Page 8

Wederom positieve economische ontwikkeling in Neder-Betuwe Net als voorgaande jaren heeft de gemeente NederBetuwe een economische rapportage samengesteld, dit keer met een terugblik op de ontwikkelingen in 2016. De cijfers tonen aan dat er, net als in 2015, sprake is van groei. Het aantal ondernemers is toegenomen maar veel belangrijker: ook het aantal arbeidsplaatsen dat zij samen bieden is weer gegroeid. Niet eerder in het laatste decennium groeide het aantal banen in onze gemeente zo fors. Neder-Betuwe volgt de landelijke tendens en gaat mee in de groei.

School & Jobs Belangrijk is de constructieve samenwerking tussen scholen en bedrijven binnen het project School & Jobs. Een project waarin de scholen Pantarijn, Helicon en Van Lodenstein College samenwerken met Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe en waarbij leerlingen op bezoek gaan bij bedrijven in het kader van hun loopbaanoriëntatie. Zie ook pagina 39.

Bouwsector en detailhandel Het gaat uitstekend met de Bouwsector. En gelukkig ook met de Detailhandel, een sector die toch de ruggengraat is voor onze dorpskernen. Een goede basis om door te gaan met de ontwikkeling van onze centrumplannen. In 2017 krijgen deze ontwikkelingen dan ook extra inzet. Wethouder Hans Keuken: “We zoeken hier de samenwerking met de lokale partners maar ook met de provincie, die waar mogelijk ondersteunt met subsidieprogramma’s.”

In economische rapportage accent op agrarische sector Wethouder Hans Keuken: “Momenteel ontwikkelen we met man en macht ons Agro Business Centre (ABC). In de Landbouwsector (in Neder-Betuwe voornamelijk laanboomteelt) nam het aantal arbeidsplaatsen toe met 33! Deze groei is in onze gemeente al jaren op rij aan de orde en komt vooral door onze laanboomteelt. De laanboomteelt behoort vanuit de historie bij Neder-Betuwe en beslaat een groot deel van ons grondgebied. In het afgelopen decennium steeg de toegevoegde waarde van de sector met 20 miljoen naar 90 miljoen. Het ABC en een nóg betere profilering van onze laanboomteelt bevordert de sector. Met deze ontwikkeling geven we nader invulling aan het coalitieprogramma. Bedrijven nemen versneld investeringsbeslissingen wat zich vertaalt in beduidend meer bouwvergunningen. Kortom, ik kijk de toekomst met vertrouwen tegemoet en zal mij blijven inzetten voor ons bedrijfsleven. Vanuit een onderling vertrouwen en goede samenwerking kunnen we gezamenlijk nog meer bereiken.“

8

Feiten en cijfers economische ontwikkeling Neder-Betuwe 2016 Het aantal bedrijven is gegroeid met 81. Ook het aantal arbeidsplaatsen is gegroeid. De werkgelegenheid nam maar liefst toe met 2,9 %, 281 banen. In 2015 groeide het aantal banen ook al met 227. Industrie en detailhandel bieden de meeste banen in Neder-Betuwe In totaal zijn er nu ruim 2.100 bedrijven in de gemeente.

De groei van de werkgelegenheid komt vooral door forse toename van banen in de sectoren Industrie en Detailhandel. Overigens is in vrijwel alle economische sectoren sprake geweest van groei. De sector Industrie levert momenteel de meeste banen; deze groeide met 126 naar ruim 2.000 van de in totaal 10.043 banen in de gemeente Neder-Betuwe. Ook de Detailhandelssector deed het goed. Deze sector groeide in 2016 met 71 banen naar ruim 1.100 banen.

Profile for Alette  Keuken

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Advertisement