Page 1


VOOR WOORD 5 jaar mét Elan. Dit jaar bestaat Elan Media Group BV 5 jaar, een bestaan dat we bouwden op een fundament van 30 jaar ervaring. Hoe uniek is dat! Vijf enerverende en enthousiaste jaren met ons vaste team en freelance crew van meer dan 20 schrijvers en fotografen. Met dit portfolio leiden wij je rond achter de schermen ‘bij Elan’. Kijk mee hoe wij ons ontpopten van printuitgeverij tot allround communicatie-, media- en reclamebureau. Ik ben trots, trots op dit team, trots op onze klanten en hun vertrouwen, trots op onze groei, onze skills én niet geheel onbelangrijk onze gezellige bedrijfscultuur. We did it! Dat willen we graag delen. Daarom presenteren wij in dit portfolio de drie pijlers van Elan Media Group BV: het reclamebureau met de creativiteit van onze grafische toppers, de media-inkoop in heel Nederland én onze zelfstandige uitgeverij met meer dan 20 titels en grote oplages in Midden-Nederland. Natuurlijk vertellen we niet álles op de volgende pagina’s. Nieuwsgierig naar de opgedane anekdotes, bloopers en sterke verhalen van de afgelopen jaren? Maak gerust een afspraak! Dat mag natuurlijk sowieso als je denkt ‘Wat mooi, dat wil ook!’

Alette Keuken

PORT FOLIO


4 P O R T F O L I O // E L A N M E D I A G R O U P B V // D E M E N S E N M E T E L A N

ALETTE KEUKEN DIRECTEUR MONIEK SMITS MEDIA ADVISEUR

LIES JANSEN MEDIA ADVISEUR

KARIN ARENDS MANAGER EDITH GELDERMAN MEDIA ADVISEUR

DAVENIE KOEHEN GRAFISCH VORMGEVER


ILONA VAN VEEN MEDIA ADVISEUR

JANITA ELINGS REDACTRICE CARIN VERWOERT OFFICE MANAGER

YVONNE JANSEN GRAFISCH VORMGEVER

MIRANDA MASUREL GRAFISCH VORMGEVER TINEKE DEN HARTOG ADMINISTRATIE

WWW.ELAN-MEDIA.NL


INHOUDS OPGAVE


4

8

30

40

42

44

46

48

50

DE MENSEN MET ELAN

FLASHING FOTOSHOOTS

FACTS AND FIGURES

CREATIEVE CONCEPTEN

SPREKENDE WEBSITES

MEDIA BUREAU

VERFRISSENDE VORMGEVING

FRAAIE MAGAZINES

ELAN MEDIA GROUP BV


8 P O R T F O L I O // C R E A T I E V E C O N C E P T E N

CREATIEVE CONCEPTEN


CREATIEVE CONCEPTEN

VERFRISSENDE VORMGEVING

PAKKENDE TEKSTEN

FLASHING FOTOSHOOTS

SPREKENDE WEBSITES

FRAAIE MAGAZINES

Waarom is die creatieve vertaling van de strategie, jouw bedrijf, dienst of product nou zo belangrijk? We geven een voorbeeld. Is Coca Cola nu echt zo veel lekkerder dan Pepsi? Niet de kwaliteit van Coca Cola onderscheidt het van Pepsi, maar de communicatie. Merkidentiteit is belangrijk. Mensen, jouw klanten, zoeken iets in een bedrijf of merk dat overeenkomt met hun eigen ambities en identiteit. Daarmee komen we op doelgroepbepaling. We kunnen er boeken over volschrijven, dat doen we niet. Maar Elan Media Group BV schrijft wel graag jouw conceptplan! Welke identiteit heb je, wat wil je uitstralen, wat wil je bereiken, wie is je doelgroep, hóe gaan we deze doelen bereiken en meer… Dat schrijven we voor je op.

