miljö ligger välbevarade industribygg­ nader, varav några ännu är i bruk. Info och öppettider: www. hembygd.se/hogsjo

Bullerbyarna i Österåker Ta en tur med bil, trampa cykel eller vandra runt buller­ byarna Ättersta, Säby, Hulla och Österåker kyrkby. En levande kulturbygd som för tankarna till Astrid Lindgrens sagovärld. Bygden är som hämtad ur tiden innan industri­ aliseringen och klassad som riksintressant för kulturmiljö­ vården. Info: www.osterakersormland.se

Hälleforsnäs, bruksort med handel och kultur Hälleforsnäs bruk som under 1800-talet ägdes av familjen Celsing, växte fram till en stor och modern industri. Bruket var under en tid ett av de största gjuterierna i norra Europa. Historien om bruket visas på gjuterimuseet där även Hälle­ forsnäs bandyepok kan upplevas. Gjutkar och hammarslag till konst, teater och mode. Här finner du även en förstklassig bruksrestaurang och ett mejeri med prisbelönta ostar och andra läckerheter. I kolhuset spelas teater sommartid. I år presenterar Kolhusteatern musikalen Oliver med text och musik av Lionel Bart.


EKLIGGARNAS SAL

CHAMPAGNEKÄLLAREN. FOTO: JOHANNA BATAROFF

LANTHANDELSMUSEET

Dufweholms Herrgårds unika Champagnekällare

Ett historisk hantverk

På Dufweholms Herrgård finns en unik champagnekällare där snart 100-årig champagne vilar i stora akvarier. Skeppet Jönköping sänktes utanför Finska kusten 1916 när hon var på väg till Ryssland med vin, konjak och champagne. I mer än 80 år låg skeppet på havets botten, tills skattletaren Claes Bergwall och hans team bärgade ca 2000 flaskor champagne från vraket. Eftersom flaskorna vilade på havets botten så länge så be­ höver de nu bevaras på samma sätt. Därför har Dufweholms Herrgård byggt om sin vinkällare för att både kunna servera och visa ungefär 100 av dessa unika flaskor. Istället för vägg­ ar in till vinkällaren finns här nu akvarier där champagnen får vila i vatten, precis som den gjort sedan 1916.

Sveriges ende tunn­ bindmästare och årets företagare i Vingåkers kommun, Johan Thors­ lund hälsar välkommen till Högsjö! På företaget Thors­ lundkagge produceras ektunnor och fat av högsta kvalitet efter en 2500-årig hantverkstra­ dition. Boka gruppvisningar för demonstration av till­ verkningen och guidning i Ekliggarnas sal eller varför inte en Whisky­ provning! Här finns även fabriksförsäljning av ekfat, trädgårdstunnor m.m. Info, bokning och allmänna öppettider: www.kagge.com

Lanthandelsnostalgi Familjen Åström på Dufweholms Herrgård har idag en av Sveriges största samlingar av svensk produktreklam. Delar av den samlingen kan man se i den 100-åriga lanthandeln och i allmogemuseumet på Dufweholms Herrgård. 2018 fick Fredrik Åström Antikbranschens pris som Årets samlare och på museet finner du även ett tryckeri, frisör­ salong, apotek, skomakeri och allmogehem uppställt för beskådan.

17


FISKGJUSE. FOTO: BENGT NYMAN

VRÅ. FOTO HANNA MAXSTAD

THULEPARKEN

FLODA KYRKA

Fågelskådning

Labyrinten vid Ericsbergs slott

I Vingåkers kommun finns nio fågelutkiks­ platser med chans att se fiskgjuse, havsörn, myrspov och prutgås. För fågelskådning i Katrine­ holm, se www.naturkar­ tan.se/katrineholm.

Bakom slottet breder sig den mäktiga och varsamt restau­ rerade parken ut med sina fantastiska planteringar och gräsytor. I slottsparken finns bland annat en kopia av den berömda labyrinten på Hampton Court.

Thuleparken i Flen – en oas mitt i stan Hembygdsgården Thuleparken ligger centralt i Flen. Här bjuds på kulturella upplevelser och intressanta möten. De gamla byggnaderna som är hitflyttade från trakterna runt Flen, visar hur vi levde på 1700- och 1800-talen.

Vrå stenåldersby Få en glimt av hur människor i Sörmland levde för 6000 år sedan. Besök fornlämningen och den rekonstruerade fornbyn som byggdes upp på 1980-talet och är ett trevligt utflyktsmål för såväl skolklasser som privatpersoner. Vrå Stenåldersby ca 1 mil söder om Katrineholm är alltid öppen. Boka för guidning.

Besök våra vägkyrkor i sommar En vägkyrka är lättillgänglig för vägresenärer och har utö­ kade öppettider under sommaren. Kyrkorna är av historiskt eller arkitektoniskt intresse och erbjuder kaffeservering, andakter, gudstjänster och fin samvaro. 18


STORA HUSET. FOTO: ANDREAS SANDER

Julita gård Julita gård är Nordiska museets herrgårdsanläggning i Sörmland, vid sjön Öljaren mellan Katrineholm och Eskilstuna. Ett givet besöksmål för hela familjen. Här visas hur ett storgods fungerade och såg ut i början av 1900­talet. I den bevarade miljön från förra sekelskiftet finns utställningar och evenemang för stora och små. På Julita gård finns det alltid ett evenemang att se fram emot som kosläpp, midsommarfirande, Äppeldagar och mycket mer. Följ med på visningar bland herr­ skap och tjänstefolk, Stora huset, trädgården och familjevisning. Öppet helger maj och september, öppet dagligen juni­augusti.

Kaffe, mat och övernattning På Julita Gård kan du både fika, äta och bo. Inne i herrgårds­ parken ligger Café Julita Skans. Här kan man i en mysig och hemtrevlig miljö njuta av den gamla atmosfären och det uppskattade sortimentet av kaffe, smörgåsar, lättare lunch och svalkande glass. Mat av mycket god kvalitet finns på Julita Wärdshus direkt utanför området. För middag kvällstid krävs förbokning. På Julita gård finns också boende i anrik historisk miljö i vackra herrgårdsflyglar eller i STF vandrarhem. Stora huset på Julita gård från tidigt 1700­tal har tre vå­ ningar och tjugo rum. Åren 1895–1920 gav Arthur Bäckström herrgården dess nuvarande utseende.

Julita gård Julita gård is a manor estate administrated by the Nordic Museum. It is situated between Katrineholm and Eskilstuna in the county of Södermanland by Lake Öljaren. This is a fantastic destination for the whole family! Visitors can see what a manor looked like and how it functioned in the early 1900s. This well-preserved, early 20th-century environment has exhibitions and events for people of all ages. There are guided tours around the manor house, garden, among gentry and servants, and tours specially adapted for families.

Coffee, food and accommodation There are facilities for refreshments, meals and accommodation at Julita gård. Café Julita Skans is located inside the manor park. Julita Wärdshus is a restaurant with top-quality food located just outside the area. Visitors to Julita gård can stay the night in a historical setting in one of the beautiful manor house wings or at the STF hostel.

19


FOTO: PETER SEGERMARK

Kom och träffa Pettson och katten Findus Come and meet Pettson and his cat Findus At Julita gård, you can meet Pettson and Findus, the popular characters from Sven Nordqvist’s children’s books. Here they have their own little farm where all visitors are welcome. Children can play with Pettson and Findus and hear them read stories. They can also help to feed the sheep and hens on the farm. Pettson and Findus always have time to be with children!

20

På Julita gård träffar du Pettson och Findus, Sven Nordqvists populära barnboksfigurer, på deras alldeles egna gård. Här får alla besökare vara med i deras lilla värld. Pettson och Findus leker och läser saga för barnen. Barnen får hjälpa till att mata gårdens får och höns. Pettson och Findus har alltid tid för barnen.

Upptäck nya Lekstugan!

Kom in i vår mysiga lekmiljö med överraskningar i varje skrymsle och vrå. Lek med kossan, snickra i verkstan eller klättra och kana.


