Page 1

Architectonische techniek

Bouwen met

Bamboe en Papier

Student: Kevin Vermeulen Studentnummer: 217854


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

Titelpagina

Architectonische Techniek

Bouwen met

Bamboe en Papier

Naam:

Kevin Vermeulen

Studentnr:

217854

Opleidingsinstituut:

Amsterdamse Hogeschool voor techniek

Vestiging:

Leeuwenburg

Studierichting:

Bouwtechniek

Studiejaar:

2007-2008

Docent:

Dhr. P. van Gulik

Groep:

BkBt 3B

Datum: 28-03-‘08

2


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

1. Voorwoord e

Dit is het project verslag van Kevin Vermeulen, 3 jaars bouwkunde student aan Hogeschool van Amsterdam. Voor het project heb ik een kantorengebouw ontwerpt van twee verdiepingen. Het opvallendste aan dit kantoorgebouw zijn de toegepaste materialen; namelijk bamboe en papier. Om tot het eindresultaat te komen heb ik een aantal analyses gedaan naar deze materialen. In het verslag zijn deze analyses en het hele gebouw uitgewerkt door middel van tekeningen.

3


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

2. Inhoudsopgave Titelpagina

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

2

1. Voorwoord .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

3

2. Inhoudsopgave

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

4

3. Opdrachtomschrijving

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

5

4. Materiaal analyse .

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

6

5. Uitgangspunten

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

13

6. Het ontwerp .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

14

3.1 De opdracht 3.2 Gekozen materialen 4.1 Bamboe 4.2 Papier

5.1 Vanuit opdracht 5.2 Vanuit analyse 5.3 Uitdaging

6.1 Functie 6.2 Toepassing materialen 6.3 Plattegronden 6.4 Gevels

7. Constructie .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

15

8. Bouwfysica .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

20

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

22

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

42

7.1 Verbindingen 7.2 Mijn ontwerp van de constructie 7.3 Principe van verbinding wand

8.1 De opbouw 8.2 Rc-waarde 8.3 ‘Laagjes’

9. Uitwerking . 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

10. Bijlage

3D-model Plattegronden Gevelaanzichten Doorsneden Details

.

.

10.1 VO Details 19-03-08 10.2 VO Details 17-03-08 10.3 Plattegrondindeling 10.4 Gevelaanzichten 10.5 Schets constructie 10.6 Details

4


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

3. Opdrachtomschrijving 3.1 De opdracht (kleine aanpassing met originele opdracht) Onze opdrachtgever is een groot fan van het door mij ontworpen gebouw. Deze opdrachtgever wil een kopie van het gebouw laten bouwen. Deze opdrachtgever is de directeur van een fabriek waar één materiaal wordt geproduceerd. Hij wil dat het gebouw volledig wordt herbouwd met dit specifieke materiaal. Naast dit materiaal mag er nog één verbindingsmateriaal en een ander materiaal toegepast worden. Het volledige gebouw – het dak, de vloeren, de trappen, de constructie, etc – moet van deze materialen gemaakt worden. De bouwfysische eisen moeten ook met deze materialen gerealiseerd worden. De details moeten voldoen aan alle bouwfysische, onderhoudstechnische eigenschappen en moeten uiteraard realiseerbaar zijn. Er moet een constructieconcept bedacht worden, dit moet uiteraard aansluiten op de specifieke eigenschappen van het materiaal. Het bouwtechnische ontwerp moet niet alleen aan de architectonische uitgangspunten, maar ook aan de wensen van de opdrachtgever en aan de regelgeving (bouwbesluit, normen, bouwprocesbesluit, arbo en duurzaam bouwen) getoetst worden. Randvoorwaarden: - het gebouw heeft een oppervlak van ongeveer 10x20 meter - de begane grond is een betonnen vloer - de functie van het gebouw mag zelf gekozen worden - er moet minimaal één verdiepingsvloer gerealiseerd worden

3.2 Gekozen materialen: -

Bamboe

-

Papier

-

Glas

5


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

4. Materiaalanalyse 4.1 Bamboe 4.1.1 Eigenschappen bamboe Een hard gras Bamboe is een hard gras. Het is de algemene naam voor de circa duizend soorten meerjarige houtige grassen. Het is de enige grassoort die hout vormt. Bamboesoorten treffen we in de gebieden aan weerszijden van de evenaar, Australië, Chili en Argentinië tot in het oosten van de Verenigde Staten, India en Japan. De meeste bamboesoorten treft men aan in Zuidoost Azië. Opbouw bamboe Een bamboeplant bestaat uit een wortelstelsel en een aantal stammen. Anders dan bij bomen kent bamboe geen diktegroei, de dikte van de scheut is bepalend voor de dikte van latere stammen. Één bamboeplant bestaat uit meerdere stammen. Over het algemeen is bamboe hol met op onregelmatige afstanden dwarshouten in de holte. Afhankelijk van de wortelstructuur is bamboe onder te verdelen in twee typen: sympodiaal en monopodiaal. Een belangrijk verschil is dat de monopodiale structuur voornamelijk in koudere klimaten te vinden is, en de sympodiale in de warmere klimaten. Het materiaal bamboe Bamboe lijkt qua structuur op hout, alleen komen geen mergstralen en noesten voor. De bamboestam is hol, de buitenkant van de stam bestaat uit een laag van ca. 0,25 mm dik die vooral uit silicium bestaat en de stam beschermt. Verder zijn zowel de binnen- als de buitenkant bedekt met een wasachtige laag. Verwerking bamboe Omdat bamboe kwetsbaar is voor schimmels en insecten ligt de natuurlijke duurzaamheid lager dan voor de meeste houtsoorten. Daarom is het belangrijk bamboe te conserveren. Hierdoor gaat de levensduur van bamboe sterk omhoog. De levensverwachting voor buitentoepassing gaat omhoog van 1-3 jaar naar 15 jaar. Soorten Er zijn een zeer veer verschillende soorten bamboe. Nog niet elk soort is bekend, maar in het algemeen wordt er vanuit gegaan dat er ongeveer 60-90 generae aan bamboe zijn met 1100 tot 1500 verschillende soorten. Al deze soorten hebben weer verschillende eigenschappen. Er zijn soorten die een hoogte bereiken van 30 meter en een doorsnede hebben van 30 cm. Guadua-stam

Mechanische eigenschappen van bamboe Als we hout en bamboe met elkaar vergelijken dan zien we twee grote verschillen: de ronde vorm en de holle binnenkant. De holle vorm van bamboe is erg gunstig; bamboe is qua verhouding van het traagheidsmoment ten opzichte van de doorsnede 1,9 effectiever dan een rechthoekige doorsnede. Dit betekent materiaalbesparing. Verder neemt de verdeling van cellulose in de bamboestam toe van binnen naar buiten wat in constructief opzicht erg gunstig is voor de buigstijfheid. Het structurele ontwerp van de bamboestam is dus zeer efficiënt. Wanneer bamboe in doorsnede qua verdeling van materiaal wordt geprojecteerd naar de verticale symmetrieas ontstaat er een vorm die erg lijkt op de vorm van een stalen I profiel, welke toepasbaar is als ligger. Voor het uitvoeren van berekeningen met betrekking tot de maximaal toelaatbare druk- en trekkracht en de maximale doorbuiging van bamboe kan gebruik gemaakt worden van een aantal vuistregels. Hier moet altijd voorzichtig mee om worden gegaan. De fysische eigenschappen van een bamboestam zijn sterk afhankelijk van de leeftijd, bodemgesteldheid en klimatologische omstandigheden. De relatie tussen het volumieke gewicht en de toelaatbare spanning: Drukspanning Buigspanning Lucht droge bamboe 0,094 0,14 Verse (groene) bamboe 0,075 0,11

Afschuiving 0,021

De mechanische eigenschappen van Guadua angustifolia (deze waarden gelden voor bamboe toegepast als holle stam) Eigenschap Laboratoriumwaarde 2 E modulus (druk // stam) 18000 N/mm 2 E modulus (buiging) 17800 N/mm 2 E modulus (trek // stam) 20700 N/mm 2 56 N/mm βD (druk // stam) 2 74 N/mm βB (buiging) 2 4,3 N/mm β (afschuiving) 2 250 N/mm βZ (trek // stam) Zoals uit de tabel blijkt heeft bamboe een paar interessante eigenschappen, zoals hoge treksterkte. In de praktijk zijn het echter andere belastingfactoren die doorslaggevend zijn in constructies voor bamboe (doorbuiging, drukbelasting) en komt de hoge treksterkte van bamboe niet tot zijn recht. Verder leidt de flexibiliteit, de buigbaarheid van bamboe tot veel misverstanden. De E modulus is hoog terwijl je mag verwachten dat die laag is doordat bamboe in de wind ver doorbuigt en het zeer goed bestand is tegen aardbevingen. De hoge E modulus betekent dat bamboe minder doorbuigt dan een vergelijkbaar stuk hout. Bamboe kan wel verder doorbuigen, hierdoor keert bamboe na grote doorbuiging weer terug in de oude toestand, terwijl hout breekt of blijvend vervormt. Omdat bamboe hol is en daarom veel minder contactoppervlakte heeft dan massieve producten is de kans op afschuiving groter. Dit kan verholpen worden door beton in de laatste holte van bamboe te storten die zich hecht aan de stalen bouten of door het plaatsen van houten klossen in de holte van de bamboe. Dit zorgt voor meer contactoppervlak.

