Page 1

a e k i O i t t a amm h t e is h a k Keudan y

13 u le h t i 2 0

Keudassa opiskelu on hauskaa ja hyödyllistä – hae yhteishaussa! Vanhempien kysymyksiä ammatillisesta koulutuksesta Sinustako asentaja?

IOPISTO

Pelidatanomi ja kodinhuoltaja – uusia koulutuksia Keudassa!

AMMATT Yhtei

013

–1 5.3.2

25.2. shaku

www.keuda.fi/hae

Lue myös uutta blogia! blogi.ke uda.fi


2

Keuda • YHTEISHAKU 2013

T äss ä

num e

r o ss a

3 Tervetuloa opiskelemaan Keudaan! 4 Äiti kysyy ammatillisesta koulutuksesta 5 Kysy! Keuda Sammakko vastaa 5

Opiskelemaan oppisopimuksella?

6 Kodinhuoltajaksi 2+1-mallilla 7 Varaosamyyjä on asiakaspalvelija, joka tietää tekniikasta 7

Keuda valmentaa yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen

8

Onko sinusta asentajaksi? -testi

9

Ohjelmoinnin ammattilaisia pelien maailmaan

10 Tähtäimessä mielekäs työ ja hyvä liksa 11 Kemia on enemmän käytäntöä kuin teoriaa 12 Sisustaja tarttuu riuskasti toimeen

87 %

suosittelee Keudaa opiskelupaikkana muillekin.

14 Ammattitaitokilpailuista saa kokemusta, kavereita ja kunniaa 15 Näin haet Keudaan yhteishaussa 2013

Opiskelijakysely 2012

9

AMMATTIOPISTO Yhteishaku 25.2.–15.3.2013 Keuda on koulutuskuntayhtymä, jonka omistavat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kunnat. Alueella asuu noin 200 000 asukasta. Keudan ammattiopistossa ja Keudan aikuisopistossa opiskelee vuosittain yhteensä noin 7 000 opiskelijaa.

4

10

Oikea ammatti

12

Julkaisija Päätoimittaja Toimitus Taitto Valokuvat Painopaikka Painosmäärä

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keuda Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää puh. 09 273 81 info@keuda.fi, www.keuda.fi Heli Vastamäki, Keuda Heli Vastamäki, Keuda & Zeeland Tiina Valve, Zeeland Kimmo Brandt, Heli Vastamäki, Tiina Joensuu, Maarit Tiala, Vilma Vantola Savion Kirjapaino Oy 5 700


Keuda • YHTEISHAKU 2013

Tervetuloa opiskelemaan Keudaan!

Y

Viisi kysymystä Keudan oppilaskunta Kuoman puheenjohtajalle.­ Kuka olet? – Olen Mikki Myller, 18-vuotias keravalainen. Opiskelen talonrakentajaksi Keudan ammattiopistossa Järvenpäässä. Miten valitsit opintoalasi? – Olen aina halunnut talonrakentajaksi. Isänikin on rakennusalalla, joten ala on ollut minulle pienestä pitäen tuttu. Onko opiskelu Keudassa ollut sellaista kuin odotit? – Opetus on ollut hyvää, suosittelen Keudaa opiskelupaikkana. Tykkään erityisesti ammattialan teoriaopinnoista, esimerkiksi rakennuspiirustuksien lukemisesta ja fysiikasta. Kielten kanssa on ollut vähän vaikeuksia. Miten päädyit mukaan oppilaskuntatoimintaan? – Ensin menin tuutoriksi, sillä ajattelin sen tuovan vaihtelua kouluarkeen.

a suosit.) ja Johann ästi. Mikki (vas m pi m lä eudaa televat K

Niin se toikin. Sitten jotenkin päädyin oman koulutusyksikön oppilaskunnan puheenjohtajaksi ja sieltä vähän vahin­ gossakin yhteiseen oppilaskunta Kuomaan. Nyt vähän harmittaa, etten päässyt Kuoman hallitukseen mukaan aikaisemmin, sillä valmistun jo keväällä 2013. Suosittelen oppilaskuntatoimintaan mukaan lähtemistä heti opintojen alussa. Sieltä saa esiintymiskokemusta ja itsevarmuutta, pääsee järjestämään kivoja tapahtumia ja treenaamaan kokouskäytäntöjä. Mitä teet valmistumisen jälkeen? – Aion jatkaa opintoja ammatillisen tutkinnon jälkeen insinööriksi. Olen jo opiskeluaikana 18 vuotta täytettyäni pyörittänyt omaa firmaa, joka on erikoistunut takkojen rakentamiseen. Pidän rakentamisen lisäksi myyntityöstä ja asiakaspalvelusta.

Lue blogista Päiväni rakennustyömaalla -postaus!

blogi.ke

uda.fi

läkoulun jälkeen elät elämässäsi muutoksen aikaa. Jätät taaksesi tutun ja turvallisen koulun. Se voi tuntua pelottavalta ja turvattomalta, mutta toisaalta se on kiehtovaa ja jännittävääkin. Jos valitset yhteishaussa Keudan ammattiopiston, saat seuraavat vuodet opiskella juuri sitä ammattialaa, jonka olet itse valinnut. Työssäoppimisen voit suorittaa vaikka ulkomailla ja siten oppia uusia kansainvälisiä tapoja ja kieliä. Valinnaisissa opinnoissa voit syventää ammatillista osaamista aina huippuun saakka ja kisailla ammattitaitokilpailuissa. Valitessasi ammatillisen koulutuksen lisäksi vielä lukioopintoja, valmistut neljässä vuodessa. Valintoja ei tarvitse tehdä yksin, vaan opintojen suunnittelussa ja sen edistymisessä sinua auttavat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja kuraattori sekä koko Keudan henkilökunta. Heti lukuvuoden alussa tuutoriopiskelijat kertovat opinnoista vanhemman opiskelijan näkökulmasta sekä tutustuttavat sinut kouluun ja sen käytäntöihin. Olet näin aloittanut kasvamisesi ammattilaiseksi ja aikuiseksi. Kolmen tai neljän vuoden opintojen jälkeen olet valmis ammattilainen ja työelämä kutsuu! Halutessasi voit jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, tai syventää osaamistasi ammatillisen koulutuksen puolella. Se on sinulle taas uusi mahdollisuus! Ammatilliset opinnot tarjoavat sinulle paljon mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Valinnat voivat olla vaikeitakin, mutta muista: sinun valintasi on juuri sinulle oikea! Kun muutoksiin suhtautuu positiivisesti ja asettaa sopivat tavoitteet, ei voi saada kuin hyviä tuloksia. Ota siis uusi muutoksen tuoma haaste vastaan ja anna uusien tuulten viedä sinua kohti tulevaisuutta!

