Page 1

GeĂŻntegreerde Proef

H. Pius X-instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen

Kevin Alexandre Gerardo Monteiro 6 Handel 2017-2018


2


3


4


Woord vooraf Eerst en vooral wil ik, Kevin Gerardo Monteiro, mijn werkstuk voorstellen. Dit eindwerk hoort bij de Geïntegreerde Proef die we in ons laatste jaar moeten afleggen. In de richtingen Handel en Boekhouden-Informatica starten de leerlingen een fictieve onderneming. Dit jaar draait het om een onderneming die kampeeruitrusting produceert en verkoopt. Samen met vijf andere collega’s hebben we ‘The Wood Life’ opgericht. Mijn positie in het bedrijf is financieel assistent zijn van Christophe Van Looveren. In de loop van dit project heb ik steun gekregen van een aantal mensen. Als eerst wil ik graag mijn mentor Karolien Vael bedanken. Dankzij haar goede begeleiding heb ik mij aan de deadlines gehouden en ook mijn logboek steeds bijgewerkt. Naast mevrouw Vael zou ik ook graag mijn andere leerkrachten willen bedanken voor de tips die zij me hebben gegeven. Tot slot wil ik ook mijn collega’s van ‘The Wood Life’ bedanken voor dit spectaculaire project dat we samen hebben aangepakt. Met dit eindwerk hoop ik u een goed inzicht te geven wat een Geïntegreerde Proef eigenlijk is. Ik wens u veel leesplezier. Kevin Gerardo Monteiro

5


6


Inhoud Woord vooraf ............................................................................................. 5 Inleiding.................................................................................................. 11 1.Seminarie ........................................................................................... 13 1.1 Naam, huisstijl en logo ........................................................................ 15 1.1.1 Uitleg naam, huis en logo .................................................................. 15 1.1.2 Organogram .................................................................................... 16 1.2 Externe audit ..................................................................................... 17 1.2.1 SWOT-ANALYSE VAN RONDE 3 .......................................................... 17 1.2.2 SWOT-ANALYSE VAN DE CIJFERS ...................................................... 18 1.2.3 Aantal maanden eindvoorraad ........................................................... 19 1.2.4 Gemiddelde productiekost per eenheid ............................................... 20 1.2.5 Leverbetrouwbaarheid in % ............................................................... 21 1.2.6 Marktaandeel omzet in % ................................................................. 22 1.3 Kapitaalverhoging ............................................................................... 23 1.4 Shareholders ...................................................................................... 28 2. Bedrijfseconomie............................................................................... 35 2.1 Marketing analyse ............................................................................... 38 2.1.1 Beschrijving .................................................................................... 38 2.1.2 Analyse van de marketing mix ........................................................... 38 2.1.2.1 Product ........................................................................................ 38 2.1.2.2 Prijs............................................................................................. 39 2.1.2.3 Plaats .......................................................................................... 40 2.1.2.4 Promotie ...................................................................................... 40 2.1.2.5 Personeel ..................................................................................... 41 2.1.3 SWOT-analyse ................................................................................. 41 2.2 Analyse van de jaarrekening ................................................................ 42 2.2.1 Inleiding ......................................................................................... 42 2.2.2 Verticale Analyse ............................................................................. 43 2.2.2.1 Quick ratio ................................................................................... 43 2.2.2.2 Analyse van de Quick ratio ............................................................. 43 2.2.3 Current ratio ................................................................................... 44 2.2.3.1 Analyse van de current ratio ........................................................... 44 2.2.4 Solvabiliteit ..................................................................................... 45 2.2.4.1 Analyse van de solvabiliteit............................................................. 45

7


2.2.5 Rentabiliteit van het eigen vermogen.................................................. 46 2.2.5.1 Analyse van de Rentabiliteit ............................................................ 46 2.2.6 Horizontale analyse .......................................................................... 47 2.2.7 Masterplan ...................................................................................... 49 3. Frans ................................................................................................. 51 3.1 Un offre d’emploi ................................................................................ 53 3.1.1 Tâches: .......................................................................................... 53 3.1.2 Compétences: ................................................................................. 53 3.1.3 Diplôme: ......................................................................................... 53 3.2 Assistant financier............................................................................... 54 3.2.1 Qui sommes-nous ............................................................................ 54 3.2.2 Post ............................................................................................... 54 3.2.3 Tâches ............................................................................................ 54 3.2.4 Profile ............................................................................................. 54 3.2.5 Conditions ....................................................................................... 54 3.2.6 Diplôme .......................................................................................... 54 3.2.7 Contact ........................................................................................... 55 3.3 Brochure............................................................................................ 56 3.4 Checklist : Articles nécéssaires ............................................................. 58 3.4.1 Vêtements ...................................................................................... 58 3.4.2 Protections ...................................................................................... 58 3.4.3 Matériels pour dormir ....................................................................... 58 3.4.4 Trousse de toilette ........................................................................... 59 3.4.5 Matériel pour aller sur la route .......................................................... 59 3.4.6 Extra .............................................................................................. 59 4. Engels ............................................................................................... 61 4.1 Business plan ..................................................................................... 63 4.1.1 Business idea .................................................................................. 63 4.1.2 Company objectives ......................................................................... 63 4.1.3 Risk analysis ................................................................................... 63 4.1.4 Product description........................................................................... 63 4.1.5 Ownership ....................................................................................... 64 4.1.6 Markets and marketing strategies ...................................................... 64 4.1.7 Financial forecasts............................................................................ 64 4.1.8 Financial objectives .......................................................................... 64 4.1.9 Productivity and innovation objectives ................................................ 65 8


4.1.10 Customer Service ........................................................................... 65 4.1.11 Risk analysis .................................................................................. 66 4.1.12 Tents ............................................................................................ 67 4.1.12.1 Solitair Aluminium ....................................................................... 67 4.4.12.2 Robens Voyager .......................................................................... 67 4.1.12.3 The Oak Canyon .......................................................................... 68 4.1.13 Beverage bottle ............................................................................. 68 4.1.13.1 The Ace Chill ............................................................................... 68 4.1.14 Sleeping bags ................................................................................ 69 4.1.14.1 The Natura sleeping bags ............................................................. 69 4.1.15 Backpacks ..................................................................................... 70 4.1.15.1 The Daya backpack ...................................................................... 70 4.1.16 Cooking equipment......................................................................... 71 4.1.16.1 The Wood Life Camp Kitchen Set ................................................... 71 4.1.17 Ownership ..................................................................................... 72 4.1.18 Management.................................................................................. 72 4.1.19 Personnel ...................................................................................... 73 4.1.20 Target Market Segment Strategy...................................................... 73 4.1.21 Sales Strategy ............................................................................... 73 4.1.22 Competition ................................................................................... 73 4.1.22 Financial forecasts .......................................................................... 74 4.2 Promotion plan ................................................................................... 76 4.2.1 Target customers ............................................................................. 76 4.2.2 Promotional tactics ........................................................................... 76 4.2.3 Costs .............................................................................................. 77 4.2.4 Defence of the plan .......................................................................... 77 5. Duits.................................................................................................. 79 5.1 Websuche: Teekanne .......................................................................... 81 5.2 Beschwerde ....................................................................................... 82 6. Godsdienst .......................................................................................... 83 6.1 Deontologische code ........................................................................... 85 6.1.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ......................................... 85 6.1.2 People ............................................................................................ 85 6.1.3 Planet ............................................................................................. 86 a. Recyclage ............................................................................................ 86 b. Milieuvriendelijk .................................................................................... 86 9


6.1.4 Profit .............................................................................................. 87 6.1.5 Conclusie ........................................................................................ 87 Conclusie ................................................................................................ 89 Bronnen .................................................................................................. 91 Bijlagen .................................................................................................. 92