FOTO: ITTE WEIDMAN

Möt alla de klassiska sagofigurerna på Sagostigen Sagostigen är ett fantastiskt sagoland i hjärtat av Sörmland. Utmed stigen finner du små röda stugor med vita knutar, där vi hälsar på hos Bockarna Bruse, Prinsessan på ärten och många fler figurer från de klassiska sagorna. På området finns även ett lekområde med pariserhjul, hoppslott, studsmattor, karuseller, traktorer, lådbilar, dressinbana, sandlåda för de minsta och mycket mer. Under sommarlovet, juni till augusti, och vissa helger i maj har vi även ponnyridning. Under säsongen får du möta bond­ gårdens djur. Från 30 maj visas barnteater i teaterlogen med Rita Prick. Besök Sagostigens café där det serveras lättare luncher och fika.

8 JULITA GÅRD 643 98 Julita, 08-519 547 30 www.nordiskamuseet.se/julita-gard På Julita gård finns mycket att se och upptäcka för stora och små. Träffa Pettson och Findus och hjälp till med sysslorna på deras gård, ta en fika i parken, titta på brandbilen, hälsa på hos korna och följ med på visning i Stora huset för att höra om godsets spännande historia Karta se sid 8–9

Meet all the well-known fairy-tale characters at Sagostigen Sagostigen is a fantastic fairy-tale land in the heart of Sörmland. As visitors walk along the paths, they will see small red cottages with white trim and be able to visit Billy Goats Gruff, the Princess on the Pea, and many other well-known characters from the classical fairy-tales. The area also has a playground with a Ferris wheel, a bouncy castle, trampolines, merry-go-rounds, tractors, gocarts, a trolley track, a sandpit for the youngest visitors and many other things.

9 SAGOSTIGEN Hällarens Gård, 642 96 Malmköping. 0157-440 33 www.sagostigen.se Sagostigen är ett annorlunda sagoland sedan 1966. Utmed Sagostigen finns röda små stugor med interiörer från många av folksagorna. Ni hittar oss strax utanför Malmköping, mitt I Sörmlands vackra natur. Sagostigen har en stor lekpark. Barnteater vissa tider, Café, Presentbod, Loppis, Lantgårdensdjur och Ponnyridning vissa tider. Varmt Välkomna!

21


ERICSBERGS SLOTT. FOTO: DANIEL HJALMARSSON

Experience Sörmland’s palaces and mansions One of the reasons why Sörmland has so many palaces and mansions is because it is close to Stockholm. The estate owners were from the noble classes. They were often military officers or prominent officials and they needed to live close to the capital city. In this part of Sörmland, many of the palaces are now open to the general public and are wellworth a visit, whether as a tourist or a conference guest.

8 JULITA GÅRD 643 98 Julita, 08-519 547 30 www.nordiskamuseet.se/julita-gard Julita gård – ett levande storgods Julita gård är ett bevarat storgods från 1900-talets början vackert belägen vid sjön Öljaren utanför Katrineholm. Njut av park och sju trädgårdar, följ med på guidad visning av de historiska miljöerna och upplev utställningar och evenemang för stora och små. Här finns mat och fika, logi, trädgårds- och museibutik.

10 SÄFSTAHOLMS SLOTT 643 80 Vingåker. 0151 191 86 www.safstaholm.se På 1800-talet var Säfstaholms slott ett centrum för konst och kultur och har under de senaste åren åter blivit känt för sina stora utställningar. Under 2019 tar utställningsverksamheten en paus då slottet renoveras, men mycket spännande är på gång inför nyöppningen 2020!

Upplev Sörmländska slott och herrgårdar Närheten till Stockholm är en av anledningarna till att Sörmland har många slott och herrgårdar. Godsägarna till­ hörde adeln, de var ofta militärer eller höga ämbetsmän och närheten till huvudstaden var en nödvändighet. I vår del av Sörmland är fler av slotten i dag öppna för allmänheten och väl värda att besöka. Som turist eller som konferensgäst.

11 STORA DJULÖ HERRGÅRD Katrineholm, 0150-210 00 www.storadjulo.se Herrgård med café, festvåning och möten intill Djulösjön. Besök hemsidan för öppettider

12 ERICSBERGS SLOTT 0150-753 90. www.ericsberg.se Lat N 58° 55.945` Lon E 16° 22.718` Besök Ericsberg med sina unika miljöer. För grupper/konferenser har vi öppet året om, för enskilda har vi caféet öppet enl. hemsidan.

Karta se sid 8–9

22

13 HEDENLUNDA SLOTT Hedenlunda, 642 94 Flen Tel: 0157-754 00 Mail: info@hedenlundaslott.se www.hedenlundaslott.se Hedenlunda Slott ligger naturskönt i Vadsbro socken, mitt i Sörmland. Vi erbjuder weekendpaket med spa, slottsbröllop, konferenser utöver det vanliga samt dagspa-paket i magisk slottsmiljö. Läs mer och boka på vår hemsida, www. hedenlundaslott.se

14 SPARREHOLMS SLOTT Med museer och hästcenter Sparreholms slott, 649 91 Sparreholm 070-722 20 32 www.sparreholmsslott.com Unikt gästboende i slottsmiljö och i vandrarhem, tre spännande museer, konferens i sörmländsk kulturmiljö, en charmigt retro café kant i kant med slottsparken och ett vackert och välkomnande hästcenter tillägnat den klassiska dressyren.


SÄFSTAHOLMS SLOTT.

SPARREHOLMS SLOTT. FOTO: KICKI VON WACHENFELDT

JULITA GÅRD

HEDENLUNDA SLOTT

STORA DJULÖ HERRGÅRD. FOTO: HANNA MAXSTAD

23


Search for bargains at flea markets, antique shops and second-hand boutiques Summer is a fantastic time of year for people who want to search for bargains and other collectibles at flea markets, antique shops and second-hand boutiques. It is also possible to sell things yourself, for example, at one of the car boot sales that are organised in several places.

Byalaget Kreativa Läppe 2019 15 BAKLUCKELOPPIS VID LÄPPE CAMPING Lördag 27 april kl 10–14 Kaffe med dopp o varm korv. Kontaktperson Anna Kåsjö tel 070-716 97 02

15 LÄPPEDAGEN PÅ LÄPPE CAMPING Lördag 6 juli kl 10–15 Marknad, loppis, lotteri, fiskdamm mm Kaffestugan är öppen. Kontaktperson Anna Kåsjö tel 070-716 97 02

15 LOPPIS- OCH KURIOSARUNDA I LÄPPE Lördag–söndag 27–28 juli kl 10–15 Följ Byalagets vimplar. Karta finns hos försäljare. Kontaktperson Eva Rundqvist 070-932 88 12

15 JULMARKNAD PÅ HJÄLMARGÅRDEN Lördag–söndag 23–24 nov kl 10–15 Stort utbud av hantverk, mat, bröd mm. Tombola, matlotteri, tomte o fiskdamm. Julmarknadsmeny i restaurangen. Kontaktpers. Anna Kåsjö 070-716 97 02

24

Fynda bland loppisar, antikoch secondhandbutiker Sommaren är en fantastisk årstid för den som vill fynda bland allehanda kuriosa som finns i våra loppisar, antik- och secondhandbutiker. För den som själv vill sälja finns också möjlighet, exempelvis vid någon av de bakluckeloppisar som arrangeras på flera platser.

