Page 1

Projektet er finansieret af Nordea-fonden og Friluftsrådet

Arbejder du med småbørnsfamilier? Arbejder du med småbørnsfamilier, så er der rig mulighed for at du kan bidrage til dette projekt. Du kan for eksempel: V  ære med til at udbrede kendskabet til projektets tilbud over for de småbørnsfamilier du møder. I ndgå i dialog med lokale frivillige om at arrangere lokale naturoplevelser i for eksempel børnehaven eller boligområdet. B  ruge aktivitetsmaterialet i forbindelse med dit eget arbejde med småbørnsfamilier. H  ar du andre ideer, der involverer småbørnsfamilier i lokalt samvær i naturen er du velkommen til at kontakte os!

Kontakt os Læs mere om projektet og find kontaktoplysninger på naturlivforsmåbørnsfamilier.dk

Natur ungdom Projekt Naturliv for Småbørnsfamilier er et samarbejde mellem KFUM-Spejderne i Danmark, Natur & Ungdom og Ungdommens Røde Kors.

Naturliv for småbørnsfamilier Projektet ’Naturliv for Småbørnsfamilier‘ vil give flere små­ børns­familier i Danmark gode oplevelser i og med naturen. Gennem aktiviteter i lokalområdet, for familier med børn i 3-6 års alderen, vil projektet skabe grobund for nye lokale fælles­ skaber med naturen som samlingspunkt. Projektet ønsker især at få de småbørnsfamilier, der ikke selv finder vej ud i naturen, med ud og deltage sammen med andre familier i at give deres børn gode oplevelser, opbygge ven­skaber, smile, grine og ud­ forske naturen sammen.


Et unikt samarbejde

Lokale naturoplevelser

Naturliv for Småbørnsfamilier er et unikt samarbejde mellem KFUM-Spejderne i Danmark, Ungdommens Røde Kors og Natur & Ungdom, der kombinerer viden inden for frivilligt arbejde, natur og miljø, børneliv og fællesskab. Projektet udspringer ud fra et ønske om og en tro på at vi, ved at involvere småbørnsfamilier i gode naturoplevelser sammen, styrker sammenhængskraften i lokalsamfundet og brugen af naturen som et rum hvor vi bliver sundere, gladere og klogere på den verden, vi lever i.

Gennem lokale netværk af frivillige fra projektets tre organisa­ tioner vil vi skabe arrangementer hvor småbørnsfamilier kan få naturoplevelser sammen i deres lokalområde.

Projektet er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet.

For eksempel kan de frivillige vælge at planlægge og afholde arrangementer på en græsplæne i det lokale boligområde hver anden søndag mellem 10 og 14. Her vil småbørnsfamilier blive inviteret til et par timer med pandekager og kaffe lavet over bål og sjove lege og aktiviteter som at lave fuglefoder eller at spille naturbingo. Arrangementerne vil være gratis og uden tilmelding for både forældre og børn.

SpÆndende naturaktiviteter Naturliv for Småbørnsfamilier har udviklet nye, spændende naturaktiviteter, der gør det nemt at bruge naturen som rum for samvær, leg og læring for småbørnsfamilier. Disse aktiviteter skal bruges til at understøtte de lokale naturoplevelser, vi vil skabe for og med småbørnsfamilierne. Yderligere suppleres naturaktivite­ terne af et sæt særligt udvalgt aktivitetsudstyr.

Naturliv - Fagfolk folder  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you