Page 1

a e k Oi i t t a m am h t e is h a k Keudan y

y k s y 2 0 13 u le h t i • s

Peruskoulunsa päättäneitä nuoria suositaan

Yhteishakukäytäntö on uudistunut! Oppisopimuksessa pääsee heti kiinni työelämään Lähihoitaja on ihmistä varten Sinustako asentaja?

AMMATTIOPISTO

Yhteishaku 24.2.-14.3.2014 www.keuda.fi/hae

Lue myös blogia!

blogi.ke

uda.fi


2

Keuda • YHTEISHAKU 2014

T äss ä Uudessa koulutuksessa voit yhdistää teknisen osaamisen ja asiakaspalvelun. Opiskele kiinteistöhoitajaksi!

num e

r o ss a

3 Unelmat toteutuvat ammattillisessa koulutuksessa! 4 Tutustu uudistettuun yhteishakuun 5 Kysy! Keuda Sammakko vastaa 6 Luonto on lähellä viherrakentajan sydäntä

Lue lisää sivulta 11

7 Maarakentaja viihtyy ulkohommissa 8 Lähihoitaja on ihmistä varten

89 %

10 Oppisopimuksella käytännön tietä ammattiin

suosittelee Keudaa opiskelupaikkana muillekin.

11 Kiinteistönhoitajan koulutus on uutuus Keudassa 12 Kansanopistolinja tutustuttaa kulttuurialaan

Opiskelijakysely 2013

13 Testi: Onko sinusta asentajaksi?

istosta eudan ammattiop

14 Amisopiskelijoiden kisavalikoimassa on mistä valita!

Tykkää K

sa o k is o b Fa ce – pysyt ajan tasalla

!

7

AMMATTIOPISTO

Yhteishaku 24.2.-14.3.2014 www.keuda.fi/hae

Keuda on koulutuskuntayhtymä, jonka omistavat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kunnat. Alueella asuu noin 200 000 asukasta. Keudan ammattiopistossa ja Keudan aikuisopistossa opiskelee vuosittain yhteensä noin 7 000 opiskelijaa.

10

Oikea ammatti

6

8

Julkaisija Päätoimittaja Toimitus Taitto Valokuvat Painopaikka Painosmäärä

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keuda Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää puh. 09 273 81 info@keuda.fi, www.keuda.fi Heli Vastamäki, Keuda Heli Vastamäki, Keuda & Zeeland Tiina Valve, Zeeland Heli Vastamäki ja Maarit Tiala Savion Kirjapaino Oy 6 000


Keuda • YHTEISHAKU 2014

Nyt unelmat käyvät toteen ammatillisessa koulutuksessa!

K

errankin on ajateltu nuoria lakiuudistusta tehdessä! Uuden lain ansiosta suoraan peruskoulusta hakeutuva saa pisteitä niin paljon, että pienellä panostuksella opiskeluun on helppo saavuttaa koulutuspaikka unelma-alaltaan. Uusien valintakriteereiden mukaan kannattaa hakeutua juuri sille alalle, mikä on itselle mieluisin. Unohda hakijamäärät ja pisteet edellisiltä hakukierroksilta – nyt tilanne on aivan uusi ja laskelmointi hankalaa. Ammatillisessa koulutuksessa voit opiskella käytännönläheisesti, vuorotellen työpaikoilla ja oppilaitoksessa. Sinun on mahdollista osallistua monenlaiseen toimintaa mm. valinnaisten opintojen ja tuutori- sekä oppilaskuntatoiminnan kautta koulutuksen aikana. Voit kilpailla ammatillisen koulutuksen alakohtaisissa sekä urheilu- tai kulttuurikilpailuissa eri tasoilla. Kansainväliseen vaihtoon voit myös halutessasi lähteä eripituisiksi jaksoiksi. Mi-

kä parasta, mm. näiden vaihtoehtojen kautta rakennat itsellesi yksilöllistä oppimispolkua, jolla voit erottua työmarkkinoilla eduksesi. Halutessasi voit lähteä jatko-opintoihin ammatillisen koulutuksen jälkeen esimerkiksi korkeakouluun alalle kuin alalle. Et siis tee lopullista alavalintaasi välttämättä nyt, vaan voit halutessasi koulutuksen jälkeen valita alan uudelleen korkeakouluopintoihin tai aikuisopistoon hakeutuessasi. Lukioopintojen sisällyttäminen Keudan ammattiopiston tutkintoihin onnistuu hyvin. Lukio-opintojen avulla voit parantaa yleissivistystäsi ja valmiuksia korkeakouluopintoihin. Elämä on elämisen arvoista joka päivä, miksi et opiskelisi sitä, mikä saa itsesi innostumaan ja mistä nautit?

Erja Kärnä Opiskelija-asioiden päällikkö Keudan ammattiopisto

Oletko miettinyt tulevaisuutesi seuraavaa etappia?

