Näringslivsnytt 9-2018

Page 1

Nyheter från Katrineholms kommunledningsförvaltning, näringsliv. Nr 9 – November 2018

SKF vill locka fler till teknikutbildningarna

Ökade kunskaper i matte genom samarbete mellan skola och näringsliv


Näringslivsnytt ges ut av Kommun­ ledningsförvaltningen, Näringsliv. Enheten Näringsliv arbetar långsiktigt med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling för ett bättre näringslivsklimat, fler företag, fler arbets­ tillfällen och fler invånare. Avdelningen för Näringsliv finns på Stadshuset, Gröna Kulle Fredsgatan 38.

STEFAN TOLL NÄRINGSLIVSCHEF KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Tel: 0150-570 14, 070-588 77 94 stefan.toll@katrineholm.se

CARINA LLOYD NÄRINGSLIVSUTVECKLARE/ FÖRETAGSLOTS Tel 0150-568 29, 070-595 96 65 carina.lloyd@katrineholm.se

Företagsstödjande samverkansaktörer: Nyföretagarcentrum https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/

Almi Företagspartner http://www.almi.se/Stockholm-Sormland/

Katec http://katec.se/

Coompanion https://sormland.coompanion.se/

Leader Sörmland http://www.leadersodermanland.se/

KUNDSERVICE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Tel 0150-577 00 samhallsbyggnadsforvaltningen@ katrineholm.se Måndag-torsdag: kl 08.00–17.00 Fredag: kl 08.00–16.00 Lunchstängt 11.45–12.45 Kommunväxeln tel 0150-570 14 www.katrineholm.se

Läs mer om näringslivsfrågor på www.katrineholm.se/arbete-och-naringsliv

Produktion: KFV Marknadsföring november 2018

2

Läge för liv och lust! EFTER ETT ANTAL företagsbesök formas mina tankar hittills av positivitet. Det är glädjande att vi har så många företagsledare och företag med framtidstro. Det finns naturligtvis också utmaningar varav en är att få människor i arbete och att kunna hitta kompetens till de behov som finns. Att det råder tankar kring hur konjunkturen ska bli är inte förvånande, då vi haft en ovanligt lång högkonjunktur i landet. Vi har fortsatt många inplanerade företagsbesök att se fram emot och vad som framkommer får vi se. Mitt i alla möten drar jag inga slutsatser. Vi kan också påverkas av yttre omständigheter och det är svårt att sia om hur utmaningarna ser ut i framtiden. DET KOMMER FORTSATT in förfrågningar om nya etableringar. Vi jobbar med dem och hoppas kunna knyta ihop säcken så att näringslivet växer. Handel är en fråga som är på agendan och vi har ett bra läge, även om vi för dagen inte vet hur e-handelns framfart kommer påverka oss. Det är en fråga som stöts och blöts, inte bara hos oss utan också internationellt och nationellt. Frågor om parkeringar, fartgupp och hur nya ägare av verksamheter påverkar oss dyker upp på agendan, likväl som elförsörjning. Efter besök på Transport- och logistikmässan i Göteborg så kan vi bekräfta att det finns potentiella kunder och goda exempel på hur andra jobbar för ett växande näringsliv. JAG KAN HITTILLS konstatera att vi har Läge för liv o lust och att vi tillsammans kan påverka bilden av oss själva genom att lyssna och ha en dialog i god framåtanda.

STEFAN TOLL Näringslivschef


Företagsnytt Nya företag till Katrineholm Vi hälsar två nya företag inom friskvården välkomna till Katrineholm

Cesium – ett av många framgångsrika företag i Katrineholm.

Katrineholms näringsliv fortfarande i framkant Det går bra för näringslivet i Katrineholm. Så bra att Katrineholm placerat sig tvåa i Bästa Tillväxt i Södermanlands län 2018. Undersökningen premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Det är kreditupplysningsföretaget Syna som varje år utser en vinnare i varje län.

