Page 1

Алла НЕСВІТ

АНГЛІЙСЬКА МОВА Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

київ «ГЕНЕЗА» 2012


Любі першокласники! Ви тримаєте в руках свій перший підручникз англійської мови. Разом з його героями - Анею і Данилом та їхньою вчителькою Міс Елісон ви вивчите літери англійського алфавіту, перші слова, навчитесь розповідати про свою родину та друзів, іграшки, улюблені свята, шкільне життя та навколишній світ. Англійська мова - мова міжнародного спіл­ кування. Оволодівши нею, ви зможете знайти друзів у будь-якому куточку нашої планети, дізнаєтесь про їхні вподобання, сімейні та шкільні традиції. Допоможуть вам у роботі з підручником піктограми-підказки.

Послухай і повтори.

Напиши за зразком.

Послухай, знайди і покажи.

Подивись і озвуч.

Спілкуйся в класі. / Скажи. Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь.

Пограйте у гру. Подивись, зроби і скажи. Спілкуйся англійською.


Цпії-1. Му Гатіїу апсі Ргіепсіз Розділ 1. Моя сім'я друзі НеІІо! І а т Мізз АІізоп. І *'

ш

А В С О Е Р С Н І } К 1М N О Р д и я т п V « X V 2

У

ІТТ

/

1. У зіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори. - НеІІо! І а т Апп.

- Ні! І а т Оап.

2. УУогк іп раігз. І Працюйте в парах. Привітайся із своїми товаришами і скажи, як тебе звати.

і


1

V

І_еззоп 1. НеІІо! Урок 1. Привіті

£

3 . 1_оок апсі зау. / Подивись ї скажи.

4. І_оок апсі асі оиі. І Подивись і розіграй.

СоосІЬуе, Виппу! 5. Зреак ЕпдІізИ. / Спілкуйся англійською. Привітайся із своїми рідними та друзями. С н і!

Г

О

ж/

^ н е іГ о Г )

\3

^

^


6 І_еззоп 2. Місе іо М е е і Уои! 1. І_оок апсі зау. / Подивись

і

скажи.

ТЇІІ5 ІЗ МІ55 АІізоп.

ми

У£Ж

МІ55 АІізоп

ВоЬ

Апп

2. І_ізІеп апсі зіпд. / Послухай і заспівай. НеІІо, ІіеІІо, НеІІо, Апп! НеІІо, Оап!

Місе іо тееі уои! НеІІо, МеІІо, НеІІо, т у їгіепсі! НеІІо, т у їгіепсі! \Л/еІсоте іо Епдіізії ЬапсІ! 3 . 1-ізіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори. ^ ЇЇе ІІо ! І а т ВоЬ. Ні, ВоЬ! Місе іо т е е і

1 « л и й *»


1

г

У рок 2. П риємно познайомитись! 4. І_оок апсі асі о и і / Подивись

1. - Ні, АІісе! - НеІІо, Т о т !

Ж/

§ і

розіграй.

2. - ОоосІЬуе, МІ35 АІізоп! - ОоосІЬуе, Л т !

“1-еі’з Ехегсізе” І «Фізкультхвилинка» *І_ізІеп апсі сіо. І Послухай і виконай. Опе, і\л/о, ІЬгее, І_оок аі т е ! НапсІз ир, НапсІз сІо\л/п, НапсІз оп Мірз, 8 іі сІо\л/п. 5. Зреак ЕпдІізИ. / Спілкуйся англійською. Повтори форми привітання і прощання. Ні! НеІІо! ОоосІЬуе! * Вправи, позначені зірочкою, виконуються за наяв­ ності часу на уроці.

(

И


8

1-еззоп 3. \А/ґіа+ Із Уоиг М а т е ? 1. и зіеп апсі гереаі. / Послухай ї повтори. ОоосІ тогпіпд! СоосІ тогпіпд! УЧіїаі із уоиг пате? Му п а те із иеппу. ТІїаґз т у пате. 2. УУогк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. *-НеІІо! УУІіаі із уоиг пате?

- Му п а те із Апп

3. и зіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори.

4. Зреак іп сіазз. І Спілкуйся в класі. Привітайся і представ своїх друзів.

і

- Ні, Оап! Тґііз із Реїег! - НеІІо, Реїег! ІМісе Іо т е е і уои! - Місе їо т е е і уои!


Г7 9

У рок 3. Як тебе звати?

с

.V

УУНаі і§ ...? = \М іа і’з...? 5. І_оок апсі асі оиі. І

І а т ... = Г т

Подивись

З

розіграй.

і

Ні! !’т ВеІІа. \МіаҐ5 уоиг пате? .а

с

“Т іт е їог Рип” / «Час розваг» *Ьоок, т а к е апсі зау. / скажи.

По

дивись

,

З

зроби та

І* П А V;

ЯВ Інструкцію щодо виконання творчого завдання подано на стор. 105. 6. Зреак ЕпдІізИ. / Спілкуйся англійською. Запитай нових друзів, як їх звати. \М іа{ із уоиг пате?

0

г

о

О

\3

, 4 - і 1 2 ^

^

1


10 1-Є З З О П 4 .

Но\л/ Аге Уои?

1. І_ізІеп апсі гереаі. І Послухай і повтори. ОоосІ тогпіпд, Ьоуз апсі дігіз!

СоосІ тогпіпд, Мізз АІізоп!

2 . 1_оок апсі асі оиі. І Подивись і розіграй. - СоосІ тогпіпд! \Л/Наі’з уоиг пате? - Му п а т е ’з К іт . - Місе іо т е е і уои!

1


1 11 У рок 4. Як справи?

§

3. У зіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори.

Ні! Но\л/ а ге уои? Ні! Но\л/ а ге уои? І а т їіпе, ІІіапк уои. І а т їіпе, ІИапк уои. Апсі \л/Ьаі аЬоиї уои?

4. ¥¥огк іп раігз. Азк апсі апзмег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь.

Нош а ге уои, ВеІІа? І’т їіпе. Апсі уои? І’т їіпе, ІНапк уои.

5. Зреак ЕпдІізП. І Спілкуйся англійською. Привітайся із членами своєї родини англійською мовою. Запитай, як їхні справи. Нош а ге уои?

(

1


ь /> 12

І_еззоп 5 . 1Нсіує 0 о і а РгіепсІ 1. І_ізіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори. ІІкгаіпе.

2. Асі оиі. / Розіграйте в ролях. ХЛ/Ііеге а ге уои їго т?

и

А: В: А: В: А: В:

Ні! НеІІо! ХЛ/ІіаГз уоиг пате? Му п а те із ОІез. \Л/Ііеге а ге уои їго т? І а т їго т ІІкгаіпе.


X

Урок 5. У мене є друг

І

1 3 /

3. УУогк Іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. - Аге уои їг о т іНе IIК? - N 0, І а т поі. - А г е уои їг о т ІІкгаіпе? - Уез, І а т .

“Т іт е їог Рип” І «Час розваг» *І_оок, т а к е апсі зау. / Подивись, зроби і скажи. Як звати твоїх однокласників? ТИ із із Тагаз. Не із т у їгіепсі. Тії із із ОІіа. ЗІіе із т у їгіепсі.

Інструкцію щодо виконання творчого завдання подано на стор. 106. 4. Зреак ЕпдІізИ. І Спілкуйся англійською. Розкажи про твоїх друзів. ТНІ5 із Т о т . Не із їг о т Ше ІІ5А.

г

О

\3

^

^

V


14

1-еззоп 6. Но\л/ ОІсІ Аге Уои? 1. І_ізіеп, гереаі апсі роіпі. І Послухай, повтори і покажи. їИ г е е

ЇУЮ

5ЄУЄП

їіу є

зіх

їо ііг

е ід Н ї

2. изіеп, сотріеіе апсі зау. І Послухай, доповни і скажи.

3. Ьоок апсі зау. І Подивись і скажи.

і

ТНіз із Ласк. Не із їме

ТІїіз із Магу. ЗІіе із зіх.


1

V

15

Урок 6. Скільки тобі років?

§

4. и зіе п апсі гереаі. І Послухай і повтори. 1. Му п а те із АІех. І а т зіх. Му п а те із Неіеп. І а т

зєуєп.

2. Нош оісі аге уои? Нош оісі аге уои? І а т зіх. Апсі шИаї аЬоиї уои? І а т зіх, іоо. 5. УУогк іп раігз. Азк апсі апзшег. / Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. 1. - Нош оісі аге уои? - І а т зіх.

2. - Нош оісі із Ие (зИе)? - Не (8Не) із 5еVеп.

“Т іт е їог Рип” / «Час розваг»

З

*РІау а д а те . І Пограйте у гру. - З

єуєп.

- Уез. - ТНгее.

1

- N 0 .

- Рісіиге 1.

7

6^

2

5

1

5

1

2

4

7

6. Зреак ЕпдІізН. / Спілкуйся англійською. Запитай у свого товариша, скільки йому років. - Нош

оісі

аге уои?

- I а т зіх.


16 і- єззоп

7. Му Р атіїу

1. І_ізіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори.

а їаІИег

а тоІНег

а зізіег а ЬгоІНег

2. І_оок апсі зау. / Подивись І скажи. СоосІ тогпіпд,'М І 55 ТИ із із т у їаїИег. АІізоп! ТИ із із т у т о їііе п Ніз п а те із ВоІісІап> Нег п а те із Аппа.

3. 1_ізіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори.

і

І Ііауе доі а 1Ііауе доі а І Ь в у є доі а І Ііауе доі а

їаіііег. тоїНег. зізіег. ЬгоІИег.

*е ,ь * * * • * $


1

СІ

V

17 Урок 7. Моя сім 'я

§

4. І_ізіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори. І Ііауе дої а тоІИег. ТИіз із т у тоІНег.

5. Шогк іп раігз. Азк апсі апзжег. / Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. Розглянь фотографії своєї родини. Запитай, хто на них зображений. Із іі уоиг т и т ? - Уез, іі із. Із іі уоиг зізіег? - Мо, іі ізп’ї. 6. Зреак ЕпдІізИ. І Спілкуйся англійською. Позмагайтеся, хто більше слів може вимовити англійською мовою.

и


18 І-еззоп 8. \Л/е Аге Н арру 1. І_ізіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори.

2 . І_ізіеп апсі зіпд. / Послухай і заспівай. Му Ратіїу Му Му Му Му

їаІНег, їаїїіег, їаїїіег, їаіііеґз пате із РаиІ! тоІЇїег, тоїііег, тоШег, тоІИеґз пате із Раиіа!

Му їатіїу, т у їатіїу, Му їатіїу із Іагде. РаіИег, тоіііег, зізіег, ЬгоіИег І і о у є Ш ет уегу тисіг

і


V

Урок 8. Ми - щасливі

19

-V

3 . 1-оок апсі зау. І Подивись і скажи.

4. УУогк іп раігз. Азк апсі апзотег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. - \Л/ІіаҐ5 уоиг т о їііе ґ з пате? - \Л/ІіаҐ5 уоиг їаШеґз пате?

- Нег п а те із АІІа. - Ніз п а те із Тагаз.

5. Зреак ЕпдІізИ. І Спілкуйся англійською. Скажи англійською мовою, як звати твоїх рідних. Му тоіИеґз пате із Попа. Му їаІЇїеґз пате із АІех.


20 І_еззоп 9. \А/е Аге ТодеїГіег 1. І_ізіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори.

Ш ап аипі ап ипсіе а дгаппу а дгапсіра соизіпз 2. Іівіеп, гереаі апсі роіпі. І Послухай, повтори і покажи. Му Ратіїу Му Нарру, Ііарру їатіїу: Му т и т апсі сіасі, Му дгаппу апсі дгапсіра, Му зізіег апсі ЬгоІИег, Му аипі апсі ипсіе Апсі т у Іоуеіу соизіпз!

3. УУогк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. Науе Уои до» ап_аипІ? уез ^

/ Мо Д


У І

21

Урок 9. Ми разом

£

4. Зреак іп сіазз. / Спілкуйся в класі. Розкажи про свою родину за зразком.

с

і Иауе доі а їаІНег. І Ііауе доі а тоїііег. “Т іт е їог Рип5’ / «Час розваг»

З

*І_оок, т а к е апсі зау. / Подивись , зроби і скажи. ТНіз із т у тоїііег. Нег пате із АІІа. ТІпіз із т у їаІИег. Ніз пате із АІех. І Иауе доі а ЬгоІИег, АІех. Му Ратїіу

Інструкцію щодо виконання творчого завдання подано на стор. 107. 5. Зреак Епдіізії. І Спілкуйся англійською. Запитай у твого товариша про його родину. Науе уои доі а ЬгоІІіег?

с

о

\9

^

^


Цпй 2.

Му Тоуз / Мої іграшки Розділ 2. Мо іграшки

1. Шзіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори. ВаІІз апсі с іо ііз , ОоІІз апсі ЬаІІз, І Ііауе доі Мапу Іоуз.

Воуз апсі дігіз, Оігіз апсі Ьоуз І_іке Іо ріау \Л/іІИ ІІіеіг Іоуз.

2. 1_ізіеп, роіпі апсі зау. І Послухай, покажи і скажи. \Л/ІіаІ із ІИіз? - II із а ЬаІІ. УУИаІ’з ІИіз? - ІІ’з ап арріе. а ЬаІІ

а ЬігсІ

а ІесІсІу Ьеаг 3. \Л/огк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. - І Иауе доі а ЬаІІ. Апсі уои? - І Ііауе доі а ЬаІІ, Іоо.


1-еззоп 1. і Науе 0 о і М апу Тоуз Урок 1. Я м аю багато іграш ок 4. У зіє п апсі гереаі. / Послухай і повтори.

5 . 1_оок апсі сору. І Подивись і напиши за зразком.

