Page 1

Til fælles glæde ... KFUM og KFUK i Herning • Marts 2008

Så er vi i gang! Af foreningsudvikler Kirsten Vindum

Børneklubber - spiseklub for aleneforældre - Saybia-koncert - Konefilmaften - foreningsudflugt til LEGOLAND .... ja, jeg nævner i flæng af de nye tiltag, der er gang i her i KFUM og KFUK i Herning. Jeg har nu været ansat i 5 måneder, og i den periode har der været en del på dagsordenen. Blandt andet har der været arbejdet med opstart af nye klubber. Spændende arbejde er det for os alle. Bladet her vil bære præg af “de nye tider”. Her er gang i både nyt og gammelt. En masse ingredienser, som bliver blandet og sammen danner en herlig spiselig ret for alle. Onsdage i ulige uger er der Spiseklub for aleneforældre. Kender du nogen, som kan have glæde af det tilbud, så

giv dem en løbeseddel. De findes på hylderne på KFUM og KFUK. Den 26. marts starter den nye børneklub for 4-7 årige. Vi mangler stadig nogle ledere, så hvis du har lyst til det måske bare nogle måneder - så giv mig et praj om det. I december var jeg så heldig at vinde en hel koncert med et af de mest kendte danske rockbands, SAYBIA. De kommer og spiller i KFUM og KFUK i Herning engang i løbet af foråret. Spændende er det alt sammen. Ì

SOMMER-UDFLUGT for hele foreningen

Ind Under Jul - igen en fællesskabs-succes

Lørdag den 14. juni kl. 9.00 mødes vi til rundstykker på Brændgårdvej 18 - og derefter kører vi til LEGOLAND til en dejlig dag for hele foreningen. Dette er et tilbud til alle aldre - både børn, unge og voksne. Det forlyder, at Ten Sing vil holde deres sommerferie-afslutning denne dag og alle tage med i LEGOLAND. Det kan vi andre jo også gøre! Dejligt hvis rigtigt mange bakker op om denne udflugt. Det vil give fællesskab og samhørighed. Find løbesedler om det på KFUM.

Et pænt overskud og en masse glade mennesker blev det til, da foreningens medlemmer fredag aften den 30. november kunne sætte sig til det populære “medlemsbanko” og slappe af efter endt arbejde ved årets Ind Under Jul marked. Til det traditionsrige bankospil kunne vi nyde godt af de mange gevinster og ikke mindst SIDE-gevinster. Alle havde løftet i flok, og der var en god stemning. TAK til alle for en stor og uundværlig arbejdsindsats. Ì

Hygge omkring bagebordet til vores Børnedag i februar. Diana og Emma hygger sig i vores “Spiseklub for aleneforældre”.

Ì

Formand for “Ind Under Jul-udvalget” Lisbeth Christensen


Vi skal ikke være som de andre ... Af bestyrelsesmedlem Poul Erik Bollerup

Generalforsamlingen i korte træk Den gode beretning og fortælling er, at Kirsten er kommet godt i gang. Vi har store forventninger til, hvad det kommer til at betyde for KFUM og KFUK i Herning – og tror også det er realistiske forventninger vi har. Det fællesskab vi tilbyder, kommer til at betyde noget for de børn og unge, som får deres gang i vores hus og ikke mindst i vores fællesskaber. Regnskabet viser, at vi er gode til at bruge penge – måske for mange penge. Bestyrelsen blev af generalforsamlingen pålagt at kigge på de enkelte udgiftsposter. Forbrugsafgifter og kontingenter var særligt i fokus. Grundloven for KFUM og KFUM i Herning skulle tilpasses landsbevægelsens – og tiden. Mange nyformuleringer – færre egentlige ændringer. Allerede nu ved vi, at der venter ændringer allerede til næste år. I omfang må det dog være betydeligt mindre. Vi vil tilbyde noget helt andet Arbejdsdrøftelsen blev brugt til først at sætte fokus på de enkelte afdelingers visioner for sig selv det næste år. Det gav

