Page 7

MILJØSKABER

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Hvorfor fokus på både kristendom og miljø? Forvalterskab - ikke ejerskab

En grundlæggende tanke i kristendommen er ”forvalterskabstanken”. Den bygger på, at mennesket ud fra Biblen og kristendommen ikke er jordens eller verdens herre. Mennesket har den særlige stilling, at Gud har pålagt mennesket den opgave at være forvalter for øvrige skabninger. Det klassiske eksempel er skabelsesberetningen, hvor Gud sætter mennesket til at ”dyrke og vogte” Edens Have. Til forståelse af dette ”forvalterskab” inddrages ofte den del af Biblen, hvor der står, at Gud skabte mennesket i sit billede. Dette betyder, at mennesket skal udfolde sit forvalterskab i Guds billede, dvs. på en måde, der ligner Guds. I en kristen optik betyder det med kærlighed, omsorg og livsbekræftelse.

7

Profile for KFUM-Spejderne i Danmark

Miljøskaberhæftet  

Miljøskaberhæftet  

Advertisement