Keudan opiskelija-asioiden päällikkö Johanna Leinonen

3


4

4

Keuda • YHTEISHAKU 2013

Järvenpääläinen yrittäjä Niina Parviainen on yhdeksäsluokkalaisen Juulin äiti. Kotona siis pohditaan tällä hetkellä kovasti kevään yhteishakua. Pyysimme Niinalta häntä, ja monia muitakin vanhempia, askarruttavia kysymyksiä, joihin tässä vastaa Keudan ammattiopiston opiskelija-asioiden päällikkö Johanna Leinonen.

y y s y k i t i Ä ammatillisesta koulutuksesta itä hyötyä voisi olla lukion ja ammatillisen koulutuksen yhdistävästä kaksoistutkinnosta? Ensinnäkin sananselitys: kaksoistutkinto = ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto, kolmoistutkinto = ammatillinen tutkinto, ylioppilastodistus ja lukion päättötodistus. Joihinkin jatko-opintoihin on hyvä olla nimenomaan tuo lukion päättötodistus suoritettuna, pelkästä ylioppilastodistuksesta ammatillisen rinnalla ei aina ole hyötyä. Yhdistelmätutkinto voi olla hyvä vaihtoehto, jos ei osaa päättää, mennäkö ammattiopistoon vai lukioon. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että ammatilli-

-M

sen koulutuksen ja lukion yhdistäminen vaatii sitoutumista ja itsenäistä opintojen suunnittelua. Siitä voi kuitenkin olla paljonkin hyötyä, jos tähtää korkeakouluun jatko-opintoihin, etenkin yliopistotasolle. Aina ei välttämättä tarvitse suorittaa koko lukiota, vaan voi suorittaa tarpeesta riippuen vaikkapa vain pitkän matematiikan tai jonkin kielen. Myös lukiolaiset voivat tulla ammattiopiston puolelle suorittamaan yksittäisiä kursseja. – Yhteishakuikäinen nuori kaipaa yksilöllistä ohjausta ammatinvalintaan, mistä sitä saa? Jos nuori on kiinnostunut ammatillisista opinnoista Keudassa, voi aina ottaa opinto-ohjaajiin yhteyttä ja pyytää päästä tutustumaan eri aloihin, yksin tai ryh-

aitsi en on p arviain mäjaksojen P a n ii N elä yös työ parturiäiti, m massa o ja a ohja an. amossa kampa

mässä. Keuda järjestää säännöllisesti myös koulutusinfoja ja avoimia ovia, ja opomme vierailevat vanhempainilloissa. Keudan nettisivuilla www.keuda.fi on paljon tietoa eri aloista, ja tiettyinä aikoina opoillamme on siellä chattipäivystys. Koulutuksella tulevaisuuteen -op­ paas­­ sa kerrotaan koko Keski-Uudenmaan alueen toisen asteen koulutusmahdollisuuksista. Netissä on useita pal­ veluita, jotka mahdollistavat myös kysymisen asiantuntijoilta, esimerkiksi opiskelijaksi.net. Ensisijainen tiedon lähde monelle nuorelle on kuitenkin oman peruskoulun opo. – Millä aloilla tulevaisuudessa on hyvin töitä tarjolla? Entä mistä saa hyvää palkkaa? Peruspalveluihin liittyvissä tehtävissä on aina töitä tarjolla, esimerkiksi lähihoitajat, parturi-kampaajat ja autonkuljettajat työllistyvät hyvin. Muilla aloilla työtilanne on enemmän kiinni yleisistä suhdanteista. Palkan suhteen kannattaa miettiä, onko se koskaan ratkaiseva tekijä alan valinnassa. Ensimmäisinä vuosina huippupalkkaa ei kuitenkaan millään alalla saa. Motivaatio opiskeluun ja työhön pysyy silloin, kun ala kiinnostaa aidosti. Useimmilla aloilla on mahdollista edetä paremmille palkoille opiskelun ja työnäyttöjen myötä. – Kenen kannattaa tulla opiskelemaan ammattiopistoon? Sen, joka on kiinnostunut tekemisestä ja haluaa käytännön töihin. Ammattiin valmistuvan on mahdollista päästä nopeas-