‘CREATIVE WITHOUT STRATEGY IS CALLED ART, CREATIVE WITH STRATEGY IS CALLED ADVERTISING’

THUISKAPSTER

Huis & Haar EC

HT

E A A N D AC

HT


1 0 C R E A T I E V E C O N C E P T E N // V A N W A L S E M K A C H E L S P E C I A L I S T // L O G O / H U I S S T I J L / F O L D E R / A D V E R T E N T I E S / B E L E T T E R I N G

VAN WALSEM KACHELSPECIALIST


Het vuur van en bij Kachelspecialist Van Walsem brandt al meer dan 80 jaar. Om het vuur binnen een bedrijf zolang brandend te houden, zijn ondernemerschap en innovatie als aanmaakhout‌ onmisbaar. De ontwikkeling van het nieuwe logo en de huisstijl waren een echte uitdaging. Enerzijds het behoud van de authenticiteit, anderzijds vernieuwing. Missie geslaagd! Elan Media Group BV realiseerde vervolgens ook het drukwerk, een brochure en de belettering van de bedrijfswagens.


1 2 C R E A T I E V E C O N C E P T E N // V A N V E R S E V E L D I N F R A // L O G O / H U I S S T I J L / B R O C H U R E / W E B S I T E

VAN VERSEVELD INFRA


Stoere mannen, stoere materialen, stoer materieel. Dat waren onze tools bij het realiseren van het nieuwe logo, de huisstijl, website en brochure. Het resultaat? Stoere fotografie, gerealiseerd in ‘stoere’ omstandigheden, lees: koud, storm en nat. Stoerder kan niet!


1 4 C R E A T I E V E C O N C E P T E N // K A R E N S S T O F F E R I N G // L O G O / H U I S S T I J L / F L Y E R / B E L E T T E R I N G / W E B S I T E

KARENS STOFFERING


Een nieuwe onderneming met een kersverse onder­ nemer. Dat is altijd spannend. De look and feel van een nieuw bedrijf bepalen mede het succes. Elke nieuwe onderneming is voor ons even spannend als voor de ondernemer. Zo hoort het ook! Spanning levert de energie om deadlines te halen en iets moois neer te zetten.


1 6 C R E A T I E V E C O N C E P T E N // G R E E N H I D E A W A Y // L O G O / H U I S S T I J L / B R O C H U R E

GREEN HIDE AWAY


Weg uit de hectiek en drukte van het leven. Onderduiken in een ‘green hide away’…. Wij creëerden de naam, het logo, kortom de volledige huisstijl voor dit unieke landschapsontwikkelingsconcept. Een duurzame ecologische totaaloplossing voor (vakantie)parken en projectontwikkelaars.


1 8 C R E A T I E V E C O N C E P T E N // M A B O B O O M K W E K E R I J E N

// L O G O / H U I S S T I J L / F L Y E R / B E U R S P R E S E N T A T I E / B R O C H U R E

MABO BOOMKWEKERIJEN


It’s a Mabo? Het gaat toch over bomen? Jazeker! Mabo bomen zijn een klasse apart. Dit bescheiden familiebedrijf draagt generaties aan groenkennis mee en dat zie je! Wij hielpen deze bescheiden groenprofessionals om ‘iets’ trotser te zijn op zichzelf en hun groenproducten door frisse en classy vormgeving én een nieuw logo.


2 0 C R E A T I E V E C O N C E P T E N // B I S T R O & T A P A S ‘ T A M B T S H U I S // L O G O / H U I S S T I J L / C A D E A U B O N / M E N U K A A R T / W E B S I T E

BISTRO & TAPAS ‘T AMBTSHUIS


Mediterrane sferen, smaakvolle tapas met uitgesproken combinaties gevangen in een conceptdesign. Elan Media Group BV ging aan de slag voor Bistro & Tapas ’t Ambtshuis. Een gloednieuw restaurant. Wij waren betrokken vanaf het moment dat de droom van de eigenaren bij een stevige Rioja uitgesproken werd, we leefden mee toen de eerste spijker in de muur werd geslagen en voegden daar later een volledige huisstijl aan toe.


2 2 C R E A T I E V E C O N C E P T E N // H A D A S S A // L O G O / H U I S S T I J L

HADASSA HEALTHY DETOX


Hoog in de Zwitserse bergen brengt Artina van Es een gezonde levensstijl en christelijke waarden in balans. Vrouwen zijn van harte welkom om healthy Hadassa’s te worden. Hadassa is de Hebreeuwse naam van de Perzisch-Joodse koningin Esther uit de Bijbel die kracht, moed en vertrouwen uitbeeldt. Healthy Hadassa Detox is een enorm succes. Investeren in lichaam en geest op een fantastische locatie!


