Page 1

EDITO

Xavier Declerck

INTERNE NIEUWSBRIEF VAN VINCI FACILITIES BELGIË N°3 / OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER 2013

B

CFO VINCI Facilities Benelux

egin 2013 creëerden we VINCI Facilities Belgium en dit had grote administratieve gevolgen.

Voor CBS was het vrij eenvoudig : een deel van de administratie van Cegelec werd gesplitst, maar er veranderde niets in de manier van werken. Bij Faceo werd Agresso vervangen door SAP/Quartz-ic op basis van Full Cost. Dit was een zeer grote stap en vroeg een grote inspanning van iedereen. De opstart was niet evident, maar intussen draait de administratieve molen terug op volle toeren. In de huidige moeilijke economische omstandigheden is het goed functioneren van de administratie van het grootste belang, meer bepaald voor de opvolging van de contracten. Dit om zo vroeg mogelijk problemen te detecteren. Nu de verlofperiode voorbij is, zitten we in de laatste rechte lijn naar het jaareinde toe. Dit betekent de voorbereiding van het budget 2014 en de jaarafsluiting. Zoals steeds rekenen we op de medewerking van iedereen om dit tot een goed einde te brengen

RENAULT BELGIË LUXEMBURG VERTROUWT VINCI FACILITIES 2 SITES TOE IN BELGIË! Sinds 1 januari 2013 verzorgt VINCI Facilities een totaal service van facilitaire diensten bij Renault België Luxemburg (RBL). Zowel voor de hoofdzetel in Drogenbos als het technisch opleidingscentrum in Anderlecht verzorgt VF de facilitaire activiteiten zowel in soft als in hard services. Voor de leken onder ons: “soft services” staan voor alle diensten aan de medewerkers zoals schoonmaak, bewaking, groenonderhoud. Onder “hard services” verstaan we alle diensten gerelateerd aan het gebouw. Diensten zoals technisch onderhoud van de HVAC-installaties, branddetectie, loodgieterij, enz. horen daarbij. Een typisch eigenschap van het beheren van de facilitaire diensten bij een klant zoals RBL bestaat eruit dat VF permanent of deeltijds eigen personeel op de site aanwezig heeft. Dit biedt verschillende voordelen : een totale beleving van de dienstverlening naar de klant toe, snelle reactietijden alsook een hecht klantencontact. Een Site Manager is verantwoordelijk van de RBL site voor zowel het financiële, het operationele als het relationele aspect. Hij wordt daarbij geassisteerd door een technische klusjesman. RBL is op zich een primeur voor VF in die zin dat RBL het eerste gezamenlijke contract is voor de nieuwe structuur van VINCI Facilities Belgium. Door het bundelen van onze krachten (zowel VF FS als VF TS) zijn we erin geslaagd RBL te overtuigen van de meerwaarde die wij als organisatie kunnen bieden.

Door een sterk technische achtergrond (VF TS) in combinatie met een gedegen expertise op het vlak van coördinatie (VF FS), kunnen we met enige trots zeggen dat we op een korte tijd erin geslaagd zijn de klant te overtuigen van zijn beslissing om met VF in zee te gaan. Nieuwe opportuniteiten zullen voortvloeien uit deze bestaande relatie. Denk aan het onderhouden van het volledige netwerk van garages en dealers binnen België & Luxemburg. Of zelfs over de landsgrenzen heen! In ieder geval, bedankt aan alle medewerkers die rechtstreeks en onrechtstreeks hebben meegewerkt of nog steeds meewerken aan dit succesverhaal Philippe van Hasselt Business Development Manager


VINCI Facilities - Interne nieuwsbrief van VINCI Facilities België - N°3

JIJ MAAKT DEEL UIT VAN HET SALESTEAM VAN VINCI FACILITIES! technisch onderhoud gaat, maar ook over andere diensten buiten het technische om.

