{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Styrk og skab

NetvÌrk for unge Før, under og efter efterskole

H V O RF O R DE N NE F O L DE R


KFUM og KFUKs formål: KFUM og KFUK i Danmark er en børne- og ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus.

Indhold Hvorfor denne folder?................................... side 3 Teenklub og Unge Voksne (UV)...................... side 4 Foreningsbestyrelsen................................... side 7 Forældre....................................................... side 8 Efterskolen.................................................... side 9 Præsten/kirken............................................ side 10 Gode medspillere.......................................... side 11

Denne folder er lavet i samarbejde mellem Distrikt Syd og Distrikt Trekanten af: Karsten Dideriksen, Løsning, Lisbeth Damsbo, Hedensted, Birgitte Hølmkjær, Haderslev, Klaus Kromann, Kolding, Lis Østergaard, Rinkenæs Efterskole og Viktor Jacobsen, konsulent i KFUM og KFUK.

SIDE 2

H VDOHRF IN OL OD R DE N NE F O L DE R


Hvorfor denne folder?

M

ange af vore unge forsvinder ud af arbejdet, når de kommer på efterskole og vender aldrig tilbage. Derfor er det vigtigt, at vi i KFUM og KFUKs klubber og foreninger fastholder kontakten til unge før, under og efter et efterskoleophold. Denne folder giver idéer til at løse denne udfordring. Vore arbejdsgrene har både oplevelser og netværk at tilbyde de unge. Her er modeller, som kan skabe lokal forankring, og gøre det mindre tilfældigt og mere stabilt at fastholde unge.

Folderen gør ikke det hele – det gør du! Vores ønske er, at den vil skabe en debat om og give ideer til, hvad vi/I kan og vil gøre lokalt.

Folderen indeholder ideer og tanker, som henvender sig direkte til en bestemt gruppe. Men man kan med fordel læse, hvad andre kan og skal. På den måde kan man skabe netværk og se, hvad man kan forvente af andre, og hvad der forventes af dig. Rigtig god arbejdslyst!

HHVVOORF RFOORRDE DENNNE NEFFOOLLDE DERR?

SIDE 3


Teenklub og Unge Voksne (UV)

P

roblematikken før, under og efter efterskole er altid aktuel i både teenklub og UV. Derfor er det oplagt at lade dette være omdrejningspunkt for klubbens årsprogram, eller tænke det med ind i programmet som faste tilbagevendende punkter. Det er ikke en undtagelsessituation at nogen er på vej til, på eller lige kommet hjem fra efterskole. Derfor er det tvingende nødvendigt at forholde sig konstruktivt og progressivt til denne udfordring. Teenklub og UV bør samarbejde både i praksis og på »tankeplan«: Vi har nogen på efterskole – Vi er fælles om ansvaret for dem der skal/er af sted og kommer hjem… Løsningen kommer ikke på én dag. Fordel derfor opgaverne mellem jer, men husk at have fælles opgaver, hvor I som bestyrelse eller klub får fælles oplevelser.

Forslag til aktiviteter Før efterskoleopholdet Teenklub og UV laver en aktivitet i fællesskab kort før sæsonen er slut. Det skal være noget hyggeligt og sjovt, hvor man lærer hinanden at kende på tværs af grupperne, så de yngre medlemmer ser frem til selv at skulle være med hos »de store«. Måske skal UV invitere teenklubben til en hyggelig aktivitet i UVs rammer. Hold en farvelfest en af de sidste gange før sommerferien – måske på en fast klubaften, for eksempel med løb, konkurrencer eller andet skægt. Optræd for dem på slap line med musik, teater eller andet underholdende.