16 MORMORS LANTHANDEL Dimbo 567, 643 95 Vingåker 073-515 72 03 Facebook Mormors Lanthandel

17 MARIELUNDS HEM OCH ANTIK Köpmangatan 12, Vingåker tfn 073-820 09 39 För öppettider se Facebook och instagram Marielunds Hem och Antik

18 PINGSTKYRKANS SECONDHAND Vingåkersvägen 10. 0150-36 40 40 www. secondhandkholm.se Öppettider: Tisdag 14–19, torsdag 17–19, lördag 10–13. Stängt v. 28–31

19 MÖTESPLATS KUPAN SECONDHAND Röda Korset Katrineholm Fabriksgatan 4. 0150-10081 www.redcross.se/katrineholm Facebook Röda Korset Katrineholm Öppet: Måndag, tisdag, fredag 12–16. Torsdag 12–17. Lördag 10.30–13.30 Sommaröppet v. 26–31: Torsdag 12–17, fredag 12–16, lördag 10.30–13.30 Språkcafe för nyanlända måndag och onsdag 10.00–11.30 E-post rk.katrineholm@gmail.com

7 MELLÖSA PRYLMARKNAD Harpsundsvägen 24, Mellösa Tel: 070-277 24 58 info@mellosaprylmarknad.se www.mellosaprylmarknad.se Öppet alla lörd & sönd 10–15 24/6 – 11/8 alla dagar 10–17. För mer info ring 070-277 24 58.

20 BOHMS ANTIK OCH AUKTION Antikt i butik, övrigt lösöre på auktion. Landsvägsg. 42, 642 60 Malmköping Tel: 0157-204 20, 070-877 72 64 bohmsantik@telia.com www.bohmsantikochauktion.com Ring för öppettider

21 ANTIKT & SLIKT Ekenäs kvarn, Vadsbro, 642 95 Flen Tel: 073-836 89 07 salomonsson_sara@hotmail.com kvarnenekenas.blogg.se Öppet 3 april – 30 juni: onsdag–fredag 11–18, lördag–söndag 10–16. Öppet 1 juli – 31 aug: torsdag–fredag 11–18, lördag–söndag 10–16.

Karta se sid 8–9


InfoPoint hjälper dig hitta rätt En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med det vit/gröna InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra sig om en butik, ett hotell eller restaurang som kan ge turistisk informa­ tion där besökarna är. Ansvaret för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos en auktoriserad Turistinformation eller Turistcenter.

1

13 11 12

14 8 9 7 6 5

2

1

ICA NÄRA JULITAHALLEN

Doktorsvägen 1, Katrineholm

2 TEMPO VALLA Storgatan 15A, Valla

3 HANDLARN I BJÖRKVIK Vedebyvägen 5, Björkvik

4 BETTNA BAR & LIVS Norrgårdsvägen 8, Bettna

5 FLENS GOLFKLUBB

11 GRINDA GÅRDSGLASS

3

Grinda gård, Malmköping

Norrtorp, Flen

12 KACA’S CAFÉ

6 LIDA GÅRD Stenhammar, Flen

7 IFORM Kyrkvägen 1, Flen

8 STADSHUSET Sveavägen, Flen

10

4

9 VALLINSKA BOKHANDELN Norra Kungsgatan 4, Flen

10 KANOTCENTER Gamla Mejeriet, Skebokvarn

Stadshuset, Malmköping

13 MALMKÖPINGS CAMPING Malmköping

14 FABRIKEN Fabriksgatan 6, Sparreholm

25


BILDER: RESTAURANG KUNG BLACKE

Countryside cafés and restaurants with that little extra Go on an outing and combine enjoying beautiful landscape views with a visit to one of our countryside restaurants, or why not stop for “fika” at one of the numerous cafés in our rural areas? Many of them have homemade cakes, served in a beautiful setting, and often have handicraft shops or art exhibitions as well.

Caféer och restauranger på landsbygden erbjuder något extra Gör en utflykt och kombinera upplevelsen av det vackra land­ skapet med ett besök på någon av våra landsbygdsrestau­ ranger eller varför inte stanna och ta en fika vid något av de många landsbygdscafeerna. De erbjuder ofta hembakt bröd i en vacker miljö, inte sällan kombinerad med hemslöjd eller konstutställningar.

22 FRIDHEMS KAFFESTUGA

24 ÄNDEBOLS GÅRD

26 RESTAURANG KUNG BLACKE

Sköldinge. 0157-502 12 www.fridhemskaffestuga.se KRAVcertifierad småskalig ekologisk kaffestuga i genuin 1800-tals miljö med grönskande trädgård. Platsproducerade smörgåsar, sallad, bakverk och glass. Sommartid kan man beskåda konstnärers utställningar under specifika datum. I samarbete med Älvesta gård planeras en gårdsbutik öppna under 2019 med ekologiskt närproducerat kött samt produkter från närliggande producenter.

640 33 Bettna @andebolsgard. www.andebolsgard.se Gårdsbutik och café med ekologisk mat som är god för dig och bra för jorden. Mat som smakar gott på mer än ett sätt. Välkommen hit för att fylla matkassen, äta en lunch från gårdsköket eller ta en fika. Öppettider på hemsidan.

Blackstaby Gård, 642 95 Flen 070-483 46 90 och 073-940 23 80 www.blaxstawine.se Blaxsta vingård är en liten romantisk vingård med söderläge utmed sjön Långhalsen, mitt i Sörmlands vackra landskap. Efter en spännande guidad visning i vingård och vinfabrik, går det utmärkt att avnjuta en middag på restaurang Kung Blacke. Menyn ändras efter säsong och tillgång på egenodlade grönsaker, skogens, ängens och sjöns läckerheter. Självklart ackompanjerat av ett matchande Blaxsta vinpaket. Här finns ett hotell med 15 läckert inredda dubbelrum där flertalet har en-suite bubbelbad eller bastu.

23 ÅSA FOLKHÖGSKOLA 640 24 Sköldinge. 0157-695 00 Vi är kända för vårt goda kök. Mån-fre serverar vi lunch: mat, dryck, salladsbuffé, smör och bröd, efterrätt och kaffe på maten. Pris 75 kronor. Matsedel finns på vår hemsida: www.asa.fhsk.se

26

25 ÄNGBY GÅRDSBUTIK & CAFÉ Björkvik. 070-237 77 96 www.angbyull.snabber.se Butik, loppis, bageri och café. Härlig bondgårdsmiljö med djur. Välkommen!

Karta se sid 8–9


FOTO: HANNA MAXSTAD

21 EKENÄS KVARN Ekenäs Gård, 642 95 Flen Sara: 073-836 89 07 www.kvarnenekenas.blogg.se Cafe i idyllisk miljö vid vattnet. Sittplatser inne i kvarnen vid sämre väder. Hembakat fikabröd på ekologiskt mjöl malt i kvarnen. Smörgåsar och lättare lunchalternativ. Butik med engelska antikviteter och ekologiska produkter. Yoga på helgerna. Musikevenemang och andra aktiviteter-se blogg för öppettider och tider för aktiviteter.

27 SIGRIDSLUNDS CAFÉ & HANDELSBOD Sigridslunds skola , 649 91 Sparreholm Tlf. 0157/322 21. www.sigridslund.se Öppet 1 juni–31 aug alla dagar 11–17 1 sep–31 maj fredag–söndag 11–17 Upplev den anrika byggnaden Sigrids-

lunds skola i Årdala socken. Natursköna omgivningar med härliga promenadstråk och för de mindre, lekrum i gamla gymnastiksalen. Hembakade bakverk, räksmörgåsar, lättare luncher, nymalet gott kaffe m.m. Fika i stora salen, biblioteket eller på vår stora altan. Avsluta med en tur i vår handelsbod, presentbutik och galleri. Flera konserter anordnas under sommaren

28 TEATER KLÄMMAN AB Fridals gård, 640 31 Mellösa teaterklamman@gmail.com 073-599 76 92, telefontid 13–16 vardagar Konsertlokal med fullständiga rättigheter! Restaurang Teater Klämman ligger mitt på Sörmlandsledens etapp 23:1, 3 km från Mellösa, 7 km från Flen.Till vår pittoreska restaurang med lokalproducerade råvaror, vallfärdar musiker, skådespelare, publik

och gäster under hela året. 160 sceniska verk per år. Drivs av Krögarparet Anne och Janne Öster. För aktuellt program, kika in på vår hemsida: www.teaterklamman.se

29 BRUKSRESTAURANGEN Gjutmästarbacken 1, 648 31 Hälleforsnäs 073-326 05 16, info@axellent.se www.axellent.se Restaurang, dagkonferens, catering, evenemang

30 GRINDA GÅRDSGLASS OCH CAFÈ 070-201 91 87. www.grindagardsglass.se Facebook Grinda Säteri AB. Glasskafé med egentillverkad glass gjord på mjölk från trakten, utan färgämnen och konserveringsmedel. Karta se sid 8–9

27


FOTO: HANNA MAXSTAD

Farm shops with tempting delicacies Many people associate Sörmland with high-quality food. Despite the small-scale nature of Sörmland’s local food producers and manufacturers, their business has given Sörmland the reputation of being a great place of food enthusiasts. Several of the farms that produce food have also started up their own farm shops where they don’t just sell their own products but also other locally produced foodstuffs that have been cultivated in Sörmland’s soil. Visit our farm shops. Here, you will find organic and locally produced meat, vegetables, cheese, honey, juices, jams and marmalades made from Sörmland berries.