Keuda • YHTEISHAKU 2013

ti kiinni työelämään. Jo opiskeluun kuuluu paljon työelämäjaksoja. Ammatillisen tutkinnon suorittaja ei menetä mahdollisuuksia jatko-opintoihin, vaan hän voi jatkaa opintojaan joko ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. – Mitä tehdä, jos nuorella ei kaikesta ohjauksesta ja tiedosta huolimatta ole aavistustakaan omasta alasta? Miettikää yhdessä nuoren taipumuksia ja haaveita: mikä oli hänen unelma-ammattinsa lapsena? Netistä löytyy useita testejä ammatinvalinnan avuksi, esimerkiksi osoitteessa www.mol.fi/avo. Myös Keudan sivuilla keuda.fi/hae on oma ammatinvalintatesti otsikolla ”Testaa, mikä tutkinnoistamme on kuin sinulle tehty”. Tarvittaessa voi pyytää apua TE-toimiston ammatinvalinnan psykologilta. Lisäksi Ammattistartti on yksi vaihtoehto omaa alaansa etsivälle. Sen tarkoitus on tutustuttaa ammatillisen koulutuksen eri aloihin ja tarvittaessa antaa tilaisuuden korottaa arvosanoja. – Miten kannattaa toimia, jos nuori tuntee opiskelun aloitettuaan tehneensä väärän ratkaisun? Kannattaa ottaa heti yhteyttä opinto-ohjaajaan. Keudassa on mahdollisuus pyrkiä vaihtamaan koulutusohjelmaa oppilaitoksen sisällä. Halutessaan voi ensin käydä tutustumassa toisen alan opintoihin. Tärkeintä on tehdä jotakin hyödyllistä eikä jäädä tyhjän päälle. Vaikka valittu opiskeluala ei olisikaan ihan oman tuntuinen, mikään opiskelu ei mene hukkaan, vaan suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea seuraavassa opiskelupaikassa. – Miten opintoja ja uraratkaisuja ohjataan ammattiopistossa? Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille puolestaan tehdään HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Ensimmäisen opiskeluvuoden aika­ na opinto-ohjaus on lähinnä ammattiidentiteetin kasvattamista, uraohjaukseen keskitytään enemmän opintojen edetessä. Vanhemmat otetaan mukaan ohjaukseen esimerkiksi kotiväenilloissa.

Kysy!

a k ko v a s t a a K e u da S am m

Asun Järvenpäässä. Voinko silti hakea opiskelemaan Keudan Mäntsälän koulutusyksiköihin? Kvaak! Tottahan toki, opiskelupaikka ammatillisessa koulutuksessa ei ole asuin­kunnasta riippuvainen. Onko Keudassa asuntola? Keudalla on pienet asuntolat Järvenpään Sibeliuksenväylällä ja Mäntsälän Saaren kartanossa. Lisäksi Tuusulan Pekka Halosen akatemiassa on muutama vuokra-asunto. Voinko opiskella Keudan ammattiopistossa Keravalla ja suorittaa lukio-opintoja esimerkiksi Hyrylän lukiossa? Kyllä vain: lukio-opintoja voi suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla millä tahansa paikkakunnalla, kyseisen lukion keskiarvo­raja ja opiskelijamääräkiintiöt huomioiden.

seen lisäkoulutukseen, ammattikorkeakouluun tai vaikka yliopistoon. Onko Keudassa ylioppilaspohjaista koulutusta? Syksyllä 2013 ylioppilaita otetaan seuraaviin koulutuksiin: nuoriso- ja vapaaajanohjaaja, lähihoitaja, kuva-artesaani, merkonomi, maaseutuyrittäjä, eläintenhoitaja, puutarhuri, maarakentaja, laborantti ja matkailupalvelujen tuottaja. Lisäksi talouskoulussa on paikkoja ylioppilaille. Kvaak! Keudassa tavataan! Terveisin Keuda Sammakko

Minkä alan opinnoissa voi tehdä myös yo-tutkinnon? Keudassa voit yhdistää opiskeluusi lukion kursseja ja suorittaa ylioppilastutkinnon minkä tahansa ammatillisen tutkinnon rinnalla. Mitä jatko-opintomahdollisuuksia minulla on ammatillisen perustutkinnon jälkeen? Ammatillisen perustutkinnon suoritettuasi sinulla on kaikki mahdollisuudet jatkaa opintoja. Ovet ovat auki ammatilli-

Opiskelemaan oppisopimuksella?

O

Oppisopimuskoulutukseen voivat hakeutua kaikki yli 15-vuotiaat työssä olevat tai työpaikkaan tulevat uudet työntekijät sekä yrittäjät. Työpaikka on siis oltava valmiina ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista. Pääosa oppimisesta (noin 80 %)  tapahtuu työpaikalla työskennellen.

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työssäoppimisajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työssäoppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella alan oppilaitoksessa. Onko sinulla työpaikka tiedossa ja oppisopimus kiinnostaa? Katso lisätietoja www.keuda.fi –> Oppisopimus.

5


6

Keuda • YHTEISHAKU 2013

t us Uusi koulu

k e u d a ss a

Oletko vastuullinen, oma-aloitteinen ja palveluhenkinen? Kiinnostaako sinua yrittäjyys yhtenä vaihtoehtona uralle? Kodinhuoltaja voi olla sinulle juuri oikea ammatti.

Kodinhuoltajaksi + -mallilla

2 1 K

eudan ammattiopis ton Järvenpään, Sibeliuksenväylän koulutusyksikössä syksyllä 2013 alkava koulutus toteutetaan 2+1-mallilla. Tämä tarkoittaa, että kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan oppilaitoksessa ja kolmas vuosi työelämässä, joko oppisopimusopiskelijana tai työssäoppijana. Kodinhuoltajan koulutuksesta vastaava lehtori Tiina Joensuu kertoo, että myös ensimmäiseen kahteen vuoteen sisältyy lyhyitä työssäoppimisjakso-

ja. Näin opiskelijat pääsevät heti opintojen alussa kiinni käytännön työelämään.

Kodinhuoltajia tarvitaan Työmarkkinoilla on suorastaan huutava pula kodinhuoltajista ja tulevaisuudessa heitä tarvitaan yhä enemmän, kun väestö ikääntyy. – Moni ikääntyvä suomalainen haluaa asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja tarvitsee apua askareissa. Useilla on myös varaa ostaa palveluita, Joensuu sanoo. Kodinhuoltaja voi työskennellä paitsi asiakkaiden kodeissa, myös esimer-

kiksi palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa. Opinnoissa käydään läpi laaja kirjo palveluita. Kaikille yhteisiin opintoihin kuuluvat ateria- ja kahvituspalvelut, ylläpitosiivous, asiakkaiden avustaminen, kodin perussiivous ja vaatehuoltopalvelu sekä kotiruokapalvelut. Valinnaisiksi opinnoiksi voi ottaa esimerkiksi opintokokonaisuuksia nimeltä ”asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen”, ”perhejuhlapalvelut” tai ”monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely”.