Brug os bare igen! Fokus på Genbrugsbutikken - nu med mandagsåbent! Butikken er kommet godt i gang i det nye år, med en salgsfremgang i de to første mdr. på 6 % i forhold til de to første mdr. i 2007. Det er vi glade og stolte over. Vi er 29 medarbejdere, som på skift arbejder i butikken. Humøret og det sociale samvær er i top, og vi får solgt mange forskellige varer. Vi henter gerne gode ”varer” i Herning by og opland og bringer solgte varer ud til køberen. Vi har kunder fra Hirtshals i nord til København i øst og har også solgt en hel container til Thailand og mindre partier til England. – vi har nemlig eftertragtede varer på ”hylderne”. Vi har en høj grad af service, men til Hirtshals, København, Thailand m.m. må kunderne selv sørge for transporten. Butikken har indtil nu haft åben fra tirsdag til og med lørdag. Fra mandag den 10. marts har vi den glæde, at vi også kan holde åben om mandagen. Det er et stort ønske som nu er gået i opfyldelse, og vi håber på, at det kan være med til at øge salget. Hvad bruger vi overskuddet til? Det er nemt at svare på, for alle pengene går til Herning KFUM og KFUK. En lille del går til foreningens drift og resten af overskuddet går til at hjælpe med at aflønne vores nye foreningsudvikler. Ønsker du, at blive medarbejder i butikken, så ring til Knud Erik Jørgensen 20 225 161 eller send en mail på: genbrug@herning.kfum-kfuk.dk Mange hilsner fra alle medarbejderne i butikken. (indgang fra Viborgvej - ved siden af Peugeot)

Der var både stemning og afstemning til generalforsamlingen.

klare opgaver til Kirsten og bestyrelsen. Dereffter den samme øvelse i forhold til foreningen – også her var der mange gode idéer. Interessant er om vi kan tilbyde det, som ingen andre tilbyder – det som mangler. I må gerne tænke videre … Kontingentet stiger ca. 20 %. Rentepenge blev geninvesteret. Afkast fra Eli Jepsens legat gik til ”Break the Silence”. Vi gentager øvelsen 1. april kl. 18.30 Generalforsamling blev afholdt – men ikke afsluttet. Der var ikke nok opstillede til bestyrelsen. Der mangler stadig én. Plus to suppleanter. Derfor er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling – som bliver d. 1. april kl. 18.30 i foreningsbygningen. Det vil være dejligt, om vi dér kan få gang i stemmesedlerne. Med en udviklingskonsulent ansat er der ingen tvivl om, at det er spændende år at sidde i bestyrelsen! Ì

Om foreningens økonomi Af bestyrelsesmedlem Poul Erik Bollerup Vi har brug for en udviklings-konsulent i vores forening. Det er bestyrelsens faste overbevisning. Derfor har vi sammen med Erna, vores kasserer, forsøgt at kigge 10 år frem. Hvad budgettet angår, altså. Og med de forudsætninger vi kender nu, så kommer vi til at mangle ca. 1,5 mio. kroner. Det er vores udfordring! Og for at klare den, så er det mere realistisk at skaffe 150.000 kr. hvert år – end det er at skaffe 1,5 mio. kroner år 8, 9 og 10. Der er brug for alle gode kræfter. Og idéer. Det som medlemmer og støtter vil give; det som Y’s Men’s Clubber og andre lignende støtteorganisationer vil bidrage med; fonde; virksomheder; nye indtægtsgivende aktiviteter; kirkerne og provstiet; reklameindtægter; indsamlinger; arv; forældrestøtteforening; og meget mere! Vi har brug for, at du tænker med og afleverer hver eneste idé, som måske er brugbar. Og hvis du har lyst til selv at hjælpe til – lidt eller mere - så vil det være rigtigt dejligt. Her og nu: Så er vi stadig i gang med at kontakte vore egne medlemmer. Og vi forventer snarest at få et møde med Y’s Men’s Clubberne i Herning, hvor økonomisk, praktisk og andet samarbejde er på dagsordenen. Ì