10


Inleiding “Dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven.” Een citaat van Colin Wilson, een Britse schrijver. Uit deze zin kan je motivatie halen omdat het een positieve uitspraak is. Wilson komt ook geloofwaardig over omdat hij zijn droom ook heeft behaald. In het begin van het schooljaar 2017-2018 namen we deel aan het ‘Top Team’. Het is een ondernemingsspel dat georganiseerd wordt door de hoge school Thomas More. Er werden groepjes van vijf à zeven leerlingen gevormd en zo namen we het tegen elkaar op. Zo werd ‘Top Team’ het begin van onze Geïntegreerde Proef. Alle taken die we hebben gemaakt draaiden rond onze GiP-onderneming. De naam van ons bedrijf is ‘The Wood Life’. Ze werd opgericht door Christophe Van Looveren, Vincent Bresseleers, Berina Toplić, Sokaina Karroum El Hantari, Sabreen Abdulrida en ik. Waarom ben ik deze samenwerking begonnen met deze mensen? ‘The Wood Life’ is een bedrijf dat zich focust op de sector van kampeermateriaal. We proberen onze klanten de beste producten aan te bieden zodat ze op een leuke manier van de natuur kunnen genieten. Hoe meer klanten we hebben, hoe beter ons bedrijf zal groeien. Naambekendheid zal met de tijd ook komen en daarmee zullen we meer klanten krijgen. Eerst hebben we een naam, logo en slogan voor het bedrijf verzonnen. Hierover viel er veel discussie. Wie ging dat bepalen? Daarnaast hebben we ook nog andere beslissingen genomen die allemaal rond investeringen draaiden. De vraag die we stelden was: wat als we de verkeerde beslissing namen? Hier werkten we aan tijdens het vak ‘Seminarie’. Voor de andere vakken hebben we ook taken gemaakt. Een businessplan is ook essentieel om een goed bedrijf te leiden. Tijdens de lessen ‘Engels’ kregen we tijd om daaraan te werken. Niet alle taken werden op school of tijdens de lessen gemaakt, we hebben er ook thuis aan gewerkt. Voor de vakken Frans, Nederlands, Duits, Godsdienst en Engels hebben we ook opdrachten gemaakt. Deze bundel is het eindresultaat van mijn Geïntegreerde Proef. Hij bevat alle taken die in de loop van dit jaar gemaakt werden. Taken waar we als groep aan samen hebben gewerkt maar ook alleen. Dat het moeilijk zou zijn was vanzelfsprekend, maar denk je dat het ons gelukt is om het bedrijf goed te begeleiden naar het succes? Ik raad u aan om het eens aandachtig door te nemen, ik wens u veel leesgenot.

11


12


1.Seminarie

13


14


1.1 Naam, huisstijl en logo Als eerst hebben mijn collega’s en ik de naam, slogan en logo bedacht voor onze onderneming. Aan de hand van onze huisstijl hebben we onze naam gekozen. Het werd “The Wood Life” en waarom we dit zo gekozen hebben, zal hieronder uitgelegd worden.

1.1.1 Uitleg naam, huis en logo The Wood life is een modern en jong bedrijf dat op een duurzame en bewuste manier kwaliteitsvolle producten vervaardigt. We hebben de intentie zo ecologisch mogelijk onze bedrijfsactiviteiten te verwezenlijken. Als creatieve naam voor onze onderneming zijn we op de naam “The Wood Life” gekomen. We hebben dit afgeleid van “The Good Life”, want we associëren “Wood” met de natuur en dus ook met kamperen. Met

onze

originele

naam

kunnen

we

ons

onderscheiden

van

andere

ondernemingen. Door het gebruik van een Engelstalige naam bereiken we een breder publiek. We zullen eerst een goede locatie moeten zoeken voor ons eerste filiaal. Vervolgens gaan we onze handelsnaam registreren bij de KBO. Met onze sterke slagzin “Experience the good life with Wood Life” willen we het kamperen promoten zodat meer mensen back to basic gaan en van de natuur genieten.

15


1.1.2 Organogram

Chief Financial Officer Christophe Van Looveren

Chief Executive Officer Sokaina Karroum

Administrative Director Berina Toplic Production Director Sabreen Abdulrida

Marketing Director Vincent Bresseleers

16

Financial Assistant Kevin Gerardo


1.2 Externe audit Een externe audit is een controle dat wordt uigevoerd door certificatie-instellingen. Het doel is dat die instellingen gaan bepalen of de onderneming voldoet aan bepaalde eisen. Als voorbereiding op onze geïntegreerde proef hebben wij deelgenomen aan het bedrijfsspel TopTeam. Tijdens dat bedrijfsspel hebben we een onderneming opgestart. In dit verslag vindt u twee SWOT-analyses, één van de derde speelronde en één van de cijfers. Daarnaast vindt u nog wat enkele financiële berekeningen over onze voorraad, productiekost, leverbetrouwbaarheid en marktaandeel.

1.2.1 SWOT-ANALYSE VAN RONDE 3

Strengths

Weaknesses

- Een rekenkundige die in onze - Vermoeid door de voorbije rondes, groep goed kon omgaan met de dit leidde tot minder concentratie cijfers - Vanaf ronde 2 draaiden we geen verlies meer en ging ons resultaat in stijgende lijn

Opportunities

Tweede ronde 9de positie: dit is een lage positie die ervoor zorgde dat de motivatie minder was dan bij de start van het ondernemingsspel

Threaths

- Voorkennis van de voorbije rondes - Groepen die in een hogere positie zaten, waren meer gemotiveerd dan onze groep - Spelregels onder de knie hebben

-

- Sommige groepen beschikten over Leren uit fouten die werden groepsleden die het spel al hadden gespeeld gemaakt in de vorige ronde

17


1.2.2 SWOT-ANALYSE VAN DE CIJFERS

Strengths

-

Weaknesses

Sterke verkoopafdeling: Standaardproducten steken met kop en schouders bovenuit

-

Lage kosten goederen:

voor

Geen voorraad luxeproducten (1ste maand): Vraag naar 152 luxeproducten, maar geen voorraad

roerende

-

Minder verkoop:

De productiekostprijs voor de luxeproducten doorheen het jaar: een veel te hoge prijs tegenover de concurrentie

ÉÊn huurmachine in gebruik

Opportunities

-

Lage klanttevredenheid:

-

Threaths

Grote investeringen in reclame:

-

Concurrent is marktleider:

Grotere naambekendheid waardoor Grootste concurrent (groep 4) had een lagere verkoopprijs tegenover er kans was op meer verkoop ons bedrijf (groep 6)

- Toename behoefte luxeproducten: Marges zijn laag: De vraag naar luxeproducten voor ons bedrijf (groep 6) 1736 stuks en Het risico bestaat, dat deze in de de gemiddelde vraag naar deze toekomst zouden kunnen dalen producten bedroeg 1804

18


1.2.3 Aantal maanden eindvoorraad

In ons eerste jaar hebben we een zeer grote voorraad en dus te veel luxe- en standaardproducten. In het tweede jaar hebben we dit verbeterd maar hadden we een te kleine voorraad van luxeproducten. In ons

derde jaar zijn we ervan

uitgegaan dat er geen 4e jaar kwam en hebben we net voldoende voorraad geproduceerd.

19


1.2.4 Gemiddelde productiekost per eenheid

We hebben altijd geprobeerd om onze kosten te beperken zodat het goedkoop is om te produceren. Zo hebben we een grotere winstmarge. Dit wil niet zeggen dat dit de beste keuze was maar wel dat ons afvalpercentage zeer laag lag.

20


1.2.5 Leverbetrouwbaarheid in %

Bij de start van ons jaar hebben we al een behoorlijke leverbetrouwbaarheid. Dit wordt telkens verbeterd. Enkel voor onze luxeproducten zou het wel een stuk beter hebben gekund in het tweede jaar.

21


1.2.6 Marktaandeel omzet in %

Om marktleider te zijn hadden we boven de 10% moeten zitten. We zien dat we in het tweede jaar een zeer laag marktaandeel hebben maar dit hebben we dan opgebouwd in het volgende jaar. In een markt met 10 concurrenten bedraagt de gemiddelde marktaandeel omzet 10%.

22


1.3 Kapitaalverhoging Bij het besturen van een onderneming moet er ook wel geĂŻnvesteerd worden. Daarvoor is er natuurlijk geld nodig en dat kunnen we krijgen aan de hand van aandelen te verkopen. We moeten de aandeelhouders wel overtuigen van dat het wel waard is om in onze onderneming te investeren. Om mogelijke aandeelhouders te overtuigen hebben we een presentatie gehouden. Hieronder vindt u screenshots van onze presentatie die we hebben gegeven.

23


24


25


26


27


1.4 Shareholders Hieronder vindt u screenshots van de presentatie die ik gegeven heb over groene energie. Ik heb drie bedrijven uitgekozen die zich inzetten om in groene energie te investeren. In deze dia’s kan u informatie vinden over de bedrijven maar ook de reden waarom ik ze heb gekozen.

