Maar Natuurlijk 54

Page 7

dossier CVS & Fibromyalgie

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat depressie, schizofrenie, het zgn. Post Traumatisch StressSyndroom, autisme, CVS, fibromyalgie en - pas bekend – zelfs Multiple Sclerose ook op ontsteking berusten. Maar dan in de witte bloedcellen. Als reactie van onze natuurlijke afweer op een aantal uitlokkers. Ontsteking is een verdedigingsreactie van ons organisme om – in de courante gevallen – vreemde, schadelijke indringers te bestrijden. In hoger genoemde gevallen gaat het om schade te voorkomen aan levensnoodzakelijke eiwitten en vetten.

hij was, is en blijft ook geneesheer. In 2001 richtte hij Maes Clinics op in ons land om patiënten met depressie, CVS en fibromyalgie te behandelen. Ze hebben hem buitengepest. Hij is nu wetenschappelijk actief in het buitenland. Maar, vroeg of laat ... ‘is de kat weer daar’.

Stress Zijn meest recente studie, in november jl. gepubliceerd in BMC-Medicine, staat al maandenlang aan de top van de

meest gelezen en gedownloade wetenschappelijke artikels. Daarin legt hij, samen met collega Gerwin Morris, de link bloot tussen Myaligische Encefalomyelitis (CVS) en Encefalomyelitis ofte Multiple Sclerose. Beide hebben te maken met – weer eens – een ontsteking in de witte bloedcellen. Psychische stress speelt in beide gevallen een niet te onderschatten rol. Ook is er een tekort aan energie (te weinig zgn. ATP in de mitochondriën, de energiefabriekjes in de cellen). En MS-patiënten neigen tot CVS.

In het baanbrekend wetenschappelijk onderzoek stoten wij steeds weer op Michael Maes. Hij was degene die – tegen de heersende leer in – aantoonde dat depressie een ontstekingsziekte is en niet in eerste instantie het gevolg van stoornissen in de neurotransmitter serotonine, maar van stoornissen in het afweersysteem waardoor de werking van dat serotonine wordt verstoord.

54/14-39279-05

Als onafhankelijke denker en wetenschapper speurt hij al dertig jaar naar de oorzaken van depressie, ME-CVS, fibromyalgie en de gevolgen daarvan. In 1996 wees hij erop dat meer dan de helft van de depressielijders een tekort vertoont aan Omega 3. Logisch, als men weet dat het om ontsteking gaat en welke rol vetzuren daarin spelen. In 2005 kwam daaruit het boek ‘Van Freud tot Omega 3’ voort: schaterlach en misprijzen bij de collega’s in België en Nederland. ‘Gaat dat professorke uit Maastricht nu die ziekte in het kopke met visolie genezen?’ Michael Maes is ook de eerste wetenschapper, die aangetoond heeft dat CVS en Fibromyalgie op ontsteking in de witte bloedcellen berusten. Maar

7