– De tre senaste åren har vi placerat oss etta, tvåa och nu tvåa igen. Utmärkelsen är definitivt en bekräftelse på att det går bra för näringslivet i Katrineholm. Och det stämmer överens med min egen bild, det gäller såväl våra mindre som våra stora företag. Vi ser också ett intresse från företag som vill

Göran Dahlström

Stefan Toll

etablera sig i Katrineholm, säger Stefan Toll näringslivschef. – Under de senaste åren har vi tillsammans med våra kompetenta företagare prioriterat tillväxten i kommunen. Nu ser vi resultatet av allt det vi gjort. Tillväxt är en förutsättning för att säkra välfärden inför framtiden. Konkurrensen med andra kommuner när det gäller invånare, arbetskraft och näringsliv kommer att öka, vilket innebär att tillgången till bostäder, arbetstillfällen och goda pendlingsmöjligheter kommer att få ännu större betydelse. Företagen, bland annat i Stockholmsregionen, ser att det finns goda möjligheter till etablering och utveckling här i Katrineholm, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

FAKTA BÄSTA TILLVÄXT: Utmärkelsen delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 2007. Bästa Tillväxt utser en vinnare i varje län och utgår helt och hållet från företagens bokslut. Syna mäter tre olika krite­ rier hos alla aktiebolag i Sverige och ser hur dessa förändras mellan de två senaste boksluten. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra. På första och tredje plats i Bästa Tillväxt i Södermanlands län kommer Eskilstunas respektive Vingåkers kommuner.

Ortopedteknisk service som idag finns i Nyköping har också öppnat verksamhet i Katrineholm. Ortopedteknisk Service har utvecklat lösningar som bidrar till en effektiv rehabilitering vid belastningsskador. De korrigerar ett avvikande fotvalv eller en felaktig fotvinkel med individuellt anpassade fotbäddar genom sin specifika ortopedtekniska metod. Stjärnkliniken – ett starkt växande företag med 29 anställda som idag finns på tre orter kommer att öppna i Katrineholm. Kliniken kommer att ta hand om privatpersoner, kunder med privat sjukförsäkring, företag, föreningar/idrottare och eventuellt även region och landsting framöver. Katrineholmsbon och tillika VD, Markus Hast säger: –Vi ser ett tydligt behov av vår kompetens i Katrineholm.

Marcus Hast

Presto expanderar

Presto brandsäkerhet och norrländska Aptum går samman och bildar Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. Investmentföretaget Adelis Equity Partners bjuds in som ny partner att stötta fortsatt tillväxt.

Björsons Måleri 80 år Ett stort grattis till Björsons Måleri som firar 80 år i Katrineholm. 3


SKF satsar på Mathivation Samarbete mellan skola och näringsliv ger ökade kunskaper i matematik De naturvetenskapliga och tekniska inriktningarna på gymnasiet har under senare år haft svårt att rekrytera elever. För industrin har det lett till bekymmer eftersom det blivit problem att få tag på personal med rätt kompetens. Kanske kan Mathivation vara en väg att vända på den här trenden. Rekryteringsproblemet på gymnasiet springer ur det faktum att intresset för ämnet matematik har minskat. Undersökningar visar att matematikkunskaperna hos elever på grundskolan har blivit sämre och Sverige har sjunkit på de internationella rankinglistorna. Det är viktigt att åstadkomma en förändring i attityden till ämnet om inte situationen med allt för få utbildade tekniker,ska få allvarliga återverkningar för Sveriges industri. ÖKA INTRESSE FÖR MATTE

”... med intresse från två håll så blev det självklart med en satsning” Ida Trangsrud, en av Mathivations projektledare på Västsvenska Handelskammaren, förklarar att intresset från både skolan och SKF var en avgörande faktor för att Mathivation hamnade i Katrineholm.

