Issuu on Google+

Código binario. Passa de binari a decimal els següents nombres: • • • • •

101=5 1010=10 11110=30 10100110=166 10011=19

Passem els nombres de decimal a binari: • • • • •

1024=10000000000 312=100111000 12=1100 511=111111111 13=1101


codigo binario