Page 42

!

ALARM

Hij: ‘Schat, dat hotel dat je geboekt hebt staat hier voor een tientje goedkoper!’ Zij: ‘Hoezo? Waarom moet jij weer zo nodig achteraf met commentaar komen?!’ Hij: ’ Ho rustig, ik bedoel er niks mee, ik zeg alleen maar dat…’ Zij: ‘Je bedoelt er w«l iets mee, anders zou je toch niks zeggen? Ik doe ook nooit iets goed, jij hebt ook altijd een beter idee, jij weet altijd wel iets te vinden wat ik verkeerd doe.’ Hij: ‘Huh? Waarom reageer jij altijd zo overdreven? Ik kan ook nooit iets tegen je zeggen of je ontploft meteen!’ (Vul verder maar in hoe dit afloopt…) Emoties zijn fascinerende dingen. Som-

Maar in veel gevallen zijn emoties w«l

Het is goed om onderscheid te maken tus-

mige mensen voelen zich altijd ongeveer

veelbetekenend.

sen de emoties die je ziet en de emoties

hetzelfde, anderen kennen hoge pieken

Want emoties zijn veel meer dan wille-

die je niet ziet. Want hoewel we de neiging

en diepe dalen. We hebben allemaal onze

keurige gevoelssignalen. Emoties vormen

hebben om te reageren op de emoties die

eigen emotionele identiteit. De ««n is een

eigenlijk een soort geÕntegreerd alarmsys-

we zien, zijn het juist de emoties die we

binnenvetter, bij de ander zie je onmiddel-

teem, dat afgaat als er iets aan de hand is.

niet zien die er echt toe doen.

lijk dat er iets aan de hand is.

Misschien herkende je het voorbeeld wel:

Het zijn ook juist die onderliggende

je krijgt kritiek en je reageert meteen aan-

emoties die het alarmsysteem af laten

Soms worden emoties veel te serieus

vallend. Of je voelt je juist schuldig omdat

gaan. En in dat geval is het heel goed om

genomen. Dan hoor je mensen iets zeg-

de ander zich vervelend voelt over iets wat

je emoties eens serieus onder de loep te

gen als: ‘Ik heb hier gewoon geen goed

jij hebt gezegd.

nemen.

een heel goed gevoel over en storten zich

Dat zie je bijvoorbeeld aan de felle reactie

Merk jij dat je ergens fel of juist lamgesla-

in een buitenechtelijke affaire of zetten

van de vrouw: ze voelt zich aangevallen

gen op reageert? Ga dan eens bij jezelf

een smak geld in bij de ««n of andere

en schiet in de tegenaanval. Waarschijnlijk

te rade wat ervoor zorgt dat er een alarm

weddenschap – waarbij ze vervolgens

omdat de opmerking van haar man een

afgaat. Misschien voel je je bang om afge-

alles verliezen.

onderliggende emotie bij haar lospeu-

wezen te worden of heb je juist behoefte

terde. Misschien omdat ze zich onzeker

aan erkenning.

voelde. Of omdat ze juist zijn waardering

Iedereen heeft een alarmsysteem. Alleen

nodig had.

ontbreekt het ons nogal eens aan de

gevoel over’ of ze hebben ergens juist wel

handleiding ervan.

Cocky Drost (37) studeerde psychologie aan de Universiteit van Utrecht, heeft een praktijk voor relatiecoaching, schrijft en spreekt met humor over de dynamiek van relaties. Ze is getrouwd en moeder van vier kinderen.

42

www.cockydrost.nl T. 06 21 52 72 87 E. info@cockydrost.nl

H I P & H A P P E N I N G - M A A R T 2 0 19

Hip&Happening_Maart_Enkel.indd 42

5-3-2019 20:16:29

Profile for Alette  Keuken

Hip & Happening maart 2019  

Hip & Happening maart 2019

Hip & Happening maart 2019  

Hip & Happening maart 2019

Advertisement