Page 12011 Årsredovisning KFUM Umeå

K F U M
Vi hj채lper unga m채nniskor att bygga en framtid
Innehåll Ögonblick man minns Viktiga händelser under 2011 Nya verksamheter och tillväxt

05 06 06

Sesam Vågbrytarna Yrkesintroduktion

31 33 35

Medlemsutveckling En av Umeås äldsta föreningar Världens största ungdomsrörelse

08 11 11

Motorgården YMCA Hostel Café22

35 37 39

Bidragsgivare under året som gick Tack till ideella KFUM Umeås styrelse

12 14 15

Administration Akutrumsförmedlingen Break

39 41 43

Sektionsstyrelse Nydala Sektionsstyrelse Dans Sektionsstyrelse Idrott

16 16 17

Fenix Pegasus Idrott

45 47 49

Sektionsstyrelse Basket Sektionsstyrelse Norrbyskär Ledningsgrupp

17 18 20

Basket Internationellt KFUM Umeå Dansskola

49 51 53

Föreningens ledning Styrgrupp KFUM Umeås verksamheter

20 21 22

Musikverksamhet YMCA World Festival 2014 Våga vilja vittna

53 54 54

Två medarbetare på KFUM KFUMs Kurs- och Lägergård Norrbyskär Nydala Aktivitetscenter

25

Samarbetspartners Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse

58 59 60

Resultaträkning Balansräkning Noter

63 64 66

27 29
KFUM Umeås syfte Vi hjälper människor att bygga en framtid. Vår strävan och vårt mål är att få alla människor i vår verksamhet att växa och utvecklas. Vi engagerar oss särskilt för unga, de utsatta och de som inte har samma möjligheter som andra.
Ögonblick man minns Ett verksamhetsår i en stor organisation består av möten och åter möten. Diskussioner, prioriteringar och beslut. Det är en nödvändighet i en förening med över 60 helårs-anställda, siffran stiger med drygt 100 under sommarmånaderna. Men, det må villigt erkännas, det är inte alltid de formella mötena som skapar och ger energi. Tvärtom kan de ibland innebära att man tränger undan det som är kärnan i KFUM Umeås verksamhet; att hjälpa unga människor att växa. För mig finns det andra ögonblick än timmarna i styrelserummet som jag gärna tar fram. Jag ska berätta om några av dem. Det är en blåsig aprildag på en av Nolias fotbollsplaner, bara de allra närmaste på läktaren. KFUM FC Young Boys spelar sin premiärmatch i division 6 södra. Laget har skapats för att underlätta ensamkommande flyktingbarns inträde i en ny gemenskap. Hussein, Makwan, Mohamed, Ali, Ighbal, Yahya och de andra ser både laddade och lite nervösa ut. Mohamed Alharib gör det historiska första målet och får kramar av sina kamrater. Matchen slutar med förlust men snart kommer nya chanser.

Någon vecka senare ser jag samma pojkar på Umeå FC:s match. De ska hjälpa till med försäljning av varmkorv, godis och läskedrycker. Lite avvaktande och blyga till en början men snart en del i gemenskapen med de andra i läktarnas kiosker. Den 6 augusti har Björn Halling och jag stämt träff med Axel 10 år och hans mamma på Café 22. Axel och hans mamma är en av de 552 familjer i Umeå som lever under existensminimum. Axel önskade sig en dator, som många andra i hans ålder har, men hans mamma har inte råd. Den nya barnfattigdomen uppmärksammades under hösten genom en artikelserie i Västerbottens-Kuriren. Många kontaktade KFUM och ville hjälpa till. Som ett steg i att hjälpa barn som lever i fattiga förhållanden startade KFUM i samarbete med Swedbank under hösten det som skulle komma att kallas Axel-fonden. Tack vare fonden kunde KFUM donera den hett efterlängtade datorn till Axel. Lyckan och glädjen i Axels ögon var oförglömlig när han insåg vad som gömde sig i paketet. För mig handlar de här ögonblicken från 2011 inte om fotboll eller datorer. De handlar om vår huvuduppgift: att på olika sätt ge barn och ungdomar chanser och möjligheter som de annars kanske inte skulle få. Det jobbet ska vi fortsätta med - vi vet att behovet är stort.

Torbjörn Bergmark, ordförande KFUM Umeå
Viktiga händelser under 2011 • Dansskolan en ny verksamhet och sektion inom föreningen • Fotboll ny verksamhet, Integrationslaget KFUM Young Boys gör premier i div. 6 • Ny musikstudio/replokal i KFUM huset • Satsning på musikal som ny verksamhet för att utveckla ungdomar • Start av Insamlingsstiftelsen Axelfonden för hjälp till en meningsfull och utvecklande fritid för barn som lever i fattiga förhållanden. • Arbetet med YMCA World Festival Umeå 2014 började ta fart. • Medlemsrekord 1458 medlemmar • Årets Tjur - Umeåregionens turismpris för bästa dragare inom tusitbrtbranchen. • Öppnande av ny servering på järnvägsallen 22, Cafè 22 • Över 900 deltagare i föreningens läger på Nydala och Norrbyskär, nytt rekord. • Nytt tillgänglighetesprojektet för att underlättar för besökare med funktionsnedsättning på Norrbyskär • KFUK-KFUMs Riksombudsmöte, ROM, arrangerades i Umeå • Fenix arrangerade Drakfestival i samarbete med Afghanska föreningen i Umeå • Start av projektet Active days, lovverksamhet med prova på idrott för 8 – 12 åringar • Stor verksamhets och utvecklingskonferens med personal och styrelser i Turkiet • Start av Innebandyhjälpen till Ukraina • Vi deltog i Värdens barn insamlingen • Start av 3 årig gymnasieutbildning med 20 elever inom Yrkesintroduktionsprogrammet • Ungdomsstyrelsen uppmärksammade SEsam två gånger under året • 33% av SEsam deltagarna fick arbete efter utbildningen

Nya verksamheter och tillväxt Våra aktiviteter och verksamheter är metoder och verktyg i engagemanget för barn och ungdomars utveckling. Genom att möta och göra de unga delaktiga i verksamhet kring sina intressen och passioner når vi, engagerar vi och utvecklar fler. De ungas delaktighet och engagemang kombinerad med hög kvalitet är nyckeln till framgång. Under året har vi framför allt breddat verksamheten inom kulturområdet med musik, dans och musikal som nya verktyg, en spännande satsning inte minst med tanke på våra internationella möjligheter och på Umeå som kulturhuvudstad 2014. Vårt mål är att årligen engagera och nå minst 10% fler unga på årsbasis. Det är fantastiskt att se hur föreningen växer, från 1163 medlemmar 2010 till 1458 medlemmar 2011 det är en tillväxt på 25,3%.Medlemsutveckling

1458 1163 781

2006

731

693

2007

2008

804

2009

2010

2011

Antal medlemmar

Vi engagerar oss fĂśr en hĂĽllbar utveckling
Framtiden just nu


10


11

En av Umeås äldsta föreningar KFUM Umeå som förening bildades 1895 och är i och med det en av Umeås allra äldsta föreningar. 1975 gick KFUK och KFUM i Umeå samman med det nya namnet KFUK-KFUM i Umeå. År 2003 bytte föreningen namn till KFUM Umeå som står för Kristliga föreningen unga människor. Under åren har verksamheten varierat och bestått av allt från scouting, elevhem, seglarskola, schackklubb och söndagsskola till dagens organisation med en stor social verksamhet, utbildningar, flera idrotts-sektioner, två lägergårdar och ett vandrarhem. Något som inte så många vet är att vi under 90-talet bedrev behandlingshem och halvvägshus för unga missbrukare utifrån 12-stegs-programmet.

Världens största ungdomsrörelse KFUK-KFUM heter internationellt YWCA och YMCA och är världens största ungdomsrörelse. Vi finns i över 130 länder och involverar 70 miljoner människor!