2 4 C R E A T I E V E C O N C E P T E N // H B W O N E N // L O G O / H U I S S T I J L / B E L E T T E R I N G / W E B S I T E

HB WONEN


In één woord: bezieling. Welkom in de wondere wereld van tapijten, stoffen, warmte en ambiance… Elan Media Group BV vertaalde gevoel in concept en vormgeving voor deze woonwinkel.


2 6 C R E A T I E V E C O N C E P T E N // G R O E N G R I J S // L O G O / H U I S S T I J L / F L Y E R S / U I T N O D I G I N G E N / M A G A Z I N E / W E B S I T E / E V E N T

GROENGRIJS EVENT


GroenGrijs is een initiatief dat Elan Media Group BV ontwikkelde voor tien leveranciers in de groene sector. De prangende vraag: Hoe bereiken wij de hovenier en groenvoorziener in Nederland? Ons antwoord: Bind jullie krachten! Het logo dat u ziet, staat symbool voor samenwerking. Tevens ontwikkelde Elan Media Group BV het GroenGrijs Magazine dat tweemaal per jaar verstuurd wordt naar de doelgroep. Ook organiseren wij het GroenGrijs Event.


2 8 C R E A T I E V E C O N C E P T E N // V E E N S . // O N L I N E P L A T F O R M M E T E I G E N M A G A Z I N E

VEENS. NIEUWS


Elan Media Group BV geeft tweemaal per jaar een luxe bewaarglossy uit in Veenendaal: Veens. In 2017 lanceerde het VEENS.-team van Elan Media Group BV een heus digitaal platform: www.veens-nieuws.nl! Met onder meer nieuws, human interest en achtergronden voor Veenendalers van Veenendalers. Op het digitale platform veens-nieuws.nl vind je Êchte Veense verhalen, Veense ondernemers, Veense evenementen en meer. Elan Media Group BV heeft de totale technische ontwikkeling van dit dynamische forum op zich genomen. Ook hebben wij achter de schermen een groot foto­ grafen- en redactieteam dat 24/7 voor actuele nieuwsberichten zorgt. Go digital, go veens-nieuws.nl


3 0 P O R T F O L I O // V E R F R I S S E N D E V O R M G E V I N G

VERFRISSENDE VORMGEVING


CREATIEVE CONCEPTEN

VERFRISSENDE VORMGEVING

PAKKENDE TEKSTEN

FLASHING FOTOSHOOTS

SPREKENDE WEBSITES

FRAAIE MAGAZINES

Ons team van vormgevers heeft kennis van de be­werkingsen ontwerpprogramma’s en vele jaren ervaring. Met creativiteit en beleving ontwikkelen onze designers prachtige ontwerpen. Brochures, flyers, goodiebags, personalized magazines, webdesigns, logo’s, huisstijlen, you name it, we create it.


3 2 V E R F R I S S E N D E V O R M G E V I N G // T C O // H U I S S T I J L / S I G N I N G / F I L M

TCO


TCO vertegenwoordigt meer dan 300 boomkwekers uit het hart van laanboomcentrum Opheusden. Elan Media Group BV creĂŤerde een verfrissende nieuwe uitstraling, een professionele presentatiefilm in meerdere talen ĂŠn verzorgt de verdere branding van dit collectieve initiatief.


3 4 V E R F R I S S E N D E V O R M G E V I N G // U W Z O R G C O M P A A N // H U I S S T I J L / B R O C H U R E / W E B S I T E

UW ZORGCOMPAAN


Uw ZorgCompaan biedt 24/7 aupairzorg in eigen woning, voor ouderen en langdurig zieken die continu verzorging, gezelschap en zorg nodig hebben. Elan Media Group BV ontwikkelde hun huisstijl, website, (social) mediacampagne en bood begeleiding bij radio-interviews en televisieopnames.


