Ildhu 04 2016

Page 1

KFUM-SPEJDERNE I Danmark

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

TEMA

s p e j d e r n et .d k /il dhu

sp e jd er n et .d k /i l d h u

AT R E J S E

H vad få r g ru p p e n t i l a t vo k s e?

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK


LEDER

REJSE

#04 DECEMBER 2016

På forsiden er der gjort klar til at tage på en rejse. Når du pakker en rygsæk, skal du både pakke det mentale og det fysiske i form af tøj, bøger og en mug. Sidstnævnte kan bruges til meget. For eksempel til at spise og drikke af, men også til at tømme kanoen for vand – ofte vil de ting, vi medbringer på tur, blive et minde. Din rygsæk skal pakkes med forskellige ting afhængig af, hvilken tur, du skal på. Ildhu kan være med til at inspirere din næste turrygsæk med gode tips til at tage på tur uden for spejderverden eller i spejderverden. Tag med på en historisk rejse om uniformen, eller begynd at pakke din rygsæk til Spejdernes Lejr eller Landstræf. I dette magasin har vi inviteret eventyreren Erik B. Jørgensen til at fortælle om, hvordan han tolker det at rejse. Hans motto er Eventyret starter i din baghave – og dette kan du også tage med i din rygsæk.

Vi ses ude i landet, Redaktionen

Udgiver KFUM-Spejderne i Danmark Oplag: 6.500 eksemplarer. ISSN 1904-1950 Ansvarshavende redaktør Julie Bauer Larsen, kommunikationskonsulent Redaktør Linea Blom Nielsen Redaktør Margrethe Løkkegaard Hansen Redaktion Alma Skjold Knudsen Redaktion Anders Fabrin Lund Redaktion Sofie Lindgaard Nielsen Redaktion Louise Nørregaard Grafisk design Anne-Marie Krogh Forsidefoto Christian Bloch Hansen Fotos Erik B. Jørgensen s. 3, 5 Angela Miller s. 4 Rasmus Kortegaard s. 4 Geir Haukursson s. 5 Anne-Marie Krogh s. 6 Colourbox s. 7, 16, 26 Badge Design s. 3, 7, 8 Christian Bloch Hansen s. 8, 11, Kristine Mose Shade s.12 Katja Lund Rasmussen s. 3, 14, Jakob Jespersen s.15 Morten Clausen s. 21, 22 Lisbeth Simonsen s. 23, 24 Sara Borgioni s. 24 Margrethe Løkkegaard Hansen s. 14, 27 Ole Gram s. 14, 15 Nis M. Thaysen s. 22 Illustrationer Colourbox & Anne-Marie Krogh Foto, artikler og andet indhold må citeres/gengives når kildeangivelse »KFUM Spejderne i Danmark – Ildhu« er angivet sammen med nr. og årgang Tryk proffset.dk Ris, ros og forslag til indhold ildhu@kfumspejderne.dk KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV Tlf.: 70 10 26 66 / info@kfumspejderne.dk

Linea Blom Nielsen

Alma Skjold Knudsen

Anders Fabrin Lund

Yderligere oplysninger www.spejdernet.dk/ildhu Næste udgave Marts 2017

Sofie Lindgaard Nielsen

Louise Nørregaard

Margrethe Løkkegaard Hansen


INDHOLD

H US K , AT R E J S E N A LT I D S K A L V Æ R E

LÆS OM EFTERÅRETS KURSER

4 6 7 9 1 0 1 2 1 4 1 6 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 6 2 7

14

E N N AT U R L I G D E L A F D I T L I V.

4

Eventyret starter i din baghave Invitation til fødselsdagsfest – Ildhu fylder 3 år Få et unikt vandreskjold til pinse! Gode vinteraktiviteter Vi rækker ud mod ensomme

LÆS OM HVORDAN D U FÅ R E T U N I KT VA N D R E S K J O L D PÅ SIDE 7

Roland 1 for voksne Billeder fra efterårets oplevelser Landstræf 17 Hvad får nogle grupper til at vokse? Godt fra start på Facebook Forberedelser til Spejdernes Lejr Uniformen – er den nødvendig? Ungesider På tur uden spejdere Ungdommen i Tunesien – Fuld fart fremad!

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

3


REFLEKSION

EVENTYRET STARTER I DIN BAGHAVE! AF ER IK B. JØR GEN S EN , EV E N TY RE R, T E A M B UI L D E R O G FO RE D RAG S H O L D E R

At rejse er et spændende begreb, og det kan tolkes på mange måder. For mig er at rejse at gå efter min passion og unikke oplevelser. Det har jeg fået mulighed for på mine talrige ekspeditioner - fra den grønlandske indlandsis til vildmarken i Skandinavien eller Alaska. Men også på mine mange små ture hjemme i Danmark. Men at rejse er meget mere. Mit motto er Eventyret starter i din baghave! Med det mener jeg, at vi skal huske at nyde hverdagen og ikke altid længes og drømme os langt væk. Det er selvfølgelig super fedt og spændende at rejse ud i verden for at opleve, bruge sine færdigheder og få minder for livet - det vil jeg aldrig være foruden. En ny ting ad gangen For mig personligt er det vigtigt altid kun at lave en ny ting ad gangen på mine rejser, fordi så har

4

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

jeg meget større chance for succes. Ved at lære en ny ting ad gangen, kan jeg bygge mine færdigheder op skridt for skridt. Det har i dag ført til, at jeg kan færdes i vildmarken og få oplevelser, der er meget få forundt. Alt det jeg træner og forbereder mig på, som kan ske af ulykker, det sker ikke, og det giver ro at vide, at jeg har forberedt mig godt. Det er altid det, som jeg ikke har trænet eller tænkt på, der driller. Tag imod alle eventyrerne At rejse på ekspeditionerne må aldrig gå ud over det daglige eventyr. Jeg mener det, når jeg siger eventyret starter i din baghave, fordi for mig, skal min hverdag og være fyldt med passion. Jeg tager fortsat på små eventyr i min baghave omkring Lyngby og rundt i Danmark. Oplevelserne ligger lige derude - en kanotur med min datter til vores hemmelige ø i Lyngby Sø giver mange fine fælles oplevelser. Det handler ikke om at længes væk, men at tage på alle de eventyr, der ligger foran os.

