Page 1

2010

Hei du, neste ĂĽr kan det vĂŚre du som stĂĽr her! Oda, Magnus, Elisabeth og Martine, studenter

www.hials.no


Tarjei Korsbrekke, student på Byggingeniør, i fritt svev på Strandafjellet.

innhold Dobbelt så bra i Ålesund Velkommen som student i Ålesund Biologiske fag Marine- og biologiske fag Bioingeniør Medisinsk og marint årsstudium Ingeniørfag Automatiseringsteknikk Byggingeniør Dataingeniør

10 12 14

Kravkode

Reform 94

Kunnskapsløftet

Fra fagskoletekniker til ingeniør

18 20 22 24 26 28 29 29 29

HING

Generell studiekompetanse og 3MX / 3MN og 2FY eller toårig teknisk fagskole eller Forkurs for ingeniør og maritim utdanning

Generell studiekompetanse og (R1 og R2) og Fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole ihht rammeplan 98/99 eller Forkurs for ingeniørutdanning

Helsefag Sykepleie

32

GENS

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse

BIOI

Generell studiekompetanse og 2MX / 2MY / 3MZ og enten 2BI / 2FY / 2KJ

Generell studiekompetanse og R1 eller S1+S2 og enten Fysikk 1 / Biologi 1 / Kjemi 1

Maritime fag Nautikk

REALFA

Generell studiekompetanse og 2MX / 2MY / 3MZ og enten 3MX / 3MY / 3FY / 3KJ / 3BI (2KJ+3BT) / (2BI+3BT) eller 3NA

Generell studiekompetanse og R1 eller S1+S2 og enten (R1+R2) / Fysikk (1+2) / Kjemi (1+2) / Biologi (1+2) / Informasjonsteknologi (1+2) / Geofag (1+2) / Teknologi og forskningslære (1+2)

MARTE

Generell studiekompetanse. I tillegg er også søkere med bestått teknisk fagskole / bestått Forkurs for ingeniørutdanning kvalifisert.

Generell studiekompetanse. I tillegg er også søkere med bestått teknisk fagskole / bestått Forkurs for ingeniørutdanning kvalifisert.

AUTÅ

Toårig teknisk fagskoleutdanning, relevant linje.

Toårig teknisk fagskoleutdanning, relevant linje.

BYGÅ

Toårig teknisk fagskoleutdanning, relevant linje.

Toårig teknisk fagskoleutdanning, relevant linje.

MASÅ

Toårig teknisk fagskoleutdanning, relevant linje.

Toårig teknisk fagskoleutdanning, relevant linje.

MATE

Toårig teknisk fagskoleutdanning, relevant linje.

Toårig teknisk fagskoleutdanning, relevant linje.

Produkt- og systemdesign Skipsdesign Forkurs Tresemesters studieordning Y-veien

REALKOMPETANSE OG 23/5 REGELEN: Se www.samordnaopptak.no for mer informasjon om disse opptaksmulighetene. Endring i opptakskrav kan forekomme, se søkerhåndboken på www.samordnaopptak.no for siste oppdatering.

2

4 6

Shipping og logistikk Shipping og økonomi

36 38 40

Økonomisk-administrative fag Eksportmarkedsføring Handels- og service ledelse Innovasjonsledelse og entreprenørskap Internasjonal logistikk Økonomi og administrasjon Økonomi og ledelse

44 46 48 50 52 54

MASTERGRADER Produkt - og system design Skipsdesign

56 58

Videreutdanning Studentutveksling Den fine høgskolen vår

60 61 62

3


Ditto, en gang livsnyter, alltid livsnyter. Her er det jo mer enn bare byen som er vakker og lett å bli forelsket i! Byen er også akkurat passe stor nok for oss begge to! Martin Student, Innovasjonsledelse og entreprenørskap

Du Martin, er du ikke glad vi valgte å studere her i Ålesund, Norges vakreste by? En by det er lett å bli forelsket i, og hvor vi kan dra rett fra lesesalen til sentrum for å nyte fritiden! Fredrik Student, Innovasjonsledelse og entreprenørskap

4

5


velkommen

som student i ålesund Det er ikke bare nærheten til Norges vakreste by*, den storslåtte naturen og havet. En fordel med en mindre høgskole er den gode kontakten med faglærere, og samholdet studentene imellom. En annen er høgskolens unike relasjoner til næringslivet i regionen. Resten foreslår vi at du finner ut selv! Vi er opptatt av nærhet og har kort avstand fra foreleser til student. Du vil oppleve en imøtekommende høgskole med et nært studiemiljø, og Høgskolen i Ålesund kom på sjette plass i en undersøkelse om studenttrivsel i 2008. Nærhet til en drivende maritim industri er også essensiell. Som student er du tett på både teori og praksis. Bånd blir tette og du kan knytte gode forbindelser både profesjonelt og privat. De fleste av våre studier er sterkt praktisk orienterte, med gruppearbeid og prosjektoppgaver. For de maritime utdanningene har vi i tillegg et av verdens mest avanserte simulatorsentre som gir studentene mulighet til å trene på reelle maritime operasjoner. Ålesund er Norges fiskerihovedstad, med flere rederier, stor fiskeindustri og god kompetanse innen eksport. Møbelindustrien har tyngdepunkt på Sunnmøre, med en stor del av den norske møbelproduksjonen. Denne industrien er kjent for både stor produksjon og god design. Høgskolen i Ålesund huser også en av landets største sykepleierutdanninger. Fadderordning Studentene har utviklet en aktiv og velorganisert fadderordning. Det viktigste en fadder gjør er å ta imot og ta vare på dere som er høgskolens nye studenter ved semesterstart. Det innebærer alt fra sosiale sammenkomster og praktisk informasjon til å danne gode relasjoner mellom Høgskolen i Ålesund og de nye studentene. Du kan lese mer om faddertjenesten på www.fadderweb.com

Ålesund studentsamfunn (ÅSS) Høgskolen har et aktivt studentmiljø. ÅSS er studentenes egen sosiale organisasjon og tilbyr mange fritidstilbud. Her finner du friluftsgruppe, dykkergruppe, kristen idrettskontakt (KRIK), filmgruppe, kampsporttrening og mye mer. Er det aktiviteter du savner kan du få hjelp til å starte en ny gruppe sammen med andre studenter som deler din interesse. ÅSS arrangerer også åpne kvelder, temafester og andre tilstelninger. ÅSS blir drevet av studentene på frivillig basis. Bli med og skap en god sosial ramme for medstudentene dine! Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS) SFS er studentenes egen service- og velferdsorganisasjon. De gir økonomisk støtte til ulike studentlag og organisasjoner ved Høgskolen i Ålesund og driver kantinen, bokhandelen, boligutleie, barnehage, helsetjeneste, trening og båt- og hytteutleie. For ytterligere informasjon om SFS sine tilbud, se www.studentsamskipnaden.no Næringslivsutvalget (NLU) Medlemmene i NLU planlegger og arrangerer Arbeidslivsdagen og Gründerdagen. Målsetningen er å øke studentenes muligheter til å etablere kontakt med fremtidige arbeidsgivere før de er uteksaminert fra Høgskolen i Ålesund. Studentparlamentet (SPÅ) SPÅ er drevet av studentene, og arbeider for studentenes faglige, økonomiske, kulturelle og sosiale interesser. Studentparlamentet er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, og er høgskolens fremste samarbeidspartner i saker som gjelder studentenes interesser.

Du og du for et deilig liv vi har her i Ålesund da gitt...! Nærheten til både by og natur er unik. Det er ikke langt fra surfing på stranda til tur på en av de fantastiske fjelltoppene – med eller uten ski! Skolen ligger rett utenfor Ålesund sentrum, som byr på flott jugendarkitektur, kafeer med kaffe i alle farger og fasonger, og et uteliv en student verdig! Oda Valderhaug, student HiÅ

* The Times, 23.05.09

Godt å vite Gå inn på www.hials.no/opptak for mer informasjon om søknadsprosess og opptakskrav. Under www.hials.no/studentvelferd kan du lese mer om tilbudene fra studentsamskipnaden.

6

Følg oss på Facebook! Høgskolen i Ålesund/ Aalesund University College

Følg oss på twitter! http://twitter.com/hials

7


En gang nysgjerrig – alltid nysgjerrig

biologiske fag Marine og biologiske fag Bioingeniør Medisinsk og marint ürsstudium

8

10 12 14

9


bachelor

marine og biologiske fag Er du glad i naturen, havet og ønsker å vite mer om hvordan biologiske organismer fungerer i miljøet? Dette er nødvendig når vi skal bruke naturen til næringsvirksomhet, produksjon av sunn mat, og forskning på livet i havet. Hva lærer du? Ved Høgskolen i Ålesund lærer du om ernæring, økologisk produksjon, matsikkerhet, dyrevelferd, kvalitetssikring, markedsføring og salg. Det finnes mange utfordringer innen marin og biologisk sektor, og næringen er spennende, fremtidsrettet, og full av muligheter. Innen Bioteknologiretningen lærer du om bruken av levende organismer til å lage produkter som er nyttige for oss. Bioteknologi er ofte synonymt med genteknologi. Organisering De to første semestrene består av grunnleggende fag som marinbiologi og økologi, kjemi, anatomi og fysiologi, og biokjemi. Høgskolen har et meget godt samarbeid med det lokale næringslivet, og ved slutten av studiet er du utplassert ved en relevant bedrift i to uker. Fra tredje semester velger du en studieretning innen: Bioteknologi, Mat og ernæring eller Marinbiologi og havbruk Bioteknologi Bioteknologi er en type forskning hvor det fremstilles flere nyttige produkter innen medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost. Ved Høgskolen i Ålesund legges det vekt på mye laboratoriearbeid. Du får blant annet dyrke fiskeceller, dyrke og identifisere bakterier og virus, utføre protein- og fettanalyser og lære om DNA teknikker. Mat og ernæring Bli med å sikre trygg og smakfull mat til alle i fremtiden! Matvaremarkedet er i stadig endring, og trusler mot mat-

tryggheten er blitt større. Som matteknolog er du med på å utvikle, produsere og kontrollere næringsmidler. Økologisk produksjon blir vektlagt. Du vil få nødvendig kunnskap i kjemi, biokjemi, mikrobiologi, ernæring, hygiene, kvalitetssikring, mattrygghet og matteknologi, samt kunnskaper i økonomi og markedsføring Marinbiologi og havbruk Marinbiologi er studiet av livet i havet. Marin bioproduksjon er en av våre viktigste kilder til verdiskaping, og utdanningen gjør deg i stand til å møte kravene til økt kompetanse fra en raskt voksende bransje. I havbruksfagene lærer du å forvalte ressursene i havet og det fokuseres ekstra på økologisk havbruk der fiskens helse og velferd står i fokus. Høgskolen i Ålesund har en egen forsknings- og undervisningskonsesjon for økologisk produksjon i samarbeid med en kommersiell oppdretter. Som student får du praktisk erfaring fra havbruksanlegg, laboratorium, utflukter og en lærerik praksisperiode. Aktuelle yrker Du kan bli kvalitetsleder, laboratorieleder i bioteknologibedrifter, farmasi, næringsmiddel- og oppdrettsindustri. Du kan jobbe med kvalitetssikring, produksjonsovervåking, matsikkerhet og forsking ved mattilsyn, miljøorganisasjoner, høgskoler og universitet. Veien videre Høgskolen i Ålesund har samarbeidsavtaler med universiteter i Norge og utlandet. Du kan fortsette på mastergradsstudier ved Norges Veterinærhøgskole innenfor matsikkerhet og akvakultur med mulighet til å gjennomføre utdanningen i Ålesund.

Det beste med å studere i Ålesund er den gode kontak ten mellom studenter og faglærere. Det er høy faglig kompetanse ved instituttet, moderne laboratorier og et godt samarbeid med aktører i næringen. Jeg gikk rett ut i jobb etter studietiden. Richard Torrissen, ACD Pharmaceuticals AS

Godt å vite Det er en fordel med kunnskaper i kjemi utover generell studiekompetanse.