SIDE 4

T EE NK L U B O G UN GE V O K S NE

Giv en afskedsgave: For eksempel et farvelkrus: et krus hvorpå alle har skrevet deres navne eller en anden ting som fortæller: Vi kommer til at savne DIG! Tag med på distriktets og landsbevægelsens teenarrangementer og mød andre unge. Tag med som leder eller »legekammerat«. Det giver mulighed for at lære hinanden at kende, lave PR og skabe netværk blandt de unge for eksempel ved fælles kørsel. Når I har unge med til distriktets eller landbevægelsens arrangementer er det vigtigt, at de får tilbud eller informationer med hjem om jeres lokale netværk, for eksempel hvor der findes klubber og dato for næste arrangement.


Under efterskoleopholdet Mange af de, der kommer i UV-grupper, skal lære at se det som en mulighed for gensyn og samvær med efterskolekammerater. Derfor giver det stærke netværk, hvis efterskoleelever får oplevelser i KFUM og KFUK sammen med deres kammerater, mens de er på skolen. I efteråret Et par uger efter skolestart: »Vis os din skole« – send billeder på mobilen. (Lederen kan lave en aftale med den/de bortrejste om et bestemt tidspunkt på en given klubaften, hvor han/hun kan kontaktes). Inviter efterskole-eleverne med på distriktets teenweekend og mød andre unge. Lad teenklubben besøge efterskolen på en klubaften – aftal en aktivitet på forhånd: »Vi kommer og banker jer i volleyball«... eller »Kom og prøv vores musikrum/billardbord/...« (Undersøg for eksempel om den lærer, der har vagt den aften, hvor I har tænkt jer at komme på besøg, måske er faglærer i et eller andet og kan tilbyde noget specielt – lav et smykke, indspil en sang…). Før jul Send os billeder fra din efterskoles juletræ/julepynt/jule..., så sender vi nogle fra vores jule... på mobilen eller facebook eller…

Mobiltelefonen styrker netværket For mange unge er mobilen med til at skabe sammenhæng i deres liv. Den opretholder netværket. Da det er vigtigt for unge at holde en dør åben, når og hvis der skulle komme et mere attraktivt tilbud end det, man p.t. overvejer at sige ja til, kan det være svært at lave faste aftaler. Brug internet og mobil, når I vil have kontakt til unge – det er der I finder dem.

I foråret Gentag besøget – men tag »Unge voksne« med denne gang – lav den samme aktivitet som sidst eller find på noget andet. Tag en flok fra efterskolen med på et weekendarrangement, hvor de møder unge KFUM og KFUKere – ikke mindst fra andre efterskoler. UV kan invitere til en weekendevent for eksempel kanotur (husk også at invitere dem, der ikke tog på efterskole). Inviter efterskoleeleverne med på distriktets teensommerlejr og mød andre unge. Reklamér for den lokale UV-gruppe, så man ved, hvad der er af tilbud, når man kommer hjem. Det kan være med plakater, eksempler på programmer, og/eller en liste hvor interesserede kan skrive sig på. Brug internettet og sms. Der skal ske ting på nettet, som de bare MÅ ind og læse, for at være orienterede og med på beatet.

T EE NK L U B O G U N GE V O K S NE

SIDE 5


Efter efterskoleopholdet Ved hjemkomsten – lige før sommerferien Sørg for, at der er en eller anden form for hjemkomsthilsen noget andet/mere end programmet for næste sæson – som ligger klar på adressen ved hjemkomsten eller bliver overbragt af en fra teenklubben/UV. Print måske et sjovt billede fra et af besøgene eller fra tiden før efterskoleopholdet, hvor både den hjemkomne og andre klubmedlemmer er med, med hilsner på: Vi har savnet dig/vi glæder os til at se dig igen/ eller… Efter sommerferien Der er rigtig mange nye ting, der fylder, når man kommer hjem fra efterskole, så det kan godt være at man skal være lidt ekstra insisterende for at få folk med. Ellers glider det ud i sandet.