KFUM-SPEJDERNE


L Æ S ME G E T ME RE O M E RIK B . JØ RG E N S E N PÅ W W W. KO MU D. DK H E R E R M A SS E R A F G O D E RÅD O G F I F, G RE J A N M E L D E LS E R, E KS P E D I T I O N S B E RE T N I N G E R O G M E G E T M E RE .

Spejderlivet er en rejse Derfor er spejderlivet en fantastiske måde at rejse og udvikle sig på. Her kan man under trygge rammer udvikle sine færdigheder, viden og forståelse for at færdes i naturen. Man kan have stor glæde af de mange spejderlejre, hvor færdighederne og fællesskabet skal stå sin prøve. Alt det kan bruges resten af livet. Derfor sug viden til dig i spejderlivet, du får brug for det. Derfor er mit råd til dig: Husk, at rejsen altid skal være en naturlig del af dit liv. Rejs mod mere viden, rejs med nysgerrighed, rejs mod nye udfordringer, rejs for fællesskabet, rejs for at se, hvad der er om næste hjørne, rejs fordi du kan, rejs fordi du ikke kan lade være! Men rejs altid med omtanke, træn dine færdigheder et skridt ad gangen og brug dem klogt. Nyd eventyret i din baghave!

i Danmark

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

5


INVITATION

MED E K K , T I L LY L S D A G E N E FØDS ! U N ANSE ILDH ARD H THE RGRE

LØ K K

EGA

KAL . DÉT S elsdag s med! d ø ig f ave d e års r r h e t s e s n u r læ h e d vil g Kære r det Il ionen oriruar e edakt r å te hist Til feb p i og v ressan – e t sets S in p E r f R o a FEJ sser er i k k a s m r e d d n ad r me ktione t tre å n til hv r være i i reda piratio a v s h il in t v r e t e D De led for jekter. ner. alt fra sørge er om ige pro ine lederven ll e k s r vil vi r e o d f H til. g . e s o g s H dag r CP man d dig rcente fødsels jre me e e e f n n jd r e e e ø n p ger ter, m gå S ste b ktivite e i bed vil fore a g u vil n e a h e v k d t s Il jo g Fe for s ao o ked. s k e e a g r b k ø , . s s e o t giv vil vi re dag kaffe, timer lag, så en sto s o d d t f å in n a p t e t e Vd mhed I løbe idé til havn S ejeærkso en god Køben t opm ss 0 d k 5 li r 4 har du a r 2 j 33, lad fo Danm e g v k å s s r s n e e ø g bliv Wagn 3-15 o n. op på kken 1 lsdage lo e k Så duk s 7 d 1 ø 0 f 2 d r e a u m e 15. jan tillykk erblad d le e t s ig. at se d aktion r os til e d r s læ u ed h d Vi g Il t. , mente hilsen rrange a Kærlig il t r e

A AF M

udgift

e ke rejs

taler ik dhu be

Il

6

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE


ARTIKEL

FÅ ET UNIKT VANDRESKJOLD TIL PINSE AF CH RI ST I A N B LO C H H A N S E N

Sæt kryds i kalenderen den 5. juni 2017. Alle KFUMSpejdere er inviteret til pilgrimsfærd 2. pinsedag. Uanset om du er familiespejderkoordinator eller seniorleder, så er begivenheden noget for dig. →

i Danmark

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

7


ARTIKEL

Sådan kommer vandreskjoldet til at se ud

Pinsen var den dag, apostlene fik de såkaldte ildtunger, som gjorde det muligt for dem at tale alle sprog. Dermed blev mennesker tættere på lige, da de kunne forstå apostlenes budskab. Lighed er derfor temaet for pilgrimsfærden.

på, at ens næste også skal have mulighed for at være til i verden. Denne tanke kan også knyttes op på Luther, som skulle have sagt, at selv hvis jeg vidste, at verden går under i morgen, så vil jeg stadig plante mit æbletræ i dag.

Lighedstanken findes dog ikke kun i pinsen, men også i menneskesynet hos teologen Martin Luther. Med 500 årsdagen for Reformationen næste år er hans tanker oplagte at reflektere over. Luther mente, at mennesker er tilgivet af Gud forud for deres handlinger. Dermed er tilgivelse ikke noget, man gør sig fortjent til, men noget man får rakt som gave. Derfor bør du og jeg se vores næste som værende lige, og alle fordomme bør falde.

Hvad og hvordan? Nogen betegner derfor også en pilgrimsfærd som en vandrende gudstjeneste eller bøn med fødderne. Derfor vil denne pilgrimsfærd og det tilhørende vandreskjold ikke være afhængig af, hvor langt man går, men blot at man går.