28


29


30


31


32


33


34


2. Bedrijfseconomie

35


36


Marketing analyse

Kevin Gerardo Monteiro & Lars Duville - 6 handel

37


2.1 Marketing analyse 2.1.1 Beschrijving Als je sportkledij of kampeermateriaal nodig hebt dan kan je bij Decathlon terecht. Decathlon is een winkelketen die in 1976 werd opgericht door Michel Leclercq. De eerste winkel werd geopend in Lille (Frankrijk) en verspreidde zich wat later over de hele wereld. Decathlon zelf heeft ongeveer 78.000 werknemers, verspreid over al hun winkels en magazijnen. Decathlon is speciaalzaak in sportproducten en kampeeruitrusting. Decathlon heeft zelf ook wel merken. Alleen krijgen ze de naam ‘Decathlon’ niet maar wel Quechua, B’twin, Kipsta,... We kunnen dus zeggen dat ze heel wat succes hebben met hun eigen huismerken. Om te beginnen gaan we de marketingmix van Decathlon bespreken. Maar wat is nu precies een marketingmix of soms ook wel marketinginstrumenten mix genoemd? Het is de combinatie van instrumenten die een onderneming ter beschikking heeft om haar marketingstrategie op te stellen. De marketingmix bestaat uit de 6 p’s: product, prijs, plaats, promotie, personeel en presentatie.

2.1.2 Analyse van de marketing mix 2.1.2.1 Product Decathlon is een keten die voornamelijk sport- en kampeerproducten verkoopt. Decathlon verkoopt producten van de merken Adidas, Nike, Kappa, Kipsta, Quechua, B’Twin, etc. Sommige merken zijn eigen merken van Decathlon zelf. Waarom gaan zoveel mensen hun producten aankopen bij hen? Omdat de prijskwaliteitverhouding heel goed is. Links zie je een sportschoen van het merk Asics dat verkocht wordt door Decathlon voor 109,99 euro. Rechts zie je dezelfde sportschoen die verkocht door A.S.Adventure aan een veel hogere prijs. Dit is dus een heel goed voorbeeld van de goede prijs-kwaliteitverhouding.

38


Het kan gebeuren dat je bijvoorbeeld een T-shirt koopt die na een vijftal keren wassen begint te verslijten, maar dat is bij Decathlon niet het geval. Tot nu toe hebben we het vooral gehad over de sportartikelen, maar hun aanbod is veel breder dan dat. Zo verkopen ze ook kampeeruitrusting bestaande uit: tenten, rugzakken, slaapzakken, kooktoestellen,... . Ook voor dit soort materiaal raden we jullie aan om het bij Decathlon aan te kopen.

2.1.2.2 Prijs Decathlon probeert de beste balans te vinden tussen prijs en kwaliteit. Door alle schakels in het productieproces te blijven vernieuwen wordt het mogelijk om de verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. Op vlak van volgende punten, waaronder R&D, proberen ze de prijs op een gunstige manier te beĂŻnvloeden voor de consument.

Research & ontwikkeling: De onderzoekers bij Decathlon bestuderen de behoeften van het lichaam. Met deze studies wordt er gezocht naar nieuwe materialen die beter aangepast zijn aan het lichaam. Nadat het onderzoek is afgelopen kan men starten aan de ontwikkeling. Men gaat aan de hand van de onderzoeksresultaten producten ontwikkelen met oog op de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Design: Dankzij de onderzoeken die gevoerd worden kan niet alleen de ontwikkeling van producten verbeteren, maar ook het design. Zo wordt ervoor gezorgd dat de materialen beter zijn afgestemd op het lichaam, maar toch mooi zijn om te dragen. 39


Productie: Door schakels in het productieproces af te stoten die niet winstgevend zijn, wordt er ook voor gezorgd dat de prijs zo laag mogelijk blijft. Dit geldt ook in de omgekeerde richting, wanneer je de kosten kan drukken door schakels toe te voegen. Logistiek: Decathlon probeert de afstand tussen de distributiecentra en de winkel zo klein mogelijk te houden. Dit zorgt niet enkel voor goedkoper transport, maar ook voor minder vervuiling. Commerce: Decathlon probeert ervoor te zorgen dat elke afdeling zo efficiĂŤnt mogelijk draait. Daarmee bedoelt men dan op vlak van bevoorrading, maar ook de klanten op een goede en vlotte manier verder helpen.

2.1.2.3 Plaats Waar je ook ter wereld gaat, Decathlon vind je overal. Meer dan 1.000 vestigingen verspreid over 80 landen is het merk overal vertegenwoordigd.

De

meeste

vestigingen

vinden we terug in Frankrijk omdat Decathlon daar oorspronkelijk werd opgericht. De distributie methode heeft een invloed op de keuze van de vestigingen van Decathlon. De distributie strategie die we terugvinden bij Decathlon is indirect korte distributie. Dit wil zeggen dat de goederen niet rechtstreeks naar de consument gaan, maar dus van de producent via de detailhandel tot bij de consument komen.

2.1.2.4 Promotie Decathlon is bekend over heel de wereld. Bij veel ondernemingen is sponsoring een heel groot deel van de promotie. Bij Decathlon is dat niet het geval. Zij vinden dat dat niet in hun bedrijfsmodel past omdat dit er enkel voor zorgt dat de kosten omhoog gaan. Er zijn toch enkele uitzonderingen zoals KSA Rooyghem, dat is een jeugdbeweging uit Sint-Kruis en Male. Decathlon financiert deze jeugdbeweging zodat zij Decathlon helpen reclame te maken. Het doel hiervan is Decathlon meer naambekendheid te geven. Dit is zowel een win-winsituatie voor beide partijen. Decathlon financiert de jeugdbeweging met artikelen en KSA Rooyghem maakt reclame voor Decathlon. Niet alleen de producten zijn van goede kwaliteit maar ook de leveringen en de klantenservice. Bij Decathlon kan je bij een bestelling boven de 29 euro een gratis 40


levering krijgen. Die grens van gratis levering ligt bij andere bedrijven veel hoger. Als je bij hen aankoopt dan krijg je ook 365 dagen om het product terug te sturen. Als je kijkt naar deze voorwaarden bij concurrenten, zoals A.S.Adventure, zijn die minder voordelig. Zo krijg je onder andere maar 14 dagen om een product in te ruilen. Zoals we eerder al hebben vermeld heeft Decathlon ook een goede klantenservice omdat ze 12 uur per dag klaar staan om de klanten te helpen. De klanten laten ook hun oordeel achter op de website. Dat geeft Decathlon een score van 4,5 op een schaal van 5. Deze tevredenheid wordt nog eens bevestigd door Test Aankoop. Zij geven Decathlon in het algemeen vier van de vijf sterren.

2.1.2.5 Personeel Als je ooit al in één van de vestigingen van Decathlon hebt gewinkeld, is het je waarschijnlijk wel opgevallen dat de winkel duidelijk is opgedeeld in verschillende afdelingen. Op elke afdeling werkt personeel dat specifiek is opgeleid en veel kennis heeft van een bepaald producttype. Dit zorgt ervoor dat wanneer klanten vragen hebben zij veel sneller geholpen kunnen worden met goede informatie, eventueel kunnen de werknemers hun persoonlijke ervaringen delen met de klanten om ze te helpen kiezen.

2.1.3 SWOT-analyse We hebben tijdens het opstellen van de SWOT-analyse even stilgestaan bij de sterktes & zwaktes en de kansen & bedreigingen van Decathlon. Dit deden we om een beter beeld te krijgen van het bedrijf. Aan de hand van deze SWOT-analyse kunnen we eventueel ideeën halen voor onze eigen bedrijven.

Strengths: • Multinational • Grote naambekendheid • Veel producten in het assortiment

Weaknesses • Decathlon geeft niet zoveel aandacht aan zijn webwinkel

Opportunities: • Meer vestigingen openen • Sport Clubs sponsoren

Threats: • Camp King & CosyCamping • Wereldwijde concurrentie

41


2.2 Analyse van de jaarrekening 2.2.1 Inleiding Het is met heel veel plezier dat wij, “The Wood Life”, de analyse van onze jaarrekeningen kunnen presenteren. Dit is een analyse waarin we cijfers en allerlei andere zaken met elkaar vergelijken en ook beoordelen. Met deze analyse willen we onze aandeelhouders en geïnteresseerden informeren over de prestaties van ons bedrijf. In deze bundel kan u informatie verwachten over de huidige cijfers als ons vooruitzicht op de toekomst. Bij het opstellen van de analyse hebben we er ook aandacht aan besteed om alles goed uit te leggen zodat iedereen de cijfers op de juiste manier kan interpreteren. Bij de bespreking van de cijfers hebben we ook alles grafisch weergegeven zodat men de ratio’s visueel kan vergelijken. In deze financiële analyse wordt er een horizontale en verticale doorlichting weergegeven. We hopen dat de aandeelhouders blij zijn met de prestaties en beslissingen die we genomen hebben. We doen er alles aan om steeds meer te innoveren en vooruit te gaan. Met deze analyse kunnen we alleen maar sterker worden, omdat we uit onze fouten kunnen leren en een oplossing ervoor kunnen vinden. Ten slotte wenst The Wood Life u veel leesgenot.