Verschillende soorten bamboe

4.1.2 Constructie / mechanische eigenschappen Guadua angustifolia Deze soort is zeer geschikt voor constructieve toepassingen, dit met name i.v.m. de lengte (tot 25m), de rechte stam en de goede bewerkbaarheid. Deze soort heeft minder neiging tot splijten. Deze soort is goed te herkennen aan de groene stam, de witte ringen bij de knopen en de gedoornde zijtakken. De vezelstructuur is verstrengeld waardoor deze soort beter bestand is tegen afschuifkrachten dan andere soorten bamboe. Afmetingen: hoogte tot 25 m, diameter 150 mm. Het kappen van stammen voor constructieve doeleinden vindt plaats na 5 jaar. Deze soort wordt toegepast voor constructies, meubels en decoraties.

De grote elasticiteit, de efficiënte lichte holle vorm met meer vezels aan de buiten- dan binnenkant en de grote treksterkte maken van bamboe een bouwmateriaal dat zeer verschillend is ten opzichte van gangbare bouwmaterialen. De natuurlijke duurzaamheid van bamboe is over het algemeen lager dan van hout. Het is daarom ook van belang bamboe te conserveren. De hardheid van bamboe is 4 tot 5, de natuurlijke duurzaamheid II-III. Bamboe is een licht bouwmateriaal: een bamboe van tien centimeter diameter en een wanddikte van zes millimeter is een heel normale maat in de bouw, en die weegt maar één kilogram per meter. Een bijkomend voordeel is dat bamboe een buis is, en dus een groot traagheidsmoment heeft in verhouding tot ander materiaal.

6


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen 4.1.3 Voordelen Voordelen bamboe De teelt van bamboe heeft vele voordelen en slechts enkele nadelen. De belangrijkste twee voordelen zijn snelle groei en biomassa/koolstof fixator. De snelle groei van bamboe is een groot voordeel, de fotosynthese van bamboe verloopt zo snel dat men sommige soorten bamboe kan zien groeien. Er zijn bamboesoorten die per etmaal meer dan 1200 mm groeien. Zo bereikt de Guadua een lengte van 20-25 meter in 6-9 maanden. Voordat dit soort de benodigde constructieve eigenschappen bereikt heeft moet er echter nog vijf jaar gewacht worden. Voor niet constructieve toepassingen kan de bamboe al eerder gekapt worden. Een ander voordeel uit de hoge groeisnelheid is de grote hoeveelheid biomassa die een bamboeplantage genereert en de CO2 die hierdoor wordt gefixeerd. Jaarlijkse productie (ton/ha) Groen(totaal) Bamboe 78,3 Hout 17,5 Verhouding bamboe/hout 4,5

Droog (totaal) 47,4 13,5 3,5

Groen (alleen stam) 55,7 14 4

Jaarlijkse fixatie koolstof (ton/ha) Door nieuwe groei (vooral na kap) Bamboe 21,3 Hout 6 Verhouding bamboe/hout 3,5 Voorraad biomassa ton/ha Tropisch regenwoud Bamboe

Droog (alleen stam) 36 10,8 3,3

Door bestaande begroeiing 1 2,25-5 0,2-0,5

Totaal 22,3 8,25-11 2,2-2,4

117-660 48-106

St.nr. 217854 Woningbouw In ontwikkelingslanden hebben al verschillende woningbouwprojecten met bamboe plaatsgevonden. Hieronder worden enkele voor- en nadelen van het gebruik van bamboe in woningbouw in ontwikkelingslanden gegeven: Voordelen Nadelen Goedkoop Kwetsbaar voor schimmels Ter plaatse beschikbaar Kwetsbaar voor insecten Goede weerstand tegen aardbevingen (flexibel en licht) Stigma op bamboe (poor mans timber) Goede constructieve eigenschappen Grote brandbaarheid Zorgt voor goed binnenklimaat Laag gewicht Makkelijk en met simpel gereedschap bewerkbaar Goed vervangbaar en herbruikbaar Veel van bovenstaande nadelen kunnen voorkomen worden door bamboe te conserveren en door goede detaillering (bijvoorbeeld het voorkomen van aanraking met water). Industriële landen In Westerse landen als Nederland is de bamboestam in de bouw door haar vorm, vaak kromme stam en uitstekende ringen, moeilijk toepasbaar. De problemen zijn in tijdelijke constructies of buitentoepassingen nog te overzien maar in andere toepassingen wordt bamboe door haar vorm te ingewikkeld in de detaillering en bewerking. Hierdoor wordt het materiaal arbeidsintensief en daardoor duur.

4.1.4 Toepassingen Met name in het verre oosten bestaat er een lange traditie van het bouwen en leven met bamboe. De toepassingen zijn zeer divers, van bier tot vliegtuigbeplating, van pick up naalden tot voedsel, van steigers tot medicijnen, van papier tot golfplaat. Vele bamboetoepassingen zijn zeer traditioneel en gemaakt met de hand.

Andere voordelen: - bamboeplant produceert per jaar meerdere stammen, een bamboeplant kan tot aan de bloei elk jaar gekapt worden. Omdat de plant na kap blijft leven kan één bamboewortel tijdens zijn levensduur zo’n 15 km aan bruikbare stammen produceren. - Het kan groeien op brakke stukken (nauwelijks vruchtbaar) Vergelijkingen met hout: - de jaarlijkse productie van bamboe is 3 tot 4,5 keer zo groot als die van de gemiddelde houtsoort, dit komt door de grote groeisnelheid van bamboe - de jaarlijkse koolstoffixatie van een bamboeplantage ten opzichte van een houtproductiebos is 2 tot 2,5 keer zo groot. Dit laat de grote mogelijkheden zien die bamboeplantages kunnen bieden als koolstoffixator en daarmee de bijdrage die geleverd kan worden aan vermindering van het broeikaseffect. - Als natuurbos is de biomassa van bamboe veel lager dan voor een houtbos Kleine voordelen: - vruchtbaarheid van grond; de blootsteling aan klimaatsinvloeden vermindert, waardoor de vruchtbaarheid toeneemt - een betere drainage door het wortelsysteem en de laag van gevallen bladeren - betere ontwikkeling van micro fauna in de grond - micro en lokaal klimaat; er ontstaat een stabilisatie van vochtigheid en temperatuur - een habitat voor fauna; bamboe zorgt voor een goede leefomgeving voor insecten, vogels en sommige zoogdieren. Reproductie Het voordeel van bamboe is dat het zeer snel groeit en dat er per plant jaarlijks meerdere stammen worden geproduceerd. De reproductie van de plant gebeurt aseksueel: dat wil zeggen het klonen van nieuwe planten uit onderdelen van de oude plant (dus niet vanuit zaadjes).