Naturligvis er vi lige Det store spørgsmål er så: Skal jeg forlange, at du ser mig som lige, eller skal jeg give dig gaven af, at jeg ser dig som lige? Med Baden Powells duty to others bør vi spejdere se andre som lige, og gøre noget godt for dem uagtet, om vi får noget igen. Pilgrimsfærden vil derfor bygge oven på projektet Miljøskaber. Her er ideen, at man skal passe på og bevare naturens ressourcer med tanke

8

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

Udgangspunktet for vandringen er helt op til jer selv. I kan snakke med distriktet om, om de vil lave en tur for alle grupper, eller I lave det for jeres egne spejdere. Indholdet til dagen bliver sendt til jeres gruppeleder i foråret. Det vil være aktiviteter med stærk tilknytning til naturen, hvor spejdere får en idé om, hvorfor det er vigtigt at passe på naturen og hinanden. Anerkendelsen for at have deltaget er et unikt vandreskjold, som kun udgives denne ene gang. Det er således en særlig mulighed for at lave en helt speciel dag for dine spejdere. ■


ARTIKEL

SJOV I KULDEN A F M I A ST E N B E RG

´

Nu er vinteren over os, og det er blevet koldt udenfor. Men der findes ikke dårligt vejr – kun dårlig påklædning. Der er ingen undskyldning for at sidde indenfor. På med vanten og nyd vinterens smukke natur. Det er nemt at køre fast i gamle traditioner og aktiviteter, og derfor er der ny inspiration at hente her. Nogle af aktiviteterne er klassikere og de er nævnt, fordi de er uundværlige i den danske vinter.

NE TRE MODER

IT E T E R V IN T E R A K T IV

Katapult sommeren, men katapultkast om ve la at er der er ej pl Mange g - hvad enten er ingen hindrin er nt vi r bygke de ns , da den ncer om hvem n lave konkurre ka I . st. Det ej r ka le ds el ol e sn ngste sneb hurtigst eller læ n uge lte br pu ta så ka og r n ge ænser. I ka n, der sætter gr kan r He e. ød er kun fantasie -m af et Vinter OL l de en m so t katapultkas ddrages. r i sneen også in andre aktivitete en har Rundbold meraktivitet, m en klassisk som så og er er I r ld le bo el Rund r er sneglat, vinteren, når de om kun t r de gø j et tø øv t pr I e og varm j fra top til tå? Sn åde. m ny en på e svøbt i varmt tø fordre spejdern ud n ka og ik re kke, så den ke spillet sjove l være at foretræ vi ld bo et rv fa En tydelig n. forsvinder i snee r bladopsamle er ydder eller sn en pladeg n gs in di Byg stierne, parker er med sne på m le I ob n pr ka r Så de Er tredje sted? rhytten eller et is nu hv r, le m sa sen ved spejde r, eller bladop de yd er sn en eg anledning kan bygge jeres snefri. I denne r ive bl er nt vi den danske et. Du kan læse r det selv-mærk Gø ge ta så goog e spejdern ojekter/jem-fix/ ejdernet.dk/pr sp på tte de mere om rke/. er-det-selv-mae

T R E K LA SS IS K E V IN T ER A K T IV

IT ET ER

Sneboldskast , iglobygning og snelygter Man går aldrig ga lt i byen med en omgang snebol Byg et fort hver, dkamp. og se hvem der vinder. I kan også iglo, hvis der er bygge nok sne eller lave små fine snelyg kan stå langs st te r, der ien op til spejder hytten. Bål og varm ka kao Bål er en udendø rs klassiker, og va rm kakao er godt kolde spejderkr for oppe. Spejderne kan starte med bål i fællesskab, at bygge varme kakaoen, riste skumfidus derefter hygge m er og ed sanglege og sketches. Vinter-OL Selvom det er ko ldt udenfor, er de t ikke en hindrin en masse fede ud g for endørsaktivitete r. Her er Vinter-O god ramme, da L en der ingen begræ nsninger er. I ka andet curle med n blandt koste og en bold , støvlekast, læng spring, måle de den største sneman d, bygge timinutte tårn, koge vand rsover bål hurtigs t. ■

Har du selv forslag og andre idéer til aktiviteter, er du velkommen til at uploade dem i aktivitetetsdatabasen på spejdernet.dk eller sende dem på mail til mia@kfumspejderne.dk. Så kan andre også få glæde af dine gode idéer.

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

9


ARTIKEL

KFUM-SPEJDERNE RÆKKER UD MOD ENSOMME A F A N D E RS FA B RI N LUN D

Sammen med mere end 60 andre organisationer er KFUM-Spejderne en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed. Her arbejder vi aktivt med at gøre en forskel for ensomme i hele Danmark. →

10

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE


ARTIKEL

Ensomhed trives sjældent i fællesskaber. Derfor har Folkebevægelsen mod Ensomhed blandt andet valgt at arrangere fællesspisninger i forbindelse med det årlige event Danmark Spiser Sammen, hvor flere spejdergrupper deltog sidste år.

Ensomhed er et stort problem i Danmark, hvor mere end 210.000 voksne føler sig ensomme. Nye undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser også, at 770 ufrivilligt ensomme danskere dør hvert år som følge af deres ensomhed, og at den danske gennemsnitslevealder kunne være to måneder længere per person, hvis vi kom ensomheden til livs. ■

Hvorfor er KFUM-Spejderne med? KFUM-Spejderne har et særligt fællesskab. Hos os handler det ikke om at være den stærkeste eller hurtigste, men om at være med i fællesskabet for, at gøre det til noget bedre. Derfor er KFUM-Spejderne med i Folkebevægelsen mod Ensomhed - vi gør en aktiv indsats mod ensomhed i spejdergrupper i hele landet hver eneste uge ved at byde velkommen i vores fællesskab. Læs mere om Folkebevægelsen på www.modensomhed.dk

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

11


ARTIKEL

I DAG ER DET DEN BEDSTE MORGEN AF TOB IAS SIMON S EN

12

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE


ARTIKEL

Roland 1 for voksne er for dig, som aldrig nåede at komme på Roland som ung – formålet er, at du oplever Roland-stemningen på egen krop så du kan fortælle om kurserne til dine egne spejdere. Hvis du ikke nåede afsted, eller du overvejer om det er noget for dig, så kan du her læse om en dag på Roland 1 for voksne.