Y

ksi hyvä mahdollisuus on opiskella ammatillinen tutkinto. Kiinnostaako käsillä tekeminen ja ihmisten parissa työskentelyä? Haluatko tehdä huolellista ja tarkkaa työtä vai kaipaatko luovaa ja inspiroivaa tekemistä? Meillä Keudan ammattiopistossa on tarjolla monenlaista opiskelua kampaajista talonrakentajiin, leipuri-kondiittoreista merkonomeihin. Valinnanvaraa riittää ja sinulla on nyt oiva tilaisuus tarttua toimeen. Keudassa saat paitsi mahdollisuuden hyvään opiskeluun, myös mahdollisuuden vaikuttaa opiskeluilmapiiriin ja tapahtumiin tulemalla mukaan monipuoliseen oppilaskuntatoimintaan. Jokaisessa koulutusyksikössä on oma oppilaskunta. Jokaisen yksikön oppilaskunnan muutamasta jäsenestä muodostuu katto-oppilaskunta Kuoma, joka pystyy vähän isommalla kädellä vaikuttamaan kivoihin tapahtumiin ja auttamaan yksikkökohtaisia oppilaskuntia etsimään uusia ideoita piristämään jokaisen oppilaan kouluarkea. Oppilaskuntatapahtumat ovat virkistäviä vaihteluita normaalirutiineihin. Tervetuloa mukaan opiskelemaan oikeaa ammattia juuri Sinulle ja tekemään viihtyisää kouluarkea kanssamme!

Virve Eskelinen Oppilaskunta Kuoman puheenjohtaja

3


4

4

Keuda • YHTEISHAKU 2014

Ole valmis u! u t s i d u u u k a YHteish

Y

hteishakukäytäntöä on uudistettu niin, että valinnoissa suositaan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevia opiskelijoita. Merkittävimpiä muutoksia ovat tiettyjen koulutuspolkujen sulkeutuminen.

Uusi malli suosii hakeutumaan heti peruskoulun jälkeen omalle unelma-alalle: pistä siis paperit vetämään ja unohda pisteytykset!

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi enää hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa. Sinut ohjataan erillishakuun tai aikuiskoulutukseen. Samaten lukion suorittaneet eivät voi enää hakea peruskoulupohjaisiin koulutuksiin.

Pistelaskussa saat enemmän pisteitä, mikäli sinulla ei vielä ole opiskelupaikkaa amiksessa tai lukiossa, myös peruskoulun hakemisvuonna päättäneet saavat lisäpisteitä. Ammattistartin käyneet säilyttävät saman peruspistemäärän kuin samana vuonna peruskoulun päättäneet.

Peruskoulu Yhteishaku 24.2.–14.3.2014 Polun valinnalla on entistä enemmän merkitystä!

Ammatillinen koulutus Peruskoulupohjaiset koulutukset

Lukio

HUOM!

Lukion jälkeen ei voi enää hakea peruskoulupohjaisiin koulutuksiin. Hakeudu ylioppilaspojaisiin koulutuksiin, aikuisopistoon tai erillishaulla ammattiopistoon.

HUOM!

Jos olet jo suorittanut ammatillisen tutkinnon, et voi enää hakea amma­tilliseen koulutukseen yhteis­haussa. Hakeudu aikuisopistoon tai erillishaulla ammattiopistoon.

Yhteishaku

Ammatillinen aikuiskoulutus

Lue l isä www ä yhteisha .k u nuore euda.fi/po sta: rtal/ t/lisa tie sesta _amm toa_hake m attiop istoo in/

AMMATTI

Korkeakoulu

Ammatillinen koulutus Ylioppilaspohjaiset koulutukset

Voit kysyä yhteishakuaikaan neuvoa myös Keudan opoilta LiveZhatissa! www.keuda.fi


Keuda • YHTEISHAKU 2014

Miksi valitsit opiskelupaikaksi Keudan?

88 %

”Keudassa oli tarjolla minua kiinnostavaa koulutusta.”

”Oli lähinnä kotia ja paikka on ihanteellisesti maaseudulla ja ilma on puhdasta.”

58 %

”Oppilaitoksen sijainti on hyvä.”

”Taide.” Opiskelijakysely 2012

Millainen opiskelija olet? Tee opiskelijatyyppitesti osoitteessa www.keuda.fi/hae

Kysy! aa t s a v o k k a m m keuda sa

Millä aloilla tulevaisuudessa on hyvin töitä tarjolla? Entä mistä saa hyvää palkkaa? Peruspalveluihin liittyvissä tehtävissä on aina töitä tarjolla, esimerkiksi lähihoitajat, parturi-kampaajat ja autonkuljettajat työllistyvät hyvin. Muilla aloilla työtilanne on enemmän kiinni yleisistä suhdanteista. Palkan suhteen kannattaa miettiä, onko se koskaan ratkaiseva tekijä alan valinnassa. Ensimmäisinä vuosina huippupalkkaa ei kuitenkaan millään alalla saa. Motivaatio opiskeluun ja työhön pysyy silloin, kun ala kiinnostaa aidosti. Useimmilla aloilla on mahdollista edetä paremmille palkoille opiskelun ja työnäyttöjen myötä.

suoritettuna, pelkästä ylioppilastodistuksesta ammatillisen rinnalla ei aina ole hyötyä. Yhdistelmätutkinto voi olla hyvä vaihtoehto, jos ei osaa päättää, mennäkö ammattiopistoon vai lukioon. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että ammatillisen koulutuksen ja lukion yhdistäminen vaatii sitoutumista ja itsenäistä opintojen suunnittelua. Siitä voi kuitenkin olla paljonkin hyötyä, jos tähtää korkeakouluun jatko-opintoihin, etenkin yliopistotasolle. Aina ei välttämättä tarvitse suorittaa koko lukiota, vaan voi suorittaa tarpeesta riippuen vaikkapa vain pitkän matematiikan tai jonkin kielen. Myös lukiolaiset voivat tulla ammattiopiston puolelle suorittamaan yksittäisiä kursseja.

