Page 1

Farvel Kosovo Soldatermissionen er gerningsmission SoldaterRekreation på vej i Holstebro Hvad synger de i Høvelte?

nummer 1 f e b r u a r - a p r i l 2 0 11 89. årgang KFUMs Soldatermission i Danmark


Andagt af Birger West Rønne, Haderslev

f e b r u a r - a p r i l 2 0 11 Udgivet af: KFUMs Soldatermission, Treldevej 97, 7000 Fredericia. Tlf. 3312 4042. Fax 3315 4474. info@kfums-soldatermission.dk www.kfums-soldatermission.dk Bank: Reg.nr. 8075 Konto 0000117840 Værdigrundlag: På KFUMs Soldaterhjem byder vi alle velkommen uanset køn, alder, militær rang, etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning. Vi arbejder blandt forsvarets tjenestegørende personel ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste i eller uden for Danmark. KFUMs Soldatermission arbejder på folkekirkens grundlag. Formand: Sognepræst Jesper Hornstrup, Nørregade 27 A, Vammen, 8830 Tjele. Tlf. 8669 0150, jeh@km.dk Redaktionsudvalg: Bent Hansen, Carl Højhus, Bodil Nielsen og Bjarke Friis, Stengårdsvej 72, 1. th., 6705 Esbjerg Ø, tlf. 5193 4042. (ansvh. red.) Soldatervennen udkommer 2011: 17. maj, 16. august og 15. november. Deadline den 15. i måneden forud. Gaver til KFUMs Soldatermission: Indbetales på giro 9 07 13 85. Treldevej 97, 7000 Fredericia. Gaver er skattefradragsberettigede ifølge gældende regler. Landskontoret fremsender ved årets afslutning en årskvittering til alle, som sammenlagt har givet gaver på mindst kr. 500. Nyttige adresser: Generalsekretær Per Møller Henriksen, Tlf. 3312 4042, pmh@kfums-soldatermission.dk Informations- og landssekretær: Bjarke Friis, Tlf. 5193 4042 bjarke@kfums-soldatermission.dk Medarbejderkonsulent: Søren Andersen, Tlf. 2145 0513 konsulent@kfums-soldatermission.dk Soldatermissionens Unge: Formand: Anita Pedersen. Tlf. 2826 6128 ntpdrsn@gmail.com Tryk: Jørn Thomsen/Elbo A/S (16239) Forsidefoto: Fra velkomstfest for de nye soldater i Høvelte december 2010. Her er der konkurrence, hvor en soldat fra hver deling skal binde en støvle med lakridssnørebånd mens befalingsmændene er dommere.

Oplysning på vejen På soldaterhjemmene har vi hver uge et bibelord hængende. Det ord kan være hovedlinje i andagterne i løbet af ugen. Ordet der hænger i denne uge (hvor soldatervennen udkommer) er: ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti”. (Salme 119,105) Et mørkt rum eller en mørk nat kan være uhyggelig, men hvis der bliver tændt lys ved bål eller lignende, bliver uhyggen afløst af tryghed. Vi kan igen orientere os. Sådan er det også i forhold til Guds ord. Vore tanker og sind kan blive mørke, og vi er kommet bort fra Guds lys. Det kan der være mange grunde til. Derfor er det godt at blive mindet om ugens ord, for Gud ønsker at være lyset i dit og mit liv. Jesus siger kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Tænk at vi må komme til ham, som vi er. Vi skal ikke opfylde nogen bestemte normer, nej vi må komme som vi er. Hvad vil ordet oplyse os om? Ordet vil oplyse os, at vi er syndere overfor Gud, og vi behøver hans tilgivelse. Vi kan tænke på de gange, vi har kvajet

os. Når vi så har fået tilgivelse, er det en befrielse. Biblen fortæller, at ordet vil oplyse vort indre. Mange, der har læst biblen, kan fortælle, hvordan de har haft det, når livet har været svært. De havde noget at kunne klamre sig til. I en gammel historie fortælles det: ”En lille dreng bragte sin far hans Bibel ved husandagten. En fremmed, der var til stede, klappede den lille dreng på skulderen og sagde: Ja min dreng, nu bærer du Biblen, men der kommer den tid, hvor det er Biblen, der skal bære dig”. Ordet vil oplyse os, så vi ikke bliver vildledt. Det kan være svært at vælge den rette vej. Der er så meget, der kan trække os væk fra Guds ord. Her vil ordet vejlede os til at vælge den rette vej. At holde os nær ved Biblens ord. Ordet skal oplyse os til frelse om vejen, der fører hjem til himlen og til det hjem, hvor der er evig salighed. Ordet vil give os velsignelse, som der står i Salme 1 vers 3 (gammel oversættelse) ”Han er som et træ, der, plantet ved bække, bærer sin frugt til rette tid, og blade visner ikke: alt, hvad han gør, får han lykke til”.

Jesus du er verdens lys, Og lyset, der er stærkere end mørket. Jesus, du er virkelig, Og sandheden er stærkere end løgnen. Jesus, du er kommet for at redde os i vor fortvivlelse og angst Midt i modgang og i trængsel Kommer du med liv, kommer du med liv, du med liv, kommer du med liv, kommer du med liv, kommer du med liv, kommer du med liv, Rudy Myntevik


Kosovo

FARVEL KOSOVO Af Bodil Nielsen, soldaterhjemsleder i Kosovo 2007, 2008 og 2010.

I maj 2001 åbnede KFUMs soldatermission et hjem i den danske lejr Camp Olaf Rye i Kosovo. Det var et hyggeligt lille hjem indrettet i 6 containere, hvoraf de 2 var lederbolig – en luksuslejlighed i sammenligning med soldaternes ”FABBER”, hvor 2 personer deler 1 container. Camp Olaf Rye var en lille lejr, hvor alle kendte alle, og soldaterhjemmet dannede indtil lejren lukkede i februar 2010 rammen om mange hyggestunder for soldaterne. Mange fødselsdage og andre mærkedage er der blevet fejret i det lille hjem, rigtig mange smil og ord er der blevet vekslet over skranken til det lille køkken, for ikke at tale om de mange liter flaskevand, der her blev forvandlet til sort kaffe. Et lille birketræ for enden af soldaterhjemmet står nu ensomt tilbage med minderne om en svunden tid, hvor det fik lov at lytte til muntre og alvorlige samtaler, sang, latter og også et levende Guds ord hver aften på soldaterhjemmet.

plads i det danske hjørne af lejren. 26. januar 2010 skriver KFOR hold 21 i brev til deres pårørende: ”Vi kan ikke blot sidde stille og vente på flyet, men må fastholde det høje engagement. Dette har vi blandt andet gjort ved at gøre lejren helt komplet færdig, og til soldaternes store glæde er KFUM-soldaterhjem også flyttet ind i lejren. Soldaterne har hermed fået et sted at mødes, koble af og desværre spise alt for megen kage. Men lidt motivation må der jo gerne være.”