Elke organisatie, lokaal of internationaal, is gebaseerd op een goede samenwerking tussen alle departementen. Hoe meer de departementen op elkaar zijn afgestemd, hoe beter het bedrijf zal presteren. Bij VINCI Facilities is het niet anders. We merken dat sinds de samensmelting van Faceo en Cegelec Building Services er al vele stappen in de goede richting gezet zijn, denk maar aan de integratie van HR en boekhouding. Zoals bij elke integratie is elke aanpassing in het begin moeilijk, maar uiteindelijk wordt iedereen er beter van als de integratie goed is gelukt. In de verkoop is het niet anders. Door het integreren van de twee Sales teams naar een geheel, zullen opportuniteiten sneller opgemerkt worden. Men creëert immers een ruimer draagvlak met verschillende mensen dan als individu. Zo zijn er al eerste gedeelde opportuniteiten. Onlangs kregen we een vraag van Capsugel om te praten over Integrated Facility Management. Door het intra relationele netwerk binnen VINCI Facilities hebben beide salesteams de kans gegrepen om als één organisatie naar de prospect te stappen en het totaal pakket van diensten uit te leggen. We zitten vandaag de dag nog steeds in de running bij de aanbesteding. Delacre heeft ons ook gevraagd om deel te nemen aan een aanbesteding die deels over

HET SALES TEAM VAN VF TS BESTAAT UIT: BU Gosselies (Luik, Namen en Brussel FR)

Door de goede relaties die er bestaan binnen het salesteam van VF FS en VF TS, is het delen van opportuniteiten geen probleem. Elk team ziet immers de voordelen van een geïntegreerde offerte naar de klant toe. Door verschillende diensten geïntegreerd aan te bieden creëer je immers ook een toegevoegde waarde naar potentiële of bestaande klanten. En laat nu net die toegevoegde waarde hetgeen zijn waar klanten of prospecten naar op zoek zijn.

Laurence Kariger T 32 (0)71 89 03 14 M 32 (0)495 58 35 81 E laurence.kariger@vinci-facilities.com BU Gosselies (Henegouwen en Brussel FR)

Eric Watrin T + 32 (0)71 60 65 62 M. +32 (0)492 74 71 55 E eric.watrin@vinci-facilities.com BU Waregem (Oost-en West-Vlaanderen)

Als je naar een bedrijf kan stappen en naast een klassiek technisch preventief onderhoud, ook een voorstel kan maken om de energiefactuur van de klant te laten zakken, of als je naast het coördineren of beheren van verschillende facilitaire diensten een klant proactief voorstellen kan geven van besparingen zonder impact op de dienstverlening, dan kan je spreken van een partnership, van toegevoegde waarde. Deze toegevoegde waarde uitdragen naar de wereld begint vooreerst bij elk van ons. Als je als Medewerker van VINCI Facilities zelf overtuigd bent van de meerwaarde die wij brengen, dan ga je dit ook uitstralen naar de buitenwereld toe. Een tevreden werknemer spreekt immers positief over zijn werkgever. En je weet nooit wie er meeluistert.

Jimmy Van Guyse T + 32 (0)56 62 58 60 M +32 (0)491 72 09 48 E jimmy.van-guyse@vinci-facilities.com BU Zwijndrecht (PPS, Antwerpen, Limburg en Brussel NL)

Paul De Paepe T + 32 (0)2 422 26 55 M +32 (0)486 85 97 67 E paul.de-paepe@vinci-facilities.com HET SALES TEAM VAN VF FS BESTAAT UIT: BU T&T (National en international)

Roland Vanroy T +32 (0)2 422 26 14 M +32 (0)490 58 20 47 E roland.vanroy@vinci-facilities.com

Naast de positieve uitstraling van ieder van ons, heeft VINCI Facilities ook een verkoopsteam. Welke strategie VINCI Facilities ook zal volgen in de toekomst, één ding is zeker, we werken nu al als één team

BU T&T (National en international)

Philippe van Hasselt T +32 (0)2 422 26 26 M +32 (0)475 54 01 91 E philippe.vanhasselt@vinci-facilities. com

Philippe van Hasselt

Business Development Manager

FOCUS OP: What doet VINCI AMG?

Het VINCI Team dat is ingeschakeld op de site ArcelorMittal beheert een aantal diensten die de «kernactiviteiten» van het bedrijf zo efficiënt mogelijk ondersteunen. VINCI verzorgt de operationele ondersteuning van de facilitaire contracten in residentiële gebouwen, wegen en domeinen. De grootte van de site, met een oppervlakte van meer dan 8,5 km², en een totale vloeroppervlakte voor de residentiële gebouwen van meer dan 110.000 m² maakt dat de operationele ondersteuning van de facilitaire contracten een hele klus is. Ook worden een aantal diensten geleverd die je niet in een gemiddeld facilitair contract zal terugvinden, zoals het beheer en onderhoud van 40 km wegen die je op de site vindt.