42


2.2.2 Verticale Analyse 2.2.2.1 Quick ratio

Quick ratio 6,00 5,37

5,39

jaar 12

jaar 13

5,00

4,00

3,82

3,00

2,00

1,00

0,00 jaar 11

Quick ratio

2.2.2.2 Analyse van de Quick ratio

Quick ratio

jaar 11 3,82

jaar 12 5,37

jaar 13 5,39

Als dit getal groter is dan 1, betekent dit dat de onderneming haar schulden op ten hoogste één jaar kan terugbetalen. Dit gebeurd zonder rekening te houden met de voorraden, omdat we de voorraden in tijden van schulden niet direct kunnen omzetten in liquide middelen. The Wood Life heeft een liquiditeitsratio die > 1 is, zonder rekening te houden met de voorraden. Dit wil zeggen dat The Wood Life onafhankelijk is van haar voorraad. Ten opzichte van het basisjaar (jaar 11), is de ratio in het 12e jaar bijna 2 keer zo groot. In het 13e jaar is er een kleine stijging t.o.v. het 12e jaar. In het 13e jaar is er een duidelijke stijging ten opzichte van het basisjaar. Dit is heel positief. De onderneming is nu dus perfect in staat om haar schulden op ten hoogste één jaar te betalen.

43


2.2.3 Current ratio

Current 9,00 7,69

8,00

7,27

7,00 5,54

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

jaar 11

jaar 12

jaar 13

Current

2.2.3.1 Analyse van de current ratio

Current

jaar 11 5,54

jaar 12 7,27

jaar 13 7,69

The Wood Life had gedurende 3 jaar geen liquiditeitstekorten. Dit komt doordat de vlottende activa telkens veel groter was dan de schulden op korte termijn. In het 13e jaar heeft de onderneming een zeer ruime buffer. De vlottende activa was 9 maal zo groot als de schulden op korte termijn, heel positief dus! Onze onderneming kan haar schulden op korte termijn dus zeker afbetalen met de vlottende activa.

44


2.2.4 Solvabiliteit

Solvabiliteit 60%

59%

56%

59%

50% 40% 30% 20% 10% 0% jaar 11

jaar 12

jaar 13

Solvabiliteit

2.2.4.1 Analyse van de solvabiliteit jaar 11 jaar 12 Solvabiliteit 59% 56%

jaar 13 59%

Er is weinig aan te merken op de solvabiliteit van The Wood Life. We merken op dat het eigen vermogen over heel de lijn een zeer groot percentage is van het totaal vermogen. In het 13e boekjaar bedraagt de solvabiliteit zelfs 59%. Als we dit jaar een investering willen realiseren en een lening moeten aangaan, kunnen we dit zeker doen want de bank verwacht ongeveer een minimum solvabiliteit van 33% en hier zitten we ver boven.

45


2.2.5 Rentabiliteit van het eigen vermogen

2.2.5.1 Analyse van de Rentabiliteit jaar 11 jaar 12 Rentabiliteit 12% 8%

jaar 13 11%

Onze rentabiliteit is de laatste jaren niet veel gestegen. In het 12e jaar hebben we even een dipje gehad en is de rentabiliteit gezakt naar 8%. Dit betekent dat we in het laatste boekjaar(jaar 13) voor elke 100 euro die we geĂŻnvesteerd hebben, 111 euro terugverdienen en we dus een rendement hebben van 11 euro per 100 euro kapitaal.

46


2.2.6 Horizontale analyse

€ 2.055.000,00 € 2.464.000,00 € 2.455.000,00

Schulden < 1 jaar

HORIZONTALE ANALYSE 2013 2012 2011

€ 18.233.000,00 € 19.193.000,00 € 15.443.000,00

Schulden > 1 jaar

€ 29.646.000,00 € 28.095.000,00 € 25.670.000,00

EIGEN VERMOGEN

€ 18.879.000,00 € 17.912.000,00 € 13.604.000,00

VLOTTENDE ACTIVA

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

De vlottende activa zijn door 2 boekjaren heen gestegen met 39%. Dit komt grotendeels door een stijging van zowel de liquide middelen als de voorraden. Het eigen vermogen is doorheen de twee boekjaren met 15% gestegen. Dit hebben we te danken aan de reserves die met 79% zijn toegenomen ten opzichte van het basisjaar. De schulden op korte termijn oftewel de schulden kleiner dan één jaar zijn doorheen twee boekjaren gedaald met 16%. De reden hiervoor is dat deze schulden binnen het boekjaar betaald werden. De schulden op lange termijn oftewel de schulden groter dan één jaar zijn doorheen twee boekjaren met 18% gestegen.

47


48

VASTE ACTIVA Gebouwen Machines en installaties VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Voorraden Geldbeleggingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Reserves Overgedragen winst/verlies SCHULDEN Schulden > 1 jaar Schulden < 1 jaar TOTAAL PASSIVA Bedrijfsresultaat Resultaat voor belastingen en uitz. Activiteiten Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

29.964.000,00 18.529.000,00 11.435.000,00 13.604.000,00 8.686.000,00 4.219.000,00 499.000,00 200.000,00 43.568.000,00 25.670.000,00 17.500.000,00 5.892.000,00 2.278.000,00 17.898.000,00 15.443.000,00 2.455.000,00 43.568.000,00 3.023.000,00 3.041.000,00 1.000,00 5.000,00 759.000,00 2.278.000,00

2011

% 106% 95% 125% 132% 101% 111% 100% 1986% 114% 109% 100% 137% 111% 121% 124% 100% 114% 112% 111% 100% 0% 112% 111%

Horizontale analyse € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

31.840.000,00 17.602.000,00 14.238.000,00 17.912.000,00 8.753.000,00 4.689.000,00 499.000,00 3.971.000,00 49.752.000,00 28.095.000,00 17.500.000,00 8.056.000,00 2.539.000,00 21.657.000,00 19.193.000,00 2.464.000,00 49.752.000,00 3.371.000,00 3.385.000,00 1.000,00 847.000,00 2.539.000,00

2012 104% 90% 125% 139% 94% 134% 100% 2292% 115% 115% 100% 179% 70% 113% 118% 84% 115% 70% 70% 300% 0% 70% 70%

% € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

31.055.000,00 16.722.000,00 14.333.000,00 18.879.000,00 8.154.000,00 5.641.000,00 501.000,00 4.583.000,00 49.934.000,00 29.646.000,00 17.500.000,00 10.544.000,00 1.602.000,00 20.288.000,00 18.233.000,00 2.055.000,00 49.934.000,00 2.124.000,00 2.133.000,00 3.000,00 534.000,00 1.602.000,00

2013


2.2.7 Masterplan Een bedrijf moet toekomstgericht denken. Daarom is het belangrijk om een masterplan te maken waar we enkele doelstellingen vastleggen. Hierbij stellen wij als deadline, het jaar 2020. Natuurlijk kunnen we niet in een glazen bol kijken, toch zullen we ons best doen om zoveel mogelijk doelstellingen te behalen. Een vooruitzicht moet altijd positief zijn, want dit betekent dat je in de groei gelooft van je

eigen bedrijf. Men moet natuurlijk realistisch blijven met deze

voorspellingen. Dit plan kan het bedrijf een positieve evolutie geven in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat ons masterplan goed wordt opgesteld. Als we naar de schulden kijken zien we een stijging in jaar 12 tegenover jaar 11. Dit is natuurlijk niet goed. In jaar 13 is er een daling, dat betekent dat we minder schulden hebben in jaar 13 dan in jaar 12 hadden. Dit is natuurlijk een van onze doelstellingen die we graag willen bereiken tegen het jaar 2020: onze schulden zoveel mogelijk verminderen. We zitten in de goede richting. Onze schulden zijn verminderd en ons eigen vermogen is vermeerderd. In het 12e jaar was onze vaste activa gestegen omdat we machines hebben aangekocht. Dit zorgde dan ook voor een toename van onze voorraad. Onze voorraad bleef dan ook stijgen tot jaar 13. Dit betekent dat er een grotere aanbieding is van onze voorraad aan onze klanten. Er is ook een positieve evolutie van de liquiditeit van de voorbije 3 jaren. Aangezien onze liquiditeit zo sterk is op het moment is het ons streefdoel om dit zo te houden. Reserves zijn heel belangrijk en daarom proberen we ze zoveel mogelijk op te bouwen. Door winst te reserveren in onze vennootschap zullen we onze kredietcapaciteit verhogen. Dit betekent op zijn beurt dat we meer zullen kunnen investeren wat op zijn beurt leidt tot een grotere en snellere groei van onze vennootschap. Ook worden reserves gebruikt als beschermingsmiddel in tijd van nood. Om investeerders aan te trekken, moeten we een positieve rentabiliteit hebben. Op dit moment beschikken we ook over een positieve rentabiliteit, maar we moeten ons onderscheiden tegenover andere bedrijven. In jaar 13 hadden we een rentabiliteit van 11%, wat goed is maar niet uitstekend. Daarom willen wij tegen 2020 over een rentabiliteit van minstens 20% beschikken. Dit zal de aantrekkingskracht van potentiĂŤle investeerders doen stijgen.