Fra Camp Olaf Rye til Novo Selo

Morgenstemning i Novo Selo

Den 11. januar 2010 blev dørene åbnet for det nye hjem i den franske lejr Novo Selo, hvor det fik en meget central

Morgenstund foran KFUMs Soldaterhjem i Novo Selo i Kosovo.

Uddrag fra blog skrevet 14. juni 2010 af en soldat i Kosovo: ”Vækkeuret ringer, man hopper ud

af dynerne, får sin uniform på, kravler ud af sin FAB og går ned mod Kuffen. Man møder måske et par stykker undervejs, stadig med lidt søvn i øjnene og i morgenkåbe. Man kommer ind på Kuffen og ser bordet med mysli, havregryn, cornflakes, kaffe, juice og ikke mindst nybagte boller og hjemmelavet rugbrød og meget andet. Det er ikke hver dag man møder sådan et syn, men takket være KFUM kan det se sådan ud for alle danske soldater i Kosovo hver morgen. Men de laver jo ikke kun morgenmad. Dagen lang er der friske boller, mere rugbrød og kager, som vores mor hun laver dem derhjemme.”

En epoke er slut

Med afvikling at det danske bidrag til NATOs militære styrker i Kosovo midt i februar dette år, sættes der også punktum for KFUMs Soldaterhjems arbejde i landet. Soldaterhjemmet har ikke blot dannet rammen om et hjem og fristed for soldaterne, men også bragt budskabet om frelsen gennem vor Herre Jesus Kristus videre gennem praktisk tjeneste, samtaler og andagter. Tak til alle, der i forbøn og på anden vis har båret med i denne opgave.

Frank fra hold 18 i Kosovo har kobberbryllup.

Soldatervennen nr. 1 • 2011

3


kort nyt Af Per Møller Henriksen

Årsgaven 2010

telsen i Price med nogle ekstra uger i Camp Bastion. Mette Kristensen er 24 år, uddannet social- og sundhedshjælper, og hun arbejder som lederaspirant på KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl.

Et af årets store opgaver for vore soldatervenner er årsgaveindsamlingen. Der skal på KFUMs Soldatermissions vegne lyde en stor TAK til de mange listebærere og givere. Årsgaven 2010 blev på kr. 893.159,-. Resultatet i 2009 blev kr. 902.000,-. Det er ganske vist en lille tilbagegang, men opvejes fuld ud af stigningen af julegaveindsamlingen 2010, der blev på kr. 177.809,indsamlet via Soldatervennen nr. 4. Sidste år indkom der kr. 101.410,-. Tak for den flotte gave.

KFUMs soldaterhjem i Kosovo

Tak til Lene Klok og Ivan Hove Kristensen, Skive

Den 31. januar fratrådte Lene Klok og Ivan Hove Kristensen som soldaterhjemsledere i Skive. Lene og Ivan har tidligere været ledere på 4 andre soldaterhjem, så det har været erfarne folk, som har kørt soldaterhjemmet i Skive på forbilledlig vis. Der har været et højt aktivitetsniveau, og man kan også se, at Ivans håndværksfærdigheder har været i brug. Lene har desuden siddet som medarbejderrepræsentant i KFUMs Soldatermissions bestyrelse. Tak for indsatsen i Skive.

Landslodsedlen 2011

Salget er nu godt i gang – også i år ser det ud til at blive et godt resultat. Har du ikke haft mulighed for at købe lodsedler, kan de bestilles på www.kfumssoldatermission.dk (under støt Soldatermissionen) eller på landskontoret tlf. 33 12 40 42 indtil den 28. februar. Tak til alle soldater, soldatervenner og medarbejdere, som hjælper med salget! 4

Soldatervennen nr. 1 • 2011

I sidste nr. af Soldatervennen oplyste vi, at soldaterhjemmet i Kosovo ville lukke ved årsskiftet. Det kom ikke til at ske. Lene Svendsen-Tune forlængede ansættelsen frem til den 17. januar og den 13. januar rejste Bodil og Asger Jensen fra Nr. Snede til Kosovo for at tage over. Soldaterhjemmet blev endeligt lukket den 12. februar. Stor tak til Lene Svendsen-Tune for den ekstra tid og til Bodil og Asger Jensen for afviklingen af soldaterhjemmet.

Mette Kristensen

Mini Cafe på Strøget fra 27. juni til 3. juli

Soldatervennerne i København (kreds 4) står igen i år for salg af kaffe, hjemmebagt kage og sandwich på pladsen foran Helligåndskirken på Strøget. Har du tid og lyst til at hjælpe eller give noget kage til cafeen, kan Minna Siegumfeldt kontaktes på tlf. 3252 2082.

Nye ledere i MOB Price, Afghanistan på plads.

Den 4. februar rejste Michala og Casper Kure fra Danmark og har overtaget efter Palle Mærsk. De er nu godt i gang på soldaterhjemmet i MOB Price.

Bodil og Asger Jensen: Soldaterhjemsledere i Kosovo januar - februar 2011.

Forlængelse i Camp Bastion, Afghanistan

Lene Gregersen og Mette Mejlgaard har sagt ja til at forlænge deres ansættelse i Camp Bastion. De kommer dog hjem i et par uger fra den 11. februar til den 2. marts. I den periode passes soldaterhjemmet af Mette Kristensen fra Vejle og Palle Mærsk, som forlængede ansæt-

FN har godkendt oprettelse af KFUMs Soldaterhjem i Libanon

Selv om det danske forsvar har ønsket oprettelse af et KFUMs Soldaterhjem for de danske soldater i Libanon, har godkendelsen i FN-systemet trukket ud. Det er nu på plads, så vi håber at åbne soldaterhjemmet i løbet af foråret.

Tak til leaveafløserne:

Else Friis Nielsen, Strib og Ruth Nielsen, Erritsø har afløst 4 uger i Camp Bastion. Samtidig har Signe Kirke-


bjerg fra Ringsted afløst 5 uger i MOB Price hen over julen. Else og Ruth havde meget fornemt besøg. Tak for hjælpen. Vi ønsker Guds velsignelse over både nye og fratrådte ledere.

Kronprins Frederik på besøg i KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion, Afghanistan. Kronprinsen er her fotograferet sammen med juleafløserne på soldaterhjemmet Ruth Nielsen og Else Friis Nielsen.