6. Зреак ЕпдІізИ. / Спілкуйся англійською. Скажи, які іграшки ти маєш, І Ііауе доі а йод.

(


1-еззоп 2. Ье+'з РІау! 1. а) І_ізіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори.

а саг

а саї

а кііе

а їгод

Ь) І_ізіеп апсі зау. / Послухай і скажи. А саг, саг, саг Іп їНе рагк, рагк, рагк

А кіїе, кііе, кіїе Іп їіпе зку, зку, зку

А саї, саї, саї Оп їНе та ї, та ї, т а ї

А їгод, їгод, їгод Оп їііе Іод, Іод, Іод

2 . 1-ізіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори. -

і Иауе дої а пе\л/ їоу. \ЛЛіаї’з ііііз? Ії’з а ЬаІІ. І_еї’з рІау їооїЬаІІ! І_еї’з рІау!

3. ¥Уогк іп раігз. Асі оиі. І Працюйте в парах. Розіграйте в ролях. Скажи, яка іграшка в тебе є, і запропонуй своє­ му товаришу погратися разом. І Иауе дої а пе\л/ сіоіі. І_еї’з рІау.


4. а) І_оок, Іізіеп апсі гереаі. / Подивись, послухай і повтори.

Ь) 1_оок апсі сору. І Подивись і напиши за

5 . 1_оок апсі зау. І Подивись і озвуч. Асі а сіасі ЬасІ саЬ 6. Зреак ЕпдІізИ. / Спілкуйся англійською. Скажи, які іграшки в тебе є. На який звук починаються їхні назви? І іїауе доі а саг.

(


1 . І_ізіеп апсі зіпд. / Послухай ї заспівай. ГСаіпЬо\л/, КаіпЬо\л/, АІІ ІИе соїоигз, І кпо\л/, І кпо\лл Ресі апсі огапде, УеІІош апсі дгееп ВІие апсі ригріе, Ригріе апсі ріпк. Оо уои кпо\л/ Ше соїоигз? Уез, І іИіпк!

2. І_оок, роіпі апсі зау. І П о д и в и с ь , покажи і скажи. Назви кольори веселки англійською мовою. Ригріе, ріпк, ЬІие, дгееп, уеііодо, огапде, ге<± 3. Зреак іп сіазз. І Спілкуйся в класі. Які іграшки в тебе є і якого вони кольору? І Ііауе дої а ЬаІІ. Му ЬаІІ із ге<±


Урок 3. Він - фіолетовий “І_еагп іИе І_еііегз” / «Вивчаємо л гери» 4. а) І_ізіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори.

Ь) І_оок апсі сору. І Подивись і напиши за зразком.

ВоЬ

рор

сосі

ЬасІ

6. Зреак ЕпдІізГі. І Спілкуйся англійською. Скажи, які кольорові олівці в тебе є. II із дгееп.


я 28

І_еззоп 4. \А/Іпаі Соїоиг 1$ Іі? 1. І_оок, Іізіеп апсі гереаі. І Подивись, послухай і повтори. а Ьоаі — а гесі Ьоаі — II із а гесі Ьоаі.

а гесі Ьоаі

а дгееп Ігаіп

а уеІІо\л/ сіиск

а ріпк еІерИапі

а дгеу доаі

2. У\Іогк іп раігз. Азк апсі апзотег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. -

\Л/Ьаі’з іИіз? Іі’з а ігаіп. \Л/Ьаі соїоиг із іі? ІҐз дгееп.

3 . 1-ізіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори. Мгз Визз, Мгз Визз Наз доі т а п у іоуз їог из: А уеііом сіиск апсі а ЬІие Ьоаі, А Ьго\л/п сіод апсі а дгеу доаі, А дгееп їгод апсі ап огапде ЬаІІ — \Л/е сап ріау \л/ііЬ іЬ е т аІІ!


Урок 4. Якого кольору? “І_еагп іііе І_еііегз” / «Вивчаємо л ітери» 4 . І_оок, Іізіеп апсі гереаі. / Подивись, послухай і повтори.

5 . 1_оок апсі сору. / Подивись і напиши за зразком. з . 2

6. Зреак ЕпдІізИ. І Спілкуйся англійською. Скажи, якого кольору твої улюблені іграшки, її із а дгеу еІерНапї.


І_еззоп 5. ЗІпе Наз 0 о і а Оо\\ 1. а) І_оок, Іізіеп апсі зау. І Подивись, послухай і скажи. \М іаГз іїііз? — ІГз ап іРосІ. \Л/НаІ’з ІНаї? — ІІ’з а Наге. Не Иаз дої ап ІРосІ. ЗИе Ііаз дої а Ііаге.

Ь) УУогк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. Із ІНіз Ііег сіоіі? — Уез, її із. із ІИаІ її із Іесісіу Ьеаг? — N0 , іі ізп’І.


Урок 5. У неї є лялька 2 . І_ізїеп апсі гереаі. І Послухай і повтори. а іесісіу Ьеаг - іесісіу Ьеагз ї і у є іесісіу Ьеагз

а Ьіке - Ьікез іНгее Ьікез

т Ш т ут Ж а ігаіп - ігаіпз їоигігаіпз

а ЬаІІ - ЬаІІз і\л/о ЬаІІз

3 . 1_оок, сііоозе апсі зау. І По дивись , вибери та скажи. Не Ііаз доі зіх сагз. ЗІіе Иаз д о і... \Л/е Іпауе д о і... / зіх /

їіу є

зєуєп

опе / і\л/о / ііпгее ЬаІІз

сагз

ііігее / їоиг / ї і у є іесісіу Ьеагз

і

^

*г\

0

о

11


Ьеззоп 5. ЗІпе Наз 0 о і а Оо\\ “І_еагп ІИе І_ейегз” / «Вивчаємо л гери» 4 . У зіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори.

Кк Н п ій

а Нарру Наге

а ригріе кіїе

5 . 1_оок апсі сору. / Подивись і напиши за зразком.

З

ш 6. Зреак ЕпдІізИ. / Спілкуйся англійською. Скажи, скільки однакових іграшок ти маєш. І Науе дої 1\л/о Ігаіпз.


с 33 і_єбзоп

6. Н ар р у ІЧе\л/ Уеаг! Урок 6. З Новим роком ! 1. Шзіеп, гереаі апсі роіпї. І Послухай, повтори і покажи. а зїаг - її із а зїаг. - І зее а зіаг.

а зіаг

а ЇІад

а ргезепі

а іідег

а ігее

2 . 1-ізїеп апсі гереаі. / Послухай і повтори. ТИе ІЧедо Уеаг Тгее Ізе е ,зе е , зее Тоуз, Іоуз, Іоуз ТИе Ме\л/ Уеаг Тгее, Рог дігіз апсі Ьоуз: А зїаг, зіаг, зїаг 51агз апсі ЬаІІз, Із їаг, їаг, їаг РІадз апсі с іо ііз , І Ііор, Иор, Иор Нагез апсі Ьеагз Нарру Мем Уеаг! То деї Іо ІИе їор. 3. ¥¥огк іп раї ге. Азк апсі апзотег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь.


і- єззоп

6. Н ар р у І\Іе\л/ Уеаг!

“І_еагп Ше І_ейегз” / «Вивчаємо л тери» 4 . а) 1_ізІеп апсі гереаі. І Послухай і повтори.

Ь) І_оок апсі сору. І Подивись ї напиши за зразком. і ►

5. і-ооN апсі зау. / Подивись і озвуч. їЬіз їЬаі зіаг Ігее Ігаіп

ргезепї

6. Зреак ЕпдІізИ. / Спілкуйся англійською. Скажи, якими іграшками діти прикрасили новорічну ялинку, зображену на стор. 33 . Якого вони кольору? І зее а ЬаІІ. II із ЬІие. І зее ІНгее зіагз. ТНеу аге уеііохл/.


1-еззоп 7. \А/Іпеге із З а піа СІаиз? Урок 7. Д е С анта Клаус? 1. І_ізІеп, зіпд апсі сіо. / Слухай, співай і виконуи рухи. УУИеге із Запіа?* \Міеге із Запіа? \Л/Ііеге із Запіа?1 Неге І а т ! Не ге І а т !2 Нарру, Нарру М є \ а/ Уеаг! Нарру, Нарру, Ме\л/ Уеаг!3 Но! Но! Но! Но! Но! Но!

2. УУогк іп раігз. І_.ізІеп, гереаі апсі асі оиі. / Н V ■ ■ ■ V Послухай, повторіть і розіграйте в ролях. - Н і, Зие! - НеІІо, Апп! - І_оок! Гує доі а пе\л/ Іесісіу Ьеаг! - ІҐз пісе. - Гує доі а ргезепі, Іоо. ІҐз а сіод. * Пісня супроводжується рухами: 1 Ііапсіз ЬеІпіпсІ Ьаск - руки за спиною; 2 а гт з оиі іп їгопі - руки вперед; 3 кеер а гт з ир іИгоидІї Ше гезі ої іііе зопд - руки вгорі до кінця пісні.

*Г\


3 . 1_оок, Іізіеп апсі зау. / Подивись, послухай і скажи. Які подарунки до Нового року отримали діти? Неіеп Ііаз дої а ріпк еіеріпапі. ЗЬе Ііаз дої а Ьго\л/п Ьеаг, Іоо. ВоЬ Ііаз д о ї.... Не Ьаз д о ї І о о . К і т .. Неіеп

ВоЬ

К іт

“Ьеагп Міе І_еМегз” / «Вивчаємо л тери» 4 . І_ізіеп, со тр іеіе апсі зау. / Послухай, д о п о в н и і скажи. Назви перші літери слів. Т - Іесісіу В - Ьеаг _ есісіу _еаг

' --Я. гь ■ * -Чг


г

37 Урок 7. Д е С анта Клаус?

с

“Т іт е їог Рип” / «Час розваг»

З

*І_оок, таке апсі зау. / П о д и в и с ь , зроби і скажи. ТНіз із Запіа СІаиз.

Інструкцію щодо виконання творчого завдання подано на стор. 108. 5. Зреак ЕпдІізН. І Спілкуйся англійською. Привітай своїх рідних зі святом Нового року. Нарру ІЧе\л/ Уеаг!

(


38 Іг

Цпії 3 .1і-сл/е Маїиге Розділ 3. Я люблю природу 1 . І_ізіеп, гереаі апсі роіпі. / Послухай, повтори і покажи. ТИ із із а їгее.

а Ігее

а пезї

ап едд

а ріаіе

2. и зіе п апсі гереаі. / Послухай і повтори. А ЬігсІ, ЬігсІ, ЬігсІ Іп а Ігее, Ігее, Ігее Роиг еддз, еддз, еддз Іп а пезі, пезі, пезі Опе гесі едд. Опе уеІІо\л/ едд. Опе ЬІие едд. Опе дгееп едд.

3. Могк іп раігз. Азк апсі апз\лгег. / Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. \Л/Ііеге із а саї? - ІҐз ипсіег Ііїе Ігее. \Л/Ііеге аге ІІіе еддз? - ТИеу аге іп ІІіе пезі.


1-еззоп 1. ТІпіз Із а Тгее Урок 1. Це - дерево “І_еагп іііе І_еііегз” / «Вивчаємо л ітери» 4. а) І_ізіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори. ГИ,

Ь) І-оок апсі сору. / Подивись і напиши за зразком. 1

З

2 1 1

\

1

2

і ) 1 4 п ^ ч V '

5 . 1_оок апсі зау. І Подивись і озвуч. ир сир пиї пезі рир зар зі! зіііі ІИіз іЬаі 6. Зреак ЕпдІізН. / Спілкуйся англійською. Позмагайтеся з товаришами, хто знає більше віршиків та римівок англійською мовою.

г


1. ¥¥огк іп раігз. Азк апсі апздоег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь.

о і

1. - І зее а ЬаІІ. 2. - І зее а Ьоу апсі а дігі. - УУИеге із іі? - \Міеге аге іііеу? - II із ипсіег Ше Ігее. - ТЬеу аге іп іііе саг. 3. - \Міеге аге іНе Ьігсіз? - ТІїеу аге оп ІІіе саг. 2. изіеп, роіпі апсі зау. І Послухай, покажи і скажи.

І сап Ііор.

І сап іи т р .

І сап гип.

І сап \л/аІк.

3 . І_їз1еп, сіо апсі зау. / Послухай, виконай і скажи. Виконай дії, які називає твій товариш, і скажи, що ти вмієш це робити. ,, , (Нор! М сап Иор.

^

ВЬс^

іе ^

Щ / 'У/ п

^


Урок 2. Я вмію стрибати “І_еагп іНе І_еііегз” / «Вивчаємо літери» 4 . І_ізіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори. в

5 . 1_оок апсі сору. / Подивись і напиши за зразком.

6. І_оок апсі зау. / Подивись і озвуч. ир сир рир зар іезі зі! зїіІІ ІИіз їїіаі риееп 7. Зреак ЕпдІізН. / Спілкуйся англійською. Скажи, що ти вмієш робити. І сап іитр.

г

(


1 . 1_оок, Іізіеп апсі зау. І Подивись, послухай і скажи. а їідег - а Ьід Іідег - Іґз а Ьід іідег.

аіідег/Ьід

а дігаїГе / ІаІІ

а сіоіріііп / Ьід

4^ а Ііоп / Ьід

а топкеу / зтаІІ

Ше 2оо

2. УУогк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте ї дайте відповідь. Із \і а дігаїГе? - Уез, іі із. УУІіаІ соїоиг із іі? - ІҐз огапде апсі Ьгодоп. Сап дігаїГез гип? - Уез, ЇІіеу сап.