28

Gårdsbutiker som lockar med läckerheter Sörmland är för många likvärdigt med högkvalitativ mat. De lokala matproducenterna och förädlarna har i all sin småska­ lighet bidragit till att ge Sörmland en tydlig matprägel. Flera av gårdarna som producerar maten har också valt att öppna egna gårdsbutiker där de säljer inte bara sina egna produkter utan också andras närodlade produkter, sprungna ur den sörmländska myllan. Sörmländsk mat sätter också prägel på ett antal eve­ nemang som exemplevis Rabarber- och primörfest och Aptitrundan. Besök våra gårdsbutiker. Här hittar du närodlat ekolo­ giskt kött, grönsaker, ost, honung, saft, sylt och marmelad från sörmländska bär. Ja, kort sagt allt du behöver för att skapa dig en egen gourmetmiddag med synnerligen lokal prägel. Här hittar du också skinn, ull, garn, blommor samt trädgårds­tillbehör.


FOTO: HANNA MAXSTAD

FOTO: HANNA MAXSTAD

FOTO: HANNA MAXSTAD

FOTO: HANNA MAXSTAD

29


ATAN

SGATAN TINGSHU

GERSNÄ

BIEVÄGEN

SGATAN

ATAN

BONDEG

BRYGGARE GATAN

SKOLGA TAN

KYRKOG

NYÄN

Hotell Gillet

Katrineholms kyrka

n

BRUNN

SG

FOTO: HANNA MAXSTAD SANDGA TAN

STORGA TAN

Centrum Katrineholm Hotel Statt

STORGA TAN

Järnvägsstation 4 SGATAN

GATAN

LM

15

MA

14

16

SI

BE

HANTV

19

FREDSG

VA S

ATAN

L

EN

17 18

AV ÄG

Kulturhuset Ängeln

VÄ G

PL OM M ON VÄ G EN

ERKAR

DROTT

13

EGATAN

NINGG

10 9

3

LSGAT AN MARGER ETEHIL

E

ON

ATAN

ATAN KUNGSG

2

LVÄ G

PÄ R

N TA GA

1

ATAN

8

AN

Vårdcentral

PE

12

PM

FREDSG

7

ASTRA

ÄP

11 6

22

Stortorget

5

KÖPMAN

Lindengymnasiet

VALL AVÄGEN

Resecentrum

FABRIK

Bibliotek 22

FRED

DJULÖ

GATAN

N

GE

Polishuset

5 DIALECT

2 ELERTS FÄRG TE GNÉRTAPETER OCH VÄGEN

30

LINNÉV ÄGEN

9 JURSS SPEL OCH TOBAK

Hantverkargatan 2 E, Katrineholm 0150-105 64

GEN

NINGG

DROTT

ATAN

Köpmang. 14, Katrineholm. 0150-533 80

VASAVÄ

8 GLAD RAGS

12 SYSTEMBOLAGET

Köpmangatan 9, Katrineholm. 0150-105 37

13 HEMTEX

TEGNÉR VÄG

Köpmangatan 20, Katrineholm 0150-781 00

14 BELA ANNO 1923 Köpmangatan 20, Katrineholm 0150-100 74

Tallåsskolan KSGATAN

NG

SG

ATA N

N

Köpmangatan 12 A, Katrineholm 0150-333 03

N

VILLAGATA

TEGNÉR VÄGEN

E VÄG

Fabriksgatan 1, 641 30 Katrineholm 0150-514 40 www.mobelmagasinet. net 
Välkommen till Katrineholms största begagnataffär. Mer än 1500 kvm fyllt med lantligt, vintage, antikt, retro, antikvariat och loppis.

7 FRÖKEN C

11 SYNSAM ZELLERS OPTIK Stortorget 1, Katrineholm. 0150-155 05

RGS

4 MÖBELMAGASINET

Köpmangatan 10, Katrineholm 0150-553 88

ERKAR EG

KUNGSG

3 ELEKTROTJÄNST I KATRINEHOLM Fredsgatan 9, Katrineholm 0150-130 30

Hantverkaregatan 2, Katrineholm DJULÖ GATAN 0150-104 50

SBE

LINNÉV ÄGEN

Stadsparken

ERIK

Hotell Kungsbacken

10 ANNE MARIES TYG, GARN OCH SÖMNAD

6 CAYENNE GÅVOR & TING ATAN

ATAN

ATAN

Fredsgatan 7, Katrineholm 0150-102 38

Köpmangatan 5, Katrineholm 0150-792 40 Safiren

ATAN

Fredsgatan 5, Katrineholm. 0150-48 97 48

MALMG

SVENSSONS FOTO

HANTV

1

K

LINNÉV ÄGEN


Brene SÖ

S IN RL

VÄ G

Shopping i Västra Sörmland – här finns något för alla

Hacksta

PS RE

PL AN SV

ÄG

VÄ G

EN

KA

EN ÄG RV GA N GE VÄ NS MA NS LÄ

LA

AV.

Du som är intresserad av shopping hittar det mesta i LÖVÅ våra tre kommuner. SVÄGEN Från centrumhandel i små mysiga butiker med unika sortiment till handel i outlet-butiker med för­ VA SS större månliga priser och stort utbud. De flesta av de MO GA TA N affärs­kedjorna är representerade i floran av butiker. KH OL MS

ST OC

V.

NA

STA VSB

ERG

SVÄ

EN

ANN

GU

LAV ÄG

GAT AN

ANS

STO RG

NDEM

ATA N

RV. REPSLAGA

NÄM

GE

N

E ST VÄ

R

G

DAL VED

KAPELL GATAN

HE

EN

ÅR

AN AT

G

DS GA TA N

NS

HA

N GATA VALL

HA C K S

EN AVÄG

ÄGEN VALLAV

ÄG TAV EN

GATAN

EN

TV ÄR VÄ G

EDA LS

NGSGAT AN

N

NN MA

Lövåsgården

.

ST AV Ä GE

GS

LAMSG

ET

RDIN

NORRM

VR

FJÄ

Vrettsta

BROGRÄ ND

AN GAT

VALL

Centrum Vingåker

STORGATAN

Lövåsen Katrineholm

Muséum V:a Vingåkers kyrka

HA G VÄ

UPP

ON

LL

Åsens gård

M

UL

LB

ÄR

SV .

EN

RS BÄ RS V.

VÄG SALA

EN

KRÅK BÄR SV ÄG EN

PS

N

G

UP

DE

RO ÅB

Åbrogården

GA TAN KS NT HA

ST

ATAN

EN

VÄ G OT TS

SL

GEN

TSVÄ

SLOT

ATAN

DEG

BON

ÄG

23 24

EG.

BOND

GA TA N

UG

STOR G ATAN EN SVÄG BERG HL DA IK ER N GATA

.