Fradragsregler

Fra 2011 kan hver giver fratrække kr. 14.500,- på selvangivelsen hvis man giver kr. 15.000,- Det vil sige, at de første 500 kr. ikke giver fradrag, og der skal gives minimum 500 kr. til hver organisation. I løbet af januar er der udsendt årskvittering, hvoraf det fremgår, hvad der er indberettet til SKAT. Hvis der er spørgsmål vedr. reglerne for gavefradrag m.m. er man altid velkommen til at kontakte landskontoret på tlf. 33 12 40 42.

Årsregnskabet 2010

Regnskabet er i skrivende stund ikke afsluttet. Resultatet ligger tæt på budgettet.

Nyt lederpar til Skive

Birthe og Per Anderson fra Givskud er ansat som nyt lederpar på KFUMs Soldaterhjem i Skive. De har begge to tidligere været ansat, senest som soldaterhjemsledere i Slagelse fra 1997-99. Birthe er uddannet køkkenleder og arbejder i dag som kostfaglig ansvarlig i en børnehave. Per er handelsuddannet og arbejder som forhandlerkonsulent. Sammen med børnene Lukas på 6 år og Natasja på knap 4 år begynder den nye tilværelse i Skive den 1. april. Vi ønsker Guds velsignelse over opgaven.

Formands- og kasserermødet 2011 afholdes lørdag den 7. maj kl. 9.30-16.00 på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. KFUMs Soldatermissions bestyrelse opfordrer hermed alle kredsbestyrelser til at lade sig repræsentere ved både formand og kasserer. På mødet aflægges beretning om KFUMs Soldatermissions arbejde på landsplan. Regnskabet bliver fremlagt, og der skal afholdes valg til Bestyrelsen og Kredsarbejdsudvalget (KAU). På valg til bestyrelsen: Jesper Hornstrup, Vammen og Henrik Busk Rasmussen, Nr. Sundby. (begge er villige til genvalg). Der er p.t. ikke nogen suppleant. På valg til KAU: Svend Erik Mosegaard Hansen, Isenvad (villig til genvalg), Solveig Hoffmann Pedersen, Brande (villig til genvalg) og suppleanten Bo Mejlgaard, Lystrup (villig til genvalg). I henhold til vedtægterne § 5 stk. 2 lyder det: ”Forslag til kandidater skal senest 14 dage før formands- og kasserermødet være landsformanden i hænde.” – dvs. den 23. april 2011. Valgbar er ethvert medlem, som skriftligt har indvilget i at lade sig opstille. På hjertelig gensyn i Fredericia den 7. maj 2010.

Jesper Hornstrup

Soldatervennen nr. 1 • 2011

5


Soldatermissionens Unge

Soldatermission er gerningsmission - fra Mallebrok til bordtennis Af Rasmus Rabjerg Det dyreste kort i Matador er Rådhuspladsen, og det plejer at være så pebret at stoppe der, at man kan tabe et helt spil på det. Sådan er det slet ikke i virkeligheden, det er faktisk kvit og frit at luske ind på Rådhuset og gå rundt og føle sig lidt fin. På anden sal, for enden af en lang gang i et hjørne, ligger et bibliotek. Ikke engang bibliotekarerne vidste, at der her står et par gamle bøger om KFUM’s Soldatermissions historie. Jeg var på jagt efter essensen i KFUM’s Soldatermissions arbejde og begyndte at bladre. Som så mange andre gange i historien har krigene, også for KFUM’s Soldatermission, været afgørende hændelser. Mallebrok døde måske nok i krigen i 1864, men en anden blev født nemlig KFUM’s Soldatermission. Det

skete ved, at pastor Johs. Clausen tog i felten med en lille flok hjælpere og gjorde en stor indsats blandt soldaterne - det første vi kender til soldatermission i Danmark. Den afgørende krig i KFUM’s Soldatermissions historie blev 1. verdenskrig. Den blev en epokegørende begivenhed i forholdet mellem KFUM’s Soldatermission og forsvaret. Generalløjtnant E. With fortæller i et brev at den snarrådige og uselviske indsats under 1. Verdenskrig, hvor man kom op på næsten 50 soldaterhjem, gjorde det klart for alle, at KFUM’s Soldatermission havde viljen til at tjene soldaterne. Generalen hæfter sig ved den vågenhed, nidkærhed og hjertelige offervilje, som særlig kom til udtryk ved den hurtige udvidelse af arbejdet, og han mener, det ken-

detegner KFUM’s Soldatermission. Vi har et motto, der lyder, at "vi vil være hvor soldaten er”, og det prøver vi hele tiden af være. Det er en kæmpe glæde, når vi fx får lov at opfylde soldaternes ønske om en ’kuf’ (et soldaterhjem, red.) i Libanon. Mottoet drejer sig ikke kun om fysisk tilstedeværelse. Det drejer sig om at se soldaternes behov for en snak, hjælp til tøjvask, at få bank i bordtennis eller til et stille sted at slappe af. Rigtig mange af os unge soldatervenner/SMU’ere har prøvet det der med at være tjenende venner for soldaterne. Nogle af os har selv været/er soldater og oplevet at en ’kuf-far’ (mandelig soldaterhjemsleder, red.) eller volontør stiller sig til rådighed, for hvad vi nu engang har brug for hjælp til! I de gamle bøger kalder legendariske Louis Petersen det for gerningsmission. I dag siger vi nok mere diakoni, men det handler om det samme nemlig om at tjene. Bibelen har også lidt at sige. I Efeserbrevet kap. 2, vers 10 står der: ”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.” Vi er sat frie til at gøre de tjenester Gud har lagt til rette for os! Det gælder for os om at gribe chancen, når Gud giver os mulighed for at tjene, ikke for hans eller for vores frelses skyld men for vores næstes.

"Tillykke, du har vundet en lagkage". Her overrækker Lea Ælmholdt præmien til en soldat ved en velkomstfest for nye soldater i Fredericia.