'/ 43

Урок 3. У зо о п а р ку

с

“Т іт е їог Рип” І «Час розваг» *и з іе п , роіпі апсі зау. І Послухай, покажи і скажи. !_еі’з (Зо іо іНе 2оо

§© Ш ) Опе, Ьмо, І_еҐ5 до Іо ІИе 7.00. ТИгее, їоиг, Ореп іИе сіоог!

ІМіпе, Іеп Н о те адаіп.

Г

З


І-Є 5 5 0 П 3 . 1 і_о у є ІЧ Іа їи ге

“І_еагп ІИе І_ейегз” / «Вивчаємо л гери» 3. У зіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори.

Мт

4 . 1-оок апсі сору. І Подивись і напиши за зразком. 1 4 1 з

5 . 1_оок апсі зау. І Подивись і озвуч. їіад ;іат т а п оісі соїсі їго т

Іпеїр т е ї іесі сіоіі Н іт Ж тіІІ ЬіІІ

6. Зреак ЕпдІізГі. І Спілкуйся англійською. Скажи, яких звірів ви можете побачити в зоопарку. У\Іе сап зее а то п ке у аї їЬе 2оо.


г

І_еззоп 4 . 1Сап 3\ллт / Урок 4. Я вмію плавати

45

. І_із1еп, гереаі апсі зау. І ослухай, повтори і скажи. Литр - І сап іи т р .

гип

з\л/іт

сІітЬ

іи т р

2 . 1-оок апсі зау. / Подивись 1. Мопкеуз сап іи т р . 2. Веагз сап сІітЬ.

і

ріау

скажи.

3. РізИ сап з\л/іт. 4. І_іопз сап гип.

“І_еҐз Ехегсізе” І «Фізкультхвилинка» Зау апсі сіо. / Скажи і виконай. А І-іШе Мопкеу І сап 5 №7/77 Ііке а їізії ^итр ііке а Ііоп Я ш Ііке а Иаге СІітЬ Ііке а Ьеаг Апсі з о т е ііт е з ... Р іауіизі Ііке а ІіШе топкеу. АІЇег Оеогдіе Абат з


1_еззоп 4 . 1С а п 5\л/іт “І_еагп Ше 1_ейегз” / «Вивчаємо л тери» 3 . І_оок, Іізїеп апсі гереаі. / Подивись, послухай і повтори.

4 . 1_оок апсі сору. / Подивись ї напиши за зразком. 1

2

5 . 1_оок апсі зау. / Подивись і озвуч. уєі

уєзї

гір

га р

уап Ь и гг

у іо іє ї

іа г г

у із ії

їіг г

2оо

1,4 « Л и щ # *


Г 47 Урок 4. Я вмію плавати

с

“Т іт е їог Рип” І «Час розваг»

З

І_оок, т а к е апсі зау. І Подивись, зроби і скажи. Скажи, яку іграшкову тварину ти маєш і що вона вміє робити. І Ьаче доі а сіиск. ТИе сіиск сап з\л/іт.

Інструкцію щодо виконання творчого завдання подано на стор. 109. 6. Зреак ЕпдІізН. І Спілкуйся англійською. Скажи, що ти вмієш робити,

Г

сап гип.

(


І-еззоп 5. Зеазопз о ї ЇГю Уеаг 1. І_ізіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори.

шіпїег

зрппд

зиттег

аиїитп

2. и зіе п апсі зіпд. І Послухай і заспівай. ї > ^ ї: Чу. .

я

■ •1

.

V

ІІ ' і■ І

яЖЯМРІ

Іп \л/іпїег, іп хл/іпїег ТИе Ігеез аге хл/Иііе.

Іп зргіпд, іп зргіпд ТИе їгеез аге дгееп.

Іп з и т т е г , іп з и т т е г ТІїе сіауз аге Іопд.

Іп а иіитп, іп аиїитп ТИе шіпсі із зігопд.


Урок 5. Пори р о ку “І_еагп ІИе І_ейегз” / «Вивчаємо л тери» 3 . 1_оок, Іізіеп апсі гереаі. І Подивись, послухай і повтори.

\ЛЛл/

4 . І_оок апсі сору. / Подивись і напиши за зразком. 1

Г

2

3

4


І-Є З Б О П

5. Зеазопз о ї ЇГіе Уеаг

5 . 1_оок апсі зау. / Подивись і озвуч. а)

Ь)

Ьаї Паї таї раї

гап 1ап тап сап

засі ЬасІ Ііасі тасі

гар гар дар та р

Іаск заск Іаск Іаск

\л/еЬ \л/іпсІ 5\л/іт \л/ід \л/езІ їох Ьох пехі уєх тіх їіх \л/ґіа1 \а /ііє г є \а/є пе\л/

\а/ є іі

6. Зреак ЕпдІізН. І Спілкуйся англійською. Намалюй малюнок про відпочинок улітку. Підпиши англійською мовою слова, які ти знаєш. Розкажи, що зображено на малюнку, своїм рідним. II із зи тте г. II із а Ігее. II із а ЬігсІ.


І_еззоп 6. Му Рауоигііе Зеазоп

7 51 V

Урок 6. Моя улю блена п о р а р о ку 1. І_ізІеп апсі гереаі. І Послухай і повтори. УУНаі Зеазоп йо Уои І_іке? Му їаїїіег Іікез \л/ іпієг. Му т о їііе г Іікез зргіпд. Му 5І5ЇЄГ Іікез з и т т е г . Ви* І Ііке а и іи тп \Л/Иеп зсИооІ Ьедіпз.

2. Ьізіеп апсі роіпі. І Послухай і покажи. І Ііке зргіпд.

ЗИе Іікез з и т т е г.

Не Іікез аиіитп.

\Л/е Ііке \л/іпіег.

^ 0о р» о ч і ^ л' ии

V


І_еззоп 6. Му Рауоигііе Зеазоп 3. ¥¥огк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. — Оо уои Ііке зргіпд? — Уез, І сіо. / Мо, І сіоп’1.

С

“1_еагп Ше Ьеііегз” / «Вивчаємо літери» 4. УУогк іп раігз. РиріІ А зауз а ІеНег. РиріІ В зГюшз її оп !Ие сИагі. / Працюйте в парах. О д и н учень називає літеру, інший показує її в таблиці. Допоможіть жирафі дістати листячко на дереві.

РІМІ8Н р В н р □ X

□ 0 с \Л/ р

р А 5 К Р Р

Н М У Е Н Т

11 т 5 X Р V

І_ 0 X 0 V X

V 6 11 І_ Р 11 2 5 ■■Н■■■ _ Р 5ТАКТ

5 . 1_оок апсі сору. І Подивись і напиши за зразком.


53

Урок 6. Моя улю блена п о р а р о ку 6. Ц ю к, Ті псі апсі зау. / Подивись, знайди і скажи. Який голосний звук ти чуєш у словах? ■Л

У зіеп апсі зау. / Послухай і озвуч. тап шад саЬ Иат

сап заск саї ах

Ьаї ап рап іар

Ласк за* пар диаск

7. Зреак ЕпдІізН. / Спілкуйся англійською. Намалюй малюнок про свою улюблену пору року. П ід п и ш и англійською мовою слова, які ти знаєш. Розкажи, що ти бачиш на малюнку, своїм рідним. І Ііке з и т т е г . І зее а їгее. ТИе ігее із дгееп.

г

(


Цпіі 4 . 1і-сл/е Ноіісіауз Розділ 4. Я люблю свята 1 . І_ізіеп, роіпі апсі гереаі. І Послухай, покажи і повтори. а гіЬЬоп а Ьох

/ ІЧе\л/ Уеаг С Игізітаз / йау Х -т а з

Еазіег

Ьігіїїсіау

ргезепіз

2. І_ізіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори. Ноогау! Ноогау! Іі’з т у ЬігІІїсІау іосіау! Гує доі та п у ргезепіз \Л/е сап ріау!

3. \Л/огк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. \Л/Иеп із ІНе Ме\л/ Уеаг Оау? - ІҐз іп \л/іп!ег. \Л/Иеп із уоиг ЬігІИсІау? - ІҐз іп з и т т е г.

С

4

“Т іт е їог Рип” І «Час розваг» *

Ріау а д а т е “А КіЬЬоп О а т е ” І Пограйте в гру «Стрічка». (Інструкцію див. на стор. 113.)

З


1-еззоп 1. А Уваг РиІІ ої Ноіісіауз Урок 1. Рік, наповнений святами “І_еагп ІІіе І_ейегз” / «Вивчаємо літери» 4. Узїеп апсі гереаі. / Послухай ї повтори. а гаЬЬії

5 . 1_оок апсі сору. / Подивись і напиши за зразком. 2

\

ї) і і

□о

?

6. *І_оок апсі зау. / Подивись ї озвуч. Ьед

сіеп

гесі

УЄІ

ШЄІІ

кед Іед

реп

ІесІ їес!

Ьеї

8ЄІІ

\Л/ЄІ

ЬеІІ

Леп

7. Зреак ЕпдІізН. / Спілкуйся англійською.

Скажи, в яку пору року твої рідні святкують день народження. М у т о ІЇ їе ґ з ЬііИісІау із іп зргіпд. М у їаііпег’з ЬігІИсіау із іп тпіег.

г

(

4


1_еззоп 2. Оау$ ої їґіе \А/еек 1. І_ізіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори. □ауз ої іИе УУеек Оау Ьу сіау Іеагп апсі ріау Мопсіау

Ргісіау

) ріау \л/ іїіі ІЬе Іоуз

до іо іііе 7.00

тееі а їгіепсі

Иауе а Ьігіґісіау рагіу


Урок 2. Дні тижня

57

3 . 1_оок, таїсИ апсі зау. І Подивись, з’єднай і скажи. Що діти зазвичай роблять у ці дні тижня? 1. Оап доез іо ЇЇіе 7.оо оп Зипсіау. 2. Апп ріауз шіІИ Иег їоуз оп \Л/есІпе5СІау. 3. ОІезіа Иаз а ЬігіИсІау раїїу оп Заіигсіау.

4. ВоЬ гипз оп Мопсіау. 5. АІех т е е із Иіз їгіепсі оп Тиезсіау. 6. Оап з ш ітз оп ТИигзсІау.

С

“Т іт е їог Рип” І «Час розваг» *РІау а д а т е “Еуегу Мап іог Н іт з е ІГ І Пограйте у гру «Кожний сам за себе». (Інструкцію див. на стор. 113).

Г

З


1_еззоп 2. Оау$ о ї їґіе \Л/еек “І_еагп Ше Ьеііегз” / «Вивчаємо л гери» 4 . Шзіеп апсі гереаі. / Послухай і повтори.

5 . 1-оок апсі сору. / Подивись і напиши за зразком.

6. и зіе п апсі зау. / Послухай ї озвуч. теп

Кеп

Ьеї

сіеск

гесі їеі!

песк уез

Ьед гезї

уєі

їеп

7 . Зреак ЕпдІізН. / Спілкуйся англійською. Назви дні тижня англійською мовою.

з

Зипсіау Мопсіау Тиезсіау УУесІпезсІау ТНигзсІау Ргісіау Заіигсіау


59

І_еззоп 3. Ноіісіау із С о т іп д Урок 3. Свято наближ ається 1 . 1_оок5 іізіеп апсі зау. І Подивись, послухай і скажи. сіеап ІИе го о т - І сіеап іИе гоот. Ьаке а саке - Му т и т Ьакез а саке.

/>. сіеап іЬе го о т

а саке

Ііауе а раїїу

діуе ргезепіз

2. УУогк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. - Оо уои Иауе а ЬігїИсІау рагіу? - Уез, І сіо. / N 0 , І сіоп’ї. 3. изіеп, роіпі апсі зау. І Послухай, покажи і скажи Опе, 1\лю, їИгее, їоиг, Сиезіз аге зїапсііпд ІІіе сіоог! Ріує, зіх, зєуєп , еідіїї, Му Ьігїїісіау Із доіпд іо Ье дгеаї. / ІМіпе, Іеп \Л/е т е е і адаіп.

*

_____

08 * « , « * * * * і * і » * 11 ц

г -Л


І-еззоп 3. Ноіісіау із С о т іп д

С

“Т іт е їог Рип” / «Час розваг»

З

*

Ріау а д а т е “А І ІНе Рагіу” / Пограйте у гру «На святі». (Інструкцію див. на стор. 114.) 4 . УУогк іп раігз. Асі оиі. І Працюйте в парах. Розіграйте в ролях.

1.

Г -

Ні, иапе! НеІІо, АІісе! \Л/іїаҐз ііііз? ІҐз а Ьоок. ^ Із На ргезепіїогАпп? Уез, іі із. '

чЬ-

/ Ш>-> ■ ,1 Л>Г \

}

2.

- \Л/Ііеп із уоиг ЬігІИсІау? - ІҐз іп \л/іпІег. Апсі \л/ИаІ аЬоиІ уои? - Му ЬігШсіау із іп з и т т е г .


У \ 61 '%

Урок 3. Свято наближається “І_еагп іНе І_ейегз” / «Вивчаємо літери» 5. а) І_оок, таїсИ апсі зау. І Подивись, з’єднай і скажи. РКЕЗЕІЧТ^

С Ггіепсі

( в ік т н р а ^ Ра^ у )

ЬІПІїсІау

(

РАКТУ

саке)

саке

Срге5епі РКІЕМР

Ь) І_ізІеп, Лпсі апсі лл^г ї і є . / Послухай, знайди і напиши велику і малу літери. І і І и ї г с І з ш р о І і Ь у с * І_оок апсі зау. І ЬасІ ВаІ за* рап раї раї -

ЬесІ ЬеІІ зеІ реп реІІ реї

Подивись

і

озвуч.

реск Ьед Нет Кеп Мед іеп -

раск Ьад Мат сап та д іап

6. Зреак ЕпдІізИ. / Спілкуйся англійською. Розкажи, як готуються ДО свят у твоїй родині. І сіеап т у гоот. Му т и т Ьакез а саке.