Opptakskrav: Kravkode: REALFA

10

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: se www.hials.no/marinbio Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180 www.hials.no/marinbio

11


bachelor

bioingeniør Dette er veien til et spennende og variert yrke for deg som liker å jobbe med mennesker og teknologi. Mangfoldet av praktiske oppgaver gjør studietiden ekstra attraktiv, og du blir godt forberedt til arbeidslivet. Ta siste semester i utlandet om du ønsker det!

En bioingeniør har ansvaret for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier. Dette betyr at du har ansvar for håndtering av pasientprøver fra de blir bestilt til resultat foreligger. Organisering Etter tre år oppnår du bachelorgraden som gir rett til autorisasjon som bioingeniør. Studiet legger vekt på medisinske laboratoriefag som medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi og blodbank. Fagfeltene er i rivende utvikling og stadig nytt utstyr tas i bruk. Under utdanningen får du praksis ved sykehuslaboratorier. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Siste semester kan du velge å gjennomføre i utlandet. Høgskolen i Ålesund har utvekslingsavtaler med universiteter i Belgia, Danmark, Sverige og USA. Aktuelle yrker De fleste bioingeniører arbeider i sykehusenes medisinske laboratorier. Du finner bioingeniører blant annet innen undervisning, forskning, veterinærmedisin, markedsføring og salg av medisinsk utstyr.

Veien videre Etter endt bachelorutdanning finnes det flere videreutdanningstilbud i medisinske laboratoriefag. Universiteter og høgskoler i inn- og utland tilbyr mastergradsstudier i relevante fagområder. Ann Kristin Tveten Avdelingsingeniør MGL Rikshospitalet Jeg søkte bioingeniørstudiet fordi jeg synes det virket som et spennende studium, og fant det positivt at utdanningen inneholdt mye øving på laboratoriet. Det var alltid gøy på labben, og vi fikk testet ut mye av teorien vi lærte. Kombinasjonen av praktiske øvelser på høgskolen og på sykehuset, samt et høyt faglig nivå, gjorde utdanningen svært artig og engasjerende. Etter endt utdanning ved Høgskolen i Ålesund valgte jeg å fortsette på et mastergradsstudium i Bioteknologi ved NTNU. Jeg var så heldig at jeg fikk skrive hovedoppgaven min ved Forsvarets Forsknings Institutt (FFI), hvor jeg fikk innblikk i hvordan det var å arbeide med forskning. Til oppgaven min jobbet jeg med metodeutvikling innenfor molekylær biologi og lærte mye om nye metoder innenfor fagfeltet. I dag jobber jeg ved Medisinsk Genetisk Laboratorium (MGL), på Rikshospitalet. Vi utfører en rekke genetiske analyser, og jobber blant annet med genetisk diagnostikk av ulike hjerteog karsykdommer. Bioingeniørstudiet lærte meg både å fokusere på kvalitetssikring og praktiske arbeidsteknikker, og det dannet grunnlag for de kvalifikasjoner til jobben jeg har i dag.

Godt å vite Det er en fordel med kunnskaper i kjemi utover generell studiekompetanse. Forkurs, se side: 28 Søknad: www.samordnaopptak.no Sommerkurs, se www.hials.no/biologiskefag Søknadskode: 225702 Opptakskrav: Søknadsfrist: 15. april Kravkode: BIOI Studiepoeng: 180

12

www.hials.no/bio

Her på HiÅ er det akkurat passe stort til at man er synlig i mengden. Dessuten er de ansatte motive rte og hjelpsomme, og stiller alltid opp når vi trenger gode råd og veiledning. Trine Linn Uhlen, student HiÅ

Ann Kristin Tveten Avdelingsingeniør MGL Rikshospitalet

Hva lærer du? I studiet lærer du blant annet å ta blodprøver å analysere blod, bakterier, celler og vev. Videre lærer du å kontrollere analysemetoder, og du vil også lære om etikk og kommunikasjon. Bioingeniørene utarbeider prosedyrer for prøvetaking og prøvebehandling og veileder både pasienter og helsepersonell.

13


ETTÅRIG studium

medisinsk og MARINT årsstudium På et intensivt år kan du sanke verdifulle opptakspoeng og basiskunnskap på veien mot å bli lege, veterinær, tannlege eller andre studier innen biologi eller bioteknologi. Du kan regne med mye praktisk og spennende laboratoriearbeide. Hos oss kommer du tett på byen, havet og naturen. Hva lærer du? Du får grunnleggende innføring i emner som cellebiologi, ernæring, biokjemi og generell kjemi. Du kan også velge mellom fag som mikrobiologi, anatomi og zoologi. Årsstudiet passer godt for studenter som ønsker å fortsette på ulike biologiske studier. Biologi er sammensatt av naturvitenskaplige emner som tar sikte på å forklare alle sider ved den levende naturen. Faget er stort, mangfoldig og omfatter mange disipliner som ofte går over i hverandre. Biologi grenser mot, og bygger i stor grad på, vitenskap fra andre realfag som kjemi, fysikk og matematikk. Fremtiden avhenger av at vi forvalter naturen og naturressursene riktig. Biologien hjelper oss å forstå alt levende rundt oss, og er det beste verktøy for å oppnå en bærekraftig utvikling. Organisering Studiet gir et tverrsnitt av grunnleggende begreper innen biologi, samt en grunnleggende innføring i kjemi. Laboratoriearbeid og feltarbeid inngår som en viktig og vesentlig del av de fleste emnene i studiet. Undervisningsformen er forelesninger, gruppeøvinger, laboratorieøvinger og individuelle regneøvinger i utvalgte fag. Kursene har hovedsakelig obligatorisk laboratorieundervisning, og zoologi har i tillegg et obligatorisk feltkurs, som går over fem dager.

Veien videre Etter fullført studium kan du søke opptak til videre utdanninger ved høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Du kan bygge årsstudiet ut til en bachelorgrad i biologi eller kjemi. Maria Hoel Helgesen Student Jeg valgte Medisinsk og marint årsstudium siden jeg forbereder meg på å komme inn på medisinstudiet. Studiet er et godt tilbud for å få mer kunnskap til det jeg vil holde på med senere i livet. Året ved Høgskolen i Ålesund viste seg å være veldig lærerikt, men også veldig artig og noe jeg ikke vil være foruten! Med spennende fag, og engasjerte og hjelpsomme faglærere føler jeg meg mer sikker enn noen gang på hva jeg vil videre. Høgskolen er en moderne og akkurat passe stor høgskole som man bare MÅ trives på. Foreleserne var det mest positive med høgskolen da de er så motiverte til å undervise, støtte og hjelpe studentene. Ellers trivdes jeg godt på mikrobiologilabben og syntes det var spennende å forske på bakterietyper. Vi fikk og omvisninger på enkelte av sykehusets avdelinger, et besøk som læreren vår arrangerte siden vi var ekstra interesserte. Nå satser jeg på medisinstudiet. Jeg håper det er like godt miljø der og at vi blir like godt ivaretatt som på høgskolen.

Høgskolen var springbrettet videre for meg til å ta hovedfag i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen . Studiene valgte jeg ut fra interessen for fiskeri og livet i havet. Jan Erik Dyb, tidligere student HiÅ

Godt å vite Høgskolen arrangerer sommerkurs i biologi og matematikk. Se www.hials.no/medmar

Opptakskrav: Kravkode: REALFA

14

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225184 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 60

www.hials.no/medmar

Maria Hoel Helgesen elin hestmann vinjeriu Student Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Aktuelle yrker Studiet gir verdifull bakgrunn i biologi og kjemi, samt opptakspoeng til studier blant annet innen medisin, odontologi eller veterinærmedisin.

15


En gang ingeniør – alltid ingeniør

ingeniørfag Automatiseringsteknikk Byggingeniør Dataingeniør Produkt- og systemdesign Skipsdesign Forkurs Tresemesters studieordning Y-veien Fra fagskoletekniker til ingeniør

16

18 20 22 24 26 28 29 29 29

17


bachelor i ingeniørfag

Automatiseringsteknikk Lurer du på hvordan ting er satt sammen, og har du kanskje bygget din egen datamaskin? Automasjon handler om å forenkle hverdagen og effektivisere prosesser. Oppgaver løses i nært samarbeide med næringslivet - noe som ofte fører til kort vei ut i drømmejobben.

Du lærer å forstå og ta hensyn til brukernes behov. Ved automasjonsstudiet er både lærere og elever aktivt med i utviklingen av moderne simulatorer Organisering Normert studietid er tre år og hvert år er delt i to semester. Første år er rettet mot anvendelse. Andre året er rettet mot konstruksjon. Tredje året er rettet mot systemer og du gjennomfører et hovedprosjekt. Undervisningsformene veksler mellom forelesninger, laboratoriearbeid og prosjektoppgaver. Høgskolen har et bredt samarbeid med bedrifter i regionen der du gjennomfører hovedoppgave og praksisprosjekt. Typiske prosjektoppgaver er automatisk fiskeoppdrett, hurtigbåtsimulator, styring og instrumentering i skip, og simulering av miniundervannsbåt. Aktuelle yrker Du kan bidra til å utvikle teknologi for offshore og oljebransjen både nasjonalt og internasjonalt. Du kan jobbe med produktutvikling, vedlikehold og salg innenfor industribedrifter eller hos utstyrsleverandører. Det er også mange muligheter innen IT- og elekronikkbransjen, medisinsk teknikk og forskning. Det er stort behov for ingeniører og mange får, etter få år i arbeidslivet, ledende stillinger.

Veien videre Vi regner med at ca 25 % av våre studenter tar videre utdanning til en mastergrad. De aller fleste tar mastergradsutdanningen i Teknisk kybernetikk ved NTNU i Trondheim. Det er også mulig å ta en videreutdanning i Prosessautomatisering ved Høgskolen i Telemark og i Petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Høgskolen har også samarbeid med utenlandske universiteter i Storbritannia, Finland, Danmark, Spania og Ungarn. Øystein Kjelsvik Ingeniør TTS, Offshore handling Equipment Jeg studerte Automasjon Y-veien, og opplevde at min bakgrunn med fagbrev gav meg et fortrinn både i studiene og i den senere jobbsøkingen. Høgskolen i Ålesund legger vekt på nærhet, man blir engasjert og involvert i forelesningene, og får personlig hjelp og veiledning av lærerne. Årlig arrangeres det arbeidslivsdager hvor næringen presenteres. Det var under et slikt arrangement jeg ble oppfordret til å sende inn søknad til min arbeidsgiver, TTS. Arbeidet mitt i TTS består blant annet av testing av elektriske og mekaniske funksjoner og linken mellom disse og aktuell software for kraner, helikopterdekk og annet høyaktuelt utstyr til offshore og marine operasjoner. Serviceoppdrag på utstyr ombord i båter og oljerigger verden rundt gjør også at arbeidshverdagen alltid er spennende. Rett etter ansettelse fikk jeg og en annen nyutdannet student ansvaret for å testkjøre en offshore kran beregnet for løft av laster opp til 70 tonn. Dette sier litt om ansvarsøkningen en kan få fra å være fagarbeider til å bli utdannet ingeniør.

Godt å vite Tres, Y-veien, se side: 29

Opptakskrav: Kravkode: HING

18

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225017 Søknadsfrist: 15. april www.hials.no/automasjon Studiepoeng: 180

I teknologibedriftene er det ingeniørene som utgjør bedriftens kompetanse. Derfor er ingeni øryrket forholdsvis trygt også i vanskelige tider. Ottar Osen, faglærer HiÅ

Øystein Kjelsvik elin hestmann vinjeriu TTS – Offshore handling Equipment Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Hva lærer du? Du lærer hvordan du kan bruke en datamaskin til å måle temperatur og hastighet, utvikle styringssystemer og instrumentere maskiner og prosesser. Du utvikler forståelsen av både datateknikk og mekaniske systemer. Du blir en allsidig ingeniør og kan tilpasse deg mange typer bransjer.