6

Soldatervennen nr. 1 • 2011


Soldatermissionens Unge

Å-festival Vi vil meget gerne stille op med et telt på Å-festival i Pinsen igen i år, men det kræver nogle friske unge mennesker, der kunne tænke sig at hjælpe os! Vi mangler nogen, der har tid og lyst til at tage sig af det. Der skal stilles telt op, laves kaffe, skabes hygge i og omkring teltet, og hvad I nu ellers har lyst til… Vi håber at få nogle henvendelser, så det ikke er én, der kommer til at stå med det hele over hele weekenden. På forhånd tak for hjælpen! SMU’s bestyrelse. Formand, Anita Pedersen, anita@soldatermissionensunge.dk

Stof til SOLDATERVENNEN Sker der noget spændende for unge i dit område? Vi vil meget gerne høre om det, da vi så får flere muligheder til indholdsstof på ”De unges sider”. Har du lyst til at skrive på ”De unges sider” – bare en gang i mellem, vil vi meget

Oplysning om ekstraordinær generalforsamling

Af Anita Pedersen Som nævnt i sidste udgave af Soldatervennen, havde vi ekstraordinær generalforsamling fredag d. 19. november 2010. På dagsorden var der en ny struktur på til afstemning. Stemmerne blev talt op, og resultatet blev, at der var 74% af stemmerne, der var for den nye struktur og 26% imod. Ifølge vore vedtægter ligger grænsen på 75%, og derfor har bestyrelsen valgt at indkalde til anden ekstraordinære generalforsamling. Denne gang bliver det på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia fredag d. 11. februar 2011 kl. 19. Hvis du vil læse mere om den nye struktur, der er til afstemning, kan du finde en fyldestgørende rapport på vores hjemmeside: www.soldatermissionensunge.dk

gerne høre fra dig. Send blot en mail med dit navn og telefon nummer. På forhånd tak for hjælpen! SMU’s bestryrelse. Formand, Anita Pedersen, anita@soldatermissionensunge.dk

VOLONTØR På et KFUMs Soldaterhjem får du hele pakken…! Kost / logi God volontørløn Ordnede forhold Socialt netværk Jævnaldrende kollegaer • Frihed under ansvar • • • • •

Ledige stillinger i hele landet pr. 1 august 2011 Læs mere på kfums-soldaterhjem.dk/job Kontakt medarbejderkonsulent Søren Andersen: Tel 2145 0513

Treldevej 97 7000 Fredericia tel 3312 4042

Soldatervennen nr. 1 • 2011

7


SOLDATERREKREATIONSHJEM HOLSTEBRO

Hvad er KFUMs

SoldaterRekreation? Af Bent Hansen, Torben Venndt og Bjarke Friis. Mange danske soldater har efterhånden været i tjeneste i udlandet. Nogle af dem vender hjem fra brændpunkter, hvor tjenesten har givet fysiske og/eller psykiske skader. KFUMs Soldatermission har længe set, at der var et behov for at yde udvidet indsats overfor nogle soldater. På den baggrund arbejdes der på at etablere midlertidige botilbud til soldater, som kommer hjem fra udenlandsk tjeneste. De soldater, der kommer til at bo på soldaterhjemmet, spiser også på hjemmet. De må gerne opfatte soldaterhjemmet som en oase, før hverdagens krav begynder at melde sig. Samtaler og fællesskab vil være en naturlig del af opholdet i den midlertidige bolig.

Målgruppe

Efter endt udsendelse til missionsområderne har en mindre del af soldaterne fysiske eller psykiske gener, som tiden vil kunne hele. Det er især mod denne gruppe, det nye tilbud retter sig. En anden gruppe er hårdere ramt, og har behov for behandling af de sår, de har pådraget sig. Efter afsluttet behandling eller i et udslusningsforløb kan KFUMs SoldaterRekreation være en mulighed. Endelig kan en vis del af forsvarets udsendte personel blive berørt af komplikationer og opbrud i parforholdet. Denne gruppe kan have behov for et alternativt, midlertidigt boligtilbud.

Holstebroplanen

Holstebro er udvalgt til at være med i første bølge af etableringen. Det skyldes at Holstebro Kaserne er hjemsted for Jyske Dragonregiment, der bidrager med en væsentlig del af de kamptropper, der sendes til Afghanistan.

Helt konkret er det planen at opføre en ny bygning ved KFUMs Soldaterhjem i Holstebro, som indeholder 4 et-værelses lejligheder og et fælles opholdsrum. Her kan tilbydes ophold til soldater, som kommer hjem fra udenlandsk tjeneste. Sideløbende med nybyggeriet er det planen at renovere det nuværende soldaterhjem, så hjemmet bliver bedre rustet til også at tage imod tidligere udsendte soldater. Køkkenet skal ombygges, og der skal indrettes handicapvenlige toiletter og adgangsforhold. Hertil kommer naturligvis en renovering af de øvrige lokaler på Soldaterhjemmet. Planerne realiseres i løbet af 2011-12.

Finansiering

Projektet i Holstebro forventes at koste ca. 5 mio. kr. Nybyggeriet vil koste 2,5 mio. kr. og den øvrige renovering vil koste ca. 1,5 mio. kr. Dertil kommer ca. 1 mio. kr. til projektomkostninger i øvrigt. Pengene søges skaffet gennem ansøgning til fonde, Forsvarsministeriet og Y’s Mens klubber.

Landsdækkende koncept

Holstebro er første etape, men ikke det eneste sted, hvor der er planer om midlertidige boliger for tidligere udsendte soldater. Der er ligeledes planer om at etablere KFUMs SoldaterRekreation i Hvorup (Ålborg), Skive, Høvelte og Slagelse. I alt forventes det at være en investering på 24 mio. kr. over 4-5 år. Med afsæt i det arbejde, som i dag udøves blandt Forsvarets personel herhjemme og i udlandet, må KFUMs soldaterhjem i Danmark stilles til rådighed i et større omfang end hidtil. Tidligere udsendte soldater opsøger allerede i dag KFUMs Soldaterhjem efter hjemkomsten til Danmark, og der skal gives bedre rammer til dette arbejde. Nye og bedre faciliteter ønskes således etableret flere steder i landet, men starten er et nybyggeri i Holstebro.

Skitsen er udarbejdet af Søren Andersen Arkitekter, Holstebro.

8

Soldatervennen nr. 1 • 2011


SOLDATERREKREATIONSHJEM HOLSTEBRO

Alletiders mulighed

for at hjælpe hjemvendte soldater Af Troels Moesgaard, soldaterhjemsleder i Holstebro. Da jeg blev præsenteret for tankerne om midlertidige boliger for tidligere udsendte soldater i forbindelse med soldaterhjemmet i Holstebro, var jeg ikke i tvivl: Her er alle tiders mulighed for at hjælpe hjemvendte soldater.

Igennem 6 måneders udsendelse lever soldaterne et liv med konstant høj adrenalinføring. De skal ikke købe ind til mad og husholdning, og de skal ikke vaske tøj. Alt dette bliver dog overskygget af det store stærke fællesskab, de er en del af. På en måde kunne det minde lidt om et intensiveret efterskoleophold. Når soldaterne kommer hjem til Danmark, er der ikke ret mange, der får forlænget deres kontrakt. Det betyder, at de nu forhenværende soldater fra den ene dag til den anden skal til at leve et ganske normalt civilt liv. Her er det, at vi som soldaterhjem kommer ind i billedet. For nogle af disse soldater mangler det stærke fællesskab, de var en del af i 6 måneder, og noget af det fællesskab kan de finde her på stedet. Samtidig kan det være, at de skal have hjælp til at finde ind i det, vi andre betegner som en normal tilværelse, hvor man laver mad, vasker tøj, betaler regninger osv. Det kan også være, at de bare har brug for at bo tæt på nogen, der kan lytte til deres beretninger. Alt i alt ser jeg KFUMs SoldaterRekreation som et fantastisk redskab for os alle.