Mitä jatko-opintomahdollisuuksia minulla on ammatillisen perustutkinnon jälkeen? Ammatillisen perustutkinnon suoritettuasi sinulla on kaikki mahdollisuudet jatkaa opintoja. Ovet ovat auki ammatilliseen lisäkoulutukseen aikuisopistossa, ammattikorkeakouluun tai vaikka yliopistoon.

Onko Keudassa asuntola? Keudalla on pienet asuntolat Järvenpään Sibeliuksenväylällä ja Mäntsälän Saaren kartanossa. Lisäksi Tuusulan Pekka Halosen akatemiassa on muutama vuokra-asunto

Mitä hyötyä voisi olla lukion ja ammatillisen koulutuksen yhdistävässä kaksoistutkinnosta? Sananselitys: kaksoistutkinto = ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto, kolmoistutkinto = ammatillinen tutkinto, ylioppilastodistus ja lukion päättötodistus. Joihinkin jatko-opintoihin on hyvä olla nimenomaan lukion päättötodistus

Keudassa tavataan! Terveisin Keuda Sammakko

kurkista opiskelijan arkeen! tositarinoita keudasta! blogi.keuda.fi

5


6

Keuda • YHTEISHAKU 2014

Oletko joskus nähnyt innokkaita punaposkisia pikkulapsia, joilla on touhukas rakennusprojekti meneillään hiekkalaatikolla? Viherrakentajien kiveyspuuhat näyttävät ihan yhtä hauskoilta, vaikka kyseessä on tarkka työrupeama ja fyysistä voimaakin tarvitaan rutkasti.

Luonto on lähellä viherrakentajan sydäntä

-O

piskelijat kehuvat aina kesätyökauden jälkeen, kuinka kunto on parantunut, kertoo Ossi Hava, viherrakentajia Keudan ammattiopistossa, Mäntsälän Saaren kartanossa opettava lehtori. Viherrakentajat opiskelevat viher­ alan koulutusohjelmassa. Heidän tuleva tutkintonsa on puutarhatalouden perustutkinto ja ammattinimike puutarhuri. Viheralaa opiskelleet puutarhurit työskentelevät usein kaupunkien, kuntien tai seurakuntien palveluksessa, mutta myös yksityisissä viherrakentamisen ja ylläpidon yrityksissä. Osa valmistuneista perustaa oman yrityksen.

tarkkaa Pihan kiveys on ä puuhaa. Tekijöin ja en vin Jär a nn He ti. Reeta Hietalah

– Haasteena alalla on kausiluonteisuus, sillä Suomen oloissa ei tätä työtä voi talvella tehdä, Hava toteaa ja kertoo osan alan ammattilaisista siirtyvän talvella lumitöihin. Opiskeluun kuuluva työssäoppiminenkin suoritetaan kesäkauden aikana.

Miksi lähteä viheralalle? Toista vuotta puutarhuriksi opiskeleva Henna Järvinen uskoo alan sopivan erityisesti niille, jotka tykkäävät luonnosta ja ulkoilmaelämästä. Hän itse on aina ollut kiinnostunut puutarhanhoidosta. Viheralan koulutuksessa opiskellaan monia eri osa-alueita esimerkiksi viherrakentamisen mittaustöitä, viheralueiden rakentamista ja ylläpitoa sekä päällysteitä, viheralueiden kasvien ja kasvupaikkavaatimusten tuntemusta, tarvittavien koneiden käyttöä ja huoltoa sekä yrityksen perustamista ja markkinointia.


Keuda • YHTEISHAKU 2014

73 %

”Koen opintoni hyödyllisiksi tai erittäin hyödyllisiksi.” Opiskelijakysely 2013

a j a t n e k a r a a M viihtyy ulkohommissa Jatkokoulutus­mahdollisuuksia on myös tietotekniseen työhön

n häikäisevän aurinkoinen alkusyksyn päivä Saaren kartanon mailla Mäntsälässä. Keudan ammattiopiston ensimmäisen vuoden maarakentajaopiskelijajoukko suorastaan loistaa tyytyväisyyttä: kouluarki on muuttunut peruskouluajoista radikaalisti. Nyt päästään tekemään käsillä konkreettisia asioita ja olemaan ulkona – lapion varteen, kaivurin hyttiin, traktoria ajamaan… Aina ei Mäntsälässäkään aurinko paista, mutta ulkohommissa on tässä