12

Bidragsgivare under året som gick Vi riktar ett stort tack till nedanstående bidragsgivare som under året bidragit med gåvor och fondmedel till våra ideella verksamheter, till Norrbyskärs utveckling samt till vårt sociala arbete. Bidragsgivare har varit Kammarkollegiet, Flottans ungdomsstiftelse, Konsumentverket, Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Pers och Din-dins stiftelse för handikappade barn, Prins Carl-Gustafs stiftelse, Scandic Fond, Skandia Idéer för Livet, Sophia Nilssons Minne, Stiftelsen Radiohjälpen, Stiftelsen Rica City Hotel Miljöfond, Svenska Basketbollförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Volleybollförbundet, Sveriges Riksidrottsförbund, Team Sportia Umeå, Umeå Stadsförsamling, Västerbottens Fotbollsförbund och Västerbottens Idrottsförbund. Vi har även mottagit bidrag från Umeå Kommun, KFUK-KFUM Sverige, KFUK-KFUM Övre Norrlandsregion, KFUK-KFUMs Idrottsförbund, KFUK-KFUMs triangelförbund, KFUM Basket Sundsvall, Regionförbundet Västerbotten, Jordbruksverket, Leader Urnära och Samordningsförbundet. Vi vill också rikta ett tack till alla privatpersoner som lämnat bidrag till vår ideella samt sociala verksamhet. Studiecirkelbidrag har mottagits från Sensus Norra Norrland och SISU Idrottsutbildarna. Vårt projekt Sesam har finansierats med bidrag från Europeiska Socialfonden.


13

Den totala tiden av upplevelser för barn och ledare på Norrbyskärs lägergård under sommaren var 127 608 timmar


14 14

Tack till ideella De insatser som görs av alla våra ideella och det engagemang som de lägger ner i tid och tanke är helt ovärderligt för föreningens utveckling. Utan de ca 200 personer som gör ideella insatser som ledare, tränare, ledamöter i våra olika styrelser mm skulle vi inte kunna bedriva den stora ungdomsverksamhet vi gör idag. Ett stort och varmt tack till er alla för året som gått, vi hoppas ert engagemang och er vilja att vara med fortsätter många år framöver!

Förutom alla som är engagerade i våra styrelser vill vi rikta ett särskilt tack till: Alexander Falk, Alva From, Amanda Nordenberg, Amanda Wedberg, Anna Forsberg, Annika Simu, Daniel Wållberg, Desiree Brundin, Elin Bergström, Emelie Tronje, Emil Sandström, Emma Ahlström, Emma Tapani, Evelina Olsson, Fredrik Hörnsten, Frida Nestander, Greta Adamson, Hannah Lindqvist, Helena Lewandowska, Hjalmar O Ferner, Ida Kleinau Andersson, Joar Mattson, Johan Isaksson, Johan Jakobsson, Johanna Berglund, Johanna Nyberg, Johanna Olindersson, Jonas Angermund (jonas.angermund@gmail.com), Jonas Fjällström, Jonas Wallström, Josefin Lundgren (lundgren.josefin@gmail.com), Josefina Rosendahl, Julia Berglund, Julia Jansson, Kaj Bindler, Kalle Stattin, Karl Edholm, Linn Tegman, Lisa Brusewitz, Lisa Rantatalo, Lisbeth Molin, Loa Lindberg, Lotten Wester, Louise Lennartsson, Magda Andersson, Maria Algers, Maria Wettermark, Mariia Gorshykhina, Marko Surupaduk, Martin Falkmer, Mary Molepske, Mattias Ågren, Michael Pettersson, Nicklas Sundberg, Niklas Fries, Olle Karlsson, Oskar Stattin, Oskar Söderström, Per Nilsson, Pernilla Holmberg, Pernilla Nylén, Petra Lindström, Rebecca Lönnberg, Reinhard Nell, Robin Eriksson, Ronja Engberg, Sara Brandtheim, Sara Gunnarsson, Sara Morén, Sara Söderström, Signe Blom Bringlöv, Simon Hellberg, Simon Lindmark, Sofia Gustavsson, Stefan Fries, Stina Carlborg, Stina Kalén, Stina Wickström, Tanja Lewandowska, Thomas Östlund, Tobias Jochheim Englund, Tove Pålsson, Ulrika Lundin Glans, Victor Öberg, William Hallin, Åsa Vennberg, Philip Granered, Sara Jocheim Englund, Henrik Hagman, Jonas Lindholm, Agnes Bergman Sundqvist, Ali Ansari, Ammar Almosawi, André Öhman, Anna-Lotta Fahlström, Anton Bergqvist, Anton

Åberg, David Jallow, Edward Danielsson, Elin Bergman Sundqvist, Emanuel Wiklund, Emelie Jönsson, Emma Hedman, Emma Johansson, Erik Glas, Evelina Sandström, Fredrik Kautto, Hanna Isberg, Hanna Liljedahl, Hanna Stavrén, Hannah Biberg, Jesper Angermund, Joakim Simu, Joanna Moldéus, Kajsa Boklund, Katarina Grunedal, Kristoffer Moldéus, Kristoffer Öbom, Linda Diehl, Linda Johansson, Linn Persson, Linus Albihn, Maria Lundqvist, Mikael Samuelsson, Mohamad Rezai Reza, Mohsen Ghasem Khan, My Ekstrand, My Jernkrok, Naima Enfält, Rasmus Björnholt, Sara Marklund, Sebastian Rubin, Simon Granström, Sofia Haapamäki, Tone Westerlund, Matteus Björk, Christoffer Lundström, Jens Ämting, Gustav Gavelin, Luca Romano, Lucas Enkvist, Per Bergmark, Gustav Pettersson, Magnus Lindblom, Daniel Botold, Johanna Lundström, Ida Aasa, Torbjörn Björnström, Massoud Saleh, Torbjörn Järvholm, Lisa Åström, Erika Åström, Ellinor Väppling, Bo Ågren-Malm, Sanna Malm, Kim Boberg, Patrik Nilsson, Jessica Järvholm, Jenny Järvholm, Ulrika Pettersson, Olof Lundberg, Oskar Bylund, Said Naderi, Mickael Nygård, Mattheus Tesfu, Thomas Wirthig, Michael Jalmby, Erik Sälg, Xavier de Luna, Hanne Eklund, Åsa Larsson, Johan Bergqvist, Camilla Caster, Henrik Jönsson, Thomas Ekman, Johan Malm, Stig Sjögren, Gunnar Granberg, Per Wisselgren, Peter Sylvén, Peter Johansson, Stefan Boman, Jonas Söderström, Olof Hellström, Hussain Thamir, Victor Jonsson, Matilda Mecklenburg, Jonathan Bryntesson, Edvard Danielsson, Gustav Nilsson ...och många fler.


15 15

KFUM Umeås styrelse

Torbjörn Bergmark

Torbjörn Järvholm

Christine Rosencrantz

Helena Lewandowska

Jeanette Kjellberg

Viktor Sandén

Gunnar Leissner

Anna Algotsson


16 16

Sektionsstyrelse Nydala

Helena Lewandowska

Jonas Angermund

Beatrice Sigvardsson

Corinne Carlsson

Tanja Lewandowska

Viktor Öberg

Anna-Lotta Fahlström

Annika Simu

Sektionsstyrelse Dans

Jeanette Kjellberg

Titti Ådén

Pernilla Helmersson

Anna Olofsson Wallén

Jessika Oldenstedt


1717

Sektionsstyrelse Idrott

Tina Nilsson

Lisa Emsing

Christoffer Aronsson

Hussein Tamir

Thomas Ekman

Matilda Mecklenburg

Thomas Johansson

Sektionsstyrelse Basket

Torbjörn Järvholm

Gunnel Bingebo

Mona Lindgren

Luca Romano

Jenny Österlund

Michael Jalmby


18 18

Sektionsstyrelse Norrbyskär

Viktor Sandén

Fredrik Hörnsten

Pernilla Nylén

Sara J Englund

Mattias Ågren

Maria Sjölund

Petter Nilsson Wihlbäck

Maria Algers

Stina Wickström

bodymindspirit


19


20 20

Ledningsgrupp

Björn Halling

Monica Fryxå

Stefan Hildingsson

Föreningens ledning Föreningen leds i det löpande arbetet av föreningsdirektör Björn Halling. Ledningsgruppen består av Björn Halling, Stefan Hildingsson (verksamhetschef) samt Monica Fryxå (ekonomi- och administrativ chef). Styrgruppen består av ledningsgruppen samt sju enhetschefer som samtliga har personalansvar i de olika verksamheterna.