SoldaterRekreation Holstebro

KFUMs SoldaterRekreation er velkommen i Holstebro Af Arne Nielsen, tidl. viceborgmester i Holstebro og næstformand i støttekomitéen for KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro. I Holstebro har der altid været en særdeles god forståelse mellem byen og Jyske Dragonregiment, og som en hel integreret del af dette gode partnerskab er KFUMs Soldaterhjem, der kom til Holstebro i 1953 sammen med regimentet. Derfor ser vi i Holstebro med megen stor sympati og goodwill på, at KFUMs Soldatermission påtænker opstarten af nogle boliger til hjemvendte soldater, der har været i krigstjeneste og har svært ved at vende tilbage til en ”normal” hverdag fra den ene dag til næste. Som et synligt bevis for, at Holstebro Kommune støtter op om dette tiltag har den stillet en byggegrund ”gratis” til rådighed for projektet i forbindelse med Soldaterhjemmet.

Jeg er helt sikker på, at holstebroerne har fuld forståelse for denne gestus fra byrådets side. Som fhv. viceborgmester i Holstebro Byråd kan jeg kun anbefale, at støtte og bakke op om dette helt nødvendige tjeneste for vore hjemvendte soldater, der skal udøves fra dette sted. Jeg kan kun ønske lykke og held med projektet og sige velkommen til Holstebro.

Soldatervennen nr. 1 • 2011

9


Nytårsfest på KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion, Afghanistan med alkoholfri champagne. Her er nogle af nytårsfestens sidste krampetrækninger for nogle af dem, der havde arbejdet lige til midnat og derfor måtte fejre nytåret lidt senere.

Din lokale grossist Sügro Danmark A/S Hovedkontor 75 63 09 60 Fax 75 63 09 40

SOLDATERVENNER SKABER HJEM FOR SOLDATER

10

Soldatervennen nr. 1 • 2011

Sügro Nord

97 85 11 00

Sügro Syd

73 56 16 66

Sügro Sjælland

43 99 38 10

Sügro Bornholm

56 95 33 85

Besøg vores hjemmeside på www.sugro.dk


LEDER AFGHANISTAN Lederpar/team søges til Afghanistan Lederpar/team søges til overtagelse af de meget velbesøgte soldaterhjem i Afghanistan til udsendelse i 3, 6 eller 9 måneder. Vi tilbyder et meget meningsfyldt job, hvor opgaven er at skabe et kristent hjem for de udsendte danske soldater. Af personer er I udadvendte og imødekommende, servicemindet, gode til at lytte, vil bage en masse kager og servere kaffe i litervis. Der skal daglig være aftensang og andagt. Vi forventer en solid erfaring med kirkeligt arbejde og en relevant erhvervserfaring. Erfaring fra soldaterhjem i Danmark vil være at foretrække, men er ikke noget krav. For yderligere oplysninger kontakt generalsekretær Per Møller Henriksen, tlf. 3312 4042 eller mobil 2229 6189. kfums-soldatermission.dk

Treldevej 97 7000 Fredericia tel 3312 4042

BETÆNK DIT Her sidder to soldater og synger lovsange ved klaveret på KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg.

SOLDATERHJEM Betænk dit soldaterhjem

I Danmark, Kosovo og Afghanistan deler soldaterne oplevelser og tanker fra verdens brændpunkter. Vores soldaterhjem har plads til såvel hygge og hotdogs som det kristne budskab, og der er rum til tro og refleksion.

Vi er afhængige af donationer Vores soldaterhjem får årligt 650.000 soldaterbesøg. Det koster 22 millioner at drive de 18 soldaterhjem. De 9 millioner skal indsamles gennem forskellige aktiviteter.

Støt med bidrag, gavebrev eller betænk Soldatermissionen i dit testamente

”Det er en stor og vigtig ind sats, som soldaterhjemmene udfører. Jeg er ikke i tvivl om, at det betyder meget for soldaterne. Det giver dem en mulighed for at mødes uden for kasernen, og i missions områderne får de mulighed for at tage en pause fra en ofte barsk hverdag”. Søren Gade, fhv. forsvarsminister

Med et gavebrev kan du give et fast beløb hvert år i mindst 10 år og få fradrag for hele beløbet. Engangs bidrag kan indbetales på konto 8075 0000117840. Beløb over 500 kr. giver skattefradrag.

Få gratis juridisk rådgivning Du er velkommen til at hente gratis juridisk hjælp og vejledning vedrørende gaver og oprettelse af testamente. Kontakt Steen Sørensen på landskontoret, telefon 33 12 40 42 eller sks@kfums-soldatermission.dk

Læs mere på kfums-soldatermission.dk

Soldatervennen nr. 1 • 2011

11


Fra velkomstfest for de nye soldater i Høvelte i december 2010.

Trætte sergentelever sover foran TV'et på KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg.

Her er soldaterhjemsleder Troels Moesgaard ved at lave en kæmpekagemand af 10 store bradepander. Sikke en fødselsdag!

Husk at melde

Foto: Frederik Johan Rosberg

FLYTNING Professionel udrustning! Supplér eller opgradér allerede i dag din personlige udrustning.

Besøg

INF-WEAR PX shop-in-shop på dit lokale KFUM Soldaterhjem eller klik ind på www.inf-wear.dk. Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

Har du fundet en stavefejl?

Post Danmarks nye regler for forsendelse af blade betyder, at ALLE abonnenter, der skifter adresse og fortsat ønsker at modtage SOLDATERVENNEN, skal melde flytning direkte til KFUMs Soldatermissions Landskontor, tlf. 33 12 40 42. info@kfumssoldatermission.dk Det er ikke længere muligt at ”tage bladet med sig” ved at melde flytning til Post Danmark.