Samen met de FMA ploeg van ArcelorMittal streven we ernaar om kostenbesparingen te realiseren door efficiëntieverhoging en door de nauwgezette opvolging van de contracten. We werken aan een hoge klanttevredenheid Lies Selhorst, Joeri De Bosschere, Bert Callens, Jeroen Merre, David Verschueren, Frederic Van Lysebetten en Guy Roland.

door snelle responstijden en een goede, transparante communicatie met de aanvragende diensten.

Een heel aantal taken worden uitgevoerd op locaties met een groot milieurisico (COgevaar, brandgevaar, …), wat het noodzakelijk maakt om deze gevaren in kaart brengen, en de correcte uitvoering van de werken volgens de regels der kunst te controleren. Een taak die onze VINCI ploeg met veel zorg uitvoert.

Maar wat zeer belangrijk is: we houden van onze job, we zijn een hechte ploeg en dit stralen we elke dag uit naar onze klant Bert Callens Site Manager


VINCI Facilities - Interne nieuwsbrief van VINCI Facilities België - N°3

HSEQ

KORT NIEUWS

TIME-OUT Kortelings starten we met de introductie van de “Time-out” boekjes. Wat is nu het doel van deze boekjes?

Een eerste aspect is het registreren en oplossen van tekortkomingen op het vlak van welzijn op het werk (onveilige situaties, onveilige handelingen, organisatorische of technische knelpunten, onvoldoende werkvoorbereiding). Het heeft ook als doel om verbeteringsvoorstellen op het vlak van veiligheid, ergonomie, enz. voor te stellen. Een tweede aspect is het stimuleren van onze medewerkers om knelpunten onmiddellijk te melden en/of direct op te lossen zodat we arbeidsongevallen in het heden en de toekomst kunnen vermijden.

Als het een tekortkoming betreft waarbij bijsturing noodzakelijk is. Als alle betrokken partijen er iets uit leren. Als er onmiddellijk maatregelen worden getroffen (geen uitstel, of doorschuiven van verantwoordelijkheden). Als de nodige maatregelen worden overeengekomen, toegekend (aan een persoon) en worden uitgevoerd.

Betrokkenheid van werknemers is trouwens een essentieel onderdeel van welzijn op het werk en kan leiden tot verbetering van de arbeidskwaliteit voor jezelf maar ook voor je collega’s.

ONZE VIJFDE WAARDE:

Onze ambitie is om optimaal zorg te dragen voor onze klanten. We doen dit met passie en knowhow en we hopen een langetermijnrelatie te kunnen opbouwen.

"

FOCUS OP EEN AFDELING: Helpdesk is het kloppende hart van onze organisatie. Langs de aders komen de vragen en wensen binnen van onze klanten, Contract Managers en Technici. Alles wordt door hen gecoördineerd, in overleg met alle betrokkenen, en dan opnieuw in de slagaders gepompt om de gevraagde hulp te bieden. Ze krijgen hun aanvragen via mail, telefoon of fax. Ze registreren dit, leiden alles in goede banen en volgen op tot de afhandeling. Het is een job waarbij ze over stressbestendigheid en incasseringsvermogen dienen te beschikken. Daarnaast heb je aanleg en gave nodig zoals organisatietalent, stiptheid, klantvriendelijkheid, en ze dienen ook nog super communicatief te zijn!

terugkeer gemakkelijker!

Iedereen moet situaties melden die aanleiding kunnen geven voor arbeidsongevallen want veiligheid is de verantwoordelijkheid van ons allen !

HSEQ Manager

« Service Desk »

uit vakantie? Maak zijn Weer aan het werk gaan na de vakantie is vaak moeilijk: we zijn het niet meer gewoon om zo vroeg op te staan, we moeten alle mails verwerken en duizend en een vragen van collega’s beantwoorden. Heb je dit zelf al meegemaakt en wil je je collega’s helpen om vlot weer aan het werk te gaan? Hier zijn enkele tips en suggesties.