49


De solvabiliteit van The Wood Life is over de jaren heen stabiel, gemiddeld 59%. Ons doel is om dit voor de komende jaren ook zo goed mogelijk te behouden. Zolang wij niet onder de 40% komen, hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Ook bij de liquiditeit staan we zeer sterk. Dit betekent dat wij geen problemen hebben om onze leveranciers te betalen. Als we ooit in een financieel moeilijke situatie terecht komen, dan zouden we hier perfect kunnen uitraken. Natuurlijk hangt dit wel af van hoe groot het probleem is. We moeten wel blijven streven naar het snel omzetten van werkmiddelen in geld.

50


3. Frans

51


52


3.1 Un offre d’emploi 3.1.1 Tâches: ➢ Vérifier la comptabilité ➢ Prendre soin des transactions bancaires ➢ Vérifier les factures ➢ Donner du soutien au directeur financier ➢ Assurer une bonne communication externe avec les banques et les fournisseurs

3.1.2 Compétences: ➢ Être bon avec les chiffres ➢ Avoir une bonne communication ➢ Penser logique ➢ Être rapide

3.1.3 Diplôme: ➢ Avoir un diplôme baccalauréat de comptabilité et fiscalité.

53


3.2 Assistant financier 3.2.1 Qui sommes-nous The Wood Life est une entreprise qui est active dans le secteur de produits de camping. Nous sommes une entreprise qui s’efforce de rencontrer la perfection. Nous voulons être les meilleurs et avoir du succès. Pour renforcer notre entreprise, nous recherchons un assistant financier qui pourrait nous aider.

3.2.2 Post Vous êtes prêt d’aider le directeur financier et travailler avec le directeur. Vous recevrez les instructions du directeur financier et vous devrez exécuter les tâches comme il le souhaite. Pour le reste, nous attendons beaucoup d’effort de votre part. Seulement en travaillant dur, vous pouvez atteindre vos objectifs.

3.2.3 Tâches Vous avez quelques tâches dans votre fonction qui sont importantes. Tâches comme vérifier la comptabilité, vérifier les factures. Mais aussi prendre soin des transactions bancaires. C’est des tâches de grande responsabilité. Dans cette fonction vous devriez être une bonne communication avec le directeur. Pas seulement avec le directeur, aussi avec les banques et fournisseurs. Et naturellement donner du soutien au directeur financier.

3.2.4 Profile Nous cherchons quelques compétences dans l’employeur. Des compétences comme être précis et être bien avec les chiffres. C’est aussi important pour avoir une bonne communication. Vous seriez occupé avec beaucoup de tâches mais nous espérons que vous pensiez logiquement et que vous soyez rapide pour obtenir une réponse.

3.2.5 Conditions Nous offrons quelques avantages. Premièrement votre salaire sera 27000 euro net avec un contrat convenu. Vous profiteriez des vacances de 60 jours. A côté de cela vous recevriez une voiture personnelle et un ordinateur pour le travail.

3.2.6 Diplôme Comme diplôme vous maitrisiez un diplôme baccalauréat dans les études de comptabilité ou fiscalité.

54


3.2.7 Contact Si vous êtes intéressé vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. Mail: kevin.gerardo@outlook.com Téléphone: +32 483 983 157 2

55


3.3 Brochure

56


57


3.4 Checklist : Articles nécéssaires 3.4.1 Vêtements •

3 paires des chaussures ( = paar schoenen) o

Chaussures de marche (= wandelschoenen)

o

Tongs (= teenslippers)

2 robes (=2 jurken)

1 jupe (= korte/lange rok)

2 shorts (= shorts)

2 chemises (= hemden)

1 amochon

Vêtement pour une semaine complète (= kleding voor één hele week)

Pantalon (= broek)

1 penta short (= broek short)

Doudoune (= donsjack)

T-shirt thermique (= thermisch t-shirt)

3 t-shirt + 1 débardeur (= t-shirts + sporttrui)

5 à 7 sous-vêtements

3.4.2 Protections •

2 trous de pharmacie (= apotheekzakje)

Antiseptique (=ontsmettingsmiddel)

Pansement (= pleister)

Crème solaire (= zonnecrème)

Moustiquaire (= muggennet)

Corde (= touw)

Kit vélo (= fiets kit)

3.4.3 Matériels pour dormir •

Coussin de voyage gonflable (= opblaasbaar reiskussen)

58


Tente (= tent)

Couverture de survie (= overlevings deken)

Duvet (=slaapzak)

3.4.4 Trousse de toilette •

Un ou deux serviettes en microfibe (= één of twee handdoeken)

Déodorant (= déodorant)

Shampooing (= shampoo)

3.4.5 Matériel pour aller sur la route •

Batterie externe (= externe batterij)

Housse imperméable pour protéger le sac (= hoesje voor de rugzak)

L’adapteur universel et multiprise (= universele en power adapter)

Lampe frontale et lampe à dynamo (= koplamp en een dynamische lamp)

Boussole (= kompas)

2 cadenas à code (= slot met code)

Sac à dos 60 litres (=rugzak van 60 liter)

4 eau (= water)

3.4.6 Extra •

Le masque de plonger (= duikmasker)

Papier + administratif (= papieren + administratie)

Dictionnaire Français/Anglais (= woordenboek Frans/Engels)

59


60


4. Engels

61


62


4.1 Business plan 4.1.1 Business idea The Wood Life is a young and modern Belgian-based company that sells and manufactures a variety of camping gear like tents, sleeping bags, backpacks and accessories. We manufacture high-quality products in an environmentally friendly way. We intend to produce our products in the most ecologically durable way possible. In this business plan, we will discuss our company objectives, risk analysis, product description, ownership, marketing strategies and the financial forecasts.

4.1.2 Company objectives Company objectives play a big part in every organization. Financial, productivity and innovation objectives are our top three. Increasing the value of the organization, establishing a balanced expenses management and maintaining solvability are the main financial objectives of The Wood Life. Offering our customers, the best products and services is one of the most important things to us. Therefore, innovation is important to us. Another important company objective for The Wood Life is customer service. Offering our clients, the best service possible is absolutely essential for us.

4.1.3 Risk analysis Our risk analysis clearly shows that our strengths and opportunities are bigger than our weaknesses and threats. By manufacturing our products in an environmentally way, we hope to make a difference and to attract a lot of new clients. One of our biggest strengths is that we sell high quality products for a reasonable price. Like many other companies we aspire to grow big and get a bigger and possibly international brand recognition.

4.1.4 Product description We have a wide range of products fit to satisfy everyoneâ&#x20AC;&#x2122;s needs. In our assortment you will find tents, sleeping bags, thermos drinking bottles, pocket knives, backpacks, cooking equipment, â&#x20AC;Ś basically everything you need for a camping trip from A to Z. Our products are made from environmentally friendly and durable materials. With our products, we want our clients to feel one with nature. They are ideal for individuals and groups. Our tents and backpacks are available in a variety

63


of different sizes and materials. The key feature of both our cooking equipment and tents is that they are all very easy to assemble.

4.1.5 Ownership The Wood Life is a very young and ambitious company. Our team consists of 6 people who each have their own valuable qualities. Leading us, Sokaina Karroum is our capable CEO with many years of experience who is very passionate about bringing The Wood Life to the international market, and making it grow to be one of the best companies. Thanks to our financial teamâ&#x20AC;&#x2122;s talents we have been debtfree till this moment.

4.1.6 Markets and marketing strategies We intend to target both private and corporate markets. By handing out flyers, making online advertisements and putting our commercials on YouTube we hope to gain a bigger brand recognition, which will hopefully lead us to international clients. We strive to outgrow our locally set competitors by using their weaknesses as an advantage.