Vi søger en frivillig korrekturlæser til Soldatervennen. Henvend dig gerne til bjarke@kfums-soldatermission.dk

12

Soldatervennen nr. 1 • 2011


stævner og møder

KØBENHAVNS KOMMUNE

Hjørring, kreds 6 Horne: Torsdag d. 28. april kl. 19:30 i Horne Missionshus, Skansebakken 7, Horne, 9850 Hirtshals. Informations- og landssekretær Bjarke Friis fra Esbjerg taler og fortæller. Hobro, kreds 58 Arden: Torsdag d. 10. marts i sognegården Generalsekretær Per Møller Henriksen fra Fredericia taler og fortæller. Grynderup: Torsdag d. 31. marts kl. 19:30 i Grynderup Missionshus, Bratbjergvej 27, Grynderup, 9610 Nørager. Medarbejder- og soldaterhjemskonsulent Søren Andersen fra Randers taler og fortæller. Hurup, kreds 3 Hurup: Onsdag d. 6. april kl. 19:30 i Hurup Missionshus, Rolighedsvej 11, 7760 Hurup. Informations- og landssekretær Bjarke Friis fra Esbjerg taler og fortæller. Silkeborg, kreds 34 Alderslyst: Fredag d. 11. marts kl. 19:30 i Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17, 8600 Silkeborg. Generalforsamling. Voel: Torsdag d. 28. april kl. 19:30 i Voel Missionshus, Smedegade 4, 8600 Silkeborg. Soldatervennefest, hvor generalsekretær Per Møller Henriksen fra Fredericia taler og fortæller. Skive, kreds 52 Fredag d. 25. marts kl. 19:30 på KFUMs Soldaterhjem, Brårupvej 155, 7800 Skive. Forårsfest. Tale ved soldatermissionens landsformand Jesper Hornstrup fra Vammen. Underholdning og lotteri til fordel for soldaterhjemmet.

Thisted, kreds 21 Vang: Torsdag d. 10. marts kl. 19:30 i Vang Missionshus, Hellebjerg 1, 7700 Thisted. Tidl. erhvervschef Bent Hansen fra Lemvig taler og fortæller. Thisted: Søndag d. 20. marts kl. 8:30 og 10:00: Gudstjenester i Thisted Kirke. Informations- og landssekretær Bjarke Friis medvirker. Der optages kollekt til KFUMs Soldatermission. Kl. 19:30 er der generalforsamling og forårsfest i Thisted Missionshus, Asylgade 11. Informations- og landssekretær Bjarke Friis fra Esbjerg taler og fortæller. Hillerslev: Torsdag d. 7. april kl. 19:30 i Hillerslev Missionshus, Rølikevej 33, 7700 Thisted. Orlogshjemsledere Ruth og/eller Poul Nielsen fra Frederikshavn taler og fortæller. Thyholm, kreds 8 Jegindø: Torsdag d. 14. april kl. 19:30 i Jegindø Missionshus, Kongevejen 66, 7790 Thyholm. Soldaterhjemsledere Pia og/eller Ivan Ælmholdt fra Varde taler og fortæller. Viborg, kreds 23 Tapdrup: Torsdag d. 24. februar kl. 19.30 i Sognehuset i Tapdrup, Højtoften 3, 8800 Viborg. KFUMs Soldatermissions formand, sognepræst Jesper Hornstrup fra Vammen taler og fortæller. Frederiks: Onsdag d. 9. marts i Frederiks Missionshus, Holbergsgade 3, 7430 Karup J. Tidl. erhvervschef Bent Hansen fra Lemvig taler og fortæller. Ravnstrup: Onsdag d. 16. marts kl. 19:30 i Ravnstrup Missionshus, Nybrovej 8, 8800 Viborg. Soldaterhjemseder Lene Svendsen-Tune fra Århus taler og fortæller om hendes oplevelser som KFUMs Soldaterhjemsleder i Kosovo.

Aars-Aalestrup, kreds 95 Aalestrup: Torsdag d. 24. februar kl. 19.30 i Aalestrup Missionshus, Engvej 2, 9620 Aalestrup. Soldatervennefest ved landssekretær Bjarke Friis fra Esbjerg.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Fredericia, kreds 35 Fredag den 25. marts kl. 19.30 på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, Fredericia. Kredsens forårsfest. Tale og underholdning ved medarbejder- og soldaterhjemskonsulent Søren Andersen. Lotteri hvor gevinster modtages med tak. Haderslev, kreds 49 Fredag d. 25. februar kl. 19:30 på KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, Haderslev. Kredsens generalforsamling. Hedensted-Løsning, kreds 78 Løsning: Torsdag d. 10. marts kl. 19:30 i Løsning Missionshus, Sneppevej 4, 8723 Løsning. Forårsmøde hvor soldaterhjemsleder Troels Moesgaard fra Holstebro taler og fortæller nyt om arbejdet i ind- og udland. Samme aften kl. 19:00 afholdes generalforsamling. Kolding, kreds 1 Fredag d. 4. marts kl. 19:30 i Missionshuset Bethel, Tøndervej 3-5, 6000 Kolding. Soldatervennefest med generalforsamling. Informations- og landssekretær Bjarke Friis fra Esbjerg taler og fortæller. Klovborg, kreds 53 Torsdag d. 7. april kl. 19:30 i Klovborg Missionshus, Nørregade 11, 8765 Klovborg. Ruth Brik Christensen fra Fasterholt fortæller om livet som soldaterhjemsleder i Irak og Afghanistan. Soldatervennen nr. 1 • 2011

13


stævner og møder

Skjern, kreds 2 Fredag d. 4. marts kl. 19:30 i Lønborg Missionshus, Skjernåvej 12, Lønborg, 6880 Tarm. Tidl. Landssekretær Bent Ingemann Jensen fra Thyholm taler og fortæller. Fredag d. 11. marts på KFUMs Soldaterhjem i Borrislejren, Borriskrogvej 4, 6900 Skjern. Kredsens generalforsamling. Der inviteres til aftensmad kl.18 ved tilmelding på tlf. 97366438 el.97366519. Genralforsamling kl 19:30 med sædvanlig dagsorden. Derefter taler og fortæller Ruth Brik Christensen om sit arbejde blandt soldaterne. Alle er velkommen. Skrydstrup, kreds 25 Galsted: Mandag d. 21. februar hos Christa og Gunnar Due Pedersen, Over Jerstalvej 221, Galsted. Vintermøde med generalforsamling. Tale ved medarbejder- og soldaterhjemskonsulent Søren Andersen fra Randers. Agerskov: Fredag d. 25. februar kl. 19:30 i Agerskov Missionshus, Hovedgaden 45, 6534 Agerskov. Familieaften ved informations- og landssekretær Bjarke Friis fra Esbjerg. Toftlund: Onsdag d. 6. april i Kirkens Sognegård Herrestedgaard, Herredstoft 1, 6520 Toftlund. Soldaterhjemsleder Birger Rønne fra Haderslev taler og fortæller. Sdr.Omme-Filskov, kreds 94 Torsdag d. 28. april i Filskov kl. 19:30 i Filskov Missionshus, Omme Landevej 8, 7200 Grindsted. Tidl. soldaterhjemsledere i Kosovo Edith og Bent Larsen fra Skjern taler og fortæller. Varde, kreds 22 Oksbøl: Fredag d. 25. februar kl. 17:30 på KFUMs Soldaterhjem i Oksbøllejren. Soldatervennefest med generalforsamling. Tale ved tidl. soldaterhjemsledere i Camp Bastion, Afghanistan Karen Marie og Daniál Christensen fra Kolding. Der begyndes med spisning. Til14

