Page 1

AIKUISOPISTO

AIKUISOPISTO

Näin Kisällikoulu syntyy:

Järvenpään kaupunki • Korjausrakennuskohteet

Keudan aikuisopisto Projektipäällikkö Ari Lesonen p. 040 174 5489 ari.lesonen@keuda.fi Yhteistyökumppanit: Järvenpään kaupunki

Yhteistyökumppanit • Rakennusteollisuus • Rakennusliitto • Uudenmaan TE-toimisto

Keudan aikuisopisto • Toimija ja koulutuksen/ projektin toteuttaja

Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan TE-toimisto Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Rakennusliitto ry

KISÄLLIKOULU Mahdolliset yhteistyökumppanit • Suunnittelijat • Alihankkijat • Urakoitsijat • Yritysten työmaat

Keudan ammattiopisto • Markkinoi Kisällikoulua valmistuville nuorille

Rahoitus • ELY-keskus - ESR - Työvoimakoulutukset • Keudan oma rahoitusosuus

Kisälli-mestari-

toimintamalli jalkautuu jälleen Keski-Uudenmaan kisällikoulu ESR-hanke 1.1.2013–31.12.2014

Työelämän taitaja

www.keuda.fi


”Vakuuttava laatu, tyytyväiset

Uuden sukupolven

ammattitaitoa rakentamassa Keski-Uudenmaan kisällikoulu ESR-hanke 1.1.2013–31.12.2014

Kisällikoulun tavoitteena on kisällimestaritoimintamallin juurruttaminen uudelleen rakennusalalle sekä alan osaajien ammattitaidon kehittäminen.

asiakkaat.” Kehityshankkeen haasteena on luoda oppimisympäristö, joka on mahdollisimman pitkälle oikean rakennustyömaan kaltainen.

Työvoimakoulutus • nuorille rakennusalan perustutkinnon suorittaneille, jotka eivät ole työllistyneet • kokeneille alan ammattilaisille, jotka ovat työttömänä tai työttömyysuhan alaisena Projektin koulutustavoitteet • kisällien ammattitaidon päivittäminen ja monipuolistaminen, mikä lisää työllistymistä • mestarien ohjausosaamisen kehittäminen • korjausrakennusosaamisen lisääminen • alan muuttuviin osaamistarpeisiin vastaaminen • hiljaisen tiedon jakaminen Projektin kehittämistavoitteet • kisälli-mestaritoimintamallin luominen • kehitetyn mallin juurruttaminen rakennusalalle • alueellisen kumppanuusverkoston syntyminen

”Oikean rakennus-

”Kisällien ja

työmaan hengen

mestareiden tiimi-

mukainen oppimis-

työ hiljaisen tiedon

ympäristömalli.”

siirtämiseksi.”

”Todistettu laajaalainen ja ajantasainen osaaminen sekä ammattiylpeys.”

Mestari-kisälliesite