Verschillende bamboe toepassingen verdeeld qua gebruikte technologie

7


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen Toepassingen bamboe in Nederland - parketvloeren - plaatmaterialen - fineer voor meubelindustrie - verschillende soorten meubels - overige industriële producten als traptreden, koffertjes, keukenkastjes, etc. - Bamboestammen, vooral via tuincentra voor gebruik in de tuin, als etalagemateriaal en voor tijdelijke constructies Wanden van bamboe In de meest tropische landen worden wanden van bamboe gevlochten van strips gespleten bamboe. Het geeft de bewoner privacy en tegelijkertijd waait het lekker door. Dit is belangrijk in een warm en vochtig klimaat. In een ander klimaat (bijvoorbeeld kouder) dan moet een bamboe wand meer bescherming bieden. Een mogelijke oplossing is besmeren. In Latijns Amerika gebruikt met hiervoor een leemmengsel, wat soms versterkt wordt met vezels of met andere organische materialen. Een nadeel hiervan is dat het leem nog al snel door de regen wegspoelt en voortdurend moet worden aangesmeerd. In Costa Rica smeren ze de wanden af met een pleisterwerk van cement en zand. Het hart van de wand bestaat uit gespleten bamboes. Dit wordt aan één zijde bepleisterd met een laag mortel. Deze mortel gaat er voor een gedeelte aan de andere kant doorheen (zogehete baarden), de volgende dag wordt de andere kant bepleisterd. Door de baarden hechten de twee lagen pleisterwerk perfect aan elkaar. Het is een goedkoop systeem en erg solide, bestand tegen aardbevingen, goed tegen inbrekers en kan prima functioneren als regenjas van het bamboe huis. Vloeren van bamboe De vloeren in kantoren en winkels hebben veel te verduren. De vloeren moeten bijvoorbeeld opgewassen zijn tegen belasting door veel mensen over de vloer en tegen verschuiven van stoelen en meubels. De praktische en natuurlijke hardheid, de elegante uitstraling en de duurzame kwaliteit van bamboe maakt de vloeren een ideale werkvloer. Er zijn 3 soorten: Massief bamboeparket Afmetingen: 1000x92x15 mm 2 Hardheid: circa 4,0 HB per mm 2 Therm. weerstand: 0,085 m K/W 2 Gewicht: circa 11,5 kg per m Montage: lijmen 2-laags bamboeparket Afmetingen: 1000x95x10 mm 2 Hardheid: circa 4,0 HB per mm 2 Therm. weerstand: 0,065 m K/W 2 Gewicht: 5,1 kg per m Montage: lijmen

St.nr. 217854 Dak van bamboe Een rieten dak wordt vaak toegepast bij boerderijen, maar ook bij woningen. Het is mogelijk om met bamboe een soort ‘bamboedak’ te maken met dezelfde uitstraling en montage van een rieten dak. Hiervoor wordt een dunne bamboesoort gebruikt. Een mogelijkheid die ik toe kan passen zijn bamboematjes. Dit zijn dunne bamboestammetjes aan elkaar gemaakt tot een matje. De toepassing van een rieten dak kan op twee manier, met een gesloten constructie en de traditionele constructie. Gesloten constructie Bij een gesloten constructie wordt het riet (in dit geval bamboe) op een onderlaag bevestigd. Dit kan in dit geval bijvoorbeeld gevlochten bamboe plaat zijn. Ook zou dit een isolerende of dampdichte plaat kunnen zijn. Hier links is een binnenaanzicht te zien van een gesloten constructie. Voordelen van gesloten constructie: - voldoet aan huidige bouweisen - kan uitstekende isolatiewaarde halen (hangt af van keuze isolatie) - hoge brandveiligheid - binnenzijde is vrij van stof wat normaal gesproken van riet (in dit geval bamboe) komt. Nadelen van gesloten constructie: - redelijk onbekende en dure constructie Open constructie (traditionele) Bij deze constructie wordt het riet (in dit geval bamboe) bevestigd op panlatten. Dit is een constructie die met name vroeger veel werd toegepast. Voordelen van open constructie: - heel veel ervaring met deze constructie - in gewicht een lichte constructie - veel ventilatie Nadelen van open constructie: - groot energie verlies - er komt veel stof uit riet (in dit geval bamboe) - voldoet niet meer aan huidige bouweisen - brandgevaarlijke constructie

3-laagsbamboeparket Afmetingen: 2200x200x14 mm 2 Hardheid: 4,0 HB per mm 2 Gewicht: 7,6 kg per m Montage: zwevend of gelijmd Voordelen van deze vloeren - slijtvast en hard materiaal - krimpt niet en zet niet uit - ecologisch verantwoord product - alle soorten hebben een warme en natuurlijke uitstraling - hoogst haalbare kwaliteit door een gecontroleerd en hoogwaardig productieproces

8


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

4.1.5 Verbindingen (verderop bij constructie meer) Vuistregels dimensionering houten liggers Verbindingen van bamboe Door de vorm van bamboe (taps, met knopen en tussenschotten, hol) is het maken van verbindingen letterlijk en figuurlijk vaak een groot probleem. Het gebruik van spijkers en schroeven bij bamboeverbindingen zijn over het algemeen niet bevorderlijk voor de langdurige kwaliteit van de verbinding. Doordat de vezels van bamboe vooral in langwerpige richting liggen is de afschuifsterkte van bamboe hier een kritieke factor. Een uitzondering is Guadua. Deze soort heeft vezels die meer zijn verstrengeld waardoor het splijten bemoeilijkt. Bij toepassing van de bamboestam in Nederland is de stijfheid en sterkte van de verbinding meestal bepalend in plaats van de bamboestam zelf.

Constructie element

Doorsnede en zijaanzicht

Overspanning l in m

Verhouding b/h

Verhouding b/a

Verhouding h/l

h.o.h. afstand a in m

Massieve ligger

2,5-8

1/3

-

1/15 - 1/20

-

Gelamineerde ligger

6-25

1/6 - 1/10

1/17 - 1/20

1/20

l/2 - l/3

Doosligger

6-35

-

-

1/12 - 1/15

3-12

Vakwerkligger

15-40

-

-

1/7 - 1/12

4-15

Voor bamboe ontbreken de kwaliteitsnormen. Er zijn geen officiële bouwnormen over de mechanische eigenschappen van het materiaal of van mogelijke verbindingen in bamboe beschikbaar. Door verschillende proeven is het mogelijk de kwaliteit van de bamboe te testen. Omdat er geen officiële normen bestaan voor het berekenen van liggers, kolommen etc. Ga ik uit van de vuistregels van hout.

Kapspanten

6-24

-

-

1/5 - 1/7

4-8

Hieronder een aantal tabellen met de vuistregels van hout:

Constructie element

Enkele soorten verbindingen: - Arce verbinding; in deze verbinding wordt een houten fitting in de kopse kant van de bamboestam gelijmd, waarna de verbinding op conventionele wijze kan worden bewerkstelligd. - Guttierez verbinding; deze verbinding buit de druk- en buigkracht van de bamboestam uit terwijl geen doorvoer van afschuiving of trekspanning is vereist - Gevulde verbinding; hierbij wordt het te verbinden deel van de bamboe gevuld met kunststof of cement, waarna er gaten in de bamboe worden geboord voor de bouten die de uiteindelijke verbinding realiseren

4.1.6 Bamboe – Hout

Dimensionering houten balklagen

Vuistregels dimensionering houten kolommen Constructie-elementen Ronde massief houten kolom

Vierkante massief houten kolom

Doorsnede

Kniklengte l in m 2-4

2-4

Verhouding d / l

Vloerdeel

Doorsnede en zijaanzicht

Overspanning l in m

Verhouding b/h

Verhouding h/l

h.o.h. afstand a in m

0,450-0,750

-

1/25 - 1/30

-

Verdiepingbalklaag, bij normale belasting

2-6,5

1/3

1/20

0,450-0,750

Verdiepingbalklaag, bij zware belasting

2-4,5

1/3

1/15

0,450-0,600

Dakbalklaag

2,5-6,5

1/3

1/20

0,300-1,000

Triplexribpaneel

2,5-8,0

1/3

1/25 - 1/30

0,400-0,750

1/20 - 1/25

1/20 - 1/25

9


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

4.1.7 Milieu

4.1.9 Gevlochten bamboe

Voordelen voor het milieu: - tegengaan erosie; in een korte tijd ontwikkelt bamboe door haal snelle groei al een uitgebreid wortelsysteem dat de grond ondersteund en beschermt tegen het wegspoelen door bijvoorbeeld zware regenval - grondstructuur; deze wordt door de wortelstructuur lossen en daardoor vruchtbaarder - grondwater niveau; hoewel bamboe water opneemt, wordt deze wateropname gecompenseerd door de verminderde verdamping door het bladerdak en de laag van gevallen bladeren. - Sedimentatie

Als afwerking van een wand is het mogelijk bamboe te gebruiken. Dit kan eventueel ook als plaat, zo is hij meer waterbestendig. De schillen van de bamboe stam worden gevlochten tot matten die vervolgens, na het impregneren met watervaste lijm, worden samengeperst tot plaat. Hierdoor wordt het op de buitenzijde van de bamboestam aanwezige silicium mee verwerkt in de plaat. Zo ontstaat een zeer harde en compacte plaat. Vanwege de taaiheid, hardheid en dichtheid wordt het ook wel het betonplex van Azië genoemd.

Duurzaamheid (milieuvriendelijkheid) Met betrekking tot de milieuvriendelijkheid is bamboe de beste keuze die gemaakt kan worden in het scala aan beschikbare bouwmaterialen. Onderzoek aan de TU Delft heeft aangetoond middels de ISO-gecertificeerde LCA methode (Life Cycle Assessment) dat bamboe, toegepast als stam, vergeleken met gangbare bouwmaterialen over de hele levenscyclus (van wieg tot het graf) het meest milieuvriendelijke alternatief is. Door gebruik te maken van een demontabele bouwmethode kunnen de stammen in één stuk vervangen worden. Doordat bamboe een 100% natuurproduct is en daardoor compleet biologisch afbreekbaar kan het op een duurzame manier worden verwerkt aan het eind van de levensduur.