3 6 V E R F R I S S E N D E V O R M G E V I N G // V A N W O E R D E N W O N E N // H U I S S T I J L / A D V E R T E N T I E S / F O L D E R / B R O C H U R E / S I G N I N G / W E B S I T E

VAN WOERDEN WONEN


Op zoek naar dĂŠ doelgroep, een bijpassende uitstraling, wegwijs worden in diverse off- en online media, een multifunctionele website en dat allemaal op basis van de visie van de jonge ondernemer: Van Woerden Wonen moet dĂŠ woon- en livinghotspot van de wijde regio worden. Dat lijkt te lukken!


3 8 V E R F R I S S E N D E V O R M G E V I N G // H U V E R B A // B R O C H U R E / B E U R S P R E S E N T A T I E / A D V E R T E N T I E S / B E L E T T E R I N G

HUVERBA


Huverba, ‘Brings green together’. Als het maar groen is… levert Huverba het. Elan Media Group BV en Huverba lijken op elkaar. Wat deze grote speler doet in de groenbranche, doet Elan in reclame. Allround professionals, veelzijdig met bijbehorende flexibiliteit. Daarom is onze samenwerking een groot succes.


4 0 P O R T F O L I O // F L A S H I N G F O T O S H O O T S

FLASHING FOTOSHOOTS


CREATIEVE CONCEPTEN

VERFRISSENDE VORMGEVING

PAKKENDE TEKSTEN

FLASHING FOTOSHOOTS

SPREKENDE WEBSITES

FRAAIE MAGAZINES

Onze professionele fotografen weten in één beeld meer dan 1000 woorden vast te leggen. Portretfotografie, interieurfotografie, sportfotografie of een fotoshoot op een speciale locatie? Wij denken mee om tot een geweldig eindresultaat te komen. De juiste setting, een geschikte uitstraling, een prachtlocatie en… klik.


4 2 P O R T F O L I O // S P R E K E N D E W E B S I T E S

SPREKENDE WEBSITES


CREATIEVE CONCEPTEN

VERFRISSENDE VORMGEVING

PAKKENDE TEKSTEN

FLASHING FOTOSHOOTS

SPREKENDE WEBSITES

FRAAIE MAGAZINES

Onderscheidende vindbaarheid online? Onder­ scheidend in design, SEO/SEA, Google vindbaarheid, bouwtechniek of specifiek maatwerk? Elan Media Group BV past diverse programmeertechnieken toe. Wij bouwen in WordPress, PHP. Natuurlijk, de technische basis moet goed zijn. Maar het échte verschil maken wij echter met design en fotografie. Opvallend anders? Een website mét Elan? It’s all in a name.


4 4 P O R T F O L I O // F R A A I E M A G A Z I N E S

FRAAIE MAGAZINES

BETUWE TOTAAL 8 KEER PER JAAR // 35.000 EXEMPLAREN

HIP & HAPPENING 5 KEER PER JAAR // 30.000 EXEMPLAREN

ENTREE 4 KEER PER JAAR // 50.000 EXEMPLAREN

IN ZAKEN BETUWE 2 KEER PER JAAR // 40.000 EXEMPLAREN

IN ZAKEN VEENENDAAL 2 KEER PER JAAR // 40.000 EXEMPLAREN

VEENS. 2 KEER PER JAAR // 30.000 EXEMPLAREN

HOTSPOTS 1 KEER PER JAAR // 9.000 EXEMPLAREN

NEDER-BETUWE MAGAZINE 4 KEER PER JAAR // 9.000 EXEMPLAREN

PITKRANT 2 KEER PER JAAR // 20.500 EXEMPLAREN


CREATIEVE CONCEPTEN

VERFRISSENDE VORMGEVING

PAKKENDE TEKSTEN

FLASHING FOTOSHOOTS

SPREKENDE WEBSITES

FRAAIE MAGAZINES

‘OVER BEREIK GESPROKEN…’ Magazines ouderwets? Uit onderzoek blijkt juist dat print béter blijft hangen dan andere teksten. Onze tijdschriften worden dan ook met veel aandacht gelezen! Naast onze fraaie magazines die worden uitgegeven in de Betuwe, Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei, is het ook mogelijk om een personalized magazine te laten ontwerpen. Een eigen glossy voor jouw keten, of een portfolioboek bijvoorbeeld! Per jaar brengen wij meer dan 55 magazines uit die samen een oplage tellen van meer dan een kwart miljoen huishoudens. Wat een bereik!