Tænk bare at blive vækket med glad stemning klokken alt for tidligt, liggende imellem en patrulje af spændte patruljemedlemmer – hvordan ville du have det med det? Du smiler. Det ER nemlig den bedste morgen. Ligesom dagen i går var den bedste dag – her var du igennem mange spændende instruktioner og aktiviteter, nogle af dem havde du set før, mens andre var nye for dig. Det var godt, at Peter kunne føre an, da o-løbsposterne skulle findes. Han havde nemlig prøvet det før og kunne dele sin erfaring med resten af patruljen. Pernille var til gengæld helt vildt god til koder. Hun skøjtede derfor let og elegant gennem både græske bogstaver og blindskriften på medicinpakkerne. Heldigvis fortalte hun om logikken bag løsningen undervejs, så du lærte også noget af det. Vi lærer af hinandens erfaringer Da der skulle laves mad, var du på hjemmebane. Du laver nemlig tit mad med børnene derhjemme og er derfor både vant til at lave mad og at involvere flere mennesker i madlavningen. Christian fik derfor rigtig meget ud af at skulle lave marinade. Christian havde nemlig ikke lavet særligt meget mad med spejderne før – ikke fordi Christian ikke havde lyst, men han var

i Danmark

aldrig blevet hjulpet med madlavningen før. Da det blev aften, var du fyldt med overskud og patruljeånd. Med en mindre taske på ryggen og lidt lejrudstyr, begav du og din patrulje jer ud i mørket blandt skovens stilhed og duggens friske duft på vej mod denne aftenens overnatningssted. Bivuakken havde I mange diskussioner om, hvordan I skulle lave – det var spændende at mærke fællesskabet omkring, at alle fik lov til at dele deres syn på den optimale bivuak, og hvordan I til sidst havde fundet den bedste løsning på bivuakken i fællesskab. Du var lidt træt her til morgen. Da jeres lejrbål blev tændt, gik snakken derudaf og klokken blev mange, før aftenens ro sænkede sig over de glødende rester af bålet. Men op skulle du. Og selvom posens varme holdt dig tilbage, glædede du dig til at se, hvad dagen ville bringe. For ved du hvad? I dag er det den bedste dag – fyldt med eventyr og opgaver, som du skal løse med din patrulje i fællesskab, og som du glæder dig til at dele med gruppen derhjemme. ■

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

13


14

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE


SNAPSHOTS FRA

EFTERÅRETS OPLEVELSER FOTO AF KATJA LU N D RA S M USS E N , O L E G RA M , MAR GR ETHE LØKKE GA A RD H A N S E N OG JAKOB JE S P E RS E N

I efterårsferien har en masse unge været afsted for at få en spejderoplevelse. Der er både unge, der har været på Roland, været ude og rejse med Spejder-Rejser og været i Tunesien og deltage i ungdomslandsmøde.

i Danmark

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

15


ARTIKEL

HVAD FÅR GRUPPER TIL AT VOKSE? AF CHR ISTIAN BLOCH HAN S EN

Nogen spejdergrupper vokser, andre skrumper, og langt størstedelen er ganske stabile. KFUMSpejderne har sat sig for at undersøge, hvad det egentlig er, som påvirker medlemstallet i grupperne. Tidligere på året blev 68 spejdergrupper udvalgt til at være med i en undersøgelse om mulige grunde til vækst, og 42 besvarelser ligger til grund for resultaterne. De udvalgte grupper udgjorde knap 15% af landets grupper, men stod for 45% af væksten ud af alle de grupper, der voksede i 2014-2015.

H VO RDAN G IVE S IN FO RMAT IO N E R

Artiklens udvalgte pointer er fra den foreløbige rapport, men alle pointerne kan læses på linket i boksen. →

0%

5%

10%

Sedler med hjem

Læs hele undersøgelsen spejdernet.dk/hvemvokser

Facebook SMS Mail Hjemmeside Andet

16

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Grafen viser, at grupperne ofte benytter flere kommunikationsveje for at være i kontakt med forældrene. Det er interessant, at en stor del af grupperne stadig bruger fysiske sedler på trods af, at der er mange tekniske løsninger.

KFUM-SPEJDERNE


HVOR STO RT ER FO KUS PÅ LED ERT R IVS E L?

HAR G RU P P E N HAF T E N B E VIDST IN D S ATS FO R AT Ø G E ME DL E MSTAL?

Ja 0%

20%

40%

60%

80%

36%

Nej

100%

64% Intet fokus Lille fokus Middel fokus Stort fokus

Et vigtigt element i medlemsvækst er umiddelbart et fokus på ledertrivsel.