SKOL

G IKS BR FA

F

EN

Starrvägen 16, Katrineholm. 0150-48 73 40

N

TV ÄG

O

UGATAN

AN AT

AT AN

VIL

G

ÄG AV

AN GAT

25 SULTANS VINGÅKER

TEG

Info: se sid 33

AR JÄG

31

IG ER

N GATA

AN EGAT

EG

ATA N

HUML

TAN EKGA

N GATA

VILLA

TAN TEGA

SKYT

GEN PASS

ÅK

LINNÉVÄ

ATA N

EN

ELG

G VÄ LA AL

LH VA

FLO

EN

RA

RSJÖ

MY

RS

EN AVÄG

VIKING

Köpmangatan 24, Katrineholm 0150-176 60

FO

AT AN

GA TAN

G

SVÄGEN

GÅRD

HERR

G VÄ

EK

AT AN

KÄLLSTUGUG.

S

LA

EN

Widengrensvägen 1, 643 30 Vingåker Servicehus 0151-75 00 00 Handla online – www.vfo.se Sävstaholm Sävstaskolan Välkommen till Vingåkers Factory Outlet – Sveriges största outlet för märkeskläder. Upp till 70% lägre pris! Tennisbanor 7000 kvm märkeskläder till hela familjen. 15000 kostymer i 70 olika storlekar. IN

N GE AVÄ

ING

AN AT

KG

VIK

ÖR BJ

JUNGFR

TE

S VÄ

EG

SV ÄG

TORS VÄG

ML

Folkets Park

19 LIFE HÄLSOKOST

AN AT

RG

HU

TA

MÄS

GLAS

LM

OD

Kullbergska Oddergatan 3, 641 52 Katrineholm sjukhuset 0150-100 95. www.ica.se/speceritjanst. En fantastisk färskvarulinje Akutsom avslutas mottagning i vår manuella delikatessdisk där ni hittar Vårdhem lunch. allt från finare ostar till varm dagens Vannala Här går det även bra att beställa catering Vårdcentral meny. från vår välarbetade RG

EN SVÄG PARK FOLK

18 CAFÉ COM IN Köpmangatan 24, Katrineholm 070-715 22 91

TAN REGA

TA H

24 VINGÅKERS FACTORY OUTLET

E ST VÄ

17 SYNOPTIK

Köpmang. 24, Katrineholm. 0150-100 22

SÄ VS

SKOLGATAN

22 ICA SUPERMARKET SPECERITJÄNST

AN TGAT

ATAN

A

G VÄ LA

IKSG

EN

NN VA

N ATA

AG

S VA

EN

Köpmangatan 15, Katrineholm 0150-36 10 70

AT AN

KA

FABR

16 GULDFYND

ÄG LAV

NA

N VA

21 COLORAMA

23 ICA SUPERMARKET CITYHALLEN Bondegatan 9, Vingåker, 0151 51 80 50 www.ica.se Manuell Deli, Catering, Bankomat , Post och Bussbiljetter.

AT AN

20 ICA MAXI

REDS G Starrvägen 17, 0150-48 78 00 ATAKatrineholm. N

ERIK DAHL BERGS VÄG EN

GA TA N

Katrineholms Logistikcentrum

G VÄ EA

SV

DR

TAN EVGA

ATAN

KTSG

LBRE

ENGE

RG SG

GF R JU N

Värmeverk

R

DS Idrottsplats

GEN

AT AN

RE GA JÄ

JÄRN

ÄD

GEN

NSVÄ

NGRE

WIDE

ÄG SV

EN

GR

ND

LU

EN

TAN GSGA

TR

15 DAHLSTRÖMS GULD

ATAN

FIXGATAN

HANTVERKSGATAN

AT AN

Ellwynska skolan

Köpmangatan 13 C, Katrineholm 0150-109 71

JÄGAR EG

LLEG TRO

ATAN MALMSG

SG

ÖSTER

RR VÄ STA

N

AN EGAT

BOND

BE

STA

GE

N

GEN SVÄ LM HO CK

RG

EN

G EVÄ

25

ATA

Säfstaholms slott

GV

STO

GA TA N

RIN

EN

EV

N

VÄ G

GR

VÄGE

SS

EN ÄG

PARK

EN

DSGAT AN

GEN

ATA N

GATAN

GA TA N

BE

VID

EV ÄG

OG

SG

KÖPMAN

VID

SM

EK

VÄ G

RI NG V

N

RR VÄ

AT AN

MG

O

EN

US

VA S

OT

EN

M

Lövåsgården

MO

AP

ED

GE

RL

EN

RINGVÄGEN

RD 21 SG AT AN

TE

EVÄ G

Tennisbanor EN ÄG GV RIN

ÖS

VID

GA TAN

VER

AT AN

OR

GA

ST

ÄD

TAN GA

TR

SV ÄG

EV

LG

Badhus

GR

N

ER

EN

ST AL

20

GE

NA ÅK

HE

VID

RE

KH OC

Sporthall

GA TA N

EN VÄ G MS OL

EN

LA VÄ G

EN

AKANV ÄGE N

LI

Hansjöskolan

Vidåkersskolan

PRÄS

VIDÅKERSVÄGEN

DSA

LE

LLÉN

AL

ER

TGÅR

ST

AT AN

Lokstallarna

EN

ÄG AV

Ö


Lunch downtown and dinner in a mansion ... Sörmland is a wonderful place for people who like to treat themselves to exceptional culinary experiences. This is a region that produces top-quality raw ingredients for both food and drink. In our towns and out in the rural areas, there are mansions and guest houses that refine Sörmland’s raw produce in the best possible way and where you will be able to enjoy great food in a beautiful setting.

1

DUFWEHOLMS HERRGÅRD

641 92 Katrineholm 0150-754 00 www.dufweholm.se Liten, romantisk herrgårdsrestaurang med allt från bruncher till grillkvällar på herrgårdsbryggan

32

Lunch på stan och middag i herrgårdsmiljö ... Sörmland har mycket att erbjuda den som vill unna sig lite extra när det gäller kulinariska upplevelser. Vi lever i en bygd som producerar råvaror av högsta klass, både vad gäller mat och dryck. Runt städerna och på landsbygden finns herrgårdar och värdshus som förädlar råvarorna på bästa sätt och som väl­ komnar dig med god mat och vacker miljö. Vill du inte äta i herrgårdsmiljö kan du stilla hungern på någon av våra många restauranger. Under sommaren öppnar de upp sina uteserveringar och du får maten serverad i trev­ lig stadsmiljö. À la carte, pizza eller dagens lunch med rejäl husmanskost – du väljer själv.

2 STORA DJULÖ HERRGÅRD 0150-210 00. www.storadjulo.se Bröllop, fester, möten, sommarcafé och glasservering. Stor utservering intill vattnet och fullständiga rättigheter.

3 OLEARY’S Storgatan 20, 641 45 Katrineholm. 0150-504 44 www.olearys.se/katrineholm Se öppettider, meny och aktiviteter på hemsidan. Välkommen!


MS

KH

OL

Tallåsskolan

UND

AVÄ GE

OC

ÄD

Logistikcentrum

RD

LINNÉV ÄGEN

Järvenhallen

N

Södra skolan Nävertorps kyrka Furuliden

Ekbacken Sporthotell

ER

IK

VÄ G

EN

Djulö allé

Duveholmssjön

NO

RR

Vandrarhem Hembygdsmuséum Djulöområdet

2

St Djulö Herrgård

Djulö Camping

Djulösjön

2 ST DJULÖ HERRGÅRD

4 SULTANS KONDITORI

5 NZ CRAFT PIES

Storgatan 27, 641 45 Katrineholm. 0150-100 62. www.sultans.se Välkommen till ett av Sveriges finaste konditorier.

Movägen 11, 641 49 Katrineholm 0150-102 06. www.nzcraftpies.se Vi bakar nyazeeländska matpajer i världsklass – Damned Good Pies!

ER

GS

EN

Dufveholmshallen

1

SB

VÄ G

Sportcentrum Dufveholmsgymnasiet

Dufveholms Herrgård

0150-210 00 www.storadjulo.se Lat N 58° 58.311` Lon E 16° 12.980 Sommarcafè med glasscafé och stor uteservering vid vattnet.