Deze platen zijn verkrijgbaar in karamel en naturel in de afmetingen: - 244 cm x 122 cm x 5 mm - 244 cm x 122 cm x 12 mm - 244 cm x 122 cm x 15 mm - 244 cm x 122 cm x 18 mm

4.1.8 Brandveiligheid Brandveiligheid De brandweerstand van bamboestammen en bamboe constructies is ongeveer gelijk aan die van hout door de gelijkvormige chemische opbouw van beide materialen. Echter aan de buitenkant heeft bamboe een natuurlijke beschermingslaag voornamelijk gevormd uit silicium, zodat de buitenkant goed beschermd is, ook tegen vuur. In Duitsland is de bamboe gebruikt; geclassificeerd tot klasse B2, wat gelijk is aan hout met een dichtheid boven de 400 kg/m3. Net als bij hout kan de brandveiligheid nog verhoogd worden door het aanbrengen van een brandwerende laag. Onderhoud en levensduur De hieronder genoemde factoren zijn van groot belang voor de levensduur van bamboe constructies: - gebruik van de goede bamboesoort - selectie op leeftijd en kwaliteit van de stammen - toepassing goede preservatie en droogtechnieken - een goed bouwtechnisch ontwerp van de constructie waarin de bamboe wordt toegepast - het toepassen van demontabele verbindingen. Onder invloed van wisselende weersomstandigheden, met name blootstelling aan regen en zonneschijn zullen er scheurtjes ontstaan in de bamboe. Het ontstaan van scheurtjes is inherent aan het gebruik van dit natuurlijke materiaal. Door een goed bouwtechnisch ontwerp waarbij de bamboe van de grond wordt gehouden en tegen inwateren wordt beschermd wordt de levensduur verlengd. Als wordt voldaan aan de bovengenoemde factoren kan met een levensduur van 15 jaar worden gerekend.
Mochten er onverhoopt toch vervangingen nodig zijn dan kan dat door het toepassen van demontabele verbindingen. Door het lage gewicht van bamboe kunnen vervangingen plaats vinden.

10


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

Een voorbeeld van een bamboewand

Bronnen: http://www.bambooteam.com/pablo/bambooRAPPORT.PDF http://www.bambooteam.com/pablo/bambooBIJLAGE.PDF

11


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

4.2 Papier Papier is een materiaal dat voor veel toepassingen wordt gebruikt. Daarnaast zijn er verschillende soorten papier. Hieronder algemene informatie over papier. Rechts voorbeelden van papier als platen, die fungeren als isolatiemateriaal in mijn gebouw. 4.2.1 Soorten papier Er zijn veel verschillende soorten papier. Het hoofdonderscheid wordt gemaakt tussen houtvrij en houthoudend papier. De belangrijkste papiersoorten zijn: - Papier dat is samengesteld uit katoenen en linnen vezels. Vanwege de duurzaamheid wordt dit vooral gebruikt voor documenten en waardepapier. Handgeschept papier: voorkeur voor kunstenaars, wordt gebruikt voor etsen Krantenpapier: bevat het meeste houtslijp Druk en schrijfpapier: wordt meestal vervaardigd uit gebleekte celstofcellulose Houtvrij tekenpapier Kunstdrukpapier: gestreken papier Kastpapier: een door kunsthars of vernislaag gemaakt afwasbaar papier Geïmpregneerd papier: om waterdicht te maken Japans papier: heel duurzaam Karton

Fabrikant

Productnaam/type

Soort grondstof

Homann Dämmstoffwerk D Homann Dämmstoffwerk D

Homatherm FlexCL 040 Homatherm fineFloc

Gerecycled papier (zachte platen) Gerecycled papier (vlokken)

Isofloc Wärmedämmtec hnik D Dämmstatt W.E.R.F. D

Isofloc L

Gerecycled papier (vlokken)

Isodan Cl 040 boratfrei

Gerecycled papier (vlokken)

Dämmstatts Cl 040 boratfrei

Dämmstatt W.E.R.F. D

Gerecycled papier (vlokken)

(machinaal verwerkt) d 0,038

Dämmstatts Cl 040

(machinaal verwerkt) d 0,038

Klima-Tec-Flock

meetwaarde 0,040

Poesis-Floc bt

(handmatig verwerkt) 0,043

ETA 04/0080 DIBt

Isol’Quate sb Dämmstatts Cl Dämmschüttung Thermofloc

meetwaarde 0,045 Gerecycled papier (vlokken)

Natuurlijke isolatiematerialen Rechts is een tabel te zien van verschillende papierplaten. Deze platen fungeren als isolatie. Het zijn papiervlokken op basis van oud papier. De lambda-waarde is te vergelijken met die van minerale wollen. Ze zijn dampopen, vochtregulerend en hebben een hoge geluidsabsorptie. Verwerkingsmethoden Het is te verwerken op horizontale bekledingen; geblazen en gelijkmatig verdeeld, onder druk geïnjecteerd in een gesloten ruimte. Het is vermengd met een beetje water en vervolgens geblazen/geperst tot een plaatmateriaal.

d 0,039 Meetwaarde 0,040

meetwaarde 0,045

Biocell

Peter Seppele A

d 0,039 Meetwaarde 0,040 d 0,039 Meetwaarde 0,040

(handmatig verwerkt) 0,043

Poesis-Floc Dämmstatts Cl Dämmschüttung boratfrei Isodan Cl 040

Lambda-waarde

meetwaarde 0,040

Isol’Quate sb

4.2.3 Papier kenmerken Karton, gewoon papier een ook boekbinderslinnen zijn in zekere zien ook levende materialen, ze ‘werken’. Bij de geringste toename van het vochtgehalte zetten deze materialen uit, bij droogte krimpen ze in. Het uitzetten van papier is sterker in de breedte (dwarsrichting) dan in de langsrichting. De langsrichting is die richting waarin het materiaal bij de productie door de machine is gelopen. De vezels liggen hierbij in de lengterichting van het papier. Hierdoor is het papier in de breedterichting buigzamer dan in de lengterichting. 4.2.4 Papier als isolatiemateriaal

ETA 04/0081 DIBt

Klima-Tec-Flock boratfrei

4.2.2 Verschil papier en karton Het enige verschil tussen papier en karton is dat karton zwaarder is dan 165 gram. Karton is stijver en harder dan papier. Hoofdsoorten karton: - Gekoetst of duplexkarton: bestaat uit verschillende lagen papier die in natte toestand op elkaar worden geperst Geplakt karton: lagen die met een kleefstof aan elkaar gehecht zijn Ribkarton of golfkarton: kan zowel als verpakkings- als creatief materiaal gebruikt worden

Technische goedkeuring ETA 03/0057 DIBt Z-23.11-1338 / (MPA NRW) Z-23.11-1262 ETA 05/0191 DIBt Z-23.11-280

ETA 05/0186 OIB

d 0,037 meetwaarde 0,040

ÖTZ2004/004/6

Steico D Terre B

Het is gemaakt van gerecycled papier Legenda: -

Steico Zell Pan Terre Nature Acoustix (geluidsisolatie)

Gerecycled papier (vlokken) Gerecycled papier & vlasscheven (halfharde platen)

(MPA NRW) Z-23.11-1140 Z-23.11-1120•

meetwaarde 0,040

ATG 01/H731

0,053

DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik OIB (Österreichisches Institut für Bautechnik) ÖTZ (Oostenrijkse technische goedkeuring + nummer van goedkeuring) Z-... (nummer van Duitse Technische goedkeuring Bronnen: http://www.vibe.be/downloads/1.Fiches/Technische_fiches/technische_goedkeuringen_bio-ecologische_isolatiematerialen.pdf

12


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

5. Uitgangspunten 5.1 Vanuit opdracht Vanuit de opdracht zijn er een aantal uitgangspunten voor deze opdracht: Materialisatie: - een hoofdmateriaal - bamboe - een ander materiaal - papier e

- 3 materiaal - glas - welke mogelijkheden met het materiaal Ontwerp - Moet voldoen aan bouwfysische eisen (Rc kantoor = 2,5) - Een constructie concept die aansluit op de analyse - Oppervlakte van ongeveer 10x20 meter - Minimaal 1 verdiepingsvloer - Uitvoerbaar - Realiseerbaar

5.2 Vanuit analyse Vanuit mijn analyse van de materialen kom ik op de volgende uitgangspunten: - Volledige constructie van Guadua Angustifolia - Papier als isolatiemateriaal toepassen - Afwerking van gevlochten bamboe

5.3 Uitdaging De uitdaging die ik voor deze opdracht heb, is dat ik ook daadwerkelijk alleen bamboe, papier en glas gebruik. Verder geen apart verbindingsmiddel zoals schroeven van staal of iets dergelijks. Alleen bamboe, papier en glas dus.

