Page 1

Fælles glæde KFUM og KFUK i Herning Juni • Juli • August 2012

Spiseklubben for aleneforældre

PORTR af en af ÆT deling

- og andre singler

I spiseklubben mødes vi hver onsdag. Det officielle tidspunkt er fra 18:00 til 20:00, men ofte dukker folk op fra ca. 17.15 og hjælper aftenens ansvarlige med madlavning og borddækning og bare for at nyde en kop kaffe og det fantastiske selskab. En aften i spiseklubben begynder med en sang, bibelfortælling og fadervor. Derefter spiser vi sammen og bruger ellers tiden på hygge og snak. Børnene nyder, når vejret er godt, så de kan lege ude, men ellers finder vi spil, perler eller papir frem. De voksne får nemt tiden til at gå med opvask, kaffe og snak. Vi nyder hinandens selskab og har en stor fortrolighed. Spiseklubben er stedet, hvor vi kan få luft for hverdagens udfordringer og dele hverdagens glæder. Som Single er det skønt at have nogle andre voksne at spise med, og for vore børn er det dejligt at møde ligestillede. KFUM og KFUK i Herning er næsten blevet som et andet hjem for mange af os. Her er trygt og godt at være. På trods af en del udskiftning i medlem-

merne gennem det sidste år, har vi formået at holde fast i fællesskabet og har nydt at byde nye velkomne. Det er skønt, når nye finder vej til vores lille hyggelige klub og vi har stadig plads til flere. Og så er det jo bare et ekstra plus, at Inge har kontortid om onsdagen, så hun altid kan være med, og at onsdag er aftenen, hvor hele huset summer af liv fra Ten Sing. Det er dejligt at mærke, at vi er en del af noget større.


Hvad betyder konfirmation for dig?

Vi har spurgt tre medlemmer om deres tanker omkring konfirmation - en præst, en konfirmand anno 2012 og en konfirmand anno 2011. Læs med her, hvad de hver især har svaret • Hvad betyder konfirmation for dig? Jens Moesgård Nielsen, præst i Herning kirke. Konfirmation er at lære noget om Gud Konfirmation er at sige ja til fortsat at følge Jesus. Konfirmation er at man er noget til et afgørende punkt i sit liv. Mellem barn, ung og voksen. Konfirmation er, at man bliver taget alvorligt og bliver udfordret til at sætte ord på tro og tvivl og spejle sig i de bibelske beretninger. Konfirmation betyder den mest intensive kontakt til Folkekirken mange mennesker har gennem deres liv (F.eks. ca. 30 dobbelttimer + mindst 10 gudstjenester og en weekendtur i løbet af ni måneder). Konfirmation er den første store fest, hvor man selv bliver fejret. Konfirmation er en fest, som fylder forældre med stolthed og glæde. • Hvad betyder konfirmation for dig? Rebecca Tiedemann Kloster, 7. kl. For mig betyder det, at jeg kommer til at tænke lidt mere over Gud, og hvordan verden egentlig er. Jeg vil tænke mere over, hvad der står i bibelen og over de ti bud. Jeg kan også bedre finde ud af at sprede det kristne budskab i KFUM og KFUK, fx i børnedisko, nu hvor jeg har lært en masse til konfirmationsforberedelse. Jeg synes også, festen betyder noget. Maden, gæsterne, kjolen, gaverne og det hele.

• Hvad betyder konfirmation for dig? Emma G. Højhus, 8. kl. Jeg tror, det er meget forskelligt. At for nogle handler det nok bare mest om festen og gaverne, men for nogle handler det også virkelig om Gud og det at bekræfte sin kristne tro. For mig betød konfirmationen, at jeg kunne bekræfte overfor mig selv, at jeg gjorde det her, fordi jeg troede på Gud, og jeg syntes også bagefter, at jeg var mere sikker på, at jeg hørte hjemme hos KFUM og KFUK, og at det ikke var et sted, hvor jeg kun kom for hyggens skyld. VOX

POP

Per Bæk Jensen

Foreningskonsulent 1983 - 1987 i KFUM og KFUK Herning. Jeg er født og opvokset i Engesvang, hvor min KFUM-karriere begyndte som leder i KFUMdrengene. Det var dengang at mange efter konfirmationen kom med i KFUM og KFUK og mødtes ugentligt i private hjem til primært bibeltimer. Det siger sig selv at der var en stor aldersspredning, hvoraf de allerældste var på vore forældres alder. Ude på landet var der en afdeling efter man blev konfirmeret og sådan var det. Sjovt at tænke tilbage på men det var i hvert fald i Engesvang de første skridt til min identitet, værdier og holdninger blev grundlagt.