Г


1. І_ізІеп апсі гереаі. / Послухай і повтори. Іп ііїе зку, зку, зку ВаІІоопз ТІу, їіу, їіу Ресі апсі уеііохл/, Огееп апсі ЬІие: Нарру ЬігШсІау Іо уои!

2. Ьізіеп, гереаі апсі роіпі. / Послухай, повтори і покажи. І діуе ргезепіз.

\Л/е зіпд.

\Л/е сіапсе.

ТНеу еаї а ЬігІИсІау саке.

ТІїеу рІау.

\Л/е Мауе а рагіу.


63

Урок 4. Мій день народж ення 3. Зреак іп сіазз. І Спілкуйся в класі. Скажи, що вони (він, вона...) роблять. Не ріауз.

ЗИе зіпдз.

ТІїеу сіапсе.

8Не Ьакез а саке.

“І_еагп ІУіе І_ейегз” / «Вивчаємо літерну 4 . І_ізіеп, Япсі апсі ш ї іе . І Послухай, знайди і напиши велику ї малу літери.

Пі Иіі кіі диіі

\л/Ш ВІН ЗІІІ

С|иі11

Н іт гіт Т іт Лт

і

_о х:

[ *І_оок апсі зау. / Подивись

о

о

а И (е и ї г д з \л/

V

озвуч. СІісі Нісі ІІСІ

кісі

шїп ііп кіп Ьіп

а


с

“Т іт е їог Рип” / «Час розваг»

з

*І_оок, т а к е апсі зау. І Подивись, зроби і скажи. Розкажи однокласникам, коли твої рідні святкують день народження. М у ЬігіИсіау із іп ... М у тоїііеґз ЬігШсІау із іп ...

Му Ратіїу ВігІИсІау Саіепсіаг

І

_

Інструкцію щодо виконання творчого завдання подано на стор. 110. 5. Зреак ЕпдІізГі. / Спілкуйся англійською. Розкажи, як ти святкуєш свій день народження. М у ЬігіИсіау із іп з и т т е г . І іїаче а раїїу. ...


І.Є380П 5. Н арру Еазїег Урок 5. Щ асливого Великодня! 1. Ьізіеп апсі гереаі. І Послухай і повтори. Еазіег Виппу

Еазіег еддз

ІНе Еазіег Ьазкеї

А

2. І_ізІеп, зіпд апсі сіо. І Слухай, співай і виконуи. Нарру Еазіег Еазіег Виппу, Еазіег Виппу Нор, Мор, Ьиппу Неге’з Ііїе Еазіег Виппу, Зау ‘НеІІо!’ £ Нарру Еазіег!1 Нарру Еазіег!2 Нарру Еазіег!3 \Л/ЬаІ сіо уои зее? Еазіег Еддз Ме Еазіег Виппу Ье Еазіег Вазкеї Нарру Еазіег!1 Нарру Еазіег!2 Нарру Еазіег!3

* Пісня супроводжується рухами за командою вчителя: 1діти підстри­ бують двічі; 2діти плескають у долоні двічі; Здіти підстрибують тричі.

а


1-еззоп 5. Н ар р у Еаз+ег 3 . І_оок, таїсИ апсі зау. / Подивись, з’єднай і скажи. Як діти готуються до свята? Апп сіеапз ІНе гоот. (Рісіиге 10.)

1

А Апп / сіеап Ше го о т □ап / єіга\л/ а рісїиге

С

В‘|Н О

АІех / раіпі Еазїег еддз М и т / Ьаке разказ

“І_еагп іїіе І_еіІегз” / «Вивчаємо літери» 4 . 1_оок, їіпсі апсі зау. / По дивись , знайди і скажи. Знайди і назви 10 літер, які заховалися.


* -С . 67 Урок 5. Щ асливого Великодня!

V V

5. а) І_ізІеп, їіпсі апсі у у г і іє . / Послухай, знайди і напиши велику і малу літери.

т

] и І п сі у ш к о іі а V д

Ь) І_оок апсі сору. І за зразком.

Подивись

і напиши

І кпо\л/ іИе Епдіізії АІріїаЬеІ. *І_оок апсі зау. / Подивись і озвуч. Ні! ГІСІ УУІП НІБЗ

кії Міск ріп ВІН

Ьіі Ьід Піт сііт

Ііск Яп и іт Неї

6. Зреак ЕпдІізН. / Спілкуйся англійською.

Намалюй листівку до свята Великодня, підпиши її англійською мовою за зразком та привітай своїх рідних.

4


1 . І_із1еп апсі гереаі. І Послухай і повтори. ТНе АВС Зопд АВС

\Л/Ііот сап уои зее? □ ЕР І зее а сНеї. ОНІ Не Ііаз дої а їіе. Л < І_ М Не Ііаз з о т е іа т МОРО Іп ЇІіе те п и ГСЗТ І-еҐз ґіауе з о т е Іеа иууV Не Ьгіпдз і* їо уои X апсі У Зау “ТНапк уои” апсі “6оосІЬуе,: Іеїіег 7. Епсіз ІИе аІрИаЬеї. 2. 1_із1еп апсі роіпі. І Послухай і покажи. І Ііке 5\Л/ЄЄІ5. І Ііке сакез.

І Ііке ісе сгеат.

І Ііке сііосоїаіе.


г 69 Урок 6. Свята — веселі! 3. УУогк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. Оо уои Ііке Моїісіауз?

у е8, | сіо. / N0 , І сіопЧ.

“І_еагп іИе І_еіїегз” І «Вивчаємо літери» 4 . изіеп, Лпсі апсі догіїе. І Послухай, знайди і напиши велику і малу літери. Ь і и і е с і з і р о у к і р 5 . 1_оок апсі сору. / Подивись і напиши за зразком. Му п а те із ... (Тагаз). * У зїеп апсі зау. / Послухай і озвуч. ЬасІ - Ьесі - ЬісІ ^асі - їесі - Ясі рап - реп - ріп паск - песк - Міск уар - уер - уір

ріск - реск - раск Ьіі - Ьеі - Ьаі кіп - Кеп - сап т із з - т е з з - т а з з сііп - сіеп - Оап

6. Зреак ЕпдІізН. / Спілкуйся англійською. Позмагайтеся з товаришами: назвіть слова на літери англійського алфавіту. Арріе, ЬігсІ, саі, сіод, ...

*

08 * « , « * * * * і * і » * 11

/ і |


Цпі* 5 . 1О о їо ЗсІпооІ Розділ 5. Я ходжу до шкоди 1 . 1_і5іеп, роіпі апсі гереаі. / Послухай, покажи і повтори.

а їеасіїег

а \л/іпсіо\л/

2. Зреак іп сіазз. Зау. І Спілкуйся в класі. Скажи. Що / Кого ти бачиш у класі? І зее а сіоог. І зее т а п у сНіІсІгеп.


1-еззоп 1 .1Шке іо 0 о іо ЗсГюоІ Урок 1. Я л ю б л ю

ХОДИТИ Д О Ш КО ЛИ

3. и зїе п апсі гереаі. / Послухай і повтори. І У ке То (Зо То ЗсИооІ І Ііке Іо до іо зсИооІ. І Ііке Іо до іо з с Н о о і . Не ід Ь-її о-іИ е-сі е ггу-о И, І Ііке іо до іо зсіїооі. І Ііке іо зіпд пеш зопдз. І Ііке іо ріау \л/ііИ і'гіепсіз.

4. УУогк іп раігз. Азк апсі апз\л/ег. / Працюйте в парах. Запитайте та дайте відповідь. \Л/Неп сіо уои до іо з с і і о о і ? І до іо з с і і о о і оп Мопсіауз, Тиезсіауз, УУесІпезсІауз, Тііигзсіауз апсі Ргісіауз. Оо уои до іо з с і і о о і оп Заіигсіауз? Мо, І сіоп’і.

т у

\


1_еззоп 1 .1Ике +о 0 о іо ЗсГюоІ

С

“Т іт е їог Рип” / «Час розваг»

І

*

РІау а д а т е “І Раск Му Вад...” / Пограйте у гру «Складаємо портфель».

(Інструкцію див. на стор. 115.) “І_еагп ІИе Ьеііегз” / «Вивчаємо л ітери» 5 . 1_оок, таїсИ апсі зау. І Подивись, з’єднай і скажи.

Назви слова, які починаються на ці літери.

І_оок апсі зау. І Подивись і озвуч. сор

зор тор

Іоі

Iос к

гоЬ

по* до!

Іоск сіоск

тоЬ соЬ

ПОСІ ЗОСІ ГОСІ

6. Зреак ЕпдІізІї. І Спілкуйся англійською.

Скажи, у які дні тижня ти ходиш до школи. І до Іо зсііооі оп Мопсіауз.


г

73

І_еззоп 2. Му ЗсГюоІ Тґііпдз Урок 2. М ої шкільні речі 1. изіеп, гереаі апсі роіпі. І Послухай, повтори і покажи. ІҐз а Ьоок.

а Ьад

а Ьоок

а реп

а репсії

а гиіег

2. и зіе п апсі гереаі. І Послухай і повтори. \М іаґз ІИіз? УУНаґз ЇЙіз? ІҐз а Ьад. ТИе Ьад із ЬІие. \М іаґз ЇЙіз? \М іаґз 1НІ5? ІҐз а Ьоок. \Л/ІіаІ соїоиг із іґ? ТІїіз із а дгееп Ьоок!

С

ІІ’з а Ьоок.

і.»

Не Ьоок Із дгееп.

3. І_їзІеп, Іоок апсі зау. / Послухай, п о д и в и с ь і скажи.

-а»

з


І_еззоп 2. Му ЗсГюоІ Тґііпдз 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ТИіз ТИіз ТИіз ТИіз ТИіз ТИіз

з з з з з з

а а а а а а

Ьоок. ТИе Ьоок із ЬІие. реп. ТИе реп із гесі. Ьох. ТИе Ьох із дгееп. репсії. ТИе репсії із уеІІо\л/. Ьад. ТИе Ьад із ріпк. гиіег. ТИе гиіег із ригріе.

Уез.

N0.

4. У¥огк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. Використайте малюнки на стор. 73. \Л/ИаҐз ІИіз? ІҐз а Ьоок. ТИе Ьоок із ЬІие.

С

“Т іт е їог Рип” / «Час розваг»

з

* РІау а диеззіпд д а те . / Пограй у гру «Відгадай».

►о ВЬ<* 4 / е И __

^

Н А /' . / / Ч и \ ^


Урок 2. М ої шкільні речі

- Із 1ИІ5 а Ьоок? - УЄ 5, І1 ІЗ.

-

Із іі дгееп? N0 , іі ізп’1. Із іі гей? Уез, іі із. 5. Ьоок апсі сору. / Подивись і напиши. П о д іл и доріжку на окремі слова і напиши.

репсіІЬохіеасНегЬадшІегрепсіІ Ьоок апсі зау. І Подивись і озвуч. Иоі

сої зоск росі

ЮСІ

ЬосІ тоск

Ьоі Ьод Ііор Роп

50СІ

Іоск ^од |оЬ Іор

6. Зреак ЕпдІізН. І Спілкуйся англійською. Складаючи шкільні речі в рюкзак, називай їх англійською мовою. "Іїііз із а Ьоок.

0

0

11

V


1. Ьоок, роіпі апсі зау. / Подивись, покажи і скажи.

\л/гі!е

сой пі

рІау д а те з

2. ¥¥огк іп раігз. Азк апсі апзшег. / Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. - \Л/Иеп сіо до їо зсИооІ? - І до іо з с ііо о і оп ... (Мопсіауз). - \Л/ІіаІ сіо уои сіо а* з с ііо о і ? - I геасі апсі шгіїе. 1_із1еп апсі гереаі. І Послухай і повтори. У\1е І_ ік е З с і і о о і \Л/е Іік е

з с ііо о і!

\Л/Ііу сіо уои Ііке іі? \Л/е Іеагп іо геасі. \А/е Іеагп Іо т \іе. \Л/е Іеагп іо соипі. 11 із дгеаі їип! Оо уои Ііке з с ііо о і ? Уез, І сіо.


77

Урок 3. На у р о ка х

С

“І і т е їог Рип” І «Час розваг»

І

* Ріау а д а т е “Ргиіі ЗаІасГ І Пограйте у гру «Фруктовий салат». (Інструкцію див. на стор. 116.) “І_еагп іЬе Ьеіїегз” І «Вивчаємо літери» 4 . УУогк іп раігз. РиріІ А зауз а Іеііег. РиріІ В з И о у у з її оп іЬе сііагі. І Працюйте в парах. О д и н учень називає літеру, інший показує її в таблиці. Допоможіть мишці дістатися свого будинку.

,---------

рімізнГ В н р 0 X

Е 0 0

к А

с

К Р Р

УУ к

8

N С 1 0 В УУ

0 Р С 2 У N

к и т

V 0 0

Н М У Е Н т

и т

8 X К

V

к 0 X 0

V

V

8

X

к

и і_ и

с 3 р 2 Н ЗТАКТ

Г


1-ЄЗЗОП 3. А+ ЇГіе І_е5$опз 5. Ьоок апсі сору. І Подивись і напиши. Поділи доріжку на окремі слова і запиши їх у зошит.

%

-

геасІЬоок\л/гіІерепсоипізсІіооІрІаудатез * Ьоок апсі зау. І Подивись і озвуч. ЬасІ - ЬесІ - ЬісІ д а і - д е і - дії Ьод - Ьід - Ьед їасі - їесі - їісі Ьої - Ьіі - Ьеї -

- ЬосІ дої - Ьад їосі Ьаі

рап - реп - ріп - роп соп - кіп - Кеп - сап паск - песк - ІЧіск - поск т о 5 5 - т і5 5 - т е 5 5 - т а з з 6. Зреак ЕпдІізИ. І Спілкуйся англійською. Скажи англійською мовою, що ти робиш у школі.