4

Kanske kan projektet Mathivation, där SKF Mekan och Västra Sörmlands Näringsliv tillsammans med några lokala skolor blivit en aktör, vara en väg till bättre matteresultat hos mellan- och högstadieleverna. Mathivation grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet och drivs av Västsvenska Handelskammaren. Det är ett öppet och fristående koncept som arbetar med kommuner och skolor som


Eleverna lär sig att tillsammans lösa svåra matteproblem på ett lustfyllt sätt vilket ger glädje och ökar motivationen. Bilden från en femteklass där barnen får lära sig matte av en elev från högstadiet. Foto: Mathivation.

vill öka intresset för matematik. Metoden går ut på att motivera, utmana och engagera elever i matematik genom föreläsningar, lektioner och utbildningar. Därefter får elever en möjlighet att själva bli aktörer i skolan för att motivera, utmana och engagera andra elever genom föreläsningar, lektioner och utbildningar. Mathivation har verkat i 120 städer i 22 länder med fler än 70 000 elever och lärare som deltagit på föredrag och workshops. I KATRINEHOLM TACK VARE SKF

Att det är just de här parterna som driver projektet får sin förklaring av Ida Trangsrud som är en av Mathivations projektledare på Västsvenska Handelskammaren. – Mathivation springer ur Intize, en förening som startades av studenter på Chalmers. De pitchade idén till Västsvenska Handelskammaren som lade den under sitt paraply. Sedan har den spritt sig över Sverige och även ut till andra länder, berättar Ida. Att Mathivation landade i Katrineholm beror på kopplingen till SKF.

– En av våra samarbetspartners är SKF och tillsammans med dem tittade vi på Katrineholm som etableringsort för Mathivation, berättar Ida Trangsrud. Samtidigt, och oberoende av det, så kontaktades vi av en lärare på Tallåsskolan. Det är viktigt att skolan och lärarna är positiva och att engagemanget kommer underifrån och med intresse från två håll så blev det självklart med en satsning. HAR NYTTA AV INTRESSET

– Vi har haft en bra dialog med både kommunen och SKF. Vårt arbete förenklades givetvis genom att SKF och vd Leif Birch Jensen pratade väl om projektet med kommunen. Han smörjde kedjorna väl kanske man kan uttrycka det, säger Ida Trangsrud med ett litet leende. – Givetvis är det så att projektet inte kommit till Katrineholm om inte SKF Mekan hade stöttat det, säger Bengt Jacobsson. För oss är det ett sätt att stötta samhället, men på sikt har vi också

Fortsättning nästa uppslag >>>

”För oss är det ett sätt att stötta samhället, men på sikt har vi också nytta av att intresset för matte och tekniska ämnen ökar” Bengt Jacobsson om varför SKF stöttar Mathivation.

5


Lektionerna utgår från ett ”omöjligt” problem som man sedan löser i slutet av lektionen

nytta av att intresset för matte och tekniska ämnen ökar. Förutom SKF så sponsrar också Västra Sörmlands Näringsliv. De pengarna sattes av för några år sedan i samband med att Björn Göthberg avgick ur styrelsen. Det var som ett tack till Björn för hans arbete i organisationen och hans engagemang i just de här frågorna.

”Det är bara genom att jobba med sånt som man inte förstår från början som man kan lära sig nytt” Ida Trangsrud om hur man får elevernas självförtroende att öka.

SJÄLVKLAR SATSNING

Bengt Jacobsson, vice vd på SKF Mekan, tycker att projektet är bra och att det var en självklar satsning från företagets sida att vara med och öka intresset för matematik och tekniska ämnen. – Matematik är grunden för mycket annan inlärning, säger han. SKF är med och sponsrar projektet i Göteborg och vi på SKF Mekan fick en förfrågan om det kunde vara intressant även i Katrineholm. Här jobbar vi med grundskolor och studenter från Chalmers kommer hit, föreläser och håller lektioner. Eleverna från högstadiet ska sedan själva lära ut på mellanstadiet, vilket är spännande. Att eleverna får prova på att vara lärare kan också ha en 6

spinoffeffekt att fler blir intresserade av läraryrket. – Västsvenska handelskammaren håller ihop projektet även här i Katrineholm, säger Bengt Jacobsson. SKF hjälper inte bara till med pengar, vi har också tagit emot klasser och elever hos oss för upptaktsmöten. Arbetet utförs på skolorna nu, och näringslivet drar nytta av vinsten så småningom. SPECIELL UNDERVISNINGSMETOD

