Page 1

KE T I - UUTISET K i t e e | R ä ä k k y l ä | To h m a j ä r v i

1 2014

KESKI-KARJALAN KEHITYSYHTIÖ OY w w w. k e t i . f i


Ajankohtaista

Vähähiilisyys uusi trendi

UUSIA YRITYKSIÄ PERUSTETAAN VILKKAASTI

EU:n ohjelmakausi on vaihtumassa tänä vuonna. Vuosi 2014 on siirtymäaikaa, kun entistä kautta vielä lopetellaan ja samalla käynnistetään uutta. Yritysten ja toimintaympäristön kehittäminen on EU:n myötä siirtynyt pääasiallisesti hankerahoitteiseksi, joten jokainen seudulle alueen ulkopuolelta saatu euro on merkittävä alueen kehittämisessä.

Keski-Karjalassa perustettiin viime vuonna 74 uutta yritystä. Kun 46 yritystä lopetti toimintansa, syntyi yrityksiä lähes 30 enemmän kuin niitä lakkautui. Valtaosa syntyneistä yrityksistä työllistää yrittäjän itsensä. Toimialoista palveluala on selvästi vahvin. KETIn avustamana uusia yrityksiä syntyi 57. Uusia työpaikkoja oltiin luomassa yli 150. Yritys- ja henkilöasiakkaita KETIn toimenpiteissä oli vuoden aikana yli 660.

KAHDEN KARJALAN MATKAILUPORTAALI Ensimmäinen suomalais-venäläinen matkailuportaali avattiin tammikuun puolivälissä. VisitKareliapalvelu yhdistää Suomen ja Venäjän Karjalan matkailutarjonnan rajan molemmin puolin. Palvelu ennakoi viisumivapautta sekä muutaman päivän matkojen lisääntymistä kahden Karjalan välillä. Rajat ylittävän palvelun kaksi Karjalaa näkyy yhteisen nimen alla kansainvälisessä markkinoinnissa, esimerkiksi keskieurooppalaisille matkailijoille. Yhteinen portaali on nykyaikainen tapa palvella asiakkaiden tarpeita. Yhteisestä markkinoinnista hyötyvät asiakkaiden lisäksi myös alueiden matkailuyrittäjät. Yhteinen ulkoasu ja tekninen alusta parantavat myös alueiden keskinäistä tiedonjakamista. Sisällöt räätälöidään fi- ja ru-sivuille erikseen. Sivustot on tuotettu KETIn hallinnoiman ENPI-matkailuhankkeen kautta. visitkarelia.fi visitkarelia.ru

Pokat ja seudullinen elinkeino-ohjelma ohjaavat Hankehaku käynnistyy toukokuussa ja maaseuturahaston osalta sitten, kun maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 on hyväksytty. Rahoitusehtoihin ei näillä näkymin ole tulossa isoja muutoksia. Sen sijaan hankkeiden hallinnointia pyritään keventämään ja helpottamaan. Lisäksi hallintoa uudistetaan: rakennerahastojen (EAKR, ESR) viranomaistehtävät on Itä-Suomessa keskitetty Etelä-Savon ELY-keskukseen. Kuitenkin niin, että työntekijät ja asiakaspalvelu säilyvät Joensuussa. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT ohjaa hankerahoitusta. Maakunnassa on valittu vahvuuksien pohjalta tuotannolliset painopisteet, joita ovat hyvinvointi, ruoka, metsä, teknologia ja materiaalit, matkailu, kivi ja luovat alat. Yritysten kilpailukyvyn tukemisessa

teemoiksi on valittu metsä-biotalous, teknologia ja materiaalit sekä Venäjä-osaaminen. Lisäksi maakunnallinen ja seudullinen maaseudun kehittämisohjelma sekä seudullinen elinkeino-ohjelma ohjaavat alueen kehittämistä. Uuden ohjelmakauden painotuksia Vähähiiliseen talouteen siirtyminen korostuu uudella ohjelmakaudella. Peräti neljännes aluekehitysrahaston rahoista ohjataan pk-yritysten energiatehokkuuden edistämiseen sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen. Tämä on mahdollisuus myös KeskiKarjalan yrityksille, joista moni toimii alansa edelläkävijänä maakunnassa. Myös maaseuturahaston puolella ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen korostuvat. Lähiruoka ja luomu vahvistuvat entisestään uudella kaudella. Yritysrahoitusta vielä jaossa tänäkin vuonna Yritysten rahoitukseen ei näillä näkymin ole tulossa suuria muutoksia uudella ohjelmakaudella. Tänä vuonna jaetaan vielä vanhan ohjelmakauden yritysrahoitusta. Kannattaa olla yhteydessä KETIn neuvojiin, jos yrityksen kehittäminen tai investoinnit ovat ajankohtaisia.