І соипі апсі рІау датез.


г

І_еззоп 4 . 1Шке Епдіізґі

79

Урок 4. Я лю блю англійську мову 1. І_ізіеп, таісИ апсі зау. І Послухай, з’єднай і скажи.

Ц ІЇ А Ї 1 . ТИ із із а зсНооІ уагсі. І зее Ьоуз апсі дігіз ІНеге.

ТПеу рІау датез. 2. ТПіз із а сіаззгоот. ТИе сИіїсІгеп аге аї іИе сіезкз. ТИе ІеасИег із іп ІИе сіаззгоот, їоо 2. ¥¥огк іп раігз. І_ізіеп апсі асі оиі. / Працюйте в парах. Розіграйте в ролях. 1.

-

Ні, иапе! НеІІо, АІісе! \Л/Иаґз ІИіз? ІҐз ап ЕпдІізИ Ьоок. І Ііке ЕпдІізН.

2.

-

г

Оо уои геасі ЕпдІізИ Ьоокз? Уез, \л/е сіо. \А/Иа1 сіо уои сіо? У\Іе рІау д атез. Апсі уои? \Л/е зіпд зопдз.


80 [-Є83оп 4 . 1и ке ЕпдІізН

V

“І_еі’з Ехегсізе” / «Фізкультхвилинка» З пд апсі сіо. / Співай і виконуй дії. І ике ЕпдІізН ь

.

ОьД /

СІар уоиг Напсіз, сіар, сіар, сіар КеасІ а Ьоок, геасі, геасі, геасі \А/гііе а Іеіїег, \л/гііе, \л/гіїе, \а/ г ііє Зіпд а зопд, зіпд, зіпд, зіпд Оапсе \л/ііИ їгіепсіз, сіапсе, сіапсе, сіапсе І Ііке Е п діізїі (хЗ)

“І_еагп ІНе Ьеііегз” / «Вивчаємо літери» 4 . Ьізіеп, Япсі апсі шгіїе. І Послухай, знайди і напиши велику і малу літери. І р і г а з ї І д м Ь г о

* Ьоок апсі зау. І Подивись і озвуч. сиі

рип

Ьид

сіиск

гиЬ

диі пиі

їип Нип

гид ]ид

Іиск риск

зиЬ ИиЬ

5. Зреак ЕпдІізН. / Спілкуйся англійською. 1 Розкажи, що ти робиш на уроках англійської мови. І зіпд зопдз.


г

І_еззоп 5. ЗсІпооІ Уеаг / Урок 5. Навчальний рік

81

1 . 1-ізїеп апсі гереаі. / Послухай і повтори. иагшагу

ЗерІетЬег

МагсІї) І МаУ ; Г АргіІ РеЬшагу

^пе

иапиагу

МоуетЬег ОсІоЬег

ОесетЬег

Аидизі

Зи\у

2. Зреак іп сіазз. І Спілкуйся в класі. Назви місяці шкільного навчального року. І до Іо зсііооі іп ЗеріетЬег. 3. І_ізіеп, роіпі апсі гереаі. І Послухай, покажи і повтори.

тщ 1. Не зіпдз. 2. ТИеу рІау датез.

.

а 3. \Л/е догіїе. 4. \А/е геасі.

4 . УУогк іп раігз. А зк апсі апзшег. / Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. □о уои рІау д а те з аї ІНе Епдіізії Іеззопз? Уез, І сіо. / Мо, І сіоп’ї.


“І_еагп Ше Ьеііегз” / «Вивчаємо л тери» 5. УУогк іп раігз. РиріІ А зауз а Іеїїег. Рирїі В зНошз \і оп їЬе сііагі. І Працюйте в парах. Один учень називає літеру, інший показує її у таблиці. Допоможіть мавпочці залізти на дерево. РІМІ8Н 6 С У

в

А

р

Е

М

т

у \Н

1

0

N

У

с

к

в

0

к

р

0

Н

и

|_

V

6

V

3

3

1

X

к

т

А

Е

р

0

У

0

3

р

м

к

3

к

к

0

Е

2

У

н : 8ТАКТ

1^

Ьоок апсі зау. І Подивись і озвуч. Ьиї гип ЬисІ Иид

сиі: зиск рид ир

Ьиі Ьид Ііип сіиск

Іиск їип іиі іид

6. Зреак ЕпдІізИ. І Спілкуйся англійською. Скажи, що твої товариші роблять у школі. ОІепа геасіз аї

здчҐІГІ

__

з с ііо о і.

Іуаз хл/гііез Іеіїегз.


Ьеззоп 6 . А їіе г СІаззез / У рок 6 . Після уроків 1. Ьоок апсі зау. І Подивись І скажи. Що герої підручника роблять після уроків? Апп геасіз Ьоокз. АІех доез Іо ІНе рагк. ВоЬ шаісґіез ТУ. Апп / геасі Ьоокз

АІех / до Іо ЇІіе рагк

Оап / рІау \л/ іїіі їгіепсіз

ВоЬ/ шаісіі ТУ

К іт / сіеап {Не гоот

2. Зреак іп сіазз. І Спілкуйся в класі. Скажи, що ти робиш після уроків. I до Іо ЇІпе рагк. 3. ¥¥огк іп раігз. Азк апсі апзотег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. 1.

- Ш іаі сіо уои сіо аіїег сІаззез? - І рІау \л/і!И т у їгіепсіз. Апсі уои? - 1геасі Ьоокз.


ґ 'У '.

л

84 У рок 6. Після уроків 2.

- УМЬаі сіоез уоиг зізіег сіо айег сіаззез? - 51іе маїсНез ТУ. Апсі уои? - І ріау іп Ше рагк.

“І_еагп Ше Ьеііегз” / «Вивчаємо л тери» 4 . а) Ьізіеп, Япсі апсі \лтІе. / Послухай, знайди і напиши велику і малу літери. □

Р Р С У Н О К І _ У В І \ / І

* Ьоок апсі зау. І Подивись і озвуч. Ьасі - ЬесІ даі - де! заі - зеї їасі - ^есі рап Ьид іи т Ьиї -

- ЬісІ - ЬосІ - Ьисі дії - до* - диі зіі - зої - ви! Ясі - їосі - їисі

реп - ріп - роп - рип Ьод - Ьід - Ьед - Ьад Т о т - Т іт - їе т - їа т Ьої - Ьії - Ьеі - Ьаі


Г

1-еззоп 6. Аїіег СІаззез

С

85

“Т іт е їог Рип” / «Час розваг»

*!_оок, т а к е апсі \лтіе. / Подивись , зроби і підпиши. В и го т о в іт ь листівку-привітання із закінченням навчального року. Подаруйте її своєму улюбленому вчителю.

Інструкцію щодо виконання творчого завдання подано на стор. 111. 5. Зреак ЕпдІізИ. І Спілкуйся англійською. Скажи, що ти робиш після уроків у школі. І \л/аісН ТУ.


І_еззоп 7. \А/е'ге Оїї іо іГю Зесопсі Огасіе 1. Ьоок апсі зау. / Подивись і скажи. Скажи, де знаходяться діти.

1. ТИе сНіІсІгеп аге аі з с і і о о і . 2 . ТИе с И іісігєп аге аі ІИе рагіу. 3. ТИе сіііїсігеп аге іп {Не рагк. Г І- І І •к1 '4' 4. Апп апсі Оап аге аі ІИе 7.оо. 5. АІех апсі К іт аге іп ІИе сіаззгоот. 6. ОІепа апсі Тагаз аге аі Йоте. 2. УУогк іп раігз. Азк апсі апзшег. І Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. Аге уои іп ІИе сіаззгоот? - Уез, \л/е аге. / N0 , \л/е агеп’І. “Т іт е іог Рип” / «Час розваг» *РІау а дате “Р ап іо тіте”. / Пограйте у гру «Пантоміма». (Інструкцію див. на стор. 116.)

здчҐІГІ

__

З


■С 87 Урок 7. Ми переход им о у другий клас --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ¥¥огк іп раігз ог дгоирз. Ьоок апсі асі о и і / Працюйте в парах або групах. Подивіться і розіграйте в ролях. Виберіть ситуацію, подумайте, про що ви можете розказати за малюнком. Розподіліть ролі та розіграйте. \Л/е а ге а і з с і і о о і . — Ні, ОІепа! — НеІІо, М а к з у т ! — СоосІ тогп іпд , М ізз АІізоп!


Ьеззоп 7. \А/е'ге О її іо ііле Зесопсі Огасіе “1_еагп Ше Ьеііегз” / «Вивчаємо л тери» 4 . Ьоок, її псі апсі зау. / Подивись, знайди і скажи. Який голосний звук ти чуєш у словах?

5. Ьізіеп, її псі апсі ш \їе . І Послухай, знайди і напиши слова, які ти чуєш. Ьоок с іа з з г о о т Іеіїег Ьад з с ііо о і іе а с іїе г р и р ії

*І_оок апсі зау. / Подивись Іап Неп ти сі Ьох зіп

здчҐІГІ

__

Ьіі ]а т ріп уез уап

і

сир кісі УЄІ гар р и її

озвуч. дої Іиск м ад пиі диіі


г Урок 7. Ми переход им о у другий клас

89

6 . І_ізІеп апсі зіпд. / Послухай і заспівай. УУе’ге О її Іо ІИе Зєсопсі Ога сіє ОН, \л/е’ге огїіо іИе зєсопсі дгасіе, уез \л/е аге. ОН, \л/е’ге оїї іо ІПе зєсопсі дгасіе, уез \л/е аге. ОН, \л/е’ге о ії Іо ІИе зєсопсі дгасіе. \Л/е’ге оЯ іо ІИе зєсопсі дгасіе. \Л/е’ге оїї іо Ше зєсопсі дгасіе, уез, \л/е аге. Ноогау! 7. Зреак ЕпдІізН. / Спілкуйся англійською.

Позмагайтесь із товаришами: назвіть слова на літери англійського алфавіту.


С ґіе ск Уоигзеїї ІІп іі 1. Му Ратіїу апсі Ргіепсіз Р о з д т 1. Моя сім’я і друзі 1. Ьоок, Іізіеп апсі т а іс ії. І Подивись, послухай і з ’єднай.

1. - ОоосІЬуе, МІ55 АІізоп! 2. - ОоосІЬуе, Мізз АІізоп! - ОоосІЬуе, Л т ! 3. - НеІІо! І а т Мізз АІізоп. 4. - СоосІ тогпіпд! \Л/Ііаґз уоиг пате? - Му п а т е ’з К іт . - Місе іо т е е і уои!

о


91

Перевір с е б е 2. Ьоок апсі зау Уез ог N 0 . 1 Подивись ї скажи «Га/о> чи «Ні».

1. 2. 3. 4.

ТПІЗ ТИіз Тіл із ТИ із

із МІ55 АІізоп. із ВоЬ. із Оап. із Апп.

3. Ьізіеп, її псі апсі роіпї. І Послухай, знайди і покажи.

1. ТИіз із т у ^аІИег.

Я І 3. ТИіз із т у дгапсіра.

(Г 2. ТИіз із т у аипі.

4.ТИ із із т у зізіег.

%


92 С ґіе ск Уоигзеїї 4 . Ьоок, сііоозе апсі зау. / П о д и в и с ь , вибери і скажи.

1. Не / Зґіе із

їіу є

.

2. Н із /Н е г пате із Лапе.

3. І Ііауе дої а ЬгоОіег/а зізіег.

4. І Ііауе дої ап ипсіе /а п аипі.

5. С отріеіе. / Доповни. 1. Му п а те із ... 2. І а т ... (зіх). 3. І а т їго т ... 4. і Іпауе д о ї ... (а їатіїу). 6. Зау. І Скажи. Привітайся із новим другом. Запитай як його звати та скільки йому років.


Розділ 2. Мої іграшки 1. Ьоок, Іізіеп апсі таісГі. І Подивись, послухай і з’єднай.

1 .- \Л/Наґз ШІ5? - ІҐз а Ігаіп. 2 . - УУІіаі соїоиг із а Ьоаі? - ІҐз гесі. 3 .- Науе уои доі а уеііохл/ сіиск? - Уез, І їїаче. 4 - Науе уои доі а іесісіу Ьеаг? - Мо, I Иауеп’і.

П


С Гіеск Уоигзеїі 2. Ьоок апсі зау Уез ог N0. 1 П о д и в и с ь ї скажи «Так» чи «Ні».

1

1. Неіеп Наз доі а ріпк еіеріїапі. СУез 8Не Ііаз доі а уеІІо\л/ Іесісіу Ьеаг, Іоо. 2 .ВоЬ Ііаз доі а гесі саг. Не Ііаз доі ап іРосІ, Іоо. 3 .К іт Ііаз доі а уеІІо\л/ сіиск апсі а гесі Ьоаі. 4.СІГІЗ Иауе доі ІИгее Іоуз. 3. Ьізіеп, її псі апсі роіпї. І Послухай, знайди і покажи. 1. І Ііауе доі а

с іо іі .

2. і Иауе доі а сіод. —г в1 Ч

1

3. Не Ііаз доі а Ьоаі.

4. ЗІіе Ііаз доі а рід.

5. Не Наз доі а кііе. Л

м

Щ

6. Зїіе Иаз доі ап ІРосІ.

V

в


Перевір с е б е 4 . Ьоок, сііоозе апсі зау. І Подивись, вибери і скажи. І зее .... 1. іГігее / їо и г/їм е зіагз

3. опе / Ьл/о / іґігее їіад з

2. зіх /зе \/е п / еідГііргезепіз 4. /оі/г/ /п/е/ зіх Ігеез

5. С отріеіе. / Доповни. 1. 2. 3. 4.