Yrittäjäksi pienellä panostuksella Kodinhuoltajalla on hyvät mahdollisuudet pärjätä yrittäjänä ja lähteä liikkeelle hyvinkin pienellä alkupääomalla. Joensuu kertoo, että opinnoissa paneudutaan pitkin matkaa yrittäjyyteen ja siihen, miten palveluita voi markkinoida – vaikka ihan omalla persoonallaan! Ihmisläheiselle käytännön tekijälle kodinhuoltajan koulutus avaa monipuoliset toimintamahdollisuudet työelämässä. Pistä hakemus vetämään yhteishaussa!


Keuda • YHTEISHAKU 2013

Varaosamyyjä on asiakaspalvelija, joka

Keuda valmentaa yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen

tietää tekniikasta M Varaosamyyjäksi voit opiskella Keudan ammattiopistossa, Mäntsälän Lukkarinpolulla. Tutkinnon nimi on autoalan perustutkinto, aivan kuten ajoneuvoasentajilla. Varaosamyyjiksi ja autonasentajiksi tähtäävät otetaankin sisään opiskelemaan yhteisenä ryhmänä – suuntautuminen valitaan vasta myöhemmin, kuitenkin ensimmäisen opintovuoden aikana. Tulevia varaosamyyjiä opettava Matti Alanko: Millaisen koulutuksen varaosamyyjät saavat? – Koulutuksessa on jonkin verran yhteisiä osia ajoneuvoasentajien kanssa. Huolto- ja korjaustyöt tulevat varaosamyyjillekin tutuiksi, mutta niihin ei mennä yhtä syvälle kuin ajoneuvoasentajan koulutuksessa. Sen sijaan varaosamyyjät saavat oppia asiakaspalvelusta ja myynnistä sekä varastonhallinnasta. Iso osa koulutuksesta saadaan työssäoppimisessa eli ihan käytännön työssä ohjattuna opiskellen. Kenen kannattaa hakea koulutukseen? – Tavallisen, reippaan nuoren! Varaosamyyjän on hyvä olla ulospäin suuntautunut, koska ammatissa ollaan ko-

ko ajan tekemisissä asiakkaiden kanssa. Hänen pitää kuitenkin olla kiinnostunut myös tekniikasta, sillä asiakkaita pitää osata neuvoa varaosa-asioissa. Kielitaitoa pitää olla valmis hankkimaan, kun kaikki asiakkaat eivät suinkaan ole suomenkielisiä. Työ on monipuolista eikä yleensä fyysisesti raskasta – tosin joskus varaosat ovat hyvinkin painavia. Onko valmistuville varaosamyyjille töitä tarjolla? – Työllistyminen on sataprosenttista, kysyntää on! Työssäoppimispaikoistakaan ei ole pulaa ja usein työssäoppimisen aikana pääsee osallistumaan myös työnantajan omiin koulutuksiin. Halutessaan valmis varaosamyyjä voi jatkaa opintojaan esimerkiksi insinööriksi ammattikorkeakoulussa.

Mikä on sinun alasi? Tee testi niin tiedät! www.keuda.fi/hae

oni ammattiin opiskele va perustaa jossain vai heessa tulevaa uraansa oman yrityksen. Joillakin aloilla yrittäjyys on hyvin yleistä, toisilla taas harvinaisempaa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa yrittäjyysopinnot kuuluvat kaikkiin perustutkintoihin. Oman yrityksen perustamisesta tosissaan kiinnostunut opiskelija voi ottaa valinnaisina opintoina itselleen lisääkin yrittäjyyskursseja. Joissakin Keudan koulutusyksiköissä toteutetaan lukuvuosittain Vuosi yrittäjänä -opintokokonaisuuksia sekä järjestetään vuorokauden mittaisia yrittäjyysleirejä. Yrityskasvatusta edistävä YES-keskus on Uudellamaalla Keudan hallinnoima. Yrittäjyys ei ole kuitenkaan pelkkää yritystoimintaa, vaan laajemmin katsottuna työnantajasta riippumatonta yritteliäisyyttä. Yrittäjyyden kehittymisen tavoitteena on, että opiskelijasta kasvaa oma-aloitteinen, tunnollinen, rohkea, kekseliäs ja työtään arvostava työntekijä ja ammatinharjoittaja – ja joissain tapauksissa itsenäinen yrittäjä.

Sipoon mattiopiston n aktiiKeudan am äi itt er on sikkö Sipoon koulutusyk a. aj tt va yyskas Nico vinen yrittäj i, tt or Ku Matias – pääkolmikko – m rö st Ari Lind Nurminen ja ja-finaaliin ita Ta 12 20 si keväällä jissa. Yrittäjyys-la

7


8

Keuda • YHTEISHAKU 2013

Pähkäiletkö millainen asentaja sinusta voisi tulla isona? Tee alla oleva testi, niin löydät (ehkä) oman asentaja-ammattisi!

Onko sinusta asentajaksi? Tykkään asentaa asioita Se, että kädet ovat työpäivän jälkeen likaiset, on vain hyvä juttu

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Puran ja kokoan laitteen kuin laitteen

KYLLÄ

EI

Kaikki elektroninen kiinnostaa minua

EI

EI

Autot ovat intohimoni

KYLLÄ

Haluan tehdä jotain suurta

EI

Haluaisitko purkaa ja koota?

KYLLÄ

EI

Ohhoh, miten tässä näin kävi? Aloita alusta tai tee pidempi testi: keuda.fi/hae

EI Haluan työskennellä ergonomisissa asennoissa

ajoneuvoasentaja

Haluan, että työni on vaihtelevaa

KYLLÄ

Rrrrakastan robotteja

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Tykkään kiipeillä

KYLLÄ

Elektroniikkaasentaja

EI

Veden solina rauhoittaa minua

EI Minulle on tärkeää, että töitä on tarjolla yllin kyllin

Automaatioasentaja

EI

KYLLÄ

Ilmanvaihtoasentaja

Eikö natsannut? Ei huolta, pidemmän ja perusteellisemman ammatinvalintatestin löydät osoitteesta keuda.fi/hae.

