Page 1

Podział środków Funduszu Pracy na aktywizację rynku pracy w powiecie kętrzyńskim w 2011 r. (w tys. zł) Algorytm FP Zaangażowanie z na 2011 r umów z 2010 r

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkolenia Prace interwencyjne Prace społecznie użyteczne Staże Przygotowanie zawodowe Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej Wyposażenie stanowiska pracy Inne (dojazdy i zakwaterowania, opieka nad 8. dzieckiem, badania lekarskie)

Ogółem

Udział środków w POKL

Wolne środki na 2011 r FP

74,5 1 800,0 300,0 700,0 10,0 50,0 50,0

32,9 690,6 8,5 682,4 1,1 0,0 0,0

41,6 1 109,4 291,5 17,6 8,9 50,0 50,0

150,0

144,7

5,3

3 134,5

1 560,2

1 574,3

POKL 6.1.3 Wkład własny 15% Razem

POKL na 2011 r

Wolne Zaangażowanie z środki na umów z 2010 r. 2011 r.

187,9

1,3

1 350,0

850,5

150,0

1 687,9

851,8

Środki do dyspozycji w 2011 r. razem

186,6 0,0 0,0 499,5 0,0 150,0 0,0

228,2 1 109,4 291,5 517,1 8,9 200,0 50,0

0,0

5,3

836,1

2 410,4

1443,7 253,2 1 687,9

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej została przyznana kwota Funduszu Pracy 3134,5 tyś. zł. Kwota 1687,9 tyś. zł z POKL działanie 6.1.3. obecnie niedostępne do czasu otrzymania decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

/Podzia%C5%82%20%C5%9Br  

http://ketrzyn.pup.info.pl/getattachment/21426fd0-4cd6-4b9b-8a25-ac728b8bfc04/Podzia%C5%82%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20Funduszu%20Pracy%20w%202011...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you