5

ST

TR

SG Gröna AT AN kulle Stadsparken DJULÖG. Kullbergska sjukhuset

Gamla kyrkogården OPP

Lövåsen handelscentrum

VÄG

BIEVÄG

4

3 Järnvägsstation Resecentrum Stortorget

Fika is a unique Swedish tradition, a sort of daily ritual and an important part of Swedish culture. People socialise with family members, friends and colleagues by taking a break together to drink coffee and eat a snack, usually a sandwich or a piece of cake. There are many cosy cafés to choose from if you want to “fika” like a true Swede!

Lövåsgården Östra skolan

Katrineholms kyrka STORGA TAN

GS

“Fika”

Västra skolan

PIN

Att fika tillsammans har en social funktion. Man umgås under avkopplande former och i dessa tider med allt fler virtuella mötesplatser är det skönt att träffas på riktigt och prata bort en stund över en kopp kaffe. På vår sörmländska landsbygd finns också mysiga landsbygdscaféer för en stunds avkoppling nära naturen.

EN

... och en god kopp kaffe som stärker livslusten

EN

FOTO: HANNA MAXSTAD

25 SULTANS VINGÅKER Storgatan 3, Vingåker 0151-100 82 Välkommen till ett café i 50-tals anda. Karta: Se sid 31.

33


FOTO: JOSEFIN LUNDIN

34

tan

n

atan

e Gee

ts vä

Vasa

Dalag

St Malmsvägen

gen

Pors

väge

gsga Kun

an

Prins

Berti

Carl

ls ga

ta

FOTBOLLSPLAN A

g

Uggla

s väg

Gärde

sgatan

FOTBOLLSPLAN B ISHOCKEY Cirkusplatsen

Stallg

ISHALL

årdsvä

BANDYPLAN Nävertorpsskolan FOTBOLL KONSTGRÄS

DUV SKO EHOLM LAN S-

Ekbacken Sporthotell

OLSSONS GYMNASTIK VANDRAR- HALL HEM BOULE TENNISHALL DUVEHOLMSHALLEN 1

2

FOTBOLLSPLAN

FOTBOLLSPLAN E

n

KATRINEHOLMS BOWLINGCENTER

sgat

väge

1

Sportcentrum. 0150-544 90. www.bowlingscenter.se Öppet ca 320 dagar om året. Ring gärna till oss och boka. Mat, dryck, glass och godis finns att tillgå

årdsvä

tland

Vasa

Katrineholms Sportcen­ trum är en av Sveriges förnämsta sportanlägg­ ningar. Här finns hallar och arenor som klarar det mesta som arrangörer av idrottsarrangemang, mässor och utställning­ ar ställer krav på. Läger och turneringar har gjort Sportcentrum till Katri­ neholms i särklass största besöksmål.

Västgötagatan

Sportcentrum av absolut toppklass

Stallg

Jäm

MOTIONSSPÅR

TENNISBANOR

Bac kaväge n

SIMHALL

BÅGSKYTTEPLAN FOTBOLLSPLAN

Backa naturpark

n väge bäcks Svart

Duveholmssjön Svartbäcken

2 KATRINEHOLMS SPORTCENTRUM Västgötagatan 39, 0150-570 05 www.katrineholm.se/Kultur-och-fritid-/Sportcentrum/ facebook.com/katrineholmssportcentrum Katrineholms Sportcentrum med Duveholmshallen, Backavallen, ishallen och gymnastik-/tennishallen är en av Sveriges största samlade sportanläggningar.

gen


FOTO: CASSANDRA LINDSTRÖM

FOTO: LENA HAMMARBÄCK

Svartbäcken

Badplats

Kanotstadion

Camping Servering Måltorn

Campingreception Kanotcenter

Basketplan

Katrineholms Kanotklubb

Omklädning kanot

Beachvolley Utegym

Stugby

Dansbana Toaletter

Småbåtshamn Hundbad Bangolf Strövområde

Motionsspår Djulö Herrgårdscafé

Rastplats Djulökvarn Trolldals ridanläggning

Rugbyplan Glasscafé

7-mannafotboll 7-mannafotboll

Stora Djulö Herrgård

Perenn trädgård

Djulöområdet är ett natur­ skönt område söder om Ka­ trineholms centrum i riktning mot Norrköping. Med Stora Djulö Herrgård som central punkt har ett fritids- och fri­ luftsområde skapats, som för­ utom att ge katrineholmarna själva en oas i tillvaron, också erbjuder gäster och turister möjligheter till såväl boende som nöjen och aktiviteter. Djulöområdet – a true oasis

4H Djurgård Hembygdsmuséum Hembygdsgård

Näckrosleden Djulöleden

Djulöområdet – en egen oas

Vandrarhem

Friluftsteater

Dufveholms Herrgård 1 km

Djulöområdet is an area of natural beauty located south of Katrineholm’s town centre, in the direction of Norrköping. The grounds surrounding the mansion Stora Djulö Herrgård have been turned into a large area for recreation and outdoor activities. As well as serving as an oasis for the residents of Katrineholm, this area also has accommodation, entertainment and activities for visitors and tourists.

35


Trails out into the countryside Thanks to clearly marked trails, it’s easy to go out and explore Sörmland’s beautiful countryside. How you choose to get around is up to you! You can hike along the Sörmlandsleden trail, cycle, canoe or ride a horse. The Naturkartan map has all the information you need about hiking trails, nature reserves, bathing places, running tracks, outdoor gyms, bird-watching locations etc. You can download Naturkartan as an app on your phone. www.naturkartan.se/katrineholm. There are maps and more information about our trails at our tourist information offices. For more information, visit www.visitkatrineholm.se, www.visitflen.se, www.vingaker.se/turism.

Vandringsleder Katrineholm SÖRMLANDSLEDEN är närmare 100 mil lång och en av Sveriges längsta naturoch kulturvandringsleder. www.sormlandsleden.se HÄLSANS STIG i Katrineholm är tio kilometer lång. Karta på turistinformationen eller www.naturkartan.se/katrineholm. KRÄMBOLSLEDEN är fem kilometer lång. www.naturkartan.se/katrineholm MUNKLEDEN finns i Julita. Följ Rådjursskyltarna vid rådjursstigen invid lantbruksmuseet. FORSSJÖ NATUR OCH KULTURMUSEUM erbjuder två vandringsleder. www.naturkartan.se/katrineholm. BACKALEDEN är två natursköna kilometer runt Backasjön. Startar vid p-platsen vid Smedjan i Katrineholm. www.naturkartan.se/katrineholm

36

Lederna som leder oss ut i naturen Markerade leder gör det lätt att ta sig ut i den vackra sörmländska naturen. Färdsättet väljer du själv. Du kan vandra på Sörmlandsleden, cykla, paddla eller rida. Flera av våra leder visar upp några av våra vackraste smultronställen.

KULTURSLINGA I KANTORP SKÖLDINGE Gör en tre km lång vandring i Kantorps kulturmiljö. Karta på Turistinformationen. DUFVEHOLMSLEDEN går runt del av Duveholmssjön. www.naturkartan.se/katrineholm.

Vandringsleder Flen STENBRYGGAN HORSBETSLET i Sparreholm är en så kallad naturlig stenbro av urgranit. MORADALEN, Malmköping Vandra längs Morasjön på den vackra platsen Mora i Dunker. BRUKSDAMMEN, Hälleforsnäs Här ligger Sörmlandsledens bästa handikappslinga. SPARREHOLMS EKHAGAR Nära Sparreholms slott.

Vandringsleder Vingåker BÅSENBERGA FRITIDSOMRÅDE strax norr om centralorten erbjuder belysta motionsspår, grillplatser med vindskydd, pulkabacke och skidbackar, mountainbikeslinga och naturreservatet Igelbålen. NATURRESERVAT Besök våra tre naturreservat Perstorpsskogen, Igelbålen och Tomsängen.