Му п а те із ... І а т ... (зіх). І Ьаче д о ї ... (а іоу саг). II із ... (дгееп).

6. Зау. І Скажи. Скажи, які іграшки має твій друг / подруга і якого вони кольору.

П

(


С Гіеск Уоигзеїї У п іі 3. І і_о у є Маїиге Розділ 3. Я люблю природу 1. Ьоок, Іізїеп апсі таїсИ . / Подивись, послухай і з’єднай.

1. 2.3. 4. -

\Л/Ііеге із ап едд? II із іп Ше пезі. \М іеге із ап арріе? II із оп ІІіе ріаіе. УУИеге із а ЬаІІ? II із ипсіег ІІіе ігее. \Л/Иеге із а саг? II із іп ІІіе рагк.


1

§■

97

Перевір с е б е

2. Ьоок апсі зау Уез ог Л/о. / Подивись і скажи «Так» чи «Ні».

1. 2. 3. 4.

І сап шп. І сап іитр. І сап Нор. І сап \л/аік. 3. и§іеп, її псі апсі роіпї. І Послухай, знайди і покажи. 1. ! зее а сІоІрИіп.

3. І зее а іідег. ►

її.

А

2. І зее а топкеу.

їн

5л(Я

4. І зее а дігагїе. А г і

Г)

к) ІІ

. .9 '■


С Гіеск Уоигзеїї 4. Ьоок, сИоозе апсі зау. / Подивись , вибери і скажи.

51/1/7/77 / у 'іУ Ш р

/ шаїк.

2. 8Ие сап СІітЬ / Гіор / гип. 5. 1. 2. 3. 4.

3. Сігаїїез сап гип/сІітЬ /]итр.

4. РівИ сап їіор / \А/аІк / з\А/іт.

С отріеїе. / Доповни. А Іідег із Ь ід /іа ІІ А то п ке у із Ьготп/геб. А сіоІрНіп сап гип /}итр. А Ііоп сап Гіор/гип.

6. Зау. І Скажи. Скажи, які пори року любиш ти і твої рідні


Розділ 4. Я люблю свята 1. Ьоок, Ііївїєп апсі т а їс ії. / Подивись, послухай і з’єднай.

1. - \Л/Неп із уоиг Ьігіїїсіау? - ІҐз іп зргіпд. 2 . - \Л/Ііеге із Запіа СІаиз? - 11 із ипсіег іИе Ме\л/ Уеаг Тгее. 3. - Ш іеп із іііе Мем Уеаг Оау? - ІҐз іп \Л/ІПІЄГ. 4. - Науе уои доі а пісе ргезепі? - Уез, І Науе. ІҐз а сіод. - Гує доі а іесісіу Ьеаг.

Г)


2. Ьоок апсі зау Уез ог N0. 1 Подивись ї скажи «Так» чи «Ні». ЕГУр ® ®

1) 1. 2. 3. 4.

І ріау хл/іііі а гаЬЬіІ. ЗИе із аі їЬе 7.оо. Не те е із Іііз їгіепсі. 8Не Иаз а ЬііІИсІау рагіу. 3. Ьоок, т а їс ії апсі зау. / Подивись, з’єднай і скажи.

А

1. 2. 3. 4.

\Д/е Ііауе а рагіу. Му т и т Ьакез а саке. 51іе діуез а ргезепі. ТИеу ріау.

о


Г 101

Перевір с е б е 4 . Ьоок, сііоозе апсі зау. І Подивись, вибери і скажи.

...........

1. \Л/е зіпд / сіа псе.

3. Не діуез а р ге зе п і/а ЬаІІооп.

2. ТИеу еаї ап арріе / а Ьігіїїсіау саке.

4. Апп Ьакез а саке / сіеапз Ипе гоот.

5. С отріеїе. / Доповни. 1. 2. 3. 4.

Мопсіау, Тиезсіау, ... , ТІїигзсІау, ... Заіигсіау, І до Іо ІІіе 2оо оп ... . Му ЬігШсІау із іп ... (доіпіег). Еазіег із іп ... . 6. Зау. І Скажи. Скажи, які свята тобі подобаються.

п

с


С Гіеск Уоигзеїі 1)п\1 5. І Со Іо ЗсИооІ Розділ 5« Я ходжу ДО ШКОЛИ 1. Ьоок, Іізїеп апсі таїсИ . / Подивись , послухай і з’єднай.

1. 2. 3. 4. -

Із Апп іп ІІпе сіаззгоот? Уез, зііе із. Оо уои сіеап уоиг гоот? Уез, І сіо. Ооез Апп геасі Ьоокз? Уез, зИе сіоез. \А/ІіаІ сіо уои сіо аЇЇег сіаззез? 1маїсії ТУ.


Перевір с е б е 2. Ьоок апсі зау Уез ог N 0 . 1 Подивись ї скажи «Га/о> чи «Ні». Ш іі

© Н г**

1. АІех із аї з с ііо о і. 2 . Оап ріауз ууіїіі Иіз їгіепсіз. 3. ТИеу аге аї ІИе Іеззоп. 4. ТИе сіііїсігеп аге аї Іпоте. 3. Ьізіеп, її псі апсі роіпї. І Послухай, знайди і покажи.

1. І Иауе дої а гесі Ьад.

2. Мізз АІізоп із т у їеасіїег.

3. ТІпіз із а \л/іпсіо\л/.

4. ЗІіе Ііаз дої а дгееп гиіег.

V


С Гіеск Уоигзеїі

5. Не Паз доі а пе\л/ репсії.

6. \Л/е сап \л/гіІе Іеіїегз.

4. Ьоок, сііоозе апсі зау. І По дивись , вибери і скажи. 1. ТНеу сіапсе / ріау датез.

3. ТІпеу зі* аі іііе сіезкз/ оп іґіе їїоог.

2. І Іеагп Іо геасі/ т ііе.

4. Тііе сіііїсігеп до Іо з с ґ іо о і / іїіе 7.00 .

5. 1. 2. 3. 4.

С отріеїе. / Доповни. І до Іо зсіїооі оп ... . ! сап .... і ... Іо ріау датез. І ... Іо зсіїооі іп ЗерІетЬег.

6. Зау. І Скажи. Скажи, що ти робиш на уроці англійської мови.


Сторінки для вчителя ІМ 5ТКІІС ТІ0М 5 ТО СКАРТ5 А С Т М Т ІЕ 5/ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ІІп іі 1 І_еззоп 3, раде 9 М ате МоЬіІе11 Мобільне ім’я Необхідні матеріали: • Соломинка для води • Скріпки для паперу • Кольоровий папір • Ножиці • Зразок написаного імені учня (готує вчитель заздалегідь)

1. Щоб скласти основу моделі, просуньте соломинку крізь скріпку, приєднайте дві скріпки з обох боків. За зразком побудуйте кілька складових моделі та з’єднайте їх, використовуючи скріпки. Вико­ ристайте таку кількість скріпок, при якій модель буде перебувати в рівновазі. 2. Виріжте кольорові зірочки та літери. Викладіть своє ім’я з літер англійського алфавіту, для рівноваги додайте необхідну кількість зірочок (квіточок тощо). 3. Прикрасьте моделями кабінет англійської мови.

1Мобілі — це рухливі моделі, винайдені Олександром (Сенді) Калдером (1898— 1976).

г

&


ТеасГіег'з Радез

І_Є550П 5, раде 13 ТНе Зип ої Ргіепсіз І Сонечко друзів Необхідні матеріали: • Паперова одноразова тарілка • Жовтий кольоровий папір • Ножиці • Клей(або степлер) • Олівці, фарби або маркери • Два ґудзики (для очей або папір для їх виготовлення)_______

1. Пофарбуйте зворотний бік паперової тарілки жовтою фарбою і поставте висихати. 2. Обведіть власну руку на аркуші жовтого паперу щонайменше 7 разів. 3. Виріжте. Кожний з учнів повинен написати своє ім’я англійською мовою. 4. Приклейте або закріпіть степлером вирізані з паперу руки до тарілки — вони стали променями сонця. 5. Намалюйте вашому сонечку обличчя (ротик, носик), приклейте очі (або закріпіть ґудзики). 6. Розкажіть про ваших друзів.

о


Сторінки для вчителя Ьеззоп 9, раде 21 Му Ратіїу / Моя родина Необхідні матеріали: • Папір для аплікацій синього та зеленого кольорів • Кольорові олівці, фарби темпера або маркери • Ножиці • Клей-олівець

1. Намалюйте або виріжте з кольорового паперу стовбур дерева. 2. Виріжте зелені листочки з кольорового паперу. Кожний з листочків представлятиме когось із членів вашої родини. Виріжте таку кількість листочків, яка вам необхідна, щоб зобразити ваших батьків, дідусів, бабусь, братів, сестер, двоюрідних братів тощо. Можете включити й листочки для ваших домашніх улюбленців. На кожному листочку напишіть імена ваших родичів. 3. Приклейте листочки до дерева. 4. Розкажіть про вашу родину.

(

о

С®


ТеасГіег'з Радез

Ьеззоп 7, раде 37 Запіа СІаиз / Санта Клаус__________________ Н еобхідні матеріали: • Великий аркуш червоного паперу (якщо аркуш паперу невеликого розміру, то з нього можете виготовити декорацію на новорічну ялинку. Також можете пофарбувати білий аркуш паперу достатнього розміру. • Смужки чорного, жовтого та рожевого паперу. • Олівець • Ножиці • Діркопробивач • Червоний кольоровий олівець або маркер • Степлер • Клей • Ватні кульки________________

1. Накресліть циркулем півколо на великому аркуші паперу (приблизно радіусом 22 см). 2. Виріжте півколо. 3. Згорніть отримане півколо в конус. Закріпіть краї. 4. Виріжте невелике коло рожевого кольору для обличчя. Приклейте його до конуса. Наклейте пояс Санти з паперу чорного кольору. Виріжте та приклейте пряжку жовтого кольору. Приклейте ватні кульки замість бороди навколо обличчя Санти. 5. Виріжте та приклейте очі та рот.

О


Сторінки для вчителя ІІп ії З і- Є з з о п

4, р ад е 47

Риск Рарег Ріаіе СгаЙ / Качечка з паперової тарілки Необхідні матеріали: • Паперова тарілка • Ножиці • Клей • Степлер • Олівець • Папір для аплікацій жовтого та оранжевого кольорів • Кольорові олівці, фарби або маркери • Матеріал для виготовлення очей

1. Обведіть свої руки на аркуші жовтого паперу і виріжте. Якщо жовтого паперу немає, то можна використати пофарбований білий папір. 2. Пофарбуйте паперову тарілку в жовтий колір та зачекайте доки вона висохне. 3. Складіть паперову тарілку навпіл. 4. Закріпіть вирізані форми рук на одному з боків складеної тарілки —■це буде пір’я хвоста качечки. 5. Із жовтого паперу виріжте коло — це буде голова качечки. З оранжевого паперу виріжте овал із зрізаним краєм. Виготовте голову качечки, з’єднавши необ­ хідні частини за допомогою клею.

Г)


Тесюїпег'з Радез 6. Намалюйте або приклейте очі та приклейте (прикріпіть степлером) голову до тулуба з боку, протилежного до хвоста. 7. Виріжте з оранжевого паперу лапки качечки за поданим зразком. Складіть їх, як показано на малюнку. 8. Приєднайте лапки до тулуба — качечка готова.

У п іі 4

1-Єззоп 4, раде 64 Му Ратіїу ВігіПсІау Саіепсіаг / Сімейний святковий календар Необхідні матеріали: • Цупкий папір або картон • Циркуль • Ножиці • Гвинт для скріплення • Ручка або олівець • Кольорові олівці або маркери

1. Виріжте два однакових кола із цупкого паперу або картону (верх і низ). На колі, яке ви будете використовувати як нижню частину конструкції, циркулем рівномірно проведіть кола від центра до краю аркуша. Поділіть коло на дванадцять рівних частин (це будуть секції для 12 місяців року).

о


Сторінки для вчителя 2. Зафарбуйте обидва кола. 3. Виріжте 1/12 частину верхньої частини кола. 4. Напишіть назви місяців у верхньому рядку розлінованого кола: иапиагу, РеЬгиагу, Магсґі, АргіІ, Мау иипе, М у , Аидизї, ЗерІетЬег, ОсїоЬег, МоуетЬег, ОесетЬег. 5. З’єднайте верхню і нижню частини колеса гвинтом або двома ґудзиками. 6. Напишіть дні народження членів вашої родини та друзів у цьому колесі «День народження». Прикрасьте виріб малюнками з теми. ІІпії 5

1-Єзбоп 6, раде 85 ТНапк Уои Виіїегїіу СагсІ І Листівка-привітання Необхідні матеріали: • Кольоровий папір • Олівець • Ножиці • Діркопробивач • Клей-олівець • Маркери або кольорові олівці • Додатково: блискучий клей або декоративні блискучі прикраси

1. Складіть два аркуші кольорового паперу навпіл, утворивши дві половинки у формі листівки.

П


ТеасГюґз Радез 2. Складіть утворені аркуші разом. На одній із частин намалюйте форму половини метелика. 3. Виріжте метелика по намальованій лінії. Тепер ви отримали два однакових метелики. 4. На одному з метеликів намалюйте лінію, аналогічну до попередньої і виріжте. 5. За допомогою діркопробивача зробіть дірочки на вирізаній частині обох кольорів. 6. Приклейте ці частини на великого метелика (краще іншого кольору). З’єднайте обидва метелики (великий і малий) в один. 7. Виріжте тулуб метелика з коричневого або чор­ ного паперу. 8. Ви отримали гарну листівку. Прикрасьте її малюнками за бажанням. Використовуйте кольорові олівці, маркери або блискучий клей. 9. Напишіть вітання — подяку вчительці або комусь із працівників школи за цікавий перший навчальний рік.

