Page 1

København, 19.  oktober  2012     Til  rette  vedkommende     Jeg  skal  hermed  bekræfte,  at  Keyvan  Bamdej  i  uge  38  og  39  2012  var  i  studiepraktik  på  Politikens   sportsredaktion.     Forløbet  blev  baseret  på  selvstændig  idéudvikling  og  praktisk  gennemførelse  af  et  journalistisk  projekt,  som   Keyvan  Bamdej  gennemførte  fuldt  ud  tilfredsstillende.     Keyvan  Bamdej  viste  fine  evner  til  at  vinkle  tre  artikler  i  et  samlet  kompleks,  gennemførte  grundig  research   og  foretog  de  relevante  interview,  således  at  han  ved  forløbets  afslutning  afleverede  et  kompleks  af  kvalitet   til  offentliggørelse  i  Politiken.     Skulle  der  være  behov  for  det,  stiller  jeg  mig  gerne  til  rådighed  for  yderligere  oplysninger.     Mvh     Søren-­‐Mikael  Hansen   Sportsredaktør,  Politiken   40  43  22  42  /  s-­‐m@pol.dk            

Udtalelse fra Søren-Mikael Hansen  
Udtalelse fra Søren-Mikael Hansen  

Udtalelse fra chefredaktør på Politiken Sport, Søren-Mikael Hansen

Advertisement