Her er plads til dine egne idéer:

SIDE 6

H T EE V ONK RF L OU R BDE ON G NE UNFGE O LV DE OK R S NE

Í T ilbyd i starten en smal vifte af aktiviteter af tilbud. Forslag til aktiviteter kan være: svømmehal, skøjtetur, filmnat eller fælles forberedelse til større events Í Tilbyd et lift til klubaftenen Í Del hver arrangement op i forskellige mindre ansvarsområder: PR, kommunikation, forplejning, transport, booking af lokaler og lignende. Så opgaverne er overskuelige Í L ad jer inspirere af andre UV klubber. Undersøg hvad de gør Í Brug forældrene eller andre i foreningen som ressourcepersoner Husk at: Aktiviteter tiltrækker og fællesskab fastholder


Foreningsbestyrelsen

I

er vigtige i arbejdet med at skabe og styrke netværk for unge. Der er ofte en stor udskiftning blandt de ansvarlige i teenklubber og UV. Derfor kan I være de stabile personer og en vigtig brik både før, under og efter efterskole.

Ideer: Í Have god kontakt til klubledere og UV, send informationer videre til dem, så de ved, hvad der sker i foreningen, distriktet og på landsplan Í Hav mobil, mail og adresselister på de unge. Disse lister er et nødvendigt redskab for alle Í Hold kontakt under efterskoleophold og send relevante programmer i samarbejde med Teenklub og UV Í Arranger ture/dage med lokalklub på efterskoler eventuelt idrætsdyst osv. Í Gør foreningsaktiviteter synlige i avis, folder, hjemmeside med tydelig afsender Í Hav kontaktpersoner/ambassadører på efterskoler. Hold eventuelt et bestyrelsesmøde på en efterskole Í Giv mobilnr./mailadresse, så den unge kan kontakte bestyrelsen

Når I har unge med til distriktet eller landbevægelsens arrangementer, er det vigtigt, at de får tilbud og informationer med hjem om lokale netværk (klubber og datoer). Find ledere eller andre som vil tage med de unge på for eksempel Teenevent eller Ung Uge for eksempel ved at støtte dem økonomisk. Det giver en ekstra god mulighed for at opbygge et kendskab, skabe et netværk mellem de unge og fortælle om foreningens aktiviteter.

FH OV RE BENSNE T Y RE EN ONI RFN OG R SDE F OLLSDE R

SIDE 7


Forældre

I

er de vigtigste! Selvom jeres børn måske umiddelbart ikke tager af sted på jeres opfordringer, så er I nøglepersoner til at få dem sparket ud af døren, eller selv åbne jeres dør for vennerne fra KFUM og KFUK. Dine børn spejler sig i dig og din omgangskreds. Og så er det jo ofte mor, der styrer familiens kalender!

Vi har brug for jer: Í Vær interesserede i klubarbejdet og vær behjælpelig med transport eller andet Í Tilbyde jeres ressourcer: Í I har et netværk, som vi gerne vil kunne trække på Í I har idéer og erfaringer, som vi kan bruge Í Vær opmærksom på programmer til arrangementer Í Motiver og opmunter jeres og andres børn/unge til at være med i klubbens aktiviteter Í S tøt og bak op, når de unge for eksempel skal stå for et arrangement

SIDE 8

F O R Æ L D RE

Dine notater:


Efterskolen

N

år vi sender vores teenagere af sted på efterskole, ved vi, at I giver dem nogle oplevelser for livet. Samtidig vil vi gerne, at de kommer tilbage til vores klubber, arrangementer og gode netværk. Derfor vil vi gerne, om I som skole vil tænke over følgende, og går med ind i et samarbejde, så vi sammen kan gøre noget for at fastholde vores unge både før, under og efter et efterskoleophold – hvilket vi anser som et gode for de unge!