19


bachelor i ingeniørfag

Byggingeniør Dette er en allsidig bachelorgrad med stor grad av fleksibilitet, da mye velges underveis i studiet. Du kan se frem mot en variert arbeidsdag og muligheter innenfor mange bransjer. Selv om du i stor grad vil jobbe med selvstendige prosesser, kan du forvente et nært samarbeid med dyktige forelesere.

Organisering Studiet går over tre år og du oppnår graden bachelor i ingeniørfag, bygg. Første året lærer du deg en del basisfag, som landmåling og teknisk tegning. Andre studieåret velger du en fordypning, enten innen Planlegging/vei/vann/infrastruktur eller innen Konstruksjon. Planlegging/vei/vann/infrastruktur innebærer fordypning innen planlegging, prosjektering og drift av tekniske anlegg som veier, vannforsyningsanlegg, arealplanlegging og regulering. Konstruksjon innebærer fordypning innen styrkeanalyse og dimensjonering av byggverk som bygninger og kaier. Sentrale fagområder er bygningsmateriale, beregning av laster og påkjenninger på byggverk. I studiet er det lagt særlig vekt på å bruke relevante dataverktøy innenfor alle fagområder. Du vil både få tradisjonell undervisning med laboratorieøvinger og jobbe med selvstendige prosjekter. Studiet avsluttes ved at studentene gjennomfører et hovedprosjekt i samarbeid med offentlige etater, foreninger eller private firma. Du vil få tett oppfølging hele veien.

Aktuelle yrker Byggingeniørene kan jobbe i bedrifter og entreprenørselskaper som driver med utbygging av hus, broer, veier, vann og avløp over hele verden. Byggingeniørens arbeidsdag er variert, selvstendig og skapende, og du jobber både ute og inne. Det er behov for byggingeniører både i offshorevirksomhet, på anlegg og i statlige institusjoner. Veien videre Studiet er tilrettelagt for videre utdanning til mastergrad. Som bachelor i ingeniørfag bygg fra Høgskolen i Ålesund kan du starte direkte på det fjerde studieåret på NTNU. En mastergrad i Simulering og visualisering er under planlegging ved Høgskolen i Ålesund. Christina Veddegjerde-Langvatn Varehussjef, Maxbo Ålesund Byggingeniørstudiet ved Høgskolen i Ålesund vekket umiddelbar interesse hos meg. Studiet er glimrende sammensatt! I startfasen fikk vi generell innføring i samtlige fag, slik at jeg kunne velge den retningen som passet meg. Som avslutning gjennomførte jeg et hovedprosjekt med problemstilling knyttet til det emnet som jeg ønsket fordypning i. Studiet har altså en stor grad av fleksibilitet da mye velges underveis i studiet. Etter fullført utdanning er jeg særdeles glad for at jeg valgte studiet og kan bekrefte at det absolutt har innfridd forventningene! Det er mange jobbmuligheter og arbeidsoppgavene har en stor bredde. Jeg anbefaler studiet ved Høgskolen i Ålesund til alle som er interesserte i byggfag, og jeg er sikker på at samtlige vil finne seg til rette innenfor sin valgte nisje her.

Godt å vite Tres, Forkurs og Y-veien, se side: 29 Fordypning: Planlegging, vei, infrastruktur eller Konstruksjon

Opptakskrav: Kravkode: HING

20

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225003 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/bygg

Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten utdan

ningen min fra Høgskolen i Ålesund. Christina Veddegjerde-Langvatn, varehussjef Maxbo

Christina Veddegjerde-Langvatn elin hestmann vinjeriu Varehussjef, Maxbo Ålesund Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Hva lærer du? Du lærer mye om infrastruktur i samfunnet, samspillet mellom planlegging, beregning og dimensjonering, og du får en omfattende datakompetanse. Du lærer å samarbeide med andre, markedsføre prosjektene dine, og du får inngående kunnskaper om ulike materialer, som tre, stål og betong. Byggingeniøren er opptatt av å finne gode løsninger på utfordringer innen energi og miljø, og på avanserte tekniske konstruksjoner i små og store bygge- og planleggingsoppgaver

Ålesund

21


Bachelor i ingeniørfag

Dataingeniør Her er en godbit for deg som er mer enn gjennomsnittlig datainteressert. Som dataingeniør skal du utforme og vedlikeholde morgendagens arbeidsmetoder innen alle profesjoner, og lære å utvikle alt fra dataspill til nettbank. Du må forresten regne med å bli ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Høgskolen i Ålesund er kjent for sine avanserte visuelle simulatorer innen krevende maritime operasjoner, slik som ankerhåndtering. Datamiljøet og det maritime miljøet ved høgskolen driver aktiv forskning på dette fagfeltet i tett samarbeid med den maritime næringen i regionen. Organisering For at du skal kunne fordype deg i det som passer deg best, kan du velge mellom tre spesialiseringer: Drift og sikkerhet i datanettverk Her fokuseres det på planlegging og drift og hvordan man ivaretar informasjonssikkerheten teknisk og organisatorisk. Internett, mobile applikasjoner og distribuerte systemer Her får du god innsikt i og oversikt over prinsipper, metoder og beste praksis, i tillegg til teknologier som anvendes for å utvikle systemer. Eksempler er nettbank, nettbaserte spill eller varsling om fotballresultater på mobilen. Simulering og visualisering Dette er fordypningen som passer for deg som er interessert i utviklingen av dataspill.

Aktuelle yrker Som dataingeniør er du ettertraktet i arbeidsmarkedet. Du kan jobbe som systemutvikler, driftsansvarlig, rådgiver, programmerer, eller konsulent i både nasjonale og internasjonale selskaper. Veien videre Du kan ta videre utdanning til en mastergrad ved NTNU, og ved flere andre høgskoler og universitet i Norge. Høgskolen i Ålesund har også en overgangsordninger til mastergradsløp ved Suffolk University i Boston, USA. Sindre Wollstad Konsulent innen informasjonssikkerhet, Sekureco Etter endt videregående utdanning tok jeg fagbrev innen IKT, og ønsket å studere videre. Jeg hadde ikke allmenn studiekompetanse eller matte/fysikk, så Y-veien passet glimrende for meg. Studiet tar hensyn til at studenter med fagbrev har en faglig bakgrunn utover det som andre studenter har, og kan derfor kutte ut mange grunnleggende datafag til fordel for fagene man mangler. Høgskolen i Ålesund er en forholdsvis liten høgskole, noe som skaper et tett forhold mellom lærere og studenter. Studentorganisasjonene legger også opp til mange utenomfaglige aktiviteter som er med på å bygge opp under et sosialt og inkluderende studentliv. Bjorlituren i begynnelsen av året kan virkelig anbefales! Jeg hadde garantert jobb allerede tre måneder før endt utdanning, så det er liten tvil om at det er behov for dataingeniører til tross for finanskrisen. Planen er å ta master i informasjonssikkerhet, kombinert med jobb.

Godt å vite Tres, Forkurs og Y-veien, se side: 29

Opptakskrav: Kravkode: HING

22

Høgskolen i Ålesund har et mer praktisk rettet fokus

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225004 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/data

Sindre Wollstad elin hestmann vinjeriu Konsulent innen informasjonssikkerhet, Sekureco Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Hva lærer du? Ved Høgskolen i Ålesund får du tett oppfølging og undervisning i programmering, systemutvikling, problemforståelse og datakommunikasjon. Du vil lære om hvordan du skal jobbe med sikkerhet og motvirke all form for datasvindel. Et nytt fag er Menneske-, maskin og interaksjon, som omhandler brukervennlighet og tilpasning. Du får innføring i webdesign og visualisering.

enn det man finner på andre universiteter og høgsk

oler. Julian Klock, studerer til sivilingeniør ved NTNU

23


Bachelor i ingeniørfag

Produkt- og systemdesign Vær med på å skape fremtidens produkter! I hverdagen bruker vi tusenvis av løsninger utviklet av ingeniører innen produkt- og systemdesign. Vi legger stor vekt at du skal tenke annerledes, utvikle dine egne ideer og realisere dem gjennom praktisk arbeide – i hovedvekt rettet mot offshorenæringen. Hva lærer du? Som ingeniør innen Produkt- og systemdesign blir du produktutvikler eller konstruktør i mekanisk og mekatronisk industri. Du kan for eksempel arbeide med nye stolløsninger, få roboter til å utføre arbeid på et skipsdekk, eller utarbeide en ergonomisk skipsbro. Dette er en utdanning som gir rom for å arbeide med ulike typer oppgaver. Du lærer å utvikle dine egne ideer og realisere disse gjennom bygging av prototyper. Du får undervisning i konstruksjon, analyse og dimensjonering av maskinelementer og systemer. Du blir motivert til å tenke annerledes, finne nye løsninger, og du får tett oppfølging av faglærerne på høgskolen. Organisering Produktutvikling, formgiving og design, maskinteknikk, innovasjon og entreprenørskap er sentrale tema og fellesnevner gjennom hele studiet. Første året har felles undervisning med Skipsdesign, der fagkombinasjonen består av grunnleggende kunnskap og metodikk. Fra andre studieår blir det fordypning innen Produktog systemdesign. For at undervisningen skal være mest mulig relevant og effektiv, blir avansert dataverktøy benyttet i svært stor grad gjennom hele studiet. Det gjelder både 3-D grafisk verktøy og teknisk programvare som anvendes på ingeniørfag. Aktuelle yrker Du vil kunne arbeide innen et stort spekter av bedrifter som mekanisk industri, designfirma, konsulentselskap, engineering og verft. Bransjen i regionen er internasjonal og åpner for arbeid i hele verden. Høgskolen i Ålesund har et tett samar-

beid med den maritime næringen på Møre, en næring som er ledende i verden innen maritim teknologi og operativ drift. Veien videre Du kan bygge ut studiet til et mastergradsstudium i Produktog systemdesign eller et mastergradsstudium i Skipsdesign ved Høgskolen i Ålesund. Det vil også kunne være mulig å søke opptak til fjerde året på NTNU eller tilsvarende studietilbud i inn- og utland som fører frem til en mastergrad i løpet av fem år. Agathe Kalvatn Ingeniøraspirant, Ulstein Design AS Motivasjonen for å starte på dette studiet fikk jeg fra nærmiljøet på Sunnmøre. Det er så mange spennende muligheter i denne maritime klyngen vi har rundt oss her! Under studietiden lærte vi blant annet om ulike produktutviklingsmetoder og viktigheten av god design. Vi fikk jobbe med praktiske oppgaver og prøvde ut ulike tilvirkningsmetoder. Blant annet utviklet vi en stor trykkompensert proporsjonal hydraulikkventil under hovedprosjektet vårt. Nå er jeg ingeniøraspirant ved Ulstein Design AS. Jeg har fattet spesiell interesse for skipsfaget, og tar derfor fag ved høgskolen innen Skipsdesign ved siden av jobben. Dette gir meg en unik sjanse til å tilegne meg kunnskap og effektiviserer læringsprosessen. Årene på Høgskolen i Ålesund har både gitt meg den kompetansen jeg trenger og mange nye venner. Gjennom studentbedrift og praktiske oppgaver ble vi en godt sammensveiset gjeng som fortsatt holder kontakten.