Undervisningsmetoden är lite speciell och har fått uppmärksamhet. – En av de viktigaste beståndsdelarna är att eleverna själva är huvudaktörer. Äldre elever lär yngre elever och

blir naturliga förebilder. Sedan jobbar vi mycket med det här med att inte fatta säger Ida Trangsrud och förklarar: – Det är bara genom att jobba med sånt som man inte förstår från början som man kan lära sig nytt. Så vi skapar ”inte-fatta-kurser”. När man lyckas med något som från början verkade omöjligt så växer självförtroendet. Lektionerna utgår från ett sådant ”omöjligt” problem som man sedan löser i slutet av lektionen. Det är ganska häftigt att vara med och se en sådan lektion. Vi har hållit på i sex år och vi har utvecklat modellen som har växt fram efter hand. Även Bengt Jacobsson är imponerad av utvecklingen: – Vi började 2016 med förberedelser och kom igång under 2017. Vad vi kan se har mottagandet varit väldigt bra. Elever har kommit hit och det har varit en glad och positiv stämning. Jag själv har varit med på lektioner på Tallåsskolan och det har varit roligt. SVÅRT ATT MÄTA RESULTAT ÄNNU

– Vi har inte satt upp något mätbart mål, säger Bengt Jacobsson. Det hela


Industrin erbjuder mängder med spännande utmaningar, anser Bengt Jacobsson.

bygger ju på att skapa ett intresse och vad det kommer att leda till vet vi inte exakt. Förhoppningsvis att fler väljer att studera matte och tekniska ämnen. Ida Trangsrud håller med och förklarar: – Under arbetet med eleverna ser vi så klart positiva effekter vad gäller attityden till och intresset för matte, men det är för tidigt att redan se mätbara resultat. RULLAR LÖPANDE

– Det är ett pågående projekt som rullar löpande, berättar Ida. Vi har ett fyraårigt avtal med SKF Mekan sedan gör vi en utvärdering. Vad gäller skolorna har vi jobbat med Tallåsskolan, men har också börjat ett samarbete med Södra skolan och vi planerar ett projekt tillsammans med gymnasiet. Vi har skapat lokala resurser för det här och har två timanställda i Katrineholm för att jobba med projektet. De har tidigare själva deltagit i Mathivation. Att tidigare deltagare i Mathivation kan komma tillbaka som resurser ser Ida som positivt. – Det var på det sättet jag själv kom

” ... vi måste också fortsätta förändra bilden av oss själva hos folk i allmänhet för att locka fler att söka sig till oss” Bengt Jacobsson om industrins svårigheter att rekrytera personal.

in i det här, berättar hon. På gymnasiet var jag mentor för ett par elever på högstadiet. När jag sedan började på Chalmers blev jag timanställd. Sedan fick jag jobb här på Västsvenska Handelskammaren. Visst kan man se det som ett sätt att finansiera studierna, men det var i första hand inte pengarna som styrde utan intresset för matte och den personliga utvecklingen jag själv fick som mentor. Ledarskap utvecklar. TAR STÖRRE ANSVAR

Bengt Jacobsson tror att näringslivet i framtiden kommer att ta ett ökat ansvar för att lösa kompetensförsörjningen framför allt inom industrin.

– Ja, när det gäller utbildningsfrågor så tror jag att näringslivet kommer att få en ännu viktigare roll för att klara kompetensförsörjningen utifrån de behov som finns, säger han. Skolan måste lösa grundutbildningen, och här kommer en sak som Mathivation in, men jag tror att sedan kommer mycket att handla om att bli utbildad hos arbetsgivaren. FÖRÄNDRA BILDEN

– För industrins del så måste vi också fortsätta förändra bilden av oss själva hos folk i allmänhet för att locka fler att söka sig till oss. Industrin har rykte om sig att vara en skitig arbetsplats men erbjuder mängder med spännande utmaningar för oss som jobbar där. SKF Mekan är ett extremt internationellt företag. Varje vecka har vi kontakter med mängder av länder. Eftersom vi är ett multinationellt bolag med verksamhet i många länder finns det en uppsjö av karriärvägar i många olika riktningar. Vi måste helt enkelt bli bättre på att få ut det budskapet, avslutar Bengt Jacobsson. MATS FREDRIKSSON

7


Företagsbesök Vi fortsätter att besöka och träffa näringslivet i Katrineholm och har till och med denna vecka träffat 35 företag och organisationer och har ytterligare cirka 15 inbokade datum i december månad.