Naturkartan NATURKARTAN är din guide till naturen. Här får du information om vandring, naturreservat, bad, naturupplevelser, löpning, utegym, fågelskådning m.m. i Katrineholm. Naturkartan kan du ladda ned som en app i din telefon. www.naturkartan.se/katrineholm


FOTO: HANNA MAXSTAD

FOTO: MADICKEN STENEGARD

Cykelleder NÄCKROSLEDEN går på krokiga vägar med gles trafik genom hela Sörmland och är 70 mil lång. DJULÖLEDEN startar i Fiskeboda vid Hjälmaren, är 14 mil lång och går i mål vid Virå bruk i Kolmården. www.naturkartan.se/katrineholm. SVERIGELEDEN Totalt är leden närmare 260 mil med en sträckning från Karesuando till Helsingborg.

FOTO: LENA WISTRÖM

www.svenska-cykelsallskapet.se/ attachments/File/sveledbild.pdf MTB I BÅSENBERGA. För de mer äventyrliga fi nns en ny, häftig mountainbikeslinga i Båsenberga fritidsområde.

Ridleder RIDLED SÖRMLAND, närmare 40 mil av slingrande vägar genom det vackra landskapet, är markerade med lila pilar och går längs bra ridvägar i omväx-

lande terräng genom hela länet. www. ridleden.se

Kanotleder Kanotleden Ändebol – Nyköping är 9,5 mil lång. Den börjar i Ändebol och går medströms ända ner till Nyköping. I Sörmland fi nns 18 kanotleder varav fem stycken utgår från Skebokvarn. www. skebocanoe.se

37


29

27 23

26 25 24

28

Bad och fiske Fiskekort För information om fiskekort se respektive hemsida eller välkommen in på våra turistinformationer. Katrineholms turistinformation Stationsplan 1 641 45 Katrineholm 0150-44 41 40 turism@katrineholm.se www.visitkatrineholm.se Flens turistinformation Bruket, Hälleforsnäs 0157-43 09 96 turism@flen.se www.visitflen.se Vingåkers turistinformation 0151- 191 86, turism@vingaker.se www.vingaker.se/fiske-i-vingaker

38

Det finns flera hundra sjöar i Ka­ trineholms, Vingåkers och Flens kommuner och det är aldrig långt till närmsta badplats. Små härliga skogssjöar eller anlagda badplatser väntar på dig. Känner du för att ta ett dopp så tveka inte, det är bara att packa matsäcks­korgen och dra iväg. På vintern förvandlas badsjöarna till platser för skridskoåkning och pimpelfiske. HÖGSJÖBADET

Bathing and fishing There are hundreds of lakes in the municipalities of Katrineholm, Vingåker and Flen and you will never be far from a bathing place. In winter, the lakes are transformed into popular places for skating and ice-fishing. For information about fishing permits, look at the following homepages: www.visitkatrineholm.se www.visitflen.se www.vingaker.se/turism or visit one of our tourist information offices.

9 MALMENS BADPLATS

17 ORRESTAÖBADET

2 LÄPPEBADET

10 DUVEHOLMSBADET

18 MELLÖSABADET

3 HULLABADET

11 DJULÖBADET

19 TALLSJÖBADET

4 ASPENBADET

12 FORSSJÖ BADPLATS

20 HOSJÖBADET

5 MARMORBYN

13 STORSJÖBADET

21 SKEBOKVARNSBADET

6 VIALABADET

14 FAGERÖN

22 SPARREHOLMSBADET

7 SJÖGÖLET

15 VADSBROBADET

8 LYTTERSTABADET

16 VECKELNBADET

1


FOTO: HANNA MAXSTAD

En runda golf hör sommaren till Välkommen att spela golf i Katrineholm, Flen och Vingåker. Katrineholms Golfklubb har en modern och utmanande golfbana med 27 hål som sträcker sig genom parklandskap, skog och längs med vatten i vacker sörmländsk natur. Här finns även en komplett shop och restaurang med fullständiga rättigheter. Vingåkers trevliga 18-hålsbana ligger vid Båsenberga fritidsområde med utsikt över sjön Kolsnaren. Banan ligger i direkt anslutning till hotellet, shopen och caféet, vilket gör anläggningen till ett perfekt val för en lyckad golfupplevelse. Flens Golfklubb har sin bana vid Norrtorp. Enligt både spelare och greenkeepers har den nu nått svensk toppklass. Här får du spela en omväxlande, rolig skogs- och parkbana i en fantastisk natur. 23 VINGÅKERS GOLF

24 KATRINEHOLMS GOLFKLUBB

25 HOTEL STATT

Båsenberga, 643 93 Vingåker tel: 0151-13136 e-post: kansli@vingakersgolf.se www.vingakersgolf.se Vingåkers trevliga 18-hålsbana ligger vid Båsenberga fritidsområde med utsikt över sjön Kolsnaren. Golfbanan, range och övningsområde ligger i direkt anslutning till hotellet, shopen och caféet, vilket gör anläggningen till ett perfekt val för en lyckad golfupplevelse.

Jättorp, 641 93 Katrineholm. 0150-392 70 www.katrineholmsgolf.se Gör som tourproffsen, kom och spela Sörmlands stolthet! Årets golfklubb med Sveriges nöjdaste gäster 2015 och 2017 och stolt värd åt European Challenge Tour.

Storgatan 20, 641 45 Katrineholm. 0150-504 40. www.hotelstatt.se Golf i Sveriges Lustgård – vi har prisvärda golfpaket med spel på flera banor.

26 FLENS GOLFKLUBB Norrtorp, 642 93 Flen. 0157-157 70 info@flensgk.se www.flensgk.se Pärlan i Sörmlands hjärta Lite vänligare, lite trevligare

39


Lake Hjälmaren – a small inland sea for bathing, fishing and boating Lake Hjälmaren is located in the northern part of the municipalities of Vingåker and Katrineholm. Sweden’s fourth largest lake is like a small inland sea with bathing places, islands and small boat harbours. Thanks to the Hjälmare canal, it is possible to reach Lake Mälaren and then continue to the Baltic Sea. Lake Hjälmaren is also a popular lake for recreational fishing. The best way to fish is from a boat and, in winter, there are good spots for ice-fishing. It is also possible to cycle all the way round Lake Hjälmaren. More information: www.visithjalmaren.com

40

Hjälmaren – ett litet innanhav med bad, fiske och båtliv I norra delen av Vingåkers och Katrineholms kommuner ligger Hjälmaren. Sveriges fjärde största sjö är som ett litet innanhav med badplatser, öar och småbåtshamnar. Via Hjäl­ mare kanal går det att nå Mälaren och vidare ut i Östersjön. Läppebadet är långgrunt med lite medelhavskänsla och ett omtyckt utflyktsmål för barnfamiljer. Ställplatser för husbilar finns vid Hjälmargården & Läppe Camping och en avgiftsbelagd gästhamn finns vid Fiskeboda. Hjälmaren är också en populär sjö för fritidsfiskare. Allra bäst fiskar du från båt och under vintern finns bra möjlighe­ ter till isfiske. Med cykel kan du ta dig runt hela Hjälmaren om du vill. Njut av vinden i håret och av landskapet. Du väljer själv väg eller också följer du någon av cykellederna. Näckrosleden går genom Fiskeboda och vidare mot Eskilstuna. Leden är 700 km lång genom hela Sörmland. Leden är markerad med gula plåtskyltar. Mot Örebro finns cykelleder från Brevens Bruk. Läs mer på www.visithjalmaren.com.


Även vintern har mycket att erbjuda den friluftsintresserade Närheten till naturen ger oss möjligheter till aktiviteter året runt. På vintern kan man åka skidor både på längden och på tvären. Båsenberga fritidsområde i Vingåker erbjuder både ut­ försåkning och längdskidspår. Vid Forssjösjön ligger Spök­ backen och centralt i Malmköping finns Malmabacken. Den som vill prova på långfärdsskridsko har gott om sörmländska sjöar att välja bland och den riktigt hurtfriske kan prova vinterbad vid Lytterstabadet och sjön Tisnaren.