EI

Noh, kaikkeen tottuu!

EI

sähköasentaja

KYLLÄ

ictasentaja

Putkiasentaja


Keuda • YHTEISHAKU 2013

t us Uusi koulu

9

k e u d a ss a

­ lla data an otteise va Pelipain lla ei pelata, ja nomi­lin aan ja toteute ­ itell Lauri ä s suunn s ä T le­jä. onen taan pe ari Poik eet en ja Il n Väänän nkin pystyttä ite ovat ku omat ”lanit”. an luokka

Peliteollisuus on kasvava viihdeteollisuuden ala, joka tarvitsee jatkuvasti lisää ammattilaisia erilaisiin tehtäviin. Keudan ammattiopistossa Keravalla aloittaa syksyllä 2013 opintonsa datanomiopiskelijoiden ryhmä, joka pääsee sukeltamaan syvälle pelituotannon saloihin.

Ohjelmoinnin ammattilaisia

pelien maailmaan

K

eravan Keuda-talol la päätettiin satsata datanomiopinnois sa pelituotantoon, sillä alan koulutusta ei vielä ole kovinkaan monessa suomalaisessa ammattiopistossa tarjolla. Opettaja Aino Heikkinen kertoo, että datanomiopiskelijat keskittyvät erityisesti peliohjelmoin­ tiin, mutta pääsevät opintojen aikana tote­ uttamaan myös muita pelituotannon osa-alueita: konseptin suunnittelua, käsikirjoittamista, 3D-mallinnusta sekä

grafiikan ja äänimaailman suunnittelua – unohtamatta valmiin tuotteen markkinointia, yrittäjyyttä ja sopimusjuridiikkaa. Tutkinnon suorittanut voi toimia esimerkiksi pelisuunnittelijana, -testaajana, -ohjelmoijana tai perusgrafiikan tuottajana. Hän voi suuntautua myös muuhun ohjelmointiin kuin pelialalle. Datanomin koulutus on Keudan ammattiopistossa peruskoulupohjaista, ja se antaa hyvä edellytykset jatko-opinnoille ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Suuntautumisvaihtoehtona myös käytön tuki Keudan ammattiopistossa voi opiskel­­la monipuolisen tieto- ja viestintäteknii­kan perustutkinnon Keravan lisäksi Sipoon Enterissä. Sipoossa datanomin opin­ not suoritetaan käytön tuen koulutusoh­ jelmassa, joka on myös Keravalla toi­nen vaihtoehto pelipainotteisen ohjelmis­ totuotannon koulutusohjelman rinnal­ la. Opiskelijat valitsevat koulutusohjel­ mansa ensimmäisen lukuvuoden aikana.


10

Keuda • YHTEISHAKU 2013

essinhoit Opiskele pros

ajak si!

Prosessinhoitaja mittaa, ohjaa, säätää ja ylläpitää tehtaalla prosessiteknisiä laitteistoja, jotta tuotanto pysyy käynnissä ja tuotteet ovat laatuvaatimusten mukaiset. Mielenkiintoista ja vastuullista työtä tekevät prosessinhoitajat kuuluvat tilastojen mukaan Suomen parhaiten palkattujen ammattiopistoammattien joukkoon.

Tähtäimessä mielekäs työ ja hyvä liksa

P

rosessinhoitajaksi voi opiskella Keudassa Keravalla, Sarviniitynkadun koulutusyksikössä. Opintojen aikana syvennetään matematiikan ja fysiikan osaamista, mutta pääpaino on käytännön työssä. Koulun tiloissa opiskelijat pääsevät tutustumaan laboratoriotyöskentelyyn ja tekemään joitakin tuotteita, esimerkiksi biodieseliä, saippuaa ja olutta. Toisen ja kolmannen opintovuoden aikana opiskelijat menevät työssäoppimaan tehtaisiin, ja näin moni löytääkin tulevan työpaikkansa esimerkiksi maalitehtaalta, öljynjalostamolta, juomatehtaalta, elintarviketuotannosta tai lääketai kosmetiikkateollisuudesta. Lisäksi opintojen aikana tehdään usein tutustumiskäyntejä erilaisiin tuotantolaitoksiin.

Tekniikasta kiinnostuneille Keudan prosessinhoitajaopiskelijoita opet­­tava Mari Kuusela vakuuttaa, että hyville ja sitoutuneille opiskelijoille on tarjolla siistiä ja suhteellisen hyvin palkattua työtä. Alalla on myös hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Perustutkinnon jälkeen tie on auki esimerkiksi ammattikorkeakoulun insinööriopintoihin. Opettaja suositteleekin prosessinhoitajan opintoja teknisesti suuntautuneille nuorille.

arvoista unut vihreistä Oletko kiinnost osessinPr ? kehityksestä ja kestävästä mahdolon la ul sin sa kses hoitaja­koulutu erkiksi im es n aa tustum tuolisuus päästä tu lin se vällisen biodie ympäristöystä ole ja n aa em el opisk tantoon. Tule aa! amassa maailm mukana pelast

Lue lisää: www.

Koulun tiloissa opiskelijat pääsevät tutustumaan laboratoriotyöskentelyyn.

keuda.fi/prosessin

oma alla on tä Keud uaalit e , ö k t Tiesit ekä vir aan tuo nimo s piskell a pienpa o s s a a s is m , jo tso panimo essia. Käy ka econd S a s o ro tantop lipanim lueella! virtuaa a Keudan du Finlandin ,E Lifessä

hoitajat


Keuda • YHTEISHAKU 2013

Onko kemia mielestäsi tylsää asioiden ulkoa opettelua? Olet väärässä! Keudan entinen opiskelija, nykyinen kemian tohtori Mari Granström kertoo totuuden.