K F U M


2121

Styrgrupp

Björn Halling

Monica Fryxå

Stefan Hildingsson

Britt Stenman

Åsa S Boman

Maria H Andersson

Anders Hedman

Stefan Westerlund

Ola Bengtsson

Lennart Andersson


22

KFUM Umeås verksamheter fördelat efter omsättning (Förra årets siffror inom parentes)

Övrigt 11% (10%) Idrott 5% (3%)

Norrbyskär 11% (9%)

Nydala 3% (3%)

EU-projekt 11% (12%)

Utbildning 11% (12%)

Socialt arbete 48% (51%)


23

KFUM Umeås verksamheter fördelat efter redovisade aktiviteter (Förra årets siffror inom parentes)

Övrig idrott 16% (6%)

Musik/dans 6% (0%)

Norrbyskär 25% (24%)

Nydala 13% (6%) Basket 38% (46%)

Övrig verksamhet 2% (14%)


24

Under sommaren hade vi volont채rer fr책n b책de Ukraina, USA och Sydafrika p책 KFUM


25

Två medarbetare på KFUM Under 2011 hade KFUM Umeå 60 tillsvidareanställda, 237 tim- och visstidsanställda och 200 ideella ledare som arbetade i verksamheterna. Möt två av dem här.

Ulrica Gustafsson

ansvarig pedagog för Sesam Restaurang & service. Började på KFUM Umeå september 2009.

Bakgrund Jag har dubbla yrkeskompetenser, dels inom restaurangbranschen och dels inom undervisning. Det är viktigt som lärare för Sesam restaurang och service att ha god koppling till branschen. Det är också värdefullt med grundkunskaper och yrkeslivserfarenhet, att vara stresstålig problemlösare samt ha nyfikenhet och intresse för egen utveckling inom yrket. Detta gör jag Tillsammans med Emma (handledare) och Pasi (köksmästare) skapar vi en stimulerande lärmiljö där deltagarna får känna att de är delaktiga i verksamheten på Café 22. De teoretiska momenten integreras i det praktiska arbetet, där deltagarna har möjligheter att påverka sin egen inlärning. Vi fokuserar på elevens positiva sidor, att stärka varje deltagares självförtroende och självkänsla. Därför arbetar jag på KFUM Umeå Jag tycker det är fantastiskt att få arbeta med unga människors utbildning, personlig utveckling samt att få möjlighet att lära sig av dem och deras erfarenheter av livet

Jens Brändström

enhetsansvarig för Hantverk. Började på KFUM september 2007.

Bakgrund Jag började tidigt att arbeta och hjälpa till på IKSU och fick där insyn i hur ideella krafter är viktiga för föreningslivet. Där lärde jag mig också hur man kan hitta bra lösningar med enkla medel. Industriell Teknisk utbildning valde jag då jag tycker om att arbeta praktiskt. Jag har arbetat inom industrin, innan jag kom till KFUM var jag anställd på Ålö där jag hade många olika arbetsuppgifter genom åren, bla. manuellsvetsare, robotoperatör, montör, utbildare och robottekniker Detta gör jag Som enhetsansvarig på YI Hantverk fokuserar jag på individen och försöker skapa inspiration hos ungdomar att känna glädjen av att skapa.Ungdomarna får skapa med sina egna händer och känna glädjen av att lyckas, det ska vara roligt att lära sig. Eleverna får lära sig olika svetstyper samt jobba med projekt där de lär sig hela arbetsprocessen från idé till färdig produkt. Vi har även inslag av träkonstruktioner. Utbildningen består av personlig utveckling, svets,smide och träarbeten Därför arbetar jag på KFUM Umeå Jag har ansvar för min utbildningsenhet och verkstaden. Här känner jag att jag får utveckla en utbildning jag tror på och vara en del i ungdomarnas utveckling. Det är ett stort ansvar men det ger mycket tillbaka. Jag får vara en del i att hjälpa och utveckla de personer som i framtiden ska utveckla vårt samhälle


26

350 personer samlas för en utomhuskonfirmation nedanför kapellet och tystnaden lägger sig inför redovisning och konfirmation. Himlen som har varit molningt illavarslande spricker upp och solen skiner igenom just som prästen tar till orda uppe på scenen.


27

KFUMs kurs- och lägergård Norrbyskär Sommaren 2011 genomfördes 15 läger i KFUMs egen regi på Norrbyskär. Därutöver samarbetade vi med församlingar och andra ideella organisationer kring ytterligare sju läger. Tack vare stöd från olika fonder har vi möjlighet att erbjuda friplatser till familjer som inte själva har råd att bekosta en lägervistelse på Norrbyskär. Friluftslägret för förståndshandikappade är ett återkommande läger ute på Norrbyskär. Mötesplats Norrbyskär är vår satsning på ensamkommande barn och ungdomar som får möjligheten till sommarjobb samtidigt som de erbjuds ferieskola och integration. Tillsammans med Öppen Gemenskap och Röda Korset genomförde vi ett femdagarsläger för familjer som lever i utsatthet. Vi har även genomfört cirka 20 skolevenemang för mellanstadie, högstadie och gymnasium.

Ledare och personal på Norrbyskär genomgår ett flertal utbildningstillfällen för att säkra en bra och fungerande verksamhet.

Nyheter under året

Under 2011 genomfördes ett stort tillgänglighetsprojekt på Norrbyskär. Genom att förbättra informationsmaterial, framkomlighet och handikappanpassa bland annat bryggor så är nu ön mer lättillgänglig än någonsin. Vårt nya Fantasyläger som inriktade sig på rollspel och lajv blev snabbt populärt. Vår nya aktivitet Slappis som är en ring av hängmattor uppskattades också av många. Dessutom finns nu en automatisk hjärtstarter på lägergården vilket ökar vår beredskap kring hjärtrelaterade sjukdomar som inträffar på ön.

Antal bäddnätter på Norrbyskär 4046

3522

3545

3297

2008

2009

2010

2011


28

”Möjligheten att åka buss till och från lägergården är uppskattad och är ett sätt att öka tillgängligheten. Det ökar även chansen att nå vår målgrupp, det vill säga barn som normalt inte deltar i annan förenings- eller lägerverksamhet”


29

Nydala aktivitetscenter Under sommaren 2011 genomförde vi 21 olika sorters dagläger med totalt 534 deltagare. Lägren pågick som vanligt måndagfredag under samtliga nio sommarlovsveckor och de i särklass populäraste lägren i år var dans, studsmatta, klättring och Le Parkour. Även nyheter som ”Mysteriet” och innebandylägret var populära inslag. Under vår mest intensiva lägervecka genomförde vi sju olika läger med närmare 110 barn som besökte lägergården dagligen. Många barn är återkommande lägerdeltagare vilket är ett gott betyg för oss. Att vistelsen och upplevelsen under deras lägervecka är utvecklande, utmanande och givande får vi varje vecka bevis på och responsen från barn och föräldrar är mycket positiv. Vi tycker det är extra roligt att vi varit lyckosamma när det gäller att söka fondmedel för att kunna finansiera ett stort antal friplatser. Friplatserna är vårt sätt att möjliggöra för barn från ekonomiskt svaga familjer att komma till oss på en gratis lägervecka. Vi har även fortsatt samarbetet tillsammans med Barncancerföreningen och syskonstödjarna på Barn 3 för att ge de inneliggande barnen och deras syskon möjlighet att komma till lägergården och prova olika

aktiviteter under en sommarvecka. Liksom tidigare år var det projektet verkligen betydelsefullt för såväl barnen som alla som jobbade. Under våren och hösten har gården varit öppen för externa bokningar med allt från skolklasser, föreningar och privatpersoner till personal- och konferensgrupper. En del har bokat aktiviteter och mat, andra haft föreläsningar och beställt mat och några har bjudit in till fest. Vår inglasade matsal med en fantastisk utsikt över Nydalasjön har även hyrts ut till några bröllopsfester med mycket nöjda gäster som resultat.