Soldatervennen nr. 1 • 2011

melding til soldaterhjemmet på tlf. 75271984 senest fredag d. 18. februar. Vejle, kreds 5 Øster Snede: Søndag d. 20. marts kl. 10:00 i Øster Snede Kirke, Lindvedvej 34, 8723 Løsning. Tidl. soldaterhjemsleder Ruth Brik Christensen fra Fasterholt medvirker. Derefter er der kirkefrokost i Spejderhuset. Bagefter fortæller Ruth Brik Christensen om livet som soldaterhjemsleder i Irak og Afghanistan.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Jyderup, kreds 31 Jyderup: Tirsdag d. 29. marts kl. 19:30 i Jyderup Missionshus, Drivsåtvej 35, 4450 Jyderup. Tale ved Ellen Holst og Alex Bøge Nielsen fra Odense. Fårevejle: Onsdag d. 13. april kl. 19:30 i Fårevejle Missionshus, Kalundborgvej 29A, 4540 Fårevejle. Tidl. sognepræst og forhenværende formand for KFUMs Soldatermission Arne Bechmann fra Strøby taler og fortæller. København, kreds 4 Fredag d. 18. marts kl. 19:30 i Missionshuset Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K. Forårsfest med generalforsamling. Tale ved medarbejder- og soldaterhjemskonsulent Søren Andersen over emnet: Livet vokser. Næstved, kreds 56 Haslev: Tirsdag d. 26. april kl. 19:30 i Haslev Missionshus, Bregentvedvej 8, 4690 Haslev. Soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen fra Høvelte taler og fortæller. Odense, kreds 24 Fredag d. 4. marts kl. 19:30 i Missionshuset Tabor, Reventlowsvej 3, 5230 Odense M. Kredsene generalforsamling og hørespil.

Ringsted, kreds 42 Onsdag d. 4. maj kl. 19:30 i Ringsted Missionshus, Dagmarsgade 24, 4100 Ringsted. Soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen fra Høvelte taler og fortæller.

Eftermiddagsog damekredse:

Bornholm Mandag d. 14. marts kl. 19.30 i Luthersk Missions hus, Olesvej 12, Lobbæk. Sangaften v. Elsa og Knud Henning Hansen, Bølshavn. Lotteri. Fredericia Onsdag d. 23. februar kl. 14:30 på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia. Kirsten Troelsen og Bent Tage Nielsen fortæller om oplevelser fra Afrika. Onsdag d. 27. april kl. 14:30 på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Emne: ”Livet i krigszonen”. Haderslev Tirsdag d. 22. februar kl. 14:30 på KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, Haderslev. Peter Hansen fra Haderslev taler om Hans Tausen. Tirsdag d. 29. marts kl. 14:30 på KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. Ellen Margrethe og Søren Evald Andersen, Haderslev, fortæller om ”Turen går til Oberammgau”. Tirsdag den 26. april kl. 14.30 på KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. Tale ved Finn Nørgaard, Haderslev. Varde Fredagsklubben. Vi mødes én fredag om måneden kl. 14:00 på KFUMs Soldaterhjem i Varde, Hjertingvej 70. Yderligere oplysninger på tlf. 7522 5253.

NÆSTE Nummer af soldatervennen UDKOMMER 17. maj 2011


KFUMs Soldatermission

Genbrug

ANSAGER: Vestergade 5B, 6823 Ansager. Tlf. 2255 8738. Åbent: Man-fre: 13-17. Lør: 10-13. Kontaktperson: Henning Hermansen, tlf. 7529 7452. BÆKKE: Vittrupvej 2, 6622 Bække. Tlf. 7538 9699. Åbent: Man-fre: 10-17. Lør: 10-13. Kontaktperson: Anna Jørgensen, tlf. 7555 5107 / 6185 4107. BØLLING: Egtvedvej 69, Bølling, 6040 Egtved. Tlf. 76 64 99 11. Åbent: Man-fre: 13-17. Lør: 10.-13. Kontaktperson: Inge Bidstrup, tlf. 7555 0746. ELLING: ‘Den grønne elling’, Grundtvigsvej 1, Elling, 9900 Frederikshavn. Åbent: Man-tors: 13-17. Fredag: 13-16. Lør: 9.3012.00. Kontaktperson: Britta Svendsen, tlf. 9848 0090. Butikken drives i samarbejde med Elling Sogns Menighedspleje. Herning: Smallegade 13, 7400 Herning. Åbent: Man-fre: 13-17. Kontaktpersoner: Inger Lettorp, tlf. 976 1055 / 4091 4955 og Ninna Ryom, tlf. 97 16 40 51. IKAST GENBRUGSCENTER: Møllegade 21 st., 7430 Ikast. Tlf. 9715 5020. Åbent: Man-fre: 10-17. Lør: 10-12. Kontaktperson: Niels Erik Bjerregaard, tlf. 9715 4727. Butikken drives sammen med Mission Afrika Genbrug. KORNING: Korningvej 58, Korning, 8700 Horsens. Åbent: Man-fre: 13.30-17.00. Kontaktperson: Hilda Jørgensen, tlf. 7567 4700. KØBENHAVN: Rosenborg Genbrug, Borups Allé 201 st.tv., 2400 København NV. Tlf. 5149 3699. Åbent: Tirs-tors: 11-17. Fre: 11-18. Lør: 11-14. Kontaktperson: Ejgil Christensen, tlf. 4492 0230. LØNBORG: Tarmvej 37, Lønborg, 6880 Tarm. Åbent: Man-fre: 11-17. Kontaktperson: Ove Pedersen, tlf. 9735 1071. Butikken drives i samarbejde med KFUM-spejderne i Lønborg-Vostrup. NR. NISSUM: Hovedgaden 24, Nr. Nissum, 7620 Lemvig. Åbent: Mandag-fredag: 13-17. Lørdag: 10-13. Kontaktperson: Bodil Nielsen, tlf. 9789 1117. RAVNSTRUP: Holstebrovej 142, 8800 Viborg. Telefon 8725 0010. Åbent: Man-fre: 13-17. Lør: 10-13. Kontaktperson: Doris Nørgaard, tlf. 8664 7368. SUNDS: Sunds Hovedgade 15 (indgang fra Genvejen), 7451 Sunds. Telefon 9716 4490. Åbent: Man: 10-17, tirs-ons: 13-17, tors-fre: 10-17, lør: 10-13. Kontaktperson: Frede Petersen, tlf. 9714 2239. Butikken drives i samarbejde med Mission Afrika Genbrug.