Sidst i 70`erne var det Kibbutzophold i Israel og Hoptrup Højskole og endt uddannelse fra den socialpædagogiske linje på Diakonhøjskolen i Højbjerg i 1983 der inspirerede, udfordrede og flyttede horisonter og retningsbestemte mit liv, personligt og arbejdsmæssigt. Tiden i Århus var rigtig spændende og meget anderledes fra den lille landforening på den jyske hede til den store byforening på Christiansgade i Århus fyldt af stud. teoler der var engageret i alt muligt med en – for det meste kritisk – holdning til alting. Jeg trivedes og oplevede at sådan kunne


HVOR af? blev de

KFUM og KFUK også være. Jeg havde mødt Karen på Diakonhøjskolen og samme år som vi kom til Herning var vi blevet gift. Vi boede den første måned i foreningsbygningen men flyttede derefter ind i et lille godt indrettet rækkehus på Kikkenborg på Thujavej. Jeg husker tiden i Herning præget af rigtig mange aktiviteter fordelt ud i alle Hernings sogne. Vi var børnearbejde, loppemarkeder, Ind Under Jul Basar, unge voksne, voksen, senior og kvindearbejde. Medlemmer boede i alle sogne og i Snejbjerg, Lind, Tjørring, Hammerum og Gullestrup. Den gamle forening med base fra foreningsbygningen på Brændgårdvej var moderklub for de nye foreninger i forstadsbyerne. Jeg husker Herning som en stor og meget aktiv forening med rigtig mange ledere, medlemmer og udvalg, der ALLE ville gøre deres bedste, men som ikke altid vil gøre det i samme rækkefølge og retning. Det var måske den udfordring og opgave jeg ikke lykkedes med og måske heller ikke skulle. Fra 1. maj 1991 og 16 år frem var jeg socialpædagog på forsorgshjemmet Godrum ude i de store skove omkring Hjøllund sydvest for Silkeborg. Godrum er en midlertidig boform for hjemløse og misbrugere med plads til 28-30 beboere. Jeg fik brugt min socialpædagogiske uddannelse, faglighed, menneskesyn og rummelighed i vid udstrækning. 16 år sætter gode og varige spor på det personlige og faglige plan. Efter en kort afstikker på 14 måneder til socialpsykiatrien i Vejle Amt som kontaktperson og mis-

brugsbehandler til personer med et aktiv misbrug og dobbeltdiagnoser blev jeg 1. november 2008 ansat som rusmiddelbehandler/konsulent af Hedensted Kommune. Vi blev 4 behandlere ansat i et team med opgaven at få etableret og kørt behandlingstilbud i gang. Et tilbud der ikke havde været før. I dag er jeg en del af et team på 8 behandlere, læge og sygeplejerske der udgør Hedensted Rusmiddelcenter med satellitter i Tørring og Juelsminde. Vi laver rusmiddelbehandling af personer fra 14 år og opefter der er afhængige af stoffer og alkohol vha. medicinsk behandling, samtaleterapi og øreakupunktur. Kontakten til unge får jeg holdt ved lige vha. aktiv del af kommunens SSP arbejde, hvor jeg er ude at snakke stoffer, alkohol og rusmidler med 7. klasserne. Et spændende, trættende og udfordrende men meningsfyldt stykke arbejde. I KFUM og KFUK hedder det nu bestyrelsesarbejde i Hedensted-Løsning . De store sus og oplevelser har jeg fået som fast inventar på Børnefestivalerne i presse – og fotoarbejdet sammen med en anden tidligere Herningdreng Evan Johansen. En varm hilsen til alle i Herning KFUM og KFUK på den jyske hede. Fortsat god gejst ønskes.