Hvor kommer spejderne fra? Tæt på 60% af grupperne vurderer, at de fleste eller alle af deres medlemmer er venner med nogen, der allerede er spejdere. Desuden fortæller næsten 80% af grupperne, at de ingen eller kun få medlemmer får fra rekrutteringsarrangementer. Ledertrivsel Et vigtigt element i medlemsvækst er umiddelbart et fokus på ledertrivsel. De adspurgte grupper angiver næsten alle sammen (90%), at de har et middel eller stort fokus på ledernes trivsel. 19 af gruppelederne beskriver, at de har en form for anerkendelse af lederne, og her er der primært tale om julegaver og arrangementer kun for lederne. Forældresamarbejde I forhold til forældresamarbejde angiver 90% af de voksende grupper, at de har et godt eller meget godt samarbejde med forældrene. Dette bakkes op af, at 95% af grupperne også har et middel eller stort fokus på forældresamarbejdet. Meget få gruppeledere nævner, at forældre blot hjælper med kørsel eller bagning. Det beskrives af flere, at det er

i Danmark

klart italesat, at ledere laver spejderarbejde, og grupperådet står for det praktiske omkring arrangementer eller vedligehold af hytter Foreningssamarbejder Et lidt overraskende fund er, at adskillige af grupperne har samarbejder med andre foreninger. Det kan være fodboldklub eller sejlklub. Gruppelederen i Rakkeby Gruppe fortæller, at de i samarbejde med fodboldklubben skiftes til at lave ture for børnene. Dette letter arbejdet i begge foreninger og styrker forholdet mellem børnene, som ofte går i samme skole.

Synlige i lokalområdet At være synlig i lokalområdet betyder meget for grupperne, og mange mener, at det især har betydning for gruppens vækst. Dette er den vækstindsats, som flest grupper bevidst har haft (20 ud af 27 grupper). Synligheden opnår grupperne især ved at være med til arrangementer i byen. Det kan være kulturaftener eller lokale sportsløb. Flere gruppeledere fortæller også, at de deltager i Åben Skole sammen med den lokale skole. ■

HVO R O F T E S N AK K E S ME D FO RÆ L DRE ?

20%

40%

60%

80%

100%

Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Til hvert møde

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

17


LANDSTRÆF

FRA TANKE TIL HANDLING! AF L ARS KJ E L D J E N S E N O G ST E V E N M O UN T F I E L D

Mørket sænker sig over lejrpladsen og Gram Slot. Det er svært at se, hvor de er, men du ved, at de er der ude i mørket et sted. Dine spejdervenner fra hele landet, som har glædet sig til endnu et Landstræf med fokus på at rykke dig, dem og verden. Du begiver dig frem til træfpladsen og lige pludselig står du midt i det; stedet med plads til mening, kvalitet og fællesskab.

Landstræf er stedet, hvor vi mødes som spejderledere og deler erfaringer og dygtiggør os. Vi omsætter tanker til handling. De mange ideer og initiativer, der blev drøftet på landsmødets temadebatter, skal sættes i spil og gøres konkrete.

få nye spejdererfaringer, som vi kan bringe i spil over for vores spejdere hjemme i gruppen. Landstræf er stedet, hvor vi får nye praktiske spejderfærdigheder, som kan bruges i spejderarbejdet i netop din gruppe.

Det er netop her på Landstræf, at vi hjælper hinanden, sådan at spejderlivet giver endnu mere mening, når vi tager hjem søndag eftermiddag. Vi sætter fokus på den gode kvalitet, vi har i vores spejderarbejde lokalt og regionalt, så flere får inspiration og glæde af dette. Vi tror, at når spejderledere mødes med spejdervenner fra hele landet, så får vi skabt kvalitet gennem vores spejderfællesskab. Samtidig er Landstræf vores samlingssted for KFUM-Spejdere, hvor vi sætter fokus på vores værdier. Landstræf opleves med hænderne Vi har som spejderledere brug for at få tanket ny energi på spejdermotoren. Vi elsker at lære, opleve, lege og undres, for at vi kan

18

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

Oplev landstræf Selvfølgelig skal du med på Landstræf! Landstræf 2017 finder sted den 8.-10. september 2017 på Gram Slot i Sønderjylland. Vi starter allerede fredag aften kl. 20 og slutter søndag efter frokost. Vi glæder os til at se dig.

Tid og sted Landstræf er d. 8.-10. September 2017 på Gram Slot.

Bestem selv din deltagerpris Du kan selv bestemme din deltagerpris ved at tilmelde dig tidligt.

N O R M A L D E LTAG E R P R IS Tilmeldingsfrist d. 1/8-2017 kr. 795,00 E F T E R T ILM E LD I N G S F R IST E N (tilmelding fra d. 1/8-2017 og frem til eventet) kr. 895,00

E A R LY B I R D (tilmelding senest 31/3-2017) kr. 695,00

KFUM-SPEJDERNE


AF LINEA BLOM N IELS EN

GRUPPEN PÅ FACEBOOK Flere og flere spejdergrupper kommer på Facebook. Men synes du, det er en uoverskuelig opgave og ved ikke lige hvor du skal starte henne? Vi har snakket med Sofie Lindgaard Nielsen fra Slotsgruppen, der har haft en Facebook-side i halvandet år og har nu over 350 likes, for at høre, hvilke erfaringer de har gjort sig. “Da vi begyndte at lege med tanken om at lave en Facebook-side, følte vi os på bar bund og søgte med lys og lygte efter en guide til, hvordan man kommer i gang med at oprette en Facebook-side som gruppe,” fortæller Sofie og fortsætter: "Det var simpelthen ikke til at opstøve. Derfor gik vi i krig med processen, og vi har nu kogt vores erfaringer ned til tre trin, som grupper der overvejer at kaste sig ud i det, med fordel kan bruge.”