О


Сторінки для вчителя ІМ8ТРШСТІ0М8 ТО ТНЕ ОАМЕ5 І ІНСТРУКЦІЇ ДО ІГОР 1. Ігрові завдання для розвитку вмінь спілкування 1.1 «Повітряні кульки» (“РІуіпд ВаІІоопз”) / ІІПІІ 1, І-Є 5 5 0 П 4, рр. 10—111 Кожен учень отримує повітряну кульку і пише на ній своє ім’я (бажано англійською мовою) маркером. Учні підкидають кульки, граючись ними та обмінюючись із своїми однокласниками. По команді вчителя учні зупиняються, зловивши одну кульку. Вони повинні знайти того учня, чию кульку вони тримають. Далі учні в парі розігрують діалог «Знайомство». 1.2 «Моя родина» (“Ратіїу б а т е ”) / ІІпії 1, І-еззоп 9, рр. 20-21 Учитель заздалегідь готує різнокольорові картки із словами РАТНЕР, МОТНЕК, ОРАМІЧУ, СІЧАШРА, ВРЮТНЕК (або ЗОМ), 5І8ТЕР (або □АІІОНТЕГС), СОІІЗІІЧ, АІІМТ, ІІМСІ-Е у кількості, достатній для учнів у групі. Кожен з учнів вибирає картку із словом. Сім’я збирається разом. {Варіант: діти рухаються по класу, не показуючи своєї картки один одному, повинні запитати про колір лексичних карток і відповісти.) Коли родина у зборі, усі представляються, називаючи свої імена. Сім’я, що зібралась у повному складі, отримує паспорт родини (А Т а тіїу РаззрогГ). 1.3 «Стрічка» (“А ГСіЬЬоп б а т е ”) / ІІпіі 4, І-еззоп 1, рр. 54-55 Учні працюють у групах. Кожна група отримує стрічку довжиною 1м (можна різного кольору). По черзі, за допомогою стрічки діти повинні викласти малюнок, який називає вчитель/ведучий у групі (це можуть бути і предмети, і літери). Спочатку вчитель пояснює правила гри та демонструє її виконання. (Варіант: діти також можуть гратись у «Дзеркало», у цьому разі кожна з груп отримує по дві стрічки. Малюнки викладаються у дзеркальному зображенні.) 1.4 «Кожний сам за себе» (“Еуегу Мап Тог Н ітзеІЯ ”) І ІІпіі 4, І-еззоп 2, рр. 57-58 Учні грають у групах. Учитель/ведучий роздає кожній з груп список слів по темі, яка вивчається/вивчалась. Одне із слів списку учні обирають як назву команди, учень, який його має, стає керівником команди. Кожний із членів групи має номер (1, 2, 3 і т.д.) або літеру (це може бути і перша літера імені учня) та одне із слів списку. 1 З а п р о п о н о в а н і ігри м ож уть в и к о р и сто в у в а ти сь тако ж під ч а с оп р а ц ю ва н н я н а в ч а л ьн и х м а те р іа л ів інш их уроків а б о на етапі повторення.

м

11


ТеасГюґз Радез Усі гравці ходять по класу доки звучить музика. Коли музика зупиняється, ведучий називає назву однієї з команд та учня, який має скласти речення із словом, яке він/вона тримає. (Ведучий: Тоуз. МитЬег 3. ^ т р . ) Якщо завдання виконано правильно, то команда отримує один бал. Якщо ні, то ведучий просить усіх гравців цієї команди виконати дію. (Ведучий: Тоуз. ^ т р . ) Виграє та команда, яка отримає найбільшу кількість балів. 1.5 «На святі» (“АІ іНе Раїіу”) / ІІпії 4, І-еззоп 3, рр. 60-61 Гра виконується під музику. Коли музика звучить, учні ходять по класу. Коли музика зупиняється, ведучий просить виконати поставлене завдання. Наприклад, “Нор!”, “Зау «Добрий ранок!» іп Епдіізії!”. Той, хто відповідає правильно, отримує один бал. Виграє учень, який збере найбільшу кількість балів. Музика звучить знову, і гра продовжується. 2. Ігрові завдання для розвитку лексичного запасу учнів 2.1 «Угадай слово» (“\Л/огсІ Кісісіїе”) / ІІпії; 2, І_еззоп 5, рр. 30-32 Один з учнів задумує слово і називає вголос літеру, з якої воно починається. Учні групи/класу по черзі називають всі слова, які вони знають на цю літеру. Учень, який вгадав слово, стає ведучим і загадує наступне. Якщо ніхто з учнів не назвав загадане слово, то ведучий називає його та говорить, що воно означає. Учні повторюють слово хором (учитель може написати це слово на дошці). 2.2 «Літаюча загадка» (“РІуіпд КісІсІІе”) І ІІпії: 3, І-еззоп 4, рр. 45-47 Учитель на дошці пише одне з дієслів (наприклад, ЇІу, ]итр, Ііор тощо). Учні класу тричі повторюють це дієслово хором. Далі ведучий (один з учнів або вчитель називає імена дітей по черзі) називає слова - назви предметів англійською мовою. Якщо цей предмет може виконувати дію, зазначену на дошці, то учні виконують відповідні рухи, якщо ні, то учні не рухаються (або присідають). Учитель : Пу. Учні (хором): Пу, Ну, Пу. Ведучий: ТІїе Ьігсіз Пу. (Учні «літають» по класу.) / ТИе репсіїз Ну. (Учні не рухаються.) 2.3 «Будь уважним» (“Ьоок СагеїиІІу!”) І ІІпії 4, [.еззоп 4, рр. 64-65 Учні стоять навколо парти/сидять у колі на килимку. Учитель роз­ кладає на парті / у центрі кола декілька малюнків/написаних слів


Сторінки для вчителя (не більше 10). Діти протягом 2-3 хвилин дивляться на малюнки/ слова, намагаючись їх запам’ятати. Потім учитель накриває картки тканиною або аркушем паперу. Діти повинні по пам’яті назвати накриті предмети. Коли всі слова названо, учитель відкриває картки і учні дивляться на них ще раз. Потім закривають очі, а вчитель забирає один із предметів/слів. Відкривши очі, школярі повинні назвати те, чого не вистачає. 2.4 «Шукаємо риму» (“ЗеагсИіпд К Ііу т е з ”) / ІІпіі 2, І_еззоп 2, рр. 24-25 Учитель називає слово, а учні по черзі повинні назвати до нього слово, яке римується. (Варіант: на парті розкладено картки із словами або предметами. Учні виконують завдання із зоровою опорою.) Учитель: “Саі!” Учень 1: “Маі!” Учитель: “Ргод!” Учень 2: Т о д і”... 2.5 «Складаємо портфель» (“І Раск Му Вад...”) / ІІпіі 5, І_еззоп 4, рр. 79-80 Учні виконують завдання у 2 групах, стоячи в колі. У центрі кола / на парті знаходяться картки із зображенням предметів по темі, яка вивчається, або картки з написаними на них словами. Учні з кожної команди по черзі беруть картку і промовляють: “І раск т у Ьад апсі Іаке ... (а реп)”. Наступний учень бере другу картку та промовляє: “І раск т у Ьад апсі Іаке а реп апсі а репсії”. Учитель спостерігає за грою учнів та надає необхідну допомогу. Далі кожна з груп повідомляє про те, які речі вони склали у свій шкільний портфель. 2.6 «Список слів» (“УУогсІІізі”) / ІІпіі 5, І_еззоп 1, рр. 72-73 Учитель готує картки із словами для кожного з гравців та відповідними малюнками (комплект малюнків повинен включати всі слова на картках) по темі, що вивчається, або по 2 -3 раніше вивчених темах. Учні отримують картку зі словами та 6 малюнків. Спочатку вони перевіряють власну картку і закривають малюнками відповідні слова. Малюнки, яких не вистачає, вони по черзі просять у решти гравців: “Апп, Ьауе уои д о і Д и т и н а , до якої звертаються, відповідає: “N0 !” («Ні!») або “Уез!” («Так!). Якщо відповідь «Так!», то діти обмінюються картками. Виграє той, хто першим закриє всі слова на своїй лексичній картці.


ТеасГіег'з Радез 2.7 «Пантоміма» (“Р а п іо т іт е ”) / ІІпіі: 5, І-еззоп 7, рр. 86-87 Учні по черзі витягують картки з написаними на них дієсловами. Вони повинні показати за допомогою пантоміми те, що написано. Інші учні повинні назвати це дієслово або побудувати речення з ним. Наприклад, “8 іі ^ т р . / 1зіі. І іи т р ”. 2.8 «Фруктовий салат» (“Ргиіі ЗаІасГ) І ІІпіі 5 , 1_еззоп 3, рр. 77-78 Учитель готує дидактичний матеріал для проведення гри - 3-4 лексичні картки до кожної з вивчених тем та відповідно до них малюнки. Картки з малюнками знаходяться у ведучого, а картки зі словами роздаються учасникам гри. Учні працюють у групах по 4. Кожна з груп представляє одну з вивчених тем. Наприклад, чотири учні - кольори, чотири учні - шкільні предмети і т.д. На кожній лексичній картці знизу написано всі слова учасників однієї групи. Зразок картки:

гесі

КесІ уеІІСЛЛ/ дгееп

ЬІие

Діти сидять на стільчиках у колі. Ведучий гри бере один з малюнків і називає його. Учні всієї групи відповідно встають і міняються місцями. Якщо ведучий говорить: “Ргиіі заіасі!”, то місцями міняються всі учні класу. Той, кому не вистачає місця, стає ведучим. 2.9 «Асоціація» (“Аззосіаііоп”) / ІІпіі 4, І_еззоп 3, рр. 42-44 Учні працюють у групах. Один з учнів говорить: “Арріе”, інший “Тгее” і т.д. (Варіант', учні повинні назвати слова по темі, яку називає ведучий.) 2.10 «Команди» (“Огсіегз”) І ІІпіі 3, І_еззоп 5, рр. 48-50 Учні стоять у колі або у шерензі. Учні по черзі дають команди, які мають виконувати всі. Наприклад: Учень 1: “ЕуегуЬосіу, віапсі ир!” (Усі учні встають.) Учень 2: “ЕуегуЬосІу, зі! с іо \ л/ п . ” (Усі учасники гри сідають.) Той, хто виконав команду неправильно, виходить з гри. 2.11 «Складаємо історію» (“ЗІогу-СИаіп”) І ІІпіі 2, І-еззоп 3, рр. 26-27 Учні складають колективну історію, додаючи по одному реченню до попередньо сказаного. Під час проведення гри можна дати опорні слова/малюнки. Учень 1: “І Ііауе аоі а Ілаї.” Учень 2: “ТИе Ііаі із о і с і , ” Учень 3: “ТИе Паї... (із дгееп).”

О


41 ЕпдІізГі-ІІкгоіпіап Х/осаЬиІагу УОСАВШ_АІЧУ Аа а сі /зекі/ адаіп /з'деп/ а т /о т / апсі /зпсі/ а п і /зепі/ а п іт а ї /'сеп'тзі/ апзшег* /'а:п§з/ арріе /'аерзі/ АргіІ /'еіргзі/ а зк* /а:зк/ А и д и зі / о:дз8ї/ а и п і /сіті/ а и іи т п /'о:Іот/

розігрувати (у ролях) знову є і мураха тварина відповідати яблуко квітень запитувати серпень тітка осінь

ВЬ

Ьад /Ьзед/ ЬаІІ /Ьо:1/ ЬаІІооп /Ьз'1и:п/ Ьазкеї /Чжзк'і/ ЬаІН* /Ьа:0/ Ьедіп* /Ьі'діп/ Ьід /Ьід/ Ьіке /Ьаїк/ ЬігсІ /Ьз:сІ/ ЬігІИсіау /Ьз:0деі/ ЬІаск /Ьіаек/ ЬІие М и:/ Ьоаі /Ьзіїі/ Ьоок Лшк/ Ьох /Ьок§/ Ьоу /Ьоі/

портфель, шкільна сумка м’яч повітряна кулька корзина ванна починати(-ся) великий велосипед пташка день народження чорний голубий, синій човен книжка коробка хлопчик

* Слова, позначені зірочкою, не входять у лексичний мінімум 1-го класу.


