Page 29

Aanpassing van het Neder-Betuwse Verkeeren Vervoerplan met inbreng van inwoners Het huidige Verkeer- en Vervoerplan van Neder-Betuwe is zo’n zes jaar oud. Weer eens tijd voor vernieuwing. De veranderingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd kunnen in het nieuwe plan worden verwerkt net als de oplossingen voor knelpunten die onder andere door inwoners zijn aangedragen. De Neder-Betuwse wegen worden dagelijks intensief gebruikt door u als inwoner en door vele anderen die onze gemeente doorkruisen om van A naar B te gaan. Voor al die (brom)fietsers, automobilisten en voetgangers is het belangrijk dat de wegen goed onderhouden en veilig zijn. Maar ook dat het leefbaar is en blijft in de dorpen. Om dat allemaal te bewaken is er het Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan, kortweg NBVVP.

Leefbaarheid In het plan staat onder andere welke functie een bepaalde weg heeft en welke wegen de gemeente de komende jaren wil verbeteren voor bijvoorbeeld een betere verkeersdoorstroming, meer veiligheid of verminderen van parkeeroverlast. Maar ook wat de inspanningen zijn om het openbaar vervoer te behouden en fietsen en wandelen te bevorderen. Kortom, wat op gebied van verkeer en vervoer wenselijk is voor de leefbaarheid in NederBetuwe.

informatie die we via andere kanalen van inwoners ontvingen. Ook de gegevens van ongelukken betrekken we erbij en de uitkomsten van het onderzoek in 2016 over parkeeroverlast.

Belangrijke knelpunten Uit al die informatie springen de volgende knelpunten eruit: - Echteld/IJzendoorn: Molenstraat, Dorpsstraat, Keizerstraat en Voorstraat. - Kesteren: Hoofdstraat, Nedereindsestraat, Spoorstraat en Broekdijk. - Ochten: Cuneraweg, Burgemeester. H. Houtkoperlaan en Oranjestraat. - Opheusden: In ’t Land, Dalwagenseweg, Tielsestraat, Dorpsstraat, Meester J. Schaapstraat, Burgemeester Lodderstraat en Hamsestraat. - Dodewaard: Dalwagen, Kalkestraat, Waalbandijk en de af- toerit A15 bij de Dodewaardsestraat.

Besluit nieuw NBVVP Op 14 september en 23 november spraken inwoners en de gemeenteraad over deze knelpunten tijdens de Beeldvormende avonden. Met de verkregen beelden kan de gemeenteraad zich nu een verder oordeel vormen en een besluit nemen in de eerste helft van 2018 over het nieuwe Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan. Wij houden u op de hoogte.

Nieuw plan

De projecten per dorp

In het nieuwe Verkeer- en Vervoerplan van Neder-Betuwe verwerken we de veranderingen uit de afgelopen jaren zoals de nieuwe rondweg met z’n toegangswegen in Dodewaard en de fietspaden bij de Meersteeg in Echteld. De inmiddels in beeld gebrachte plekken waar meer verkeersveiligheid is gewenst - een afspraak in het coalitieprogramma ‘Voortvarend verder 2.0’ - worden in het nieuwe plan opgenomen, samen met het moment waarop welke weg wordt aangepakt en ook op welke manier, bijvoorbeeld of er snelheidsremmers komen of parkeervakken.

Er is een groot aantal projecten per dorp waaronder: Dodewaard: inrit parkeerterrein Dalwagen (bij Action), Welysestraat binnen de bebouwde kom, aansluiting A15- Dodewaardsestraat. Opheusden: Hamsestraat, In ’t Land, woonstraten tussen Dalwagensweg en Burgemeester Lodderstraat, Dorpsstraat, Kerklaan. Kesteren: Wijk de Leede (oude gedeelte), Hoofdstraat, Broekdijk, Spoorstraat (incl. kruising met Broekdijk). Ochten: Cuneraweg, Hoeflaan, 44 RI-straat, Daarnaast wordt een aantal wijken aangepakt met wegbeheer. Er komt ook nog een dijkverzwaring. IJzendoorn: Keizerstraat, Molenstraat-Heuningstraat, Dorpsstraat. Echteld: Voorstraat (binnen en buiten de bebouwde kom), diverse wegen in buitengebied rondom Medel.

Raadplegen inwoners In het nieuwe plan verwerken we eveneens de uitkomsten van de online enquête over verkeersknelpunten in de gemeente en de

Doel van het Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan Gemeente Neder-Betuwe stimuleert - conform landelijk beleid - gewenste en noodzakelijke (auto)mobiliteit omdat dit de (economische) ontwikkeling bevordert. Deze automobiliteit mag evenwel niet leiden tot ongewenste effecten voor de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast zet gemeente Neder-Betuwe zich in om alternatieven te bevorderen voor verplaatsing per auto: meer gebruikmaken van de fiets en het openbaar vervoer. Het stimuleren van beide vervoermiddelen draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van kernen.

29

Profile for Alette  Keuken

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Advertisement