O

ammatissa silloinkin viihdyttävä. Tosin maarakennukseenkin kuuluu tänä päivänä yllättävän paljon myös tietoteknistä tekemistä: – Kaikki työmaiden mallinnukset tehdään jo 3D-tekniikalla, ja sitä harjoittelemme opiskelijoiden kanssa heti opintojen alusta alkaen, opettaja Arto Lipsanen kertoo. Jatkokoulutusmahdollisuuksia on aina yliopistotasolle asti. Töihin tosin pää-

see satavarmasti jo rakennusalan perustutkinnolla maarakennuksen koulutusohjelmasta. Työssäoppimispaikkojakin on hyvin tarjolla ja niistä saa usein jopa palkkaa. Maarakentajien yleisimpiä työpaikkoja ovat maarakennus- ja talorakennusyritykset, asfalttisora- ja murskainyritykset sekä kuntien ja kaupunkien katu ja kiinteistöjen rakennus- ja kunnossapito-osastot.

7


8

Keuda • YHTEISHAKU 2014

Keudassa lähihoitajaksi opiskeleva Anna kirjoitti syksyllä Keuda-blogissa (blogi.keuda.fi) ilahtuneensa opettajan toteamasta, jonka mukaan itsensä hieman epävarmaksi tunteva ihminen voi olla jopa parempi lähihoitaja kuin yli-itsevarma touhottaja. Lähihoitajuus todellakin sopii monenlaisille persoonille. Tärkeää on, että haluaa tehdä työtä auttaen eri-ikäisiä ihmisiä. Tässä työssä ei tarvitse eikä voi linnoittautua tietokoneen ääreen.

Lähihoitaja ostaa eystyö kiinn ”Mielenterv uhkä poliisiko ja tähtään e jan kin lähihoita luun. Siellä .” ta on hyötyä koulutukses ppanen

Joonas Rom

ottuu tus pain jakoulu een ja paljon a it o ih Läh emis önä nön tek käytän hdään yhteisty onas te a in. Jo ta it asioit re äki a sä tai p anna Katajam la. ryhmis nnil ja S n tu s e u n a lo Rompp a kotita t ruoka laittava

ja ”Ymmärrän muita ihmisiä n haluan auttaa. Myöhemmi saatan kouluttautua farma seutiksi tai sosionomiksi.” Sanna Katajamäki


Keuda • YHTEISHAKU 2014

”Työ on ihmisläheistä ja ismonipuolista. Suuntautum vaihtoehtoja on paljon. Ala a työllistää hyvin ja työtä sa n.” tehdä omalla persoonallaa

9

Moni lähi hoitaja pä ätyy töihin päiv äkotiin. Tä ssä muistella an sormil eikkiä opettaja M arikka Inka johdolla. lan

Aliida Koivisto

on ihmistä varten Ihmisen elämänkaari tutuksi Lähihoitaja pääsee opintojensa aikana perehtymään hoidon ja huolenpidon kannalta ihmisen koko eliniän eri vaiheisiin. Työssäoppimista on jokaisella monenlaisissa paikoissa – niin päiväkodissa, vanhustenhoidon parissa kuin sairaalassa tai terveyskeskuksessakin. Esimerkiksi ensiapu ja lääkehoito tulevat jokaiselle opiskelijalle tutuksi. Lähihoitajat saavat opetusta myös monenlaisten arjen askareiden tehokkaaseen hoitoon. Tiesitkö, että lähihoitajakoulutuksessa opetellaan myös ruuanlaittoa?

ee kelija pääs Välillä opis tilaan po n aa em harjoittel opiskelijanäkökulmaa na. hoidettava tovereiden

Vasta toisen opintovuoden keväällä valitaan suuntaumisvaihtoehto. Lehtori Leena Lahti sanoo, että moni opiskelija valitsee lopulta eri koulutusohjelman kuin sen, mikä hakuvaiheessa tai vielä ensimmäisenä opintovuonna oli mielessä.

Lähihoitajan monet jatkokoulutusmahdollisuudet Lähihoitaja on valmistuttuaan heti valmis työntekoon omalla alallaan. Halutessaan hän voi jatkaa opintoja vaikkapa sairaanhoitajaksi, sosionomiksi, kätilöksi tai lastentarhanopettajaksi. Tällä alalla jatkomahdollisuuksia on poikkeuksellisen paljon.

Lähihoitaja valmistuu sosiaalija terveysalan perustutkintoon • Keudan ammattiopistossa lähi hoitajaksi voi opiskella Tuusulan Kirkkotiellä ja Nurmijärvellä. • Tuusulassa on lähihoitajan opiskelu paikkoja myös ylioppilaille. • Suuntautumisvaihtoehto valitaan toisen opiskeluvuoden keväällä. Keudassa lähihoitajien koulutusohjel mia ovat lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammais työ sekä vanhustyö.


