Page 10

Vitaliteitstest op 10 februari voor inwoners Echteld, IJzendoorn en Ochten Met informatiemarkt over bewegen en sociale bezigheden invullen, bloeddruk meten, BMI bepalen (lengte en gewicht), handknijpkracht, beenkracht, reactietest, handvaardigheidstest, schouderlenigheid, lopen en keren, wandeltest en zo meer. Verschillende deskundige lokale aanbieders zijn ter ondersteuning aanwezig.

Vervolg en initiatieven In Dodewaard was de vitaliteitstest al eerder, nu zijn dus Ochten, IJzendoorn en Echteld aan de beurt. Kesteren en Opheusden volgen te zijner tijd. De suggesties uit Dodewaard zijn verwerkt in het programma.

Meer informatie

De Vitaliteitstest die in Dodewaard in het najaar zo’n succes was, krijgt een vervolg. Nu voor de inwoners van 55 jaar en ouder uit Echteld, IJzendoorn en Ochten. Begin volgend jaar ontvangen zij een uitnodiging om op zaterdag 10 februari naar sporthal De Linie te komen.

Inwoners van 55 jaar en ouder ontvangen in januari een uitnodiging voor de vitaliteitstest. Voor vragen is Joris Maier, buurtsportcoach gemeente Neder-Betuwe, bereikbaar via tel. 06 - 48 07 25 63 e-mail: joris@healthclubjulien.nl.

10 Dit is een initiatief van gemeente Neder-Betuwe in samenwerking

met de Neder-Betuwse buurtsportcoaches, lokale zorgaanbieders, beweegaanbieders en (sociale) verenigingen. Doel van de vitaliteitstest is dat inwoners inzicht krijgen in hoe vitaal ze zijn en om ze te laten kennismaken met de mogelijkheden die er zijn om te bewegen en te sporten. Maar ook waar je terecht kunt voor sociale contacten, een suggestie die we in Dodewaard meekregen en wat nu in Ochten ook wordt aangeboden. Wie bepaalde wensen heeft op deze gebieden kan dat zeggen.

Diverse onderdelen De test wordt afgenomen door goed geïnstrueerde mensen en bestaat uit verschillende onderdelen zoals samen een vragenlijst

Inwoner van Dodewaard laat een test uitvoeren in Sporthal De Eng Dodewaard

Neder-Betuwse Energiecoöperatie Rivierenstroom - een kans voor iedereen om mee te doen aan verduurzaming van onze gemeente Binnen de gemeente Neder-Betuwe is de Energiecoöperatie Rivierenstroom opgericht. Zij richt zich op het opzetten en exploiteren van duurzame projecten voor en door inwoners. Bijvoorbeeld projecten voor zonnepanelen op daken of een waterkrachtproject. Maar ook aan energiebesparing in huizen kan de coöperatie een belangrijke bijdrage leveren. Iedere inwoner en elk bedrijf van de gemeente Neder-Betuwe kan lid worden van deze coöperatie.

Meer informatie Meer informatie en contactmogelijkheden zijn te vinden op de website www.rivierenstroom.eu. Elk toetredend lid ontvangt een interessant welkomstcadeau.

Profile for Alette  Keuken

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Neder Betuwe Magazine - December 2017