А нгло-український словник Ьгіпд /Ьгщ/

приносити До побачення! (скор.) брат коричневий

Вуе! /Ьаі/ ЬгоіИег /Ьглбз/ Ьгошп /Ьгаїт/

Сс сап /кзп/ саг /ка:/ саі /каеі/ с Іїе Г //еГ/

сИМсІгеп /'і/іШгзп/ С Н гізітаз /'кттзз/ С ІГ С Іе * /'83:к9І/ сіа ззго о т /'к1а:5гот/ сіар* /кізер/ СІітЬ /кіаїт/ соїсі /кзоісі/ соїоиг/кліз/ соїоиг* /'кліо/ с о т е /клт/ сой пі /касті/ соизіп /'клгзп/

могти (можу, може, можемо) машина, автомобіль кішка шеф-повар діти Різдво обводити навколо класна кімната плескати в долоні лазити холодно колір розфарбовувати приходити лічити, рахувати двоюрідний брат/сестра

Осі сіау /д е і/ с іа п с е М а :п 8/ О е с е т Ь е г / с іі'б є ш сіо /сій:/ сі о д /сЬд/ сіоіі /д в і/ с іо Ір Н іп /'сІїзЩп/ сІо\л/п /сіаоп/ с іо о г /сіо:/ сіга ш /сіго:/ с іг іп к Ій щ к І с іи с к /длк/

Ьз/

день танцювати грудень робити собака лялька дельфін донизу двері малювати напій качка

О


ЕпдІізИ-ІІкгаіпіап \/о са Ь и !а гу Ее еаг /із/ Е а зїе г/'і :8іо/ еаї /гл/ едд /ед/ еід іїї /егі/ еІерГіапі /'сЦГзпі/ ЕпдІізН /'щдіі// еуегу сіау* /'єугі сієї/

вухо Великдень їсти яйце вісім слон англійська мої щодня

Рї їа т іїу /Тзетоіі/ їаІН ег /Та:5о/ їауоигіїе /'ІЬіуощ! РеЬгиагу /ТеЬгиогі/ Лпсі* /Гаїп(3/ їіпе /іаіп/ ЯзИ /й|У Лує /ґаіу/ Лад /Даед/ ЇІоог /До:/ їоиг /Го:/ їох /Гтзкз/ Ргісіау /Тгаїді/ їгіепсі /Ггепсі/ їгод /і'год/ їгиіі /Гги:1/ їип* /Глп/

сім’я тато улюблений лютий знаходити добрий риба п’ять прапор підлога чотири лисиця п’ятниця товариш жаба фрукт веселий

ед

диезГ /дезі/ дігаїїе /с1з^га:Г/ дігі /дз:1/ до /доо/ доаі /дооі/ СоосІЬуе! /дусГЬаі/

п

гість (гостя) жираф дівчинка іти, ходити коза До побачення

(


А нгло-український словник д га псіта /'дгзепта:/ (дгаппу) /'дгзепі/ дгапсіра /'дггепра:/ дгасіе* /дгеїсі/ дгеаі* /дгеїі/ дгееп /дп:п/

бабуся дідусь клас великий зелений

НИ НапсІ /НсЄпсі/ Нарру /'Ншрі/ її а ге /Ьед/ Наї /Ііаеі/ Ііе /Ьі:/ НеІІо! /Ьз'їду/

Кіеір /Неір/ Иег /Ьз:/ Ні! /Ьаі/ її ІЗ /Ьт7,1 Ноогау! Лш'геї/

Иор Лгар/ К о т е /Ьзот/ Нош /Ьао/ Нош т а п у ? /'Ьао ,тепі/ І /аї/ ісе с ге а т * /,ак'кп:т/ іп /т і

4

їа т * /сізает/ ^ т і а г у /'сізаегуи^гі/ Іод /сізюд/ ииіу /сізо'іаі/ І и т р /сізлтр/ иипе /сізигп/

рука ( к и с т ь ) щасливий заєць капелюх він Привіт! допомагати її Привіт! його Ура! стрибати на одній нозі вдома (додому) як Скільки?

я морозиво в

джем січень бігати підтюпцем липень стрибати червень

О


ЕпдІізГі-ІІкгаіпіап Х/осаЬиІагу Кк

\ж \мг!* /к а ш сі/ кіпсі* к і і е /к а п / к п о ш /П 0О/

добрий паперовий змій знати

и ІапсІ / ісЄпсі/ І е а г п * /1з:п / І е д /Іед / ІЄЗЗОП /ІЄ8П/ І е і і е г /'Іеіз/ Ііке /Іаїк/ Поп /'Іаїзп / ІІ5ІЄП* /'ІІ8ЄП/ ІіШ е І ' Ш ІІУЄ / ііу / І о д * /1г>д/ Іоп д І \щ І І о о к * /Ь з к І і о у є * / ілу / І о у е і у /' ілуіі / М т т а к е * /т е їк / т а п /т з е п / т а п у * /'т з е п і/ М а г с И / т а : і// т а ї /т з е ї/ М ау /т е ї / т е е і /т і:І / т е п и * /'т е г у и :/ М еггу С И г і з І т а з ! /'т е г і'к г і8 т з 8 / М о п с і а у /'т л п д і / т о п к е у /'т л г )к і / т о п ІИ * /т л п в / тоІН ег / тл бз/ т у /т а ї/

Г)

земля вчити (вивчати) нога урок літера любити лев слухати маленький жити деревина довгий дивитись любити чудовий робити чоловік багато березень килимок травень зустрічати меню Веселого Різдва! понеділок мавпа місяць мама мій (моя, моє, мої)


А нгло-український словник п а т е /п еїт/ ПЄ5І / ПС8і/ ІЧеш Уеаг /'гуїд:,із:/ пісе /пак/ піпе /п а т/ позе /пот / ІЧоуетЬег /пзо'уетЬз/ питЬ ег*/пл тЬ з/

ім’я гніздо Новий рік гарний дев’ять ніс листопад нумерувати

Оо ОсіоЬег /юк'їзоЬз/ оп /юп/ опе Лулп/ ореп* /'зордп/ огапде

жовтень на ОДИН ВІДЧИНЯТИ 1) апельсин; 2) оранжевий

Рр рагк /ра:к/ раггоі /'раггзі/ реп /реп/ репсії /'репвзі/ репсії-сазе /'реп89І,кеі8/ рІІОІО /'Ґ90І90/ рісіиге /'рікі/з/ ріпк /ргг)к/ рід /рід/ ріаіе /ріеіі/ рІау /рісі/ роіпГ /роїпі/ ргезепі /'рГЄ29ПІ/ рирії /'р)и:рз1/ ригріе /'рзгрзі/

_

парк папуга ручка олівець пенал фотографія малюнок рожевий порося тарілка грати(-ся) показувати подарунок учень/учениця фіолетовий


ЕпдІізґі-ІІкгаіпіап Х/осаЬиІагу Яиееп / к ш : п / Яиезііоп* /'к\¥Є 8 і/9п /

королева запитання

Рг

гаЬЬіІ /' гаеЬ|І/ гаіпЬсм* /'ге їп Ь з о / геасі* /ї і :6/ гесі /гесі/

гереаі* /п 'р іг ї/ гісіе а Ьіке /'га їд гиіег /г и г із / гип /гл п /

з 'Ь а їк/

кролик веселка читати червоний повторювати їздити на велосипеді лінійка бігати

Заіигсіау /'згеїзсіі/ зау Ше А В С * / 8еі/ зау* /§ е і/ зс ііо о і /§ки:1/

зеазоп /'зіггзп/ З ерІетЬ ег /з е р 'їе т Ь з / зее /зі:/ зєуєп

/' з є у з п /

ЗІ1Є / / і : / зіпд / 8іг)/ З ІЗ ІЄ Г /'8І8І9/ ЗІХ / 8ік§/

зку /з к а ї/ зпаке /з п е їк / зоипсі* / з а їт с і/ зргіпд /§ р п г)/ зіаг /зі а:/ зіагі* /§іа:1/ зііск* /з іік / ЗІОр / 8ІТ)р/

з и т т е г /8 л т з /

Г)

субота вимовляти алфавіт говорити, вимовляти школа пора року вересень дивитись (бачити) сім вона співати сестра шість небо змія звук весна зірочка розпочинати приклеювати зупинятися літо

г ^ 123


А нгло-український словник Зипсіау Рш ійї/ зиппу /'нлпі/

зш іт

/$ т т /

неділя сонячно плавати

Ті іаЬІе /'їеіЬзІ/ іаїк /ь :к/ іеасИег Іесісіу Ьеаг /'іегіі ,Ьез/ Іеп /ї е п / їНапк /0аег)к/ іИаі /бжі/ іііеу /беї/

стіл говорити вчитель(ка) плюшевий ведмедик десять дякувати то вони

ІИІ8 /бі8/

це

три ІИгее /Оп:/ четвер ТМигзсІау /'0з:2сіі/ тигр Іідег /’іаідз/ ііск іііе соггесі рісіиге* /їік/ позначати правильний малюнок також іо о /їй:/ іграшка Іо у /Ь і/ Іга іп /ігеїп/ поїзд дерево іге е /Ігі:/ трюк Ігіск /їгік/ вівторок Тиезсіау 1 % ш д \/ 1 \ а ю /Ш :/ два ІІи (іПе) І Ж /'ли^кеї/ ІІк г а іп е /іи'кгсіп/ и т Ь г е ІІа * /лт'ЬгеІз/ и п с іе /'лцкзі/ ипсіег/лпсіз/

ипіі /']и;пії/ (ІИе) У 8 А /'іи'ез'еі/ ир /лр/

Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії Україна парасолька дядько

під розділ Сполучені Штати Америки (США) вгору

О


г ЕпдІізґі-ІІкгаіпіап Х/осаЬиІагу

^

125

Уу /узєп/

у ап

мікроавтобус

\ЛЛл/ ш аїк /\уо:к/

шаісИ ТУ /Чутії/'її: 'VI:/ уує

Лущ /

ууеаг /\¥ез/

УУесІпезсІау /Чуепгді/ 'л/еек /\¥І:к/

УУеІсоте!* Луеікзт/ шііаі: Луюі/ шНеге Л у є о / мП ііе ДуаЛ/ УУІПСІОУУ /'шпсізо/ ш іп іег /'шпіз/ шііИ /шб/ шгїіе* /гай/

прогулюватись дивитися телевізор ми носити (одяг) середа тиждень Ласкаво просимо! що де білий вікно зима

з писати

Хх хуІорН оп е /'хаіМзоп/

ксилофон

Уу

у о -у о ф о ^ О /

рік жовтий ти (ви) твій (твоя, твоє, твої, ваш, ваша, ваше, ваші) йо-йо (іграшка)

22 200 /ги:/ г ід г а д /'гідгзед/

зоопарк зигзаг

у е а г І}з:І уеІІош /'Іеіоо/ у о и |и:/ у о и г ^о:/

(

Г)


С0МТЕІМТ8 Л ю бі п е р ш о кл а с н и ки !.......................................................... З ТНе РІГ5І Т е г т І Перший семестр ІІп іі 1. Му Р а т іїу апсі Ргіепсіз І Моя с ім ’я і друзі І_Є550П 1. НеІІо! / П р и в іт!......................................................4 І-еззоп 2. Місе Іо М ееіУои! / Приємно познайомитись!..6 Ьеззоп 3. \Міа1 Із Уоиг М ате? / Як тебе звати? ............ 8 І-еззоп 4. Нош Аге Уои? / Як с п р а в и ? ............................. 10 І_еззоп 5. І Науе Сої А РгіепсІ / У мене є друг ............... 12 Ьеззоп 6. Нош ОІсІ Аге Уои? / Скільки тобі р о ків ? .........14 Ьеззоп 7. Му Ратіїу / Моя сім’я ........................................16 Ьеззоп 8. \А/е Аге Нарру / Ми - щасливі .........................18 І-еззоп 9. VУе Аге ТодеІІіег / Ми разом ............................20 ІІп іі 2. Му Тоуз І Мої іграш ки І-еззоп 1 .1Наче Сої Мапу Тоуз / Я маю багато іграшок... 22 І.Є580П 2. І_е1’з Ріау! / Давайте пограємось! ................... 24 І-Є380П 3. II Із Ригріе / Він - фіолетовий .........................26 І-еззоп 4. \Д/Ьа1 Соїоиг Із II? / Якого кольору? ...............28 Ьеззоп 5. ЗИе Наз Сої а ОоІІ / У неї є лялька ...............ЗО І-еззоп 6. Нарру Ме\л/ Уеаг! / 3 Новим роком! ............... 33 І.Є830П 7. \Л/Иеге із Запіа СІаиз? / Де Санта Клаус?.....35 ТИе Зєсопсі Т е г т / Д ругий семестр

)

ІІп іі 3 . 1 і_оує ІЧаШге І Я л ю б л ю природу І-еззоп 1. ТИіз із а Тгее / Це - д е р е в о .............................38 І-еззоп 2. І Сап ^ т р / Я вмію стрибати..........................40

О


І-Є880П 3. А і {Не 7.00 / У зоопарку...................................... 42 Ьеззоп 4. І Сап 3\л/іт / Я вмію плавати............................45 І-еззоп 5. Зеазопз оТ ІИе Уеаг / Пори р о ку ...................... 48 І.Є550П 6. Му Рауоигіїе Зеазоп / Моя улюблена пора р о к у .....................................................51 ІІп іі 4 . 1 і_оує Ноіісіауз І Я л ю б л ю свята І-еззоп 1. А Уеаг РиІІ ої Ноіісіауз / Рік, наповнений святами......................................................54 Ьеззоп 2. Пауз оТ іііе УЧеек / Дні тиж н я ............................56 І-еззоп 3. Ноіісіау Із С отіпд / Свято наближається ...... 59 І.Є550П 4. Му Вігіїїсіау / Мій день народження................62 І-вззоп 5. Нарру Еазіег / Щасливого Великодня........... 65 І-еззоп 6. Ноіісіауз Аге Рип! / Свята — веселі!................68 ІІп іі 5 . 1 Оо Іо З с ііо о і і Я ходж у до ш коли І.Є880П 1. І Ьіке Іо Со 1о Зсііооі / Я люблю ходити до ш коли.................................................. 70 Ьеззоп 2. Му З сііооі ТИіпдз / Мої шкільні р е ч і................73 І.Є550П 3. А і ІИе Ьеззопз / На ур о ка х................................ 76 І-вззоп 4. І Ііке ЕпдІізИ / Я люблю англійську мову....... 79 Ьеззоп 5. З сііооі Уеаг / Навчальний р ік ...........................81 Ьеззоп 6. Айег СІаззез / Після ур о ків............................... 83 Ьеззоп 7. \Л/е’ге 01Т 1о ІІіе ЗесопсІ Сгасіе / Ми переходимо у другий клас............................................. 86 СНеск Уоигзеії/ Перевір себе............................................. 90 Інструкції щодо виконання творчих завдань.................. 105 Інструкції до ігор...................................................................113 Англо-український словник................................................ 117

Г)

Английский язык. 1 класс. Несвит  

Учебник по английскому языку. 1 класс. Несвит

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you