13


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

6. Het ontwerp 6.1 Functie

6.3 Plattegronden

Als functie voor het gebouw heb ik gekozen voor een soort gezondheidscentrum op de begane grond, met op de

Zoals in de opdrachtomschrijving is beschreven heb ik een gebouw gemaakt met een vloeroppervlakte van

e

1 verdieping een tweetal kantoren.

ongeveer 10x20 meter. Onder het kopje ‘Tekeningen’ zijn de plattegronden met schaal 1:100 terug te vinden.

6.2 Toepassing materialen

6.4 Gevels

De toepassing van bamboe en papier in het gebouw zijn erg verschillend. Papier wil ik alleen toepassen als isolatiemateriaal, verder wil ik alles maken van bamboe. Constructie Voor de gehele constructie kies ik voor het bamboe soort Guadua Angustifolia. Dit is een sterk bamboe soort en geschikt voor constructies. Delen van de constructie blijven in het zicht in het gebouw, dit vind ik een mooi bouwtechnisch aspect. De kolommen werk ik wel weg d.m.v. gevlochten bamboe.

Bamboe en papier zijn materialen die toegepast worden in voornamelijk Azië, denk aan Japan. Daarom wilde ik de gevels een beetje de uitstraling geven van een Japans gebouw. Dit heb ik voornamelijk in het dak terug laten komen. Het dak heeft een gebogen vorm, dit idee kreeg ik onder andere door het wegrestaurant in Breukelen. Verder heb ik redelijk veel ramen geplaatst in de gevel, dit is ook een aspect van de Japanse bouwkunst. Verderop in het verslag volgen de gevelaanzichten van het gebouw.

Buitenwanden De buitenwanden hebben een opbouw net als houtskeletbouw. Dus toepassing van stijl- en regelwerk. Het stijl- en regelwerk is ook weer gemaakt van het sterke bamboesoort Guadua Angustifolia. De buitenafwerking is gevlochten bamboe, dit vind ik een mooie afwerking en tegelijkertijd is het door redelijk waterwerend. Voor het isoleren pas ik verschillende lagen papier toe. Dit papier is een vlokkenplaat van gerecycled papier, ik kies deze platen omdat het goede isolatoren zijn. Ik heb gekozen voor de Dämmstatt W.E.R.F. D. De binnenafwerking van de wand is ook weer van gevlochten bamboe. Hier rechts ziet u een plaatje van gevlochten bamboe als binnenafwerking. Ik vind dit er mooi uit zien, vandaar mijn keuze. Er is wel een verschil tussen binnen en buitenafwerking, de buitenafwerking is iets dikker. Binnenwanden De binnenwanden hebben net als de buitenwanden een opbouw zoals houtskeletbouw. Dus toepassing van stijlen regelwerk met het bamboesoort Guadua Angustifolia. Verder is de buitenafwerking weer van gevlochten bamboe. Tussen het stijl- en regelwerk zitten papierplaten i.v.m. geluidsisolatie. Kozijnen Ik heb ervoor gekozen om toch kozijn toe te passen in mijn gebouw. Ik vind kozijnen namelijk de afwerking van een raam, een omlijsting. Vandaar de keuze een kozijn toe te passen. Het kozijn is opgebouwd uit vier bamboestammen die de omlijsting vormen, hierin is het glas bevestigd. De kozijn zijn wel voor een gedeelte weggewerkt achter het gevlochten bamboe.

Een voorbeeld van gevlochten bamboe

Vloeren De vloeropbouw bestaat uit vloerliggers, van het soort Guadua Angustifolia met diameter van ongeveer 100 mm. Daaroverheen platen van papier, ook dit weer voor een beetje geluidsisolatie. Als vloerafwerking heb ik gekozen voor massief bamboeparket. Dit geeft het geheel een mooie afwerking. Dak Het dak maak ik van een soort riet (in dit geval dus bamboe). Dunne bamboestammetjes worden aan elkaar gemaakt en hetzelfde geplaatst als een rieten dak. Ik denk dat het uiteindelijk een mooi geheel vormt. Bewerking materialen Om bamboe brandveilig te maken wordt deze bewerkt. Er wordt een brandwerende laag over aangebracht. Het papier wordt ook bewerkt met een waterkerende coating in verband met mogelijk vocht in de wand. Gevelopeningen Voor de gevelopeningen gebruik ik natuurlijk glas. Dit zal een glassoort zijn die brandveilig en isolerend kan werken.

14


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

7. Constructie

Hier een aantal mooie afbeeldingen van bamboeconstructies. Dit is het ZERI paviljoen on the EXPO 2000. Er is gebruik gemaakt van bamboe met verschillende afmetingen. Als verbindingsmateriaal is mortel en staal toegepast. Enkele ‘kamers’ in de bamboestammen zijn volgestort met mortel en zijn in verbinding met een stalen pen. Dit zorgt voor een stevige constructie.

15


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

7.1 Verbindingen Door de vorm van bamboe (tabs, met knopen en tussenschotten, hol) is het maken van verbindingen vaak een knelpunt. Een voorbeeld van een verbinding is hier rechts te zien. Dit is een voorbeeld van een knooppunt. Een traditionele oplossing om bamboe te verbinden. Tegenwoordig worden er meerdere materialen toegepast voor extra stevigheid, zoals staal en mortel (ook te zien op vorige pagina). Omdat ik deze materialen niet mag toepassen moet ik een traditionele verbinding gaan toepassen. Delft wire lacing tool Een goed voorbeeld van een effectieve bamboe verbinding is de Delft wire lacing tool. Dit is een verbinding die om onbekende redenen niet meer gebruikt wordt, maar wellicht is het een goede verbinding voor mijn constructie. Bamboe Bovenstad Zoals op een aantal plaatjes te zien is zijn de knoopverbindingen bij Bamboe Bovenstad gemaakt met touw of iets

Traditionele knoopverbinding

Moderne verbinding

dergelijks. Een nadeel van deze toepassing is dat ze deze elke twee weken opnieuw moesten aantrekken. Als ik zo’n knoopverbinding wil gaan maken, is het handig om dit met een materiaal als staaldraad of iets met dezelfde sterkte te nemen. Dit hoeft niet elke keer opnieuw worden aangetrokken. Ik zou het gebruik van tie wraps kunnen overwegen. Met deze tie wraps kan ik de knoopverbindingen vastzetten voor aanvullende veiligheid of als verbindingsmiddel voor tijdelijke constructies. Een Arce-verbinding In deze verbinding wordt een houten fitting in de kopse kant van de bamboestam gelijmd, waarna de verbinding op conventionele wijze kan worden bewerkstelligd. De Guttierez verbinding Deze verbinding buit de druk- en buigkracht van de bamboestam uit terwijl geen doorvoer van afschuiving of trekspanning is vereist.

Knoopverbindingen Bamboe Bovenstad

Delft wire lacing tool

Gevulde verbinding (toegepast bij EXPO 2000) Hierbij wordt het te verbinden deel van de bamboe gevuld met kunststof of cement waarna er gaten in de bamboe worden geboord voor de bouten die de uiteindelijke verbinding realiseren. Knoopverbinding (toegepast bij Bamboe Bovenstad) De bamboestammen worden met een materiaal aan elkaar geknoopt. Dat materiaal kan bijvoorbeeld touw of staaldraad zijn.

Moderne verbinding

Knoopverbinding Bamboe Bovenstad

16


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

7.2 Mijn ontwerp van de constructie Mijn gebouw heb ik opgedeeld in stramienen. Deze stramienen zijn bepaald door kolommen. Ik heb voor kolommen gekozen omdat dit mij een stevige constructie lijkt. Mijn constructie bestaat volledig uit bamboe. Het soort bamboe dat ik toepas is de Guadua Angustifolia (zie materiaalanalyse). Een kolom bestaat uit 4 bamboestammen met een diameter van circa 140 mm. Zo krijg je uiteindelijk een kolom met een afmeting van circa 280x280 mm. Deze afmeting heb ik gekozen vanuit de afmeting van mijn dragende liggers. Als ik de vuistregel van hout toepas zouden mijn kolommen kleiner kunnen, maar ik heb ervoor gekozen deze net zo breed te maken als de liggers, zodat deze makkelijker kunnen opliggen. De liggers spannen over van kolom naar kolom. Dit zorgt ervoor dat ik grote overspanningen vermijdt en zo krijg je meer stevigheid. De liggers bestaan uit 2 naast elkaar liggende en boven elkaar liggende bamboestammen (dus ook 4 stammen aan elkaar), ook deze hebben een diameter van circa 140 mm. Zo kom je uit op een ligger met een hoogte van circa 280 mm. Als je de vuistregel van hout gebruikt (zie materiaalanalyse bamboe) zit je precies goed. De over spanning is namelijk 5 meter: 5000/18=277,8 mm. De vloerliggers overspannen in de andere richting. Deze hebben een kleinere afmeting omdat deze niet dragend zijn. Deze zorgen voor een dichtheid en beetje stevigheid in de vloer.