4.1.7 Financial forecasts In our financial forecasts, you can see an estimation of our future costs and how we plan to increase our yearly revenue. Our financial forecasts also include graph charts the help you understand the numbers. 4.1.8 Financial objectives The main objective of our company is to increase the value of the organization for the shareholders, the stakeholders and the owners. This objective implies that the company is trying to increase the profits of the shares. The increase in revenues represents the growth and the health of the company. Within the income are also the costs or expenses that are very important. An important goal for us is establishing a careful management of expenses. Balancing the budget is another important fact, a balanced budget reflects the discipline of good planning, budgeting and management. Maintaining solvability is a high-level objective that shows the balance between the income and expenses. With this objective, we can determine how much we can invest.

64


4.1.9 Productivity and innovation objectives Productivity is very important for The Wood Life. A manufacturing organization that can reduce waste and time in the production process, so that it reaches the customer faster, is a productive company. Innovation is also very important. We want to make The Wood Life an innovative company that stays ahead of the competition. We want to invest in research and development to create a better product or offer a better service, so that we can increase our revenues and our popularity in the market by offering a unique product.

4.1.10 Customer Service When a client finds the product he was looking for, and receives good customer service, he is satisfied and that satisfaction makes him come back and buy from us again. He will also probably recommend us to other people. If we add to this the fact that the competition is increasing, and the products offered in the market are increasingly equated in quality and price. Then it is possible to affirm that today providing a good service to the client is fundamental if we want to stay competitive in the market. Good customer service must be present in all aspects of the business where there is any interaction with the customer, from the greeting of the personnel to the call answered by the secretary.

65


4.1.11 Risk analysis Strengths o o o o

Weaknesses

The production cost is low. A reasonable price for high quality products. Environmentally friendly production. We have a unique corporate culture.

o o

Opportunities o o o o

We do not have a lot of experience. We don’t have a strong brand recognition yet.

Threats

To grow and have the brand recognition of our big competitors. To make a difference in nature. Showing advertisements on TV. Gaining a bigger view of the customers’ expectations.

o o

Fierce competition: several other companies in the same sector. We are lagging behind in the online market.

A risk analysis is very important for a company. With this analysis, a company can understand what they should do to be better and to grow. Not only are the good things mentioned in our risk analysis but also the ones that can be improved. With strengths, we mean the aspects that we think will make us different and certainly a better company in comparison with our competitors. Our production cost is low, it’s something that is very beneficial for us. The customers are always looking for the best product but at the same time for the cheapest price. We are the corporation that we are today because of our unique corporate culture. Each company has their way of doing business. How the company’s employees and management, interact and handle outside business transaction defines the corporate culture. Our corporate culture is unique because there is a significant difference in our work system. However good we may be, there is always room for improvement. We as a company will evolve with the opportunities we make use of. If we look at the market then we see an opportunity for growth and achieving a brand recognition like our big competitors. We want to be famous and have success but that is not the only thing we aspire to achieve. To get a bigger brand recognition we could show advertisements on TV, where people and businesses can see our products. Gaining a bigger view of the customers’ expectation would be great, because that means that we can launch a product that people would buy.

66


4.1.12 Tents 4.1.12.1 Solitair Aluminium

Our Solitair Aluminium tent is the perfect choice for a backpacker or a cyclist because of its light weight. This Wood Life tent offers the unique option of removing the all-weather outer tent so you can enjoy the daylight during the day or fall asleep under the stars and wake up with the morning sun on your face. Being one with nature was never so easy! The Solitair Aluminium tent is made of fly fabric for improved durability, and offers protection from damaging UV rays.

4.4.12.2 Robens Voyager

Another Wood Life original tent is the Robens Voyager. Which contrasts with the Solitair Aluminium a 2-person tent. You don’t have to be an expert to put up this tent just like for our other tents. Therefor it’s ideal for a quick journey with a friend to explore the woods. You also don’t have to worry about your friend’s stuff, because this tent offers you the anteroom as an extra storage.

67


4.1.12.3 The Oak Canyon

With two doors and a large living area, the Oak Canyon is an ideal place for the whole family to relax far away from the city. Our 12-person cabin tent provides a spacious and comfortable wilderness residence far away from the busy life in the city. In this tent, you can fit 3 queen airbeds in the 3 rooms. It also has 7 closable windows.

4.1.13 Beverage bottle 4.1.13.1 The Ace Chill

When you embark upon a backpacking trip, you only bring the essentials: clothing, food, water and of course coffee. There’s no Starbucks at the top of a mountain or in the backcountry. However, just because you’re spending the weekend in the woods doesn’t mean you must spend it without coffee. Our Ace Chill 600 ml Drink Bottle locks in the liquids temperature hot for 24 hours.

68


4.1.14 Sleeping bags 4.1.14.1 The Natura sleeping bags

The Wood Life Natura sleeping bags are designed to ensure that after a tiring day of trekking, hiking, travel or any other exploration, you will get a good nightâ&#x20AC;&#x2122;s sleep. They have a barrel shaped design which is wide at the shoulders and narrow at the legâ&#x20AC;&#x2122;s end to offer maximum comfort, warmth and space. Our sleeping bags are also extremely easy to clean as they are safe for machine washes too. Each sleeping bag comes with a travel-friendly carry bag and a compression sack with straps, which makes it quite convenient to store and carry the sleeping bag along.

69


4.1.15 Backpacks 4.1.15.1 The Daya backpack

Our lightweight water-resistant travel backpack is large enough to carry what you need during your trip, it has enough room for your hammock, clothes, towel and more. Besides its high capacity it is also handy and lightweight! This Wood Life backpack is easy to fold up into a small pocket. So, you can easily pack it in your suitcase, purse or car and have an extra bag without it taking up any extra space.

70


4.1.16 Cooking equipment 4.1.16.1 The Wood Life Camp Kitchen Set

Finally enjoy the great outdoors without second guessing if you packed everything to cook, and serve your next meal with the lightweight, compact, and mobile design of the Wood Life Camp Kitchen Set. This kit includes an aluminum nonstick pot with a cover, nonstick pan, 2 BPA free bowls, foldable stainless steel spork, BPA free soup spoon, wooden spatula, cleaning sponge, nylon travel bag Drawstring pouch. With this set you will be able to make perfectly roasted marschmallows, eggs, tender vegetables and tons of different recipes while youâ&#x20AC;&#x2122;re out in nature.

71


4.1.17 Ownership Typically, the founding owners also manage the company. The CEO, together with the other directors, founded the successful company The Wood Life. Shareholders are also a very important part because thanks to them the company has grown to be one of the most prestigious new companies in Belgium.

4.1.18 Management Sokaina Karroum is the CEO of The Wood Life. Sheâ&#x20AC;&#x2122;s the external representation of the company at conferences and shareholders meetings. Together with the other members of the board, they discuss the missions and strategies of the company. Our CFO Christophe Van Looveren handles all our financial documents. He is very capable and precise when it comes to numbers. With the help of his financial assistant Kevin Gerardo Monteiro our accounting is always up to date. They manage the financials and the cash flow of our company. Thanks to their background in finance we have stayed debt free until now. The Administrative Director Berina Toplic is always precise and organised. She manages the schedules, deadlines and makes sure to stay on top of our administrative paperwork. She organizes office activities like event planning and supervises the costs and expenses to assist in budget preparation. Ms Toplic has gained a lot of experience in the administrative department during the years she worked in various companies. Sabreen Abdulrida, our Production Director, takes care of the production process by deciding what resources are required and ensuring that the production is cost effective. She also estimates and negotiates the budgets with clients and managers. And last but not the least is our Marketing director Vincent Bresseleers who is very clever when it comes to marketing strategies. He develops marketing strategies for new and existing products. He always comes up with innovative marketing strategies and ideas to make The Wood Life well known to all target groups. Coming up with catchy slogans, logoâ&#x20AC;&#x2122;s and commercial spots is his specialty.

72


4.1.19 Personnel Currently we have 40 employees, without them The Wood Life would not be as successful as it is today. Our employees are very important to us because they are the ones who are producing everything. Which is why we have an open door policy to encourage openness and transparency. We plan to employ more people in the future, when we expand our company.

4.1.20 Target Market Segment Strategy The Wood Life targets both the private and corporate markets. With the launch of our new products we will continue this focus. Working with businesses can lead to engagements with new corporate clients, they can be more valuable than private clients because they will, of course, buy large quantities of products. The Wood Life will make use of the 20/80 rule, which means that 80% of our revenue comes from 20% of our clients. Thatâ&#x20AC;&#x2122;s why we need to focus on 20% of our clients. Non-profit clients generally buy fewer products than our corporate clients, but that doesnâ&#x20AC;&#x2122;t mean that we will pay less attention to them.