GROENGRIJS 1 KEER PER JAAR // 1.800 EXEMPLAREN

WOONJOURNAAL 1 KEER PER JAAR // 9.000 EXEMPLAREN

WINKELWEEK KRANT 1 KEER PER JAAR // 25.000 EXEMPLAREN

WVO MAKELAARS 2 KEER PER JAAR // 60.000 EXEMPLAREN

ORANJEMAGAZINE 1 KEER PER JAAR // 9.000 EXEMPLAREN

INFOGIDS 1 KEER PER JAAR // 9.000 EXEMPLAREN


4 6 P O R T F O L I O // F R A A I E M A G A Z I N E S // F A C T S A N D F I G U R E S

FACTS AND FIGURES

17.000

35

De gemiddelde lezer is 35 jaar

Ons maandelijkse bereik op Facebook is 17.000

21

We werken met 21 creatieve breinen

9.152

Wij drinken 9.152 kopjes koffie per jaar

32.027

Onze magazines zijn online maar liefst 32.027 keer gelezen

30

We bouwen op meer dan 30 jaar ervaring


15

We hebben maar liefst 15 titels

241.132

Wij verspreiden 241.132 exemplaren in de Betuwe, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei (Veenendaal, Ede, Rhenen), Utrecht en Zeist

63.360

Wij zijn 63.360 uur per jaar bezig met bedenken, adviseren, schrijven, fotograferen en ontwerpen

12

Veens. groeit met 12 likes per dag

1.616

Het totaal aantal pagina’s van de magazines is 1.616

836.555

De oplage van onze magazines is 836.555 per jaar


4 8 P O R T F O L I O // M E D I A B U R E A U

MEDIA BUREAU INKOOP HUIS-AAN-HUIS KRANTEN

INKOOP LANDELIJKE DAGBLADEN 21% 3%

ALGEMEEN DAGBLAD DE TELEGRAAF

42%

DE GELDERLANDER

7%

LEIDSCH DAGBLAD

23%

TUBANTIA

2%

REFORMATORISCH DAGBLAD

1%

DE LIMBURGER

1%

OVERIGE

MEER DAN 500 TITELS IN NEDERLAND, DUITSLAND, BELGIË EN ZWITSERLAND


INKOOP RADIO & TV

INKOOP ONLINE/ SOCIAL MEDIA BANNERCAMPAGNES, O.A. AD.NL, NU.NL FACEBOOKCAMPAGNES GOOGLE ADWORDS

REFERENTIES SKI AMADÉ RABOBANK BABYPARK LUSANNE.NL


5 0 P O R T F O L I O // E L A N M E D I A G R O U P B V

ELAN MEDIA GROUP BV Elan Media Group BV is dé mediabalie voor ondernemende ondernemers. Reclame, communicatie, marketing of begeleiding nodig? Ons team van tekstschrijvers, social media experts, vormgevers, webdesigners en fotografen staat klaar om uw bedrijf in de spotlights te zetten. Hand in hand doorlopen wij het intensieve ontwikkelingsproces op weg naar een perfecte campagne. Ontwikkelen van verfrissende nieuwe huisstijl Doelgroeporiëntatie Mediaplanning en -boekingen in kranten en tijdschriften in heel Nederland, Duitsland en België Websites Tekst & Fotografie Branding van merken Fonkelnieuwe concepten voor bedrijven en merken Eventorganisatie van concept tot uitvoering Eigen uitgeverij met breed scala aan glossy magazines Business to Consumer & Business to Business

WWW.ELAN-MEDIA.NL


CREATIEVE CONCEPTEN

VERFRISSENDE VORMGEVING

PAKKENDE TEKSTEN

FLASHING FOTOSHOOTS

SPREKENDE WEBSITES

FRAAIE MAGAZINES

‘HAND IN HAND NAAR EEN PERFECTE CAMPAGNE’


H o o f d s t r a a t 8 - 4 0 4 1 A D Ke s t e r e n - T. 0 4 8 8 - 4 4 2 0 3 6 - E . i n f o @ e l a n - m e d i a . n l - I . w w w. e l a n - m e d i a . n l

Elan Media Group BV - Portfolio  
Elan Media Group BV - Portfolio  
Advertisement