Draagconstructie

7.2.1 Toegepaste verbinding De verbinding die ik ga toepassen in voor mijn gebouw is gedeeltelijk de traditionele verbinding, dus het aan elkaar knopen van de stammen met staaldraad, maar vooral zelf verzonnen. Rechts een aantal plaatje van mijn constructie. Ik heb een plaatje gemaakt zonder vloeren, en een plaatje met vloeren. Op de volgende pagina leg ik door middel van tekeningen uit hoe de kolommen en liggers verbonden zijn. Onder het kopje ‘Tekeningen’ zijn de definitieve details te zien.

7.2.2 Stabiliteit De stabiliteit voor het gebouw haal ik uit de kruisverbanden die ik ga toepassen en uit de vloer. De kruisverbanden zijn terug te vinden rondom het trappenhuis en de scheidende wand tussen de kantoren.

Draagconstructie incl. vloerliggers en panlatten

17


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

7.2.3 Het principe van de constructieverbinding die ik toe ga passen

18


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

7.3 Principe van verbinding buitenwand 7.3.1 ‘Prefab-element’ + ‘effect schoenveters strikken’

Het principe 'Schoenveters strikken'

De wanden die ik toepas voor mijn gebouw wil ik prefabriceren. Dit heeft te maken met de uiteindelijke koppeling aan de kolommen. Zoals ik al eerder heb gezegd wil ik een soort HSB-panelen toepassen gemaakt van het

(zie plaatjes links) Met de bamboeverbinding (soort bamboeschil waarmee de buitenwand ook gevlochten wordt) de verschillende

constructie bamboe Guadua Angustifolia. Dit zorgt ervoor dat er een stevig geheel aan de kolommen bevestigd

lagen aan elkaar vast knopen. Je begint aan de buitenkant, je gaat om de bamboestijl en trekt het strak aan

kan worden.

(eventueel een knoop). Door in het achterliggende gevlochten bamboe van te voren een gat te maken, waar deze

Het idee hoe ik de verschillende lagen aan elkaar wil knopen lijkt op het strikken van je schoenveters. Namelijk

bamboebinding doorheen kan is het gemakkelijk bij de volgende bamboe stijl te komen. Ook deze trek je strak

door te kruisen en strak aan te trekken, trek je je schoen dicht. Het kruisen en strak aan trekken wil ik terug laten

naar elkaar toe (ook hier eventueel een knoop waardoor het blijft zitten). Zo ga je door tot je bij de binnenste laag

komen in mijn wand.

bent. Je zorgt er t.p.v. de kolom voor dat je nog een stuk bamboebinding over hebt, waardoor je t.z.t. de

Omdat ik alleen bamboe en papier wil gebruiken wil ik dit vastbinden met bamboe.

buitenwand aan de kolom kunt bevestigen op dezelfde 'schoenvetermanier'. Dit vastmaken gebeurt niet 1x, maar ongeveer om de 25 cm in de hoogte. Het materiaal waarmee ik het wil verbinden, lijkt op het materiaal waar bijvoorbeeld deze stoel van gemaakt is. Dit is een stoel van riet, maar dat kan natuurlijk ook van dunne bamboe. Met dit als bindingsmateriaal kun je het uiteindelijk goed verbinden.

7.3.2 Stabiliteit buitenwand en binnenwand De buitenwand en binnenwand worden verbonden aan de vloer en aan het plafond/kolommen. Door middel van het van te voren ingestorte bamboestammen, is het mogelijk het paneel t.p.v. het HSB-paneel over deze stammen te schuiven en vast te maken door middel van doken (dunne bamboestammen). Dit is dus eigenlijk hetzelfde principe als het verbindingsprincipe van de constructie.

7.3.3 Principe van verbinden buitenwand aan kolom Door ervoor te zorgen dat aan de binnenkant van mijn prefab-element nog een stuk ‘bindingsbamboe’ over is, kan ik het hiermee aan de kolom vast maken. Ook dit weer door middel van het ‘schoenveters strikken’.

De uiteindelijke details zijn te vinden in het hoofdstuk uitwerkingen.

Uiteindelijke wand

Principe ‘schoenveters strikken’

19


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

8. Bouwfysica 8.1 Opbouw De opbouw van mijn buitenwand bestaat uit bamboe en papier, met de gevelopeningen van glas. De buitenkant van mijn gevel, het gevelaanzicht, wil ik bekleden met een soort gevlochten bamboe. Dit heeft een mooie uitstraling en houdt meer water tegen dan allerlei bamboestammen in eenzelfde richting (horizontaal of verticaal). Dit gevlochten bamboe is bevestigd aan stijlen, ook van bamboe. Om aan de Rc-waarde van een kantoorgebouw te voldoen pas ik een aantal lagen van papier toe. Zoals bij de materiaalanalyse is aangegeven kun je papier als isolatiemateriaal toepassen. Om extra thermische weerstand te creëren, zorg ik ervoor dat de wand uit verschillende ‘lagen’ bestaat met onder andere een aantal luchtspouwen. Als binnenkant van de buitenwand, het binnenaanzicht, pas ik ook weer gevlochten bamboe toe. Dit heeft een leuke uitstraling en is ook steviger. Als ik bijvoorbeeld papier als binnenafwerking toe zou passen, beschadigd dit sneller dan bamboe. Rechts is de wandopbouw aangegeven.

8.2 Rc-waarde 2

Een gebouw met een kantoorfunctie dient een Rc-waarde te hebben van minimaal 2,5 m .K/W. Ik heb in het kopje ‘opbouw’ al aangegeven wat de opbouw van mijn wand is. Hieronder de berekening van de Rc-waarde. Ik toon aan dat de Rc-waarde minimaal 2,5 bedraagt. Let op: bij de berekening heb ik voor bamboe de lambda-waarde van 0,17 aangenomen, ik heb in mijn analyse gezegd dat er nog geen officiële bouwnormen over de mechanische eigenschappen bekend zijn, daarentegen heb ik dit plaatje later ergens gevonden op het internet. 2

Berekening Rc: R = d/λ (m .K/W) λ Bamboe = 0,17 (vergelijkbaar met hout) λ Papier = 0,038 (meetwaarde 0,040) λ Stilstaande lucht = 0,025 De buitengevel van binnen naar buiten: Ri:

0,13

12 mm gevlochten bamboe:

0,012 / 0,17 = 0,071

100 mm bamboe/luchtspouw (stijlen): 0,1 / 0,17 = 0,588 30 mm papier:

0,030 / 0,040 = 0,75

20 mm bamboe/luchtspouw:

0,020 / 0,17 = 0,118

30 mm papier:

0,030 / 0,040 = 0,75

20 mm bamboe/luchtspouw:

0,020 / 0,17 = 0,118

10 mm gevlochten bamboe:

0,010 / 0,17 = 0,059

30 mm bamboe/luchtspouw:

0,030 / 0,17 = 0,176

18 mm gevlochten bamboe:

0,018 / 0,17 = 0,105

Re: Totaal: 270 mm

0,04 2 Rc = 2,91 m .K/W

20


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

8.3 ‘Laagjes’

De lagen die ik creĂŤer in mijn wand hebben een bepaalde kenmerk: 1: gevlochten bamboe  waterkeren (pas na een tijdje regen zal er vocht komen aan de binnenkant van het gevlochten bamboe (zie plaatje hierboven) 2: bamboe stijl  versteviging en verbindingspunt e

3: gevlochten bamboe  waterkeren (het water dat wellicht toch door de 1 laag komt tegenhouden) 4: bamboe stijl  versteviging en verbindingspunt 5: papier  thermische isolatie 6: bamboe stijl  versteviging en verbindingspunt 7: papier  geluidsisolatie 8: HSB-paneel  bamboe stijl- en regelwerk (dragende deel van de wand) 9: gevlochten bamboe  afwerking binnenkant

21


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

9. Uitwerking Op de volgende pagina’s zijn de definitieve tekeningen van het gebouw te zien. De volgende tekeningen zijn gemaakt: 9.1 plattegronden 1:100 9.2 gevelaanzichten 1:100 9.3 aanzichten in kleur 9.4 doorsneden 1:100 9.5 details 1:5 In de bijlage is mijn eerste idee en zijn de voorlopige tekeningen terug te vinden.