K e u dass a

Totuus 1: Kemian alan koulutus ammatillisessa oppilaitoksessa antaa hyvät lähtökohdat jatko-opinnoille – jopa alan yliopistoihin ja varsinkin ulkomailla. Granström oli hyvin nuoresta saakka harvinaisen päämäärätietoinen: hän tiesi jo varhain, että kemia on hänen alansa ja tutkijan ura siinsi silmissä. Monien mielestä hän teki erikoisen ratkaisun, kun lopetti päivälukion kesken ekaluokan ja hakeutui opiskelemaan prosessinhoitajakoulutukseen Keudaan, Keravan Sarviniitynkadulle. Myöhemmin hän vaihtoi samaisen kemian osaston laboranttikoulutukseen. – Olin lapsesta saakka Englanti-fani ja halusin opiskelemaan kemiaa johonkin englantilaiseen yliopistoon. Kun aloin tutkia mahdollisuuksia, huomasin, että suomalaisella lukiopohjalla en olisi sinne niin vain päässyt. Englannissa kemian alan yliopisto-opiskelijoilta nimittäin vaaditaan laboratoriokokemusta, jota suomalaisesta lukiosta ei saa. Totuus 2: Matematiikka ei ole kaikkien tärkein osaamisen alue kemiassa, alan työ on usein hyvin käytännönläheistä. Granström jatkoi lukio-opintoja ammatillisen koulutuksen ohella iltaopintoina. Hän sanoo, että matematiikan opiskelu auttaa kemian alalla etenemistä jon-

opiskellut

tohtori:

Kemia on e n e m män käytäntöä kuin teoria a

Valkotakkinen Mari ja nykyinen työtiimi: Simone Siebecker, Petra Maier ja Rüdiger Büttner.

kin verran. Varsinkin hänen valitsemallaan orgaanisen kemian saralla laskenta on kuitenkin yllättävän vähäistä ja siitä selviää alan omalla matematiikalla, jonka oppii käytännön työssä. Hän toteutti suunnitelmansa ja pääsi opiskelemaan lontoolaiseen Kingstonin yliopistoon. Tohtoriksi Granström väitteli vuonna 2009, vain 31-vuotiaana, Helsingin yliopistossa. Sen jälkeen hän pääsi unelmiensa työpaikkaan, isoon BASF-nimiseen kemian alan yritykseen Saksassa. Siellä hän johtaa omaa tiimiä, joka työskentelee arkipäivästä tuttujen materiaalien kanssa: kemiaa on niin

kosmetiikassa, puhdistusaineissa, paperissa kuin rakennusmateriaaleissakin.

Totuus 3: Keudaan kannattaa lähteä opiskelemaan kemian alaa, jos on utelias ja tiedonhaluinen tyyppi, joka tykkää kokeilla uusia asioita. – Koen, että ammatilliseen koulutukseen lähteminen oli käännekohta elämässäni. Oli ihanaa saada kannustavat opettajat, jotka kohtelivat minua aikuisena ihmisenä. Pääsin ideoimaan ja tekemään käytännössä minua kiinnostavia asioita, Granström sanoo.

11


12

Keuda • YHTEISHAKU 2013

Sisärakentam

ista, sisu

, tapetointia… ta s u la a a m , a stusverhoilu

Sisustaja tarttuu riuskasti toimeen Keudan ammattiopistossa Järvenpään Wärtsilänkadulla voi opiskella sisustajaksi. Toisin kuin ammattinimikkeestä voisi kuvitella, on sisustajan homma lähempänä RemonttiReiskan toimenkuvaa kuin sisustussuunnittelijan työtä.

S

isustajia on koulutettu Järvenpäässä jo muu taman vuoden ja kou lutusta on kehitetty ko ko ajan käytännönlä heisempään suuntaan. Ykkösvuosikurssin opiskelijat pääsevät saman tien käsiksi oikeaan työhön. Väliseinien rakentaminen, tasoitetyöt, maalaaminen ja tapetointi kuuluvat opiskelijoiden ensimmäisiin harjoitustöihin. Opiskelijat toteuttavat opintojen aikana todellisia asiakaskohteita.

Monipuolisia ammattilaisia tarvitaan Sisustajille on työmarkkinoilla selkeästi kysyntää, sillä monipuoliset tekijät hallitsevat pintakäsittelyn, kaluste- ja sisärakentamisen perusteet, sisustusverhoilun sekä erilaiset asennustyöt. Sisustajan koulutusohjelman suorittanut voi työskennellä esimerkiksi rakennus-, maalaus-, lattiapäällystys- tai kalusteasennusaloilla toimivissa yrityksissä tai itsenäisenä alan yrittäjänä. Sisustaja on ennen kaikkea käytännön työn toteuttaja sisärakentamisessa ja sisustamisessa. Myös jatko-opintomahdollisuuksia on monipuolisesti tarjolla. Ammattikorkeakoulut tarjoavat laajat mahdollisuu-

det jatko-opinnoille esimerkiksi tekniikan- ja kulttuurin aloilla. Jatko-opintoja voi tehdä myös muotoilun, arkkitehtuurin ja taiteen korkeakouluissa. Ammatillisesta jatkotutkinnosta haaveilevalle on tarjolla usean alan ammatti- tai erikoisammattitutkintoja.

Sisustajille on työmarkkinoilla selkeästi kysyntää.

73 %

”Keudassa on hyvä tai erittäin hyvä opiskeluilmapiiri.” Opiskelijakysely 2012


Keuda • YHTEISHAKU 2013

e e a r ke m m e id

n

ke l ij o s i p o ta K u r k is t a! s a eud K a it in o r i/ b l o g i f . a a d t u i ke tos w w w. e u ! L din a P ai a t a. . saakk o it v s a 15 .3 s a im t o i K is a v Vo

Kansanopistosta kulttuurialalle Kiinnostaako sinua kulttuuriala, mutta omat tavoitteesi eivät ole vielä aivan kirkastuneet?