4.1.21 Sales Strategy Currently we own three stores and an online webshop. Our stores are publicly more known than our online webstore. This means that we need to invest in advertisements for our online webstore. We plan to do this by spreading flyers and making online advertisements. The current trend that all companies are following is putting advertisement commercials on YouTube as do we. If this plan succeeds, we will benefit a lot from the recognition and our avenue will increase. By selling our products online our international client range will increase. But of course, there are also cons like the shipping costs and the risk of people returning the products.

4.1.22 Competition We have a fierce competition to deal with but since we keep on expanding, the multinationals in our sector are becoming our competitors. We strive to outgrow the locally set competitors to become part of the international market. Our online webshop comes in handy to make a difference in this sector, by selling our products online we will reach international clients.

73


Being environmentally friendly is obviously very important to us, we try to do this by producing our products in an ecological way. This is something that most of our competitors don’t do. Which is one of the main reasons why we stand out.

4.1.22 Financial forecasts With this financial forecast, we want to estimate our company's success in the coming year. By expanding our product range, we want to increase our yearly revenues with 15% (around € 3.671.700,00 extra).

Revenues € 29 000 000,00 € 28 000 000,00 € 27 000 000,00 € 26 000 000,00 € 25 000 000,00 € 24 000 000,00 € 23 000 000,00 € 22 000 000,00 12

13

14 (forecast)

By doing this our future costs can be estimated by using last year’s accounting data and the extra costs for our new products. This means that we predict our costs for the next year to be around € 22.691.550,00 (€ 21.611.000,00 + € 1.080.550,00).

74


Total costs € 24 000 000,00 € 23 500 000,00 € 23 000 000,00 € 22 500 000,00 € 22 000 000,00 € 21 500 000,00 € 21 000 000,00 € 20 500 000,00 12

13

14 (forecast)

The extra products that we will add to our already excellent product range will help increase our profit. As you can see below, we expect to make a huge profit for the next year. A total of €4.600.000,00 this is € 2.400.000,00 more than what we made this year. We are sure that next year will be a fantastic year for our company.

Profit € 5 000 000,00 € 4 500 000,00 € 4 000 000,00 € 3 500 000,00 € 3 000 000,00 € 2 500 000,00 € 2 000 000,00 € 1 500 000,00 € 1 000 000,00 € 500 000,00 € 0,00 12

13

75

14 (forecast)


4.2 Promotion plan Our biggest goal is to make The Wood Life a big company just like our big competitors. But therefore, we need to increase our customers list. The more customers the better the company will run. And which is the best way to gain customers? It is to draw a promotion plan up. With that plan, you can create a bigger brand recognition and you can also entice new customers to your stores.

4.2.1 Target customers Before you start advertising something, you need to decide who you are going to focus on. Those people are going to be your target group. For our company that was not a very difficult decision to make. We sell camping gear and these are products that a lot of people can use. The list goes from people like young teenagers that are going to a festival to families that are going to do camping for a while. It is for men and for women.

4.2.2 Promotional tactics There are a lot of forms to do promotion but I have chosen one that companies use a lot currently. That is social media advertisement, specific YouTube advertisment. It is a good form of promotion because YouTube has a lot of users. Now we just need to have a good promotional video to put on YouTube. After one week of discussing and recording, we have finished the video with success.

The video lasts 47 seconds. It was on a beautiful day when Kevin and his friends did go to a festival. They left by car and their tent was on top of the car. But it was not just a tent, it was a Wood Life tent. It was one of a kind. So, they were driving but the tent is different because it opens automatically when there is wind. While they were driving 130 km/hour the tent opened and remained open on the roof of the car. But Kevin and his friends did not know that. They arrived at the festival and everyone stared at them and they did not know the reason of all those staring people. They parked the car and everyone came to them and asked where he bought a tent like that. And the answer was: in the Wood Life shop!

76


4.2.3 Costs A view is added to your account when a user views the video at least for 30 seconds or in its entirety if it is not more than 30 seconds. You only have to pay when your target actually has seen your video. An undeniable advantage, especially if you know that they are not so expensive. For a local campaign, the average CPV between 0.10 â&#x20AC;&#x201C; â&#x201A;Ź0.30. CPV is the cost per view. A company spends an average of 10 euro daily on advertisement on YouTube. The people can find the advertisment on a random video on YouTube.

4.2.4 Defence of the plan We think that this promotion plan is a good progress to achieve our objectives. With this video on YouTube people will get to know our company and the products we offer. If we should compare the promotion plan with our SWOT analyses then we will find some of our strengths back in our plan. A strength of this plan is the low cost. We examined which form of promotion was the best for us. We took into account a number of things while we were choosing. Things like the costs that this plan would bring to us, which target group we wanted to appeal. Our objective is to gain a bigger and stronger name recognition. It does match with the distribution plan of the company because the objectives are the same and it was something we spend a lot of time into it, just to be sure that the end result would be perfect.

77


78


5. Duits

79


80


5.1 Websuche: Teekanne Teekanne ist eine Unternehmung in Düsseldorf. Eigentlich sagt der Name ‘Teekanne’ schon was für Unternehmung es ist. Teekanne wurde in Jahre 1882 gegründet. Es gibt eine große Geschichte von fast 140 Jahr über die Teekanne. Im Jahre 1888 wurden das Wort und Bild von Teekanne entworfen. Doch ändert alles sich mit der Zeit. Tee in Teebeuteln tun in einer Fabrik ist nichts für mich. Interesse um für diese Firma zu arbeiten gibt es. Ich mache Marketing sehr gern, aslo es ist eine Job das ich gerne möchte tun. Bei Teekanne gibt es eine Stelleangebote für einen Trainee Marketing und das intressiert mich. Dies ist ein Job, der viel Zeit und Konzentration erfordert, und ich bin auch dafür bereit. Diese Unternehmung helfen um zu wachsen, ist ein Ziel, das ich erreichen möchte. Mit viel Ehrgeiz und harte Arbeit Ihre Ziele zu erreichen. Arbeiten für eine Unternehmung die bereits einen Markenbekanntheit hat und große Ziele hat ist sehr gut. Es ist eine Pluspunkt für mich und meine Karriere. Der Standort der Fabrik ist auch angenehm. Es ist auch ein großartiger Arbeitsplatz, wo das Personal viel Raum haben um Ihren Job gut zu tun. Es wäre eine Ehre um hier zu arbeiten. Ich hoffe, dass ich jemals da kann funktionieren.

81


5.2 Beschwerde An: Taakbureau.knops.binst@telenet.be Kopie: Blindkopie: Betreff: Antwort Beschwerde Von: K.Mayer@Thewoodlife.be Sehr geehrter Frau Knops, Ich danke Sie für Uhr schreiben. Mit viele Aufmerksamkeit habe schon Ihr EMail gelesen. Ich weiß nicht was ich muss sagen. Eine solche Situation habe ich noch nie erlebt. Ich werde mir entschuldigen für dies Situation. Können Sie bitte die Name von die Mitarbeiter geben? Oder wissen Sie das nicht? Diese Situation ist nicht tolerant. Es werdet mehr und besser erwartet unserer Mitarbeiter. Ich darf das nicht unter den Fingern sehen. Ich bezweifle Ihre Beschwerde nicht, aber ich muss diese Situation gut untersuchen also kann ich das Geld nicht nur zurückgeben. Ihre Mitarbeit ist sehr wichtig sodass dies Ereignis sich nicht wiederholt. Ich danke Ihr nochmals. Den Mut für das Schreiben des E-Mail wird geschätzt. Mit freundlichen Grüßen K.Mayer

The Wood Life K.Mayer@Thewoodlife.be

82


6. Godsdienst

83


84


6.1 Deontologische code 6.1.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ betekent dat bedrijven streven naar winst maar nog steeds aandacht besteden aan het milieu (Planet) en aan de mens (People). Er bestaan drie P’s die heel belangrijk zijn voor bedrijven. Dat zijn: People, Planet en Profit. Voor die P’s kan je ook richtlijnen inschakelen. Het is belangrijk dat bedrijven hun eigen ethische richtlijnen hebben. Dat maakt hun het bedrijf dat ze zijn. En niet alleen dat, met een ethische richtlijn onderscheid het bedrijf zich van de anderen. Niet alle bedrijven spenderen daar evenveel tijd aan om die richtlijnen op te stellen.

