Page 34

Bewoners vergroenen Neder-Betuwe

Groen in actie De tijd van het planten is aangebroken. In de gemeente Neder-Betuwe gaat op diverse plaatsen de spade de grond in om groene ideeën voor de buurt om te zetten in concrete acties. De regeling groene burgerparticipatie heeft bewoners ook dit najaar ertoe aangezet om plannen te maken voor het vergroenen en verfraaien van de openbare ruimte. In ruil voor de groene ondernemingszin stelt de gemeente een financiële bijdrage ter beschikking om beplanting maar ook straatmeubilair aan te schaffen. Bollen, bankjes en plantvakken Verschillende groene bewonersacties zijn of worden op korte termijn uitgevoerd. Zo gaan op 13 locaties in de gemeente bollen de grond in.

Opheusden Plantenbakken zullen de K.M. van Dijkstraat in Opheusden opfleuren. Bewoners hebben een keuze gemaakt voor het type plantenbak dat ze willen maken. De gemeente levert hiervoor het materiaal en de beplanting.

Ochten Twee buurtbewoonsters van de Domineesakker in Ochten willen graag een meer kindvriendelijke beplanting in de plantvakken. De bedoeling is dat straks in de plantvakken viburnum, skimmia en ‘lemon beauty’ pronken. In ruil voor beplantings- en onderhoudsadvies is een bewoner van de Biesbongerd in Kesteren bereid een plantenvak onder zijn hoede te nemen.

IJzendoorn Een plan dat nog op stapel staat is de herinrichting van het terrein van het voormalige Duivengebouw in IJzendoorn. Het ontwerp hiervoor wordt besproken met de omwonenden.

Schoolpleinen Opheusden, Echteld, Kesteren en Ochten De uitvoering van de plannen voor de groene herinrichting van vier schoolpleinen in Opheusden, Echteld, Kesteren en Ochten komt steeds dichterbij. De scholen zijn druk bezig met het maken van het ontwerp en vooral ook het werven van de benodigde middelen. Het is de bedoeling dat de schoolpleinen een (semi-)openbaar karakter krijgen. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen, tijdens en ook na schooltijd in het groen kunnen spelen en bewegen en levert een bijdrage aan de vergroening van de schoolpleinen.

34

Herinrichting terrein Gerard Doustraat Kesteren

Kesteren In Kesteren hebben jong en oud de handen ineengeslagen. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat in het voorjaar de kleuren de grond uit zullen schieten.

Wely Buurtvereniging Wely gaat een bankje plaatsen. In overleg met de buurtbewoners wordt een goede plek voor het bankje bedacht.

Zoals het er nu naar uitziet wordt het voormalig hertenkamp in Kesteren omgevormd tot een... nieuw hertenkamp. Een groep bewoners heeft hiervoor een plan gemaakt en ook voldoende helpende handen gevonden om het plan uit te voeren. Op dit moment ligt het plan ter bespreking voor bij de gemeente. Zodra het definitief wordt, zullen omwonenden en belangstellenden hierover worden geïnformeerd. In de slipstream van de bewonersparticipatie rondom de herinrichting van het terrein is een tweede groep bewoners bezig met het uitwerken van plannen voor een beweegpark. De bedoeling is een plek te ontwikkelen waar jong en oud terecht kunnen voor gezond bewegen, bootcampoefeningen of tai-chi , die bijvoorbeeld als startpunt kan dienen voor trimrondjes. De bewonersgroep zal op korte termijn de plannen naar buiten brengen en proberen andere belangstellenden in beweging te krijgen.

Zelf aan de slag? Dat kan! Heeft u inspiratie gekregen en zou u ook uw straat of buurt willen vergroenen of verfraaien? Stuur dan een mail naar Nanneke van der Heijden, e-mail nheijden@nederbetuwe.nl. We hopen op veel groene bewonersacties!

Profile for Alette  Keuken

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Advertisement