Ålesund kan by på høy kompetanse innen marint eknikk, både ved høgskolen og i regionen ellers. Sånn sett er byen midt i smørøyet! Elin Støbakk, Prosjektingeniør Rolls Royce

Mastergrad, se side: 56 Tres, Forkurs og Y-veien, se side: 29

Opptakskrav: Kravkode: HING

24

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: se www.hials.no/produkt Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180 www.hials.no/produkt

Agathe Kalvatn Aspirant, Ulstein Design AS

Godt å vite

25


Bachelor i ingeniørfag

Skipsdesign Fra joller til skip – bak enhver vellykket flytende konstruksjon står det en skipsdesigner. Og her er det mulig å gjøre fremskritt som kommer hele verden til gode. Om du skulle lure kan vi forsikre deg om at Høgskolen i Ålesund har utrolig god kontakt med det maritime miljøet på Sunnmøre. Hva lærer du? Som skipsdesigner kan du være med på å utvikle komplette sjøbaserte løsninger; fra enkle fritidsbåter via kommersielle handelsfartøyer til komplekse offshoreskip og flytende plattformer. Dette gir muligheter til arbeid med ytre formgiving og design, utvikling av tekniske løsninger eller produksjon, og ikke minst samhandlingen mellom aktivitetene.

Veien videre Du kan bygge ut studiet til et mastergradsstudium i Produktog systemdesign eller et mastergradsstudium i Skipsdesign, begge tilbudt ved Høgskolen i Ålesund. Det vil også kunne være mulig å søke opptak til fjerde året på NTNU eller tilsvarende studietilbud i inn- og utland som fører frem til en mastergrad i løpet av fem år.

Sentrale fagområder er utforming og prosjektering av skip, dimensjonering av skrog, hydrostatikk og stabilitet, marin hydrodynamikk og bruk av nye materialer som plastkompositter.

Håkon Vestnes Senior Engineer, STX Norway Offshore Design AS

Organisering Første året er felles, der fagkombinasjonen består av grunnleggende kunnskap og metodikk. Fra andre studieår velger du fordypningskunnskap innen Skipsdesign, men du står også fritt til å velge Produkt- og systemdesign. For at undervisningen skal være mest mulig relevant og effektiv, blir avansert dataverktøy benyttet i svært store grad gjennom hele studiet. Det gjelder både 3-D grafisk verktøy og teknisk programvare som anvendes på ingeniørfag. Aktuelle yrker Din fremtidige arbeidsgiver vil oftest være et engineeringfirma eller verft, men kan også være institusjoner som rederi, klasseselskaper (Det norske Veritas) og myndigheter. Som skipsdesigner har du også et utmerket utgangspunkt dersom du tenker deg en internasjonal karriere.

Interessa mi for skipsdesign gjorde at eg valde å studere på Høgskolen i Ålesund. Vi opplevde eit velfungerande undervisningsopplegg og lokala var godt utstyrte. Studiet var bygd opp med ein del praktiske aktivitetar, noko som passa meg særs godt. Til dagleg jobbar eg i STX Europe, der eg jobbar med stabilitet. I denne jobben har eg hatt god nytte av ballasten eg fekk med meg frå høgskulen. Det er viktig å ha breiast mogleg bakgrunnskunnskap når ein skal ut i arbeidslivet. Eg har faktisk merka at fag som eg oppfatta som mindre relevante medan eg studerte, no viser seg å vere høgst relevante etter at eg kom ut i arbeidslivet. Det er viktig å huske på at Høgskolen i Ålesund er ein sentral del av det maritime miljøet på Sunnmøre, eit miljø som er i verdsklasse. Dette gjev seg utslag i at samarbeidet mellom Høgskolen i Ålesund og næringa er sterkt gjennom studiet, samstundes som dette betrar sjansane for å få jobb etter studiet.

Den unike samarbeidet mellom skipsdesignere, verft og rederier samt utstyrsprodusenter i det maritim e miljøet på Nordvestlandet, fører til imponerende nyskapninger innen skipsin dustrien.

Godt å vite Mastergrad, se side: 58 Tres, Forkurs og Y-veien, se side: 29

Opptakskrav: Kravkode: HING

26

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: se www.hials.no/skip Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/skip

Håkon Vestnes Senior Engineer - Hydro, STX Norway Offshore Design AS

Arne Jan Sollied, studieleder

27


ingeniørutdanningenE

ingeniørutdanningene

forkurs

Tresemesters studieordning

For deg som ikke fyller opptakskravene til ingeniørutdanningene tilbyr vi Forkurs for ingeniørutdanning.

Har du generell studiekompetanse, men mangler spesiell studiekompetanse i matematikk og/eller fysikk, tilbyr høgskolen deg en tresemesters studieordning (TRES). Gjennom denne ordnin-

Hva lærer du? Forkurs for ingeniørutdanning er spesielt rettet inn mot personer med yrkesutdanning og praksis, som ønsker å ta høyere teknisk utdanning. Utvalget av fag, vinkling av stoff og undervisningsmetoder er tilpasset dette. Gjennom innhold og arbeidsformer gir Forkurset et godt grunnlag for høyere teknisk utdanning, samtidig som det gir en god plattform for det yrket studentene skal ut i. Forkurset er arbeidskrevende. Arbeidsformen er klasseromsundervisning og laboratorieøvelser. Vi råder deg til å friske opp matematikkunnskapene på forhånd.

Organisering • Fysikk 6 t/uke i høstsemesteret og 8 t/uke i vårsemesteret • Matematikk 10 t/uke • Norsk inkludert sidemål 8 t/uke • Engelsk 4 t/uke • Teknologi og samfunn 4 t/uke Søkere som har noen av disse fagene fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag i videregående skole, kan søke om fritak i enkeltfag. Med generell studiekompetanse vil du kunne søke om fritak i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Dokumentasjon må vedlegges.

Minst 20 % av studieplassene ved all ingeniørutdanning er reserverte for kandidater fra Forkurs. Til disse plassene skjer opptaket etter utregnet poeng basert på resultat fra fullført forkurs.

TRES-studentene følger den vanlige utdanningen i tre år, men du starter et semester før høstsemesteret. TRES er et intensivt opplegg som krever stor studieinnsats.

gen kvalifiserer du til opptak til ingeniørutdanning. Organisering TRES-ordningen har et faglig innhold som tilsvarer matematikk i videregående skole på nivå med R1 og R2, og fysikk på nivå med Fysikk 1. De som fullfører og består TRES vil være kvalifisert til opptak på ingeniørutdanninger.

Godt å vite: Flere opplysninger om TRES-studiene og lokalt søknadsskjema finner du på siden www.hials.no/tres Ingeniørutdanninger, se side: 16 Søknadsfrist: Se www.hials.no/tres

Y-veien Bachelor i ingeniørfag/nautikk Har du relevant fagbrev, kan du nå oppnå graden bachelor i ingeniørfag. Y-veien er et tilbud som retter seg til søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev. Ved Høgskolen i Ålesund kan disse kandidatene starte direkte på en treårig utdanning som gir graden bachelor i ingeniørfag eller bachelor i Nautikk. Studiene det gjelder er: Nautikk, Automatiseringsteknikk, Bygg, Data, Skipsdesign og Produkt- og systemdesign. Opptak til Y-veien krever yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole etter Reform 94. For søkere med fagbrev før

Reform 94 eller utenlandsk fagbrev, vil det bli gjort individuell vurdering av realkompetanse. Godt å vite: Oversikt over relevante fagbrev og søknadsskjema finner du på www.hials.no/yvei Ingeniørutdanninger, se side: 16 Maritime utdanninger, se side: 34 Søknadsfrist: 1. juni

Fra fagskoletekniker til ingeniør Godt å vite

Høgskolen i Ålesund tilbyr spesielle utdanningsløp for fagskoleteknikere som ønsker å oppgradere seg til ingeniørkompetanse. Vi har slike tilbud innen Automatiseringsteknikk, Bygg, Skipsdesign og Produkt- og system design.

Hver av utdanningene er satt opp som et toårig fulltidsstudium ved Høgskolen i Ålesund med et omfang på 120 studiepoeng. Fullført utdanning gir rett til graden høgskolekandidat. Utdanningen kvalifiserer til arbeid som ingeniør.

Automatiseringsteknikk Opptakskrav: Kravkode: AUTÅ Søknadskode: 225093 Søknadsfrist: 15. april

Produkt- og systemdesign Opptakskrav: Kravkode: MASÅ Søknadskode: 225032 Søknadsfrist: 15. april

Forkurset er godkjent for studielån i Lånekassen. Bioingeniør, se side: 12. Ingeniørutdanninger, se side: 16 Opptakskrav: VG1 og VG2 (tidligere GK og VK1) for yrkesfaglig utdanningsprogram eller grunnskole og minimum fem års yrkespraksis/utdanning eller generell studiekompetanse

28

Søknad: lokal søknad, søknadsskjema på ww.hials.no /forkurs Søknadskode: 101 Søknadsfrist: 15. april www.hials.no/forkurs

Bygg Opptakskrav: Kravkode: BYGÅ Søknadskode: 225023 Søknadsfrist: 15. april

Skipsdesign Opptakskrav: Kravkode: MATE Søkerkode: 225031 Søknadsfrist: 15. april

29


En gang sykepleier – alltid sykepleie

r

helsefag Sykepleie

30

32

31


bachelor i helsefag

sykepleie Liker du utfordringer i møte med mennesker? Da kan sykepleierutdanningen være noe for deg. Høgskolen i Ålesund utdanner dyktige sykepleiere i nær kontakt med praksisfeltet. Du kan også ta deler av studiet i utlandet. Hva lærer du? Gjennom sykepleierutdanningen vil du bli kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle deler av helsetjenesten. Pleie, omsorg og behandling er hovedområder innenfor sykepleierens kompetanse. Sykepleiere skal også ha kunnskap i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, forskning og fagutvikling, organisering, ledelse og helsepolitikk.

samarbeid med universiteter i Australia, USA, Skottland, Etiopia og de nordiske landene.

Høgskolen i Ålesund utdanner dyktige sykepleiere i nært samarbeid med praksisfeltet, noe som bidrar til at vi hele tiden er oppdatert på utviklingen i helsetjenesten. De faglig ansatte er opptatt av at du som student hos oss skal lære faget både gjennom teori og praksis. Du vil bli veiledet og får tett oppfølging gjennom hele studiet.

Veien videre Høgskolen tilbyr videreutdanninger innenfor en rekke sykepleie- og tverrfaglige retninger som helsesøsterutdanning, anestesi-, intensiv-, operasjons-, og kreftsykepleie, rehabilitering, veiledningspedagogikk, ledelse i helse- og sosialtjenesten, samt sykepleie til kritisk syke.

Organisering Etter fullført treårig sykepleierutdanning oppnår du autorisasjon som sykepleier.

Stine Flo Sykepleier Ålesund Sykehus

I hvert semester gjennomføres det praksisstudieperioder. Høgskolen har avtale med de fleste kommuner på Sunnmøre og med Helse Sunnmøre, og tilbyr praksisplasser i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, psykisk helsevern, og i andre institusjoner.

For tiden er jeg sykepleier på en kirurgisk avdeling ved Ålesund Sykehus. Arbeidet utfordrer meg innen alle felt av sykepleierfaget, og jeg stortrives! Høgskolen i Ålesund ligger sentralt og sentrumsnært, og bygningene er nye og moderne. Både lærere og studieveiledere er faglig dyktig og evner å engasjere studentene gjennom studiet. Praksisstudiene er stort sett i nærheten av høgskolen, og høgskolen strekker seg langt i forhold til å oppfylle ønsker til praksisplasser. Man er hele tiden i nær kontakt med studiemiljøet selv om man er ute i praksis. Høgskolen har et nært samarbeid med helsetjenesten i nærområdet. Høgskolen har et aktivt studentsamfunn og de omkringliggende Sunnmørsalpene kan anbefales både til sommer- og vinteraktiviteter.