6.1.2 People Ons bedrijf doet dat wel. We zijn ook nog maar in het begin van onze onderneming. Het is niet zo dat we al onze tijd hechten aan de opstelling van de ethische richtlijnen. Neen, maar het is wel belangrijk dat je het doet voor dat je personeel aanwerft. Je moet als baas duidelijk maken aan je werknemer wat er verlangt wordt van haar of hem. Het personeel moet een gevoel krijgen van dat ze hier thuis behoren. Dat gevoel kan je hen geven aan de hand van respect te tonen en ook laten zien dat je gelooft in de competenties van je werknemer. a. Richtlijnen Er werd veel gediscussieerd over welke ethische richtlijnen we zouden moeten invoeren voor ons bedrijf, The Wood Life. Er werd vaak vergaderd om een besluit te nemen voor dit onderwerp. Uiteindelijk kwamen we tot een conclusie over de richtlijnen. Het was moeilijker om de richtlijnen van buiten op te stellen dan van binnen. De richtlijnen die gebruikt worden binnen het bedrijf blijven dan ook binnen. Als men gaat handelen buiten het bedrijf, met andere bedrijven dus, worden er andere richtlijnen gebruikt. Dit betekent natuurlijk niet dat de interne richtlijnen belangrijker zijn dan de externe. b. Communicatie Binnen het bedrijf hebben we besloten om iedereen een aparte werkplekje te geven zodat ze zelfstandig en geconcentreerd kunnen werken. Ze kunnen altijd bij elkaar terecht als ze iets nodig hebben. Voor de onderlinge communicatie hebben we telefoons voorzien. Als ontspanning bieden we gratis eten en drinken aan onze 85


werknemers. We vinden dat teamwork ook heel belangrijk is en daarom organiseren we om de drie maanden een bedrijfsactiviteit voor het personeel. Deze is natuurlijk niet verplicht! Voor de klanten proberen we een goede klantenservice aan te bieden door altijd klaar te staan om ze te helpen bij eventuele vragen of klachten. Voor de leveranciers beloven we dat we ons best doen om alle facturen netjes op tijd te betalen en ze natuurlijk ook met respect te behandelen.

6.1.3 Planet The Wood Life is geen bedrijf dat zich specifiek focust op energie, vervuiling en nog meer. Maar dat betekent ook niet dat we daar niet mee bezig zijn. Als oprichters van The Wood Life willen wij een grote toekomst voor ons bedrijf. Om die te halen moeten we ook denken aan de andere mensen wereldwijd en aan de wereld ook. We moeten laten zien dat we ons zorgmaken over hoe het gaat met het milieu en de klimaat.

a. Recyclage Om dat te laten zien hebben we zonnepanelen en ledverlichting in ons gebouw laten installeren. We willen ons werkplek ook wat â&#x20AC;&#x2DC;levenâ&#x20AC;&#x2122; geven en daarvoor plaatsen we planten in het gebouw zodat er altijd wat groen aanwezig is. Bij The Wood Life ben je ook verplicht om afval van elkaar te scheiden, dus geen karton bij PMD. We hebben onze werknemers ook gevraagd om zo weinig mogelijk te printen. Niet omdat de inkt duur is maar wel omdat het milieu schadelijk is.

b. Milieuvriendelijk Bedrijven doen vaak wat we hier boven allemaal hebben verteld over milieuvriendelijkheid. Maar dan vergeten ze van waar hun grondstoffen komen. Misschien zijn hun grondstoffen wel heel schadelijk voor het planeet. Bij The Wood Life kan niemand daarover klagen. Al onze grondstoffen zijn milieuvriendelijk. We maken

kampeerproducten

van

gerecycleerd

materiaal

dat

we

bij

onze

vertrouwelijke leveranciers aankopen. We kopen het natuurlijk aan een lagere prijs omdat het gerecycleerd is. Nog steeds verschilt het niet zoveel van het nieuwe materiaal dat niet-milieuvriendelijk is. We betalen natuurlijk ook de recyclagekost. Daarom hebben we ook een doel dat we ooit graag zouden willen behalen en dat is zelf het materiaal recycleren. Maar daar zullen we later aandacht aan besteden. Het is wel een manier om geld te besparen.

86


6.1.4 Profit

Om geld te verdienen moet het bedrijf goed draaien. Hoe beter het bedrijf draait, hoe meer winst we maken. Wat we doen met de winst staat nooit vast. We bespreken het altijd met de Raad van Bestuur en de aandeelhouders. Vaak gaat de voorkeur naar een investering in het bedrijf. Als we voor groen zorgen in ons bedrijf, is dat zowel een meerwaarde voor ons als voor de wereld.

6.1.5 Conclusie Een deontologische code is essentieel om een bedrijf op het goede pad te zetten. Het is niet verplicht om het op te stellen, maar het wordt wel aangeraden. Aan de hand van de drie Pâ&#x20AC;&#x2122;s kan je het makkelijker en beter aanpakken. Veel bedrijven vergeten dat er drie Pâ&#x20AC;&#x2122;s bestaan. Ze focussen zich vooral op Profit en vergeten de anderen terwijl ze minstens even belangrijk of belangrijker zijn dan Profit. Vergeet de anderen niet!

87


88


Conclusie In het begin probeerden alle leerkrachten ons duidelijk te maken wat zij eigenlijk van ons verwachtten. Toen ik met mijn GiP-opdrachten begon, had ik wel een beetje stress want het was veel op dat moment. Werken voor de GiP en daarnaast ook testen en taken, dat was in het begin moeilijk om mee om te gaan. Uiteindelijk heb ik mijn balans gevonden en heb ik alles goed gepland zodat alles op tijd en goed klaar was. Een onderneming besturen brengt ook wat verantwoordelijkheid en het is dat wat ik ook voelde. Daarom was het belangrijk om de juiste personen in je groep te hebben zodat je goed kon werken. Vriendschap liet je best achterwegen. Mijn keuze ging voor de personen waar ik al eens mee samen had gewerkt en ok hun potenties kende. Ik wist dat ze er alles voor gingen doen zodat het een goede en aangename samenwerking zou worden. Ik voelde me verantwoordelijk en kreeg daardoor wat stress. Het is niet makkelijk om beslissingen te nemen, wanneer jouw beslissing een heel proces kan beïnvloeden. Maar dit zijn aspecten waar we mee moeten leren omgaan. Onze CEO nam initiatief om alles te bepalen nadat ze onze meningen had gekregen. Als je iets verkeerd doet dan moet je het gewoon proberen recht te zetten. Wat ik met mijn Geïntegreerde Proef heb geleerd is dat teamverband heel belangrijk is. De coördinatie binnen de team moet goed zijn, anders lukt het niet. De opdrachten die we hebben gekregen waren ook realistisch voor onze richting. Het was niet enkel een onderneming opstarten maar ook uitgebreide zaken opstellen waar we later ook in contact mee kunnen komen. Dit was dus een leuke ervaring. ‘The Wood Life’ vond het een geslaagde opdracht. Het is ook mooi om later zo’n grote taak terug te kunnen lezen. Ik heb wat bij geleerd waar ik vanaf nu altijd mee ga werken en één daarvan is goed plannen. Zonder planning raak je in een knoop waar je heel moeilijk uit kunt komen. Daarom dat ik uit mijn fouten leer en dus ook de oplossingen meeneem naar mijn verdere studies. Ik hoop dat u veel leesgenot had.

89


90


Bronnen TEEKANNE, internet, geraadpleegd op 24 oktober 2017, (https://www.teekanne.de/startseite.html). De Tijd, internet, geraadpleegd op 28 december 2017, (https://www.tijd.be/). Wikipedia, internet, geraadpleegd op 28 december 2018, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Philips) Wikipedia, internet, geraadpleegd op 29 december 2017, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Starbucks) Wikipedia, internet, geraadpleegd op 29 december 2017, (https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html) MVO Vlaanderen, internet, geraadpleegd op 19 februari 2018, (https://www.mvovlaanderen.be/)

91


92


Bijlagen

93


94


Bijlagen 1: Boekjaar 11 Bijlagen 2: Boekjaar 12 Bijlagen 3: Boekjaar 13 Bijlagen 4: Logboek

95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118

Definitieve Geïntegreerde Proef Kevin Gerardo Monteiro  

Mijn Geïntegreerde Proef, is voor u een troef

Definitieve Geïntegreerde Proef Kevin Gerardo Monteiro  

Mijn Geïntegreerde Proef, is voor u een troef

Advertisement