Tekstiilialalle haetaan tekijöitä ja tuotteita Marimekon tehtaan sulkemisen jälkeen Keski-Karjalassa on tarve selvittää tekstiiliteollisuuden toimintaedellytyksiä. Osa marimekkolaisista työllistyi Kiteen Tekstiilitehtaan palvelukseen, mutta osaavaa työvoimaa olisi edelleen vapaana, joko omiin yrityksiin tai työntekijöiksi. - Tänä vuonna haemme verkosto- ja yhteistyökumppaneita tekstiilialan yrityksistä ja suunnittelijoista, kertoo projektipäällikkö Katariina Eskelinen. - Tavoitteena on, että useamman tekstiili- ja designalan yrityksen tuotteita voitaisiin valmistaa seudullamme. Selvitämme myös tekstiilialan yrittäjyyden mahdollisuuksia ja uusia toimintamalleja. Haemme uusia yrityksiä, yhteistyöja asiakaskumppaneita, jotta nykyiset tekstiilialan työpaikat säilyisivät ja uusia syntyisi.

1) Liiketoimintaedellytykset: alan osaamisen ja koulutustarpeiden kartoitus, markkinatutkimus, rahoitusmahdollisuudet 2) Tuotannon järjestelyt ja tilat: toimitilavaihtoehdot, tilaus-/toimitusketjun hallinta, laadunhallinta 3) Tuote- ja mallistokehitys: tuoteideoinnin tukeminen, tuotekehitysrahoitus, yhteistyö suunnittelijoiden kanssa 4) Toiminnan käynnistys: yritysneuvonta, rahoitusneuvonta ja –haku Pohjois-Karjalan ELY-keskus rahoittaa selvitystä toimintaympäristötuella vuoden 2014 loppuun. Ota yhteyttä! Katariina Eskelinen 040 140 7505, katariina.eskelinen@keti.fi

Toteutamme seuraavanlaisia toimenpiteitä:

Oletko arvioinut, miten yrityksessäsi voidaan? Nyt siihen on mahdollisuus, kun KETIn yritysneuvonta ottaa käyttöön uuden työvälineen, jolla yrittäjän tai esimiehen on helppo arvioida yrityksen työhyvinvointia. Nämäkin asiat voidaan ottaa puheeksi yritysneuvontatilanteessa samalla, kun tehdään päivityksiä yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan. Työhyvinvoinnin tilannearvio on kehitetty yhteistyössä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Väestöterveyttä yhteistyöllä -hankkeen ja seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa.

- Työväline on suunniteltu käytettäväksi yritysneuvontatilanteissa ja se sisältää 16 työhyvinvointia käsittelevää väittämää, kertoo työvälinettä kehittämässä ollut terveyden edistämisen suunnittelija Ellinoora Ojala. - Työhyvinvointia arvioidaan yrittäjän tai esimiehen näkökulmasta. Arvioinnin tehtyään yrittäjä saa tulokset graafisena esityksenä. Tämän jälkeen on aika pohtia jatkotoimenpiteitä, mikäli kehittämistarpeita löytyy, Ojala jatkaa. Työhyvinvoinnin tilannearviota pilotoidaan yritysneuvontatilanteissa

Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöiden kautta vuonna 2014. Työväline on myös avoimesti kaikkien käytettävissä osoitteessa www.työhyvinvoinninarvio.fi Lisätietoja: Ellinoora Ojala ellinoora.ojala@kansanterveys.info


KETIn henkilöstön yhteystiedot RISTO HILTUNEN Toimitusjohtaja 050 303 1313

KATARIINA ESKELINEN Yritysneuvoja HYMY -2/2014 Projektipäällikkö Tekstiiliteollisuus 040 140 7505

AHTI LAATIKAINEN Koulutussuunnittelija Akseli -3/2014 040 138 8020

SIRKKU PENNANEN Toimistosihteeri 050 502 0367

MIKA HYTTINEN Hankepäällikkö Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen Uusiutumisohjelma 050 367 7530

BIRGITTA VÄISÄNEN Projektipäällikkö 9-tien yritystoiminnan kehittäminen 040 120 6787

MARI ESKELINEN-MÄKI Yritysneuvoja Hautomo-ohjaus 050 367 7401

TAPANI IGNATIUS Hankepäällikkö Puhos2013 -2/2014 Teollinen puurakentaminen 050 523 4367

SINI HUKKA Yritysneuvoja KETI / Masva 040 129 2441

RISTO KANKAANPÄÄ Projektipäällikkö ENPI Matkailu -5/2014 050 523 4378

SUVI SPOOF Seutumarkkinoija 040 752 5825

PÄIVI KIPINOINEN Projektipäällikkö Akseli -6/2014 Uudistuvat liiketoiminnot 040 770 4938

Консультируем по вопросам предпринимательства также на русском языке. Консультант по вопросам предпринимательства Сини Хукка +358 40 129 2441

Kitee www.kitee.fi

Rääkkylä www.raakkyla.fi

Tohmajärvi www.tohmajarvi.fi

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI, Kiteentie 13 A, 82500 Kitee, puh. 050 502 0367, etunimi.sukunimi@keti.fi www.keti.fi -

KETI myös Facebookissa -

Keski-Karjala myötäisessä: keski-karjala.blogspot.fi

Keti uutiset 1 2014  
Keti uutiset 1 2014  
Advertisement