UNG og med i bestyrelsen Jeg hedder Marianne Kruse Bro og er 24 år. Jeg er født i Herning, men som 4 årig flyttede min familie til Lind. Som 13 årig startede jeg i den lokale kristne klub, som hed ’Klub 19’. Da ’Klub 19’ blev nedlagt begyndte jeg i ’Brændpunkt’. Og da ’Brændpunkt’ blev nedlagt begyndte jeg i ’ZoneK’, hvor jeg går den dag i dag. Jeg blev også valgt ind i bestyrelsen i år. I 2008 blev jeg færdiguddannet som landmand, men folk kender mig nok mest fra Herning gågade hvor jeg har stået og uddelt gratisavisen Metroxpress. For halvandet år siden købte jeg en andelsbolig i midten af Herning by, og der bor jeg nu. Jeg er vant til at diskutere religion, da min mor kommer fra Polen og PORTRÆ T derved er katolik. At vokse op af et me dlem i et hjem med to religioner, er

nu ikke en dårlig ting. Jeg føler kun det har styrket min tro. Jeg kan dog tage mig selv i at blande de to religioner. Men nogle af tingene er også traditioner, som min mor går meget højt op i. Mange af disse traditioner har jeg selv taget til mig. Så som til jul hvor man som katolik deler kirkebrød med hinanden og fortæller den enkelte, hvad man ønsker for den næste i det ny år. Og så jeg har da også en rosenkrans i bilen :)


Kalender 2. juni 7. juni 19. juni 2-6. juli 7-14. juli 16. august

kl. 11:00 BRUNCH for unge kl. 10:00 Formiddagskaffe 17:30 Før-Sankt Hans (K&T) Børnesommerlejr Distrikt Midtjylland Teensommerlejr Distrikt Midtjylland kl. 10:00 Formiddagskaffe

Klubprogrammer: se hjemmesiden eller særskilt program!

“Jobs” i foreningen  Hjælpere til Genbrugsbutikken  1 medlem til Ydre MIssions udvalget  2 medlemmer til Ind Under Jul-udvalget  1 medlem til Kryds & Tværs-udvalget  Pedel til snerydning og/eller småopgaver  Leder til børneklubben i spiseklubben

Der kommer hele tiden nye opgaver - så hjælp kan vi altid bruge.  Henvendelse til Poul Erik Bollerup formand@herning.kfum-kfuk.dk

Arv & Testamente Gave & Gavebreve KFUM og KFUK i Herning har brug for penge. Bidrag er med til, at vi kan fortælle børn og unge, at de kan tro på Gud og at Gud tror på dem! Penge kan du give via enkeltbeløb, gavebreve eller som arv. Det er vigtigt at oplyse, at gaven skal gå til KFUM og KFUK i Herning 90700. Husk det også, når du får banken til at klare en overførsel. Beløb kan indbetales til giro 84 38 84 75 KFUM og KFUK hjælper gerne med oprettelse af testamente og betaler advokat-omkostningerne.

ER TANK n i tide

ANGST Angst og sorg kan ramme os alle. Vi kan dermed opleve fornemmelsen af ”at miste os selv” eller for en tid ”at miste (vores ide om at have) kontrol”. En mor, som har mistet sin søn, fortæller, at ”For mig har der hele tiden været en himmel over det hele, og himlen bliver et fundament, som gør, at det hele ikke ramler sammen. Det fundament, som er uden for mig, er på forunderlig vis samtidig inden i mig”. I ordet ”Frygt ikke, tro kun” gemmer der sig ”den hemmelighed”, at der er én, som har styr på det, som jeg ikke har styr på! Når vi ”i angst” tør råbe ”Jeg kan ikke bære det her. Du må hjælpe eller tage over”, så kan vi opleve, at det sker! ’Så kast da al din smerte på Herrens stærke magt, og håb, o, håb, mit hjerte, vær trøstig, uforsagt! Du er dog ej den herre, som alting råde bør; Gud monne sceptret bære, og alting vel han gør.’ Den danske salmebog nr. 36, vers 6

Du kan altid rette henvendelse til kasserer Erna Jensen på tlf. 97 21 19 39 og erj@mail.tele.dk

KFUM og KFUK i Herning • Brændgårdvej 18 • 7400 Herning Foreningsudvikler: Inge Ansine Jensen iaj@kfum-kfuk.dk • 31 68 44 60 Kontortid: tirsdag kl. 17.00-19.00 Og ellers kig ind - måske er der the/kaffe på kanden! Velkommen!

www.herning.kfum-kfuk.dk

Fælles Glæde Juni 2012  

Foreningsblad fra KFUM og KFUK i Herning