Ønsker du å ta deler av utdanningen i utlandet, har høgskolen

Godt å vite Videreutdanning, se side: 60 Bioingeniør, se side: 12

Opptakskrav: Kravkode: GENS

32

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225050 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180 www.hials.no/sykepleie

Som sykepleier må du være omgjengelig, snarrå dig, selvstendig og ta ledelse i kritiske situasjoner. Du må like å arbeide med mennesker, og være i stand til å vise ansvar og omsor g. Det er en flott utdanning som gir meg utrolig mange muligheter for fremtiden. Solveig Ullaland, student HiÅ

Stine Flo elin hestmann vinjeriu Sykepleier Ålesund Sykehus Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Første året har fokus på eldre i sykehjem og den generelle sykepleien. Andre året er fokus satt på kommunehelsetjenesten som innebærer hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid, og psykisk helsearbeid. Tredje året er konsentrert om sykepleie innenfor spesialisthelsetjenesten med hovedvekt på medisinsk- og kirurgisk sykepleie. Ved sykepleierutdanningen legger vi vekt på studentaktive læringsmetoder. Øving i klinikklaboratorium og bruk av avanserte pasientsimulatorer er sentralt i dette.

Aktuelle yrker Sykepleiere er etterspurte arbeidstakere og arbeider i alle deler av helsetjenesten. Som sykepleier har du også ha mange internasjonale arbeidsmuligheter.

33


En gang kaptein – alltid kaptein

maritime fag Nautikk Shipping og logistikk Shipping og økonomi

34

36 38 40

35


bachelor

nautikk Grunnen til å velge å ta en bachelor i nautikk på Høgskolen i Ålesund kan være så enkel at vi har verdens mest moderne maritime simulatorer. Det teller vel også litt at samarbeidet med regionale rederier er så godt at de garanterer kadettplass etter gjennomført treårig studium?

Organisering Kravet til fartstid for å løse det første navigatørsertifikatet er tolv måneder om bord med en opplæring som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Høgskolen samarbeider med rederier om å stille kadettplasser til rådighet for studenter. Rederier i regionen garanterer kadettplass til alle som fullfører maritim høgskoleutdanning ved Høgskolen i Ålesund. For de studentene som følger skolens kadettopplegg er det lagt inn seilingsperioder i sommerferiene mellom første og andre studieår og mellom andre og tredje studieår. De resterende månedene opptjenes etter fullført studium. Målsettingen med dette opplegget er at en student skal kunne løse sertifikat klasse 3 etter fire år fra studiestart. Med et klasse 3 sertifikat vil du kunne gå selvstendige navigasjonsvakter om bord i skip uansett størrelse og fartsområde. Aktuelle yrker Etter at du har gått gradene ombord og tjent opp nok fartstid, kan du løse dekksoffiser klasse 1 sertifikat. Dermed har du “lappen” på alle typer skip. Du kan være fører på skip i utenriksfart, på handelsskip, cruiseskip, fiskebåter og på skip i kystfart eller offshoretjeneste. Med praksis fra ledende stillinger om bord vil du ha muligheter til gode jobber innenfor

utstyrsindustrien, klassifikasjonsselskaper, rederiorganisasjoner og offentlig virksomhet på land. Veien videre Det er mulig å bygge på studiet i Nautikk med masterstudier innenfor Shipping og nautikk både i inn- og utland. Eksempler er Nautikkstudiet ved NTNU, Logistikkstudiet i Molde og International Shipping and Logistics Management ved Plymouth University i England. Catharina Røyseth Førstestyrmann Azamara Journey Etter å ha fullført læretid som matros i Nordsjøen ombord på en bøyelaster, valgte jeg å fortsette min utdanning ved Høgskolen i Ålesund. Etter forkurs fullførte jeg bachelor i Nautikk, og oppnådde deretter sertifikat som dekksoffiser klasse 3. Valgfag som hurtigbåtkurs og ankerhåndteringskurs, gjorde at jeg som student fikk en smakebit på de ulike fartøytypene og de vidt forskjellige jobbene jeg kunne få med denne utdanningen. Jobbmessig tok jeg nok et litt utradisjonelt valg, som førstestyrmann for et internasjonalt cruiserederi. Jobben ombord i et cruiseskip er utfordrende på en helt annen måte enn i Nordsjøen. Kontraktene er mye lenger, og jeg er eneste nordmann om bord sammen med et mannskap på over 400. Det jeg tillærte meg på høgskolen bruker jeg hver dag i min jobb, som inneholder mange ulike utfordringer. Valget om å begynne på Høgskolen i Ålesund fremfor en annen institusjon var veldig enkelt. Høgskolen har et unikt tilbud med det gode simulatormiljøet og det tette samarbeidet med de ulike rederiene i nærmiljøet.

Godt å vite Forkurs, se side: 28 Alternative studieløp: Y-veien, se side: 29

Opptakskrav: Kravkode: MARTE

36

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225353 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/nautikk

Har du eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev og ønsker å bli styrmann, overst yrmann eller skipsfører? Da er Y-veien et tilbud for deg. Se hials.no/yvei for mer informasjon. Terje Tvedt, instituttleder HiÅ

Catharina Røyseth elin hestmann vinjeriu Førstestyrmann Azamara Journey Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Hva lærer du? Studiet i Nautikk legger vekt på fag som navigasjon, operasjon og drift av skip, maritime operasjoner og skipstekniske fag som konstruksjon, stabilitet og lasting/lossing av skip. En skipsfører er den administrative lederen ombord i et fartøy. Dette krever også kunnskaper i ledelse og økonomi. I tredje studieår kan du blant annet spesialisere deg innenfor dynamisk posisjonering, hurtigbåt eller offshoreoperasjoner.

37


bachelor

shipping og logistikk Shipping er en av verdens mest spennende bransjer – spesielt på land. Med dette studiet får du en allsidig maritim bakgrunn. Du vil og nyte godt av høgskolens tette bånd til den store, regionale og verdensomspennende maritime næringen. Hva lærer du? Med dette studiet får du inngående kunnskap om skip og skipsoperasjoner, blandet med økonomifag. Du får også en spesialisering på befraktning, havneoperasjoner og logistikk i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Veien videre Med studietilbudet kan du ta masterstudier innenfor shipping eller logistikk både i inn- og utland. Eksempler er masterstudier ved Høgskolen i Molde og International Shipping and Logistics Management ved Plymouth University i England.

Shipping og logistikk passer også godt for erfarne dekksoffiserer som ønsker å kvalifisere seg til arbeid i land, eller som føler behov for faglig oppdatering for å løse de stadig økende administrative oppgaver om bord.

Snorre Hammerø Moen Salgsingeniør offshore, Furuno Norge

Organisering Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Molde. Etter tre års fullførte studier oppnår du en bachelorgrad i Shipping og Logistikk, som vil gi en god bakgrunn for å løse problemstillinger knyttet koordinering og effektivisering i verdi- og transportkjeder. Resten av studiet er satt sammen av fag fra studiet i Nautikk og økonomisk-administrative studier ved Høgskolen i Ålesund. Aktuelle yrker Du behøver ikke utdanne deg til sjøkaptein for å jobbe innenfor den maritime næringen. Maritim næring har mange arbeidsplasser på landjorden som er svært sentrale for at den maritime næringen kan utvikle seg ytterligere.

Ålesund har et sterkt maritimt miljø som høgskolen har god kontakt med. Det faglige innholdet ved studiet er satt sammen deretter. En stor fordel med å gå på en mindre høgskole er den gode kontakten med faglærere, mulighet for individuell veiledning, samt et sterkere bånd studentene imellom. Jeg jobber som selger av navigasjon og kommunikasjonsutstyr til offshore bygg. Den allsidige maritime bakgrunnen fra studietilbudet hjelper meg i min hverdag og er samtidig viktig i relasjonsbygging innenfor bransjen. Bred kunnskap og kulturforståelse er like viktig som spesialkunnskap i en stor bransje i en liten verden.

Stig Arne Skjerven, studiesjef HiÅ

Godt å vite Opptakskrav: Kravkode: GENS Alt. studieløp: Tidligere utdanning og praksis kan i enkelte tilfeller gi grunnlag for avkorting av studiet

38

Studiet egner seg godt for den som ønsker ledend e stillinger i internasjonal handel, industri og offent lig tjenestevirksomhet som er brukere av skipsfartstjenester.

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225432 Søknadsfrist: 15. april www.hials.no/shippinglog Studiepoeng: 180

Snorre Hammerø Moen elin hestmann vinjeriu Salgsingeniør offshore, Furuno Norge Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Studiet gir en dypere innsikt i hele transportkjeden. I tillegg gir det nyttig praksis og rammebetingelser for de som ønsker å spesialisere seg mot rederidrift, skipsmeglervirksomhet, samt banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart.

Jeg valgte studiet Shipping og logistikk ved Høgskolen i Ålesund for å få lærdom om verdens mest spennende næring; en næring med fokus på helse, miljø og sikkerhet, innovasjon og lønnsomhet. Dette er faktorer man kan ta med seg inn i hvilken som helst bransje og lykkes med. Jobbmulighetene er derfor gode etter endt studietid.

39


ETTÅRIG studium

shipping og økonomi Om du vil bygge videre på en maritim utdanning ved teknisk fagskole eller få en generell innføring i shipping med relaterte underfag, er dette studiet for deg. Trenger vi understreke at Høgskolen i Ålesund ligger midt i Norges shippingsmørøye? Hva lærer du? Du får en god innføring i shipping-, logistikk-, økonomi- og markedsføring, samt metodefag som matematikk og statistikk. Slik vil du kunne utvikle god kompetanse til å arbeide med ulike funksjoner i en shippingorganisasjon. Studietilbudet er spesielt egnet som for de som har gjennomført en maritim utdanning ved teknisk fagskole og som ønsker mer utdanning og kanskje på sikt kvalifisere seg for en stilling på land. Du lærer blant annet om markedsføring, shipping, grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og havneoperasjoner. Organisering Studiet har stor fokus på shipping, økonomi og logistikk. Logistikkfaget blir gitt i samarbeid med Høgskolen i Molde. Undervisningsformen er forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses og dataverktøy blir benyttet i oppgave- og studiearbeid. Aktuelle yrker Aktuelle jobber er innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, salgs- og markedsføringsaktiviteter, logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon innen rederidrift, skipsmegling, banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart.

Veien videre Med dette studiet får du et godt grunnlag for videre studier innen logistikk og shipping, samt det økonomisk-administrative fagområdet. Hvis du senere søker deg inn på et studium i marin transport, vil du kunne få godkjent 60 studiepoeng fra dette studiet. Agnethe Monja Bergmann Student, Høgskolen i Ålesund Jeg begynte på Høgskolen i Ålesund, fordi jeg vet at de har veldig god kontakt med det maritime næringslivet i området. Den maritime klyngen, som det kalles, er verdenskjent for sine teknologiske løsninger og sin kompetanse. Ved å gå Shipping og økonomi, får du en god innføring i hvordan bransjen fungerer. Det er veldig interessant, ikke minst det internasjonale aspektet. Dette gjør at du kan få jobb uansett hvor du er i verden. Jeg ble enda mer interessert etter at jeg begynte, så jeg valgte å gå videre på høgskolens bachelorgradsstudium i Shipping og logistikk, noe som gjør at det er lettere å forstå hvorfor mye varetransport skjer sjøveien. Etter andre året fikk jeg to jobbtilbud, både fordi næringslivet vet hva Høgskolen i Ålesund står for, og fordi det er stort behov for personer med min kompetanse.

Jeg anbefaler dette studiet på det varmeste, ikke minst fordi det er en ufattelig spennende bransj e. Høgskolen i Ålesund er blant landets beste innenfor maritime fag.