Nyheter under året

Förutom att vi genomfört några nya läger inom vårt daglägerkoncept inledde vi även ett samarbete med föreningen Attention. Under en ”prova-på-helg” i början av sommaren fick barn med funktionsnedsättning komma och bekanta sig med gården och våra aktiviteter. Samarbetet kommer att fortsätta och fördjupas under 2012. KFUM Umeå och Nydala fortsätter att visa att vi kan stötta och göra skillnad för barn och unga som är inne i en tuff period i sitt liv, allt för att ”hjälpa unga människor att bygga en framtid”.

Antal lägerdeltagare på Nydala 534 491

364

2008

381

2009

2010

2011


30

Sesam är den aktivitet/aktör som tar emot flest ungdomar från Ungdomstorget.


31

Sesam Sesam är en 20 veckor lång yrkes- och studieförberedande utbildning för unga människor som behöver tid att mogna och bli medvetna om sina resurser för att sedan komma vidare i livet till arbete, studier eller annan verksamhet. Sesam har under 2011 haft sex olika utbildningsenheter. Vi har under året tagit emot 129 ungdomar med olika behov av stöd och kunnat ge dem en kvalitativ utbildning som utformas för respektive individ. Vi har fortsatt stärka vårt samarbete med handläggarna från de olika myndigheterna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Detta samarbete är mycket viktigt för vår utbildning men framför allt för ungdomarnas del så de känner att alla parter arbetar mot samma mål. Inom personalgruppen har vi utvärderat och dokumenterat vilka metoder vi använder som gör att vi

visar på så goda resultat. Detta arbete är nyttigt och framgångsrikt då vi hela tiden måste ligga i framkant och visa vår höga kvalitet för att få fortsätta med vår utbildningsverksamhet.

Nyheter under året

Sesam Stegen som är en av Sesams utbildningsenheter har flyttat in i KFUMs lokaler. Tidigare huserade de i Stiftelsen Stegens lokaler. Det är bra att vara samlade under samma tak för att lättare kunna samarbeta mellan enheterna.

Sesams deltagare har gått vidare till 59% 55%

30%

Arbete

Studier

2011

2010

2011

2010

16% 15% 2011

2010

25%

Annat

Annat står för fortsatt praktik, annan aktivitet hos Ungdomstorget, föräldraledighet, arbetssökande hos Af.


32

Foto har varit ett utbildningsmoment i V책gbrytarnas enhet IMM, Interaktiv MultiMedia


33

Vågbrytarna Vågbrytarna är en utbildning som är 32 veckor lång och drivs av KFUM Umeå på uppdrag av Skolan i Umeå och Socialtjänsten i Umeå. Vår målgrupp är ungdomar 16-19 år och tyngdpunkten vid inlärningen ligger på att lära genom att göra. Vårterminen 2011 var den sista terminen av Vågbrytarna som KFUM Umeå drivit på uppdrag av Umeå kommun sedan 2001. Riksdagen beslutade under året att lägga ner det individuella programmet som Vågbrytarna är en del av. Från och med 1 juli 2011 ersätts det programmet med fem introduktionsprogram. Ett av dessa fem program är Yrkesintroduktion, vilket påminner mycket om den utbildning vi haft i Vågbrytarna. KFUM Umeå

ansökte om att få driva det programmet vilket också beviljades så i augusti startade Yrkesintroduktionprogrammet här på KFUM.

Nyheter under året

Vågbrytarna som vi under 10 års tid drivit på uppdrag av Umeå kommun ersätts nu av ett 3-årigt gymnasieprogram, Yrkesintroduktion.

Vågbrytarnas elever har gått vidare till 88% 68% 68%

28% 3% 4%

16%

08/09 09/10 10/11

Arbete

9%

16%

08/09 09/10 10/11

08/09 09/10 10/11

Studier

Annat

Annat står för annan aktivitet på Ungdomscentrum, arbetssökande hos Af och graviditet/föräldraledigt.


34 ”En vanlig kväll droppar ungdomar in allt eftersom efter kl. 18. Några har med sig egna objekt som de mekar med, de lite mer erfarna ger råd och tips. Vissa av ungdomarna kommer för att bara vara med och se när andra mekar eller bara prata. Det är en trevlig stämning och tiden går fort så när det ska stängas kl. 22 är de flesta inte alls färdiga” John


35

Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion är ett av fem introduktionsprogram som gymnasieskolan erbjuder och som ersätter det individuella programmet. KFUM Umeå driver yrkesintroduktionsprogrammet på uppdrag av Umeå kommun. Höstterminen 2011 startade Yrkesintroduktion. Gymnasieskolan bytte den 1 juli 2011 det Individuella programmet mot fem Introduktionsprogram. Ett av dessa program är Yrkesintroduktion som KFUM nu driver på uppdrag av Umeå kommun. Yrkesintroduktion är ett treårigt gymnasieprogram där eleverna ska introduceras

i ett yrke för att lättare komma vidare ut i arbete eller studier inom yrkesområdet. Vi har tre utbildningsenheter med plats för totalt 20 elever. Utbildningsenheterna vi har är Motor och maskinteknik, Hantverk och Service. Sedan starten i augusti 2011 har vi haft full beläggning.

Motorgården Motorgården är vår verkstad för motor- och teknikintresserade ungdomar som håller öppet tre kvällar i veckan. Motorgården är en kvällsverksamhet för ungdomar mellan 13-25, de ges möjlighet att komma till verkstaden på Ersboda och samlas kring sitt intresse, mekanik och teknik. Tre kvällar i veckan har Motorgården öppet mellan kl. 18-22. På plats finns en ansvarig för kvällsverksamheten som är kunnig inom området och kan lära/inspirera ungdomarna i sitt mekande. Ungdomarna får ta med egna objekt men kan också komma och vara delaktiga i arbetet med befintliga objekt. Syftet är att ungdomarna ska få uppleva det positiva i att samlas i föreningslivet kring

ett gemensamt intresse. Här får de lära sig mer inom området, ta ansvar, lära sig samarbeta men framförallt känna en härlig gemenskap

Nyheter under 2011

Under 2011 har föreningarna i fastigheten Kedjan haft gemensamma aktiviteter för att visa allmänheten att de finns. Det har varit öppet hus-dagar där man fått komma och prova på olika aktiviteter hos de föreningar som finns representerade i fastigheten, däribland Motorgården.


36

Under 2011 blev vandrarhemmet bokningsbart p책 internet genom www.booking.com


37

YMCA Hostel YMCA Hostel är ett vandrarhem som är öppet året runt. Det ligger i centrala Umeå och erbjuder 60 sängplatser, självhushållskök, frukost och lunchrestaurang. YMCA Hostel/KFUMs Vandrarhem har under året bedrivit traditionell vandrarhemsverksamhet med uthyrning av rum. Förutom boende ges våra gäster även möjlighet att äta frukost och lunch i Café 22. Större sällskap kan även boka middag.

Nyheter under året

I augusti fick Vandrarhemmet tillgång till ytterligare en korridor i samband med

att Transit-boendet avvecklades. Antalet rum ökade i och med det till totalt 27 med sammanlagt 75 bäddar. Under december månad påbörjades en omfattande renovering av denna korridor där allt från armaturer och handfat till möbler och ytskikt fräschades upp/byttes ut. I samband med övertagandet av korridoren fick vandrarhemmet ytterligare ett ljust och fräscht självhushållskök samt ett rymligt TV-rum.

Beläggning i procent 46%

32% 2008

34%

2009

36%

2010

2011


38

Utvärderingar som genomförts i samarbete med Visit Kvarken har visat på ett särskilt gott resultat för kundbemötande och service.