22


datum:

Project: Bouwen met Bamboe en Papier Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

9. Uitwerking Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08


A 20.540

900

900

900

900

900

1.170

1.170

110 3.725 900

2.425 900

900

900

9.945 2.425

2.000

900

900

900

3.710 900

900

900

900

900

1.170

pantry

10.000

toiletten

B

900

900

4.860

900

900 900

wachtruimte

900

1.000

900

1.000

900

1.000

900

1.350

2.800

1.350

900

1.000

900

1.000

900

1.000

900

920

A

920

270

1.170

entree 1.170

B

balie

900

balie

10.540

900

2.800

2.800

900

praktijkruimte

opslag

receptie

4.860

900

900

900

900

pantry

900

270

3.725

270

9.945 3.710

1.170

270

datum:

9.1 Plattegrond Begane grond Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1 : 100

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


A 20.540 9.945 3.710 900

900

900

900

900

900

9.945

4.850 900

900

900

270

3.725

2.000

900

900

900

900

3.710 900

900

900

900

900

1.170

4.860 10.000

2.800

10.540

kantoor 2

2.800

kantoor 1

900

900

900

900

900

900

1.170

1.170

1.170

110 3.725

270

270

900

900

4.860

900

900 900

B

900

1.000

900

1.000

900

1.000

900

1.350

2.800

1.350

900

1.000

900

1.000

900

1.000

900

920

A

920

270

1.170

overloop 1.170

B

900

toiletten

datum:

9.1 Plattegrond 1e verdieping Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1 : 100

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


Voorgevel

datum:

9.2 Aanzichten voor- en linker zijgevel Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1 : 100

Project: Bouwen met Bamboe en Papier Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Linker zijgevel


Achtergevel

datum:

9.2 Aanzichten achter- en rechter zijgevel Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1 : 100

Project: Bouwen met Bamboe en Papier Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Rechter zijgevel


vooraanzicht

zijaanzichten

achteraanzicht

datum:

Project: Bouwen met Bamboe en Papier Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

9.3 Aanzichten in kleur Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08


+10.568

+8.225

+7.061

+6.605

+3.264

Peil=0

Doorsnede B-B +10.568

+8.225

+3.264

datum:

Doorsnede A-A

9.4 Doorsnedes A-A en B-B Kevin Vermeulen st.nr. 217854 1 : 100

Project: Bouwen met Bamboe en Papier Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Peil=0

28-03-'08


8

+10.568

opslag

receptie

+8.225

3

+6.605

9

7

+7.061

balie

balie

toiletten

wachtruimte

C

+3.264

6 1.000

900

1.000

entree

900

1.000

900

1.350

2.800

1.350

900

1.000

Peil=0

+10.568

4

+8.225

5 4 2

10

+3.264

1 datum: Peil=0

1:5

Project: Bouwen met Bamboe en Papier Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

1

9.5 Aanduiding details Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08


kolom (4 stammen Ø 140 mm)

kolom (4 stammen Ø 140 mm)

8

+2.845

140

8

+2.845

Kolom (4 stammen Ø 140 mm)

280

8

8

25

8

124

140

8

60

280

8

140

8 124

8

280 140

8

124

8 140

124

8 124 8

draagliggers (4 stammen Ø 140 mm)

draagliggers (4 stammen Ø 140 mm)

124

60

140

89

105

+3.125

8

+3.125

vloerliggers (stam Ø 105 mm)

105

8 89

vloerliggers (stam Ø 105 mm)

8

+3.230

25

+3.230

Kolom (4 stammen Ø 140 mm)

Kolom (4 stammen Ø 140 mm)

8

124

8

8

124

8

8

124

60 140

8

8

124

8

60 140

280

Details hoekverbinding constructie

140

140 280 datum:

Constructiedetails Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1:5

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - gevlochten bamboe 12 mm

280 12

140

140

12

18

60

'bamboebinding'

Vloeropbouw - massief bamboe parket 15 mm - papier 20 mm - beton 200 mm

Vloeropbouw - massief bamboe parket 15 mm - papier 20 mm - beton 200 mm

bamboe'pen' Ø 30 mm onderregel 'HSB-paneel'

Peil=0

20

Peil=0

'HSB-paneel' van bamboe (232 mm) valt over in beton gestorte bamboe'pen' en wordt aan kolom bevestigd

20

onderregel 'HSB-paneel'

15

bamboe'pen' Ø 30 mm

12

'bamboebinding'

bamboestam Ø 60 mm gestort in beton (zit tussen 4 stammen kolom)

'HSB-paneel' van bamboe (232 mm) valt over in beton gestorte bamboe'pen' en wordt aan kolom bevestigd

100

Detail 1 t.p.v. kolom

200

235

-100

200

-100

235

100

270 10 30 20 30 20 30

15

18

270 10 30 20 30 20 30

Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - gevlochten bamboe 12 mm

Detail 1 datum:

Details nr 1 Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1:5

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - gevlochten bamboe 12 mm

'bamboebinding'

onderregel 'HSB-paneel' bamboestam Ø 100 mm

+3.264

8

105

105

19

19

15

+3.264

Vloeropbouw - massief bamboe parket 15 mm - papier 20 mm - vloerliggers bamboestammen Ø 105 mm - dragende liggers (4 bamboestammen Ø 140 mm - 280x280 mm)

15

bamboestam Ø 60 mm (zit tussen 4 stammen kolom)

140 +2.985

140

140

8

124

8

8

+2.985

bamboe'pen' voor verbinding 'HSB-panelen' en ligger bamboestam Ø 30 mm

140

124

Vloeropbouw - massief bamboe parket 15 mm - papier 20 mm - vloerliggers bamboestammen Ø 105 mm - dragende liggers (4 bamboestammen Ø 140 mm - 280x280 mm)

+2.845

+2.845 bovenregel 'HSB-paneel' bamboestam Ø 100 mm

bamboestam Ø 60 mm (zit tussen 4 stammen kolom)

'bamboebinding'

12

140

140 280

Detail 2 t.p.v. kolom

12

100

10 30 20 30 20 30

18

12

270

100

10 30 20 30 20 30

18

270

Detail 2 datum:

Details nr 2 Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1:5

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


58 12

100

30

40

40

300

300

Dakopbouw: - dunne bamboestammetjes ca. 300 mm dik - panlatten (bamboestam Ă˜ 40 mm) - spanten (bamboe Ă˜ 100 mm) - papier 30 mm - gevlochten bamboe 12 mm

'bamboebinding'

Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - gevlochten bamboe 12 mm

292

12

100

10 30 20 30 20 30

18

730

270

Detail 3

datum:

Details nr 3 Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1:5

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


58 12

100

30

40

40

300

300

Dakopbouw: - dunne bamboestammetjes ca. 300 mm dik - panlatten (bamboestam Ă˜ 40 mm) - spanten (bamboe Ă˜ 100 mm) - papier 30 mm - gevlochten bamboe 12 mm

'bamboebinding'

Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - gevlochten bamboe 12 mm

12

140

140 292

12

100

10 30 20 30 20 30

18

730

270

Detail 3 t.p.v. kolom

datum:

Details nr 3a Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1:5

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - gevlochten bamboe 12 mm

'bamboebinding' 'dook' dunne bamboestam extra stam om kozijn aan 'HSB-paneel' te bevestigen

kozijn van bamboestam Ø 70 mm kader van gevlochten bamboe 12 mm

kader van gevlochten bamboe 12 mm

Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - gevlochten bamboe 12 mm

270

18

30

10 20 30 20 30

'dook' dunne bamboestam

100

extra stam om kozijn aan 'HSB-paneel' te bevestigen

12

isolatie glas

'dook' dunne bamboestam kozijn van bamboestam Ø 70 mm

kozijn van bamboestam Ø 70 mm isolatie glas

'dook' dunne bamboestam deel van bamboestam Ø 150 mm waterslag

'bamboebinding'

12

100

10 30 20 30 20 30

Detail 5

18

270

Detail 4 datum:

Details nr 4 en 5 Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1:5

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


304 12

280 140

12 140 t.p.v. de kolom steekt deze bamboebinding dus uit

Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - gevlochten bamboe 12 mm

270

het begin

Principe van verbinding wand, geldt ook voor wand-kolom

18

30

10 20 30 20 30

100

12

60

292

'bamboebinding'