Manpower. Carina, Linda, Anette, Stefan

SIMS. Stefan, Carina, Jesper

Katrineholm fortsätter växa Ytterligare upplysningar: Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Färska siffror för tredje kvartalet från Statistiska Centralbyrån visar att det nu bor 34 371 invånare i kommunen. Under året har vi blivit 238 personer fler.

FAKTA INVÅNARANTAL:

– Katrineholm börjar bli det som vi har pratat om; en attraktiv ort i Stockholms närhet. Eller omvänt; genom bättre kvällsavgångar för tågen på helger börjar Stockholm bli en attraktiv ort i Katrineholms närhet. Vi ska locka folk att vilja bo och jobba i Katrineholm. Att vilja bygga bostäder, starta företag och flytta företag till Katrineholm. Att vilja gå i förskola, skola, gymnasium och plugga vidare i Katrineholm, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer. I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktspla­ nen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Katrineholms befolkningsökning årsvis: 2017: 34 133 2016: 33 722 2015: 33 462 2014: 33 268 2013: 32 930 2012: 32 549 2011: 32 409

https://katrineholm.se/Om-kommunen/Press-och-nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2018/Manga-nya-katrineholmare/

ICA Julitahallen. Stefan, Marcus, Carina

Katrineholm Rail Point. Stefan, Marcus, Carina

Vi kommer att fortsätta denna ”resa” även efter nyår och vill du att vi besöker dig så kontakta någon av oss för bokning av datum. Stefan Toll stefan.toll@katrineholm.se Carina Lloyd carina.lloyd@katrineholm.se 8

Katrineholms befolkning fortsätter att växa


Höstbuffén med positiva tongångar från näringslivet Höstbuffén är en årligen förekommande träff där näringsliv, politiker och tjänstemän från Katrineholms kommun samlas för att dela med sig av nyheter, trender och framtidsvisioner. Höstbuffén 2018 hölls på Stadshotellet i Katrineholm.

VD för Sörmlands Printing Solutions, Palle Jacobsen är glad över att vara i Katrineholm och något de hade i sina planer långt innan de verkligen hamnade här. Den danska koncernen Stibo köpte den 15 februari 2016 konkurs-

boet. Idag är det full fart framåt som gäller. Tron på tryckeriet från de nya ägarna är stor och investeringarna har avlöst varandra. – Vi har investerat mer än 35 miljoner kronor i Katrineholm. Vi trivs här och har för avsikt att stanna här. Inom koncernen kan vi göra allt, från idé till distribution. Och vi ser oss som världens miljövänligaste tryckeri. Nöjda kunder och nöjda medarbetare ger nöjda ägare, sammanfattade Palle Jacobsen Stibos företagsfilosofi. Felicia Schönfeldt och Ylva Sundholm. Mathivation i grundskolan är ett annorlunda och kreativt sätt att lära sig matematik. Katrineholms skolor deltar sedan hösten 2017 i ett fyraårigt matteprojekt tillsammans med bland andra SKF Mekan och Västsvenska Handelskammaren.

VD Palle Jacobsen, Sörmlands Printing Solutions.

Kurt Aldéns Swedboard International AB är snart på plats i Katrineholm. Närmare bestämt vid Scania, X-moduls tidigare lokaler.

breda och obegränsade i längd. Jag vill passa på att tacka Katrineholms kommun för dess trevliga bemötande vi har fått från första början.