27 BÅSENBERGA SLALOMKLUBB, VINGÅKER

28 SPÖKBACKENS ALPINA SKIDKLUBB, FORSSJÖ

www.bslk.se www.facebook.com/basenbergaslk Den lilla anläggningen med stora möjligheter för alpin skidåkning, längdspår och pulkabacke. Vi har ställplatser för husbil/ husvagn med tillgång till omklädning, dusch, bastu, kök samt tömning av gråvatten- och latrintömning. Ställplatserna är tillgängliga året runt.

0150-391 06 www.spokbacken.se www.facebook.com/spokbacken/ Barnbacke för nybörjare, pulkabacke och fun park. Utrustning går att hyra. Värmestuga med servering och möjlighet att äta egen medhavd matsäck.

Karta – se sid 38

Plenty of winter sports too In Sörmland, you are never far from nature and open countryside so there are ample opportunities for outdoor activities all year round. In winter, you can do both downhill and cross-country skiing. The Båsenberga recreation area in Vingåker has both downhill skiing and cross-country skiing tracks. The Spökbacken ski slope is located by the Forssjösjön lake, while the Malmabacken ski slope is in central Malmköping. If you are interested in long-distance skating, there are plenty of lakes in Sörmland to choose from and for those who enjoy a real challenge, there are facilities for winter bathing at Lytterstabadet and at Lake Tisnaren.

29 MALMABACKEN 0707-812156, 0157-210 46 www.malmabacken.se Jon Philipson kontaktnamn Malmabacken är en väl fungerande slalombacke mitt i det Sörmländskalandskapet. Vi erbjuder en anläggning med tre välpreparerade nerfarter fyllda med snö från vår snökanonanläggning, nybörjarbacke för de som vill prova på, välsorterad cafeteria med humana priser. Skiduthyrning. Skidskolor veckorna 4, 6 och 9.

41


A relaxing stay at a hotel, a meeting or a conference Our hotels extend a warm welcome to all visitors, whether they are on holiday, on a work trip or with an association. Come and enjoy beautiful locations, great food and exciting activities. The western part of Sörmland offers easy access to the towns of Örebro, Eskilstuna/Västerås and Norrköping/Linköping. The train to Stockholm takes one hour while the one to Göteborg takes two hours. If you want to organise an international meeting, we are only one hour away from Copenhagen and two hours from London.

31 VINGÅKERS HOTELL Järnvägsgatan 1, 643 30 Vingåker Tel. 0151-140 50 www.vingakershotell.se info@vingakershotell.se Hotellet ligger mittemot Vingåkers järnvägsstation och bara några minuters promenad från Vingåkers Factory Outlet. Här kan du njuta av svensk mat, gratis Wi-Fi och gratis privat parkering.

32 BÅSENBERGA HOTELL & KONFERENS 0151-120 15. www.basenberga.se En sörmländsk pärla i Vingåker! Idyllen Båsenberga utstrålar lugn och ro, men under ytan bubblar det av upplevelser!

42

En avkopplande hotellvistelse, ett möte eller en konferens ... Våra hotell står beredda att ta emot dig oavsett om du är på semester eller kommer för yrkets eller föreningens vägnar. Här finns vackra omgivningar, god mat och spännande aktiviteter. Västra Sörmland ligger bra till med omedelbar närhet till Örebro, Eskilstuna/Västerås och Norrköping/Linköping. En timme med tåg till Stockholm och två timmar till Göteborg. Vill du ordna internationella möten befinner vi oss bara en timme från Köpenhamn och två timmar från London.

33 HOTEL STATT

35 HOTEL MALMKÖPING

Storgatan 20, 641 45 Katrineholm. 0150-504 40. www.hotelstatt.se 92 rum, 137 bäddar och konferens upp till 300 personer. Prisvärt boende precis intill järnvägsstationen.

Furugatan, 624 60 Malmköping 0157-245 80 www.hotellmalmkoping.se info@hotellmalmkoping.se Med sin placering mitt i Sörmland, erbjuder Hotel Malmköping närhet till många aktiviteter och orter i Mälardalen. Från hotellet har du en slående utsikt över det Sörmländska landskapet och nära till Malmköpings små butiker och pittoreska samhälle. Hotellets restaurang erbjuder en avslappnad miljö med lokala råvaror och lokala producenter i fokus.

34 HOTELL GILLET Tingshusgatan 10, 641 45 Katrineholm. 0150-133 40, www.hotellgillet.se ”Hotell Gillet är ett trestjärnigt, familjärt frukosthotell på gångavstånd från järnvägsstationen. Vi har 22 rum och 34 bäddar. Alla rum har dusch/wc och platt-TV. Hos oss är hundar välkomna vid förfrågan. Vi har ETT hundrum. Vi erbjuder fri parkering och möjlighet att parkera motorcykel i garage. Välkomna!”

Karta se sid 8–9


Camping, vandrarhem eller Bed & Breakfast Du som är på resande fot kan välja bland flera mysiga campingar, vandrarhem och Bed & Breakfast både i central­ orterna och på landsbygden. Välkommen till en avslappnad vistelse hos oss oavsett om du stannar för en natt eller hela semestern!

15 HJÄLMARGÅRDEN www.hjalmargarden.se Hjälmargårdsvägen 1 0151-73 09 80 Camping, badstränder, minigolf, kaffe­ stuga, lunch och glassmeny.

8 JULITA GÅRD 643 98 Julita, 08-519 547 30 www.nordiskamuseet.se/julita-gard Julita gård – bo på museum Välkommen att övernatta i de vackra herrgårdsflyglarna invid Öljarens strand eller på STF-vandrarhem i direkt anslutning till den vidsträckta herrgårdsparken. Två dagars entré till museiområdet i anslutning till övernattningen ingår.

Camping, hostels or Bed & Breakfast If you are travelling around, staying at a campsite, hostel or Bed & Breakfast can be a good alternative for overnight accommodation. There are many places to choose from, either in town or out in the country by a lake, cows and horses.

36 EKBACKENS VANDRARHEM

23 ÅSA FOLKHÖGSKOLA

Skalltorpsgatan 25, 641 50 Katrineholm 0150-557 90 www.laget.se/ekbacken Bra, billigt boende nära Sportcentrum. Toalett och dusch i separata rum. 27 rum och 55 bäddar. Konferensmöjligheter finns. Fritt Wifi.

640 24 Sköldinge, 0157-695 00 Vår boendeanläggning håller hög standard och erbjuder möjlighet att laga mat i självhushåll. Läs mer om vårt vandrarhem på hemsidan: www.asa.fhsk.se

37 DJULÖ CAMPING 641 92 Katrineholm. Tele. 0150-572 42 www.djulocamping.se Vi välkomnar er till en trevlig, lugn och naturskön familjecamping som har öppet året runt. Varmt välkomna till oss i Sveriges Lustgård.

Karta se sid 8–9

38 MALMKÖPINGS BAD & CAMPING Förrådsgatan 15, 642 60 Malmköping www.malmkopingscamping.se Vid vackra Hosjön kan man bada, spela äventyrsgolf eller äta gott på Toms restaurang och cafe, som bjuder på musikunderhållning varje fredag och lördag på terrassen. Malmköpings Bad & Camping tilldelades år 2016 priset ”Årets Campingföretagare” av SCR Svensk Camping och har ett 5 stjärnigt nyrenoverat servicehus.

43


KATRINEHOLMS TURISTINFORMATION STATIONSPLAN 1 TEL. +46(0)150-44 41 40 TURISM@KATRINEHOLM.SE WWW.VISITKATRINEHOLM.SE FLENS TURISTINFORMATION TEL: + 46(0)157-43 09 96 TURISM@FLEN.SE WWW.VISITFLEN.SE VINGÅKERS TURISTINFORMATION VINGÅKERS BIBLIOTEK TEL. +46(0)151-191 86 TURISM@VINGAKER.SE WWW.VINGAKER.SE/TURISM

Profile for PlusKatrineholm

Turistguide 2019  

Turistguide 2019

Turistguide 2019  

Turistguide 2019