“Vi oplevede det som en styrke at nedsætte en lille gruppe, der fik ansvaret for siden, så det ikke behøves at vendes med hele lederstaben, før man tager en beslutning. I Slotsgruppen havde vi i forvejen et PR-udvalg, så det var naturligt, at det blev deres opgave at arbejde videre med Facebook-siden.”

Facebook-side

Bruges til at kommunikere ud, hvad der sker i gruppen. Den bruges mest til at oplyse medlemmerne om, hvad der sker i gruppen og er for det meste en-vejs-kommunikation.

Facebook-gruppe

Bruges til at interagere med hinanden. Her kan alle stille spørgsmål eller diskutere forskellige emner. En gruppe kan både være hemmelig/lukket/åben. Disse tre modeller har hver deres fordele og ulemper.

TRIN 1: Hvem vil I kommunikere til? “Først er det en god ide at tage en snak i lederstaben om, hvad formålet med en Facebook-side skal være, inden I laver en. Det er ikke sikkert, at det skal være en Facebook-side, men en Facebook-gruppe. Dette kommer an på, hvilke behov der er i gruppen.” Spørgsmål I kan diskutere: • Hvorfor vil I på Facebook? • Hvem skal målgruppen være? De unge, medlemmernes forældre eller eksterne. • Hvem vil gerne stå for det?

i Danmark

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

19


ARTIKEL

TRIN 2: Læg en strategi “Nu har I fundet ud af, hvad I gerne vil. Så starter det sjove - nemlig at finde ud af, hvordan I bedst muligt når jeres mål og rammer jeres målgruppe” Her kan I overveje følgende: • Find et navn, der gør det tydeligt hvem I er, og hvor I er fra. • Hvor tit skal der være opslag? • Hvad skal opslagene indeholde? Skal opslagene være detaljeret med en lang historie om, hvad der er sket på spejdermødet eller skal det være kortere opslag med små udpluk af, hvad der er sket på spejdermødet.

Skal opslagene være i billeder, tekst, videoer mm.? • Hvornår skal der være opslag? Vil I have opslag til hvert møde? • Skal siden være til internt eller eksternt brug? Her skal I overveje, hvilket sprog I vælger at bruge - eksempelvis om der må stå fedtfælde i et opslag, eller om en fedtfælde skal forklares til medlemmerne af siden. • Envejskommunikation på siden eller vil I interagere med medlemmerne af siden? Hvis I skal interagere med medlemmerne, hvem er så ansvarlig for at besvare kommentarerne?

“Vi skrev de ting, vi var blevet enige om ind i et dokument og delte med resten af lederstaben. Herefter vidste alle, hvad vores Facebook-side skulle bruges til, og de andre ledere kunne se, hvilket billede det var, vi gerne ville vise af gruppen. Når man har et fælles grundlag er det nemmere at støtte op om og skabe et fælles udtryk.”

20

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

TRIN 3: Kast jer ud i det “Man kan forberede sig i uendeligheder, men på et tidspunkt skal man bare springe ud af det. Nogle ting kan man ikke planlægge sig ud af, men her er det vigtigt at følge op undervejs og gøre status på, hvad der fungere og hvad der ikke fungere. Selv her halvandet år efter, bliver vi stadigvæk klogere på, hvordan vi bedre bruger Facebook og de andre platforme, vi bruger. En af de ting vi virkelig har lagt vægt på, er at der er billeder eller video i hvert opslag og kun en lille smule tekst - det har fungeret rigtig godt for os,” afslutter Sofie.

Inspiration Udover Slotsgruppen – spejdere på Frederiksberg er der en masse andre gode eksempler på spejdergrupper der er på Facebook. Søg inspiration på forskellige sider og tag det med I synes er brugbart. Et par eksempler er: • • • •

Mariesminde Spejderne - Kolding KFUM-Spejderne i Åbyhøj KFUM-Spejderne i Tommerup KFUM-Spejderne i Lystrup

Hvis I har spørgsmål til Sofie, er I velkomne til at sende hende en mail på pr.slotsgruppen@gmail.com.

KFUM-SPEJDERNE


ARTIKELSERIE

Forberedelser til Spejdernes Lejr AF LINEA BLOM NIELSEN OG SOFIE LINDGAARD NIELSEN

Vi nærmere os med hastige skridt Spe jde rnes Lejr 2017. Om otte måneder mødes vi alle i Sønde rborg til et brag af en spe jde rlejr. Rundt omkring i grupperne be gynde r de første forberede lse r mod 2017s største spejderbegivenhed – vi har snakket med Sønde rborg gruppe og Slotsgruppe n om de re s forbe re delser.

I april 2014 kom beskeden om, at Sønderborg blev valgt til at afholde Spejdernes Lejr 2017. Dybbøl Gruppe havde på dette tidspunkt besøg af spejdervenner fra Tunesien. Gruppeleder Else Marie Thaysen fortæller: ”Vi samlede straks spejderne fra de alle enheder og sammen fejrede vi, at Spejdernes Lejr 2017 skal være i Sønderborg”.

På en festlig fredag den 5. september 2014 fik Sønderborg og spejderne underskrevet kontrakten for Spejdernes Lejr 2017. Inden kontrakten

i Danmark

blev underskrevet, skulle den fragtes fra Kær, hvor lejren skal afholdes og ind til byen. Dette foregik i kanosejlads, hvor gruppen deltog aktivt i at fragte kontrakten ind til borgmesteren fra Sønderborg Kommune.