KFUMs Soldatermission LANDSKONTOR: KFUMs Soldatermission i Danmark, Treldevej 97, 7000 Fredericia. Tlf. 3312 4042. Fax 3315 4474. Giro 9 07 13 85.

info@kfums-soldatermission.dk www.kfums-soldatermission.dk Generalsekretær: Per Møller Henriksen. Økonomichef: Steen K. Sørensen.

Adresseliste for

KFUMs Soldaterhjem BORNHOLM: Rønne, Almegårdsvej 3B, 3700 Rønne. Tlf. 5695 0313. almegaard@kfums-soldaterhjem.dk Leder: Per Weinrich. JYLLAND: Borrislejren, 6900 Skjern. Tlf. 9736 6519. borris@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Anna Margrethe og Leif Sørensen. Privat: Kirkevej 21, Borris, 6900 Skjern. Tlf. 9736 6438. Fredericia, Treldevej 99, 7000 Fredericia. Tlf. 7592 0440. fredericia@kfums-soldaterhjem.dk Leder: Ester Kofoed. Frederikshavn, KFUMs Orlogshjem Understedvej 1, 9900 Frederikshavn Tlf. 5333 7795, frederikshavn@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Ruth og Poul Nielsen. Haderslev, Louisevej 2, 6100 Haderslev, tlf. 7452 3276. Haderslev@kfums-soldaterhjem.dk Kontaktpersoner: Anny og Birger West Rønne, Gl. Christiansfeldvej 98, 6100 Haderslev tlf. 7452 6617 Holstebro, Kasernevej 1, 7500 Holstebro. Tlf. 9742 1561. holstebro@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Nathalie og Troels Moesgaard. Hvorup, Høvejen 48, 9400 Nørresundby. Tlf. 9817 1027. hvorup@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Solveig og Leif Hove Nielsen. Kølvrå, Herningvej 31, 7470 Karup. Tlf. 9710 1065. karup@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Anette og Brian Gylling Jensen Oksbøllejren, 6840 Oksbøl. Tlf. 7527 1984. oksboel@kfums-soldaterhjem.dk Leder: Kjeld Nørgaard. Privat: Birkevej 15, 6840 Oksbøl. Tlf. 7527 7508.

Skive, Brårupvej 155, 7800 Skive. Tlf. 9752 4839. skive@kfums-soldaterhjem.dk Kontaktperson: Soldaterhjemskonsulent Søren Andersen, tlf. 2145 0513. Sønderborg, Gerlachsgade 2A, 6400 Sønderborg. Tlf. 7442 1609. sdrborg@kfums-soldaterhjem.dk Leder: Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen. Varde, Hjertingvej 70, 6800 Varde. Tlf. 7522 5253. varde@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Pia og Ivan Ælmholdt. SJÆLLAND: Høvelte, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 8189. hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Inga Marie og Bjarne Kjær Andersen. Slagelse, Charlottedals Allé 1, 4200 Slagelse. Tlf. 5852 9024. slagelse@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Else og Frank Overby. Vordingborg, Vestervej 3, 4760 Vordingborg. Tlf. 5537 1598. vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Karin og Finn Juhl Nielsen. UDLAND: Camp Bastion, Afghanistan: KFUMs Soldatrmission, ST-& STKMP/DANCON/RS (S) Camp Bastion, Postboks 860 4760 Vordingborg. campbastion@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Lene Gregersen og Mette Mejlgaard Price, Afghanistan: KFUMs Soldaterhjem i MOB Price ST- & STKMP/DANCON/RC (S) MOB Price, Postboks 860 4760 Vordingborg price@kfums-soldaterhjem.dk Ledere: Michala og Casper Kure

Soldatervennen nr. 1 • 2011

15


Det synger vi i Høvelte Interview med Inga og Bjarne Andersen, soldaterhjemsledere i Høvelte.

Kan soldaterne synge?

Ja soldaterne kan godt synge, men der er selvfølgelig forskel på soldater. Der er også forskel på hvor mange, der er til aftenandagterne. Nogle gange opmuntrer de hinanden til at synge med, andre gange tør de ikke åbne munden. Det betyder meget, hvis en eller flere stemmer kraftigt i. Så trækkes de andre med. Vi oplever det store sus, når der er velkomstfest, hvor ca. 150 nye rekrutter stemmer i for at få point, men til sidste sang. ”Altid frejdig…” eller ”Dejlig er jorden…” gives der ikke point. Alligevel høres en flot sang.

Hvad vil soldaterne gerne synge?

Det er meget forskelligt. Vi foreslår som regel, og det bliver tit kun til en sang for ikke at trække tiden ud. Sommetider kommer der forslag, og vi har oplevet, at vi måtte åbne udsalget igen og en lille flok fortsatte igen og igen.

Er der en sang, som soldaterne har et særligt forhold til?

Det kan nemt være, hvis der er en sang fra spejder- eller konfirmationstiden, som sidder særlig fast. Én foreslog ”Tak Gud for hver en nyfødt morgen…” Det største, vi har oplevet, er dog, da vi efter ca. ¾ års ansættelse her mødte konfirmationspræsten til den første mi-

16

Soldatervennen nr. 1 • 2011

stede garder i Afghanistan. Konfirmationspræsten var Leif Kjøller-Rasmussen, der er præst ved Herlev kirke. Det varmede, for så vidste vi, at soldaten havde fået en god konfirmationsundervisning. Kort efter kom Medarbejdernyt (et internt nyhedsbrev, red.), og her gik det op for os, hvem soldaten var, da vi kunne læse følgende: ”Steffens gruppe kom ind nogle dage senere (….) og spurgte om vi kunne synge Steffens sang til aftensangen - ”Jeg er med jer alle dage””. Denne sang står bagest i ”Puls”, der er vores sangbog på KFUMs Soldaterhjem. En aften inden udsendelsen sad Steffen her i Høvelte med en guitar og sang med på livet løs på netop denne sang, hvilket de altså også havde oplevet i Afghanistan. Jo, den er sikkert lært i Herlev til konfirmandundervisning! Det giver mening at synge og holde andagt.

Typiske årstidssange:

- Nu falmer skoven - Det dufter lysegrønt af græs

Typiske aftensange:

- Nu går solen sin vej - Du som har tændt millioner af stjerner - Nu er jord og himmel stille

SoldaterVennen 2011 nr. 1  

Medlemsblad for KFUMs Soldatermission

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you