39

Café22 Café22 är både lunchrestaurang, frukostmatsal och café som är öppet för allmänheten på vardagar under arbetstid och som går att boka för möten/evenemang under kvällstid och på helger. Vi har serverat frukost, lunch, middag och även levererat catering. Köket fungerar som utbildningskök för Sesam-enheten Restaurang och Service. En skillnad i verksamheten under 2011 kom efter beskedet att Ungdomscentrum flyttar sin verksamhet till Östra Gymnasiet vilket innebar att de ca 90 elever som dagligen åt lunch hos oss under våren försvann. Marknadsföring för att hitta nya målgrupper och kunder har pågått under hösten.

Nyheter under året

Under sommaren och början av hösten genomfördes en omfattande ombyggnad av restaurangen. Den tidigare ”skolmatsalen” omvandlades till en fräsch och formmässigt genomtänkt miljö med tre rum: köket, matsalen och vardagsrummet. Det sistnämnda med bland annat clubfåtöljer och kristallkronor. Formgivare var Eva Hellerqvist och arbetet utfördes av våra egna vaktmästare tillsammans med enhetsansvarig och ungdomar inom Sesamenheten Fastighet och Service.

Administration Administrationen stödjer samtliga verksamheter i föreningen. Receptionen är den centrala punkten i huset där besökare tas emot. I anslutning till receptionen finns bokning/ekonomi/föreningsadministration och lägeradministration. Information- och marknadsföringsavdelningen tillhör också administrationen.

Nyheter under året

Under året har vi kommit igång ordentligt med inscanning av leverantörsfakturor. Detta har på ett positivt sätt underlättat för många när fakturor ska konteras, attesteras och betalas. Umeå Dansskola har tillkommit med ny verksamhet i föreningen. Vi har skapat nya rutiner för bokning och betalning via internet.


40

På Akutrumsförmedlingen kan allt hända. Allt från utskällningar till glädjeutrop och detektivarbete men för det mesta svarar vi i telefonen och på mail, förmedlar boenden samt lämnar ut kontrakt, nycklar och info.


41

Akutrumsförmedlingen KFUM Umeå driver, på uppdrag av Umeå kommun, Akutrumsförmedlingen som hjälper nyanlända studenter att hitta en bostad. Utöver de rum och lägenheter som kommunen tillhandahåller ingår också i uppdraget att förmedla bostäder hos privatpersoner. Till Akutrumsförmedlingen kan studenter vända sig för att få hjälp med att hitta ett boendealternativ om de vid terminsstarten inte kunnat ordna boende på egen hand. Akutrumsförmedlingen drivs på uppdrag av Umeå Kommun. Under sommaren kontaktade Akutrumsförmedlingen de privata hyresvärdar som sedan tidigare funnits med i våra register för en avstämning om vilka rum som var lediga inför terminsstarten. Förmedlingen av boende till studenter startades i mitten av augusti. Mellan 1 juli och 30 september kontaktade 480 studenter Akutrumsförmedlingen i sin jakt på boende. Totalt förmedlades 278 studenter till Umeå Kommuns studentrum och till rum hos privata hyresvärdar.

Akutrumsförmedlingen sköter förutom förmedling av bostäder även upprättande av hyreskontrakt och utlämning av nycklar för Umeå Kommuns akutrum/lägenheter.

Nyheter under året

Flyers delades ut i brevlådor på Berghem, Sofiehem och Haga (ca 200 hushåll) och affischer riktade till hyresvärdar sattes upp på Umeå kommuns affischeringstavlor, på de större matbutikerna samt i ca 50 trapphus på Ålidhem. Allt för att locka nya hyresvärdar. Vi upprättade även ett webbformulär som underlättade både för oss och studenterna

Antal studenter som kontaktat förmedlingen under början av höstterminen 558 480 368 211 2008

2009

2010

2011


42

Vi skapar mening fรถr stunden och fรถr framtiden - just nu


43

Break Break är vårt stödboende för ungdomar och unga vuxna placerade via socialtjänsten. En förändring i avtalet med Umeå kommun har gjort att vi idag arbetar med helhetslösningar kring ungdomarnas stöd. Rent konkret innebär det att vi tjänar mer per placerad ungdom men även att vi kan ge mer tillbaka till ungdomarna samt att vi får bättre möjligheter till vidareutbildningar och satsningar på verksamheten. Vi har under 2011 arbetat ihop oss som arbetsgrupp och gjort en del schemaförändringar då vi idag är tre heltidsanställda. Vi har tillsammans fått ordning på personallägenheten där vi har kontor, kök, samtalsrum och vardagsrum. Vi har arbetat fram, samt börjat använda nya kvalitativa mätinstrument kring ungdomarnas mående och utveckling, men även utifrån socialtjänstens upplevelse av Break som verksamhet.

Nyheter under 2011

Vi har under året börjat ha handledning av Gun-Eva Långdahl Andersson (leg. psykolog), både process- och ärendehandledning. En rad förändringar har genomförts i personalgruppen. Stefan Vesterlund tillträdde som enhetsansvarig och för att senare bli enhetschef. Tomas Öberg klev över från Mejeribaren för att arbeta heltid på Break. Den tidigare timvikarien Kristina Sandström har även hon övergått till att arbeta heltid. Tomas Öberg blev under året färdigutbildad behandlingsassistent och Kristina Sandström tog fil kand-examen som socionom.

”En ungdom flyttade under året som var ut ifrån oss på Break. Det är svårt att beskriva glädjen i hennes ögon när jag hjälpt henne klart kring hennes flytt och jag i samband med detta överlämnade en utflyttningspresent ifrån oss på Break. Det är händelser som denna som jag inser att vi gör skillnad och verkligen är med om viktiga händelser i ungdomarnas liv.”


44

På Drakflygardagen den 24 september var spänningen hög då afghanska ungdomar styrde sina egenhändigt och skickligt snickrade drakar med stor precision över ängarna på Mariehem. Många av ungdomarna visade stolt upp sina traditionella afghanska folkdräkter medan de hjälpte de yngre ur allmänheten att också själva göra en drake. Publiken som uppgick till över 200 personer kisade när vinden förde de tävlande drakarna allt högre upp på hösthimlen.


45

Fenix Fenix är vårt stödboende för ensamkommande ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Vi har fortsatt med vårt omfattande utvecklingsarbete för att ytterligare stärka Fenix verksamhet med fokus på våra ungdomar, vi har till exempel förberett ett läxläsningsprojekt, hållit en afghansk drakflygartävling och implementerat ART. En kvalitetssäkringsgrupp har under 2011 kraftladdat inför arbetet som ska ske 2012. Vi har genomarbetat våra verksamhetsplaner och tagit fram viktiga riktlinjer för framtiden. Vi har kanaliserat ungdomarnas engagemang och fått se nya initiativ.

Nyheter under året

Fotbollslaget Fenix Young Boys har tagit form och klarat sig bra i division 6. Drakprojektet blev en lyckad tillställning som också är tänkt att växa ytterligare 2012 och 2013. Fenix fick se två av sina ungdomar ta studenten i juni 2011. Ett volleybolllag skapat av och med Fenixungdomar står i startgroparna redo att starta upp verksamheten under 2012. Utvalda Fenixungdomar har börjat jobba med ”Engagemangsguiden” som har som syfte att engagera ungdomar som står utanför föreningslivet. Musikläraren Rickard Persson har blivit en tillgång för de musikintresserade på Fenix.

Antal placeringsmånader 378 324

305

263 2008

2009

2010

2011


46

Utomhusaktiviteter fr채mjar en god h채lsa och har varit ett naturligt inslag i Pegasus arbete under 책ret.