Djævleslim og Dramaqueen! Nyt nyt nyt: Klubben uden navn Af leder Margit Busk Så er vi i gang! Torsdag den 28. februar mødte vi ledere glade og forventningsfulde op i god tid, så vi kunne forberede os, til børnene kom. Snart var alverdens køkken”kemikalier” (kanel, opvaskemiddel æg osv.) fundet frem. Ligeledes var paryk, korpige-tørklæder og høje hæle parat til aftenens show. Vores første aften gik med at få fingrene ned i de forskellige ting: ”De små kemikere” og “Scenen er jeres”, sådan at børnene næste gang kan vælge, hvilken gruppe de vil være i. Der blev Hygget til den store guldmedalje, aftenen blev skudt i gang med en gang “Daw Daw alle sammen” og en navne leg. Derefter var der playback-show og kemi-show. Bagefter var børnene selv i gang, og ikke længe efter havde alle - både store og små fingrene i en skål djævleslim ….. Kom selv og se, hvad det er for noget. Aftenen sluttede med marabu boller, saftevand og en andagt. Jeg glæder mig til på torsdag og se endnu flere børn. Ì

Der var gang i djævleslim og andre kemi-forsøg. “Drama-queen” var forbi i den nye børneklub.

FAKTA • 2.-6. klasse • Torsdag kl. 18.30-20.30 • Klubben er en projekt-børneklub, hvor vi arbejder med de samme projekter i ca. 5 uger. • Børneklubben skal allerede have et nyt navn for at undgå navnesammenfald med et børnetilbud under Herning Kommune. • Kom frisk - vi har plads til flere!!

“Det er bare kedeligt” Henrik og Kristian fra Ten Sing var med til generalforsamling - hvad mon de syntes om det? Hvad tænkte I umiddelbart, da I kom til generalforsamlingen og så, at I var de eneste ”unge”? K: Jeg tænkte at det ville blive en lang aften med en masse alvorlige ting at snakke og nok også rimelig meget kedelig

Henrik Stadel Madsen

Kristian Faurby Nørgaard

Hvad fik I ud af at være med? H: Jeg fik meget ud af det, da jeg syntes det er utroligt interessant, at vide hvad Herning KFUM og KFUK f.eks. bruger deres penge på, står for og vil med fremtiden o.lign. K: At hvis man vil have en indflydelse i foreningen er det nok en god idé at være til stede på generalforsamlingerne. Nok også at der faktisk nogle mennesker som et stykke arbejde i denne forening.

Hvad skal til, for at det kunne blive rigtigt godt for jer at være der? H: Det ved jeg faktisk ikke helt. Måske skulle der være noget mere snak konkret om ungdomsarbejdet i Herning KFUM og KFUK. Ellers tror jeg at man måske skulle dele generalforsamlingen op, måske i en børn/unge afdeligen og Voksen afdeling.

Var det en relevant arbejdsdrøftelse for jer? H: Både Ja og Nej. Visse ting fra den kunne vi bruge. Jeg tror at når det gælder arbejdsdrøftelse, så er selvindsigt - altså synet indad mod sig selv/ens klub - det vigtigste. K: Det syntes jeg ikke at det er for mig og min aldersgruppe. Alt for gammeldags og kedeligt.

Vil I komme til generalforsamling en anden gang? H: Ja, for jeg mener det er vigtigt, at man følger med i hvad vores forening foretager sig og har i sinde at foretage sig i fremtiden. K: Jeg personligt har ikke lyst til at gøre det, men nogen gange kan man blive nød til det. Men nej!


Børn skal vide, at de kan tro på Gud Den 11. -13. april samles mange KFUM og KFUK’ere til Landsmøde i Vildbjerg Sportsog kulturcenter. Det bliver en fantastisk weekend med samvær, diskussioner og gudstjeneste. Af bestyrelsesmedlem og HB-medlem Conni Hedegaard Landsmødet er KFUM og KFUKs øverste besluttende forsamling, her bliver der bestemt, hvad der skal ske i bevægelsen de næste to-fire år. I efteråret var Hovedbestyrelsen, Generalsekretæren, Administrationschefen m.fl. på turné landet rundt for at præsentere, hvilke tanker man gjorde sig for den næste årrække. Samtidig fik de en masse reaktioner, diskussioner og inspiration med på vejen. Alt materialet er blevet bearbej-det og er nu klar til at blive præsenteret, diskuteret og forhåbentlig vedtaget på landsmødet. Visionen er ”Børn og unge skal vide, de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem”. Der kan allerede nu læses mere om visionen og handleplanerne på www.kfum-kfuk.dk/landsmoede.