Godt å vite

Opptakskrav: Kravkode: GENS

40

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225160 Søknadsfrist: 15. april www.hials.no/shippingok Studiepoeng: 60

Agnethe Monja Bergmann elin hestmann vinjeriu Student, HiÅ Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Agnethe Monja Bergmann, student HiÅ

41


En gang sjef – alltid sjef

økonomisk-administrative fag Eksportmarkedsføring 44 Handels- og serviceledelse 46 Innovasjonsledelse og 48 entreprenørskap Internasjonal logistikk 50 Økonomi og administrasjon 52 Økonomi og ledelse 54

42

43


bachelor

eksportmarkedsføring Kan du tenke deg å kombinere salg eller markedsføring med språk? Her er utdanningen for deg som vil jobbe med det store utland. Vi har tett samarbeid om utveksling med en rekke universiteter i fire verdensdeler.

Organisering Studiet går over tre år, hvert av årene er delt i to semester. Første studieåret gir deg basiskunnskaper i fagområdene marked, økonomi og adferd. I andre året videreføres flere av fagene fra første året. I tillegg kan du velge et fremmedspråk. Tredje studieår gir deg hovedfordypning i internasjonal markedsføring og markedsanalyse. I femte semester velger mange studenter å ta ett semester i utlandet, ved samarbeidende universitet i Belgia, Finland, Frankrike, Kina, Litauen, Portugal, Spania, Storbritannia, Tanzania, Thailand, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike. Aktuelle yrker Med en bachelor i Eksportmarkedsføring kan du blant annet jobbe med markedsføring, internasjonal handel og med eksport.

Veien videre Etter tre år ved eksportmarkedsføringsstudiet i Ålesund kan du søke opptak til masterutdanning ved høgskoler og universitet i Norge eller i utlandet. Høgskolen i Ålesund har avtale med Suffolk University i Boston om direkte overgang til MBA-program. Julie Sundgot Markedsanalytiker, Rolls-Royce Marine Jeg valgte å studere Eksportmarkedsføring ved Høgskolen i Ålesund fordi jeg ønsket meg en allsidig utdanning med muligheter for fremtiden. Studiet gav meg kunnskap innen markedsføring, økonomi, språk kulturforståelse. Dette viste seg å være en fordel da jeg senere skulle søke jobb. Høgskolen i Ålesund har et godt studiemiljø med tett kontakt mellom forelesere og studenter. Studiet er organisert slik at en har mulighet til å skaffe seg gode kontakter i næringslivet, noe som er viktig når man skal ut i arbeidslivet. Blant annet skrev jeg bacheloroppgave om Rolls-Royce Marines strategi i Brasil. Under arbeidet med denne oppgaven var jeg i tett dialog med ansatte i bedriften, noe som også førte til at jeg fikk tilbud om jobb. I dag jobber jeg som markedsanalytiker ved Rolls-Royce, og det trives jeg veldig godt med. Her får jeg daglig erfare verdien av fagene jeg har tatt og ser virkelig nytten av et allsidig studium.

Godt å vite Studenter som slutter etter to år, oppnår tittelen høgskolekandidat (120 sp).

Opptakskrav: Kravkode: GENS

44

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225473 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/em

Veilederen min fra Høgskolen i Ålesund er fortsat

t en av dem jeg kan ringe til dersom jeg trenger

Julie Sundgot Markedsanalytiker, Rolls-Royce Marine

Hva lærer du? Eksportmarkedsføringsstudiet er en treårig bachelorutdanning som gir deg en unik mulighet til å kombinere markedsføring, språk og økonomifag. Studiet gir fordypning innenfor internasjonal markedsføring. Selv om mange av problemstillingene bedriftene står overfor er generelle, vil fiskeri- og oppdrettsnæringen og eksport av fisk og fiskeprodukter tillegges spesiell vekt. Dette er Norges nest største eksportnæring etter olje og gass. Studiet gir deg muligheten til å jobbe internasjonalt og innenfor alle bransjer. Emnene på tredje året undervises på engelsk.

gode råd. Øyvind Reed, tidligere student HiÅ

45


bachelor

handels- og serviceledelse Frister det å jobbe som butikksjef, senterleder eller markedskonsulent? Studiet passer for deg som vil jobbe innenfor de mange og varierte handels- og servicenæringene, og er utviklet i samarbeid med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Hva lærer du? Utdanningens overordnede mål er å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste ledere som viser evne og vilje til en reflektert holdning til handels- og servicenæringen, medarbeidere og kunder. Utdanningen gir deg kompetanse - teoretisk og praktisk - som fremtidig leder i en bransje med store etiske, faglige og menneskelige utfordringer. Etter tre års fullførte studier oppnår du graden bachelor i Handels- og serviceledelse.

Veien videre Studiet kvalifiserer til å søke opptak på mastergradsstudier innenfor handels- og serviceledelse, organisasjons- og ledelsesfag, og markedsføringsfag. Lise Mette Bertheussen Student, Høgskolen i Ålesund

Organisering Studiet går over tre år, hvert av årene er delt i to semester. Det er lagt opp til praksis i studiet. Første studieår gir deg en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomi, ledelsesfag, samt innføring i, og forståelse av, handels- og servicenæringene. I andre studieår videreføres fagene fra første år. I tillegg kommer språkfag og strategi og metodefag. Studiets tredje år gir fordypning i handelsrettede fag. Det er lagt til rette for internasjonal studentutveksling i femte semester.

Jeg tok salg og service på videregående, så jeg ble veldig glad da bachelorgradsstudiet i Handels- og serviceledelse ble etablert ved Høgskolen i Ålesund. Studiet er rettet inn mot den typen lederstilling som jeg er ute etter. Samtidig får jeg en kompetanse som gir mange yrkesmuligheter. Studiet er praktisk og vi får arbeidserfaring gjennom utplassering i handels- og servicenæringen i Ålesund. En praksisveileder, som oftest lederen, følger oss opp slik at vi får ta del i både strategiske og praktiske arbeidsoppgaver som slike bedrifter står ovenfor.

Aktuelle yrker Du kan få jobb innenfor de mange og varierte handels- og servicenæringene. Eksempler på yrker er butikksjef, senterleder, markedskonsulent, innkjøpssjef, salgssjef og kjedeleder.

Høgskolen i Ålesund er en utrolig fin høgskole, som virkelig er der for studentene. Vi ble tatt godt imot med fadder-uke ved semesterstart. Jeg synes vi har fått et utrolig godt samhold. Jeg trives veldig godt i studentmiljøet her!

Når HSH har engasjert seg så sterkt i å få til denne utdanningen ved HiÅ, er det nettopp med tanke på det store behovet for utdanning til forskjellige næringer, den faglige kvaliteten på økonomi- og administrasjonsutda nninge ne ved høgskolen og det konstruktive samarbeidet HiÅ allerede har med næringslivet.

Godt å vite Studenter som slutter etter to år, oppnår tittelen høgskolekandidat (120 sp).

Opptakskrav: Kravkode: GENS

46

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225410 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/hsl

Lise Mette Bertheussen Student på Handels- og serviceledelse

Inger Lise Blyverket, HSH

47


bachelor

innovasjonsledelse og entreprenørskap Ønsker du å lære hvordan du starter egen bedrift eller vil du prøve ut forretningsideene dine? Samfunnet trenger mennesker som deg, med ideer, kreativitet og pågangsmot. Gjennom studiet vil du lære om det kanskje mest spennende innen forretningsvirksomhet: Etableringen. Hva lærer du? Du vil opparbeide deg nødvendig kompetanse innen områdene administrasjon, entreprenørskap og innovasjon slik at du kan starte opp og drive en virksomhet. Du får solid kunnskap innen fagområder som økonomi og ledelse, inkludert markedsføring, mediekunnskap og markedskommunikasjon. Videre vil du få kunnskap innen metode for systematisk produktutvikling og entreprenørskap.

Vant sølv i EM for studentbedrift Studentbedriften Hendig Butikkhjelpemidler fra Høgskolen i Ålesund fikk andre plass i Europamesterskapet for studentbedrifter i Brussel i 2008. Sammen har studentene utviklet et enkelt konsept som har slått så godt an i varehandelen at produktet allerede er solgt til over 160 butikker i hele landet. Den spesielle hyllerydderen sørger for at ansatte i dagligvarebutikker bruker halvparten så lang tid på hylleryddingen som på konvensjonell måte.

Organisering

Aktuelle yrker Du skal etter endt studium være i stand til å starte og drive din egen bedrift. Studiet gir kunnskap om hvordan du driver nyskaping i eksisterende virksomheter eller i helt nye. Du får en grunnleggende kompetanse i økonomisk-administrative fag som gjør deg kvalifisert til stillinger i privat og offentlig virksomhet. Veien videre Hvis du ønsker å føre forretningsideen videre etter studiet, kan det skje i samarbeid med Kunnskapsparken Ålesund, vegg i vegg med høgskolen. Studiet gir det teoretiske grunnlaget for mastergradsstudier i Norge eller i utlandet.

Fredrik og Martin Tjernsbekk Studenter, Innovasjonsledelse og entreprenørskap Studiet i Innovasjonsledelse og entreprenørskap handler om det å være kreativ, om å finne nye måter å se og gjøre ting på. I en tid som er preget av nedgang og økonomisk uro blir behovet for nytenkere stadig større. For bedrifter øker etterspørselen etter kompetanse innenfor innovasjon og nytenking. Vi lærer ikke bare å være innovative, men også hvordan vi skal lede innovative prosesser. Våre svært dyktige lærere har både solid praktisk erfaring og høy akademisk kompetanse, slik at de i undervisningen gir oss et helhetsbilde. I tillegg får vi muligheten til å teste ut det vi lærer praktisk så vel som teoretisk i løpet av studietiden. Ålesund er jo velkjent for sine mange innovatører, så valg av studiested var ganske naturlig. Vi kjente ingen her, men har blitt tatt veldig godt imot både av medstudenter og av ålesundere flest.

Godt å vite Studenter som slutter etter to år, oppnår tittelen høgskolekandidat (120 sp).

Opptakskrav: Kravkode: GENS

48

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225895 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/ie

Jeg skal skape nye muligheter i næringslivet og

Fredrik og Martin Tjernsbekk Studenter, Innovasjonsledelse og entreprenørskap

Studiet går over tre år, hvert av årene er delt i to semestre. Studiet inneholder flere tradisjonelle emner innen økonomi og administrasjon, samt spesifikke innovasjonsfag. Undervisningen består av forelesninger, gruppeøvinger, seminarer og intensivkurs. Tredje studieår går i hovedsak med til Studentbedrift, der grupper arbeider sammen og har veiledere fra høgskolen og Kunnskapsparken i Ålesund, og har mentor fra næringslivet.

nye arbeidsplasser til samfunnet. Dette har jeg drømt

om hele livet! Magnus Andersen, student Innovasjonsledelse og entreprenørskap

49


bachelor

internasjonal logistikk Liker du å planlegge, har praktisk sans og tar raske beslutninger? I logistikkbransjen finner du den beste løsningen for kundene ut fra krav til levering og pris. Mye av undervisningen foregår som praktisk gruppearbeid i samarbeid med lokalt næringsliv. Hva lærer du? Norske bedrifter har ofte en utfordring ved at det som regel er lang vei til markedet. I europeisk målestokk konkurrerer vi med bedrifter som kanskje bare ligger en times biltur på den tyske motorveien unna sin kunde. En produsent hjemmehørende på den norske vestkysten må levere den samme varen, med samme presisjon, uten noe tillegg i pris! I logistikkfaget lærer du å sørge for at forsyningene kommer fram billigst mulig til rett tid og til rett sted. Studiet har som hovedfokus internasjonal logistikk og logistikkutfordringer knyttet til utgående logistikk, med vekt på bransjer som fiskeri, oppdrett og møbel. I tillegg vil du få generelle økonomi- og administrasjonsfag. Organisering Studiet går over tre år, hvert av årene er delt i to semestre. Studiet inneholder tradisjonelle emner innen økonomi og administrasjon, samt et innslag av logistikkfag hvert semester. Det er lagt til rette for internasjonal studentutveksling i femte semester med universiteter og høgskoler i Europa, USA og Asia. Undervisningsformen er hovedsaklig forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. Det legges opp til bedriftsbesøk og gjesteforelesere fra lokalt næringsliv. Noen av emnene i tredje studieår kan bli forelest på engelsk. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses, eventuelt presenteres.