47

Pegasus Pegasus är vårt transitboende för ensamkommande ungdomar som precis anlänt till Sverige. Under 2011 planerades organisationen för att kunna hantera den växande gruppen så kallade Dublin-fall och deras behov. De ensamkommande barn som hade passerat ett annat europeiskt land blev allt fler och utredningarna kring dessa barn tog längre tid då Migrationsverket förändrade sitt arbetssätt. Vårt arbete blev till stor del inriktat på att ungdomarna eventuellt skulle måsta återvända till sitt hemland eller till ett annat europeiskt land. Samtidigt arbetade vi parallellt med en inskolning i det svenska samhället. Vår stategi blev framför allt att utöka de fysiska aktiviteterna men även fler samtal med ungdomarna. Aktiviteterna och utflykterna blev många för att förbättra ungdomarnas vardag. Vi åkte till Paradisbadet och Holmsundsbadet, Nydala, bowlinghallen, gjorde biobesök

och en rad andra utflykter. Under maj månad avbröts samarbetet med övriga ankomstkommuner i landet och transitboendet upphörde.

Nyheter under året

Även detta år har musik varit en viktig källa till glädje och utveckling hos ungdomarna. När inte språket finns där att kommunicera med har musiken varit ett uppskattat hjälpmedel. Vi har under 2011 lagt fokus på estetisk verksamhet som bild och musik men även idrott såsom gym och fotboll. Pegasus slogs ihop med Fenix den 1 juli då Umeå Kommun beslutade att vi endast skulle ta emot de transitungdomar som direkt anlände till Umeå.

FRAMTIDEN JUST NU


48

Idrott fรถr alla Alla ska fรฅ mรถjlighet att delta oavsett talang, fysisk eller psykisk utveckling, kultur, etnicitet eller ekonomi.


49

Idrott Under 2011 bildades en idrottsstyrelse för att underlätta för de idrotter inom KFUM som i dagsläget inte har så många lag (till skillnad från basketen). I idrottsstyrelsen sitter en representant från varje idrott med Capoeira (Mathilda Mecklenburg), klättring (Thomas Johansson), innebandy (Thomas Ekman), volleyboll (Christoffer Aronsson) och fotboll (Hussain Thamir). Ordförande är Tina Nilsson och vice ordförande Lisa Emsing, båda har tidigare erfarenhet från KFUMs verksamheter.

Nyheter under året

I mars anställdes en ny idrottsutvecklare som har jobbat med att se över alla ledare och de aktivas önskemål inom de olika idrotterna. Struktur och organisation har varit ledorden för den nya styrelsen och den anställde.

Under året har vi haft måna nya projekt i samarbete med andra föreningar och skolor. Ett av våra projekt ”Active days med Prolympia sportscamp” har varit i samarbete med grundskolan Prolympia. Detta projekt riktar sig mot barn mellan 8-12 år som vill prova på olika idrotter under loven. Bollprojektet ”Prova mer!” för ungdomar mellan 15-20 år som kommer från andra länder. Två dagar i veckan får de spela fotboll, innebandy, basket och volleyboll. Det tredje projektet ”MerSandNu” är i samarbete med IKSU Beach, där barn mellan 7-15 år får spela beachvolley en gång i veckan tillsammans med duktiga ledare. Alla projekten kommer att leva vidare under 2012 och förväntas öka i antalet aktiva.

Basket KFUM Umeås basketverksamhet erbjuder möjlighet att träna och spela basket till pojkar och flickor från 7 års ålder och uppåt, från bredd till elit med bra kvalitet. Under sommaren arrangerades ett basketläger på Nydala i samarbete med spelare från division 2-laget. Ett mycket uppskattat läger där barnen även fick prova på andra aktivitieter runt om på Nydala. KFUM basket har även drivit minilandet på Nydala camping under sommaren vilket har varit det perfekta sommarjobbet för ungdomarna. Under sommaren arrangerade vi gemensamma träningar för tjejer och killar på Tegshallen. Ett mycket uppskattat koncept där vi plockade in gästtränare som höll i träningarna. Vi har arrangerat två basketturneringar (Easy Basketball Challange) tillsammans med

Västerbottens basketbollsförbund. Dessa turneringar har varit lyckade och antalet deltagande lag har ökat för varje gång.

Nyheter under året

Under 2011 valde KFUM att skilja på ungdoms- och elitbasket. Detta innebar att KFUM i mars anställlde en idrottsutvecklare som enbart har jobbat med barn- och ungdomssidan. Struktur och organisation har varit ledordet för den styrelsen och den anställde idrottsutvecklaren.


50

Idag mer än någonsin står det klart att världen tillhör oss alla och att vi måste tänka på mänskligheten som en helhet.


51

Internationellt Att vara en del av YMCA och YWCA, världens största ungdomsorganisationer ger oss som förening och våra medlemmar fantastiska möjligheter till internationell solidaritet, engagemang och utbyten. Våra internationella aktiviteter och program ger deltagarna möjlighet till personlig utveckling, social träning i grupp samt bättre förståelse och respekt för varandra och den värld vi lever i. KFUM Umeå strävar efter att utveckla det internationella engagemanget. YMCA World festival 2014 i Umeå är KFUM Umeås största internationella utmaning någonsin. 10 000 deltagare, från alla världsdelar, av rörelsens 70 miljoner medlemmar förväntas komma till Umeå i juli 2014. Arbetet inför festivalen är förenat med många internationella utbyten och kontakter. Sommaren 2011 genomfördes en roadtrip/PR-resa för världsfestivalen. Fyra ungdomar i en minibuss från Umeå besökte World Scout jamboreen i Kristianstad med drygt 40 000 deltagare och åkte vidare till YMCA Scouting – Jungschar Jamboreen i Tyskland för att avsluta med ett besök på Europeiska TenSingfestivalen i Tyskland. KFUM Umeå i samarbete med KFUKKFUM Sverige ansökte i december 2010 om att i samband med YMCA World Festival få arrangera YMCAs Världsrådsmöte 2014 i Umeå. En delegation med fyra personer från Sverige varav två från KFUM Umeå åkte i februari 2011 till Genève för att presentera Sveriges kandidatur för YMCA World Aliance styrelse. I hård konkurens med USA föll valet på USA.

EAY, YMCAs Europaorganisation har traditionsenligt sitt årsmöte under kristihimmelfärdshelgen. 2011 ägde mötet rum i Holland. Föreningen representerades av två delegater som huvudsakligen var där för att prata om Världsfestivalen. De nordiska länderna beslöt under 2011 att flytta det Nordiska Barn & Ungdomslägret från 2013 till 2014 och Norrbyskär för att ha en möjlighet att arrangera lägret i anslutning till YMCA World Festival. Samarbetet med YMCA Ukraina utökades under året för att skapa ett internationellt läger i Umeå 2014. Vårt damlag i Basketligan säsongen 2011 – 2012 mönstrade en riktigt internationell trupp med spelare från Lettland, USA, Kanada, Kroatien, Serbien, Italien och Sverige. Vi tog under 2011 emot fyra internationella volontärer på Norrbyskär en från USA, en från Sydafrika genom KFUM Sveriges praktikantprogram samt två volontärer från Ukraina. Tre föreningsledare från KFUM Umeå deltog på KFUM Sveriges utbildning Mary i Amsterdam. 32 ledare från Nydala, Norrbyskär och KFUM Skellefteå deltog på Högre ledarutbildning i London. Alla sektionsstyrelser och fast anställd personal (60 personer) deltog i en veckas utbildnings- och strategikonferens i Turkiet hösten 2011.


52

Dansskolan har satsat mycket på att synas under de månader verksamheten varit igång i form av flasch mobbs på stan och uppvisningar på olika fester och tillställningar. Vi fanns också på Gammlias julmarknad och på Kfum Umeås basketmatcher.


53

KFUM Umeå Dansskola Den 16 september 2011 tog KFUM Umeå över Umeå Dansskola. Vi kom igång två veckor senare mitt i danssäsongen men lyckades skrapa ihop 195 medlemmar fram till jul. Vi arbetade snabbt fram duktiga lärare och fick igång många grupper med allt ifrån pyttedans till modern dans, balett, zumba, orientalisk dans och breakdance. Vår första termin har präglats av att akut släcka bränder samtidigt som vi parallelt har arbetat med utveckling inför kommande säsong. Våra lärare har tagit ett

stort ansvar för dansskolan och arbetat på ett positivt sätt med värdskap. Föräldrar och barn blir väl omhändertagna på dansskolan. Vi tycker att det är viktigt att alla känner gemenskap och tillhörighet hos oss, något som vi har fokuserat på under den gågna terminen. Säsongen startade med absolut sämsta tänkbara läge. Den tidigare Dansskolan hade gått i konkurs och allmänheten visste inte att den fanns. Vi har under hösten lagt ner ett gediget arbete på att berätta om Umeå Dansskolas nya ägare.

