Page 14

Jabez en Fabio: met de trein naar school, veel meer vrijheid Hoe voelt het om naar school te gaan met de trein en niet meer met de taxibus? Dat vertellen Jabez en Fabio in de bijeenkomst waarbij de ervaringen over de proef ‘zelfstandig leren reizen’ werden uitgewisseld.

tie die past binnen de uitgangspunten van het sociaal domein, namelijk zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid ondersteunen. Benschop: “Het is vooral geen bezuiniging op het leerlingenvervoer, maar een investering in de toekomst van jongeren. De goede samenwerking met Arriva en MEE Gelderse Poort maakt deze pilot tot een succes.” Ook is de gemeente blij met de positieve houding van de scholen die deze pilot van harte ondersteunen. Maar als belangrijkste noemt de wethouder de medewerking van de ouders en de leerlingen. Zij tonen zich dapper en moedig. “Het is namelijk helemaal niet makkelijk om je kind los te laten door het zelfstandig naar school te laten reizen.”

Cliëntenraad staat achter pilot

Links Fabio, rechts Jabez

Deze twee jongeren hebben het spits afgebeten en durfden het aan om met het openbaar vervoer naar school te reizen en niet 14 meer met het taxibusje. Fabio naar Arnhem en Jabez naar Tiel. Niet meer afhankelijk van de taxi die op vaste tijden rijdt, het geeft hen een gevoel van vrijheid. Zo kan Fabio na schooltijd nog met vrienden van school afspreken of in zijn toetsweek met zijn klasgenoten naar de bibliotheek om samen proeftoetsen te maken.

Fijner dan busvervoer Jabez: “Met de trein is fijner dan met de bus. Ik ben eerder thuis want ik hoef niet meer de hele reis met de taxibus mee af te leggen.” Hij moet wel iedere ochtend op tijd opstaan om de trein te halen. “Die wacht natuurlijk niet op mij.” Het gaat vanaf de eerste dag heel goed. Nou ja, bijna dan. Eén keer was Jabez zo verdiept in iets anders dat hij vergat op zijn station uit te stappen; via een omweg kwam hij weer thuis. Fabio is een keer gestrand door een kapotte trein; toen heeft hij zijn moeder gebeld die hem met de auto ophaalde.

Begeleiding van Arriva, MEE en reisbuddy’s Bij de pilot zelfstandig leren reizen werkt gemeente Neder-Betuwe samen met vervoersbedrijf Arriva en zorgorganisatie MEE Gelderse Poort. MEE leidt vrijwilligers op tot reisbuddy’s om jongeren te kunnen begeleiden. Arriva biedt de zogenaamde Voor Elkaar Pas, een kant-en-klare OV-chipkaart met een abonnement op maat. Voor de begeleiders zijn er gratis begeleiderpassen. Jongeren hoeven niet per se met het openbaar vervoer, maar kunnen ook begeleiding krijgen om met de fiets naar school te gaan.

Investeren in toekomst jongeren Wethouder Rob Benschop noemt de pilot een sociale innova-

De voorzitter van de cliëntenraad, mevrouw Van Wagensveld, onderstreept het belang van de pilot. Zij is een ervaringsdeskundige. Als moeder van dochter Sharon die jarenlang naar het speciaal onderwijs ging én als ondernemer van een van de eerste bedrijven die een aanbod voor dagbesteding heeft. Mevrouw Van Wagensveld: “Na de schoolperiode komt er toch een moment dat jongeren naar hun werk of naar een vorm van dagbesteding gaan. Hoe waardevol is het dan, als een jongere daar ten minste toe in staat is, al geleerd heeft zelfstandig te kunnen reizen.” Zij vindt het daarom positief dat de gemeente met dit initiatief hier al vroegtijdig op inzet als voorbereiding op de toekomst van jongeren.

Samen en vragen staat vrij De regiodirecteur van Arriva, de heer Michiel Cusell, ziet het zelfstandig leren reizen als een uitdaging en vindt het een mooi product wanneer het goed gaat. “En als er dan iets misgaat in de bus of in de trein, spreek dan iemand met een rode of blauwe das van Arriva aan en laat je pas zien. Dat kan een chauffeur, machinist of steward zijn. Je kunt alles aan deze mensen vragen. Zij helpen je graag en vertellen waar je naar toe moet of regelen als het nodig is een taxi. Het is echt maatwerk en Arriva hanteert daarbij de menselijke maat.” In Nederland is er een steeds breder draagvlak voor het zelfstandig leren reizen, maar in rivierenland heeft Neder-Betuwe de primeur.

Trotse ouders De moeder van Fabio is blij dat haar zoon nu heeft leren reizen met de trein. Als bijna 17-jarige moet hij zelfstandig worden en dit is een eerste stap. Het geeft hem zelfvertrouwen en het gaat gewoon heel goed. Natasja Janssen van MEE bevestigt dat jongeren, naast het zelfstandig leren reizen, ook leren daar de regie over te hebben. Die onafhankelijkheid om zelf naar vrienden of familie te reizen, is positief voor hun sociale contacten.

Vrijwilligers blijven nodig Een onmisbare schakel in de samenwerking is de inzet van vrijwilligers. Het tekort hieraan is nog een knelpunt. Studenten die een sociale hbo-opleiding volgen, kunnen als onderdeel van hun

Profile for Alette  Keuken

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Advertisement