KFUM-Spejderne fra Dybbøl Gruppe har deltaget i mange events, som skal promovere Spejdernes Lejr. Else Marie Thaysen forklarer: ”Vi fik fra Sønderborg Kommune en opgave. Afhold et event for alle kommunes medarbejder med deltagelse af cirka. 3000 personer.” →

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

21


ARTIKELSERIE

Eventet blev til et spejderløb, som blev afholdt på de arealer, hvor lejren skal være. Gruppelederen fortæller videre: ”Vi planlagde et løb for alle Sønderborg Kommunes ansatte. De skulle igennem ti poster, hvor de skulle løse forskellige spejderopgaver.” På et årsdagen i nedtællingen til lejren, fredag d. 22. Juli 2016, afslørede spejdernes lejr og Sønderborg kommune en skulptur ved indgangen til Kær Vestermark i Sønderborg. ■

TO DO FØR SPEJDERNES LEJR Klip denne side ud og hæng den op i gruppen, så I sammen kan krydse af, hver gang I har lavet et af punkterne. I kan også selv tilføje punkter på listen. Forhåndstilmeld gruppen Find ud af jeres kvarter og start dialog Find på navn i kvarteret Design jeres indgangsportal sammen me

SLOTSGRUPPEN I Slotsgruppen har seniorspejderne haft et tema, der har gået igen til mange af deres møder siden sommerferien, nemlig: Perfektionering af færdigheder til lejropbygning og -liv til Spejdernes Lejr. Julie Jespersen, seniorleder, fortæller: “Som senior er det ikke nødvendigvis aktiviteter, der trækker på en stor lejr som Spejdernes Lejr, men mere venskaberne og hyggen på lejren. Derfor har vi fokus på, hvordan vi kan gøre lejrpladsen ekstra lækker med en fed indgangsportal og et chill-område. Derudover har vi også haft en række Masterchef Scout-edition, hvor vi har trænet gourmet bålmad, så seniorerne kan lave lækker mad, mens de er på lejr.” ■

spejderne Byg indgangsportalen i mini-pionering Læs om aktiviteterne og få tilmeldt jer, hvis dem i gerne vil på, har tilmelding Lav en pakkeliste Få styr på betaling evt. ratebetaling. Få pakket Find på et råb til at drille nabogruppen med Saml penge ind til nedsættelse af medlemmernes egenbetaling Få styr på afrejse og hjemkomst tidspunkter Indkøb powerbank og opladerkasse Lav noget gruppesærpræg fx spejdertørklæde, kasket, t-shirt mm. Tjek om alle telte er klar til lejren Køb ekstra pløkker Øv lejrsangen Planlæg, hvordan lejrpladsen skal indrettes

Forhåndstilmeldingen er åben og lukker til nytår http://spejderneslejr.dk/ da/tilmelding.

22

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE


ARTIKEL

ER UNIFORMEN NØDVENDIG? AF LO UI S E N Ø RRE GA A RD

Spejdere verden over kan kendes på uniformen. Den sender et særligt signal. Uniformerne har forskellige farver afhængig af korps og/eller land, men uanset hvor i verden man drager hen, kendes den nemt og man er ikke i tvivl, hvis man møder en spejder.

Uniformen består af mange dele. Skjorten er én del, men omtales som ofte som uniformen. Faktisk er både tørklæde, hat, bælte, korte bukser og stav også en del af den samlede uniform.

3.

4. Lord Baden Powell gjorde sig nogle overvejelser om, hvorfor uniformen er så vigtig, og de overvejelser er stadig aktuelle i dag. 5. Han skrev i februar 1936 en artikel om uniformen i det amerikanske blad Boy’s Life. Her fortæller han om overvejelserne bag hele uniformen: 1. Drenge elsker at bære en uniform med deres mærker, så de kan vise de udmærkelser, de har vundet. 2. En dreng i en smart uniform tænker naturligt godt om sig selv. Særligt hvis han er snavset og sjusket i sit civile liv. Uniformen giver ham stolthed i sin fremtræden og vil være et stort skridt for hans selvrespekt.

i Danmark

Hvis drenge, rige som fattige, er klædt ens, kan de ikke skelnes fra hinanden – hvilket er præcis, hvad vi ønsker i spejderbevægelsen, hvor vi ingen forskel gør på klasse eller religion. Der er også følelsen af broderskab, så uanset hvor i verden du drager hen,, vil du finde kammerater og opleve et fælles venskab blandt spejdere i uniform. Uniformen giver respekt og anerkendelse blandt offentligheden, hvilket stiller krav til den spejder, som bærer uniformen. På den måde som spejderen bærer uniformen, sender han et signal, ikke kun om sig selv men også om standarden hos sin spejderleder. →

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

23


Ud over de mere psykologiske aspekter ved uniformen, så er der også alle de praktiske aspekter. Uniformen skal være behagelig og holdbar, den skal skærme mod sol og krat og have plads til de ting, man har brug for at have lige ved hånden, som kompas, plaster, skrivegrej o.l. Selvom uniformsskjorten opdateres gennem tiden, så er de grundlæggende overvejelser og behov stadig gældende og aktuelle den dag idag. ■

2020

2010

2000

2014 Uniform med tørklæde i to varianter.

2002 Uniform med bukser.

1980 1980 Uniform 1950 - 1970 Battle dress jakke Korte bukser

1960

1950-70 Uniform Bukserne følger med i uniformen.