Musikverksamhet Under året 2011 har verksamheten utvecklats till att innefatta flera av KFUMs enheter. Vi har bedrivit riktad verksamhet med pedagogiskt stöd i samarbete med interna enheter. Verksamheten har till största delen bestått av ensemblespel i olika former och detta har även anpassats efter de olika gruppernas efterfrågan och behov. Även den öppna verksamheten har utvecklats under året och innefattar externa grupper/band som hyr den utrustade musiklokalen. Den öppna verksamheten bedrivs delvis med ett pedagogiskt stöd. Till exempel bandcoachning för att hjälpa nystartade band att komma i gång.

Nyheter under året

Ett antal grupper från de olika interna enheterna har under året börjat ta del av musikverksamhet/undervisning. Denna verksamhet bedrivs dagtid och grupper från de olika enheterna har deltagit en till två gånger i veckan. Grupper som innefattas i regelbunden verksamhet: Fenix: gitarrspel(grundläggande kurs). Sesam stegen: ensemblespel (inriktning pop, rock). Yrkesintroduktion service: sång och spel. De grupper som deltar i öppen verksamhet är band som med pedagogiskt stöd provar på olika genrer inför planerade uppträdanden. Verksamheten bygger på att skapa en mötesplats för alla där musiken utgör det verktyg som möjliggör utveckling oavsett förutsättningar.


54

YMCA world festival 2014 Under hela 2011 har arbetet med festivalen fokuserat på att bygga organisationen och förankra festivalarbetet i hela KFUM-organisationen. Det har vi gjort via storföreningsträffar, direktkontakt med föreningar som visat intresse att vara programansvariga i festivalen och för en bred dialog med styrgruppen i Sverige där alla förbunden inom KFUM Sverige är representerade. Vi har också besökt Norge för att lära mer om Ten Sing och dess verksamhet som ett led i planeringen för festivalen. Vi har deltagit på Nordiska mötet i Helsingfors där vi presenterade Norrbyskär. Vår förhoppning inför mötet var att försöka flytta det

kommande Nordiska lägret från 2013 till 2014 i anslutning till världsfestivalen, vilket vi också lyckades med. Under sommaren 2011 genomfördes en roadtrip med fyra ungdomar som besökte World jamboree i Kristianstad med drygt 40 000 deltagare och 160 länder representerade. Sen åkte de vidare till Tyskland för att besöka ett scout event och en Ten Sing-festival och samla ihop intryck samt marknadsföra YMCA World Festival 2014.

Våga vilja vittna Våga Vilja Vittna är ett projekt som ska göra att deltagare i projektet som blir vittnen till brottslig aktivitet ska känna sig säkra och trygga i en rättslig process och dessutom förstå och ta sitt ansvar och ställa upp som vittnen. Under 2011 har VVV samarbetat med tre högstadieskolor där flera parallellklasser på respektive skola deltagit i projektet. Varje klass har haft tre tillfällen då de träffat projektledaren och representanter från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialtjänsten. Syftet är att ungdomarna ska få kunskap om rättsapparaten och hur det fungerar. Detta för att minska rädsla för att ingripa eller att våga vittna om de sett/varit med om brott.

Alla klasser har fått göra studiebesök på Tingsrätten där de fått se lokaler samt fått tillfälle att lyssna till personalen som beskriver hur en rättegång går till, vilka som närvarar et c. Det har varit uppskattat och nyttigt att med egna ögon få se Tingsrätten och få en bild av hur en rättegång kan gå till.


55


56

Tidningsklipp


57

Norrbyskärs Museum Norrbyskärs Museum, Stiftelsen Mo Ångsåg skapades av KFUM i mitten av 1980 talet för att rädda en av de sista industribyggnaderna efter sågverksepoken och för att berätta om den unika historian. KFUM Umeå är ensam stiftelsebildare och styrelsen för KFUM Umeå utser styrelse för stiftelsen


58

Samarbetspartners 2011 Arbetsförmedlingen Beroendepsykiatrin Bordtennishallen Bostaden AB Bounce Bryggan öppenvård BUP Burning Heels Ersboda slöjdförening Fältgruppen Försäkringskassan Grundskolan Gymnasieskolan IKSU In i Umeå International housing office Malmö Stad Medley Migrationsverket Narkotikaanalysenheten Norrbyskärsfärjan Polisen Prolympia RFSU

Rädda barnen Röda korset Scandic Sustanibility fund Sensus SISU Skatehallen Strömbäcks folkhögskola Svenska Basketbollsförbundet Svenska kyrkan Svenska Scoutförbundet Umeå BRÅ Umeå Kommun Umeå universitet Ungdomscentrum Ungdomstorget Vuxenskolan Västerbottens basketbollsförbund Västerbottens idrottsförbund YMCA Ukraine Åklagarmyndigheten Öppen gemenskap Öppenvården Bakfickan m.fl.


59

KFUM Umeå Org nr 894000-0691

_________________________________________________

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning. Innehåll -

förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Sida 2 5 6 8


60 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

2

Förvaltningsberättelse Styrelsen och Föreningsdirektören för KFUM Umeå lämnar härmed sin redovisning för verksamhetsåret 2011. Information om verksamheten Föreningen är en aktiv och stark aktör inom bl.a. idrottslig och social verksamhet i Umeå. Verksamheten är bred och föreningen driver bl.a. socialt arbete, två lägergårdar, vandrarhem, utbildning samt flera idrottsliga verksamheter där basket är den största idrotten. Vår största målgrupp är unga människor under 30 år. Ekonomisk utveckling de senaste fem åren Under året har fler nya ideella verksamheter tillkommit. Satsningar har gjorts inom främst kultur, idrott och YMCA Festival. I år har vårt elitlag (damer) kostat föreningen 999 Tkr samtidigt som satsningen inför YMCA Festival kostat 924 Tkr. I och med de nya satsningarna inom kultur och idrott, YMCA Festival samt elitlagets underskott så har resultatet i år inte utvecklats i samma takt som tidigare år. Styrelsen har under året beslutat om nedläggning av elitlaget vid säsongens slut.


61 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

3

Antalet anställda de senaste fem åren I år har antalet helårsanställda minskat på grund av att en del i den sociala verksamheten upphört. Tack vare ökningen i våra nya och ideella verksamheter har behovet av timanställda och ideella ökat.

Avkastning i procent de senaste fem åren Avkastningskravet i de ideella enheterna är +/-0%, i de kommersiella enheterna är avkastningskravet 10%. Satsningar under året inom idrott och kultur har påverkat avkastningen i kombination med kraftigt underskott i basketens elitlag och YMCA Festival.