10

Keuda • YHTEISHAKU 2014

Oletko tullut ajatelleeksi, että oppisopimus voisi olla sinullekin sopiva tapa opiskella? Suomessa on tällä hetkellä meneillään kampanjoita, jolla nuorten oppisopimusten määrä pyritään saamaan kasvuun ja moni työnantaja onkin jo lähtenyt mukaan talkoisiin. Kävimme tapaamassa Miko Raassinaa, joka on 16-vuotias oppisopimusopiskelija Pornaisista.

a l l e s k u m i p Oppiso käytännön tietä ammattiin

O

ppisopimuksen teko edellyttää aina, että opiskelija on hankkinut itselleen työpaikan. Mikolle tämä ei ollut ongelma, sillä hän oli juu-

ri perustanut rakennusalan perheyrityksen yhdessä isänsä ja kahden veljensä kanssa. Ebaka-niminen firma on saanut valmiiksi jo yhden teollisuushallin ja nyt meneillään on kahden omakotitalon rakentaminen Pornaisten Halkiaan. Toinen Mikon veljistä on opiskellut sähköalalle, toinen maarakennusta. Oppisopimus opis­ kelumuotona on ennestään perheelle tuttu. Miko valmistuu aikanaan

elppo us oli h im p o is heti ”Opp halusin lä il s , a t valin ihin nolla tö n u k ä t pääs n aa paljo t t lu u k enkä lä.” n penkil lu u o k a aika

rakennusalan perustutkintoon, talonrakentajaksi, joten veljesten osaamisalat täydentävät loistavasti toisiaan. Isä taas on ollut pitkään teollisuuden kunnossapitoalalla ennen yrittäjäksi ryhtymistä. – Oppisopimus oli helppo valinta, sillä halusin heti päästä kunnolla töihin enkä kuluttaa paljon aikaa koulun penkillä, nuori yrittäjä toteaa. Miko käy joka toinen perjantai Keudan aikuisopistossa Järvenpäässä suorittamassa opintoja, jotka nekin ovat enimmäkseen hyvin käytännönläheisiä. Osaamisen edistymistä seurataan näyttötilaisuuksissa työmaalla. Oppisopimuskoulutus antaa opiskelijalle vapauden kehittää itseään tuetusti työn kautta. Se on kuitenkin opiskelumuoto, joka edellyttää todella paljon itsenäistä vastuun ottamista. – Koulu voi joskus alkaa vasta yhdeksältä tai kymmeneltä, mutta työmaalle mennään aina aamuseitsemäksi, Miko muistuttaa.

Muista 2+1-malli On olemassa myös välimuoto ammattiopisto-opiskelun ja puhtaan oppisopimuksen välillä: 2+1-malli. Siinä ensimmäiset kaksi opiskeluvuotta opiskellaan koulumuotoisesti (myös ammattiopistossa opiskeluun toki sisältyy runsaasti työssäoppimista) ja kolmas vuosi ollaan kokonaan työelämässä, joko oppisopimuksella tai pidennetyllä työssäoppimisjaksolla. Tällä hetkellä Keudan ammattiopistossa esimerkiksi kokonainen kodinhuoltajaksi opiskelevien nuorten ryhmä tähtää 2+1-tutkintoon. Kysy tästä mahdollisuudesta Keudan opoilta tai oppisopimuskeskuksesta!


Keuda • YHTEISHAKU 2014

UUTTA ssa! o t s i p o i t t a m m a keudan

Opiskele kiinteistönhoitajaksi!

K

eravan Sarviniitynkadulla alkaa syksyllä 2014 koulutus kiinteistöpalvelujen perustutkintoon, kiinteistönhoitajaksi. Näin kuvaillaan tutkinnon perusteissa kiinteistönhoitajan osaamista: ”Kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöjen hoitosopimusten mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. Hänellä on asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laajaalainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Hän kykenee arvioimaan ovatko kiinteistön käyttöolosuhteet hoitosopimusten mukaiset. Hän osaa käyttää alan työvälineitä ja -koneita, oikeita työmenetelmiä ja valita kiinteistöhoitajan työssä käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Toimintaympäristönä ovat erilaiset kiinteistöt. Oman erityispiirteen toimintaympäristöön antavat tilojen käyttäjät, jotka ovat usein läsnä työn aikana. Kiinteistönhoitaja toimii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. Hän tekee palvelutehtäviä laadukkaasti ja lisää siten omalla toiminnallaan kiinteistöpalvelualan arvostusta.”

Ammatissa siis yhdistyvät mukavasti tekninen osaaminen ja asiakaspalvelu. Keuda aloittaa koulutuksen, koska alalla on kysyntää uusille ammattilaisille. Tartu siis tilaisuuteen ja hae koulutukseen yhteishaussa!

65 %

”Kauppa on lähellä.” Opiskelijakysely 2012 ja 2013

Merkonomiopintoihin nyt myös Nurmijärvelle

K

erava ja Sipoo ovat pitkään olleet ne paikkakunnat, joilla Keuda kouluttaa merkonomeja. Syksystä 2014 lähtien merkonomiksi voi kuitenkin opiskella myös Keudan ammattiopiston Nurmijärven koulutusyksikössä, Perttulassa. Nurmijärvellä aloittaa elokuussa opintonsa 25 liiketalouden perustutkintoon tähtäävää, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa opiskelevaa nuorta. Oletko sinä yksi heistä?