Kalender 7.-9. marts 15. marts 28.-30. marts 1. april 11.-13. april

Børnefestival i Ikast 13.00 - Voksenstævne i Vildbjerg TeenEvenT 2008 18.30 - Ekstraordinær generalforsamling 19.30 - Kryds & Tværs-aften - Israel og Palæstina v/TV-direktør Ivar Brændgaard

30. april 1. maj

Konefilmaften kl. 19 10.00 - Temadag for singler >30 år Diakonhøjskolen i Århus

23. juni

17.30 - Sct. Hans fest på landet

Uge 27

Børnesommerlejr

Uge 28

Teensommerlejr

Øvrige klubber: se hjemmesiden eller særskilt program!

På landsmødet skal der også vælges en helt ny hovedbe-styrelse. For første gang er hele hovedbestyrelsen på valg. Her i foreningen har vi p.t. tre medlemmer i Hovedbestyrelsen, men vi træder alle ud efter landsmødet. Selvom vi har haft generalforsamling, kan vi stadig nå at opstille kandidater, så tag endelig kontakt til bestyrelsen, hvis du kender en, der kunne være interesseret. Bestyrelsen har bestemt, at alle landsmødedeltagere får betalt 200 kr. af de 870 kr. det koster at deltage. Det vil sige, at det kun koster 670 kr. (hvis man sover hjemme i sin egen seng) for at have fingeren på pulsen, hygge sig og ikke skulle lave mad en hel weekend. Ses vi? Det tror jeg da lige, vi gør! Ì

Efterskoler

Vi har i det midtjyske nærområde to efterskoler med tilknytning til KFUM og KFUK, nemlig Hestlund Efterskole og Nøvlingskov Efterskole. Disse skoler modtager mange elever fra vores område, og derfor er vi så heldige, at vores forening er repræsenteret på begge skoler. Hvert år afholdes der repræsentantskabsmøde med gennemgang af skolens drift og økonomi. Desuden vælger repræsentantskabet medlemmer til bestyrelsen, og vi anser det for at være vigtigt, at vores bagland er med til at sætte præg på disse to skoler. Lige nu er der et sæde ledigt på både Hestlund og Nøvlingskov Efterskole til vores forening. Var det noget for dig? Kontakt bestyrelsen. Ì

I fællesskab kan vi alt - om ressourcebank i foreningen Også af Poul Erik Bollerup

En ressourcebank indeholder ikke penge. Den indeholder alle de ressourcer, som vi i fællesskab er i besiddelse af. Og som vi som forening har brug for. Ingen kan alt – alle kan noget Vi kan bruge folk, som er gode til praktiske opgaver; bygningsvedligeholdelse; oprydning; lederpleje; kagebagning; madlavning; ledelse; børn og unge; økonomi; PR; hjemmeside; synlighed; at lave nyhedsbladet ”Til fælles glæde”; at sidde i udvalg; at køre med børn; at være leder; at inspirere andre; at gå med telefonbøger; at sælge lodsedler; at servere; osv. Fortæl os hvad du kan – som vi har brug for? Vi vil gerne have oprettet lister – så vi ved, hvem vi kan henvende os til, når vi har en bestemt opgave eller udfordring. Tak fordi du lige nu sender en mail eller ringer til Kirsten eller skriver dig på en af listerne. Der hænger én på opslagstavlen i KFUM og KFUK-bygningen. Ì

KFUM og KFUK i Herning • Brændgårdvej 18 • 7400 Herning Foreningskonsulent Kirsten Vindum • Tlf. 97 12 05 30 / 30 26 87 68 E-mail: kv@kfum-kfuk • Kontortid: onsdage kl. 15-19.30 Og ellers kig ind - måske er der the/kaffe på kanden! Velkommen!

www.herning.kfum-kfuk.dk

Fælles Glæde marts 2008  

Foreningens medlemsblad

Fælles Glæde marts 2008  

Foreningens medlemsblad