Frankie Mettepenningen

"

Komt je collega terug

Als er feedback wordt gegeven aan de indiener van de “Time-Out”.

En een derde aspect is het verbeteren van ons HSE beleid door het analyseren van deze meldingen, het treffen van corrigerende en preventieve maatregelen, het maken van trendanalyses, enz. Wat is nu een kwalitatieve Time-out melding?

Als ze betrekking heeft op veiligheid, gezondheid of milieu.

De diversiteit van de taken is enorm. Naast het behandelen van de telefoons van klanten en Technici, het maken van bestelbons aan leveranciers en onderaannemers, dienen ze ook de planning op te volgen, en aan te passen. Daarbij komt ook administratief werk, zoals de input van de gewerkte uren van de Technici opdat deze tijdig hun loon krijgen. Onderaannemers controleren bij RSZ, up to date houden van de lijsten van de Technici van wacht, unieke werfmeldingen en ga zo maar door. Soms springen ze zelfs in om de facturatie vlot te laten verlopen. Dit alles onder tijdsdruk Mark Mertens

Site Management Coordinator

Martine Raes en Rudy Steenwegen.

Martine Vandeputte, Luc Vandekerckhove en Didier Marysse.

Thomas Van den Bogert, Kristel André en Koen Van Hooimissen.

Vraag je collega hoe zijn vakantie geweest is Wanneer we terugkomen van vakantie is het altijd leuk om herinneringen boven te halen. Door deze vraag te stellen toon je belangstelling en geef je je collega de kans om even terug te denken aan die mooie momenten. Geef je collega de tijd om zijn mails te lezen Je collega heeft waarschijnlijk wat tijd nodig om alle ontvangen mails te lezen en te verwerken. Probeer hem dus niet onmiddellijk te overrompelen met werk of vragen: geef hem de tijd om zijn ritme terug te vinden. Vertel je collega wat er tijdens zijn afwezigheid gebeurd is Bedenk welke belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsvonden tijdens de vakantie van je collega en vraag hem om dit te bespreken wanneer hij even tijd heeft. Je kunt een gepast moment afspreken om hem de nodige informatie te geven.. Maak gebruik van de lunchpauze Als je ‘s morgens geen tijd hebt om te luisteren naar de vakantieverhalen van je collega, kun je hem voorstellen om samen te eten of een wandelingetje te gaan maken tijdens de lunch. Dit moment van ontspanning zal zeker gewaardeerd worden!


VINCI Facilities - Interne nieuwsbrief van VINCI Facilities België - N°3

KORT NIEUWS Onze zomer-afspraak. Op 21 juni was het weer zover, de collega’s van VINCI Facilities - FS waren paraat op onze jaarlijkse personeels-BBQ. Dit jaar hadden we afspraak in Planckendael nabij Mechelen. Bij aanvang konden we buiten genieten van onze receptie. Eens iedereen aangekomen stond het BBQ-buffet op ons te wachten. Het werd een gezellige avond waar de collega’s weer eens de tijd en gelegenheid hadden om bij te praten met de medewerkers van andere sites. Tussen ons hoofdgerecht en dessertenbuffet konden we onze benen strekken voor een wandeling in het Aziatische gedeelte van het park. Hier kregen we ook de gelegenheid om exclusief een kijkje te nemen in de vertrekken van de olifanten. Na ons dessert konden we “tussen pot en pint” onze avond afsluiten. Bedankt aan alle aanwezigen voor de aangename avond, en op naar de volgende afspraak! Manuela Poelmans HR Manager

“Welcome day” op 26 juni 2013 in Tour & Taxis Van links naar rechts op de foto: Luc De Wulf, Peter Peeters, Dennis Bosschaerts, Benjamin Saerens, Raymond Fierens, Bob Korte, Dieter Lommelen, Mario Lievens, Ben De Coster, Patrick Jacobs, Marnix Dejonghe en Peter Van beeck.

De volgende onthaaldagen vinden plaats in Tour & Taxis op 26-30 september en 16 oktober 2013.

