Page 1

KFUM UMEÅ

Fryshuset, Rädda Barnens riksförbund, Handikappidrottsförbundet, Västerbottens idrottsförbund, Sisu idrottsutbildarna, Gymnastikföreningarna i Umeå kommun, Svenska Scoutrådet, Umeå Fritid Sensus, Up Sweden, Röda Korset m.fl .

Växthuset ett stadsutvecklingsprojekt med hållbart byggande och socialt ansvar i centrala Umeå

UMEÅ


Växthuset Växthuset är ett projekt utöver det vanliga i centrala Umeå, initierat och utvecklat av den ideella sektorn, med socialt ansvar och företagande som drivkraft, i nära samarbete med Umeå kommun. Vi som står bakom projektet (KFUM med samarbetspartners) är starka varumärken som på olika sätt arbetar med och för utveckling av människor. Även om vi arbetar med alla åldrar så är vår primära målgrupp unga i Umeå regionen. Vi arbetar för att Växthuset skall bli ett regionalt utvecklingscentrum och en samlingsplats i Norrland för den idéburna rörelsen, kulturen och idrotten. Växthuset skall vara ett hus som sjuder av planerade och spontana aktiviteter från morgon till kväll, en arena för kultur-, äventyrs- och idrotts intresserade. Ett hus där verksamheten genomsyras av föreningarnas sociala engagemang, där de som inte har samma möjligheter och förmågor som andra ges möjlighet att utvecklas i arbete, fritid och utbildningar. Ett hus som tillgodoser föreningarnas behov av aktivitets-, mötes-, utbildnings- och kontorslokaler. Ett smart hus som genom samnyttjande och nytänkande hushåller med våra resurser i form av miljö och pengar. Ett levande hus som förändras, anpassas och utvecklas efter behov och engagemang.


Vi vill skapa • Ett hus som sjuder av planerade och spontana aktiviteter från morgon till kväll • En arena för kultur-, motor-, äventyrs- och sport intresserade • Ett regionalt utvecklings- och utbildningscentrum för den ideella sektorn i norra Sverige • Ett hus där verksamheten genomsyras av föreningarnas sociala engagemang • Ett hus som tillgodoser föreningarnas behov av aktivitets, mötes, utbildnings och kontors lokaler. • Ett hus med gemensamma resurser och samnyttjande • Ett hus som förändras, anpassas och utvecklas efter behov och engagemang


o

Ett levande centrum Växthuset är tillgängligt för alla ungdomar oavsett om man bor i Umeå eller i Umeåregionen. Hit kan man ta sig med kollektiva transportmedel och Botniabanan kommer att underlätta för boende utanför centrala stan.

Järnvägs

Opera

Växthuset är ett aktivitetshus men också en träffpunkt för möten med andra människor. Här samlas ungdomar från olika intressegrupper och här finns förutsättningar för nya möten, nya kontakter och nya erfarenheter. Växthuset är också ett regionalt centrum för utveckling av den ideella sektorn i norra Sverige. Här möts lokala och regionala organisationer och föreningar som arbetar med ungdomar för att utbyta och utveckla erfarenheter. Tillsammans med andra aktörer i centrala Umeå bidrar Väsxthuset till ett levande centrum. Närheten till Operan, Folkets Hus och badhuset skapar möjligheter till en ökad kulturell integration över ålders- och klassgränser.

Folkets Hus


sallĂŠn

an

s

t e s thu

Väx

Vasaplan

Badhuset


V채xthuset Kultur Dans Teater Design Hantverk Pop Rock Hiphop


Växthuset Klättring Höghöjdsaktiviteter BMX Inline Scouting Skateboard Parkour


V채xthuset Basket Gymnastik Innebandy Handikappidrott


TIDSPLAN FÖR VÄXTHUSET 2010 jan - april • Lägesbestämning • Diskussion och överenskommelse om samverkan med kommunala intressen i projektet • Möjlighet för ytterligare partners att komma med i projektet • Kreativt Idé och inspirationsarbete, engagera ungdomar, ledare o personal • Lyfta fram förebilder i Sverige, Europa och Världen 2010 mars - juni • Utredningsarbete, förprojektering, kalkylering • Budget • Kontakter med bank och andra finansiärer • Säkerställa finansieringen • Samverkans diskussioner, tecknande av avtal med partners och Umeå kommun om ytor i huset 2010 maj – september • Utarbetande av sponsor upplägg • Plan för fond och bidragsansökningar 2010 augusti – december • Bidrags och sponsor arbete • Partner samverkan • Gestaltningsarbete • Bygglov lämnas in 2011 januari - september • Färdigprojektering • Förfrågningsunderlag färdigställs 2012 januari • Entreprenadstart 2013 december • Inflyttning 2014 • Vi fokuserar på Kulturhuvudstads arrangemang


Växthuset Yrkesförberedande utbildning Individuellt program Arbetsplatsförlagd utbildning Kursverksamhet


Växthuset Integration Mångfald Stödboende Coachning Utmaning Vägledning


Växthuset KFUM UMEÅ Järnvägsallén 20, 903 28 Umeå 090-18 57 00 www.kfum.nu

Växthuset  

KFUMs aktivitetshus i Umeå

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you