Page 13

we bij het nieuw op te starten project in Dodewaard hier uitvoering aan kunnen geven. Ook andere thema’s willen we in die uitwerking betrekken, zoals woningbouw voor alle doelgroepen (jongeren, gezinnen en ouderen), duurzaamheid, aansluiting op de bestaande structuur en bereikbaarheid.”

Vooraf informeren, inspraak later mogelijk

Maar ook al veel eerder is de Fructuslocatie genoemd als toekomstig woongebied. Om verschillende redenen heeft woningbouw tot nu toe echter niet plaats kunnen vinden, onder meer omdat er niet voldoende ‘woningbouwcontingenten’ beschikbaar waren (die regionaal/provinciaal bepaald worden).

Voor het gebied is een ‘Nota van Uitgangspunten’. Deze nota kunt u inzien op www.nederbetuwe.nl en zal een leidraad zijn voor de verdere ontwikkeling.

De komende periode zullen stapsgewijs steeds meer details bekend worden. Op een later moment zal uiteraard inspraak mogelijk zijn over de plannen. Dan zal er weer een bijeenkomst georganiseerd worden.

Handen ineen slaan Omdat de gemeente Neder-Betuwe de komende jaren snel woningen wil realiseren in Dodewaard, besloten Vabo Ontwikkeling bv, KlokGroep Wonen bv, Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en de gemeente Neder-Betuwe de handen ineen te slaan. Binnenkort kan daarom gestart worden met de voorbereidingen voor een benodigde ruimtelijke procedure.

Waar? De geplande woningbouw ligt aan de westzijde van Dodewaard, grenzend aan het bebouwde gebied en het buitengebied. De bebouwing aan de Lindenlaan en de Merelhof ligt aan de oostzijde van de locatie. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg met dezelfde naam) de grens.

Jongens en meisjes, opgelet: 1euro voor een kerstboom Op woensdag 10 januari 2018 kun je tussen 13.30 en 16.00 uur weer kerstbomen inleveren. Voor elke ingeleverde kerstboom krijg je een € 1,00. Je moet de boom wel zelf (mee) inleveren.

Hier kun je de bomen kwijt: • Dodewaard op het Dorpsplein • Kesteren bij Ons Dorpshuis • Ochten op het Dokter M. van Drielplein

13

Profile for Alette  Keuken

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Advertisement