Total avkastning i % före skatt

2007

2008

2009

2010

2011

10%

5%

8%

8%

0%

Soliditet (Eget kapital av totala tillgångar) de senaste fem åren

Soliditet i %

2007

2008

2009

2010

2011

37%

41%

46%

52%

49%


62 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

4

Styrelsen Styrelsen består av en huvudstyrelse med nio stycken ledamöter. Under året har huvudstyrelsen haft nio möten. Inom huvudstyrelsen finns ett arbetsutskott (AU) som består att föreningsdirektör Björn Halling samt tre stycken styrelseledamöter. AU:s uppgift är förbereda ärenden inför kommande styrelsemöten samt att vara bollplank till föreningsdirektören. Utöver huvudstyrelsen har det under året funnits fem stycken sektionsstyrelser som varit engagerade i den egna verksamheten (Nydala, Norrbyskär, Basket, Volleyboll, och Capoeira). Under året har två nya sektionsstyrelser bildats inom Dans och Idrott. Capoeira och Volleyboll har upphört och ingår numera i Idrottsstyrelsen. Målet är att varje sektionsstyrelse ska ha en representant i huvudstyrelsen. I huvudstyrelsen sitter representanter från de olika sektionsstyrelserna samt därutöver är ledamöter invalda som har bred erfarenhet från t.ex. näringslivet. Styrelsearbetet, både i huvudstyrelsen och sektionsstyrelser, är ideella uppdrag. Ingen ersättning utbetalas till ledamöterna. Personal Föreningen är ansluten till arbetsgivarorganisationen IDEA. Fyra olika kollektivavtal är tecknade för att täcka in samtliga personalkategorier. Medarbetarundersökning har i år gjorts för tredje året i rad. Syftet med undersökningen är att ge medarbetarna delaktighet i utvecklingen av KFUM som en bra arbetsgivare. Miljö Föreningen har en miljöpolicy och arbetar aktivt för en hållbar utveckling och att vara en miljömedveten förening. Detta innebär bl.a. att vi har investerat och köpt andelar i en vindkraftsanläggning. Genom investeringen täcks en stor del av fastigheternas elförbrukning. Årets resultat och ställning Årets resultat efter finansiella poster och före skatt uppgår till 153 Tkr (3 097 Tkr). Likviditeten har till följd av sämre resultat försämrats och likvida medel uppgår vid årets slut till 2 112 Tkr (3 280 Tkr). Eget kapital inklusive årets vinst uppgår till 8 247 Tkr (10 085 Tkr). Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning samt noter.


63 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

Resultaträkning

5

Not

2011

2010

32 500 217 9 315 494 -

33 425 959 5 222 926 206 393

41 815 711

38 855 278

-4 184 581 -11 519 850 -25 295 361

-3 444 090 -9 995 021 -21 690 629

-742 516

-632 811

-41 742 308

-35 762 551

Rörelseresultat

73 403

3 092 727

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Övriga räntekostnader

88 317 -8 377

6 902 -2 752

Summa resultat från finansiella investeringar

79 940

4 150

153 343

3 096 877

145 000 -247 415

-866 473

50 928

2 230 404

Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Medlemsavgifter & bidrag Övriga intäkter

2

Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Varukostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

3

Summa rörelsens kostnader

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

4 5


64 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

Balansräkning

6

Not

2011-12-31

2010-12-31

5 248 926 402 998

3 768 637 683 793

5 651 924

4 452 430

1 238 160

1 478 400

6 890 084

5 930 830

-

72 499

3 182 702 569 483 117 655 4 078 353

6 825 088 12 756 3 194 593

7 948 193

10 032 437

2 112 303

3 280 165

Summa omsättningstillgångar

10 151 390

13 385 101

Summa tillgångar

16 950 580

19 315 931

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier och andelar Summa anläggningstillgångar

6 7

8

Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank


65 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

Balansräkning

7

Not

2011-12-31

2010-12-31

Föreningskapital E. Lagerqvists fond Uppskrivningsfond fastigheter Balanserad vinst Årets vinst

109 949 1 400 000 6 686 516 50 928

109 757 1 440 000 6 304 638 2 230 404

Summa eget kapital

8 247 393

10 084 799

Eget kapital och skulder Eget kapital

9

Obeskattade reserver

10

2 405 410

-

Avsättningar Uppskjutna skatter Fonderingar

11 12

96 324

670 758 90 904

96 324

761 662

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 523 166 1 134 468 3 543 819

1 719 039 537 650 947 634 5 265 148

Summa kortfristiga skulder

6 201 453

8 469 471

16 950 580

19 315 932

6 292 000

6 292 000

Inga

Inga

Summa avsättningar

Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

13


66 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

8

Noter Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade mot föregående år förutom beträffande redovisning av obeskattade reserver. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer

25-50 år 3-10 år

Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet


67 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

9

intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Obeskattade reserver Tidigare har endast skatteeffekten av avsättning till periodiseringsfond redovisats som skuld resterande del av periodiseringsfonden som eget kapital. Föreningen har gjort en ny bedömning och kommit fram till att de avsättningar som har gjorts till periodiseringsfonderna i inkomstdeklarationen skall redovisas som obeskattad reserv då årsredovisningen upprättas i enlighet med ÅRL.

Not 2

Övriga intäkter

Föregående års intäkt består av 163.715 kr i försäkringsersättningar för bl.a. vattenskador och 42.701 kr avser vändning av felbokning i samband med övertagandet av Cometerna UBF under 2009.


68 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

Not 3

10

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2011

2010

24 28 52

26 32 58

Löner och ersättningar har uppgått till Avgår lönebidrag

19 445 204 -2 223 470

16 050 686 -1 745 835

Totala löner och ersättningar

17 221 734

14 304 851

6 965 209 251 066

6 095 466 165 210

24 438 009

20 565 527

2011

2010

Återföring av periodiseringsfonder

145 000

-

Summa

145 000

0

2011

2010

Aktuell skatt Förändring uppskjuten skatt

-247 415 -

-691 085 -175 388

Summa

-247 415

-866 473

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt

Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Not 4

Not 5

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat


69 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

Not 6

11

Byggnader och mark 2011-12-31

2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp

4 403 443 1 509 140

4 403 443 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 912 583

4 403 443

Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar

-2 074 806 75 000 -63 851

-2 006 429 -68 377

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 063 657

-2 074 806

Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

1 440 000 -40 000

1 480 000 -40 000

Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 400 000

1 440 000

Utgående restvärde enligt plan

5 248 926

3 768 637

2011-12-31

2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar

4 073 143

3 743 437

117 630 -485 780

329 706 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 704 993

4 073 143

Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar

-3 389 350 485 780 -398 425

-2 864 916 -524 434

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 301 995

-3 389 350

402 998

683 793

Not 7

Inventarier, verktyg och installationer

Utgående restvärde enligt plan


70 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

Not 8

12

Andra aktier och andelar 2011

2010

Ingående värde Årets nedskrivning

1 478 400 -240 240

1 478 400 -

Utgående värde

1 238 160

1 478 400

Not 9

Förändring av eget kapital

Föreningskapital Eget kapital ingående balans Omklassificering av balanserade vinstmedel, se även not 1 och 9 Kapitaluppräkning Överför från uppskrivningsfond till balanserat resultat Årets resultat Eget kapital utgående balans

Not 10

Lagerqvists Uppskrivn.fond fond 109 757 192 109 949

8 526 168

Summa eget kapital 10 075 925

- -1 879 652 -

-1 879 652 192

1 440 000

-40 000 1 400 000

Övrigt kapital

40 000 50 928 6 737 444

-203 795 8 247 393

Obeskattade reserver 2011-12-31

2010-12-31

Periodiseringsfonder tax07 till tax 11, omklassificering, se även not 1 och 8 Återföring av periodiseringsfonder

2 550 410 -145 000

-

Summa

2 405 410

0


71 KFUM Umeå Årsredovisning för 2011

Not 11

13

Uppskjutna skatter 2011

2010

670 758 -670 758

495 370 238 565 -63 177 -

0

670 758

2011

2010

Kapellfond Hans Larssons fond Mattias fond Honduras

49 319 20 010 3 760 23 235

39 899 24 010 3 760 23 235

Summa

96 324

90 904

2011-12-31

2010-12-31

Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar

6 292 000

6 292 000

Summa ställda säkerheter

6 292 000

6 292 000

Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättning vid periodens ingång Periodens avsättning avseende uppskjuten skatteskuld Periodens återföringar Omklassiciering, se not 1 och 9 Avsättning vid periodens utgång

Not 12

Not 13

Fonderingar

Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder


72 72


73 73


74

K F U M

KFUM Umeå Järnvägsallén 20 903 28 Umeå 090 18 57 00 info@kfum.nu

www.kfum.nu

KFUM Umeå årsredovisning 2011  

KFUM Umeås årsredovisning

KFUM Umeå årsredovisning 2011  

KFUM Umeås årsredovisning

Advertisement