Vi håber, I vil tænke over følgende: Í Motiver eleverne (og de ansatte) til at bakke op omkring arrangementerne – både de lokale, som der er lige i nærmiljøet og de landsdækkende Í Vær opmærksom på, at der er elever, som kommer fra KFUM og KFUK Í Inviter de omkringliggende lokalforeninger til arrangementer – måske endda nogle gratis oplevelser (!) Í Hæng plakater op fra KFUM og KFUK, så jeres elever ser hvad der sker Í Lav reklame for diverse arrangementer Í Tag godt imod frivillige fra vores klubber og lejre, som vil besøge jer og arrangere noget med eleverne Í Kontakt os i foreningerne, hvis I har spørgsmål

H V O RF O R DE EFNTNE E R SFKOOLLDE EN R

SIDE 9


Præsten/kirken

V

i vil gerne have et godt samarbejde med dig, så vi fastholder de unge i de gode fællesskaber, som vi mener vi har. Vil du fortælle dine konfirmander om de lokale teenklubber – sender vi meget gerne programmer til dig. Vi vil for eksempel også gerne komme til et af dine arrangementer for konfirmander og fortælle om vores arbejde – måske endda at være med til at planlægge arrangementet. Mange præster bruger lokale foreninger/teenledere som hjælpere på en weekend for konfirmanderne eller et aftenarrangement. Kontakt frimodigt dem, og hør hvad der er muligt.

SIDE 10

HR P VÆ O RF S TOERN/ DE KN I RNE KEN F O L DE R


Det vigtigste er, at det er LOKALT, at I tager initiativ og ansvar for at skabe og styrke netværk.

Gode medspillere Distriktets teenudvalg er ansvarlige for teensommerlejr, teenweekend, bus til Teenevent/Ung Uge m.m. Informationer om teenudvalget og datoer for arrangementer kan ses på www.syd.kfum-kfuk.dk eller www.trekanten.kfum-kfuk.dk Når der sker nyt, kan du modtage gratis sms’er ved at sende en sms med navn, alder og forening til mobil 29 82 44 54. Du kan også være med i facebookgruppen: Events i KFUM og KFUK i Syd og Trekanten . Her finder du din lokale efterskole: www.svarpaatilvaerelsen.dk Konsulenten kan tænke med på en idé eller en udfordring. Konsulenten har et stort netværk og viden om, hvad og hvordan man gør andre steder. Konsulentens opgave er at hjælpe med at gøre arrangementer selvkørende og kommunikationsredskaber brugbare. Altså: Hjælp til selvhjælp. Distriktsledelsen kan give gode råd, informationer og evt. økonomisk støtte, og I kan give jeres ideer til distriktets stormøde.

God fornøjelse!

Skriv egne tanker og medspillere her:

H V O RF GO ODE R DE ME ND NE S PIL F OL E DE RE R

SIDE 11


Landsbevægelsen Initiativer i distrikt Syd og distrikt Trekanten: Raptus – mest for unge Í Er for dig mellem 16 og 25 år, der vil mødes med andre unge i KFUM og KFUK Í Vi arrangerer foredrag, debat, gospel, hygge, grill, sportsaftener, udflugter og meget mere Í Vi mødes omkring 8 gange årligt Í Find os på facebook gruppen Raptus – mest for unge Í Se mere på www.trekanten.kfum-kfuk.dk Andre aktiviteter i distrikt Syd og distrikt Trekanten Í Teensommerlejr tjek www.teensommerlejr.blogspot.com Í Teenweekend på Philipsborg i september – se mere på www.syd.kfum-kfuk.dk

H V O RF O R DE N NE F O L DE R

arrangerer store events og kan støtte jer med forenings­udvikling eller med kommunika­t ionen for eksempel: Í Layout og trykning af skriftligt materiale Í Hjemmesider, facebook, sms'er Í Medlemslister og udsendelse Se mere på www.kfum-kfuk.dk

Profile for kfum.kfuk

netværksfolder  

Folder med inspiration og konkrete ideer til dig, der vil styrke og skabe netværk for unge før, under og efter efterskole.

netværksfolder  

Folder med inspiration og konkrete ideer til dig, der vil styrke og skabe netværk for unge før, under og efter efterskole.

Profile for kfum.kfuk
Advertisement