Kurt Aldén är inte bara företagare utan även uppfinnare och konstruktör med en gedigen bakgrund inom kartongbranschen. – Här i Katrineholm bygger vi en världsunik maskin. Den är flexibel och ger oss möjlighet att producera nya typer av skivor som efterfrågas ute i världen. Skivorna kan vara 2,5 meter

VD Kurt Aldén Swedboard International.

Felicia Schönfeldt 16 år, utbildare vid Västsvenska Handelskammaren och Ylva Sundholm personalchef vid SKF Mekan i Katrineholm presenterade idén kring ”inte fatta” projektet Mathivation. Grundidén är att matematik kräver träning. Den som vill bli bättre i matte måste vara uthållig, tänja på gränserna och våga göra fel. Vi brukar säga att ”inte fatta” är ett sätt att utmana sig själv och motivera sig att lära sig mer. I den här mattefilosofin är eleverna själva huvudaktörer. Äldre elever håller föreläsningar och mattelektioner för yngre elever i grundskolan, berättar Ylva Sundholm personalchef vid SKF Katrineholm. Felicia Schönfeldt tog ett matteexempel som grundskolans elever i årskurs 7-8 brukar ställas inför. Det blev märkligt tyst bland politiker, företagare och kommunala tjänstepersoner. Läs hela texten om Höstbuffén via länken nedan.

https://katrineholm.se/Om-kommunen/Press-och-nyheter/Nyheter/Nyheter-2018/Hostbuffen-2018/

9


Upphandling av Skafferiavtal

Katrineholms kommun bjuder in till träff inför kommande Upphandling av Skafferiavtal Dag/tid: tis 16 jan, kl. 9.30-11 Plats: Ateljén, Nämndhuset, Vasavägen 16 (3:e plan med ingång från parkeringen vid Mariakyrkan) Målgrupp för kommande avtal är Katrineholms kommuns Matvaruaffärer, gärna ansvarig för affären och den som kan komma att lämna anbud i kommande upphandling Skafferiavtal. Vi siktar på att ha avtalen på plats sommaren 2019. Vår målsättning är att få: • Ett komplement till det stora livsmedelsavtalet med Martin & Servera • Avtal med så många lokala livsmedelsbutiker som möjligt för att kunna ha ett rimligt gångavstånd med boende och elever för dagliga inköp – den sociala delen är vårt huvudmål med dessa avtal • Avtal för mindre akuta inköp till en mindre (angiven) summa för alla verksamheter i kommunen Krav i kommande upphandling: • Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett heltäckande sortiment av dagligvaror och livsmedel i konsumentförpackningar • Krav utifrån livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd samt märkning av produkter utifrån gällande lagar och förordningar • Krav på ett brett utbud av glutenfria, mjölkproteinfri, laktosfria och veganska produkter Vi erbjuder en genomgång av annonseringsverktyget TendSign tillsammans med vår samarbetspartner för upphandling, Telge Inköp AB. Ni får titta på själva verktyget och ges möjlighet att ställa frågor om hur man går till väga när man skickar in sitt anbud via TendSign. Vilka dokument som ska skickas in och andra saker som kan vara bra att tänka på. Anmälan senast 10 jan till Ann-Kristin.Lofstig-Panzar@katrineholm.se

10

Vill du bidra till bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta? Då kanske Vinnovas utlysning Digitala hjälpmedel är något för dig, vi söker innovationerna som gör livet enklare!

Digital teknik, när den är som bäst gör livet enklare. Den är numera ett självklart inslag i samhället och en förutsättning för delaktighet. Vårt behov av stöd varierar med sysselsättning, hur vi bor och i vilken fas i livet vi är. Det är inte svårt att tänka sig situationer där alla kan behöva stöd. Bara det faktum att vi behöver arbeta längre upp i åldrarna leder sannolikt till ett ökat behov av stöd. Hjälpmedel ger ökad självständighet, större möjlighet till aktiv fritid och bättre förutsättningar i arbetsliv och skola. Allt detta bidrar till bättre hälsa. DIGITALA HJÄLPMEDEL

Vinnovas utlysning ”Digitala hjälpmedel” öppnade den 14 november och vänder sig till aktörer som med digital teknik vill utveckla nya lösningar som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet. Så att fler får en meningsfull och aktiv fritid samt möjlighet att studera och arbeta.

