Page 45

MILJØSKABER

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Tak for maden her på bordet (bordvers) Tekst og musik: Steffen Brysting

1. Tak for maden her på bordet: Tak Energi og h ånd! for  tilmkrop aden   er  på  bordet      (bordvers)   Tekst   Gennem madens og  musik:      Steffen  Bkraft rysting  og ordet   styrkes fællesskabets bånd 1.  Tak  for  maden  her  på  bordet:     Energi  til  krop  og  ånd!   Gennem  m adens   kraft  og  os ordet     2. Gud, du skænker det styrkes  fællesskabets  bånd  

hele:

Eksistensens gavebod

Gud, der u  snok, kænker   os  dvi et  vil hele:   2.  Der hvis dele

Eksistensens gavebod     ud af vores overflod Der  er  nok,  hvis  vi  vil  dele     ud  af  vores  overflod    

45

Profile for KFUM-Spejderne i Danmark

Miljøskaberhæftet  

Miljøskaberhæftet  

Advertisement