Detail 6

datum:

Details nr 6 Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1:5

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


12

86

12

110

Wandopbouw: - gevlochten bamboe 12 mm - stijl- en regelwerk / papier 86 mm - gevlochten bamboe 12 mm

'dook' dunne bamboestam

'bamboebinding'

Detail 7 datum:

Details nr 7 Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1:5

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


58

12

30

40

30

0

Dakopbouw: - dunne bamboestammetjes ca. 300 mm dik - panlatten (bamboestam Ă˜ 40 mm) - spanten (bamboe Ă˜ 100 mm) - papier 30 mm - gevlochten bamboe 12 mm

Detail 8 datum:

Details nr 8 Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1:5 8

124 140

8

8

124 140

8

12

Project: Bouwen met Bamboe en Papier Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

12


Wandopbouw: - gevlochten bamboe 12 mm - stijl- en regelwerk / papier 86 mm - gevlochten bamboe 12 mm

109 12 Vloeropbouw: - bamboe parket 15 mm - papier 19 mm - vloerligger (bamboestam Ă˜ 105 mm) - draagliggers (4x Ă˜ 140 mm)

139

105 140 140

8

124

8

280

8

124

8

7

91

7

19

onderregel HSB-paneel

86

15

12

bovenregel HSB-paneel

Detail 9 datum:

Details nr 9 Kevin Vermeulen st.nr. 217854

28-03-'08

1:5

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

KV

Project: Bouwen met Bamboe en Papier


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

10. Bijlage 10.1 10.2

VO Details 19-03-08 (hieronder uitleg waarom veranderd) VO Details 17-03-08 (hieronder uitleg waarom veranderd)

10.3 10.4 10.5 10.6

Plattegrondindeling Gevelaanzichten Schets constructie Details

10.1 VO Details 19-03-08 Op deze details is de opbouw van de wand anders. Qua Rc en waterbestendig zou het zo kunnen. Maar ik moest de buitenwand ook nog aan de kolom kunnen koppelen. Om dit makkelijker te kunnen maken heb ik het dragende HSB-paneel meer naar binnen gehaald (richting de kolom dus). Door deze verandering is het kozijn meer naar binnen te komen liggen, waardoor deze iets is weggewerkt achter het gevlochten bamboe. Verder heb ik mijn vloerliggers en draagliggers iets verlengd naar buiten, waardoor hierop de HSB-panelen op kunnen steunen. (Zelfs mijn logo heb ik aangepast)

10.2 VO Details 17-03-08 Op deze details is de opbouw al anders. Als buitenste schil had ik maar 1x gevlochten bamboe, maar na een tijdje zal hier toch echt water door heen komen, dat betekend dat mijn, toen nog op aan de buitenzijde zittende HSBpaneel vochtig zou kunnen worden waardoor de kwaliteit minder zou worden. (Zelfs mijn logo heb ik aangepast)

42


Bouwen met Bamboe en Papier Kevin Vermeulen St.nr. 217854

10.1 VO Details 19-03-‘08

43


kolom (4 stammen Ø 140 mm)

kolom (4 stammen Ø 140 mm)

8

140

8 124

25

280 140

8

60

280 140

124 8

+2.845

Kolom (4 stammen Ø 140 mm)

8

140

8 8

280

124

8 140 140

8 8

124

124

8 124 8

draagliggers (4 stammen Ø 140 mm)

draagliggers (4 stammen Ø 140 mm)

+2.845

60

8

89

105

+3.125

8

+3.125

vloerliggers (stam Ø 105 mm)

105

8 89

vloerliggers (stam Ø 105 mm)

8

+3.230

25

+3.230

Kolom (4 stammen Ø 140 mm)

Kolom (4 stammen Ø 140 mm)

8

124

8

8

124

8

8

124

60 140

8

8

124

8

60 140

140

140

Details hoekverbinding constructie

datum:

1:5

10.1 Constructiedetails Kevin Vermeulen Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

st.nr. 217854

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

19-03-'08


Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - gevlochten bamboe 12 mm

Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - gevlochten bamboe 12 mm

270 58 18

30

292 212

10

100

30 20 30 20

270

280 12

140

58 140

12

18

30

212 10

100

30 20 30 20

12

60

Vloeropbouw - massief bamboe parket 15 mm - papier 20 mm - beton 200 mm

onderregel 'HSB-paneel'

Peil=0

20

Detail 1 t.p.v. kolom

200

235

-100

200

-100

Detail 1 datum:

1:5

10.1 Details nr 1 Kevin Vermeulen Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

st.nr. 217854

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

19-03-'08

235

Peil=0

20

onderregel 'HSB-paneel'

Vloeropbouw - massief bamboe parket 15 mm - papier 20 mm - beton 200 mm

bamboe'pen' Ø 30 mm

15

bamboe'pen' Ø 30 mm

'HSB-paneel' van bamboe (232 mm) valt over in beton gestorte bamboe'pen' en wordt aan kolom bevestigd

15

bamboestam Ø 60 mm gestort in beton (zit tussen 4 stammen kolom)

'HSB-paneel' van bamboe (232 mm) valt over in beton gestorte bamboe'pen' en wordt aan kolom bevestigd


Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - gevlochten bamboe 12 mm

bamboestam Ø 60 mm gestort in beton (zit tussen 4 stammen kolom)

Vloeropbouw - massief bamboe parket 15 mm - papier 20 mm - vloerliggers bamboestammen Ø 105 mm - dragende liggers (4 bamboestammen Ø 140 mm - 280x280 mm)

15 105

20 105

140

bamboe'pen' voor verbinding 'HSB-panelen' bamboestam Ø 30 mm

140

Vloeropbouw - massief bamboe parket 15 mm - papier 20 mm - vloerliggers bamboestammen Ø 105 mm - dragende liggers (4 bamboestammen Ø 140 mm - 280x280 mm)

+3.264

20

15

+3.264

+2.985

140

140

+2.985

+2.845

+2.845

bamboestam Ø 60 mm gestort in beton (zit tussen 4 stammen kolom)

12

140

140 280 292

12

20 30 20 30

100

212

10

30

18

12

20 30 20 30

58

100

212

270

10

30

18

58 270

Detail 2 t.p.v. kolom

Detail 2 datum:

1:5

10.1 Details nr 2 Kevin Vermeulen Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

st.nr. 217854

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

19-03-'08


58 12

100

30

40

40

300

300

Dakopbouw: - dunne bamboestammetjes ca. 300 mm dik - panlatten (bamboestam Ă˜ 40 mm) - spanten (bamboe Ă˜ 100 mm) - papier 30 mm - gevlochten bamboe 12 mm

Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - gevlochten bamboe 12 mm

12

140

140 292

12

20 30 20 30

100

212

10

30

18

730

58 270

Detail 3 t.p.v. kolom

datum:

1:5

10.1 Details nr 3 Kevin Vermeulen Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

st.nr. 217854

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

19-03-'08


Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - gevlochten bamboe 12 mm

deel van bamboestam Ø 150 mm waterslag kozijn van bamboestam Ø 70 mm deel van bamboestam Ø 150 mm kierdichting/waterdichting

kader van gevlochten bamboe 12 mm

isolatie glas

Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - gevlochten bamboe 12 mm

kader van gevlochten bamboe 12 mm

kozijn van bamboestam Ø 70 mm

kozijn van bamboestam Ø 70 mm

deel van bamboestam Ø 150 mm kierdichting/waterdichting

deel van bamboestam Ø 150 mm waterslag

isolatie glas

Detail 5 12

20 30 20 30

100

212

10

30

18

58 270

Detail 4 datum:

1:5

10.1 Details nr 4 en 5 Kevin Vermeulen Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

st.nr. 217854

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

19-03-'08


12

304 12

280

50

18

12

110

97

140 Wandopbouw: - gevlochten bamboe 12 mm - luchtspouw 18 mm - papier 50 mm (2x25 mm) - luchtspouw 18 mm - gevlochten bamboe 12 mm

50

110

18

12

Wandopbouw bu-bi: - gevlochten bamboe 18 mm - bamboe/luchtspouw 30 mm - gevlochten bamboe 10 mm - bamboe/luchtspouw 100 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - papier 30 mm - bamboe/luchtspouw 20 mm - gevlochten bamboe 12 mm

270

212 58

18

30

10

100

30 20 30 20

12

53

12

18

60

292

141

140

97

12

18

Detail 6

Detail 7 datum:

1:5

10.1 Details nr 6 en 7 Kevin Vermeulen Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen

st.nr. 217854

telefoon: 06-14313394

kevin_nieuwveen@hotmail.com

19-03-'08

Bouwen met bamboe en papier  
Bouwen met bamboe en papier  

Verslag PRV 9

Advertisement