En sökande kan utveckla hjälpmedel, vara behovsägare eller agera som intermediär. En behovsägare är den som lösningen är till för att hjälpa, till exempel användare, anhöriga, funktionsrättsorganisationer eller patientorganisationer. Behovsägarens engagemang är mycket viktig för att säkerställa att lösningen svarar mot ett verkligt behov. En intermediär kan genom en öppen aktivitet, till exempel ett hackathon eller en innovationstävling, eller genom att upplåta utrustning och lokaler, möjliggöra för behovsägare att utveckla nya eller förbättrade hjälpmedel. UPPMUNTRAR SAMARBETEN

Vinnova uppmuntrar nya samarbeten och engagemang från aktörer i branscher som traditionellt inte utvecklar hjälpmedel. Exempel på sådana samarbeten skulle kunna vara ett företag i textilbranschen och anhöriga, ett makerspace och användare, hjälpmedelsföretag och experter på artificiell intelligens. Läs mer om utlysningen Digitala hjälpmedel på den blå länken nedan.

TVÅ TEMAN

Utlysningen har två teman: Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola. https://www.vinnova.se/e/digital-halsa/digitala-hjalpmedel/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3&pc_pid=5900b4ff8135064ffa6a05547aca9c28a03e6f96b8c2b46a3d9b46c9a72bf056


Välkommen till seminarium med tema skogen I en växande bioekonomi har skogen en av huvudrollerna och med ett innovativt och hållbart skogsbruk bidrar skogen till samhällsutvecklingen

Medverkande föreläsare som ger oss senaste nytt och blickar in i framtiden: Magnus Berg, näringspolitiska avdelningen, Skogsindustrierna Johan Freij, affärsområdeschef Skog & Lantbruk, Danske Bank Rickard Sandström, projektledare, Skogsstyrelsen

Dessutom två spännande företagspresentationer, Virkesbörsen och Skogspartner samt paneldiskussion och miniutställning Tid: onsdag 5 december kl. 12.00 – 16.30 (start med lunch) Plats: Hedenlunda slott, Flen Anmälan: Via länken nedan

K

F

mässan

V

framtid, näringsliv & boende

KFV-mässa den 23 mars Premiären av nya KFVmässan 2018, ihop med UF-mässan blev riktigt lyckad. Därmed återkommer mässan i samma form den 23 mars 2019. Mässans teman blir: Framtid – Näringsliv – Boende. Bokning på http://prmedia.se/index.php/anmaelan-utstaellare

https://simplesignup.se/event/141435-saa-drivs-skogsbruket-i-soermland-aar-2025

Arrangör är PR & Media i sam­ arbete med Katrineholms Kommun och Ung Företagsamhet.

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET

Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet för att utveckla den

Kalendarium 5 december 12-16.30 Så drivs skogsbruket i Sörmland Hedenlunda slott 7 december 7.30–9 Morgonsoffan, Lokstallet, Katrineholm 20 december Näringslivsnytt nr 10-2018 16 januari Träff inför kommande upphandling av skafferiavtal 1 februari 2019 Morgonsoffan, plats meddelas senare 22 mars 2019 Näringslivsdag KFV

Genom Studentuppdrag.se kan ni ta del av kunskap från Linköpings universitet och få nya insikter som utvecklar er verksamhet. Som en del i utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant erfarenhet och

ni knyter tidig kontakt med framtida medarbetare. Områden öppna för uppdrag hittar du på länken nedan.

https://studentuppdrag.se/uppdragsanmalan/?aktuellt=aktuellt&search_query=&wpas_id=my-form&wpas_submit=1

23 mars 2019 Regional UF mässa och Företags­ mässa i Duveholmshallen 5 april 2019 Morgonsoffan, plats meddelas senare 4 oktober 2019 Morgonsoffan, plats meddelas senare 6 december 2019 Morgonsoffan, plats meddelas senare

11