{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 2

Politisk deltagelse via Facebook Kristian Risager Larsen

Institut for Statskundskab, Århus Universitet Bacheloropgave

INDHOLDSFORTEGNELSE

Abstract in English

Abstract in English ........................................................................................................................................ 2 Indledning .................................................................................................................................................... 3 Tese .......................................................................................................................................................... 4 Problemformulering ................................................................................................................................ 4 Teori ............................................................................................................................................................. 5 Deliberativt demokrati ............................................................................................................................. 5 Politisk deltagelse .................................................................................................................................... 5 Måleapparat for politisk deltagelse ..................................................................................................... 6 Hvad er Facebook? ....................................................................................................................................... 7 Internettets udvikling .............................................................................................................................. 7 Introduktion til Facebook og Facebookgrupper ...................................................................................... 7 Demokratisk projekt? .......................................................................................................................... 8 Kan Facebook-grupper kaldes græsrodsbevægelser? ......................................................................... 8 Er brugerne navlepillere? .................................................................................................................. 10 Facebooks betydning i det danske mediebillede .............................................................................. 10 Om Facebook-undersøgelsen..................................................................................................................... 12 Gruppeudvælgelse ................................................................................................................................. 12 Forventninger i forbindelse med undersøgelsen ................................................................................... 13 Protestsgrupper ................................................................................................................................. 13 Dobbeltbesvarelser ........................................................................................................................... 13 Kodning af resultater ............................................................................................................................. 14 Ingen vægtning af resultater ............................................................................................................. 14 Analyse af politisk deltagelse på Facebook ................................................................................................ 15 Svarfrekvens .......................................................................................................................................... 15 Er protestgrupper kun for oppositionen? .............................................................................................. 16 Er politik kun for mænd? ....................................................................................................................... 18 Er Facebook et ungdomsfænomen? ...................................................................................................... 18 Nedrivning af Storkespringvandet i København .................................................................................... 19 Er Facebook-grupper for andre end Tordenskjolds soldater? ............................................................... 20 Non-response .................................................................................................................................... 22 Er Facebook og andre sociale netværk på internettet med til at skabe nye græsrodsbevægelser? ..... 22 Delkonklusion ........................................................................................................................................ 24 Har Facebook medført politisk indflydelse?............................................................................................... 26 Søgning i Folketingsdebatter ................................................................................................................. 26 Politikernes ønske om borgerinddragelse ............................................................................................. 26 Delkonklusion ........................................................................................................................................ 27 Hovedkonklusion og perspektivering ......................................................................................................... 28 Bibliografi ................................................................................................................................................... 29

1

Profile for Kristian Risager Larsen

Politisk deltagelse via Facebook  

Politisk deltagelse via Facebook er titlen på min bacheloropgave, som jeg skrev i forbindelse med bachelorseminaret Dansk Demokrati og Parla...

Politisk deltagelse via Facebook  

Politisk deltagelse via Facebook er titlen på min bacheloropgave, som jeg skrev i forbindelse med bachelorseminaret Dansk Demokrati og Parla...

Profile for kezze
Advertisement