Ammattistartti! Lisäaikaa ammatinvalintaan ja pisteitä yhteishakuun

K

iinnostaako sinua ammatillinen koulutus, mutta alan valinta tuntuu liian vaikealta? Muista, että voit hakea vuoden mittaiselle Ammattistartille. Niitä on Keudan ammattiopistossa Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä. Yhteisvalinnan haku-uudistuksen ansiosta Ammattistartin käyneet saavat nyt kuusi (6) lisäpistettä seuraavaan yhteishakuun. He eivät siis ”välivuoden” aikana menetä pisteitä peruskoulun juuri päättäneisiin verrattuna, vaan pääsevät lisäämään niitä arvosanoja korottamalla. K

Miksi valitsit opiskelupaikaksi Keudan? ”Keudassa saa hyvää tai erittäin hyvää ruokaa.”

11

”Mukavat opettajat esittelyssä.” ”Sipoos on paljon kavereita.”

eud s av u a on t oppi on l ait o s! Savuttomuudella tuetaan ja edistetään Keudan opiskelijoiden terveyttä ja hyvin­vointia. Myös työnantajat ovat yhä kiinnos­tuneempia tupakoimattomista työn­tekijöistä. Tupakoinnin lopettamisen tueksi on mahdollista saada vieroitustukea.


12

Keuda • YHTEISHAKU 2014

Vuosi kansanopistossa

vahvistaa siipiä K

eudan Pekka Halosen akatemiassa koulutetaan kuva-artesaaneja graafisen suunnittelun, valokuvauksen sekä kuvaja mediataiteen koulutusohjelmissa. Lisäksi Pekka Halosen akatemiassa toimii kansanopisto. Kansanopistolinja voi olla hyvä vaihtoehto sinulle, joka haaveilet työstä kulttuurin parissa, mutta haluat vielä tarkentaa suuntautumistasi alalla. Vantaalainen Marjut Anttilainen ja Tuusulan Kellokoskella asuva Milja Salonen kävivät lukuvuonna 2012–2013 kansanopiston kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän linjan. Molemmat päättivät ylioppilaaksi tulon jälkeen lähteä kansanopistoon vahvistamaan kuvallista osaamistaan ja omaa tapaansa ilmaista. Marjut ja Milja ovat harrastaneet kuvataiteita jo pitkään ja valikoituivat kansanopistolinjalle visuaalisuutta mittaa-

72 %

van pääsykokeen kautta. Viime keväänä, vajaan vuoden kansanopisto-opiskelun jälkeen, he osallistuvat taidekorkeakoulujen pääsykokeisiin paljon itsevarmempina kuin vuotta aikaisemmin. Marjutin ensisijaisia mielenkiinnon kohteita ovat graafinen suunnittelu ja kuvitus. Milja löysi kansanopisto-opiskelun aikana vanhan suosikkinsa maalaamisen rinnalle kuvanveiston, ja toivoo löytävänsä tulevaisuudessa luovaan alaan liittyvän työpaikan. Yhtenä uravaihtoehtona hän pitää opettamista.

Maksuihin saa tukea Pekka Halosen akatemian kansanopisto ei ole sisäoppilaitos, vaan useimmat opiskelijat asuvat omassa kodissaan Keski-Uudellamaalla tai pääkaupunkiseudulla. Muutamat kauempaa tulevat ovat majoittuneet oppilaitoksen yhteydessä oleviin asuntoihin. Kansanopistokoulutus on maksullis-

”Keudassa on hyvä opiskeluilmapiiri.” Opiskelijakysely 2013

ta (70 euroa viikossa) mutta opintotuen lisäksi kansanopistossa opiskelevien on mahdollista saada niin sanottua opintosetelietua, joka kattaa lähes puolet maksusta. Marjut ja Milja kokevat saaneensa maksuillensa katetta kansanopistovuoden aikana. – Opintokokonaisuus on ollut todella laaja. Olemme päässeet kokeilemaan esimerkiksi metalligrafiikkaa ja jopa kirjansidontaa! Vajaan vuoden mittainen kansanopistolinja päättyy vuosittain kevätnäyttelyyn. Keudan kansanopistolinjoista vastaava lehtori Elina Leppänen sanoo, että ryhmänäyttelyn järjestäminen on itsessään tärkeä oppimiskokemus kansanopisto-opiskelijoille. Muutoinkin opis­ kelu kansanopistossa on nimenomaan tekemistä, ei niinkään teoriaa ja lukemista.

Kansanopi stolinjoje n opiskelijoilla on usein hyvi n erilaise taustat. M t iljan ja M ar mielestä se on suur jutin i rikkaus.


Keuda • YHTEISHAKU 2014

13

Pähkäiletkö millainen asentaja sinusta voisi tulla isona? Tee alla oleva testi, niin löydät (ehkä) oman asentaja-ammattisi!

Onko sinusta asentajaksi? Tykkään asentaa asioita Se, että kädet ovat työpäivän jälkeen likaiset, on vain hyvä juttu

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Puran ja kokoan laitteen kuin laitteen

KYLLÄ

EI

Kaikki elektroninen kiinnostaa minua

EI

EI

Autot ovat intohimoni

KYLLÄ

Haluan tehdä jotain suurta

EI

Haluaisitko purkaa ja koota?