1940

1930 - 1950 Ulvebluse fra Kolding. Hjemmestrikket

1920

24

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE


e H. C. dan sagd t leve. Så a r e e ar hørt en h js At re rhånden e ft e i v så g ,o unne lige Andersen tningen k sæ n e t. M . inspirere del gange r at blive at rejse e e d ly t d go en dansk rt fald for e v h i t e d r esiske Sådan va ansk-tun der det d n u e lj eaders of u L tr pa kt Future je ro e sp b a t opleve d partnersk æren af a k fi r nge e u d r , øde fo the World s landsm re e jd fee rs sp rå år i efte tunesiske 18 og 26 m e f. ll a e d m elser u spejdere del oplev n e e d k fi rien. Det de e side fin u på næst d n a er for k b r a e fællessk Derudov rskellige fo l n– ti re n o e i natu inspirati ker at rejs ls e r e r! d e r, u g, d persone el eller un or gamm uanset hv e! gesidern lyst på un God læse

i Danmark

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

25


ARTIKEL

Er du helt vild med at tage på tur, og kan du ikke vente, til du skal afsted med klanen eller gruppen næste gang – så kommer der her et par tips til, hvad du kan gøre. A F LO UI S E N Ø RRE GA A RD

På tur uden spejdere

26

Google og Facebook er dine venner Der findes fællesskaber og grupper på facebook, du kan melde dig ind i. Her er der rig mulighed for at tage på tur med en masse spændende mennesker. Måske har man mødt dem før, og måske har man ikke.

Outsite.org og Opdag Verden er begge grupper, som arrangerer ture i Danmark og udlandet til ret billige penge. Fælles for de to sider er, at turene er arrangeret af en turleder, som deltager på turen. Man sørger så selv for telt, mad og udstyr, samt transport til og fra vandre-stedet.

På Facebook kan man blandt andet finde disse grupper: • Vandre med andre – her arrangerer medlemmerne selv ture • Vandrefolket – for voksne, som bor på Sjælland • Ud i Naturen – Naturstyrelsens side.Her kan man hente inspiration • Friluftsliv - Her kan man dele tips, og dermed også blive inspireret af andres tips og ture, og man kan finde tur/vandre-venner.

Shelter.dk er Naturstyrelsens hjemmeside og indeholder oversigt over shelters i hele landet. Nogen skal bookes på forhånd, og andre fungerer efter “først til mølle” princippet.

Tjek også dem her • Outsite.org. • Opdag Verden. • Shelter.dk

Så pak tasken og kom afsted – God tur derude. ■

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

Det kan være rigtig hyggeligt at tage afsted – møde nye mennesker og nye steder. Når turen er arrangeret, ser man steder, man ikke vidste fandtes, eller man ikke selv havde tænkt på at besøge.

KFUM-SPEJDERNE


UNGDOMMEN I TUNESIEN

FULD FART FREMAD! AF MARGRE TH E LØKKEGAAR D HAN S EN

I efterårsferien mødte knap 100 unge mennesker fra 24 forskellige provinser i Tunesien op i byen Nabeul for at netværke, debattere og vælge repræsentanter til ungdomsbestyrelsen i spejderkorpset Les Scouts Tunisiens.

Mandag den 17. oktober dukkede omkring 100 unge tunesiske spejdere op på et hotel i Nabeul i Tunesien. Spejderne skulle til Youth Forum i efterårsferien – både for at stemme om hvem, der skulle have plads i ungdomsbestyrelsen, men lige så meget for at møde nye venner. Det resulterede i nogle dage med en masse læring, networking og demokrati i sin fineste form. Pasta, skumfiduser og demokrati Dagene bød på en masse workshops, som deltagerne kunne vælge imellem. En dansk delegation på fem KFUM-Spejdere under det tunesiske partnerskabsprojekt Future Leaders of the World var med på Youth Forummet. Ikke kun for at opleve at være en del af det tunesiske spejderkorps Les Scouts Tunisiens. Men også for at holde en work­ shop for spejderne omkring demokrati, og hvordan man tager beslutninger i grupper. Opgaven var at bygge det højeste tårn ud af pasta og skumfiduser, og deltagerne skulle også tænke æstetik ind i opgaven. Bagefter skulle de unge tunesere nemlig stemme om det flotteste tårn - og det kunne godt være svært. Til sidst skulle deltagerne diskutere sammen, hvordan opgaven blev løst, og hvilke roller, de hver især tog på sig for at løse opgaven bedst muligt. Fokus på unge-inddragelse i Danmark Men læringen om at tage beslutninger i en gruppe var ikke det eneste, der kom ud af

i Danmark

besøget i Nabeul. Mødet mellem to forskellige kulturer og hvordan man er spejder i Tunesien og Danmark var også meget lærerigt - både for den danske delegation og for de tunesiske spejdere. Resultatet var en gruppe danskere, der tog flyveren hjem fra Tunesien med et nyt verdensperspektiv, en masse fornyet energi fra Tunesiens super engagerede ungdom - og inspirationen til at afholde et lignende ungdomsstyrkende arrangement i Danmark. ■ Du kan læse mere om partnerskabet med Les Scouts Tunisiens på spejdernet.dk/flow.

Det var anden gang, Youth Forum blev afholdt i Tunesien. Arrangementet er lavet for at give unge tunesiske spejdere redskaberne til at være med i beslutningsprocessen i spejderkorpset. Deltagerne er mellem 18 og 25 år, og der er repræsentanter fra samtlige 24 provinser.

ILDHU 04 2016 Ledermagasin

27


KAN DU LIDE AT SKRIVE? ILD HU S ØGER F LER E S K RI B E N T E R - E R D E T D I G ? S Å S K RI V F LUKS T I L ILD HU @ KF U M S PEJD E RN E .D K M E D E N B E S K RI V E LS E A F D I G S E LV ! V I GLÆ D E R O S T I L AT H Ø RE F RA D I G .

i ld hu @k fu ms pejder n e.dk