Y

ksi vaihtoehto oman tien löytämiseen on Tuusulassa toimiva Pekka Halosen akatemian kansanopisto, joka on osa Keudan ammattiopistoa ja sen kulttuurialan koulutusyksikköä Pekka Halosen akatemiaa. Yhdeksän kuukautta kestävällä kansanopistolinjalla annetaan monipuolinen kuva kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän perusteista. Opintojen aikana tutustutaan erityisesti kuvataiteilijan,

valokuvaajan ja graafisen suunnittelijan ammattikäytäntöihin. Opiskelu on maksullista (70 euroa/ viikko) ja opintotukeen oikeuttavaa. Opintomaksuun sisältyy päivittäin lämmin ateria ja iltapäiväkahvi. Materiaalit opiskelija maksaa itse. Lue lisää www.keuda.fi/kansanopisto. Myös blogissa blogi.ke postaus uda.fi kulttuurialasta!

Miksi valitsit opiskelupaikaksi Keudan?

88 %

58 %

”Mukavat opettajat esittelyssä.”

”Oppilaitoksen sijainti on hyvä.”

”Taide.”

”Kauppa on lähellä.”

”Sipoos on paljon kavereita.”

66 %

Tee opiskelijatyyppitesti osoitteessa www.keuda.fi/hae

Ammattistartti helpottaa valintaa Ammattistarttiluokka on tarkoitettu peruskoulun päättäneelle 15–18-vuotiaalle nuorelle. Siellä sinulla on mahdollisuus löytää itsellesi sopiva koulutusala, tutustua käytännönläheisesti eri ammatteihin ja työtehtäviin sekä vahvistaa ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen tarvittavia opiskelutaitoja ja korottaa peruskoulun arvosanoja. Lue lisää www.keuda.fi. Ammattistartin hakuaika alkaa kesäkuussa yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen.

”Keudassa oli tarjolla minua kiinnostavaa koulutusta.”

”Oli lähinnä kotia ja paikka on ihanteellisesti maaseudulla ja ilma on puhdasta.”

Millainen opiskelija olet?

”Keudassa saa hyvää tai erittäin hyvää ruokaa.” Opiskelijakysely 2012

Keuda on savuton oppilaitos Savuttomuudella tuetaan ja edistetään Keudan opiskelijoiden terveyttä ja hyvin­vointia. Myös työnantajat ovat yhä kiinnos­tuneempia tupakoimattomista työn­tekijöistä. Tupakoinnin lopettamisen tueksi on mahdollista saada vieroitustukea.

13


14

Keuda • YHTEISHAKU 2013

Oletko sinä niitä ihmisiä, joille ”ihan kiva” ei riitä? Keudan opiskelijana sinulla on mahdollisuus lisätä omaa osaamistasi ammattitaitokisoissa – jopa kansainvälisellä tasolla asti.

Ammattitaitokilpailuista saa kokemusta, kavereita ja kunniaa ka kevät. Mitalejakin tärkeämpää on kuitenkin saada lisää osaamista, kokemusta kilpailu- ja arviointitilanteista sekä hyödyllisiä kontakteja. Ammattitaitokisoissa voi hyvinkin kohdata tulevan työnantajansa ja tulevaisuuden työkavereita. Vaikka kaikki eivät halua kilpailla, hyötyvät kilpailutoiminnasta muutkin kuin kisoihin osallistuvat. Niihin valmentautuminen on monilla ammatti-

! i t h ä t Ole Tykkäätkö esiintyä? Kirjoitatko mielelläsi tai harrastatko kuvataiteita? Kuinka vain, SAKUstars on sinun kisasi, kun tulet opiskelemaan Keudaan. SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Tarjolla on kilpailulajeja kirjoitelmista räppiin ja tanssista lausuntaan ja shakkiin. Viime vuonna Keuda järjesti SAKUstars-tapahtuman Järvenpäässä ja tänä keväänä järjestämisvuorossa on Lahti. Oletko sinä jo mukana keväällä 2014 Vaasaan matkustavassa SAKUstars-joukkueessa?

aloilla tiimityötä, johon pääsee mukaan usein koko ryhmä. Kansainvälisiä nuorten ammattitaitokisoja järjestetään niin ikään vuosittain. Syksyn 2012 EuroSkills-kisat olivat Belgian Spassa ja vuonna 2013 mitellään ammat­titaidon maailmanmestaruuksista Sak­san Leipzigissa. Lue blogista lisää kisavalmistautumisesta!

blogi.ke

uda.fi

Keudan Niko Etula ja Susanna Laitala ottivat keväällä 2012 kaksoisvoiton Kondiittori-lajissa. Kuvassa mestareiden Keudan mitalikahveille tekemä sammakkokakku.

• kuva Vilma Vantola

A

mmattitaidon SM-kisat Taitajat järjestetään joka kevät. Vuonna 2013 kisapaikkakuntana on Joensuu ja keväällä 2014 Lahti. Finaalia edeltävät eri paikkakunnilla järjestettävä semifinaalit, joihin lähtee joka vuosi iso joukko innokkaita eri alojen opiskelijoita. Aika moni keudalainen etenee finaaliin asti ja mitalikahveja juodaan jo-

Keudan opiskelijajuontajat SAKUstarsin säihkeessä kevään 2012 tapahtumassa.


Keuda • YHTEISHAKU 2013

72 %

”Opinnot Keudassa ovat minulle hyödyllisiä tai erittäin hyödyllisiä.” Opiskelijakysely 2012

15

n a a d u e K t e a Näin h 3 1 0 2 a s s u a h s i y h te Käy tutustumassa Keudan koulutustarjontaan osoitteessa www.keuda.fi/hae ja lue opiskelijoiden kertomuksia Keudan blogista blogi.keuda.fi. Muista myös käydä tykkäämässä Keudan ammattiopistosta Facebookissa!

Yhteishaku 25.2.–15.3.2013 Hae Keudaan osoitteessa www.haenyt.fi. Voit esittää korkeintaan viisi hakutoivetta. Ykköstoiveesta saat kolme lisäpistettä ja kakkosesta yhden. Mieti siis järjestys tarkkaan! Jos haluat jälkeenpäin (kuitenkin yhteishaun aikana) muuttaa hakuasi, ota yhteyttä Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin, puh. 029 533 1010, kouluta@oph.fi.