EI

KYLLÄ

EI

Ohhoh, miten tässä näin kävi? Aloita alusta tai tee pidempi testi: keuda.fi/hae

Haluan työskennellä ergonomisissa asennoissa ajoneuvoasentaja

Haluan, että työni on vaihtelevaa

KYLLÄ

Rrrrakastan robotteja

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Tykkään kiipeillä

KYLLÄ

Elektroniikkaasentaja

EI

Veden solina rauhoittaa minua

EI Minulle on tärkeää, että töitä on tarjolla yllin kyllin

Automaatioasentaja

EI

KYLLÄ

Ilmanvaihtoasentaja

Eikö natsannut? Ei huolta, pidemmän ja perusteellisemman ammatinvalintatestin löydät osoitteesta keuda.fi/hae.

EI

Noh, kaikkeen tottuu!

EI

sähköasentaja

KYLLÄ

ictasentaja

Putkiasentaja


14

Keuda • YHTEISHAKU 2014

Tinka Pehkonen ja huikea tanssi kevään 2013 SAKUstars-tapahtumassa.

Tykkäätkö kilpailla ja näin verrata tietojasi ja taitojasi kilpakumppaneihin? Kun tulet opiskelemaan ammattiopistoon, sinulle avautuu monia mahdollisuuksia kehittää itseäsi myös erilaisissa, mukavahenkisissä kilpailuissa.

a j i l e k s i p o s i m A pääsee kisaamaan ammattitaidossa, kulttuurissa ja urheilussa Ammattitaitokisat Ammattitaidon SM-kisat Taitajat järjestetään joka kevät, vuonna 2014 kisapaikkakuntana on Lahti ja keväällä 2015 Turku. Finaalia edeltävät eri paikkakunnilla järjestettävät semifinaalit, joihin lähtee joka vuosi iso joukko innokkaita keudalaisia eri alojen opiskelijoita. Aika moni etenee finaaliin asti ja mitalikahveja juodaan Keudassa joka kevät. Mitalejakin tärkeämpää on kui-

Ammattitaitokisoi ssa kilpaillaan om an alan taidoissa. Da tanomiksi opiskellu t Hannu Jaakkola oli keväällä 2013 yksi Keudan Taitaja-mita listeista. Hän sai pronssia lajista Ve rkkosivujen tuotta min

tenkin saada lisää osaamista, kokemusta kilpailu- ja arviointitilanteista sekä hyödyllisiä kontakteja. Ammattitaitokisoissa voi hyvinkin kohdata tulevan työnantajansa ja tulevaisuuden työkavereita. Vaikka kaikki eivät halua kilpailla, hyötyvät kilpailutoiminnasta muutkin kuin kisoihin osallistuvat. Niihin valmentautuminen on monilla ammattialoilla tiimityötä, johon pääsee mukaan usein koko ryhmä. Kansainvälisiä nuorten ammattitaito-

kisoja järjestetään niin ikään vuosittain. Viime kesänä olivat WorldSkillsit eli nuorten ammattitaidon MM-kisat Saksan Leipzigissa ja lokakuussa 2014 järjestetään EM-mittelöt Ranskan Lillessä.

SAKUstars-kulttuurikilpailu SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Tarjolla on kilpailulajeja kirjoitelmista räppiin ja tanssista lausuntaan ja shakkiin. Ensi keväänä SAKUstars-väki kokoontuu Vaasaan. Oletko sinä jo mukana keväällä 2015 Ouluun matkustavassa SAKUstars-joukkueessa? Liikunta ja urheilu Keudassa järjestetään vuosittain salibandyturnaus Keuda Cup, jossa pelataan kilpa- ja höntsäsarjoissa. Tur­ nauksen järjestävät nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskelevat. Keuda on SAKU ry:n (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuurija urheiluliitto) jäsen ja keudalaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua monenlaisiin liikunnallisiin SAKU-tapahtumiin.

en.


ut Keuda • YHTEISHAKU 2014 15 stun Olethan jo tutu ae, /h .fi da eu .k w Keudaan: ww ja Facebookissa blogi.keuda.fi tiopisto. Keudan ammat infojen päija Avointen ovien . ät nettisivuilta vämäärät löyd

AMMATTIOPISTO Puh. vaihde 09 27381 info@keuda.fi www.keuda.fi Koulutusyksiköt: • Sibeliuksenväylä 55 B, 04400 Järvenpää • Wärtsilänkatu 7, 04410 Järvenpää • Keskikatu 3 A, 04200 Kerava • Sarviniitynkatu 9, 04200 Kerava • Lukkarinpolku 2, 04600 Mäntsälä • Saaren kartano, Mäntsälä, Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus • Lopentie 20, Nurmijärvi, 01860 Perttula • Sipoon Enter, Iso Kylätie 14, 04130 Sipoo • Kirkkotie 31, 04310 Tuusula • Pekka Halosen akatemia, Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula

Yhteishaun tärkeät päivämäärät! Yhteishaku on

24.2.–14.3.2014

, hae osoitteessa www.opintopolku.fi

Osaan koulutuksista järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskokeet

Voink oh yhteis akea h aussa is- oppi si yhte sopim u u n e uksee Mit a n? aikutta v u k a h ? minuun

22.4.–23.5.2014

n autoMitä eroa o jalla ja korinkorjaa entajalla? ajoneuvoas

. Julkaisuluvan antaneiden opiskelemaan valittujen nimet julkaistaan osoitteessa www.keuda.fi ja kaikille valituille lähetetään kirjeet

Keudan opot vastaavat kysymyksiisi yhteishaun aikaan LiveZhatissa.

fi . a d u e k . www

Keuda on a! iss In s t ag r a m Seuraa meitä keuda_ammattiin

välisenä aikana.

Yhteishaun tulokset julkistetaan

12.6.2014

Ammattistartin sekä Nivel- ja maahanmuuttaryhmien haku on

16.6.–25.7.2014 Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kysy suoraan Keudasta täyttämättä jääneistä paikoista. Niitä voi olla vielä

elo-syyskuussakin.

71 %

”Keudan opettajien ammattitaito on hyvä tai erittäin hyvä.” Opiskelijakysely 2013


oikea ammatti

syksyllä 2014 alkavat perustutkinnot

Humanistinen ja kasvatusala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

Matkailualan perustutkinto, Matkailupalvelujen tuottaja

• Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

• Matkailupalvelujen koulutusohjelma, Matkailupalvelujen tuottaja T

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

• Asiakaspalvelun koulutusohjelma, Tarjoilija J • Kokin koulutusohjelma, Kokki J K M N • Hotellipalvelun koulutusohjelma, Vastaanottovirkailija

Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja

• • • • •

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma T Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma T Vammaistyön koulutusohjelma T Vanhustyön koulutusohjelma T

NT

• Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma

Autoalan perustutkinto

• Autotekniikan koulutusohjelma, Ajoneuvoasentaja J N M • Varaosamyynnin koulutusohjelma, Varaosamyyjä M • Automaalauksen koulutusohjelma, Automaalari J • Autokorinkorjauksen koulutusohjelma, Autokorinkorjaaja J • Moottorikäyttöistenpienkoneiden korjauksen koulutusohjelma, Pienkonekorjaaja K

Kauneudenhoitoalan perustutkinto, Kosmetologi • Kosmetologin koulutusohjelma T

Kulttuuriala Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti JN

T T

J

• Valmistustekniikan koulutusohjelma, Koneistaja J • Valmistustekniikan koulutusohjelma, Levyseppähitsaaja • Laboratorioalan koulutusohjelma

K

Logistiikan perustutkinto

KSN K

• Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, Autonkuljettaja • Varastopalvelujen koulutusohjelma, Varastonhoitaja

K

K KM

Rakennusalan perustutkinto

Luonnontieteiden ala

• Talonrakennuksen koulutusohjelma, Talonrakentaja • Maarakennuksen koulutusohjelma, Maarakentaja

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi

JNM M

Pintakäsittelyalan perustutkinto, Maalari

K

• Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma

J

Luonnonvara- ja ympäristöala

Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja

Maatalousalan perustutkinto

Puualan perustutkinto, Puuseppä

• Kemiantekniikan koulutusohjelma

• Maatalousteknologian koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä • Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä M • Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja M

M

Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri

• Viheralan koulutusohjelma M • Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma • Puutarhatuotannon koulutusohjelma M = peruskoulupohjainen

M

= ylioppilaspohjainen

J = Järvenpää K = Kerava M = Mäntsälä N = Nurmijärvi S = Sipoo T = Tuusula

• Teollisuuspuusepän koulutusohjelma

K J

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

• Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja J N M • Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja S Talotekniikan perustutkinto, Putkiasentaja • Putkiasennuksen koulutusohjelma K Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, Vaatetusompelija

• Vaatetuksen koulutusohjelma

J

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja • Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja N Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, Sisustaja

• Sisustuksen koulutusohjelma

J

Valmistava/tutkintoon johtamaton koulutus

AMMATTIOPISTO

Yhteishaku 24.2.-14.3.2014 www.keuda.fi/hae

K

Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi

• Käytön tuen koulutusohjelma K S • Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma

• Leipomoalan koulutusohjelma

Kone- ja metallialan perustutkinto

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

• Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma • Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma • Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma

Elintarvikealan perustutkinto, Leipuri-kondiittori

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, Kiinteistönhoitaja • Kiinteistönhoidon koulutusohjelma K

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani

• Graafisen suunnittelun koulutusohjelma • Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma • Valokuvauksen koulutusohjelma T

J

Tekniikan ja liikenteen ala

Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja • Parturi-kampaajan koulutusohjelma T

• Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

J

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, Kodinhuoltaja

• • • •

Ammattistartti: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus J K M N Kotitalousopetus (talouskoulu) J Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus K Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus J K

K

J

Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki

jos tiedät, mitä haluat, hanki

Oikea ammatti -lehti, yhteishaku 2014  

Keudan ammattiopiston lehti hakijoille.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you