Aktuelle yrker Du finner aktuelle jobber innen innkjøps- og forsyningsledelse, salg- og markedsføring, samt logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon. Studiet egner seg også for arbeid med logistikk- og markedsføringsspørsmål i ulike bransjer og næringer. Veien videre En bachelorgrad i Internasjonal logistikk åpner for videre mastergradsstudier ved Høgskolen i Molde, men også ellers i Norge og i utlandet. Kariann Sandvik Coordinator, Supply Chain & Logistics, Hjellegjerde Jeg valgte Internasjonal logistikk fordi det utfordrer både praktisk og logisk sans, samtidig som det kreves teoretisk kunnskap og innsikt for å kunne løse utfordringer på fagområdet. I løpet av studietiden fikk jeg mange gode venner, som jeg fremdeles har kontakt med. Høgskolen i Ålesund er akkurat passe stor; mange nok studenter til at ikke ”alle kjenner alle”, men få nok til at kullene ikke blir for store. Vi ble godt kjent med foreleserne, og det opplevdes som veldig positivt. Det er mange dyktige ansatte på høgskolen som har mye kunnskap å formidle til den som vil ta imot! Jeg fikk også verdifullt utbytte av utplasseringen. Jeg er svært fornøyd med utdanningen min fra Høgskolen i Ålesund og er nå er i en utfordrende stilling som jeg gleder meg til å gå til hver dag!

Det er veldig lett å få nye venner på høgskolen. Siden vi har forelesninger sammen med flere forskje llige klasser, blir du raskt kjent med andre også utenfor din egen studieretning.

Godt å vite Studenter som slutter etter to år, oppnår tittelen høgskolekandidat (120 sp).

Opptakskrav: Kravkode: GENS

50

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 211432 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/log

Kariann Sandvik Coordinator, Supply Chain & Logistics, Hjellegjerde

Ole Petter Anfinsen, student HiÅ

51


bachelor

økonomi og administrasjon Dette er studiet for deg som ikke har bestemt deg for akkurat hva du vil bli, og som vil ha en utdannelse som åpner flest mulig dører til arbeidslivet. Studiet er rettet mot alle bransjer, og gir en bred faglig bakgrunn til å løse oppgaver i næringslivet både i inn- og utland. Hva lærer du? Økonomi, metode og adferdsfag er sentrale i studiet. Du skal kunne ivareta spesialist- og rådgivningsoppgaver innenfor økonomiske, administrative og markedsføringsmessige arbeidsområder i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. Du lærer å forstå og selv bli i stand til å fatte beslutninger i private og offentlige organisasjoner. Organisering Studiet går over tre år, hvert av årene er delt i to semestre. Første studieår får du en grunnleggende innføring i økonomisk-administrative fag. Andre studieår videreføres fagområdene metode, økonomi og adferdsfag, i tillegg til språk. Tredje året gir fordypning i økonomi og markedsrelaterte emner. Noen av emnene tredje året undervises på engelsk. Det er lagt til rette for internasjonal studentutveksling i femte semester med universiteter og høgskoler i Europa, USA og Asia. Undervisningsformen er hovedsakelig forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. Det legges opp til bedriftsbesøk og gjesteforelesere fra lokalt næringsliv. Noen av emnene i tredje studieår undervises på engelsk. Aktuelle yrker Med en bachelor i Økonomi- og administrasjon har du en solid utdanning som er ettertraktet både i næringslivet og offentlig virksomhet. Du er kvalifisert til jobber innen alt fra markedsføring og administrasjon til regnskap og økonomi.

Veien videre Etter fullført studium kan du søke opptak til mastergradsstudier ved høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Blant annet er det mulig å søke opptak til toårige mastergradsstudier i økonomi og administrasjon (siviløkonomiutdanning). Laura Jermacane-Maganga Salgsmedarbeider, Aalesund Seafood as Jeg kom til Ålesund fra Latvia og trivdes så godt at jeg har blitt værende i byen. Som salgsmedarbeider i Aalesund Seafood AS har jeg stor nytte av det jeg lærte på Høgskolen i Ålesund. Studiet har gjort meg i stand til å forstå prosessene som foregår i bedriften og hvordan markedet fungerer. Studiet i Økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Ålesund var veldig bra. Vi fikk mange praktiske case-oppgaver som var tilnærmet like slik de er i ”den virkelige verden”. Vi hadde også en veldig god kommunikasjon mellom lærere og studenter, noe jeg slettes ikke var vant til fra hjemlandet mitt. Jeg liker spesielt godt fokuset som er på internasjonalisering ved Høgskolen i Ålesund. Vi ble kjent med mange utvekslingsstudenter som kom til høgskolen, i tillegg til at vi ble oppfordret til å dra på utveksling selv. I min klasse tok nesten alle ett semester utenlands. Mange valgte Spania, mens jeg selv dro til Tanzania.

Utdannelsen min har gitt meg en plattform med stor faglig bredde. Studiet gir gode muligheter til å arbeide i et internasjonalt miljø hvor en kan ta del i et vidt spekter av oppga ver - avhengig av interesse, personlighet, motiva sjon og evner.

Godt å vite Studenter som slutter etter to år, oppnår tittelen høgskolekandidat (120 sp).

Opptakskrav: Kravkode: GENS

52

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225369 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/okadm

Laura Jermacane-Maganga Salgsmedarbeider, Aalesund Seafood as

Glen Bradley, tidligere student ved HiÅ

53


ETTårig studium

økonomi og ledelse Vi trenger alle en viss basiskunnskap i økonomi og ledelse, fagområder som er nyttig i de fleste yrkessammenhenger. Studiet er myntet på deg som ønsker å lede andre og utvikle bedrifter, og denne utdanningen gir deg en god basis for en fremtid som leder og mellomleder. Hva lærer du? Dersom du har gjennomført en profesjonsutdanning på høgskolenivå, eller har tenkt å gjøre det, er det stor sjanse for at du vil ende opp i en mellomleder- eller lederstilling. Da vil behovet for kunnskap innenfor økonomi og ledelse melde seg. Studiet i Økonomi og ledelse dekker dette behovet.

Jogeir Veiberg Service engineer, Ship equip

Organisering Studiet er ettårig og går over to semester. Studiet er en kombinasjon av økonomisk-administrative studietilbud ved høgskolen. Du får en innføring i økonomiske, markedsmessige og adferdsmessige emner.

Høgskolen i Ålesund er jo forholdsvis liten, så miljøet blir derfor ganske tett og det er lett å komme i kontakt med andre studenter. Man blir også lettere kjent med foreleseren i et så lite miljø, noe som gjør det enklere å spørre om hjelp utenom de vanlige forelesningene. Det er mange aktiviteter for studenter utenom studietiden som det kan anbefales å ta del i.

Undervisningsformen er hovedsaklig forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses og presenteres. Aktuelle yrker Du får kompetanse for arbeid i privat og offentlig virksomhet. Mange som har utdanning i profesjonsyrker tar Økonomi og ledelse som påbygging for å få grunnleggende kunnskap i økonomi og administrasjon.

Etter endt bachelorgrad i teleteknikk ved Høgskolen i Ålesund fullførte jeg ett år med Økonomi og ledelse. Årsaken var at jeg ønsket meg en tverrfaglig kompetanse.

Nå jobber jeg som service engineer i Ship Equip, som leverer satelittkommunikasjonsløsninger for alle typer båter. Her har jeg ansvar for å gjennomføre installasjon og service av vårt utstyr. Jobben innebærer en god del reising, hovedsaklig i Europa, men også enkelte steder i Afrika og Asia.

Veien videre Etter studiet i Økonomi og ledelse kan du søke opptak til andre året ved Høgskolen i Ålesunds treårige bachelorgradsstudium i Eksportmarkedsføring eller Økonomi og administrasjon.

Økonomi og ledelse har et godt faglig opplegg for et årsstudium, med svært kompetente lærere . Høgskolen legger vekt på at studentene skal få komme med innspill om hvorda n studiene skal legges opp, slik at tilbudet kontin uerlig blir forbedret. Torry Larsen, tidligere student ved HiÅ

Opptakskrav: Kravkode: GENS

54

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: 225162 Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 60

www.hials.no/okled1

Jogeir Veiberg Service engineer, Ship equip

Godt å vite

55


Master

Produkt- og systemdesign Fiske og fangst, transport og offshorevirksomhet under ekstreme forhold har satt skip og mannskap på store prøver. Norske bedrifter er verdensledende i å utvikle skip og utstyr for værharde farvann og krevende maritime operasjoner. Hva lærer du? Studiet er spesielt rettet mot design av skipsutstyr og maritime systemer. Du blir utfordret i å utvikle nye løsninger som skaper sikkerhet og som møter dagens miljøkrav, og du lærer om avanserte systemer som inkluderer roboter, kraner og vinsjer i et komplekst samspill med brukere. Fagene består blant annet av materialteknologi, maskinerisystemer, produktutviklingsmetodikk og markedsorientering. Undervisningen foregår på engelsk.

kontakt med den maritime klyngen på Sunnmøre som regnes som verdens største innen offshore skipsaktivitet.

Målet er å utdanne innovative produktutviklere som kombinerer spisskompetanse innen produktutvikling og konstruksjon med systemdesign og menneskelige faktorer.

Terje Steffensen Mastergradsstudent og senior prosjektingeniør, Odim

Andre året gir fordypning i form av blant annet prosjekt- og mastergradsoppgave. Store deler av studiet knyttes til industrielle problemstillinger. Søkere som har to års relevant erfaring innen produktutvikling, konstruksjon eller design får anledning til å ta en såkalt erfaringsbasert mastergrad (1,5 års fulltidsstudium eller for eksempel tre års deltidsstudium). For dem som ikke har nødvendig erfaring er studietiden to år fulltid eller for eksempel fire år deltid. Aktuelle yrker Som oftest vil arbeidsgiver være et engineeringfirma eller verft, men kan også være institusjoner som rederi, klasseselskaper (DNV) og myndigheter. Høgskolen i Ålesund har nær

Som deltidsstudent ved mastergraden får jeg både jobbe og studere på samme tid, noe som gir meg fullt læringsutbytte. Jeg kan ikke få rost Odim nok for både økonomisk støtte og velvillighet for å tilrettelegge arbeidsdagene mine i forhold til undervisningen på Høgskolen i Ålesund. Masterstudentene skal blant annet gjennom et fag som heter Machinery Systems. Her legges det opp til prosjektarbeid, og jeg valgte å jobbe med ankerhåndteringsfartøy. Dette jobbet jeg med i Odim før jeg begynte på studiet, så på denne måten kan jeg bruke erfaringen jeg har tilegnet meg i jobben både som hjelp under forelesninger og prosjektarbeid. Med mastergradsstudiet får jeg hevet kompetansen min og får økt innsikt i fartøytyper og oppbyggingen av de forskjellige systemene. Vi har jevnlige fremføringer, og jeg har fått et viktig perspektiv og overblikk på systemnivå, og ikke kun på enkelte komponenter som det fort blir i jobben min.

Godt å vite Opptakskrav: Disiplinert mastergrad: Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning. Erfaringsbasert mastergrad: Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning + minimum to års relevant erfaring innen produktutvikling, konstruksjon eller design.

56

Søknad: Lokalt opptak, søknadsskjema på www.hials.no Søknadskode: Disiplinbasert 225840, Erfaringsbasert: 225845 Søknadsfrist: 15. april Disiplinbasert mastergrad: 120 studiepoeng Erfaringsbasert mastergrad: 90 studiepoeng www.hials.no/mscprodukt

Vi er opptatt av å hente unge talenter fra hele verden

Terje Steffensen Mastergradsstudent og senior prosjektingeniør, Odim

Organisering Studiets første år består av seks fag og åtte moduler. Hvert fag går på en gitt ukedag slik at det er enkelt å ta studiet som deltidsstudium, for eksempel to dager i uken på høgskolen.