AMMATTIOPISTO Puh. vaihde 09 27381 info@keuda.fi www.keuda.fi

Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 22.4.–24.5.2013.

Koulutusyksiköt: • Sibeliuksenväylä 55 B, 04400 Järvenpää • Wärtsilänkatu 7, 04410 Järvenpää • Keskikatu 3 A, 04200 Kerava • Sarviniitynkatu 9, 04200 Kerava • Lukkarinpolku 2, 04600 Mäntsälä • Saaren kartano, Mäntsälä, Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus • Lopentie 20, Nurmijärvi, 01860 Perttula • Sipoon Enter, Iso Kylätie 14, 04130 Sipoo • Kirkkotie 31, 04310 Tuusula • Pekka Halosen akatemia, Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula

Oppilaitokset voivat julkistaa tiedot opiskelemaan valituista aikaisintaan 13.6.2013. Julkaisuluvan anta­ neiden opiskelemaan valittujen nimet julkaistaan osoitteessa www.keuda.fi ja valituille lähetetään kirjeitse tiedot opiskelupaikan saamisesta. Jos paikan saaminen näyttää epävarmalta, muista Ammattistartti vaihtoehtona. Sen aikana voit tutustua eri koulutusaloihin ja parantaa mahdollisuuksia seuraavalle hakukierrokselle. Haku Ammattistarttiin alkaa heti, kun yhteishaun tulokset on julkistettu. Lisätietoa Ammatti­startista löydät Keudan nettisivuilta.

Täydennyshaussa 5.–12.7.2013 jaetaan yhteishaussa täyttämättä jääneet koulutuspaikat. Jos täyttämättömiä tai vapautuvia paikkoja on jäljellä vielä lukuvuoden alkaessa, niihin voi hakea ottamalla yhteyttä suoraan Keudan opinto-ohjaajiin.

a

ammattiopistost Tykkää Keudan sa o k is o b e Fac – pysyt ajan tasalla !

Tervetuloa opiskelemaan Keudaan elokuussa 2013! Lisätietoa opiskelusta ja hakemisesta saat oman koulusi tai Keudan opinto-ohjaajilta sekä osoitteesta www.keuda.fi/hae. Muista myös www.koulutusnetti.fi, joka esittelee kattavasti erilaisia koulutusvaihtoehtoja.


oikea tti a m m a syksyllä 2013 alkavat perustutkinnot

Humanistinen ja kasvatusala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

Matkailualan perustutkinto

• Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

• Matkailupalvelujen koulutusohjelma, Matkailupalvelujen tuottaja T

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

• Asiakaspalvelun koulutusohjelma, Tarjoilija • Kokin koulutusohjelma, Kokki JKMN

Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja

• • • • •

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma T Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma T Vammaistyön koulutusohjelma T Vanhustyön koulutusohjelma T

NT

• Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, Kodinhuoltaja

J

Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto

• Autotekniikan koulutusohjelma, Ajoneuvoasentaja J N M • Varaosamyynnin koulutusohjelma, Varaosamyyjä M • Automaalauksen koulutusohjelma, Automaalari J • Autokorinkorjauksen koulutusohjelma, Autokorinkorjaaja J • Moottorikäyttöistenpienkoneiden korjauksen koulutusohjelma, Pienkonekorjaaja K

Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja • Parturi-kampaajan koulutusohjelma T Kauneudenhoitoalan perustutkinto, Kosmetologi • Kosmetologin koulutusohjelma T

Kulttuuriala

Elintarvikealan perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti

• Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma • Graafisen suunnittelun koulutusohjelma • Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma • Valokuvauksen koulutusohjelma T

• Leipomoalan koulutusohjelma, Leipuri-kondiittori

• Valmistustekniikan koulutusohjelma, Koneistaja J • Valmistustekniikan koulutusohjelma, Levyseppähitsaaja

T T

K

Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti

• Laboratorioalan koulutusohjelma

K

Logistiikan perustutkinto

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

• Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, Autonkuljettaja • Varastopalvelujen koulutusohjelma, Varastonhoitaja

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi

• Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma • Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma • Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma

J

Kone- ja metallialan perustutkinto

JN

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani

K KM

Rakennusalan perustutkinto

KS K

• Talonrakennuksen koulutusohjelma, Talonrakentaja • Maarakennuksen koulutusohjelma, Maarakentaja

K

JNM M

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Luonnontieteiden ala

• Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma, Maalari

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi

• Käytön tuen koulutusohjelma K S • Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma

J

• Kemiantekniikan koulutusohjelma

K

K

Puualan perustutkinto, Puuseppä

• Teollisuuspuusepän koulutusohjelma

Luonnonvara- ja ympäristöala

J

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto

• Maatalousteknologian koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä • Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä M • Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja M Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri

• Viheralan koulutusohjelma M • Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma • Puutarhatuotannon koulutusohjelma M

J

Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja

M

M

• Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja J N M • Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja S Talotekniikan perustutkinto • Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, Ilmanvaihtoasentaja • Putkiasennuksen koulutusohjelma, Putkiasentaja K

K

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

• Vaatetuksen koulutusohjelma, Vaatetusompelija

J

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja • Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja N

K

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

• Sisustuksen koulutusohjelma, Sisustaja

J

Valmistava/tutkintoon johtamaton koulutus

IOPISTO AMMATT

3 5.3.201 25.2.–1 u k a h Yhteis www.keuda.fi/hae

• • • •

Ammattistartti: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus J K M N T Kotitalousopetus (talouskoulu) J Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus K Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus J

= peruskoulupohjainen

J = Järvenpää

K = Kerava

= ylioppilaspohjainen

M = Mäntsälä

= erityisopetus

N = Nurmijärvi

S = Sipoo

T = Tuusula

J

Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki

ki

aluat, han

mitä h Jos tiedät,

Oikea ammatti 2013  

Keudan yhteishakulehti 2013.

Oikea ammatti 2013  

Keudan yhteishakulehti 2013.