Wij zijn op zoek naar nieuw talent! Stuur de cv en motivatiebrief van de persoon die je coöpteert naar Michèle Geoffroy, met de vermelding dat hij of zij door u wordt aanbevolen en ontvang een beloning, 6 maanden nadat deze persoon is aangeworven! Al onze vacatures zijn terug te vinden op: www.vinci-facilities.be rubriek: « Loopbaan ».

beperkter aangezien de meeste tornooien in het buitenland doorgaan. Toch ben ik van plan om zowel bij het schermen als zwaardvechten deel te nemen aan ons jaarlijkse gildetornooi en hoop ik daar een redelijk resultaat te behalen.

"

Mijn favoriete sport is schermen en zwaardvechten bij de Hallebardiers in Brugge.

"

« Schermen kent meerdere nationale tornooien, maar bij het zwaardvechten zijn de competitieve mogelijkheden

Babette Vandaele, op 21 mei 2013 Cameron Delposen, op 27 juni 2013 Milan Fieremans, op 6 september 2013 Sofie Kuypers (Franck), op 12 september 2013

AAN:

FOCUS OP ONZE TALENTEN:

Louis Jenner, Junior Contract Engineer (BU Waregem) :

PROFICIAT AAN DE GELUKKIGE OUDERS:

Wekelijks train ik 1 à 2 keer in teamverband en 2 à 3 keer individueel om mijn conditie en techniek bij te werken. Af en toe wordt onze gilde gevraagd om mee te werken aan opnames of toneelstukken, onlangs mocht ik figureren voor de tv-reeks “The White Queen” (bij ons op TV te zien in september/oktober) over de rozenoorlog, en we figureerden in een toneelstuk op de Reiefeesten in Brugge (youtube).

Schermen Met zijn witte uniform en masker laat de schermsport een impressionante indruk na. Ik scherm op degen, een recht steekwapen van 110 cm. Zoals alle wapens in de schermsport is degen een intensieve sport die concentratie en techniek vraagt om voorbij de verdediging van uw tegenstander te geraken. Aangezien men niet langer dan 2 seconden mag stilstaan, zijn schermers continu in beweging. Aanvallen, parades, riposten en schijnbewegingen worden gecombineerd om treffers te scoren, waardoor iedere schermer zijn eigen stijl ontwikkelt en elke wedstrijd duizenden nieuwe mogelijkheden biedt. Zo wordt iedere tegenstander een nieuwe uitdaging. »

Clovis Toko, op 10 juni 2013 Bram Reniers, op 17 juni 2013 Luc De Wulf, op 24 juni 2013 Hung Bauer, op 1 juli 2013 Ahmet Koyuncu, op 1 augustus 2013 Jeroen Sierens, op 5 augustus 2013 Dieter Wollants, op 16 augustus 2013 Frederic Van Lysebetten, op 16 augustus 2013 Rachid Rghif, op 26 augustus 2013 Timothy Vansteenkiste, op 1 september 2013 Benjamin Lespineux, op 9 september 2013

Korting bij gezinsabonnementen in zoo van Antwerpen en Planckendael.

Bij het organiseren van onze jaarlijkse personeels-BBQ (VINCI Facilities - FS) hebben we de mogelijkheid gekregen om kortingen aan te bieden aan al onze VINCI Facilities personeelsleden bij de aankoop van gezinsabonnementen. Wanneer er minstens 15 medewerkers interesse tonen in een gezinsabonnement (normale jaarprijs = 179€), zal dit abonnement worden aangeboden met 15% korting, wat neer komt op 152.15 €/jaar. Met het jaarabonnement heeft u 365 dagen toegang (niet geldig op noctures) tot de zoo van Antwerpen en Planckendael nabij Mechelen, en dit vanaf de dag van aankoop. Dit abonnement geeft ook nog bijkomende voordelen zoals 10 % korting in de winkels en restaurants (volgens voorwaarden). U ontvangt eveneens het ZOOmagazine gratis in de bus en geniet van 50% korting op de normale inkomprijs van het Serpentarium te Blankenberge, etc… Wanneer u interesse heeft mag u voor 15/10/13 een mailtje sturen naar manuela. poelmans@vinci-facilities.com. Wanneer we op 15/10/13 minimum 15 geïnteresseerden hebben kunnen we de aanbieding opstarten, u zal dan ook gecontacteerd worden.

VINCI Facilities Newsletter 3 NL  
Advertisement