Veien videre For den som er ansatt i en bedrift kan en arbeide med oppgaver initiert av bedriften gjennom studiet. På denne måten knyttes relevante problemstillinger fra bedriften til undervist teori. Høgskolen vil formidle kontakt med industrien for den som ønsker en slik tilknytning.

og sørge for at de får arbeid i industrien paralle

lt med utdanning. Hans Petter Hildre, professor HiÅ

57


Master

skipsdesign Designere har en evne til å se forbi det eksisterende. De løser gamle problemstillinger med nye vinklinger som ivaretar helhet og funksjonalitet på positive måter. Skipsdesign blir stadig mer utfordrende på grunn av strengere krav til ytelse, mer avanserte systemer og økt integrasjon ombord i nye fartøy.

Det legges vekt på at du skal kunne simulere skipets egenskaper mot operasjonen det skal utføre, og du lærer diverse beregninger med forskjellig dataprogram og analyseverktøy. Organisering Studiets første år består av seks fag og åtte moduler. Hvert fag går på en gitt ukedag slik at det er enkelt å ta studiet som deltidsstudium, for eksempel to dager i uken på høgskolen. Andre året gir fordypning i form av blant annet prosjekt- og mastergradsoppgave. Store deler av studiet knyttes til industrielle problemstillinger. Søkere som har to års relevant erfaring innen skipsdesign eller konstruksjon får anledning til å ta en såkalt erfaringsbasert mastergrad (1,5 års fulltidsstudium eller for eksempel tre års deltidsstudium). For dem som ikke har nødvendig erfaring er studietiden to år fulltid eller for eksempel fire år deltid. Du kan velge mellom to fordypninger: Konstruksjonsteknikk eller hydrodynamisk retning. Aktuelle yrker Som oftest vil arbeidsgiver være et engineeringfirma eller verft, men kan også være institusjoner som rederi, klasseselskaper (DNV) og myndigheter.

Veien videre Det finnes ikke noe mer globalt enn maritim virksomhet, så skipsdesignere har hele verden som arbeidsplass. For den som er ansatt i en bedrift kan en arbeide med oppgaver initiert av bedriften gjennom studiet. På denne måten knyttes relevante problemstillinger fra bedriften til undervist teori. Høgskolen vil formidle kontakt med industrien for den som ønsker en slik tilknytning. Karl Henning Halse Førsteamanuensis Høgskolen i Ålesund Ålesund ligger midt verdens største industriklynge knyttet til avanserte maritime operasjoner. Klyngen består av mer enn 200 bedrifter som utvikler, bygger og driver noen av verdens mest avanserte fartøy. Disse bedriftene er globale, omsetter for mer en 40 milliarder kroner og er hurtig voksende. Redere, utstyrsleverandører, klasseselskaper og skipsbyggere bygger videre på tradisjoner som preger befolkningen. Nærheten til havet, nøysomhet og sans for gode forretninger sørger for en levedyktig industri. Det var et klart signal fra den maritime klyngen at en mastergrad i Skipsdesign ville skape etterspurt kompetanse. Høgskolen i Ålesund har lang erfaring med undervisning og opplæring i avanserte marine operasjoner og utvikling av fartøyer. Her vil du møte faglig ansatte som har bred kunnskap fra næringen. Ved å tilby komplette studieprogram innen Skipsdesign og Produkt- og systemdesign mottar vi både norske og utenlandske studenter, så her vil du nyte godt av et svært internasjonalt studiemiljø.

Godt å vite Opptakskrav: Disiplinert mastergrad: Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning. Erfaringsbasert mastergrad: Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning + minimum to års relevant erfaring innen produktutvikling, konstruksjon eller design.

58

Søknad: Lokalt opptak, søknadsskjema på www.hials.no Søknadskode: Disiplinbasert 225850, Erfaringsbasert: 225855 Søknadsfrist: 15. april Disiplinbasert mastergrad: 120 studiepoeng Erfaringsbasert mastergrad: 90 studiepoeng www.hials.no/mscskipsdesign

Lidenskap har fått et nytt navn: Skipsdesign. Gunvor Ulstein til offshore.no

Karl Henning Halse Førsteamanuensis Høgskolen i Ålesund

Hva lærer du? Du får hevet kompetansen din innenfor de klassiske områdene hydrostatikk, stabilitet og hydrodynamikk. For å skape nye produkter lærer du å forstå markedet ditt, du har fag som industriell design, og det brukes mye tid på Computer Aided Engineering (CAE). Du skal kunne gjennomføre hydrodynamiske bevegelsesanalyser av et skip for å evaluere operabiliteten, og du lærer om Lean production og Marineog subseaoperasjoner. Undervisningen foregår på engelsk.

59


videreutdanning

STUDIER I UTLANDET

Vil du bygge videre på den utdanningen du har? Høgskolen i Ålesund tilbyr en rekke videreutdanninger i tillegg til bachelor- og mastergradsutdanningene. Videreutdanningene er som oftest organisert som deltidsstudium, med samlinger og nettbasert undervisning.

Vi lever i et globalt samfunn med stadig større grad av internasjonalt samarbeid. Høgskolen har samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner på alle kontinenter, og deltar i ulike internasjonale utvekslings-program. Høgskolens studietilbud blir også tilbudt i utlandet.

SYKEPLEIE Etterutdanning for helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og unge Studiet er først og fremst beregnet på helsesøstre som arbeider på helsestasjon og i skolehelsetjenesten.

studieopphold i utlandet Personlige og faglige utfordringer, språkkunnskaper, internasjonalt kontaktnett, forståelse for andre kulturer, internasjonal erfaring. Alle bachelorgradsstudiene ved Høgskolen i Ålesund har avtaler om studentutveksling ved utenlandske universiteter eller høgskoler. Utenlandsoppholdet varer vanligvis fra tre til fem måneder.

Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Studiet retter seg mot sykepleiere som ønsker å arbeide innenfor området helsefremmende og forebyggende arbeid. Kreftsykepleie Studiet for sykepleiere som ønsker å bli velkvalifiserte yrkesutøvere som utøver kreftsykepleie til pasienter og bistår deres pårørende. Praksisveiledning for sykepleiere For de som har eller ønsker å ha veiledningsansvar for studenter. Studiet gir en generell kompetanse som kan gi innpass i Veiledningspedagogikk del-1. Sykepleie til kritisk syke - masteremne Studiet fokuserer på sykepleie til kritisk syke, og er rettet mot sykepleiere som ønsker å forbedre kompetansen sin på dette feltet. Studiet kan følges som frittstående videreutdanning og som valgfritt emne i mastergrad i Helse- og sosialfag, mestring og myndiggjøring ved Høgskulen i Volda. Videreutdanninger i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie For sykepleiere som ønsker å ivareta den akutt og kritisk syke ut fra lovgivning, fagkunnskap, verdier og yrkesetikk. TVERRFAGLIG Karriereveiledning Studiet gir kunnskap og ferdigheter i karriereveiledning. Dette er blitt et svært aktuelt område for blant annet skoleverket, NAV og private rådgivere. Ledelse i helse og sosialtjenesten Studiet sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig i lederroller. Studiet gir grunnlag for økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner.

60

Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering del-1 Studiet gir kunnskap om og innsikt i rehabiliteringsarbeid. Studiet kvalifiserer for planlegging og utvikling av tiltak for brukergrupper. Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering del-2 Studiet gir kunnskap om og innsikt i ulike områder for rehabilitering/habilitering og betydning disse har for brukere av slike tiltak. Veiledningspedagogikk del-1 Studiet fokuserer på studentveiledning og yrkesrettet veiledning og gir kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere veiledning. Veiledningspedagogikk del-2 Studiet gir videre innføring i ulike veiledningsstrategier. Studentene skal kunne vurdere problem og utviklingsmuligheter i grupper og organisasjoner i lys av disse.

Kombiner studiet og nye, personlige erfaringer med språkopplæring, og du får en tilleggskompetanse som blir lagt merke til på jobbmarkedet. Du kan blant annet benytte deg av høgskolens Erasmus-avtaler og få ekstra stipend i forbindelse med utenlandsoppholdet. Internasjonal erfaring og utdanning er sentralt hvis du ønsker deg en spennende karriere.

www.hials.no/utveksling

Språkstudier I SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE Fransk i Paris Er du interessert i fransk, historie, kultur og kunst? Ønsker du i tillegg å studere språket, så gjør det i Paris! Spansk i Mexico Hvis du ønsker å lære spansk og liker hvite strender og asurblått hav, så kan dette være studiet for deg! Du vil også oppleve at meksikanerne er stolte av landet og kulturen sin. Spansk på Cuba Som student i Havanna, lærer du å kjenne øya, landets kultur, befolkning og historie på en helt annen måte enn hva du gjør som turist. Markedsføring i Brasil Lær portugisisk, samtidig som du studerer markedsføring, i spennende Salvador i Bahia. www.hials.no/sprak

PROSJEKTLEDELSE Deltidsstudium i Prosjektledelse med tre samlinger à tre dager. SPRÅK Spansk med fagdidaktikk For deg som er lærer og ønsker å videreutvikle din muntlige og skriftlige kompetanse både i produksjon og forståelse av spansk språk. Du ønsker også å utvide dine kunnskaper om spansk kultur og samfunnsliv med sikte på å formidle kunnskaper om spansk språk i en undervisningssammenheng.

Bruk også studietiden ved Høgskolen i Ålesund

til å ta et semester i utlandet hos våre samarbeiden

de universiteter og høgskoler. Geirmund Oltedal, rektor HiÅ

For full presentasjon av studiene kan du se nærmere på: www.hials.no/videreutdanning

www.hials.no/videreutdanning

61


Ålesundskalender 2010 Januar Nyttårsball Februar Bjorlitur Alperittet Arbeidslivsdagen Mars Gründerdagen Fylkesmesse for studentbedrifter Ålesund Teaterfestival

62

April Eksamen NM i studentbedrifter

Juli Båtfestival Sommerfest på Giske

Oktober Halloween Oktoberfest

Mai Russefest Eksamen Ålesund Maraton

August Matfestival Jugendfest Radio Ålesund Festival Fadderperiode Skolestart

November Eksamen Nissefest Skisesongen starter

Juni Midtsommer Jazz Norgesløpet (veteranbil) Marinemesterskapet EM i studentbedrifter Jentebølgen Eksamen

September Valg SPÅ, NLU, ÅSS, FADDER Kick-off Ungjazz

Desember Eksamen Ålesund Nyttårsmaraton

63


Tlf. +47 70 16 12 00 Faks +47 70 16 13 00

Følg oss på Facebook! Høgskolen i Ålesund/ Aalesund University College

studentservice@hials.no www.hials.no Følg oss på twitter! http://twitter.com/hials

Fo to: Ton y Ha ll , A . Pe d er se n , P O D y b v i k , G . S o levå g , J . M . Rø d a l , G . W a n g e n , T. R a k ke / D e s t . Å l e s u n d & S u n n m ø re, U l s te in , F a r s t a d , Ve g ve s e ne t , B our bon, G ate w ay Col l l e ge

Tr y k k : B jo r va n d & Ska r p o d d e

Høgskolen i Ålesund Larsgårdsveien 2 6025 Ålesund

E L LE mE L LE w ww. e l l e m e l l e . n o

Hei, hvis du ikke har bestemt deg for Høgskolen i Ålesund enda, så er det bare å begynne forfra igjen og igjen og igjen - helt til du har skjønt det. Ikke gi deg!

Høgskolen i Ålesund - Studiekatalog 2010/2011  

Høgskolen i Ålesund - Studiekatalog 2010/2011

Advertisement